This page was exported from - Adam Kucza Teleturniej "Jeden z

Transkrypt

This page was exported from - Adam Kucza Teleturniej "Jeden z
This page was exported from - Adam Kucza
Export date: Thu Mar 2 17:39:01 2017 / +0000 GMT
Teleturniej "Jeden z dziesieciu"
Tadeusz Sznuk: Ile nóg ma salamandra ?
Zawodniczka: Trzy
T.Sz.: To chyba kulawa...
- Prosz? poda? wzór na pole prostok?ta...
- a kwadrat + b kwadrat. - O Bo?e powiedzia?am wzór na obwód
- Niestety Pani wzór na obwód równie? jest nieprawid?owy...
- Jaka cz?s? cia?a odcia? sobie Vincent van Gogh?
- yyy...yyy... w?osy?!
Pytanie: - G?ówni bohaterowie "Nocy i dni"
Odpowiedz: - Jan i Bogumi?
Sznuk: - To by?oby takie nowoczesne ma??e?stwo...
Pytanie: - Jak sie nazywa szpital wojskowy?
Odpowiedz: - Latryna.
Pytanie (kategoria powiedzenia i przys?owia):
Prosz? dokonczy?. - Go?y jak ?wi?ty...?
Odpowied?: - Miko?aj...
- Jak nazywa si? m??czyzna którego ?ona wyjecha?a na wakacje?
[odp: s?omiany wdowiec]
Odpowied? jednego z graczy: - Rogacz
- Jaki narz?d umo?liwia rybom oddychanie pod wod??
- Syfon.
- Ile par oczu ma mucha?
- 100 milionów
- Jak si? nazywa? ch?opiec z bajki o królowej ?niegu
- yyy... b?d? strzela? ... Pinokio
- Ile w j?zyku polskim rozró?niamy przypadków w liczbie pojedynczej, a ile w liczbie mnogiej?
- Tyle samo
Sznuk: Znajduje si? w spodniach i na ?wiadectwie?
Zawodniczka: PA?A!
Sznuk: Hmm...to te?, ale chodzi?o nam o pasek
Familiada!
Podaj rodzaj farby.
- Czerwona!
Wobec braku takowej odpowiedzi na tablicy Strasburger pyta kolejnego zawodnika:
- Podaj rodzaj farby.
- Zielona!
Pyt. - Sport, w którym bior? udzia? zwierzeta.
Odp. - Walka jeleni na rykowisku...
- Podaj rodzaj potwora.
- Kangur!
- Wiecej ni? jedno zwierze, to...?
- Owca.
- ?le. Pytanie przechodzi na drug? rodzine. Wiecej ni? jedno zwierze, to...?
- Lama?
- Co robia koty?
- Skakaj?
Pytanie: Dok?d rodzice nie zabieraj? ze sob? dzieci?
Odp.: Do agencji towarzyskiej.
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 1/2 |
This page was exported from - Adam Kucza
Export date: Thu Mar 2 17:39:01 2017 / +0000 GMT
Pytanie: Jaka mo?e by? ba?ka?
Odp. 1: Mydlana (braaaaawo)
Odp. 2: Ba?ka na mleko (braaaaawo)
Odp. 3: Ba?ka wsta?ka, taka zabawka.
- Nazwa przyl?dka?
- Przyl?dek Zdrój.
- Rodzaj kie?basy?
- Szynka!
Pytanie: - Wymien zwierze w paski...
Odpowiedz: - Biedronka!
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 2/2 |

Podobne dokumenty