„Życie, kochanie i gotowanie”

Transkrypt

„Życie, kochanie i gotowanie”
Adrianna Godlewska
„¯ycie, kochanie
i gotowanie”
spotkanie autorskie
11 wrzeœnia 2010 r., godz. 17:00
Biblioteka na Zielonym Ursynowie
ul.6 Sierpnia 23

Podobne dokumenty