Program Konferencji

Transkrypt

Program Konferencji
Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW
Zaprasza na konferencję naukową
Ewangelia wg św. Mateusza. Geneza – interpretacja – aktualizacja
18 listopada 2014 r. (wtorek)
ul. Dewajtis 5, Sala 223
10.00 Otwarcie konferencji: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, Prodziekan WT UKSW
Słowo wprowadzające: Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych
Sesja I Prowadzi: Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
10.15 Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki (UKSW), Tendencje badań nad Ewangelią według św. Mateusza
po roku 1990
10.35 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (KUL), „Emmanuel – Bóg z nami” (Mt 1,23). Jezusowe dzieło
zbawienia w ujęciu ewangelisty Mateusza
10.55 Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS, Kuszenie Jezusa czy test/próba Jego Boskiej
tożsamości? Strategia pragmatyczna w Mt 4,1-11
11.15 Ks. prof. UŚ dr hab. Artur Malina, Dlaczego nie tylko nowy Mojżesz? Jezus na górze przemienienia
według Mateusza
11.35 Przerwa na kawę/herbatę
Sesja II Prowadzi: Dr Barbara Strzałkowska
12.00 Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW), Ewangelia wg św. Mateusza w nauczaniu
Benedykta XVI
12.20 Ks. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM), „Bóg z nami” (Mt 1,23). Paradygmat Obecności Boga w
Ewangelii według św. Mateusza
12.40 O. prof. UP JP II dr hab. Piotr Gryziec OFMConv, Wypełnić sprawiedliwość – kluczowa syntagma
dla interpretacji Kazania na Górze
13.00-13.30
Dyskusja
13.30-14.15 Panel dyskusyjny: Etyka w Ewangelii wg św. Mateusza
Animują: ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski, o. dr hab. Waldemar Linke CP (UKSW), ks. dr
Jarosław Sobkowiak MIC (UKSW)
Zakończenie konferencji