OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dochód, który osiągnąłem

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dochód, który osiągnąłem
Świdnik……………..
Imię i nazwisko ………………………
adres…………………………………..
……………………………………......
OŚWIADCZENIE
Oświadczam,
że
dochód,
który
osiągnąłem/osiągnęłam
w
roku
kalendarzowym …………. jest dochodem z ………. miesięcy.
Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
………………………………
(podpis)

Podobne dokumenty