program - Manufaktura szkolen

Transkrypt

program - Manufaktura szkolen
Szkolenia dla kadr sektora usług społecznych i biznesu
Wydział Nauk o Wychowaniu | Uniwersytet Łódzki
www.manufaktura.szkolen.uni.lodz.pl
PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA
„ZASOBY OSOBISTE W DZIAŁANIU – TRENING POZYTYWNEGO
ROZWOJU”
Panuje przekonanie, że tylko ciężka i żmudna praca, dystans uczuciowy oraz
pokonywanie swoich słabości jest właściwym sposobem podejścia do siebie oraz
warunkiem sukcesu. Współcześnie badania dowodzą, że jest zupełnie inaczej. To
koncentracja na emocjach pozytywnych oraz doskonalenie zasobów osobistych, w
miejsce skupiania się na problemach, ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności
działania, wyboru trafnych decyzji oraz podejmowania działań dających poczucie sensu
w życiu.
DLA KOGO:
Trening skierowany jest do osób, które pragną się rozwijać w oparciu o własne zasoby,
wprowadzać zmiany we własne życie i twórczo rozwiązywać codzienne problemy
osobiste i zawodowe.
Termin warsztatów
Czas trwania szkolenia
termin rozpoczęcia zajęć 11 września 2014 r.
terminy kolejnych zajęć: 12,13,14 września 2014 r.
32 godziny – 4 dni
Godziny zajęć
Godzina 9.00-16.15
Miejsce zajęć
Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 46/48, Łódź
budynek A, parter
Cel (korzyści)
Głównym celem treningu jest wgląd w naturę
osobistego szczęścia, nauka metod zwiększania
poczucia dobrostanu w relacji z samym sobą oraz
bliskimi.
Trening zakłada realizację następujących celów:
· Identyfikacja
zasobów
osobistych
podnoszących efektywność działania i
dających poczucie spełnienia
· Lepsze zrozumienie własnych doświadczeń
z perspektywy czasu – świadoma ocena
sukcesów i porażek
· Odejście od wyuczonych i nieefektywnych
wzorców postępowania – twórcze myślenie
w rozwoju osobistym
· Kształtowanie
umiejętności
czerpania
mądrości i wskazówek z własnych
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
ul. Pomorska 46/48 | 91 – 408 Łódź
Biuro | 42 66 55 070 | [email protected]
Szkolenia dla kadr sektora usług społecznych i biznesu
Wydział Nauk o Wychowaniu | Uniwersytet Łódzki
www.manufaktura.szkolen.uni.lodz.pl
doświadczeń biograficznych
Treści szkolenia:
· Indywidualna diagnoza 24 sił charakteru, w
ujęciu klasyfikacji VIA (Values in action)
oraz identyfikacja głównych zasobów
osobistych
· Opracowanie indywidualnego Programu
Rozwoju Osobistego w oparciu o diagnozę
zasobów
· Rozwój osobisty na różnych poziomach
funkcjonowania – narracyjne metody pracy
z zasobami
· Praca na marzeniach i zadaniach życiowych
wraz z metodami ich realizacji
· Pozytywność i zadowolenie z życia jako
wyznaczniki osobistego sukcesu
· Nastawienie i przekonania w podejściu do
siebie i swoich możliwości
· Wielowątkowość życia jako zasób
sprzyjający poszukiwaniu różnych dróg
życiowych
· Pozytywne reinterpretowanie doświadczeń
biograficznych
Trening prowadzony jest w oparciu o proces
grupowy, autorską metodą pracy na zasobach
osobistych,
przez
dwóch
trenerów,
specjalizujących się w metodach psychologii
pozytywnej,
psychologii
twórczości
oraz
psychologii narracyjnej.
Dr Monika Modrzejewska – Świgulska
Mgr Aleksandra Chmielińska
Ramowy zakres tematów:
Metody prowadzenia zajęć
Trenerzy
Potwierdzenie nabytej wiedzy, kompetencji
Certyfikat
Cena (na jednego uczestnika)
750,00 zł
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na
adres:
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
Ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, pokoju 110, budynek A
FAX (042) 665-50-70
Tel. 42 665 50 70
ADRES e-mail: [email protected]
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
ul. Pomorska 46/48 | 91 – 408 Łódź
Biuro | 42 66 55 070 | [email protected]
Szkolenia dla kadr sektora usług społecznych i biznesu
Wydział Nauk o Wychowaniu | Uniwersytet Łódzki
www.manufaktura.szkolen.uni.lodz.pl
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (max. 18 osób)
Forma płatności:
przelew na
konto bankowe BANK POLSKA KASA S.A, II Oddział w Łodzi,
nr rachunku: 32 1240 3028 1111 0010 2943 6023
z dopiskiem
tytuł szkolenia, data, imię i nazwisko uczestnika
.
Termin płatności:
7 dni od zgłoszenia uczestnictwa.
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
ul. Pomorska 46/48 | 91 – 408 Łódź
Biuro | 42 66 55 070 | [email protected]