Od redakcji

Komentarze

Transkrypt

Od redakcji
Klas
a dz
ienn
pi er
wszy ikarska
pr ze
doda
ds
te
Szko k do Ga tawia
zetk
l nej:
i
j
a
t
i
W
o
n
s
o
Wi
Dodatek nr 1
do ,,Gazetki Szkolnej”
marzec, kwiecień 2011
W TYM NUMERZE:
JAK SPĘDZIĆ
21 MARCA?
2
ZWIERZĘTA
MATEUSZA
3
ZAKOCHANY
W MUZYCE
rozmowa
z Marcinem
4
Ciuchnieckim
śYCIE Z PASJĄ
według Łukasza
5
WIOSENNY
IN & OUT
6
JAGIELLONIA
MISTRZEM?
7
W imieniu całej redakcji
dodatku „Witaj Wiosno”
chcielibyśmy Ŝyczyć:
duŜo zdrowia i radości
mnóstwo Ŝyczliwych gości,
zajączka wielkanocnego
w prezenty bogatego.
Uśmiechu od ucha do ucha
I pogody ducha.
W nadchodzące święta
niech kaŜdy o tym pamięta.
Od redakcji
ODKRYWAMY
TALENTY
8
Niespodzianka! Do naszej ,,Gazetki
Szkolnej" dołączyliśmy dodatek klasy dziennikarskiej. Jest to nasz debiut, ale mamy
nadzieję, Ŝe tematy, które przygotowaliśmy
Was zainteresują.
JuŜ niedługo wiosna ! Wszystko powoli
budzi się do Ŝycia. KaŜdy z nas jest pełen
energii i zapału do nauki. Lecz myślę, Ŝe my
uczniowie nie powinniśmy przesadzać
i Ŝebyśmy nie stracili całego naszego zapału
juŜ na początku, to przypominam wszystkim, Ŝe 21 marca był Dzień Wagarowicza.
Jest to jeden z moich ulubionych dni szkolnych, gdyŜ tego dnia nauczyciele stają się
o wiele bardziej wyrozumiali i pozwalają
nam na odrobinę luzu na lekcjach.
Ale wiosna to równieŜ świetny czas
na znalezienie nowej pasji.
Przedstawiamy Wam dwójkę nastolatków,
którzy próbują urozmaicić swoje Ŝycie
ciekawymi zainteresowaniami. Myślę, Ŝe
nadszedł teŜ czas, aby zastanowić się, co
będzie modne na wiosnę, bo przecieŜ nikt
z nas nie chce popełnić modowego faux pas.
Moda na nadchodzący sezon będzie barwna
i ciekawa. Poznajcie więc trendy na wiosnę
2011! Mamy teŜ co nieco dla wiernych
kibiców Jagiellonii. Nasi zapaleni sportowcy
opowiedzą o niedawno rozpoczętej rundzie
wiosennej. Oczywiście, mam nadzieję, Ŝe
Jagiellonia utrzyma swoją pozycje lidera
i zdobędzie w pełni zasłuŜony puchar.
Trzymam kciuki :).
Wiosno, witaj więc!
redaktor naczelny Marta Polińska
WITAJ WIOSNO - DODATEK NR 1 DO „GAZETKI SZKOLNEJ” NR 4/2011
Dzień wagarowicza
KaŜdy z nas zna datę 21 marca. Wszyscy wiedzą, Ŝe jest to rozpoczęcie kalendarzowej wiosny. Jednak
my, uczniowie, kojarzymy ten dzień przede wszystkim z pewnym szalonym świętem. Jest to dzień wagarowicza.
Dla nas uczniów jest on wyjątkowy. Dlaczego? Bo wszyscy mamy nadzieję, Ŝe nauczyciele tego dnia nam trochę
odpuszczą, np.: nie będą pytać, robić sprawdzianów lub kartkówek, a co najwaŜniejsze, przymkną oko na nasze
jednodniowe wagary. Pewnie juŜ niejeden uczeń myślał, jak uczci to święto. Sprawdźmy, co mają nam
do powiedzenia i co zamierzają robić w tym czasie.
Ola (XIII LO)
Dzień wagarowicza to bardzo fajna sprawa.
Zdecydowanie powinien być częściej niŜ tylko raz
w roku. Z drugiej strony to nie za często,
bo wagarowicze działają na własną szkodę. Konsekwencją tego jest nieprzygotowanie do lekcji,
kartkówki, sprawdzianu, odpowiedzi czy braku pracy
domowej. Dzień wagarowicza niestety spędzę
w szkole na lekcjach. JuŜ wcześniej zrobiłam sobie
parę razy wolne od zajęć lekcyjnych,
więc juŜ nie mogę sobie na to pozwolić.
Rys. Kasia Jastrzębiec-Święcicka
Karol (XIII LO)
Dzień wagarowicza, to wymysł młodzieŜy, bo i tak
nie jesteśmy zwolnieni z lekcji. W naszych czasach
jeden dzień wagarów to nic złego, pod warunkiem,
Ŝe przez dłuŜszy czas się uczymy i regularnie chodzimy
do szkoły. Co sądzę na ten temat? Jest to na pewno
szczęśliwy dzień dla tych, którzy niechętnie chodzą
do szkoły i uciekają z pojedynczych lekcji. Myślę,
Ŝe nauczyciele inaczej patrzą na frekwencję tego dnia
i nie denerwują się z powodu grupowego wyjścia
ze szkoły.
Patrycja ( XIII LO):
Jest to dobry pomysł i powinien to być dzień wolny
od zajęć (śmiech). Ja jeszcze nie wiem, co będę robić
w tym czasie. Myślę, Ŝe pójdziemy gdzieś całą klasą
uczcić pierwszy dzień wiosny.
Marta (XIII LO):
Moim zdaniem w dniu wagarowicza zamiast do szkoły
moŜna pójść do kina ze znajomymi, aby obejrzeć jakiś
ciekawy film. To jest lepsze niŜ nudzenie się w szkole
na lekcjach. JeŜeli juŜ 21 marca miałabym zostać
w szkole, to namawiałabym swoich nauczycieli
do zrobienia luźnych lekcji. Oczywiście kaŜdy sam
decyduje o tym, co zrobi.
Rys. Paulina Łupińska
21 marca odbył się w naszej szkole Festiwal Nauki pod hasłem: „Cudze chwalicie, swojego nie znacie
Braniccy i historia Białegostoku”. Dlatego dziękujemy Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji naszej szkoły
za zorganizowanie swobodnych lekcji i konkursów, w których wzięły udział I i II klasy
Paulina Łupińska
Str. 2
KLASA DZIENNIKARSKA PRZEDSTAWIA
Str. 3
Moje zwierzaki
Ilu z Was ma w domu jakieś zwierzęta: psa, kota, chomika, rybki a moŜe inne, bardziej
egzotyczne: papugi, pająki, jaszczurki, węŜe?
Czy dbacie o te zwierzęta w domu?
Poświęcacie im swój wolny czas? Pielęgnujecie je,
bawicie się z nimi? Jesteście do nich w jakiś
sposób przywiązani?
Co czujesz, opiekując się szczeniakiem, którego
właśnie przywiozłaś/przywiozłeś do domu? Radość?
Zachwyt? Co czujesz, gdy widzisz, jak Twój szczeniak rośnie?
Rys. Katarzyna Jastrzębiec-Święcicka
W moim domu od zawsze były zwierzęta:
ryby, futrzaki i te bardziej egzotyczne, mianowicie
węŜe. Uwielbiam obserwować moje zwierzaki
i poświęcam im bardzo duŜo swojego wolnego
czasu, a one w zamian dają mi siebie podziwiać,
z czego czerpię największą radość. Wielu ludzi
twierdzi, Ŝe rybki są nudne, nie da się ich pogłaskać,
przytulić, ale przecieŜ nie zawsze zwierzak
to przytulanka. Ja czerpię przyjemność z oglądania, w
pewnym stopniu obcowania ze swoimi podopiecznymi.
Niektórzy nie rozumieją, po co ludzie trzymają
takie zwierzaki w domach. Często na stronach internetowych pojawiają się obraźliwe słowa krytyki,
kierowane w stronę terrarystów – uwaŜam jednak,
Ŝe niesłusznie!
To samo czuje człowiek,
który hoduje od małego
pająka/węŜa i widzi, jak on
dorasta. Pielęgnuje go i się
do niego przywiązuje.
Zanim zaczniemy krytykować czyjeś hobby, moŜe
postarajmy się je poznać
i dowiedzieć się o nim czegoś więcej!
Tekst i zdjęcia: Mateusz Łapciuk
Rys. Katarzyna Jastrzębiec-Święcicka
WITAJ WIOSNO - DODATEK NR 1 DO „GAZETKI SZKOLENJ” NR 4/2011
Zakochany w muzyce
od pierwszego słyszenia
Nazywa się Marcin Ciuchniecki, jest absolwentem XIII Liceum Ogólnokształcącego
w Białymstoku a obecnie studiuje w WyŜszej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława
Staszica na kierunku kulturoznawstwo. Jego największą pasją jest muzyka… I to głównie o tym
jest ten wywiad.
Witaj Wiosno (WW): Witaj, dowiedziałam się, Ŝe
jesteś bardzo utalentowany muzycznie, to
prawda? Opowiedz nam o tym.
Marcin Ciuchniecki (MC): Cześć, rzeczywiście,
oprócz nauki duŜo czasu poświęcam produkcji
muzycznej. Tworzę, piszę teksty, składam własne
pomysły w spójną całość. Współpracuję z róŜnymi
artystami w kraju i za granicą. Teraz pracuję
z młodym zespołem rockowym The Greed nad
ich materiałem muzycznym. A lubię pracować
z artystami, którzy mają ogrom pomysłów i chęć
do pracy. Tak naprawdę to mam niewiele czasu na
odpoczynek, ale teŜ nie lubię tkwić w miejscu.
KaŜdy dzień to dla mnie nowe wyzwania i nowe
pomysły oraz ogrom satysfakcji, kiedy uda się
osiągnąć zamierzony cel.
(W.W): Jestem ciekawa, skąd się wzięło Twoje
hobby ?
(M.C): Byłem zafascynowany sceną muzyczną,
teledyskami na MTV, audycjami radiowymi.
Słuchałem dokonań tych największych;
Jean Michel Jarre, Mylene Farmer, U2...
W pewnym momencie swojego Ŝycia zacząłem
grać na gitarze, na syntezatorze i tak raz po raz
wychodziły mniej lub bardziej udane kompozycje.
Dziś nie wiem, czy potrafiłbym robić coś innego
z taką pasją.
Str. 4
(W.W): Opowiedz, jak się tworzy tekst ?
(M.C).: Z pomysłami na teksty i z samymi tekstami
bywa róŜnie. Czasem jest tak, Ŝe wcale ich nie
piszę, bo dostaję gotowy tekst i do tego muszę
komponować muzyczną kompozycję. Ale jak juŜ
usiądę i chcę coś napisać to bywa tak, i słowa
same wskakują na kartkę. To samo jest
w przypadku komponowania melodii. Jest juŜ ich
tyle, Ŝe trudno napisać nową, trudno znaleźć
unikatową, inną od reszty.
(W.W): A jak wygląda studio nagrań, które moŜna nazwać Twoim drugim domem ?
(M.C): Postęp w dziedzinie nagrywania dźwięku,
komponowania i tworzenia posunął się do takiego
stopnia, Ŝe dzisiejsze studio nagrań przy
niewielkim budŜecie moŜe mieć kaŜdy
w warunkach domowych. Wystarczy dobre
oprogramowanie do komponowania i edycji
dźwięku, bank melodii i instrumentów
wirtualnych, monitory studyjne, kontroler midi,
mikrofon studyjny i juŜ moŜna wykonywać
profesjonalne nagrania, niczym nieodstępujące od
tych, z którymi spotyka się na co dzień w stacjach
muzycznych. Moje studio nagrań jest małe
i praktyczne. DuŜo w nim sprzętu przenośnego.
(W.W): Dziękuję za udzielenie wywiadu i Ŝyczę
pomyślności w karierze muzycznej.
(M.C): Dziękuję bardzo.
Rozmawiała Aleksandra Szakoła
Zdjęcia z archiwum Marcina Ciuchnieckiego
KLASA DZIENNIKARSKA PRZEDSTAWIA
śycie z pasją
KaŜdy z nas ma jakieś pasje, które realizuje od dawna. Jedną z takich osób jest Łukasz (Enzyme), który jest
prezenterem w radiu internetowym Mega Beat. Przeprowadziłam z nim wywiad, w celu bliŜszego poznania
mechanizmu działania takiego radia, a przede wszystkim dowiedzenia się, jak wygląda praca prezentera
radiowego.
Witaj Wiosno (WW): Jakie były początki Twojej
przygody z radiem ?
Łukasz (Ł): Gdy miałem 13
lat, trafiłem na czat, na którym
poznałem
chłopaka
o nicku ,,Doggy''. Miał plan
załoŜenia nowego radia,
zaproponował mi, abym mu w tym pomógł. I w
ten sposób powstało ''Radio Silver'', którego
byłem po części współzałoŜycielem i prezenterem. Miewało swoje wzloty i upadki, mam tu na
myśli problemy finansowe. Nie chcieliśmy upadku
stacji, znalazłem więc sponsora. Dziwię się sobie
do dziś, Ŝe mi się udało (śmiech). Po pewnym
czasie znowu pojawiły się problemy, w skutek
których radio przestało istnieć. Na horyzoncie
pojawiło się ''Radio Understacja'', gdzie
równieŜ zostałem przyjęty jako współwłaściciel,
bo miałem swoje pomysły, jak je rozkręcić.
Z niewiadomych przyczyn i to radio przestało
istnieć. Pojawiło się trzecie, w którym jestem
administratorem oraz prezenterem ''Radio Mega Beat''.
(WW): Co się dzieje podczas audycji ? Czy
łatwo jest wymyślić jej temat ?
(Ł): KaŜdy z prezenterów prowadzi radio za
pomocą własnego komputera. Niestety nie moŜemy sobie pozwolić na wynajęcie studia,
profesjonalne wykończenie go - wyciszenie,
kupienie sprzętu... Są to koszty od kilku do
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Temat audycji
zaleŜy od tego, jakie jest radio. Są trzy kanały,
więc nie kaŜdy temat audycji będzie pasował do
kanału. Staram się grać spontanicznie. Czas
audycji zapychają pozdrowienia. Ale chodzi o to,
by zainteresować słuchacza, aby nie zasnął przy
samej muzyce. Ma on moŜliwość pisania
pozdrowień, które moŜe wysłać przez stronę
radia, a ja na specjalnej konsoli odczytuję je na
antenie. Nie mam ściśle określonego czasu, kiedy
gram audycję. Trwa ona tak długo, na ile
prezenter moŜe sobie pozwolić, ale zazwyczaj są
to 2 godziny.
(WW): Masz jakiś ''zestaw prezentera''?
(Ł): Standardowo mikrofon ze słuchawkami. Dodatkowo mam 2 programy; pierwszy dla
prezentera/DJ-a, przeznaczony do puszczania
muzyki, a takŜe miksowania, przejść itp. Drugi
pozwala na połączenie się z serwerem,
by słuchacz po włączeniu jednego linku usłyszał
muzykę.
(WW): A jak wygląda zmiana prezentera w
Stacji ?
(Ł): KaŜdy uŜywa GG, więc z kontaktem nie ma
problemu. Wygląda to tak, Ŝe kiedy ja aktualnie
gram i kończy się mój czas, to odliczam od, np. 3
minut i w momencie ''0'' czy innego hasła typu
''go go'' ja się rozłączam, a druga osoba łączy się
z serwerem.
(WW): ZałóŜmy, Ŝe chcę dołączyć do radia,
zostać prezenterem. Jak mogę to zrobić? Jaka
jest droga od słuchacza do prezentera ?
(Ł): Przede wszystkim musisz mieć powołanie...
i mieć to ''coś'' w sobie. Musisz wiedzieć,
Ŝe chcesz grać w radiu z powodu, np. swojej
pasji, a nie dla szpanu pzed koleŜankami/kolegami.
NaleŜy mieć skończone 17 lat i dobry głos
(u chłopaków koniecznie musi być on po mutacji), ściągnąć odpowiednie programy, potrzebne
do gry w radiu. Kolejna kwestia to znajomość
obsługi programów, przez które nadajemy. W
Internecie jest masa artykułów na ich temat.
JeŜeli ktoś bardzo chce grać w radiu, moŜe dojść
do tych informacji i na zasadzie prób
i błędów, uczyć się obsługi. Chyba, Ŝe ma jakiegoś
znajomego, który wytłumaczy, na czym to
wszystko polega. Poprzez słuchanie audycji
innych, doświadczonych prezenterów moŜna
nauczyć się mniej więcej podstaw: jak się
zachować, co mówić. Następnie wysyła się
zgłoszenie do radia w celu przyjęcia i zarząd radia
moŜe umówić taką osobę na tzw. przesłuchanie
testowe. Polega ono na tym, Ŝe osoba łączy się
z serwerem, gdzie słucha jej zarząd i musi ona
poprowadzić audycję, tyle Ŝe w skróconym czasie. JeŜeli spodoba się na teście, zostaje
przyjęta do radia. W internetowym radiu nie da
się zarobić. Ta ''praca'' powinna być
spowodowana
pasją. Ja to robię
hobbystycznie, juŜ od 7 lat (uśmiech).
(WW): Serdecznie dziękuję za udzielenie
wywiadu. śyczę samych sukcesów i dalszej
satysfakcji z realizowania swojej pasji.
Wywiad i rysunek: Sandra Wargulewska
Zdjęcia: prywatne archiwum Łukasza
Str. 5
WITAJ WIOSNO - DODATEK NR 1 DO „GAZETKI SZKOLENJ” NR 4/2011
Wiosenne in & out
UBIERZ SIĘ NA WIOSNĘ !
Głównym trendem wiosny 2011 będą skórzane
kurtki, spodnie i buty. Pamiętajcie, kurtki powinny
być dopasowane do waszej sylwetki. Kolorystycznie
dominuje czerń i srebro. Spodnie natomiast powinny
p rz yp omin ać, dob rz e z n an e z sez onu
jesień – zima 2011, legginsy. Buty powinny być cięŜkie
i ozdobione metalowymi elementami. Im więcej
zamków i klamer, tym lepiej. Drugim trendem
na wiosnę 2011 są maksymalnie długie sukienki
i spódnice. Nie ma znaczenia, z jakiego materiału
zostały wykonane. NajwaŜniejsze, aby były „do
ziemi”. Inną propozycją z tego trendu
na wiosnę 2011 jest sukienka ołówkowa lub
w kształcie klepsydry.
Po mrocznej zimie przychodzi czas na oŜywienie.
Łączymy ze sobą bardzo intensywne, często nawet
gryzące się kolory. Modne duety? Niebieski
w róŜnych odcieniach z pomarańczowym albo
Ŝółtym. Wiosna-lato 2011 to wielki powrót róŜu:
słodkiego, elektryzującego. Kolorowe szale, zabawne
kalosze, biŜuteria, kapelusze i torebki to to, co kaŜda
z Was powinna mieć.
OBOWIĄZKOWE DODATKI !
Dodatki to istotny element kaŜdej kreacji.
W zasadzie, to karane powinno być niezakładanie
dodatków. Oczywiście, pomijając te przypadki,
gdzie dodatki nie są wskazane. Wiosną nie moŜna
zrezygnować z intensywnych kolorów, dlatego teŜ
dodatki wiosenne są w odcieniach intensywnej
czerwieni, Ŝółci, zieleni i róŜu. Wielkie i wyróŜniające
się kokardy podbiły serca projektantów. Czy podbiją
teŜ Wasze? Ponadto modne są wszelkiego rodzaju
sztuczne kwiaty powpinane we włosy, które nadadzą
fryzurze niepowtarzalnego uroku i wdzięku.
BIśUTERIA
POMALUJ SIĘ NA WIOSNĘ !
Wiosną 2011 modne będą kreski. MoŜecie, więc
zaopatrzyć się w kilka kolorów kredek do oczu!
W tym sezonie trendy będzie tak zwany
jungle styl. MoŜecie więc wykonać makijaŜ w Ŝywych
odcieniach zieleni, mięty czy brązu i kości słoniowej.
W zaleŜności od upodobania do wyboru jest
kolorowy make-up czy ciemny, w czarnym kolorze.
Aby wykonać podobny makijaŜ, trzeba oko
obrysować kredką. Brwi mogą być lekko
podkreślone. Natomiast cera, powieki czy usta
pozostają w naturalnych odcieniach. Wiosną modne
będą teŜ mocniej zaakcentowane usta! :))
Nawet drobna bransoletka lub wisiorek
dodają zupełnie nowego wyrazu ubraniom.
Do kaŜdego stroju moŜna dodać odpowiednią
biŜuterię, a tej wiosny będzie w czym wybierać,
poniewaŜ pojawi się wielkie bogactwo form
i róŜnorodność kształtów. Tej wiosny modne
będą wszelkiego rodzaju ozdoby wykonane
ręcznie. Zarówno kolczyki, jak i wisiory, korale,
bransoletki i broszki.:)
Kasia Andrzejczuk
Informacje do tekstu pochodzą ze stron internetowych.
Rys. Kasia Jastrzebiec-Święcicka
Str. 6
KLASA DZIENNIKARSKA PRZEDSTAWIA
Str. 7
BKS powalczy o mistrza?
22 lutego Jagiellonia zagrała pierwszy mecz rundy
jesiennej, w którym podjęła przed własną
publicznością Śląsk Wrocław. Ekstraklasa wraca do
gry po ponad dwumiesięcznej przerwie. Kluby
podczas zimowego Okna transferowego wzmocniły
się nowymi zawodnikami - w tym Jagiellonia.
Największym transferem moŜna określić przybycie do
druŜyny 20-letniego piłkarza, który jest uznawany za
największy talent czarnogórskiej piłki noŜnej.
W sparingach, które Jagiellona rozegrała, pokazał się
on z naprawdę dobrej strony. Czego moŜna
oczekiwać w drugiej części sezonu od podopiecznych
Michała Probierza? Na pewno będą chcieli oni wywalczyć Mistrzostwo Polski oraz obronić Puchar Polski.
Będzie to bardzo trudne do wykonania.
Pamiętajmy jednak, Ŝe JAGA będzie w tych
waŜnych momentach wiosną najbardziej potrzebować
naszego wsparcia, dlatego musimy jak najczęściej
pojawiać się na stadionie przy ul. Słonecznej. Musimy
ich jak najmocniej dopingować, a oni odpłacą się nam
ładną grą. Zaczyna się runda, w której czeka nas duŜo
emocji, dlatego trzymajmy kciuki za naszych pupili
i dopingujmy ich z całych sił.
Gromadźmy się na stadionie, nieśmy ich na
sam szczyt po Mistrzostwo Polski.
Zdjęcie wykonano 21.02.2010r. w kinie HELIOS
Ceny biletów jednorazowych wynoszą:.
BILETY
BOK
VIP
Górny rząd (od lewej): Marcin Piechowski
(masaŜysta), Jarosław Ołdakowski (masaŜysta),
Jarosław Lato, Bartłomiej Grzelak, Marcin Burkhardt,
Tadas Kijanskas, Andrius Skerla, Thiago Cionek, Luka
Pejović, Ermin Seratlić, Bartłomiej Zalewski (asystent
trenera), Ryszard Jankowski (trener bramkarzy).
Środkowy rząd (od lewej): Dariusz Jurczak
(II trener), Robert Arzumanyan, Bartosz Soczyński,
Piotr Lipka, Grzegorz Sandomierski, Jakub Słowik,
Tomasz Ptak, Tomasz Kupisz, Franc Essomba,
Sławomir Wołczyk (kierownik druŜyny).
Dolny rząd (od lewej): Przemysław Jastrzębski,
Bartłomiej Soczyński, Alexis Norambuena, Hermes,
Michał Probierz (trener), Tomasz Frankowski, Mladen
Kascelan, Rafał Grzyb, Maciej Makuszewski.
Źródło: www.jagiellonia.pl
ŁUK
1-3 dzień
przedsprzedaży - sprzedaż zamknięta - tylko
osoby z KK
80
23
20
Otwarta
sprzedaż i
dzień meczu
oraz fani bez
KK
80
30
25
Mecz z Legią
Warszawa
1-3 dzień
przedsprzedaży - sprzedaż zamknięta tylko fani z
KK
100
30
25
Otwarta
sprzedaż i
dzień meczu
oraz osoby
nie posiadające KK
mecz z Legią
Warszawa
100
Przyśpiewki kibiców
45
30
Śpiew pierwszy:
śółta jotka w czerwieni się mieni...
To jest Jagiellonii znak...
Jej kibice są niezwycięŜeni...
Boi się nas cały świat...
Boją się nas kibice angielscy, ein, zwei!
Boją się nas takŜe holenderscy, ein, zwei!
Jagiellonio, o ma Jagiellonio...
Ty najlepszych kibiców w świecie masz...
Boją się nas kibice warszawscy, ein, zwei!
Boją się nas takŜe i wrocławscy, ein, zwei!
Jagiellonio, o ma Jagiellonio...
Ty najlepszych kibiców w świecie masz...
Śpiew drugi:
W Białymstoku naszym mieście,
Gdzie morowa wiara jest ,
Ukochana ma druŜyna,
Jagiellonia BKS!
Alleluja alleluja, alleluja BKS!
Alleluja alleluja, Jagiellonia BKS!
Źródło: www.jagiellonia.net
Autorzy strony: Jan Moniuszko i Artur Wądołowski
Talenty
Pismo licealistów
ztałcących
Z e s p o ł u S z k ó ł O gó l n o k s
wego
to
r
o
p
S
a
w
t
Mistrzos
w Białymstoku
***
Przemieszczasz się tak, Ŝeby nikt
nie zauwaŜył powolnego znikania
ul. Konopnickiej 3
Białystok
Jesteśmy w Internecie
www.zsoms.pl
po wspomnieniu, po kaŜdym planie
z osobna zrealizowany-odrzucony
Redakcyjna
wszystkie ziarna które porwie wiatr
pewnego razu przyczepią Ci się do buta
Redaktor naczelny:
jeśli będziesz szła dalej, do miejsc
tworzonych na odległość na potrzeby
przyszłej chwili mimowolnie tak samo
kruchej jak ta teraz
Ŝycie wzrasta nocami byś została
przekonuje do siebie deszczem półki
złamanej prawie nie podniesie
do dalszej wędrówki poranny sens
Marta Polińska
Sekretarz redakcji:
Sandra Wargulewska
Skład redakcji::
Aleksandra Szakoła, Paulina Łupińska,
Paulina Romaniuk, Katarzyna Andrzejczuk,
Mateusz Łapciuk, Artur Wądołowski,
Jan Moniuszko
Ilustrator:
Katarzyna Jastrzębiec-Święcicka
myśl o spacerze nad brzeg morza
zanurzeniu stóp w błękitnym znikaniu
pozwolić wodzie zmywać siebie
oddzielać falami rzeczy niewaŜne
Opieka:
Pani Dorota Jabłońska
Pani Marzena Kościuszko
a na końcu małym szczęściem
całkowicie się rozpłynąć
Aleksandra Szakoła
Rys. Katarzyna Jastrzębiec-Święcicka

Podobne dokumenty