upoważnienie do obrony

Transkrypt

upoważnienie do obrony
Nr ewidencyjny:
..........................
UPOWAŻNIENIE DO OBRONY
Podpisany(-a)................................................................ upoważnia adwokata
Edgara Mazurka do prowadzenia we wszystkich instancjach obrony w sprawie
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Data i podpis:
Upoważnienie:
do zastępstwa w sprawie niniejszej
upoważniam apl. adw. Ilonę Kwiecień
i Anitę Pawlak
adw. Edgar Mazurek
..........................................................

Podobne dokumenty