Katalog MS Spektrum

Transkrypt

Katalog MS Spektrum
Spektrum nowych możliwości
aparatura | akcesoria | serwis
w
w
w
.
m
s
s
p
e
k
t
r
u
m
.
p
l
2 7 9 .5 5 3
0 .8
2 8 5 .2
0 .0 0 3 – 0 .6
0 .2 – 2
3 9 3 .3 6 6
0 .7
4 2 2 .7
0 .0 0 5 – 4
0 .5 – 6
4 0 7 .7 7 1
0 .2 5
4 6 0 .7
0 .0 2 – 8
5– 30
4 5 5 .4 0 3
0 .6
5 5 3 .6
0 .1 – 4 0
2– 120
5 8 9 .0
0 .0 0 2 – 0 .8
0 .2 5 – 2
7 6 6 .4 9 0
200
7 6 6 .5
0 .0 3 – 1 .6
0 .5 – 5
4 2 0 .1 8 5
10
7 8 0 .0
0 .0 7 – 1 0
2 .5 – 1 2
4 5 5 .5 3 1
4 0 ,0 0 0
8 5 2 .1
0 .0 4 – 2 0
10– 60
7 Fr
6 Cs
5 Rb
4K
Ra
Ba
Sr
Ca
Mg
Be
5 8 8 .9 9 5
30
Li
2 3 4 .9
0 .0 1 – 3
1– 7
6 7 0 .8
0 .0 2 – 4
5– 26
3 Na
2
3 1 3 .0 4 2
1
A
6 7 0 .7 8 4
7
1H
A
B
B
Ti
V
Th
Pa
Nd
Pr
2 7 4 .7 1 6
70
Ce
4 9 2 .5
10– 1000
4 9 5 .1
60– 4000
5 2 0 .0
300– 6000
U
3 5 8 .5
4 0 0 – 2 0 ,0 0 0
3 8 5 .9 5 8
300
4 0 1 .2 2 5
40
4 1 7 .9 3 9
10
4 1 8 .6 6 0
80
Ha
Ta
2 7 1 .5
20– 2000
2 6 8 .5 1 7
100
Nb
3 3 4 .9
20– 4000
3 0 9 .4 1 8
50
3 1 8 .4
0 .5 – 1 0 0
10– 200
309.311
7
Rf
Hf
3 0 7 .3
20– 2000
2 6 4 .1 4 1
40
Zr
3 6 0 .1
10– 1800
3 3 9 .1 9 8
20
3 6 4 .3
0 .7 – 2 0 0
25– 460
3 3 4 .9 4 1
4
Ac
La
5 5 0 .1
20– 8000
3 7 9 .4 7 8
1
Y
4 1 0 .2
2– 400
3 7 1 .0 3 0
6
Sc
3 9 1 .2
0 .4 – 6 0
3 6 1 .3 8 4
3
Cr
B
4 2 9 .7
10– 1200
3 5 9 .2 6 2
100
Re
3 4 6 .1
6– 2000
2 2 1 .4 2 6
30
Tc
Mn
2 7 9 .5
0 .0 1 5 – 4
0 .5 – 7
2 5 7 .6 1 0
2
Sn
2 3 5 .5
0 .3 – 1 4 0
10– 220
1 8 9 .9 2 6
90
B
Np
Pu
P m Sm
W
2 5 5 .1
10– 1000
2 3 9 .7 0 9
80
Mo
3 1 3 .3
0 .2 – 2 0
1– 80
2 0 2 .0 3 0
30
3 5 7 .9
0 .0 3 – 1 0
0 .5 – 1 6
2 6 7 .7 1 6
20
ZAKRES PRACY DLA AA
Dolna granica oznaczalności dla zakresu pracy
AA jest ok. 10-krotną granicą wykrywalności.
Górna granica oznaczalności dla zakresu
pracy AA odpowiada w przybliżeniu
ok. 0.8 absorbancji.
DOLNA GRANICA OZNACZALNOŚCI DLA ICP
Dolna granica oznaczalności jest to
10-krotna granica wykrywalności. Pomnożenie
dolnej granicy oznaczalności przez 106 daje
w przybliżeniu górną granicę oznaczalności.
B
1 2 3 4 5 6 7
Fe
Co
Ni
Tb
4 3 2 .7
5– 1600
5– 36
3 5 0 .9 1 7
60
Pt
2 6 6 .0
1– 200
10– 900
2 1 4 .4 2 3
100
Pd
2 4 4 .8
0 .1 – 1 2
15– 120
3 4 0 .4 5 8
40
2 3 2 .0
0 .0 9 – 8
5– 50
2 3 1 .6 0 4
30
A m C m Bk
Gd
3 6 8 .4
20– 3000
Eu
3 4 2 .2 4 7
50
3 8 1 .9 6 7
9
Ir
2 0 8 .9
4– 600
2 2 4 .2 6 8
70
Rh
3 4 3 .5
0 .0 4 – 2 0
3 4 3 .4 8 9
70
2 4 0 .7
0 .0 4 – 1 0
1– 40
2 3 8 .8 9 2
10
Płomień powietrze/acetylen
Cu
Cf
Dy
4 2 1 .2
0 .3 – 1 0 0
50– 360
3 5 3 .1 7 0
20
Au
2 4 2 .8
0 .1 – 1 6
5– 40
2 4 2 .7 9 5
20
Ag
3 2 8 .1
0 .0 2 – 4
0 .2 5 – 8
3 2 8 .0 6 8
8
3 2 4 .7
0 .0 1 – 4
1– 26
3 2 4 .7 5 4
9
Płomień podtlenek azotu/acetylen
Piec grafitowy, zakres pracy, µg/L (ppb)
Płomień, zakres pracy, mg/L (ppm)
AA linia najczulsza, nm
4 5 9 .4
0 .2 – 8 0
25– 160
Os
2 9 0 .9
1– 200
2 2 5 .5 8 5
2 .5
Ru
3 4 9 .9
0 .6 – 1 0 0
50– 260
2 6 7 .8 7 6
100
2 4 8 .3
0 .0 5 – 8
1– 16
2 3 8 .2 0 4
7
B
Zn
Es
Ho
4 1 0 .4
0 .4 – 1 6 0
3 4 5 .6 0 0
20
Hg
2 5 3 .7
1 .5 – 3 0 0
100– 3600
1 8 4 .9 5 0
70
Cd
2 2 8 .8
0 .0 0 4 – 1 .8
0 .1 5 – 2 .6
2 1 4 .4 3 8
5
2 1 3 .9
0 .0 0 5 – 1 .6
0 .0 5 – 2
2 1 3 .8 5 6
6
B
B
Al
Ga
Fm
Er
4 0 0 .8
0 .3 – 1 4 0
100– 760
3 3 7 .2 7 6
7
Tl
2 7 6 .8
0 .2 – 6 0
5– 200
3 5 1 .9 2 4
100
In
3 0 3 .9
0 .4 – 8 0
50– 260
3 2 5 .6 0 9
200
2 9 4 .4
0 .6 – 2 0 0
25– 200
4 1 7 .2 0 6
100
3 9 6 .2
0 .3 – 1 0 0
0 .5 – 5 0
1 6 7 .0 7 9
20
2 4 9 .7 7 3
10
2 4 9 .8
5– 1400
7 5 0 – 1 0 ,0 0 0
A
Si
Sn
Md
Tm
3 7 1 .8
9– 60
3 4 6 .2 2 0
20
Pb
2 1 7 .0
0 .1 – 1 2
2 .5 – 2 6
2 2 0 .3 5 3
100
2 3 5 .5
0 .3 – 1 4 0
10– 220
1 8 9 .9 2 6
90
Ge
2 6 5 .2
2– 300
265.118
200
2 5 1 .6
1– 300
5– 260
251.611
50
C
1 9 3 .0 2 6
200
A
P
As
No
Yb
3 9 8 .8
0 .0 4 – 1 6
3 2 8 .9 3 7
3
Bi
2 2 3 .1
0 .4 – 7 0
5– 70
2 2 3 .0 6 1
70
Sb
2 1 7 .6
0 .4 – 4 0
7 .5 – 9 0
2 1 7 .5 8 1
90
1 9 3 .7
2– 100
10– 60
1 8 8 .9 7 9
70
2 1 3 .6
4 0 0 – 1 0 0 ,0 0 0
1 5 0 0 – 2 0 ,0 0 0
1 7 7 .4 9 5
100
N
1 7 4 .2 7 2
5 0 0 ,0 0 0
A
S
Cl
Lr
Lu
3 3 6 .0
3– 1400
2 6 1 .5 4 2
3
Po
Te
2 1 4 .3
0 .2 – 4 0
5– 180
At
I
Br
1 7 8 .2 7 6
700
Se
1 6 3 .3 4 0
7 0 ,0 0 0
2 1 4 .2 8 1
40
1 9 6 .0
5– 80
25– 200
1 9 6 .0 2 6
100
2 3 5 .5
0 .3 – 1 4 0
10– 220
F
7 2 5 .6 6 5
2 ,0 0 0 ,0 0 0
O
A
1 8 0 .7 3 1
42
A
Rn
Xe
Kr
Ar
Ne
He
1 2 3 4 5 6 7 8
ICP dolna granica oznaczalności, µg/L (ppb)
ICP linia najczulsza, nm
8
A
SPIS TREŚCI
SPEKTROMETRY AAS
AKCESORIA DO ICP I ICP-MS
240 AA/240 FS AA/228 FS AA/240Z AA/280Z����������������������������������������� 2
Systemy wprowadzania próbek i akcesoria do ICP i ICP-MS
Rozpylacze (nebulizery), palniki, komory mgłowe ������������������������������������� 18
SPEKTROMETRY ICP
Spektrometr 5100 ICP-OES Dual View �������������������������������������������������������� 3
SPEKTROFOTOMETRY UV-VIS / NIR
Cary 60/100/300 ��������������������������������������������������������������������������������������� 4
Cary 4000/5000/6000i/7000 UMS��������������������������������������������������������������� 5
FILTRY WALIDACYJNE
Zestaw filtrów do walidacji spektrofotometrów UV-VIS . . . . . . . . . . . . . . . 19
URZADZENIA LABORATORYJNE
Piece laboratoryjne ����������������������������������������������������������������������������������� 20
Młynki kriogeniczne ��������������������������������������������������������������������������������� 22
Młynki kulowe serii 8000������������������������������������������������������������������������� 23
SPEKTROFOTOMETRY FTIR
Spektrometr FTIR Cary 630 ������������������������������������������������������������������������� 6
Spektrometry przenośne FTIR 4100/4200/4300 ����������������������������������������� 7
Zmywarka do naczyń laboratoryjnych stosowanych w analizie śladowej ADA- 1����������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Destylalarka kwasów DST-1000 ��������������������������������������������������������������� 25
Homogenizator Geno/Grinder®����������������������������������������������������������������� 26
Mineralizator mikrofalowy NOVAWAVE ��������������������������������������������������� 27
SPEKTROMETRY EMISYJNE
Bloki grzewcze DigiPREP ��������������������������������������������������������������������������� 28
Spektrometr 4200 MP-AES ������������������������������������������������������������������������� 8
Mineralizator mikrofalowy Magnum II ����������������������������������������������������� 29
Stapiarki Katanax – model K1 i K2 ����������������������������������������������������������� 30
AKCESORIA AAS
Lampy katodowe, lampy katodowe HCL oraz Super Lampy ������������������������� 9
AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII
Lampy katodowe, lampy katodowe HCL oraz Super Lampy ����������������������� 10
Powielacze elektronowe ��������������������������������������������������������������������������� 31
Lampy katodowe, wielopierwiastkowe oraz Super Lampy ������������������������� 11
Strzykawki do chromatografii gazowej i cieczowej ����������������������������������� 32
Lampy deuterowe, wyładowcze lampy deuterowe
do spektrometrów AAS i spektrofotometrów UV-Vis ��������������������������������� 12
Automatyczna strzykawka do chromatografii gazowej i cieczowej
– eVol® XR ����������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Modyfikatory matrycy i roztwory buforowe ����������������������������������������������� 13
Kolumny kapilarne do chromatografii gazowej ����������������������������������������� 34
Linery (łączniki) do chromatografii gazowej ��������������������������������������������� 35
Membrany (septy) do chromatografii gazowej������������������������������������������� 36
FOTOMETRIA
Kolumny do chromatografii cieczowej������������������������������������������������������� 37
Fotometr płomieniowy do oznaczania sodu, potasu, litu, wapnia i baru����� 14
AKCESORIA
ABLACJA LASEROWA
Akcesoria teflonowe��������������������������������������������������������������������������������� 38
Systemy ablacji laserowej J100 i J200 ������������������������������������������������������� 15
Systemy wprowadzania próbek����������������������������������������������������������������� 38
Niestandardowe wykonania ��������������������������������������������������������������������� 38
WZORCE
Wzorce i Certyfikowane Materiały Referencyjne do wszystkich technik
Naczynka do autosamplerów ������������������������������������������������������������������� 39
Wężyki����������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
analitycznych Wzorce do AAS, ICP, ICP-MS, XRF, GC, HPLC ����������������������� 16
LABORATORIA APLIKACYJNE
AKCESORIA AAS
Kuwety grafitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
www.msspektrum.pl
Laboratorium aplikacyjne AAS – Niezdrowice k/Kędzierzyna Koźla������������� 41
Laboratorium aplikacyjne GC/HPLC – Łódź������������������������������������������������� 41
1
SPEKTROMETRY AAS
240 AA/240 FS AA/228 FS AA/240Z AA/280Z AA
Spektrometry absorpcji atomowej AA firmy Agilent to niezwykle wydajne i przyjazne dla użytkownika urządzenia pomiarowe.
Przyrządy zapewniają wymaganą przez analityków wysoką jakość pomiarów w połączeniu z niezawodnością i intuicyjną
obsługą.
Agilent 240 AA to połączenie elastyczności i niezawodnego sprzętu; spektrometr zapewnia wysoką wydajność w rutynowych
analizach w płomieniu / kuwecie grafitowej / technice wodorkowej/zimnych par.
Agilent 240FS/280FS AA to najszybszy na świecie i najbardziej wydajny system płomieniowej AA; zastosowany system
Szybkiej Sekwencji (FS) podwaja wydajność analityczną i znacząco obniża koszt wykonania analiz. Spektrometry tej serii to
idealne rozwiązanie dla laboratoriów wykonujących analizy na potrzeby rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz innych,
wymagających wysokiej przepustowości.
Agilent 240Z i 280Z AA to spektrometry bezpłomieniowe z korekcją Zeemana (GFAA). Oba systemy są niezwykle wydajne
i precyzyjne, zapewniając bardzo dokładną korekcję tła.
Agilent AA Duo to jedyny na świecie w pełni równoczesny system działający w technice płomieniowej i bezpłomieniowej, nie
wymagający przełączania urządzeń pomiędzy technikami.
Cechy charakterystyczne spektrometrów:
Szeroka gama przystawek i akcesoriów:
n monochromator
n autosampler
Czerny-Turner 330 mm z holograficzną
siatką dyfrakcyjną 1800 linii/mm (250 mm i 1200 linii/mm
dla wersji ×40)
n dyspersja 1,6 – 0,8 nm/mm (3,1 – 2,3 nm/mm dla wersji ×40)
n szybkość
monochromatora do 2025 nm/min
n powtarzalność
ustawienia długości fali 0,035 nm
n fotopowielacz
R955 (zakres spektralny 185 – 900 nm)
lub R4332 (zakres spektralny 185 – 750 nm) lub R446
n deuterowa
korekcja tła w zakresie 185 – 425 nm,
z możliwością korekcji absorpcji niespecyficznej
do poziomu 2,5 Abs i czasem pomiaru 2 ms
(140/240/240FS/280FS AA)
n korekcja
tła Zeemana w pełnym zakresie długości fal,
z możliwością korekcji absorpcji niespecyficznej do
poziomu 2,5 Abs z czasem pomiaru 5 ms i natężeniem
pola sterowanym w zakresie 0,1 – 0,8 T (240Z/280Z AA)
do techniki płomieniowej SPS 3
n rozcieńczalnik
SPS 3)
n kuweta
do techniki płomieniowej (do autosamplera
grafitowa GTA 120
n autosampler
do kuwety grafitowej PSD 120
n generator
wodorków VGA 77 (oznaczanie As, Sb, Bi, Se, Te
oraz Hg na poziomie ppb)
n ogrzewacz
do techniki wodorkowej ETC 60
n koncentrator
n kamera
(atom-trap) ACT 80
(do obserwacji kuwety grafitowej)
n system
SIPS 10/20 do wprowadzania i rozcieńczania
próbek/wzorców on-line w technice płomieniowej
n zasilacz
do lamp UltrAA
n regulowana
szczelina spektralna w zakresie 0,1 – 1,0 nm
(0,2 – 1,0 nm dla wersji x40) z redukcją wysokości w trybie
kuwety grafitowej
n 8
równocześnie zainstalowanych lamp (4 dla wersji ×40),
kodowanych, niekodowanych lub (2/4) lamp UltrAA
o podwyższonej intensywności
n błyskawiczna
2
zmiana lampy za pomocą lustra
n automatyczne
wygrzewanie kolejnej w sekwencji lampy
n automatyczne
wyłączanie lamp po zakończeniu analiz
www.msspektrum.pl
SPEKTROMETRY ICP-OES
Spektrometr 5100 ICP-OES Dual View
Agilent 5100 ICP-OES to w pełni automatyczny, równoczesny spektrometr ICP w konfiguracji optycznej Dual-View
z polichromatorem typu Echelle.
Nowość rozwiązania zastosowanego w spektrometrze 5100 ICP-OES polega na połączeniu pionowej konfiguracji palnika
z równoczesnym/synchronicznym pomiarem w podglądzie osiowym i prostopadłym dzięki zastosowaniu dichroicznego lustra
– technologia Dichroic Spectral Combiner (DSC). Konfiguracja
Tryb radial
(prostopadły)
Tryb axial
(poosiowy)
Tryb VDV
Tryb SVDV
SVDV
√
√
√
√
VDV
√
√
√
RV
√
Detektorem jest wyspecjalizowany, uszczelniony, niezwykle szybki moduł CCD (VistaChip II)
o zakresie spektralnym 167–785 nm, w którym zastosowano chłodzenie potrójnym
systemem Peltier’a (do -35°C), unikalne technologie I-MAP i ATI oraz anti-blooming.
Spektrometr wyposażony jest w innowacyjne rozwiązanie – chłodzony stożek (CCI – Cooled
Cone Interface), poprawiający liniowość i zmniejszający interferencje.
Zastosowano nowoczesny, półprzewodnikowy, chłodzony wodą generator RF 27 MHz
– 700÷1500 W o efektywności przeniesienia mocy powyżej 75%.
Wszystkie przepływy gazów (plazmy/aux/nebulizera oraz dodatkowe) sterowane są za
pomocą regulatorów masowego przepływu.
Komora próbek standardowo wyposażona jest w szklany koncentryczny nebulizer, szklaną
cyklonową komorę mgłową typu double-pass oraz w sterowaną programowo 5-torową
(opcjonalnie) pompę perystaltyczną.
Całym systemem steruje zaawansowane oprogramowanie ICP Expert v7.
Spektrometr ma wyjątkowo małe, kompaktowe wymiary zewnętrzne – 0,8 x 0,74 x 0,94 m.
Unikalne cechy oprogramowania
ICP Expert to:
n system
korekcji tła (FCB)
n automatyczna
optymalizacja (AutoMax)
n specjalny
system płukania (Smart Rinse)
n technika
automatycznego dopasowania krzywych (FACT)
n system
MultiCal
n analizy
półilościowe
n system
TRS do analiz specjacyjnych
Akcesoria:
n system
MSIS do równoczesnej analizy pierwiastków tworzących wodorki
i pozostałych
n system
SVS 2 ponad 2-krotnie zwiększający wydajność analiz poprzez
skrócenie czasów pobierania, stabilizacji i płukania
n system
autosamplera SPS 3
n system
generacji wodorków
n palnik
z płaszczem zmniejszający powstawanie nalotów.
Autosampler SPS 3
www.msspektrum.pl
3
SPEKTROFOTOMETRY UV-VIS / NIR
Cary 60/100/300
Oferujemy szeroką gamę spektrofotometrów z zakresu UV-Vis oraz bliskiej podczerwieni (NIR) produkowanych przez
firmę Agilent. Spektrofotometry UV-Vis Cary 60/100/300 pracują w zakresie 190 – 900/1100 nm. Poszczególne parametry
techniczne (szumy i dryft fotometryczny, światło rozproszone) umożliwiają uzyskanie niezwykle dokładnych i precyzyjnych
wyników, a bardzo duża szybkość skanowania/pomiarów w połączeniu z wyjątkowo szerokim zakresem pomiarowym
(do 5 Abs) gwarantują wysoką wydajność i komfort pracy.
Parametr / Model
Cary 60
Cary 100
Cary 300
System pomiarowy
podwójny
2-wiązkowy
2-wiązkowy
Monochromator
Czerny-Turnera 278 nm
Czerny-Turnera 278 nm
Czerny-Turnera 278 nm
Zakres spektralny [nm]
190 – 1100
190 – 900
190 – 900
Szczelina spektralna [nm]
1,5
0,2 – 4
0,2 – 4
Źródło światła
Xe
D2 / W
D2 / W
Detektor
Podwójna dioda Si
PMT
PMT
Światło rozproszone (220 nm) [%T]
0,018
0,0074
0,00008
Szybkość skanowania [nm/min]
24 000
3000
3000
Szybkość pomiarów [pkt/s]
80
30
30
Dokładność długości fali [nm]
±0,06
±0,02
±0,02
±0,02
Powtarzalność długości fali [nm]*
±0,01
±0,02
Zakres pomiarowy absorbancji [Abs]
±4,0
±4,0
±6,0
Dryft fotometryczny [Abs/h]
0,0004
0,0003
0,0003
Szumy fotometryczne [Abs]
0,00002
0,00003
0,00003
USB
GPIB-USB
GPIB-USB
Interfejs
*Odchylenie standardowe dla 10 pomiarów
4
www.msspektrum.pl
SPEKTROFOTOMETRY UV-VIS / NIR
Cary 4000/5000/6000i/7000 UMS
Spektrofotometry Cary 4000/5000/6000i/7000 UMS to rodzina wysokiej klasy aparatury analitycznej umożliwiającej pomiary
w bardzo szerokim zakresie widmowym: od dalekiego UV (175 nm) do bliskiej podczerwieni (3300 nm). Zaawansowane
detektory IR chłodzone elementami Peltiera, umożliwiają bardzo dokładne pomiary w zakresie podczerwieni. Wszystkie
spektrofotometry mogą być wyposażone w niezwykle szeroką gamę akcesoriów/przystawek, dzięki czemu znajdują
zastosowania w wielu gałęziach nauki (m.in.: inżynieria materiałowa, biotechnologia) i przemysłu (m.in.: farmaceutyczny,
chemiczny, petrochemiczny, spożywczy).
Parametr / Model
Cary 4000
Cary 5000
Cary 6000i
Cary 7000 UMS
System pomiarowy
2-wiązkowy
2-wiązkowy
2-wiązkowy
2-wiązkowy
Monochromator
Littrowa 400 nm
Littrowa 400 nm
Littrowa 400 nm
Littrowa 400 nm
Zakres spektralny [nm]
175 – 900
175 – 3300
175 – 1800
175 – 3300
0,01 – 5,00
0,01 – 5,00
0,04 – 20
0,01 – 5,00
0,04 – 20
0,01 – 5,00
0,04 – 20
D2 / W
D2 / W
D2 / W
D2 / W
Szczelina spektralna [nm]
UV/VIS
NIR
Źródło światła
Detektor
PMT
1 – PMT
2 – PbS/Peltier
1 – PMT
2 – InGaAs/Peltier
1 – PMT
2 – PbSmart PbS/Peltier
3 – Si/InGaAs (2×)
Światło rozproszone (220 nm) [%T]
0,00007
0,00007
0,00007
0,00007
Szybkość skanowania [nm/min]
UV/VIS
NIR
2000
2000
8000
2000
8000
2000
8000
Szybkość pomiarów [pkt/s]
30
30
30
30
Dokładność długości fali [nm]
UV/VIS
NIR
±0,08
±0,08
±0,4
±0,08
±0,4
±0,08
±0,4
Powtarzalność długości fali [nm]*
UV/VIS
NIR
<0,005
<0,005
<0,02
<0,005
<0,02
<0,005
<0,02
Zakres pomiarowy absorbancji [Abs]
±8
±8
±8
±10
Dryft fotometryczny [Abs/h]
0,00018
0,00018
0,00018
0,00018
Szumy fotometryczne [Abs]
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
Interfejs
GPIB-USB
GPIB-USB
GPIB-USB
GPIB-USB
*Odchylenie standardowe dla 10 pomiarów
www.msspektrum.pl
5
SPEKTROMETRY FTIR
Spektrometr FTIR Cary 630
Cary 630 jest wszechstronnym, innowacyjnym i intuicyjnym spektrometrem FTIR, zapewniającym doskonałą analizę jakościową
i ilościową w rutynowych badaniach ciał stałych, cieczy i gazów. Jednocześnie, warto podkreślić, że Cary 630 jest obecnie
najmniejszym spektrometrem FTIR na świecie. Spektrometr może być wyposażony w szereg przystawek – w tym unikatową
i rewolucyjną DialPath Agilent do pomiaru cieczy.
Wspólna platforma spektrometrów FTIR serii
Cary 600 zapewnia:
spektrometru do aplikacji poprzez wybór
źródeł promieniowania, rozdzielaczy wiązki, detektorów,
akcesoriów i oprogramowania.
i technikami łączonymi FT (GC, TGA).
n Dostosowanie
n Rozbudowę
systemu poprzez połączenie FTIR z analizą
makro i mikroskopową, obrazowaniem chemicznym
6
n Zwiększenie
funkcjonalności FTIR o: step-scan, TRS, PAS,
dual A/D oraz PM-IRRAS.
n Aktualizację
parametrów typu: moc IR, rozdzielczość,
czułość widmowa, szybkość i zakres widmowy.
Dane techniczne
Cary 630
Zakres spektralny [cm-1]
KBr 7000 – 350
ZnSe 5100 – 600
Rozdzielczość spektralna [cm-1]
<2
Dokładność długości fali [cm-1]
0,05
Powtarzalność długości fali [cm-1]
0,005
Stosunek sygnału do szumu (1 min, RMS)
>30 000 : 1
Wymiary / ciężar
160 × 310 × 130 mm / 3,8 kg
Dostępne przystawki
Transmission, TumblIR, DialPath, Diffuse Reflectance, Transmission, Germanium ATR, Diamond ATR,
ZnSe ATR, 10/45 Degree SRA
Oprogramowanie
Agilent MicroLab PC
Automatyczne IQ/OQ zgodne z 21 CFR Part 11,
Opcjonalnie „Resolutions Pro” dla zaawansowanej analizy danych
Interfejs
USB-2
www.msspektrum.pl
SPEKTROMETRY FTIR
Spektrometry przenośne FTIR 4100/4200/4300
Agilent 4100 ExoScan, Agilent 4200 FlexScan i Agilent 4300 Handheld to grupa ręcznych, przenośnych spektrometrów
FTIR, które umożliwiają pozalaboratoryjne wykonywanie analiz próbek. Jest to szczególnie ważne w przypadku próbek
cennych i o dużych gabarytach. Modele ze stacją dokującą mogą być również wykorzystywane w pracy laboratoryjnej. Dzięki
odpowiedniemu doborowi spektrometru możliwe jest wykonywanie różnorodnych analiz, w tym m.in.: kontrola czystości
powierzchni (np. przed procesem bondowania, malowaniem, pokrywaniem powłokami), sprawdzanie homogeniczności
powierzchni, szczelności i grubości powłok, stopnia usieciowania polimerów, specyfikacji materiałów stałych, ciekłych, żeli
i past. Niewielkie wymiary i ciężar oraz ergonomiczna budowa zapewniają użytkownikowi wygodną i mobilną obsługę.
Miniaturowy, odporny na wstrząsy interferometr o wysokiej aperturze i krótkiej drodze optycznej umożliwia otrzymywanie
wyników porównywalnych ze stacjonarnymi spektrometrami FTIR. Akumulatory o dużej pojemności zapewniają możliwość
ciągłej pracy przez ponad 3 godziny. Oprogramowanie spektrometrów 4100 ExoScan, 4200 FlexScan oraz 4300 Handled
pozwala sprostać różnym potrzebom analitycznym oraz umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych do komputera.
4100 ExoScan
4200 FlexScan
4300 DTGS
4300 MCT
Ciężar [kg]
3,2
3,5
2,0
2,0
Detektor
DTGS
DTGS
DTGS
MCT (chłodzony
termoelektrycznie)
Zakres spektralny [cm-1]
5000-650
5000-650
5000-650
5500-1100
Rozdzielczość
4 cm-1
4 cm-1
4 cm-1
4 cm-1
Szybkość pomiarowa [skanów/s]
2,3
2,3
2,3
5,6
S/NR (względna)
1x
1x
1x
1.25x
Możliwość wymiany przystawek pomiarowych
Tak
Nie
Tak
Tak
Smart sample interface
Nie
Nie
Tak
Tak
Czas odpowiedzi [s]
~1
~1
~0,3
~0,3
Stacja dokująca
Tak
Nie
Tak
Tak
Czas pracy baterii
3
3
3
3
Bateria typu “Hot swap”
Nie
Nie
Tak
Tak
Germanium ATR
Reflectance
Diffuse
Grazing Angle
Spherical ATR
www.msspektrum.pl
7
SPEKTROMETRY EMISYJNE
Spektrometr 4200 MP-AES
Rewolucyjny spektrometr z plazmą wzbudzaną mikrofalowo.
Wykorzystuje plazmę azotową, co oznacza, że przy zastosowaniu generatora azotu przyrząd zasilany jest powietrzem.
Wydajność analityczna 2-krotnie większa w porównaniu do klasycznych spektrometrów AAS, przy zachowaniu niższych granic
wykrywalności i większym zakresie dynamiki pomiarowej.
Gwarantuje drastyczne obniżenie kosztów
eksploatacji:
n nie
wymaga stosowania kosztownych (argon)
i niebezpiecznych (acetylen) gazów.
n zbędne
są lampy katodowe.
Palnik jest pojedynczym modułem o wyjątkowo prostym
i łatwym montażu i nie wymaga justowania ani optymalizacji
ustawienia.
Optyka:
n Monochromator
Czerny-Turner 600 mm
Wyposażenie standardowe:
n 3-torowa
n standardowy
palnik
n standardowy
system wprowadzania próbki
Akcesoria/opcje:
n 5-torowa
pompa perystaltyczna
n zestaw
EGCM (do organiki)
n zestaw
EGCM+OneNeb+wężyki do organiki
n system
wprowadzania próbki odporny na HF
n Siatka
holograficzna 2400 linii/mm
n generator
n Zakres
spektralny 178 – 780 nm
n system
n Rozdzielczość
pompa perystaltyczna
azotu Agilent 4107
płukania optyki
0,05 nm
n Detektor
CCD chłodzony elementem peltiera o zakresie
176 – 1100 nm
System jest doskonałą alternatywą
dla płomieniowej AAS ze względu na:
n wyższą
wydajność,
n lepsze
parametry pomiarowe,
n niższe
koszty i bezpieczeństwo eksploatacji,
n dużą
szybkość pomiarów równoczesnych
(analizy wielopierwiastkowe)
8
www.msspektrum.pl
AKCESORIA AAS
Lampy katodowe, lampy katodowe HCL oraz Super Lampy
Oferujemy do sprzedaży lampy katodowe (HCL) firmy PHOTRON do wszystkich modeli spektrometrów AAS
firm: Agilent/Varian, GBC, Thermo/Unicam, Perkin-Elmer, Analytic Jena/Zeiss, Hitachi, Shimadzu, Thermo Jarrel Ash, itp.
1
H
He
Hel
4
2
Wodór
1.01
Li
3
Lit
6.94
11
Na
Sód
22.99
19
K
Potas
39.1
Rb
37
Rubid
85.47
Cs
55
Be
B
4
5
Beryl
9.01
Bor
10.81
Mg
Al
12
13
Magnez
24.31
Ca
20
Wapń
40.08
Sr
38
Stront
87.62
56
Ba
Glin
26.98
Sc
21
Skand
44.96
Y
39
Itr
88.91
La
57
Cez
132.91
Bar
137.33
Lantan
138.91
87
Fr
Frans
223
88
Ra
Rad
226.03
89
Ac
Aktyn
227.03
Ti
22
Tytan
47.88
23
Zr
Nb
40
41
Cyrkon
91.22
72
Hf
Hafn
178.49
V
Wanad
50.94
Niob
92.91
73
Ta
Tantal
180.95
Ce
58
Cer
140.12
90
Th
Tor
232.04
24
Cr
25
Mn
Chrom
52
Mangan
54.94
Mo
43
Tc
Technet
98
42
Molibden
95.94
W
74
Wolfram
183.85
Pr
59
Prazeodym
140.91
91
Pa
Protaktyn
231.04
Re
75
Ren
186.21
Fe
26
Żelazo
55.85
44
Ru
Ruten
101.07
76
Os
Osm
190.2
Nd
61
Pm
Promet
145
U
93
Np
Neptun
237.05
60
Neodym
144.24
92
Uran
238.03
Co
27
Kobalt
58.93
Rh
45
Rod
102.91
Ir
77
Iryd
192.22
Sm
62
Ni
28
Nikiel
58.69
Pd
46
Pallad
106.42
Pt
78
Platyna
195.08
Eu
63
Samar
150.36
Europ
151.96
94
Pu
Pluton
244
95
Am
Ameryk
243
Cu
Zn
Ga
29
30
31
Miedź
63.55
Cynk
65.38
Gal
69.72
Ag
47
Srebro
107.87
Au
79
Złoto
196.97
Gd
64
Cd
48
Kadm
112.4
Hg
80
Rtęć
200.59
Tb
65
In
49
Ind
114.82
Tl
81
Tal
204.38
Dy
66
6
C
Węgiel
12.01
Si
14
Krzem
28.09
Ge
32
German
72.59
Sn
50
Cyna
118.69
Pb
82
Ołów
207.2
Ho
67
Gadolin
157.25
Terb
158.93
Dysproz
162.5
Holm
164.93
Cm
Kiur
247
97
Bk
Bekerel
247
98
Cf
Kaliforn
251
99
Es
Einstein
254
96
7
N
Azot
14.01
P
15
Fosfor
30.97
As
33
Arsen
74.92
Sb
51
Antymon
121.75
Bi
83
Bizmut
208.98
Er
68
8
O
Tlen
16
9
F
Fluor
19
10
Ne
Neon
20.12
16
S
Siarka
32.06
17
Cl
Chlor
35.45
18
Ar
Argon
39.95
Se
35
Br
Brom
79.9
36
Kr
Krypton
83.8
Te
53
I
Jod
126.91
54
Xe
Ksenon
131.29
85
At
Astat
210
86
Rn
Radon
222
34
Selen
78.96
52
Tellur
127.6
84
Po
Polon
209
Tm
69
Yb
70
71
Lu
Erb
167.26
Tul
168.93
Iterb
173.04
Lutet
174.97
Fm
Ferm
257
101
Md
Mendelew
257
102
No
Nobel
255
103
Lr
Lorens
256
100
Oznaczenia:
Lampy standardowe
Lampy wielopierwiastkowe
Super Lampy
www.msspektrum.pl
9
AKCESORIA AAS
Lampy katodowe, lampy katodowe HCL oraz Super Lampy
Lampy z katodą wnękową do wszystkich spektrometrów AAS firm:
Agilent/Varian, GBC, Analytic Jena/Zeiss, Shimadzu, Hitachi, Thermo Jarrel Ash, Thermo/Unicam.
Lampy firmy PHOTRON gwarantują:
n bardzo
wysoką intensywność linii rezonansowych,
n minimalną
szerokość linii,
n zminimalizowane
n krótki
Wszystkie lampy oferowane są również w wersjach
kodowanych do spektrometrów Agilent, Varian,
GBC (seria P8xxC) oraz Thermo Unicam (seria P8xxUC).
interferencje spektralne,
Wszystkie lampy HCL produkowane przez PHOTRON mogą
być stosowane w spektrometrach z korekcją Smith-Hieftje.
czas wygrzewania,
n bardzo
niski poziom szumów.
Standardowe lampy 1,5” (37 mm)
Lampy wielopierwiastkowe 1,5” (37 mm)
Skład katody
Nr katalog.
Skład katody
Al/Mn
Al/Sb
Al/Si
B/Ag
Al/Si/Fe
Ca/Mg
Ca/Mg/Al
Ca/Mg/Cu/Zn
Ca/Mg/Fe
Cd/Ag
Cd/Mn/Cr/Co
Co/Mn
Cr/Co/Cu/Fe/Mn/Ni
Cr/Co/Fe/Mn/Mo
Cr/Fe
Cr/Fe/Mn
Cr/Fe/Ni
Cr/Ni/Mo
Cu/Zn
Cu/Cd
P501
P502
P503
P504
P505
P870
P506
P507
P508
P509
P510
P512
P873
P513
P514
P515
P516
P517
P872
P519
Cu/Cr/As
Cu/Fe
Cu/Fe/Mn/Ni
Cu/Fe/Cr/Zn
Cu/Fe/Mn/Zn
Cu/Mn
Cu/Mn/Zn
Cu/Ni
Cu/Ni/Ag
Cu/Zn/Fe
Fe/Mn
Fe/Ni
Fe/Ni/Mn
Hg/Ag
In/P/Ag
K/Na
K/Ni
Mn/Ni
Na/K/Ni
Ni/Mn/Cr/Cu
Nr
katalog.
P520
P521
P522
P523
P524
P525
P526
P527
P528
P529
P530
P531
P532
P533
P534
P871
P535
P536
P537
P538
Skład katody
Pb/As
Rh/Ag
Cu/Co
Se/Sn
Si/Ag
Si/Mo
Sn/Ag
Te/Pb
Tl/Ag
Zn/Ag
Cd/Pb/Ag
Cu/Fe/Ag
Cr/Ni
Cr/Fe/Mn/Mo
W/Ag
Ti/Ag
Cd/Zn/Cu
Cr/Ni/Al
Pd/Au
Cu/Fe/Ni
Pierwiastek
Nr
katalog.
P539
P540
P541
P542
P543
P544
P545
P546
P547
P548
P549
P550
P551
P553
P554
P555
P556
P557
P559
P560
Super Lampy 1,5” (37 mm)
10 Dług. fali
[nm]
217.6
193.7
248.3
217.0
279.5
232.0
213.7
196.0
214.3
276.8
228.8
213.9
208.9
Polepsz. granicy
wykryw.
× 10
× 6
× 10
× 6
× 5
× 6
× 5
× 8
× 8
× 10
× 5
× 10
× 10
× 6
37mm
26mm
40mm
P802S
P803S
P826S
P828S
P832S
P836S
P874S
P849S
P855S
P857S
P973S
P808S
P867S
P825S
Anoda
151mm
Nr katalog.
Sb
As
Fe
Pb
Mn
Ni
P
Se
Te
Tl
Cr/Co/Cu/Fe/Mn/Ni
Cd
Zn
Ir
Katoda
Szklany
izolator
katody
64mm
Skład katody
Getter
Nr katalog.
Podstawowa
dług. fali
[nm]
Alternatywne
dług. fal [nm]
Okno
Ag
P851
328.1
338.3
B
Al
P801
396.2
308.2-309.3
Q
As
P803
193.7
189.0-197.2
Q
Au
P821
242.8
267.6
Q
B
P807
249.8
208.9
Q
Ba
P804
553.5
455.4-493.4
B
Be
P805
234.9
–
Q
Bi
P806
223.1
222.8-227.7
Q
Ca
P809
422.7
239.9
Q
Cd
P808
228.8
326.1
Q
Ce
P811
520.0
569.7
B
Co
P813
240.7
304.4
Q
Cr
P812
357.9
425.4-427.5
B
Cs
P810
852.1
455.6
B
Cu
P814
324.8
217.9-218.2
Q
Dy
P815
421.2
404.6
B
Er
P816
400.8
389.3
B
Eu
P817
459.4
462.7
B
Fe
P826
248.3
248.8-372.0
Q
Ga
P819
294.4
403.3-417.2
Q
Gd
P818
368.4
405.8-407.9
B
Ge
P820
265.2
271.0
Q
H2
P869
170-380
–
Q
Hf
P822
307.8
268.2
Q
Hg
P833
253.7
–
Q
Ho
P823
410.4
425.4-405.4
B
In
P824
303.9
325.6-410.2
Q
Ir
P825
208.9
264.0-266.5
Q
K
P841
766.5
404.4-769.9
B
La
P827
550.1
403.7
B
Li
P829
670.8
323.3
B
Lu
P830
335.9
356.7-337.6
B
Mg
P831
285.2
202.5
Q
Mn
P832
279.5
279.8-280.1
Q
Mo
P834
313.3
320.9
Q
Na
P852
589.0
330.2-589.6
B
Nb
P837
334.9
405.9-408.0
B
Nd
P835
492.5
463.4
B
Ni
P836
232.0
231.1-341.5
Q
Os
P838
290.9
305.9-426.0
Q
P
P874
213.6
–
Q
Pb
P828
217.0
283.3-261.4
Q
Pd
P839
247.6
244.8-340.5
Q
Pr
P842
495.1
513.3
B
Pt
P840
265.9
264.7–299.8
Q
Rb
P845
780.0
794.8
B
Re
P843
346.0
346.5
B
Rh
P844
343.5
328.1-369.2
B
Ru
P846
349.9
392.6
B
Sb
P802
217.6
206.8-217.9
Q
Sc
P848
391.2
390.8
B
Se
P849
196.0
204.0
Q
Si
P850
251.6
250.7-251.4
Q
Sm
P847
429.7
476.0
B
Sn
P860
235.5
224.6-266.1
Q
Sr
P853
460.7
407.8
B
Ta
P854
271.5
275.8
Q
Tb
P856
432.7
431.9-433.8
B
Te
P855
214.3
225.9
Q
Th
P858
371.9
–
B
Ti
P861
364.3
365.4-399.0
B
Tl
P857
276.7
258.0
Q
Tm
P859
371.8
436.0-410.6
B
U
P863
358.5
356.6-351.4
B
V
P864
318.5
306.6-318.4
Q
W
P862
255.1
294.7-400.9
Q
Y
P866
410.2
414.2
B
Yb
P865
398.8
346.4
B
Zn
P867
213.9
307.6
Q
Zr
P868
360.1
468.7-354.8
B
Q = Pure fused silica (Spectrosil B), B = Borosilicate, UV = UV Borosilicate
www.msspektrum.pl
AKCESORIA AAS
Lampy katodowe, wielopierwiastkowe oraz Super Lampy
Lampy z katodą wnękową do wszystkich spektrometrów AAS firmy Perkin Elmer.
Lampy firmy PHOTRON gwarantują:
n bardzo
wysoką intensywność linii rezonansowych,
n minimalną
szerokość linii,
n zminimalizowane
Dostępne są również lampy kodowane do spektrometrów
AANALYST.
interferencje spektralne,
czas wygrzewania,
niski poziom szumów.
Standardowe lampy 2” (51 mm)
Nr katalog.
Podstawowa
dług. fali [nm]
Alternatywne
dług. fal [nm]
Lampy wielopierwiastkowe 2” (51 mm)
Ag
P951
328.1
338.3
UV
Al
P901
396.2
308.2-309.3
UV
As
P903
193.7
189.0-197.2
Q
Au
P921
242.8
267.6
Q
B
P907
249.8
208.9
UV
Ba
P904
553.5
455.4-493.4
B
Be
P905
234.9
–
Q
Bi
P906
223.1
222.8-227.7
Q
Ca
P909
422.7
239.9
UV
Cd
P908
228.8
326.1
Q
Ce
P911
520.0
569.7
B
Co
P913
240.7
304.4
Q
Cr
P912
357.9
425.4-427.5
B
Cs
P910
852.1
455.6
B
Cu
P914
324.8
217.9-218.2
UV
Dy
P915
421.2
404.6
B
Er
P916
400.8
389.3
B
Eu
P917
459.4
462.7
B
Fe
P926
248.3
248.8-372.0
UV
Ga
P919
294.4
403.3-417.2
UV
Gd
P918
368.4
405.8-407.9
B
Ge
P920
265.2
271.0
UV
Hf
P922
307.8
268.2
UV
Hg
P933
253.7
–
UV
Ho
P923
410.4
425.4-405.4
B
In
P924
303.9
325.6-410.2
UV
Ir
P925
208.9
264.0-266.5
Q
K
P941
766.5
404.4-769.9
B
La
P927
550.1
403.7
B
Li
P929
670.8
323.3
B
Lu
P930
335.9
356.7-337.6
B
Mg
P931
285.2
202.5
UV
Mn
P932
279.5
279.8-280.1
UV
Mo
P934
313.3
320.9
UV
Na
P952
589.0
330.2-589.6
UV
Nb
P937
334.9
405.9-408.0
UV
Nd
P935
492.5
463.4
B
Ni
P936
232.0
231.1-341.5
Q
Os
P938
290.9
305.9-426.0
UV
P
P974
213.6
–
Q
Pb
P928
283.3
217.0-261.4
Q
Pd
P939
247.6
244.8-340.5
Q
Pr
P942
495.1
513.3
B
Pt
P940
265.9
264.7–299.8
UV
Rb
P945
780.0
794.8
B
Re
P943
346.0
346.5
B
Rh
P944
343.5
328.1-369.2
UV
Ru
P946
349.9
392.6
B
Sb
P902
217.6
206.8-217.9
Q
Sc
P948
391.2
390.8
B
Se
P949
196.0
204.0
Q
Si
P950
251.6
250.7-251.4
Q
Sm
P947
429.7
476.0
B
Sn
P960
235.5
224.6-266.1
Q
Sr
P953
460.7
407.8
B
Ta
P954
271.5
275.8
UV
Tb
P956
432.7
431.9-433.8
B
Te
P955
214.3
225.9
Q
Th
P958
371.9
–
B
Ti
P961
364.3
365.4-399.0
B
Tl
P957
276.7
258.0
UV
Tm
P959
371.8
436.0-410.6
B
U
P963
358.5
356.6-351.4
B
V
P964
318.5
306.6-318.4
Q
W
P962
255.1
294.7-400.9
UV
Y
P966
410.2
414.2
B
Yb
P965
398.8
346.4
B
Zn
P967
213.9
307.6
Q
Zr
P968
360.1
468.7-354.8
B
Q = Pure fused silica (Spectrosil B), B = Borosilicate, UV = UV Borosilicate
www.msspektrum.pl
Nr
katalog.
Skład
katody
Okno
Ca/Mg
P970
Cr/Co/Cu/Fe/Mn/Ni
P973
Cu/Zn
P972
K/Na
P971
Q = Pure fused silica (Spectrosil B), UV = UV Borosilicate
Super Lampy 2” (51 mm)
Okno
Q
Q
Q
UV
51mm
Anoda
Skład
katody
Nr katalog.
Dług. fali [nm]
Sb
As
Fe
Pb
Mn
Ni
P
Se
Te
Tl
Cr/Co/Cu/Fe/Mn/Ni
Cd
Zn
Ir
P902S
P903S
P926S
P928S
P932S
P936S
P974S
P949S
P955S
P957S
P973S
P908S
P967S
P925S
217.6
193.7
248.3
217.0
279.5
232.0
213.7
196.0
214.3
276.8
228.8
213.9
208.9
Polepsz.
granicy
wykryw.
Katoda
180mm
Pierwiastek
× 10
×  6
× 10
×  6
×  5
×  6
×  5
×  8
×  8
× 10
×  5
× 10
× 10
×  6
Getter
78mm
n bardzo
Wtyk
4 pinowy
Szklany
izolator
katody
Wtyk
9 pinowy
Wtyk
12 pinowy
350mm
n krótki
Lampy nie wymagają adapterów i są oferowane w wersjach
4-pinowej, 9-pinowej oraz 12-pinowej.
A
M
N
B
L
K
C
D
J H F
E
P900L
P900
P204
P211
P210
P900C
P208
lampa kodowana
do spektrometrów
AANALYST
11
AKCESORIA AAS
Lampy deuterowe, wyładowcze lampy deuterowe
do spektrometrów AAS i spektrofotometrów UV-Vis
Lampy deuterowe firmy PHOTRON
charakteryzują się:
n Stabilnym
żarzeniem – zastosowanie poziomego żarnika
zamocowanego pomiędzy dwoma sztywnymi elektrodami
zmniejsza występowanie mechanicznych drgań.
katodą – specjalna osłona ekranująca
zmniejsza efekt osadzania się materiału katody na
okienku lampy eliminując utratę intensywności w czasie
eksploatacji.
n Wyjątkowo
długim czasem pracy – każda lampa
deuterowa powinna zapewnić 50% początkowej wartości
emisji po 1000 godzinach pracy przy prądzie 300 mA
DC (a przy zasilaniu impulsowym prądem o wartości
szczytowej nie przekraczającej 600 mA).
n Ekranowaną
n Wszystkie
Szkło UVczasu
lampy mogą być wyposażone w miernik
pracy (mAh).
n Zastosowaniem
szkła typu borosilicate,
przepuszczalnego dla zakresu UV (zamiast kwarcu)
– zmniejsza koszty i obniża degradację okna wyjściowego
(efekt solaryzacji); nie występuje dyfuzja deuteru.
Zestawienie lamp deuterowych
Wymiary w milimetrach
Przyrząd
Nr katalog.
Beckman
Beckman/Kontron/Shimadzu
Bio Analytical Systems
Bio-Rad
Birad/IBM/Biotronic
GBC
GBC
GBC
Hamamatsu
Hewlett Packard
Hitachi
Jasco
Jasco
Jasco/Hitachi
LKB
LKB, Perkin Elmer
Perkin Elmer
Perkin Elmer
Perkin Elmer
różne
S/P
Shimadzu
Shimadzu/Waters
Spectra Physics
UVD
Varian
Varian
Varian
Varian, Hamamatsu
Waters
Waters
DU60
P705B
P705
P717
P728
P708
P701
P702
P732
P729
P723
P703
P730
P726
P704
P713
P713A
P712
P720
P718
P700
P725
P719
P711
P714
P721
P706
P710
P715
P727
P716
P716A
BAS 200
UV 1706
902, 904, 906, 908, 932, Avanta, UV911
914, 916, 918
Cintra 5
L554-20
HP 050
wszystkie modele
UV 870/875
7800
Ultrospec
Ultrospec 4050, LC 235
Lambda 3-17
V 500
4000/5000
różne
UV 1000/100
Detektory UV
320/H.P.
1275
UV Superscan
Carry 1
UV 100/200, UV 9050, L613
484
486
Szkło kwarcowe
Szkło UV
Widok od przodu
Wymiary w milimetrach
Widok z boku
Szkło kwarcowe
Typowe widmo UV lamp deuterowych
Intensywność względna
Firma
10
9
8
7
6
5
4
Widok od przodu
3
2
1
0
180 200 220 240
Widok z boku
260 280
300 320
340 360
380
400 420
Długość fali [nm]
miernik czasu pracy
Oferujemy również oryginalne lampy deuterowe innych producentów do wszystkich urządzeń dostępnych na rynku – prosimy o kontakt.
P701
P702
GBC
12 Shimadzu
P703
P706
Hitachi
P712
Varian
Perkin Elmer
P716
Waters
www.msspektrum.pl
AKCESORIA AAS
Modyfikatory matrycy i roztwory buforowe
Oferujemy roztwory modyfikatorów matrycy do bezpłomieniowej AAS
oraz roztwory buforowe do techniki płomieniowej.
Bufory jonizacyjne
Modyfikatory matrycy
Stężenie
modyfikatora
Modyfikator
Mg(NO3)2
Pd
[ppm]
[%]
20 000
2
2 000
Pd
20 000
Ca(NO3)2
20 000
NH4H2PO4
400 000
NH4NO3
50 000
Pd
Mg(NO3)2
3 000
5 000
0,2
2
2
40
5
0,3
0,5
Stężenie
kwasu
5% HNO3
5% HNO3
5% HNO3
5% HNO3
2% HNO3
2% HNO3
1% HNO3
Objętość
opakowania
[cm3]
Nr katalogowy
100
140-003-031
250
140-003-032
500
140-003-035
100
140-003-061
250
140-003-062
500
140-003-065
100
140-003-091
250
140-003-092
500
140-003-095
CsNO3
100
140-003-121
250
140-003-122
500
1
1% HCl
500
50 000
5
1% HCl
500
4400-010133
KNO3
10 000
1
1% HNO3
500
4400-010134
KNO3
50 000
5
1% HNO3
500
4400-010135
CsCl
50 000
5
1% HCl
500
4400-010137
1
(Cs2CO3)
1% HNO3
500
4400-010138
50 000
5
(Cs2CO3)
1% HNO3
500
4400-010139
NaCl
10 000
1
1% HCl
500
4400-010140
NaCl
50 000
5
1% HCl
500
4400-010141
140-003-125
LiCl
10 000
1
1% HCl
500
4400-010144
100
140-003-151
LiCl
50 000
5
1% HCl
500
4400-010145
250
140-003-152
500
140-003-155
LiNO3
10 000
1
(Li2CO3)
1% HNO3
500
4400-010146
100
140-003-181
250
140-003-182
LiNO3
50 000
1
(Li2CO3)
1% HNO3
500
4400-010147
500
140-003-185
100
140-003-191
250
140-003-192
500
140-003-195
100
140-003-211
250
140-003-212
Stężenie
kwasu
Objętość
opak.
[cm3]
Nr katalog.
500
140-003-215
10 000
1
10% HNO3
100
4095-10
Mg(NO3)2
10 000
1
1% HNO3
100
4095-12
Ni(NO3)2
10 000
1
4% HNO3
100
4095-14
NH4H2PO4
10 000
1
1% HNO3
100
4095-16
Pd
750
0,075
500
0,05
10% HNO3
250
4095-20
Mg(NO3)2
2 500
0,25
2% HNO3
250
4095-21
Mg(NO3)2
300
0,03
1% HNO3
250
4095-25
Ni(NO3)2
1 000
0,1
5% HNO3
250
4095-26
NH4H2PO4
10 000
1
500
0,05
1% HNO3
250
4095-28
1 500
0,15
1 000
0,1
10% HNO3
250
4095-29
5% HNO3
250
4095-30
2% HNO3
250
4095-31
2% HNO3
250
4095-32
Pd
Pd
&
1 000
0,1
600
0,06
Mg(NO3)2
3 000
0,3
NH4H2PO4
10 000
1
600
0,06
Mg(NO3)2
Mg(NO3)2
&
&
Ni(NO3)2
50 000
5
1% HNO3
100
4095-34
Ca(NO3)2
20 000
2
2% HNO3
100
4095-35
La(NO3)2
50 000
5
1% HNO3
100
4095-36
NH4NO3
20 000
2
H 2O
100
4095-37
Pd
3 000
0,3
2 000
0,2
10% HNO3
250
4095-38
3 000
0,3
4 000
0,4
100
4095-40
100
4095-41
Mg(NO3)2
Pd
Mg(NO3)2
NH4H2PO4
Mg(NO3)2
&
&
&
10 000
1
500
0,05
www.msspektrum.pl
4400-010132
10 000
Pd
Mg(NO3)2
Nr katalog.
KCl
5% HNO3
&
Objętość
opak.
[cm3]
KCl
5
Mg(NO3)2
Stężenie
kwasu
[%]
50 000
Mg(NO3)2
Stężenie
bufora
[ppm]
Ni(NO3)2
&
Bufor
CsNO3
10 000
Releasing Agents
Bufor
Stężenie
bufora
[ppm]
[%]
La
10 000
1
1% HCl
500
4400-010152
La
10 000
1
1% HNO3
500
4400-010153
Sr
10 000
1
2% HCl
500
4400-010154
Sr
10 000
1
2% HNO3
500
4400-010155
La
50 000
5
5% HCl
100
140-003-421
Sr
50 000
5
5% HNO3
100
140-003-451
13
FOTOMETRIA
Fotometr płomieniowy do oznaczania
sodu, potasu, litu, wapnia i baru
Oferujemy najnowszy fotometr płomieniowy firmy BWB Technologies UK LTD. Model BWB‑XP charakteryzuje
się wyjątkowo wysoką jakością wykonania i doskonałymi parametrami technicznymi przy zachowaniu prostej
i intuicyjnej obsługi.
Fotometr umożliwia równoczesny pomiar i odczyt dla pięciu pierwiastków: Na, K, Li, Ca i Ba.
Cechy charakterystyczne:
Dane techniczne:
n Sprężone
powietrze zapewnia miniaturowa, wbudowana sprężarka.
n Granice
n Kalibracja
dwu- i wielopunktowa (z zapamiętaniem parametrów).
n Zaawansowane
funkcje bezpieczeństwa (w tym automatyka zapalania i
gaszenia płomienia).
n Wydajny
rozpylacz o regulowanej wydajności z kulką „impact bead”.
n Interfejs
do podłączenia komputera (USB).
n Wbudowany
n Niezwykle
n kolby
bogate wyposażenie dodatkowe (w cenie urządzenia):
miarowe, pipety, naczynka na próbki;
n roztwory
n węże,
regulator przepływu gazu.
wzorcowe oznaczanych pierwiastków oraz rozcieńczalnik;
kapilary i elementy połączeniowe;
n oprogramowanie
n Ponad
n Górny
zakres roboczy: 1000 ppm (3000 ppm dla Ba).
n Powtarzalność
n Dryft
lepsza niż 1%.
nie przekracza 1% w czasie 30 minut.
n Liniowość
lepsza niż 2%.
n Wymiary:
51 cm × 38 cm × 41 cm (wys. × szer. × głęb.).
n Ciężar:
14 kg.
komputerowe.
20 aplikacji dla różnorodnych typów próbek.
n Zgodność
14 wykrywalności:
0,02 ppm
n K: 0,02 ppm
n Li: 0,05 ppm
n Ca: 1 ppm
n Ba: 10 ppm
n Na:
z RoHS.
www.msspektrum.pl
ABLACJA LASEROWA
Systemy ablacji laserowej J100 i J200
System J100 – laser femtosekundowy
System J200 – LIBS
Ablacja laserowa jest procesem odparowywania materiału
z powierzchni próbki pod wpływem bardzo krótkiego
impulsu laserowego. Odparowaną próbkę można skierować
do spektrometru ICP-MS i tam poddać analizie ilościowej.
Ablacja laserowa w połączeniu ze spektroskopią emisyjną
(LIBS – Laser Induced Breakdown Spectroscopy) umożliwia
prostą i wygodną analizę spektrochemiczną ciał stałych,
cieczy i gazów. W technice LIBS krótki, mikro- lub
nanosekundowy impuls lasera ogniskowany jest na
niewielkiej powierzchni próbki. Energia dostarczona przez
laser (typowo 0,1–10 GW/cm2) powoduje bardzo szybkie
odparowanie, a następnie atomizację i jonizację materiału
próbki. W sąsiedztwie powierzchni próbki powstaje plazma
o temperaturach rzędu 104 – 106 K. Wzbudzone atomy
i jony emitują promieniowanie świetlne, a uzyskane widmo
emisyjne umożliwia oznaczenie składu próbki. Spektroskopia
emisyjna ze wzbudzeniem laserowym (LIBS) jest uważana
za jedną z najbardziej wygodnych i wydajnych technik
analitycznych.
System J100 charakteryzuje się:
n Możliwością
UV lub IR.
wyboru energii wzbudzającej w zakresie
n Odparowany
materiał odpowiada dokładnie wymogom
techniki ICP-MS
n Skład
pierwiastkowy dokładnie odpowiada składowi próbki
n Kompaktowa
konstrukcja lasera
n Niezwykle
wysoka szybkość (powtórzeń) lasera
– do 100 kHz
n Wysoka
wydajność analityczna
n Automatyczne
n Elastyczność
dopasowanie do wysokości próbki
w wyborze pulsacji lasera
n Zaawansowane
oprogramowanie interfejsu umożliwiające
m.in. monitorowanie lasera w czasie rzeczywistym, dobór
parametrów przepływu gazu i innych warunków analizy
oraz transferu próbki do systemu ICP-MS.
Dane techniczne
J100
Laser
Wysokoenergetyczny iterbowy laser femtosekundowy
(pompowanie bezpośrednie), profil wiązki TEM00,
zintegrowany pomiar energii lasera, częstotliwość
powtarzania impulsów do 100 kHz
1030 nm dla systemu J100 Femto LA
Długość fali
343 nm dla systemu J100-UV Femto LA system (via
3 harmoniczna)
Długość impulsu
< 480 fs
Sterowanie energią
Optyczne ciągłe
Częstotliwość powtórzeń
Zmienna w zakresie 1 – 100 kHz, tryb pojedynczego
impulsu, tryb bramkowania umożliwiający wybranie
liczby impulsów lasera przy określonej częstotliwości
powtórzeń
Zalety:
n Szybkie
pomiary w czasie rzeczywistym.
n Minimalna
inwazyjność techniki.
n Możliwość
oznaczenia większości pierwiastków przy
zachowaniu wysokiej czułości oznaczeń.
Dane techniczne
J200
Laser
Wysokoenergetyczny laser Nd: YAG 213 nm
& 266 nm (dostępne wersje 532 nm & 1064 nm
dla konfiguracji LIBS)
Długość impulsu
i częstotliwość
powtarzania
< 5 ns (FWHM) & 1 – 20 Hz przy 213 nm
Sterowanie energią
Optyczne ciągłe
Przesłona lasera
Automatyczna, stabilizująca energię lasera
Energia impulsu
< 4.5 mJ/impuls @ 213 nm
< 25 mJ/impuls @ 266 nm
< 55 mJ/impuls @ 532 nm (dla konfiguracji LIBS)
< 100 mJ/impuls @ 1064 nm (dla konfiguracji LIBS)
Gęstość energii
> 20 J/cm2 @ 213 nm
(dla kraterów 30 – 50 mikronów)
Automatyka X-Y
Zakres ruchu: 52×52 mm; rozdzielczość: 0,2 mikrona
Automatyka Z
Zakres ruchu: 26 mm; rozdzielczość: 0.1 mikrona
Laser prowadzący
670 nm; automatyczne ustawianie wysokości próbki
Energia impulsu (max.)
< 1 mJ dla systemu J100 Femto LA
< 150 μJ dla systemu J100-UV Femto LA
Automatyka X-Y
Zakres ruchu: 50×50 mm; rozdzielczość: 0,2 mikrona
Automatyka Z
Zakres ruchu: 25 mm; rozdzielczość: 0,1 mikrona
Ogniskowanie (lasera)
5 – 100 mikronów dla J100
ok. 3 mikronów dla J100-UV
Ogniskowanie (lasera)
5 – 250 mikronów @ 213 i 266 nm
10 – 250 mikronów @ 532 i 1064 nm
Obrazowanie (próbki)
Podwójna kamera CMOS
z zoomem optycznym do 60×
Obrazowanie (próbki)
Podwójna kamera CMOS z zoomem optycznym do
60×
Oświetlenie
Rozproszone LED; odbicie poosiowe; podświetlenie
Oświetlenie
Rozproszone LED; odbicie poosiowe; podświetlenie
Sterowanie gazem
Podwójny regulator masowego przepływu,
sterowanie zaworami
Sterowanie gazem
Podwójny regulator masowego przepływu
Komora próbki
Komora ASI Flex™ z zestawem wymiennych
modułów
Komora próbki
Zestaw wymiennych modułów komory
dedykowanych do konkretnych aplikacji (analizy
ogólne, analizy wtrąceń, analizy profilowane
(głębokość), mapowanie pierwiastkowe
Komunikacja z ICP-MS
Dwukierunkowa: system J200 – przyrządy ICP-MS
Komunikacja z ICP-MS
Dwukierunkowa: system J100 przyrząd ICP-MS
Opcja 1: Spektrograf Czerny Turner z detektorem
ICCD, zakres spektralny 190 do 900 nm;
Detektor LIBS
Opcja 2: Spektrograf Echelle z detektorem ICCD,
zakres spektralny 190 do 900 nm;
Opcja 3: Spektrometr CCD (6 kanałowy), zakres
spektralny 190 do 1040 nm
www.msspektrum.pl
15
WZORCE
Wzorce i Certyfikowane Materiały Referencyjne
do wszystkich technik analitycznych
Wzorce do AAS, ICP, ICP-MS, XRF, GC, HPLC
Oferujemy szeroką gamę atestowanych/certyfikowanych roztworów wzorcowych (kalibracyjnych), wodnych
oraz organicznych, de­dy­ko­wa­nych zarówno do standardowych, jak i bardzo zaawansowanych aplikacji analitycznych
w technikach AAS, ICP oraz ICP-MS.
Roztwory wzorcowe:
Certyfikowane Materiały Referencyjne (CRM) do:
n roztwory
n analiz
wody,
n analiz
żywności,
n analiz
gleb i osadów,
n analiz
materiałów ogniotrwałych,
wzorcowe ponad 70 pierwiastków w H2O, HCl i HNO3
n certyfikat
w odniesieniu do Materiału Referencyjnego wyższego rzędu NIST serii 3100
n posiadające
certyfikaty dla pierwiastków śladowych oznaczonych
na poziomie ppb oraz kartę MSDS
n z
n metalurgii,
gwarancją trwałości i dokładności na poziomie +/- 0,3%
n geologii,
n petrochemii.
Metoda analizy klasycznej (mokrej),
którą oznaczono zawartość składnika
głównego
(nie wynik obliczeń na bazie stechiometrii odczynnika z którego przygotowano
wzorzec)
Analiza techniką ICP odniesiona do analizy
wzorca NIST
Zawartość składnika głównego na podstawie wyników analizy klasycznej oraz
analizy techniką ICP
(nie wynik obliczeń na bazie stechiometrii lub analizy odczynnika z którego
przygotowano wzorzec)
Poziom zanieczyszczeń
w roztworze wzorca
(nie w odczynnikach z których
przygotowano wzorzec)
Poziomy zanieczyszczeń dla
wszystkich oznaczanych
pierwiastków
(nie tylko tych, których
stężenia są powyżej granicy
wykrywalności)
Poziomy zanieczyszczeń dla
68 pierwiastków (Claritas
PPT) lub 30 pierwiastków
(Assurance)
(nie tylko dla wybranych
metali lub np. tych, dla
których stężenia są wyższe
niż 10 ppm)
Data certyfikatu
16 Stabilność i dokładność roztworu
wzorca
(nie odczynników z których przygotowano wzorzec)
Podpis dyrektora ds produkcji
www.msspektrum.pl
AKCESORIA AAS
Kuwety grafitowe
PERKIN ELMER
B0105197(5 szt.)
B0135653(10 szt.)
B3000342(20 szt.)
B0091504(50 szt.)
HITACHI
GBC
LEGENDA
Platforma dla
B0505057
99-0059-00
180-7444
Nr katologowy producenta AAS
np. 63-100023-90
63-100123-90
P316
B0137113(5 szt.)
B3001253(20 szt.)
B070699(50 szt.)
P320P
P301
Second Grade
B0121093(10 szt.)
B3001255(50 szt.)
P301
P316U
B0137112(5 szt.)
B0121092(10 szt.)
B3001254(20 szt.)
B0109322(50 szt.)
Nr katalogowy
np. P301
P321
P301-SG
B0128490 (Set)
B0180363 (set of 5)
P317
B0112660(10 szt.)
B3000343(20 szt.)
Longlife
P318
B0137112(5 szt.)
B0121091(10 szt.)
B3001256(20 szt.)
B0109324(50 szt.)
VARIAN
P322
63-100011-00
B0128495 (Set)
B3130086 (Set of 5)
P319
63-100018-00
63-100014-00
63-100017-00
63-100015-00
THERMAL ELEMENT AL
9423-393-90031
P301P
63-100019-00
P346
190-6008
(ANO 6008)
P302
45-0006-00
P314
P307
P320
P345
190-6007
(ANO 6007)
Tube preinserted
platform
P313
P306
P328
B0505057(20 szt.)
99-0066-00
P312
P305
63-100012-00
P344
190-6003
P301L
63-100016-00
P323
B0116823(Set)
B0180361(Set of 5)
P343
180-7400
P347
190-0028
(ANO 0028)
P303
45-0004-00
P348
180-7404
9423-393-95071
P315
P308
P330-01
9423-393-90091
P330-08
63-100023-90
63-100123-90
P304
45-0012-00
P349
108-7401
9423-393-95041
P315-01
P330-02
9423-390-95031
P330-03
9423-393-90081
124544-03
124544-02
P330-04
P330-05
9423-393-95031
Forked platformtube, coated
(without Platform)
P330-06
130941-00
P330-13
P330-18
206-82541RI
P351
200-54520RI
P330-19
124818-00
P330-16
P330-12
9423-393-95011
200-54525RI
124778-00
P330-15
P330-11
9423-393-95161
P350
SHIMADZU
Forked platform,
pyrolytic graphite
18, 5x4, 5x1 mm
P330-14
P330-10
9423-393-95191
9423-393-90191
THERMO JARREL ASH
P330-09
9423-393-95081
P300
P355
206-50588
P352
200-54525RI
(old)
P330-20
P356
206-50
P353
P357
200-54520RI
(old)
P330-17
P354
9423-393-95091
P330-07
www.msspektrum.pl
17
AKCESORIA DO ICP I ICP-MS
Systemy wprowadzania próbek i akcesoria do ICP i ICP-MS
Rozpylacze (nebulizery), palniki, komory mgłowe
Oferujemy oryginalne akcesoria do wszystkich przyrządów/wszystkich producentów spektrometrów ICP i ICP-MS
m.in.: Agilent/ Varian/Hewlett-Packard, Perkin-Elmer, Thermo/TJA/Finnigan/VG, Jobin Yvon/Horiba, Leeman, Shimadzu.
Palniki ICP
Rozpylacze (nebulizery)
Komory mgłowe
Stożki do ICP-MS
18 www.msspektrum.pl
FILTRY WALIDACYJNE
Zestaw filtrów do walidacji spektrofotometrów UV-VIS
Komplet filtrów umożliwiający szybką i prostą weryfikację podstawowych parametrów spektrofotometru. Pomiary
filtrów można włączyć do zestawu własnych procedur pomiarowych. Standardowy zestaw obejmuje pięć filtrów
szarych do sprawdzania dokładności i liniowości pomiarów absorbancji (transmitancji) oraz filtry holmowy
i neodymowy do sprawdzania dokładności długości fali. Filtry można zamawiać zarówno w komplecie jak
i pojedynczo. Można zamówić zestawy z certyfikatem NIST, lub z certyfikatem Głównego Urzędu Miar (GUM).
Oferujemy:
Filtry szare o absorbancjach:
n wszystkie
n 0,07
10 mm;
filtry mają wymiary odpowiadające standardowym kuwetom
n zestawy
są certyfikowane i są odpowiednie do walidacji wg różnych
regionalnych i międzynarodowych norm, jak GLP, ISO, itp.;
n zestawy
są oferowane w specjalnym etui wykonanym z drewna.
n 0,2
n 0,6
n 1,2
n 1,7
wykonane są ze specjalnego szkła o płaskiej charakterystyce spektralnej
w okolicach 540 nm. Filtry znajdują się w oksydowanych na czarno
aluminiowych uchwytach. Wartość certyfikowana jest wygrawerowana.
Dokładność filtrów wynosi ±2,5 %.
Dokładność długości fali wskazywanej przez spektrofotometr można
ustalić przy pomocy filtru holmowego. W zakresie 250 nm – 550 nm daje
on serię ostrych pików o określonych długościach fal.
W obszarze widzialnym (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR) można
zastosować filtr dydymowy, który daje serię pików w zakresie
300 nm – 3000 nm.
Dostępny jest również filtr będący kombinacją filtru holmowego
i dydymowego w jednym uchwycie.
www.msspektrum.pl
19
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
Piece laboratoryjne
Firma Protherm produkuje piece laboratoryjne do różnych zastosowań. W ofercie znajdują się zarówno standardowe
piece muflowe jak i piece komorowe, rurowe, rotacyjne, dzielone, wysokotemperaturowe i próżniowe. Dzięki
różnym akcesoriom można dostosować standardowe urządzenia do wymagań użytkowników. Bogata oferta
umożliwia zastosowanie pieców do różnych celów: do spopielania, obróbki cieplnej, suszenia, produkcji ceramiki,
badań materiałowych.
Parametry
PIece do spopielania serii PAF
Piece komorowe
serii PLF
Wysokotemperaturowe piece komorowe
serii MoSi2 – B/F
Temperatura maks.
1100 lub 1200 °C
1100 do 1600 °C
1500 do 1800 °C
Pojemność komory
5 – 12 dm3
5 – 45 dm3
1,3 do 15,8 dm3
Otwieranie drzwi
na prawo
do góry
do góry
Rodzaj regulatora
(w zależności
od wymagań
użytkownika)
Elementy grzejne
Honeywell
DC 1010; PC442T; PC 442/2; PC 442/6;
PC 442
MP/5
Eurotherm
3208; PC 442/18; PC 442 MP/5; PC 442 MP/20
w obu ścianach komory wykonane z drutu Kanthal (w
osłonkach kwarcowych)
w obu ścianach komory wykonane z drutu Kanthal dla
temp. maks. do 1300 °C;
z węglika krzemu – dla temp. maks. od 1400 °C
Materiał wykonania
rury
–
Średnica rury
–
Długość rury
–
Orientacja pieca
Rodzaj termopary
wykonane
z MoSi2
–
Typ N lub S
Typ S lub B
n Regulowany wlot powietrza w obudowie
n Drzwi otwierane wahadłowo
n System napełniania powietrzem (z przepływomierzem)
n Wentylator wyciągowy
Opcjonalne
wyposażenie
(w zależności od
modelu i serii pieca)
n Wentylator chłodzący
n Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
n Data Logger
n Interfejs RS422/48
n Gazoszczelne elementy połączeniowe ze stali chromowo-niklowej
do zasilania gazem obojętnym z przepływomierzem
n Okno inspekcyjne
n Ruchome dno pieca
20 www.msspektrum.pl
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
Piece laboratoryjne
Parametry
Piece rurowe
serii PTF
Precyzyjne strefowe piece rurowe
serii PZF
Piece dzielone
serii ASP
Piece rotacyjne
serii RTF
Temperatura maks.
1200 do 1800 °C
1200 °C
1100 °C
(opcjonalnie 1400 °C)
1100 lub 1500 °C
Pojemność komory
–
Otwieranie drzwi
Rodzaj regulatora
(w zależności
od wymagań
użytkownika)
Elementy grzejne
Honeywell
DC 1010; PC442T; PC 442/2; PC 442/6;
Eurotherm
3208; PC 442/18; PC 442 MP/5; PC 442 MP/20
wykonane z drutu Kanthal dla temp. maks. do 1300 °C;
z węglika krzemu – dla temp. maks. od 1400 °C;
z MoSi2 dla temp. maks.
od 1700 °C
Materiał wykonania
rury
Honeywell
DC 1010; PC442T; PC 442/2; PC 442/6;
Honeywell
3 × DC1010;
3 × PC 442 MP5
wykonane z drutu Kanthal
dla temp maks. do 1400 °C – ceramika C610
dla temp. maks. od 1500 °C – ceramika C799
Eurotherm
3208; PC 442/18; PC 442 MP/5; PC 442 MP/20
wykonane z drutu Kanthal
(opcjonalnie z węglika krzemu dla
modeli z temp maks. 1400°C)
wykonane z drutu Kanthal dla temp.
maks. 1100 °C; z węglika krzemu – dla
temp. maks. 1500 °C
Standardowo nie wyposażone
w rurę (opcjonalnie – ceramika
C610)
dla temp. maks.
1100 °C – Kwarc
dla temp. maks. 1500 °C – ceramika
C799
Średnica rury
20 – 75 mm
40 – 105 mm
70 – 195 mm
50–100 mm
Długość rury
250 – 1300 mm
800 – 1200 mm
500 lub 750 mm
1200 lub 1250 mm
Orientacja pieca
Pozioma; pionowa lub w wersji uniwersalnej, w której piec może być przystosowany do pracy
w pionie, poziomie lub pod określonym kątem
Pozioma lub pionowa
Pozioma z mechanizmem
przechyłowym
Rodzaj termopary
Typ N, S lub B
Typ N
Typ N lub S
Opcjonalne
wyposażenie
(w zależności od
modelu i serii pieca)
www.msspektrum.pl
n Dodatkowa termopara do rejestracji temperatury
wewnątrz rury podczas nagrzewania
n Gazoszczelne elementy połączeniowe ze stali chromowo-niklowej
do zasilania gazem obojętnym i pracy pod próżnią
n System podawania i/lub mieszania gazów
21
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
Młynki kriogeniczne
Wiele próbek analitycznych, ze wzgledu na swoje własnosci fizykochemiczne trudno jest zmielic tradycyjnymi
młynkami w temperaturze pokojowej. Przykładem moga byc elastyczne polimery, guma, kauczuk, podzespoły
elektroniczne, materiały włókiennicze, produkty spozywcze, wegiel, wosk. Równiez próbki biologiczne
(m.in. kosci, zeby, włosy, skóra, tkanki zwierzece i ludzkie, łuski) przygotowywane pod katem ekstrakcji DNA/RNA
(np. w laboratoriach biotechnologicznych, kryminalistycznych lub medycyny sadowej), sa materiałem trudnym
do sproszkowania.
MS SPEKTRUM proponuje unikalne i doskonałe rozwiazanie tego typu problemów – młynki kriogeniczne
firmy SPEX SamplePrep. W młynkach tego typu próbka jest zamrazana i podczas cyklu mielenia utrzymywana
w temperaturze wrzenia ciekłego azotu.
Proszkowanie próbki odbywa sie za pomoca poruszanego magnetycznie rozdrabniacza wykonanego ze stali
nierdzewnej. Naczynia, w których przebiega mielenie, jak i rozdrabniacze, moga byc wykorzystywane wielokrotnie.
Przezroczyste, poliweglanowe naczynka umozliwiaja wizualne kontrolowanie stanu rozdrobnienia próbki.
Elektroniczny panel pozwala na precyzyjne i powtarzalne zaprogramowanie parametrów mielenia.
Idealne do mielenia:
Cechy charakterystyczne:
n produktów
n kriogeniczny
spożywczych, pasz, karm, itp.,
n materiałów
roślinnych (ziarna, liście/nać, korzenie, łodygi, nasiona
oleiste, źdźbła zbóż, bulwy roślin, itp.),
n próbek
biologicznych (kości, włosy, zęby, paznokcie, skóra, tkanki
zwierzęce i ludzkie, chrząstki, łuski, itp.),
n produktów
farmaceutycznych, tabletek, pastylek, kapsułek
żelatynowych, itp.,
n polimerów,
gumy, kauczuku, silikonów, tworzyw sztucznych,
teflonu, itp.,
n materiałów
n drewna,
włókienniczych, tkanin, bawełny, waty, itp.,
węgla, wosku, parafin, żywic, klejów, farb, itp.,
młynek uderzeniowy z wewnetrznym zbiornikiem ciekłego
azotu i osłona izolacyjna,
n podczas
rozdrabniania jednej próbki mozliwe wstepne schłodzenie
dwóch/trzech kolejnych,
n wyposazony
w bardzo wygodny ekran dotykowy umieszczony
na demontowalnym panelu sterujacym,
n możliwość
wprowadzenie i zapamietania 10 różnych programów
n możliwość
mielenia próbek do ok. 100 g (model 6870),
mielenia,
n możliwość
mielenia bardzo małych próbek (rzędu 0,1 – 0,5 g)
w mikronaczynkach,
n szlamu,
n możliwość
n polietylenu,
n dostepne
mułu, odpadów komunalnych, biomasy, paliw
alternatywnych, itp.,
polipropylenu, folii, papieru, tektury, opakowań
kartonowych, itp.,
n preform,
nakrętek, butelek PET, itp.
wyposazenia w system automatycznego napełniania młynka
ciekłym azotem,
naczynka poliweglanowe (analiza metali w próbkach),
n dostepne
naczynka bezchromowe
(analiza próbek pod dyrektywy RoHS/WEEE).
Nowość! model 6970D z możliwością
równoczesnego mielenia 2 próbek,
w naczynkach o pojemności 2 × 200mL
22 www.msspektrum.pl
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
Młynki kulowe serii 8000
Młynek kulowy idealny do mielenia twardych i kruchych materiałów:
n ceramiki,
porcelany, szkieł
n minerałów,
n cementu,
skał, piasku, gleb i osadów
gipsu, popiołu i żużla
n produktów
farmaceutycznych
n produktów
spożywczych, zbożowych, a także tkanek roślinnych
i zwierzęcych
n pozwala
na mielenie nawet 10 g/miksowanie 60 mL próbki
(2×10 g / 2×60 mL w wersji 8000D)
Doskonały również do tzw. syntez mechanicznych materiałów (Mechanical
Alloying) – dzięki unikalnemu ruchowi naczynka i kulek w młynku, a także
do technik nanomielenia (Nanomilling).
8001
Naczynia i kulki ze stali narzędziowej
8007
Naczynia i kulki ze stali kwasoodpornej
8003
Naczynia i kulki z ceramiki alundowej (tlenek glinu)
8008
Naczynia i kulki z azotku krzemu
8004
Naczynia i kulki z węglika wolframu
8014
Naczynia i kulki agatowe
8004SS
Naczynia i kulki ze stali pokrywanej
węglikiem wolframu
8006
Naczynia z polistyrenu
8005
Naczynia i kulki z ceramiki cyrkonowej
8006
Naczynia i kulki z metakrylanu
www.msspektrum.pl
23
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
ADA - 1
Zmywarka do naczyń laboratoryjnych stosowanych
w analizie śladowej
Problem właściwego i skutecznego mycia naczyń laboratoryjnych bywa często niedoceniany we współczesnym
laboratorium analitycznym. Niewłaściwie umyte kolby, zlewki czy parownice bywają źródłem kontaminacji ale często
powodują również szybką i nieoczekiwaną migrację oznaczanego, śladowego składnika na ścianki naczynia.
Korzyści:
Opis techniczny zmywarki: ADA – 1
Użyta w procesie mycia gorąca para znacznie podwyższa jego efekt
w stosunku do zwykłego zmywania wodą, a także:
Element grzewczy stanowi podgrzewacz firmy Schoot­‑Ceran (o mocy
do 1800 W). Na nim znajduje się zbiornik wypełniony wodą lub
kwasem azotowym, z pokrywą z PFA. Parująca ciecz poprzez szklane
rurki przesyłana jest w postaci pary do zanieczyszczonych naczyń
gdzie następuje proces ich mycia. Skroplone, zanieczyszczone
opary, odprowadzane są natomiast do zewnętrznego zbiornika na
ścieki. Zbiornik na kwas/wodę o objętości ok. 3 – 4 litrów pozwala
na nieprzerwaną pracę urządzenia przez kilka godzin. Dodatkowo
dostarczany jest zewnętrzny programator, pozwalający kontrolować
czas pracy urządzenia. Całe urządzenie powinno być ustawione pod
wyciągiem.
n ługuje
jony metali z powierzchni naczyń oraz nasyca ścianki naczynia
jonami zastosowanego rozpuszczalnika,
n naczynia
są nieprzerwanie spłukiwane świeżą, gorącą parą –
zanieczyszczenia zaś odprowadzane są do zewnętrznego zbiornika
(brak kontaminacji zbiornika woda/kwas),
n łatwy
n nie
dostęp do komory oczyszczania – prosta obsługa,
wymaga chłodzenia – oszczędność w użyciu wody,
n możliwość
równoczesnego mycia kolb o różnych pojemnościach,
od 3 × 1 litr do 25 × 10 mL (10 × 100 mL),
n zajmuje
niewiele miejsca w laboratorium.
Zastosowanie:
n Do
mycia zanieczyszczonych zlewek, kolb oraz innych naczyń
laboratoryjnych, które w procesie mycia są poddawane działaniu
gorącej pary powstałej z kwasu azotowego (lub solnego) bądź też
z wody destylowanej.
n Szczególnie
przydatna w laboratorium wykorzystującym techniki AAS,
ICP i ICP­‑MS do analiz śladowych.
n Możliwość
zmywania wszystkich rodzajów naczyń: szklanych,
ceramicznych, teflonowych PTFE/PFA, kwarcowych oraz ze szkła
borokrzemowego.
24 www.msspektrum.pl
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
Destylalarka kwasów DST-1000
System destylacji DST-1000 firmySavillex jest najlepszym systemem do laboratoryjnej produkcji
ultraczystych kwasów lub wody do najbardziej wymagających aplikacji analitycznych. Destylarka DST-1000
wykonana jest z wysokiej czystości fluoropolimeru, co pozwala na destylację wszystkich kwasów (w tym HF)
najczęściej stosowanych w przygotowaniu próbki i analiz technikami ICP-OES i ICP-MS.
To kompaktowe urządzenie zmieści się pod większością dygestoriów istniejących w laboratoriach.
Płaszcz grzejny, który otacza zbiornik, delikatnie ogrzewa zawartość bez użycia lamp lub innych zewnętrznych
urządzeń grzewczych, których elementy mogą korodować w kwaśnym środowisku. Unikalna konstrukcja DST-1000
nie wymaga wody chłodzącej, co nie tylko pozwala na większą elastyczność w działaniu, ale również daje realne
oszczędności. Wygodny, wbudowany odpływ kwasu umożliwia łatwe i skuteczne czyszczenie bez stosowania
pomp. Regulator temperatury jest umieszczony w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego. Regulacja temperatury
pozwala na kontrolowanie szybkości destylacji.
Informacje ogólne: Dane techniczne: n system
n Maksymalna
oczyszczania kwasów/wody, do otrzymywania ultraczystych
kwasów/wody (H20, HCl, HNO3, a także HF) stosowanych w technikach
AAS, ICP i ICP-MS,
n nie
wymaga chłodzenia wodą,
n zintegrowany
płaszcz grzejny,
n w
komplecie źródło ogrzewania, oddzielna jednostka sterująca,
zamknięcie przelewu GL45 1/4” oraz wszystkie, niezbędne elementy
instalacyjne,
n Objętość
n Butelka
(szer. × głęb. × wys.): 20 × 36,5 × 59 cm 7,25 kg n Napięcie
n Moc:
parownika: 1000 mL Savillex wykonana z PFA o poj. 1000 mL n Wymiary
n Ciężar:
temperatura grzania do 90 °C zasilania: 230 VAC +/- 5%, 50/60 Hz 70 W n zawór
do usuwania pozostałości kwasu (ułatwiający czyszczenie
destylarki),
n certyfikaty
CE i RoHS.
www.msspektrum.pl
25
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
Homogenizator Geno/Grinder®
Homogenizator, pulweryzator, ekstraktor, urządzenie rozdrabniające.
Unikalne urządzenie posiadające nowoczesny wygląd oraz szeroki zakres
zastosowań i wysoką wydajność pracy (możliwość przygotowania nawet
do 4 × 96 próbek jednocześnie).
GenoGrinder® wykorzystuje unikalny ruch platformy, na której znajdują się
naczynia z próbkami, pozwalający na uzyskanie rewelacyjnych rezultatów
w przygotowaniu próbek zarówno roślinnych jak i zwierzęcych.
Próbki rozdrabniane są za pomocą mediów mielących w postaci kulek
wykonanych ze stali, silikonu lub cyrkonu o różnych średnicach lub
ceramicznych cylindrów. Dobór mediów mielących uwarunkowany jest
rodzajem próbki jak również wielkością naczynia, w którym próbka ma
być rozdrobniona. Możliwe jest rozdrabnianie/mielenie próbek zarówno
w suchej postaci, jak również z dodatkiem roztworu buforowego.
Typowe próbki i aplikacje:
n materiał
n tkanki
roślinny tj. nasiona, łodygi, korzenie, liście, owoce, warzywa,
zwierzęce,
n izolacja
kwasów nukleinowych (DNA/RNA), białek, enzymów, bakterii
i drożdży,
n ekstrakcja
pozostałości pestycydów w metodzie QuEChERS,
n ekstrakcja
oleju z ryb i owoców morza.
GenoGrinder® umożliwia jednoczesne przygotowywanie próbek w dwóch
lub czterech standardowych płytkach głębokich (w zależności od wielkości
zainstalowanego uchwytu mocującego) lub naczynkach o objętości
od 0,6 ml do 50 ml. Ze względu na dużą różnorodność dostępnych
akcesoriów, są one dobierane do indywidualnych potrzeb klienta.
Typowy czas przygotowania próbki jest krótszy niż 2 minuty.
Urządzenie posiada pokrętła umożliwiające dokładne ustawienie czasu
przygotowania próbki jak również szybkości uderzeń w zakresie od 500
do 1750 uderzeń/min. Wszystkie parametry widoczne są na wyświetlaczu
LCD, co pozwala na dokładną kontrolę procesu rozdrabniania.
Blokady bezpieczeństwa oraz cylinder pneumatyczny umożliwiają
bezpieczną pracę z urządzeniem.
W ofercie dostępne są akcesoria Kryo‑Tech® umożliwiające operacje
w niskich temperaturach, szczególnie użyteczne w przypadku
przygotowywania próbek RNA i białek.
26 www.msspektrum.pl
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
Mineralizator mikrofalowy NOVAWAVE
NOVAWAVE to nowoczesny w pełni automatyczny tunelowy mineralizator mikrofalowy wyposażony w 12 wnęk
mikrofalowych. Umożliwia równoczesną mineralizację 12 próbek w naczyniach kwarcowych lub fluoropolimerowych
(teflonowych).
Model SA
Model FA
Wolnostojący tunelowy system do mineralizacji próbek NOVAWAVE
posiadający oprogramowanie i wszelkie parametry operacyjne łącznie
z możliwością tworzenia indywidualnych metod dla każdej z 12 próbek
znajdujących się w stelażu. Model SA jest właściwym wyborem dla
laboratoriów, które posiadają limitowaną ilość próbek. NOVAWAVE
pozwala na zwiększenie szybkości i odpowiednie przystosowanie procesu
mineralizacji dzięki możliwości układania indywidualnych programów
temperaturowych dla każdej próbki osobno. Możliwa jest jednoczesna
mineralizacja próbek wody i gleby umieszczonych w jednym stelażu
z odpowiednio zoptymalizowanymi metodami dla każdej z próbek.
Model SA może być w każdej chwili rozbudowany do wersji FA, poprzez
instalację transportera, dodatkowych stelaży, naczyń i przykrywek.
W pełni automatyczny system do mineralizacji z oprogramowaniem
i parametrami operacyjnymi modelu SA, wyposażony dodatkowo
w transporter, komorę chłodzenia oraz komorę wentylowania próbek.
Model NOVAWAVE FA umożliwia automatyzację procesu mineralizacji dla
14 stelaży wypełnionych naczyniami, w sumie dla 168 próbek. Stelaże
zawierające zmineralizowane próbki mogą zostać zdjęte z transportera
po zakończeniu mineralizacji próbek we wszystkich stelażach lub zdjęte
natychmiast po opuszczeniu komory wentylacyjnej, aby umożliwić
wykonanie ich analizy.
Specyfikacja:
n Certyfikaty:
CSA, FCC, EMC i CL.
n Parametry
elektryczne: 210 – 230 VAC, 50 – 60 Hz, 25 A.
n Odłączany
przewód I.E.C. zgodny z UL.
n Energia
mikrofalowa: 2455 MHz, 12x250 W
n Moc
ciągła regulowana liniowo poprzez oprogramowanie
w sprzężeniu zwrotnym z czujnikami temperatury IR.
www.msspektrum.pl
n Porty
/ Drukarka USB / Ethernet.
n Wymiary
urządzenia (szer. × wys. × głęb.)
Model SA: 660 mm × 750 mm × 620 mm
Model FA: 1640 mm x 750 mm x 790 mm
n Ciężar
Model SA: 67 kg
Model FA: 115 kg
27
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
Bloki grzewcze DigiPREP
Bloki grzewcze DigiPREP są idealnym rozwiązaniem w przypadku mineralizacji wymagającej temperatury
maksymalnej 180°C.
Naczynia DigiTUBE:
Bloki grzewcze DigiPREP:
n Bloki
grzewcze DigiPREP wykonane są z grafitu pokrytego teflonem, co
zapewnia odporność urządzenia na wszelkiego typu czynniki korozyjne,
a tym samym gwarantuje długoletnią pracę z urządzeniem.
n Systemy
wyposażone są w sondę temperaturową, która umożliwia
kontrolę temperatury próbki (opcja ta nie jest dostępna w przypadku
tradycyjnych płyt grzejnych) lub temperaturę bloku. Rozkład
temperatury w każdym miejscu bloku grzewczego jest równomierny.
n Dostępne
w sprzedaży naczynia DigiTUBE są idealnie dopasowane
do bloków grzewczych DigiPREP. Naczynia te są jednorazowego
użytku gwarantując użytkownikowi brak zanieczyszczeń próbki
podczas mineralizacji. Dostępne objętości: 15 mL, 50 mL oraz 100 mL
są odpowiednie do mineralizacji jak również do standardowych
podajników próbek. Dokładność podziałki 50mL lub 100mL jest
kalibrowana i spełnia wymagania naczyń kalibrowanych klasy A.
n Każdy
blok grzewczy wyposażony jest w kontroler temperatury, który
może być wbudowany w urządzeniu (DigiPREP MINI) lub funkcjonować
jako urządzenie zewnętrzne. Kontroler posiadający cyfrowy wyświetlacz
umożliwia utworzenie i zapamiętanie 12 różnych programów
temperaturowych, składających się z kilku kroków. Na ekranie możliwa
jest również obserwacja graficznego zapisu zmian temperatury.
Urządzenia DigiPREP posiadają zabezpieczenie przed przekroczeniem
maksymalnej temperatury (180°C).
n Oferujemy
Państwu szeroką gamę urządzeń DigiPREP, dzięki czemu
jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni model urządzenia, spełniający
Państwa wymagania.
Objętość naczyń
28 Liczba naczyń/Numer katalogowy
DigiPREP LS
DigiPREP MS
DigiPREP Jr
DigiPREP MINI
15 mL
–
108/ 010-515-210
40/ 010-515-205
25/ 010-510-235
50 mL
72/ 010-500-210
48/ 010-500-205
24/ 010-505-205
9/010-510-015
100 mL
42/ 010-501-250
30/ 010-501-230
12/ 010-501-210
–
www.msspektrum.pl
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
Mineralizator mikrofalowy
Magnum II
Mineralizator MAGNUM II z nowym systemem typu focused microwave, z detektorem mocy odbitej oraz systemem
kontroli bezpiecznego zamknięcia głowicy mineralizacyjnej. Ten nowy skonstruowany w Polsce przyrząd zapewnia
mineralizację próbek analitycznych przy użyciu zaledwie kilku uniwersalnych procedur. Posiada także komputerową
pomoc doboru zalecanej procedury wprowadzania próbek do roztworu.
n Błyskawiczna,
liczona w minutach mineralizacja każdego rodzaju
próbek: (stałe, ciekłe, organiczne i inne). Możliwość zastosowania jako
reaktora do syntez chemicznych.
n Rozkład
dowolnych próbek organicznych lub nieorganicznych w ilości
do 2 g suchej masy (opcjonalnie procedury do 5 g) i do 60 mL cieczy
(np. ścieki, osady).
n Możliwość
zwiększania ilości modułów. Jeden moduł może
zmineralizować nawet kilkadziesiąt próbek dziennie.
n Ciągły
monitoring ciśnienia oraz temperatury pozwalający, na pracę
w wysokich wartościach ciśnień bez odkształceń i degradacji naczyń.
n Małe
Adapter do otwartej mineralizacji
n Sterownik
klasy PC).
pracy mineralizatora (bez konieczności używania komputera
n Możliwość
optymalizowania ilości reagentów poprzez dawkowanie
ozonu oraz zastosowanie promieniowania UV.
n Gradientowy
czujnik parowania do systemu otwartej mineralizacji,
zatężania lub ekstrakcji.
n Wkłady
i naczynia teflonowe z pokrywkami i membranami
bezpieczeństwa.
zużycie ilości reagentów, głównie kwasu azotowego.
n Ciśnienie
robocze do 110 barów, w opcji praca otwarta.
n Pojemność
naczynia reakcyjnego 110 mL.
n Pomiary
ciśnienia i temperatury w naczyniu reakcyjnym oraz ciągła,
niepulsacyjna regulacja mocy mikrofalowej.
n Precyzyjna
stabilizacja mocy mikrofalowej, dzięki czemu układ jest
niezawodny i praktycznie bezdźwięczny.
n Chłodzenie
wodne – rewelacyjnie krótki czas chłodzenia.
n Dostępność
wielu procedur mineralizacyjnych.
n Oprogramowanie
sterujące PC (TotallabAll) w środowisku Windows,
pozwalające na niezależne sterowanie nawet kilkunastu modułów.
n Czujnik
odbicia (reflektometr).
n Ponadto
system wyposażony jest w elektroniczny wskaźnik „dobrego
zamknięcia”, sygnalizujący że stalowa głowica została właściwie
uszczelniona.
www.msspektrum.pl
29
URZĄDZENIA LABORATORYJNE
Stapiarki Katanax – model K1 i K2
Stapiarki firmy Katanax (Spex) to nowoczesne urządzenia, w pełni automatyczne i wymagające jedynie zasilania
napięciem jednofazowym 230 V.
Ogrzewanie elektryczne gwarantuje doskonałą powtarzalność (wszystkie tygle i stapiane próby mają taką samą
temperaturę), a także usuwa wszystkie niedogodności związane z ogrzewaniem gazowym (gorący płomień,
toksyczność spalin, wybuchowość, wpływ wysokości płomienia, itp.).
Posiada również istotne korzyści w porównaniu ze stapiarkami indukcyjnymi, w których to wymagane jest
chłodzenie cieczą oraz występuje wysokie zużycie energii.
Cechy charakterystyczne:
Akcesoria i materiały eksploatacyjne do stapiarek:
n w
n tygle
pełni zautomatyzowane stapiarki gwarantujące doskonałą
powtarzalność procedur stapiania,
n stapiarka
do technik XRF oraz AAS i ICP; umożliwia zarówno tworzenie
dysków (szkiełek), jak i roztworów do technik AAS, ICP (opcja
dodatkowa),
n umożliwiają
n umożliwia
stapianie z nadtlenkami i pirosiarczanami,
utlenianie podczas stapiania,
n mają
wbudowane procedury do stapiania tlenków, minerałów, metali,
stopów, siarczków, fluorków etc.,
n możliwość
tworzenia i zapisania własnych programów stapiania
(ponad 50),
n łatwe
menu nawigacyjne połączone z wyświetlaniem pomocy,
n intuicyjny
interfejs tekstowy, duży, kolorowy LCD, dotykowy panel
sterowania,
n monitorowanie
n ogrzewane
platynowe (do stapiania z boranami, 95% Pt – 5% Au,
wys. 32 mm, średnica 41 mm, 30 mL),
n tygle
cyrkonowe (do stapiania z nadtlenkami, 100% Zr, wys. 32 mm,
średnica 41 mm, 30 mL),
n kokilki
(∅ 30 mm, 32 mm, 35 mm oraz 40 mm)
– standardowe oraz o zwiększonej grubości,
n teflonowe
zlewki z mieszadłami magnetycznymi (do roztworów),
n doskonałej
jakości topniki (czteroboran litu + metaboran litu) o różnym
składzie procentowym oraz czystości Pure (99,99%)
i Ultra-Pure (99,999%),
n dodatki
do topników (LiBr, LiI, LiF, LiNO3).
temperatury w czasie rzeczywistym,
elektryczne – brak toksycznych produktów spalania gazu,
n minimalne
rozpraszanie ciepła – zbędna wysokowydajna instalacja
wyciągowa,
n nie
wymaga sprężonego powietrza/kompresora oraz instalacji gazowej.
Stapiarka K2 – Prime
Stapiarka K1 – Prime
n równoczesne
n wydajność
n wydajność
n dostępna
stapianie 6 próbek!
24 – 30 próbek/godzinę
również wersja 5 stanowiskowa
n napięcie
n moc
5 – 7 próbek/godzinę
220 – 240 VAC (50 – 60 Hz)
1300 W
n wysokość
40 cm
n szerokość
28 cm
n głębokość
59 cm
n ciężar
30 kg
1- stanowiskowa
6 – stanowiskowa
SPEX Fusion Flux
Topniki
30 www.msspektrum.pl
AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII
Powielacze elektronowe
Firma SGE Analytical Science w połączeniu z ETP Electron Multipliers jest światowym liderem w konstrukcji
i produkcji detektorów dla potrzeb spektrometrii mas. Niezwykle szeroka i zróżnicowana oferta modeli dotyczy
praktycznie wszystkich rodzajów spektrometrów masowych ICP-MS, GC-MS, LC-MS/MS i MALDI i większości modeli
analizatorów, (kwadrupol, pułapka jonowa, sektor magnetyczny oraz analizator czasu przelotu).
Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w produkcji, powielacze elektronowe ETP są najbardziej zaawansowane
spośród dostępnych dziś detektorów i charakteryzują się wysoką wydajnością pracy. Wysokiej jakości, chronione
prawem patentowym dynody, są podstawowym elementem konstrukcyjnym powielaczy elektronowych. Elektrony
uderzając w każdą kolejną dynodę powodują wybijanie coraz większej liczby elektronów z kolejnych dynod (wtórna
emisja elektronów). Dzięki kaskadowemu wzmocnieniu sygnału powielacze elektronowe są bardzo czułymi
detektorami.
Materiał, z którego wykonane są powielacze elektronowe, jest bardzo trwały w kontakcie z powietrzem, dzięki
czemu mogą być one przechowywane poza urządzeniem przez wiele lat.
Zalety:
n Czułość
detektora jest zoptymalizowana dla konkretnego typu
spektrometru masowego
n Długi
n 2-letnia
n Duża
gwarancja producenta (okres przechowywania)
dynamika zakresu pomiarowego
czas eksploatacji
GC-MS
5970 (All)
5971, 5972, GCD
5973 (+ podstawka)
5973 (sam powielacz)
5988 (jony +/-)
5989 no HED
K-9 (+ podstawka)
K-9 (sam powielacz)
AX, HX, SX Series
QP 5000
DSQ (sam powielacz)
Polaris-Q (sam powielacz)
ITQ (sam powielacz)
ISQ (sam powielacz)
Saturn (pre-2000)
Saturn 2000, 2100, 2200
Agilent Technologies
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
JEOL
Quadrupole
Quadrupole
Magnetic Sector
Shimadzu
Quadrupole
Thermo Scientific
Quadrupole
Ion Trap
Ion Trap
Quadrupole
Varian
Ion Trap
Ion Trap
TOF-MS
14511
14516
14617
14616
14612
14613
Amersham Ettan
14632
14630
14185
OptiMass
14533
14633
14633
14633
14633
14138
14147
LC-MS
API 2000
API 3200
3200 Q-TRAP
5988 (+/- ions)
5989 (no HED)
4500
7500
AB Sciex
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Agilent Technologies (HP)
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
ProteinChip (1)
ProteinChip (2)
MiniTOF
Kompact MALDI
Axima (Linear)
Axima (Linear HDR)
TOF 2000
14612
14613
14573
14222
14524
14831H
14875
14824
14834H
14820
14870
14874
14823H
Magnetic Sector
3F, 4F
5F, 6F
AX, SX Series
MS25, MS50, MS80
14610
14610
14610
Amersham
TOF
BioRad (Ciphergen)
TOF
TOF
Comstock
TOF
GBC
TOF
Kratos
TOF
TOF
TOF
SENSAR/LARSON-DAVIS
TOF
Nu Plasma
Nu Plasma with filter
MAT 262
Neptune
Triton
CAMECA
Magnetic Sector
Magnetic Sector
JEOL
Magnetic Sector
Kratos
Magnetic Sector
Nu Instruments
Magnetic Sector
Magnetic Sector
Thermo Scientific (Finnigan MAT)
Magnetic Sector
Magnetic Sector
Magnetic Sector
14133
14133H
14185
14132
14143
14144
14150HM9
14180H
14180H
ICP-MS
OptiMass
ELAN 9000, DRC
ELAN 6000, 6100, 6100 DRC
ELAN 500
ELAN 5000
ELAN 5000A
POEMS
PQ (12-12 rods)
PQ (SXP rods)
PQ-3, Excel (Sequent.)
PQ-3, Excel (Simultan.)
Genesis
UltraMass
GBC
TOF
Perkin Elmer
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Thermo Scientific
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Quadrupole
Varian
Quadrupole
www.msspektrum.pl
14834H
14217
14210
14561
14570
14571
14574
14562
14562A
14562A
14214
14568H
14566
31
AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII
Strzykawki do chromatografii gazowej i cieczowej
W swojej ofercie posiadamy:
Diamentowa Seria Strzykawek SGE
n Strzykawki
Nowa seria strzykawek SGE (Diamond Syringe Range) zapewnia:
n Agilent
n Perkin
do autosamplerów GC (ze stałą lub wymienną igłą):
Technologies,
Elmer,
n Shimadzu,
n Thermo
Scientific,
n Varian/Bruker,
n CTC.
n Strzykawki
do autosamplerów LC (ze stałą lub wymienną igłą):
n CTC,
n Hitachi,
n Perkin
Elmer,
n Shimadzu,
n Thermo
n Waters
Scientific,
WISP.
n Strzykawki
do nastrzyków ręcznych LC (ze stałą lub wymienną igłą)
n Rewelacyjną
odporność na rozpuszczalniki
n większy
zakres temperatur, w których można używać strzykawki
n wzrost
n Świetną
przejrzystość
n strzykawki
do autosamplerów różnią się między sobą kolorami,
co ułatwia użytkownikom szybką identyfikację potrzebnej strzykawki
n strzykawki
manualne posiadają bardzo wyraźną skalę w kolorze
czarnym oraz białe tło, dzięki czemu pobranie żądanej objętości staje
się bezproblemowe.
n Niespotykaną
n Strzykawki
n lepsze
dopasowanie pomiędzy końcem tłoka a punktem „zero”
strzykawki
dopasowanie pomiędzy uszczelką PTFE a szklaną częścią
strzykawki
n stabilniejsze
32 dokładność
Nowe rozwiązania w budowie strzykawek, redukujące problem
zanieczyszczenia próbki przez pozostałości zalegające w strzykawce:
n lepsze
gazoszczelne z teflonowym tłokiem:
10 µL – 100 mL (ze stałą lub wymienną igłą oraz wymiennym tłokiem).
płynności ruchu tłoka
Wszystkie te czynniki wpływają w znaczący sposób na wydłużenie czasu
użytkowania strzykawek w porównaniu do strzykawek klasycznych.
n Strzykawki
mikroobjętościowe:
0,5 µL - 500 µL (ze stałą lub wymienną igłą).
trwałość
n większa
mocowanie igły w strzykawce.
www.msspektrum.pl
AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII
eVol® XR
Automatyczna strzykawka
do chromatografii gazowej i cieczowej
eVol® XR to unikalne urządzenie – połączenie elektronicznego modułu sterującego i strzykawki – umożliwiające
niezwykle precyzyjne i dokładne pobranie i zadozowanie małych objętości cieczy.
n Programowany
elektroniczny napęd zapewnia powtarzalność
i precyzję nieosiągalną podczas tradycyjnego, ręcznego pobierania
i nastrzykiwania próbki.
n Łatwo
wymienialne strzykawki typu XCHANGE® (o objętościach
5 µL, 50 µL,100 µL, 500 µL i 1 mL) umożliwiają dozowanie objętości
w zakresie od 200 nL do 1 mL.
XR może być stosowany do precyzyjnego odmierzania
zarówno roztworów wodnych jak i rozpuszczalników organicznych
(w przeciwieństwie do typowych urządzeń pipetujących/dozujących
wykorzystujących ciśnienie powietrza).
Typowe aplikacje:
n przygotowywanie
n dodatki
wzorców kalibracyjnych,
wzorca wewnętrznego,
n precyzyjne
dozowanie roztworów niewodnych,
n rozcieńczanie
próbek.
n eVol
®
W zestawie startowym znajduje się urządzenie dozujące, ładowarka,
statyw oraz 3 strzykawki XCHANGE® o objętościach 5 µL, 100 µL, 1 mL.
n Panel
sterujący w połączeniu z kolorowym wyświetlaczem
i przejrzystym menu umożliwia zaprogramowanie strzykawki w prosty
i intuicyjny sposób.
n eVol®
XR umożliwia łatwe wykonanie kalibracji urządzenia/strzykawki
zgodnie z wymogami standardów laboratoryjnych (np. GLP, GMP,
FDA); procedurę grawimetrycznej kalibracji można wykonywać
w określonych przedziałach czasu, a jej wyniki dla 20 strzykawek
przechowuje pamięć urządzenia.
Objętość
strzykawki
Zakres
objętości
5 µL
0,2 µL – 5 µL
50 µL
2 µL – 50 µL
100 µL
4 µL – 100 µL
500 µL
20 µL – 500 µL
1 mL
40 µL – 1 mL
www.msspektrum.pl
Kod
(kolor)
33
AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII
Kolumny kapilarne do chromatografii gazowej
Fazy używane do kolumn kapilarnych SGE:
Typy kolumn kapilarnych SGE do GC:
n BP
n BP1
– związana faza polisiloksanowa (BP1,BP5),
n BPX
n HT
– związana faza silfenylowa (BPX5, BPX35, BPX50, BPX70),
– wysokotemperaturowa faza polikarboranowa (HT5, HT8),
n SolGel–
faza koloidalnej suspensji (3D) (SolGel-1-ms, SolGel­‑WAX).
(100% polisiloksan dimetylu) – niepolarna, do wszystkich analiz
rutynowych w przemyśle,
n BP1
PONA (100% polisiloksan dimetylu) – niepolarna, do analiz PONA,
n SolGel-1ms
(100% polisiloksan dimetylu) – niepolarna, odporna na
wysokie temperatury, wykorzystywana w MS,
n BPX1
(100% polisiloksanu dimetylu) – niepolarna, stosowana
w przemyśle petrochemicznym,
n BP5
(5% fenyl, 95% metylopolisiloksanu) – kolumna o doskonałych
parametrach temperaturowych,
n BP5MS
(5% fenyl polisilfenylenosiloksan)
– wysokotemperaturowa (max. 350°C), idealna dla ok. 80% rutynowych
analiz i oznaczeń śladów związków,
n BPX5
(5% fenyl, 95% polisilfenylenosiloksan) – MS­‑premium (max.
370°C), do analiz pestycydów, leków, węglowod. i fenoli,
n CYDEX­‑B
(chiralna)- do rozdzielania izomerów optycznych,
n HT5
(5% fenyl, 95% polikarboranosiloksan) – wysokotemperaturowa
(max. 480°C), do aplikacji petrochemicznych,
n HT8
(8% fenyl, 92% polikarboranosiloksan) – do analiz
polichlorowanych bifenyli (PCB),
n BPX35
(35% fenyl, 65% polisilfenylenosiloksan) – MS­‑premium (max.
370°C), do analiz herbicydów i związków aromatycznych,
n BPX608
(35% fenyl, 65% polisilfenylenosiloksan) – do analiz
chlorowanych pestycydów i herbicydów,
n BPX­‑VOLATILES
(cyjanopropylfenyl polisiloksan) – polarna, do analiz
lotnych zw. organicznych (EPA 624) i alkoholi,
n BP624
(cyjanopropylfenyl polisiloksan)- polarna, do analiz lotnych zw.
organicznych (EPA 624), alkoholi oraz do USP G43,
n BP10
(1701) (14% cyjanopropylfenyl, 86% polisiloksan)
– do rozdziału chlorowanych pestycydów (EPA 608 i 8081),
n BPX50
(50% fenyl, 50% polisilfenylenosiloksan) – średnio­‑polarna, MS­
‑premium (max. 370°C), do aplikacji farmaceutycznych,
n BP225
(50% cyjanopropylfenyl, 50% polisiloksan) – średnio­‑polarna, do
analiz FAME, węglowodanów i obojętnych steroli,
n SolGel­‑WAX
(glikol polietylenowy PEG) – unikalna technologia
wysokotemperaturowej (do 300°C), polarnej kolumny,
n BP20(Wax)
(glikol polietylenowy PEG) – silnie polarna, do analiz
alkoholi, ketonów i aldehydów oraz izomerów aromatycznych,
n BP21
(FFAP) (oczyszczony glikol polietylenowy) – silnie polarna,
do analiz wolnych kwasów tłuszczowych,
n BPX70
(70% cyjanopropyl, 30% polisilfenylenosiloksan)
– MS­‑premium (max. 260°C) do analiz FAME,
n BPX90
(90% cyjanopropyl, 10% polisilfenylenosiloksan) – silnie
polarna, MS­‑premium (max. 280°C), zw. arom., zapachowe, przemysł
petrochemiczny.
34 www.msspektrum.pl
AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII
Linery (łączniki) do chromatografii gazowej
Firma SGE
oferuje łączniki do chromatografów gazowych firm:
Łączniki do dozowań typu SPLIT
n Agilent
n sprzyja
Technologies,
n PerkinElmer,
powinny zawierać watę kwarcową, która:
wymieszaniu się analitów i daje lepsze rezultaty w pomiarach
ilościowych,
n Shimadzu,
n zapewnia
n Thermo
n działa
jak pułapka do wyłapywania nielotnych pozostałości w próbce,
n chroni
kolumnę kapilarną przez zanieczyszczonymi próbkami,
Scientific,
n Varian/Bruker.
FocusLiner™ rozwiązują problemy z przesuwaniem się waty kwarcowej
wewnątrz szklanej rurki, gdyż posiadają specjalne zwężenie w centralnej
części łącznika. Dzięki temu, koniec igły może łatwiej penetrować watę
kwarcową, zapewniając odpowiednie pole powierzchni do odparowania
próbki. Przesunięcie włókna może być przyczyną ogonowania pików
substancji analizowanych, a także znacznego zwiększenia wartości %RSD.
FocusLiner™ rozwiązuje te problemy. Dodatkowo, powierzchnia łączników
jest dezaktywowana, co daje jej większą obojętność, minimalizuje
rozmywanie pików, a także pozwala analizować substancje termicznie
niestabilne (tj. DDT).
www.msspektrum.pl
większą powierzchnię parowania próbki;
n zapobiega
uderzeniom próbki w dno dozownika przed odparowaniem.
Łączniki do dozowań typu SPLITLESS
powinny posiadać przewężenie, które:
n zmniejsza
kontakt analitu z dolną częścią wlotu dozownika,
n „tuneluje”
anality na kolumnę,
n dla
aktywnych składników zmniejsza kontakt analitu z wejściem
do dozownika,
n w
szybkich analizach GC pozwala osiągać mniejsze szerokości pików.
35
AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII
Membrany (septy)
do chromatografii gazowej
Oferujemy Państwu szeroką gamę sept do chromatografów gazowych następujących producentów:
n Agilent
Technologies n Shimadzu n Thermo Scientific n Varian/Bruker n Perkin Elmer
Septy wykonane są z różnych typów materiałów o wysokiej jakości.
Rodzaj
Aplikacje
Wykonanie
Trwałość
Szczelność
Odporność na
rozpuszczalniki
Odporność
mechaniczna
Max. temp. pracy
GP
niskotemperaturowe
silikon
dobra
dobra
doskonała
dobra
200°C
EC
wysokotemperaturowe, mała
przepuszczalność, brak podatności
na przywieranie
silikon
wysokotemperaturowy
doskonała
doskonała
doskonała
doskonała
400°C, 330°C
dla sept o średnicy
17 mm
MN
septy do autosamplerów (do 400
nastrzyków na jedną septę)
silikon
wysokotemperaturowy
doskonała
doskonała
doskonała
doskonała
400°C, 330°C
dla sept o średnicy
17 mm
HT
wysokotemperaturowe,
zachowują miękkość i podatność
na przebijanie w wysokich
temperaturach, brak podatności na
przywieranie
silikon BTO
doskonała
doskonała
doskonała
doskonała
400°C, 330°C
dla sept o średnicy
17 mm
Enduro™
Blue
dedykowane do GC Shimadzu
silikon
wysokotemperaturowy
doskonała
doskonała
doskonała
doskonała
350°C
septy typu EnduroSept
Uszczelki (ferrulki)
do chromatografii gazowej
Uszczelki SGE są wykonane z różnych rodzajów materiałów, mają odmienne kształty i rozmiary dopasowane
do rodzaju połączenia
n 100%
grafit idealne do połączenia kolumny z dozownikiem;
maksymalna temp. do 450°C umożliwia stosowanie ich z detektorami
pracującymi w zakresie 360-380°C;
n 100%
Vespel® bardzo twardy materiał, maksymalna temp. 280°C;
n 15%
grafit i 85% Vespel® odpowiednie do połączeń z detektorami
masowymi; materiał z którego zrobiona jest uszczelka jest dużo trwalszy
i mniej porowaty, niż sam grafit;
n SilTite™
zrobione z trwałego i szczelnego materiału, dobrze
uszczelniają kolumnę kapilarną, a ich zakresy temperaturowe (> 500°C)
znacznie przewyższają zakresy temperatur roboczych dozowników,
interfejsów MS czy pieców GC.
Nowość !!!
Instalacja kolumn kapilarnych stała się dużo łatwiejsza.
Firma SGE, producent wysokiej jakości akcesoriów do chromatografii, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników chromatografów gazowych,
proponuje najnowsze rozwiązanie, zestaw mocujący kolumny kapilarne SilTite™ FingerTite.
Wystarczy jednokrotna instalacja odpowiedniego adaptera w urządzeniu, aby w przyszłości móc cieszyć się łatwością wymiany kolumn. Używając tego
zestawu użytkownik nie potrzebuje żadnych narzędzi w celu instalacji lub odinstalowania kolumny.
Dostępne są różne wersje zestawów, odpowiednie dla urządzeń:
n Agilent n Thermo n Varian/Bruker n Shimadzu n Perkin
36 Elmer
www.msspektrum.pl
AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII
Kolumny do chromatografii cieczowej
Kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z serii ProteCol™, dzięki swojej unikalnej budowie,
zapewniają niespotykane dotąd możliwości rozdziału. W kolumnach zastosowano obojętną chemicznie „warstwę
izolacyjną” (PEEK™) pomiędzy fazą stacjonarną a obudową kolumny (metal-free chromatography). Takie rozwiązanie
jest szczególnie ważne, gdy analizie poddawane są związki bogate w tlen, wchodzące w reakcje z metalami.
Zalety kolumn ProteCol™ to m.in.:
Normalny układ faz:
n znaczne
n C18
wydłużenie czasu życia kolumny w porównaniu z tradycyjnymi
kolumnami do HPLC,
n doskonała
odtwarzalność otrzymywanych wyników,
n widoczne
polepszenie kształtu pików, wzrost ich wysokości,
a w związku z tym – czułości, redukcja „ogonowania” pików,
n stabilność
n C8
n C4
n Phenyl
Hexyl
Odwrócony układ faz:
n Cyano
przy wysokim pH (pH ≈9).
n Polar
n Silica
Fazy specjalne:
n HILIC
ProteCol™– P
n Chiral
Izolacja PEEK™
F
E
D
A
B
C
A – zakończenie kolumny
B – osłona spieku PEEK™
C – porowaty spiek PEEK™
D – faza stacjonarna
E – PEEK™ – „warstwa izolacyjna”
F – stalowa obudowa
n PFP
n Amino
n SCX
Inne:
n Kolumny
UHPLC
Oddzielną grupę kolumn do chromatografii cieczowej stanowią kolumny
ProteCol™ (C8, C18) dedykowane do chromatografii kapilarnej. Główna
część kolumny oraz przewód łączący wykonane są z PEEKsil™ (stopiona
krzemionka pokryta polieterem PEEK™).
Kompletny system ProteCol™ pozwala na uzyskanie znakomitej rozdzielczości i sprawności kolumn oraz likwidację problemu „martwej objętości”.
Kolumny kapilarne są idealnym rozwiązaniem
w przypadku:
n małych
objętości próbek – biotechnologia, badania kliniczne
n mało
spotykanych rozpuszczalników – rozpuszczalniki deuterowane
dedykowane do techniki LC-NMR
n niskich
stężeń składników próbek – przemysł farmaceutyczny, badania
kliniczne
www.msspektrum.pl
37
AKCESORIA
Akcesoria teflonowe
Oferujemy szeroką gamę zaawansowanych produktów dla każdej aplikacji. Naczynia laboratoryjne wykonane
z PFA lub FEP zapewniają doskonałą odporność chemiczną, uproszczone mycie, szeroki zakres temperatur pracy,
obojętność chemiczna i długoterminową stabilność.
Naczynia laboratoryjne:
Charakterystyka PFA:
n butelki,
n odporność chemiczna
odpowiadająca PTFE,
n vialki,
n maks.
n kolby,
temp. pracy 260 °C,
n zachowuje
n słoiki,
n naczynka
n wężyki,
mineralizacyjne,
n płuczki,
właściwości
antyadhezyjne PTFE,
n najwyższa
czystość.
Charakterystyka FEP:
n mikrokolumny,
n odporność
chemiczna dobra,
ale nieco mniejsza niż PFA / PTFE,
n armatura,
n rurki.
n temp.
pracy. 200 ° C,
n nieco
mniej czysty niż PFA.
Systemy wprowadzania próbek
Oferujemy systemy wprowdzania próbek do aplikacji ICP / ICP-MS wykonane z PFA. Wszystkie elementy
są precyzyjnie uformowane z PFA i są chemicznie odporne na wszystkich typowych matrycach. Są one
idealne do ochrony środowiska, aplikacji geologicznych, biologicznych i półprzewodnikowych a także są
kompatybilne z większością urządzeń ICP. Linia systemów wprowadzania próbki zapewnia funkcje i zalety
elementów PFA bez wygórowanych kosztów.
Oferujemy:
n nebulizery
C-Flow,
n nebulizery
X-Flow,
n komory
mgłowe,
n zestawy
odporne na HF.
Niestandardowe wykonania
Oprzyrządowanie i wiedza techniczna firmy Savillex pozwala na formowanie niestandardowych
i specjalistycznych produktów mających sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom dotyczącym
działania. Na specjalne życzenie oferujemy praktyczne rozwiązanie dla konkretnego zastosowania.
Aplikacje:
n farmaceutyczne,
n półprzewodniki,
n przemysłowe,
n urządzenia
n lotnicze.
38 medyczne,
www.msspektrum.pl
AKCESORIA
Naczynka do autosamplerów
Naczynka do autosampler
Wykonanie
Objętość
Wykonanie
-kształt-
Zastosowania
-roztwory-
Opakowania
PS (polistyren)
0,25 / 0,5 mL
układ stożkowy
kwaśne i zasadowe
1000 szt.
PS (polistyren)
1,5 mL
układ stożkowy
kwaśne i zasadowe
1000 szt. i 3000 szt.
PS (polistyren)
2,0 mL
płaski spód
kwaśne i zasadowe
1000 szt. i 3000 szt.
PE (polietylen)
2,0 mL
układ stożkowy
większość roztworów
oraz próbki organiczne
1000 szt. i 3000 szt.
PE (polietylen)
2,0 mL
układ stożkowy
większość roztworów
oraz próbki organiczne
1000 szt. i 3000 szt.
PE (polietylen)
pokrywki
PFA (teflon)
1,5 mL
układ stożkowy
50 mL
PS (polistyren)
Nr katalogowy
PerkinElmer
B0119079
Varian 9910028200
PerkinElmer
B0087056
500 szt.
do naczynek
5637901/02/03
kwaśne i zasadowe
w tym HF
20 szt.
PerkinElmer
B0087600
układ stożkowy
kwaśne i zasadowe
100 szt. i 500 szt.
15 mL
układ stożkowy
kwaśne i zasadowe
100 szt.
20 mL
układ stożkowy
kwaśne i zasadowe
200 szt.
www.msspektrum.pl
Wygląd
39
AKCESORIA
Wężyki
Wężyki do pomp perystaltycznych do wszystkich spektrometrów ICP/ICP-MS.
Nr katalogowy
Materiał
Kodkolory
GBC-020.030.002
GBC-020.030.004
GBC-020.030.005
GBC-020.030.006
GBC-020.030.007
GBC-020.030.008
GBC-020.030.009
GBC-020.030.010
GBC-020.030.011
GBC-020.030.012
GBC-020.030.019
GBC-020.030.013
GBC-020.030.014
GBC-020.030.015
GBC-020.030.016
GBC-020.030.021
GBC-020.033.002
GBC-020.033.004
GBC-020.033.007
GBC-020.033.008
GBC-020.033.009
GBC-020.033.010
GBC-020.033.015
GBC-020.033.019
GBC-020.033.021
GBC-020.030.107
GBC-020.030.108
GBC-020.030.109
GBC-020.030.110
GBC-020.030.111
GBC-020.033.108
GBC-020.033.109
GBC-020.033.110
GBC-020.033.112
GBC-020.033.113
GBC-020.033.119
GBC-020.034.108**
GBC-020.034.110**
GBC-020.034.112**
GBC-020.034.113**
GBC-020.034.115**
GBC-020.030.207
GBC-020.030.208
GBC-020.030.209
GBC-020.030.210
GBC-020.030.211
GBC-020.030.213
GBC-020.033.208
GBC-020.033.210
GBC-020.030.305
GBC-020.030.307
GBC-020.030.308
GBC-020.030.309
GBC-020.030.310
GBC-020.030.311
GBC-020.030.313
GBC-020.030.315
GBC-020.030.319
GBC-020.033.308
GBC-020.033.310
GBC-020.033.312
GBC-020.033.328**
GBC-020.033.322**
GBC-020.033.320**
GBC-020.030.406
GBC-020.030.409
GBC-020.030.410
GBC-020.030.411
GBC-020.030.413
GBC-020.030.414
GBC-020.030.424
GBC-020.033.410
GBC-020.033.411
GBC-020.033.413
GBC-020.033.418
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Sol.Flex
Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
Silicone
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Viton
Santoprene
Santoprene
Santoprene
Santoprene
Santoprene
Santoprene
Santoprene
Santoprene
Santoprene
Santoprene
Santoprene
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n/n
n/n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n/n
n/n/ n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
n/n
* - odpowiedniki
40 Stop. Średnica Liczba
Varian
Thermo/TJA PerkinElmer Leeman
wewn.
szt.
[cale] w opak.
2
0.0075
12
N069-5476
2
0.015
12
2
0.020
12
2
0.025
12
2
0.030
12
37-100272-00
0990-8587 309-3552
2
0.035
12
309-3551
2
0.040
12
37-100344-00
2
0.045
12
N068-0375 309-3538
2
0.050
12
37-100345-00
2
0.055
12
2
0.060
12
2
0.065
12
37-100346
2
0.070
12
2
0.080
12
2
0.090
12
37-100273
2
0.125
12
N812-2012
3
0.0075
12
3
0.015
12
130177-06
3
0.030
12
B050-6058
3
0.035
12
130177-00
3
0.040
12
B050-6742
3
0.045
12
130177-01 B019-3160
3
0.080
12
B019-9034
3
0.060
12
B019-3161
3
0.125
12
B019-3161
2
0.030
12
37-100348-00
0047-3550
2
0.035
12
2
0.040
12
37-100350-00
2
0.045
12
N068-0376
2
0.050
12
37-100352-00
3
0.035
12
3
0.040
12
B050-7692
3
0.045
12
3
0.055
12
3
0.065
12
3
0.060
12
3
0.035
12
1311731-02
3
0.045
12
78532
3
0.055
12
78530
3
0.065
12
131731-00
3
0.080
12
131731-01
2
0.030
6
37-100441-00*
0047-3552
2
0.035
6
2
0.040
6
37-100442-00*
2
0.045
6
N069-1595
2
0.050
6
37-100443-00*
*
2
0.065
6
37-100444-00
3
0.035
6
130177-02
3
0.045
6
130177-03
2
0.020
12
2
0.030
12
37-100272-00
309-3552
2
0.035
12
2
0.040
12
37-100345-00
2
0.045
12
2
0.050
12
37-100345-00
2
0.065
12
37-100346
2
0.080
12
2
0.060
12
3
0.035
12
3
0.045
12
3
0.055
12
3
0.035
12
130177-04
3
0.045
12
130177-05
3
0.055
12
2
0.0075
12
2
0.015
12
2
0.045
12
2
0.050
12
2
0.030
12
2
0.035
12
2
0.040
12
2
0.045
12
2
0.050
12
2
0.065
12
2
0.110
12
NOWOŚĆ!
Wężyki typu FLARED. Wężyki posiadają zakończenia o nieco większej średnicy
- ułatwia to wsunięcie kapilary próbki.
Nr katalogowy
GBC-020.130.002
GBC-020.130.003
GBC-020.130.004
GBC-020.130.005
GBC-020.130.007
GBC-020.130.008
GBC-020.130.009
GBC-020.130.010
GBC-020.130.011
GBC-020.130.013
GBC-020.130.015
GBC-020.130.021
GBC-020.133.004
GBC-020.133.008
GBC-020.133.009
GBC-020.133.010
GBC-020.133.019
Materiał Kod-kolory Stop. Średnica Liczba Perkin Elmer
wewn.
szt. (odpowiednik)
[cale] w opak.
PVC
2
0.0075
12
N077-3111
n/n
2
0.001
12
N077-3112
PVC
n/n
2
0.015
12
PVC
n/n
2
0.020
12
PVC
n/n
2
0.030
12
PVC
n/n
2
0.035
12
PVC
n/n
2
0.040
12
PVC
n/n
2
0.045
12
PVC
n/n
2
0.050
12
PVC
n/n
2
0.065
12
PVC
n/n
2
0.0173
12
N077-3113
PVC
n/n
2
0.125
12
PVC
n/n
3
0.015
12
PVC
n/n/n
3
0.035
12
PVC
n/n
3
0.040
12
PVC
n/n
3
0.045
12
PVC
n/n
3
0.060
12
PVC
n/n/n
** - 72 mm pomiędzy stoperami
www.msspektrum.pl
LABORATORIA APLIKACYJNE
Laboratorium aplikacyjne AAS
Niezdrowice k/Kędzierzyna Koźla
Laboratorium oferuje:
Wyposażenie Laboratorium Aplikacyjnego:
n szkolenia
w formie Warsztatów Absorpcji Atomowej,
n w
n szkolenia
indywidualne,
n pomoc
w opracowaniu konkretnych metod analitycznych,
n przygotowanie
n wykonywanie
prób do analiz,
zleceń.
Oferta Laboratorium Aplikacyjnego skierowana jest do wszystkich
użytkowników przyrządów typu AAS.
pełni automatyczny spektrometr absorpcji atomowej,
pracujący z techniką płomieniową,
n kuweta
grafitowa,
n generator
n system
wodorków,
chłodzenia,
n mineralizator
mikrofalowy.
Kontakt:
Laboratorium Aplikacyjne zlokalizowane jest w Niezdrowicach
(okolice Kędzierzyna-Koźla)
ul. Gliwicka 1a, 47-143 Niezdrowice
dr Mariola Zimoń
tel. kom.: 609 66 47 65
e-mail: [email protected]
Laboratorium aplikacyjne GC/HPLC
Łódź
Laboratorium oferuje:
Wyposażenie Laboratorium Aplikacyjnego HPLC/GC:
n opracowanie
n chromatograf
HPLC,
n chromatograf
GC,
n walidacje
metod HPLC, GC,
metod+,
n wykonywanie
zleceń.
Szkolenia z zakresu:
n wysokosprawna
chromatografia cieczowa (HPLC),
n chromatografia
gazowa (GC),
n przygotowanie
próbek do analiz,
n walidacja
metod analitycznych,
n tworzenie
n szkolenia
raportów statystycznych,
n spektrometr
AAS (GBC).
Kontakt:
Laboratorium Aplikacyjne powstało w oparciu
o współpracę ze spółką ANALYTICAL R&D
ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź
tel. kom.: 792 53 53 63
e-mail: analyti[email protected]
indywidualne.
Oferta Laboratorium Aplikacyjnego HPLC/GC skierowana jest
do wszystkich użytkowników chromatografów HPLC i GC.
www.msspektrum.pl
41
MS Spektrum
ul. Lubomira 4, 04-002 Warszawa
tel. +48 22 810 01 28
faks +48 22 870 24 08
e-mail: [email protected]
www.msspektrum.pl

Podobne dokumenty

Katalog produktów [3.6M pdf]

Katalog produktów [3.6M pdf] Detektorem jest wyspecjalizowany, uszczelniony, niezwykle szybki moduł CCD (VistaChip II) o zakresie spektralnym 167–785 nm, w którym zastosowano chłodzenie potrójnym systemem Peltier’a (do -40 °C)...

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów [3.8M pdf]

Katalog produktów [3.8M pdf] Detektorem jest wyspecjalizowany, uszczelniony, niezwykle szybki moduł CCD (VistaChip II) o zakresie spektralnym 167–785 nm, w którym zastosowano chłodzenie potrójnym systemem Peltier’a (do -40 °C)...

Bardziej szczegółowo