dr inż. Tomasz Lipczyński – adiunkt

Transkrypt

dr inż. Tomasz Lipczyński – adiunkt
dr inż. Tomasz Lipczyński – adiunkt
Przynależność do Zakładu / Zespołu:
-
Zakład Zarządzania
Obszary zainteresowań naukowych:
-
Polityka gospodarcza
Analiza ekonomiczna
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Prowadzone przedmioty:
-
Ekonomia (mikro i makro)
Logistyka
Prowadzone prace dyplomowe / magisterskie:
brak
Terminy konsultacji w semestrze zimowym:
Wtorek, godz. 13:00 - 14:00
Kontakt:
[email protected] , pokój 227, tel. 4495543
Hobby prywatne:
Sport (narciarstwo alpejskie, piłka nożna, koszykówka), informatyka, literatura historyczna i popularna
Wykaz publikacji: [7]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
"Specjalne strefy ekonomiczne - czy będą potrzebne polskiej gospodarce w Unii Europejskiej", Mię
"Przyszłość polskich specjalnych stref ekonomicznych w aspekcie integracji z UE", Konferencja M
"Role of small and medium enterprises in regional development", Międzynarodowa Konferencja Na
"Informacja jako najważniejszy zasób przedsiębiorstwa w dobie globalizacji" (współautor: A.Gałaże
"Formularz elektroniczny ebForm jako skuteczne narzędzie wymiany informacji" (współautor: M.Ki
"Analiza scenariuszowa jako metoda przedstawiania przyszłości" (współautor: M.Kieruzel) [w:] "Me
"Zarządzanie wiedzą w e-commerce a założenia nowej ekonomii" [w:] "Metody informatyki stosow
1/1

Podobne dokumenty