E-wydanie 1/2016 - E

Komentarze

Transkrypt

E-wydanie 1/2016 - E
Numer 01/2016
01/2016
Od Autora
Kolejna
Spis treści
próba
częstotliwość
reaktywacji
ukazywania
się
e-wydania,
e-wydania
jeszcze nie została ustalona mam nadzieję, że
będzie to dwumiesięcznik. Numer 1/2016
powstał w dość szybkim czasie po tym jak
Starcie Szlifierzy –wyjątkowe zawody dla
polskich szlifierzy...............………….….…..3
Zrobotyzowana linia do spawania
zbiorników ASTOR………………………..…..5
została podjęta decyzja o jego wznowieniu
Nowy system dokumentacji i analizy
danych - FRONIUS …........................…..…8
robotyki, informacji o targach, publikacjach a
Monografia pt. Charakterystyki nowej
generacji materiałów dla energetyki ….....10
się targach i konferencjach.
Promotech zwiększa sprzedaż narzędzi w
Zatoce Perskiej ..........................……..…...14
dlatego tematyka jest ogólna, począwszy od
skończywszy na informacjach o zbliżających
kontaktu
Programowanie offline na zrobotyzowanym
stanowisku spawalniczym ………………...16
Wszystkie materiały zawarte w e-wydaniu
58.Konferencja Spawalnicza……...….…….23
W
przypadku
współpracy
uwag,
sugestii,
zapraszam
[email protected]
do
propozycji
zostały opublikowane za zgodą firm oraz osób
ich reprezentujących.
ITM Polska………………………………….….20
Szkolenia – TUV Rheinland……………...…24
IX Międzynarodowa Konferencja SIMP.....26
R.G.
Okulary bez pary - ostrość widzenia z
technologią 3M™ .....………………………...27
Wywiad – Bożena Jedynak -...............……29
2
01/2016
Starcie Szlifierzy –wyjątkowe
wyjątkowe zawody dla polskich szlifierzy
Firma 3M – dostawca najbardziej innowacyjnych rozwiązań związanych z obróbką metalu,
zorganizowała wyjątkowe na polskim rynku zawody – Starcie Szlifierzy. 29 stycznia br.
kilkudziesięciu profesjonalistów
w z całego kraju miało okazję sprawdzić się w wymagających
czterech konkurencjach i powalczyć o tytuł Mistrza Szlifowania 3M.
29 stycznia 2016 r. w Centrum Innowacji 3M przy ulicy Kowalskiej 143 we Wrocławiu odbyły się
wyjątkowe zawody w szlifowaniu. Kilkudziesięciu profesjonalnych szlifierzy przyjechało do stolicy
Dolnego Śląska, by zmierzyć się z czterema wymagającymi zadaniami, sprawdzającymi zarówno
ich wiedzę teoretyczną na temat szlifowania i obróbki metalu, ale także umiejętnoś
umiejętności praktyczne
związane z pracą w tym zawodzie.
Podczas konferencji inaugurującej zawody Krzysztof Łebek – Dyrektor ds. technologii
Przemysłowej Grupy Biznesowej 3M Poland podkreślał jak ważnym, ale i niedocenianym
zawodem w Polsce jest szlifierz.
- Zawód szlifierza wiąże
e się z ogromną odpowiedzialnością, wymaga precyzji połączonej z
umiejętnym wykorzystywaniem wysokiej jakości narzędzi. Produktyz których na co dzień
korzystają specjaliści stanowią jedynie połowę sukcesu szlifierza. Równie ważne są ich
umiejętności, które powinni nabywać i zwiększać nie tylko podczas codziennej pracy, ale także
poprzez
ez uczestnictwo w wydarzeniach i konkursach branżowych. Niestety jest ich w Polsce
bardzo mało i nie mają ogólnopolskiego charakteru. Dlatego też firma 3M wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom
czekiwaniom szlifierzy daje im szansę sprawdzenia się w wyjątkowych warunkach. Organizujemy
Starcie Szlifierzy – pierwsze w Polsce zawody pomyślane specjalnie o tej grupie zawodowej.
Po części oficjalnej uczestnicy wydarzeniaprzeszli test wiedzy związanej z materiałami ściernymi
i zawodem szlifierza. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda
musiała zmierzyć się z trzema zadaniami praktycznymi. Konkurencje dotyczyły m.in szlifowania
spoiny, cięcia stali nierdzewnej, czy przezb
przezbrojenia
rojenia szlifierki. Pozostałe dwie grupy, które nie
wykonywaływ tym czasie zadań praktycznych, miały okazję zwiedza
zwiedzać
ć Centrum Innowacji 3M, a
także zakład produkcyjny związany z produktami ochrony indywidualnej 3M. W czasie Starcia
Szlifierzy uczestnicy pracowali
cowali na najwyższej jakości produktach do szlifowania marek Cubitron™
II i Scotch-Brite™.
Pracę i wiedzę najlepszych polskich szlifierzy oceniało wyjątkowe jury. W jego skład oprócz
specjalistów
3
01/2016
z firmy 3M weszła także Justyna Lenc„Welding Girl”- najsłynniejsza w Polsce blogerka, związana
z tematyką obróbki metalu, autorka bloga www.spawaczka.pl.
- Cieszę się, że miałam okazję oglądać i oceniać pracę najlepszych szlifierzy z całego kraju.
Poziom zawodów był bardzo wysoki. Oceniane były nie tylko czas realizacji poszczególnych
konkurencji, ale także precyzja wykonania - powiedziała JustynaLenc.
Organizatorzy Starcia Szlifierzy już planują kolejne wydarzenia dla
Następnebranżowe zawodyodbędą się już w ciągu najbliższych miesięcy.
tego
środowiska.
- Styczniowe zawody Starcia Szlifierzy traktujemy jako próbę generalną przed serią imprez
skierowaną do wszystkich zainteresowanych szlifierzy w Polsce. Od maja do końca roku
zorganizujemy jeszcze trzy wydarzenia zewnętrzne w trzech różnych miejscach w Polsce. Każda
osoba związana z tym zawodem będzie mogła wziąć udział w eliminacjach regionalnych.
Dziewięciu najlepszych szlifierzy awansuje do wielkiego finału, który odbędzie się na początku
przyszłego roku – powiedziała Katarzyna Bownik z Działu Materiałów Ściernych 3M Poland.
W rozgrywanym 29 stycznia w Centrum Innowacji 3M Starciu Szlifierzy wzięło udział około 30
zawodników z całej Polski.
Zadania praktyczne podczas zawodów
4
01/2016
ASTOR dostarcza zrobotyzowaną linię do spawania zbiorników sprężonego powietrza w
POLMO S.A.
Zakład z tradycją
Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo S.A. są największym obiektem przemysłowym w
Brodnicy. Jest to przedsiębiorstwo z długą tradycją, którego dalsze funkcjonowanie stanęło pod
znakiem zapytania w ostatnich latach. Jak z sukcesem zmodernizować zakład i dostosowywaćgo
do wymogów konkurowania na współczesnym rynku?
Zakłady wytwarzają szeroką gamę wysokiej jakości części zamiennych i oprzyrządowania dla
przemysłu samochodowego. Podstawą asortymentu są stalowe zbiorniki paliwa i zbiorniki
sprężonego powietrza dla pojazdów takich, jak ciężarówki, przyczepy, naczepy i autobusy.
Spawanie jest kluczowym procesem w produkcji zbiorników sprężonego powietrza. Jest to proces
bardzo wymagający pod względem technologicznym – a także organizacyjnym, z uwagi na
ograniczoną dostępność wykwalifikowanych spawaczy. Niektóre przepisy w spawalnictwie
podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego, a wśród nich znajdują się również surowe
normy dotyczące kwalifikacji i ochrony zdrowia spawaczy.
Zbiorniki muszą również spełniać szczególnie wysokie wymogi jakościowe narzucone przez
przepisy Unii Europejskiej – są one wyśrubowane ze względów bezpieczeństwa. Ponadto,
odbiorcami tych produktów są głównie międzynarodowe koncerny samochodowe, które oczekują
od dostawcy dostosowania się do ich procedur i standardów – nie tylko jakościowych, ale również
cenowych i operacyjnych – w tym szybkiego czasu realizacji zamówienia.
Poszukując sposobu, by spełnić liczne wysokie wymagania,ówczesny zarząd POLMO podjął
decyzję okompleksowej automatyzacji i robotyzacji jednej z dwóch linii spawalniczych pracujących
w zakładzie.Zdecydowano się na technologięmodernizacyjną, która miała wyraźnie
wyróżnićzakład
spośród
innych
dostawców
i
wyposażyć
go
w
przewagę
konkurencyjną.Wprowadzenie nowoczesnej technologii miało takżepodnieść prestiż firmy wśród
zachodnich odbiorców.
Od strony biznesowej celem inwestycji byłozwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu –
początkowym założeniem była możliwość produkcji 55000 sztuk jednego typu zbiornika rocznie na
linii.Od strony inżynierskiej inwestycja miała zapewnić powtarzalną jakość spawania klasy B; jest
tonajwyższa klasa jakości w spawalnictwie.
… stawia na robotyzację
Całościowej koordynacjii realizacji inwestycji w robotyzację linii spawalniczej zajęła się firma
ASTOR. Wzakres projektu weszły: wybór podwykonawców, nadzór nad przygotowaniem
projektów elektrycznych i mechanicznych oraz nad wykonaniem elementów składowych i maszyn
w siedzibach podwykonawców, częściowe odbiory, montaż w zakładzie, a na końcu uruchomienie
5
01/2016
linii i proces testowania przygotowujący do końcowego odbioru linii przez osoby upoważnione z
ramienia POLMO. ASTOR zapewnił także wsparcie technologiczne w zakresie spawania, a także
konsultacje oraz szkolenia dla obsługi w zakresie programowania robotów, wizualizacji i
sterowania.
Zrobotyzowana linia spawania obsługiwana jest przez 5 robotów, które realizują proces spawania
zbiorników i czyszczeniaspoin. Cały proces wytwarzania zbiornika jest realizowany w sposób
zautomatyzowany:od załadunku elementów składowych, do dostarczenia ich na stanowisko
znakowania gotowych zbiorników. Pracownicy obsługujący stanowisko wkładają do magazynków
płaszcze, dennice i króćce. Z magazynków roboty pobierają elementy składowe i realizują proces
składania, spawania i odłożenia na transporter do strefy czyszczenia. Manipulator pobiera zbiornik
z podajnika i przekazuje kolejnemu robotowi, któryrozpoczyna czyszczenie spoin. Po
oczyszczeniu zbiornik przechodzi przez tunel chłodzący i trafia na stanowisko obsługiwane przez
operatora, który układa zbiornik w stanowisku znakowania mikroudarowego.Zbiorniki znakowane
są indywidualnymi numerami, pozwalającymi odtworzyć proces produkcji każdego wyrobu i
stanowiącymi gwarancję jego jakości. Po oznakowaniuoperator przenosi zbiornikdo komory
testowania szczelności. Test ten polega na napełnieniu zbiornika wodą z inhibitorem korozji do
określonego normą poziomu ciśnienia i sprawdzaniu ewentualnego spadku ciśnienia w czasie. Po
wykonaniu testu proces na linii produkcji zbiornika jest zakończony i wyroby trafiają do lakierni
proszkowej.
Linia może pracować w cyklu 24-godzinnym. „Na linii może być produkowane do kilkudziesięciu
rodzajów zbiorników, z możliwością dalszego rozszerzenia asortymentu. Czas przezbrojenia
wynosi od 15 do 30 minut, w zależności od rodzaju zbiornika” – dodaje Dariusz Godlewski,
Główny technolog ds. jakości w POLMO S.A.
Stanowisko wyposażone jest w roboty Kawasaki, kontrolery GE PACSystemsRX3i i układy GE
RSTI I/O, serwonapędy GE VersaMotion, wizualizacja WonderwareInTouch i osprzęt w postaci
panelu operatorskiego GE oraz komputera przemysłowegoAstraada.
Najwyższa klasa spawania
Zarówno przedstawiciele zakładu POLMO, jak i firmy ASTOR otwarcie przyznają, że pełna
realizacja inwestycji wymagała zmierzenia się z wieloma trudnościami – przewidzianymi i
nieprzewidzianymi.
Pod względem inżynierskim, największymi wyzwaniami były:uzyskanie wysokiej stabilności i
powtarzalności procesu, a takżespełnienie wymogów jakościowych stawianych spawom kategorii
B. Wytrwałe dążenie do zamierzonego celu przyniosło jednak efekt. „Oczekiwaną, idealną jakość
spawania udało się uzyskać dzięki procesowi prób i testów, które pozwoliły na wybranie
odpowiednich parametrów spoin i ustawienie procesu” – wspomina Paweł Halicki, zastępca
dyrektora ds. koordynacji inwestycji, kierownik projektu po stronie firmy ASTOR.
6
01/2016
Marek Wasiak, obecny Prezes POLMO S.A. zapewnia: „Polecamy firmę ASTOR jako realizatora
kompleksowych linii produkcyjnych ze względu na dyspozycyjność pracowników, konstruktywne
rozwiązywanie problemów powstających podczas realizacji oraz fachową obsługę projektu”.
Inwestycja jako całość także spełnia oczekiwania inwestora: „Zrobotyzowanie spawania w
zakładzie POLMO gwarantuje kontrolę procesu oraz optymalizuje koszt wytworzenia produktu” –
podkreśla Marek Wasiak.„Robotyzacja w spawalnictwie podnosi wydajność, a także stabilność
procesu, daje też możliwość pracy w ruchu ciągłym” – dodaje Janusz Skamarski, Kierownik
Produkcji w zakładzie.
Robotyzacja zwiększa również komfort pracy obsługi: „Różnica pomiędzy linią zrobotyzowaną, a
linią półautomatyczną jest taka, że praca jest dużo lżejsza, bardziej komfortowa, a wyroby
wychodzą dużo lepszej jakości” – mówi Damian Pankowski, operator linii.
POLMO nowoczesne
Efektem inwestycji w robotyzację spawania jest to, że wfabryce POLMO pracuje obecnie jedna z
najbardziej zaawansowanych technologicznie linii produkcyjnych, nie tylko w Polsce, ale również
w naszej części Europy. „Nasi klienci postrzegają całkowite zrobotyzowanie procesu spawania
jako uwiarygodnienie bardzo wysokiej jakości naszych produktów, co ułatwia nam zdobywanie
kontraktów” – podkreśla Marek Wasiak, Prezes POLMO.
Jest to część całościowej modernizacji zakładu. Jedna z lakierni proszkowych w zakładzie także
jest już całkowicie zautomatyzowana, a wyroby poddawane są szczegółowym testom jakości w
dwóch laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia do testowania.
Modernizacja nie tylko pozwala na sukcesywne podnoszenie jakości wyrobów i zwiększanie
efektywności produkcji, dzięki czemu zakład staje się konkurencyjny na rynku polskim i
zagranicznym, ale także poprawia komfort pracy i podnosi kwalifikacje zawodowe wśród
pracowników jednego z największych pracodawców w Brodnicy.
Paweł Halicki
Zastępca Dyrektora ds. koordynacji inwestycji, ASTOR
[email protected]
tel. 12 424 00 72
Paweł Handzlik
Menedżer ds. robotyzacji, ASTOR
[email protected]
tel. 12 424 00 68
7
01/2016
Firma Fronius przedstawia WeldCube — nowy system dokumentacji i analizy danych
Wszystkie dane spawalnicze dostępne w jednym miejscu
Dokumentacja i analiza danych procesowych ma coraz większe znaczenie w spawalnictwie —
tylko dokładny wgląd w procesy pozwala na ich odpowiednią optymalizację. Fronius, jako
międzynarodowy specjalista w dziedzinie spawalnictwa, opracował „WeldCube”, system
dokumentacji i analizy danych spawalniczych. System łączy ze sobą aż do 50 źródeł prądu
spawalniczego i umożliwia dokładną oraz ciągłą kontrolę jakości, a także analizę licznych
parametrów. Dzięki temu systemowi użytkownicy mogą znacząco podnieść wydajność
i niezawodność produkcji. Rozwiązanie „WeldCube” bazuje na przemysłowym komputerze PC
(IPC) ze zintegrowanym oprogramowaniem, do którego można przyłączyć przez sieć do 50 źródeł
prądu spawalniczego. System jest kompatybilny ze wszystkimi seriami urządzeń cyfrowych firmy
Fronius, systemem punktowego zgrzewania oporowego DeltaSpot oraz inteligentną platformą
spawalniczą TPS/i. Dzięki niemu użytkownik może dokumentować i analizować liczne dane, takie
jak natężenie i napięcie prądu, prędkość podawania drutu, prędkość i czas spawania, korekcję
i dynamikę łuku spawalniczego lub numery zadań — zarówno w trakcie spawania ręcznego, jak
i zrobotyzowanego. Aby umożliwić dokładną analizę, dane są wizualizowane. Wyniki wyświetlane
są w przeglądarce internetowej: dzięki temu można je wygodnie przeglądać na każdym
komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Dzięki technologii „Plug&Play” instalacja „WeldCube” jest bardzo prosta. Po uruchomieniu system
praktycznie nie wymaga konserwacji. Rozszerzenia systemu firma Fronius udostępnia w postaci
aktualizacji do samodzielnego zainstalowania przez użytkownika. Indywidualne dostosowanie
ustawień i programowanie nie nastręcza żadnych trudności, a dzięki różnym pakietom można
dowolnie rozszerzać funkcje standardowe. Umożliwia to uzyskanie rozwiązań idealnie
dostosowanych do potrzeb danego klienta.
Liczne funkcje „WeldCube” pozwalają na wszechstronne zastosowanie systemu: wartości
rzeczywiste każdego źródła prądu spawalniczego można dokumentować zarówno dla pojedynczej
maszyny, jak i dla wszystkich maszyn — nawet w czasie rzeczywistym. Użytkownik może także
na bieżąco monitorować i analizować dodatkowe dane, w tym dane dotyczące zużycia, np. gazu,
drutu i energii. Można również obserwować wartości zadane, takie jak parametry zadań. Są one
rejestrowane przez system przez cały okres żywotności systemu spawania. W połączeniu z nową
platformą spawalniczą TPS/i firmy Fronius możliwa jest także edycja zadań i porównywanie ich
niezależnie od zastosowanych źródeł prądu spawalniczego. Wszystkie wartości można
eksportować do plików w różnych formatach lub drukować bezpośrednio z IPC.
8
01/2016
Aby szybko i niezawodnie wykrywać błędy, dostępny jest szereg narzędzi analitycznych. W ten
sposób klienci firmy Fronius mogą monitorować jakość i wydajność swoich procesów spawania i w
razie potrzeby dokonywać ich optymalizacji. Ciągła analiza danych zabezpiecza przed awariami w
trakcie produkcji, podwyższając bezpieczeństwo. Różnorakie pakiety serwisowe sprawiają, że
użytkownik otrzymuje doskonale przygotowany system o wysokiej dyspozycyjności, dostosowany
do potrzeb użytkownika i łatwy w obsłudze.
Fotografia 1: System dokumentacji i analizy danych „WeldCube” firmy Fronius umożliwia dokładne i ciągłe
kontrolowanie jakości dla maks. 50 źródeł prądu spawalniczego.
9
MinarcMig Evo 170/200
Mobilne urządzenie
MIG/MAG dla każdego!
TH
N
O
PRODUCT OF THE M
extra
10 %
10
extra
PR
%
OD
UC T
OF THE MONTH
Dodatkowa jakość, którą każdy szanuje
Maszyny MinarcMig Evo to ogromna wydajność spawania MIG/MAG i wysoka jakość spoin zawarte w przenośnej,
zwartej obudowie. Do wyboru modele 200 A i 170 A, których maksymalny prąd spawania jest dostępny w cyklu pracy
35% przy zasilaniu z jednofazowej sieci 16 A. MinarcMig Evo zapewnia najwyższej jakości spoiny, niezależnie od miejsca
pracy.
Produkt miesiąca: Skorzystaj z dodatkowego 10% rabatu na urządzenia MinarcMig. Oferta dotyczy urządzeń
zakupionych od 1 marca do 30 kwietnia 2016. W razie pytań proszę o kontakt z przedstawicielem Kemppi Sp. z o.o.
lub autoryzowanym dealerem. Pełna lista adresów dostępna na stronie internetowej www.kemppi.com w zakładce
kontakt.
www.kemppi.com
01/2016
Czytelnikom e-wydania polecamy monografię pt. Charakterystyki nowej generacji materiałów
dla energetyki napisaną pod redakcją prof. dr hab. inż. Adama Hernasa w zespole autorskim;
Adam Hernas, Janusz Dobrzański, Jerzy Pasternak i Stanisław Fudali, wyd. Politechniki Śl.,
Gliwice 2015 rok. Zespół autorski należy do czołowej grupy specjalistów z zakresu materiałów dla
energetyki, o bogatym dorobku o charakterze technologicznym i poznawczym, nakierowanym na
jego praktyczną przydatność.
Zasadnicza treść pracy poprzedzona jest dość obszernym wprowadzeniem, w którym
przedstawiono uwarunkowania rozwoju krajowej energetyki oraz podstawy doboru materiałów
i oceny ich przydatności do zastosowania w nowej generacji bloków na nadkrytyczne parametry
pary. Rozwój krajowej energetyki oparty jest na spalaniu węgla co warunkowane jest wieloma
czynnikami i wymaganiami, które można analizować w czterech grupach problemowych: prawnej,
techniczno-ekonomicznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz materiałowej. Dla spełnienia tych
wymogów, w tym szczególnie zaostrzanych kryteriów dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń,
rozwój krajowej energetyki zmierza w kierunku modernizacji, w dużej mierze zdekapitalizowanych
elektrowni oraz budowy nowoczesnych bloków na ultranadkrytyczne (USC)
parametry pary
600/620 oC/28MPa i sprawności ok. 46% . W niedalekiej przyszłości budowane będą bloki na
parametry ultra supernadkrytyczne (AUSC) o temperaturze pary około 700 oC i ciśnieniu ponad 30
MPa zapewniających sprawność około 50% netto.
Rozwój technologii energetycznych uzależniony jest w głównej mierze od postępu w zakresie
inżynierii materiałowej i dostępności materiałów i asortymentu rur spełniających coraz wyższe
wymagania
właściwości
użytkowych.
Coraz
wyższe
i projektowanych blokach energetycznych wymuszają
materiałów na część ciśnieniową kotła.
parametry
pary
w
budowanych
konieczność stosowania nowoczesnych
Zakres tematyczny monografii o objętości 453 stron obejmuje 12 gatunków materiałów dla
energetyki opracowanych w formie kart materiałowych. Są to;




stale niskostopowe stale o osnowie ferrytycznej T/P23 oraz T/P24
stale wysokostopowe o strukturze martenzytycznej T/P91, T/P92 i VM12 SHC
Stale o osnowie austenitycznej TP347 HFG, Super 304H, HR3C oraz Sanicro 25
stopy niklu HR6W, Alloy 617 i DMV 617mod. oraz Inconel 740H.
10
01/2016
Przydatność i dobór materiałów na elementy rurowe pracujące w warunkach pełzania, do których
zalicza się głównie wężownice przegrzewaczy pary, komory i rurociągi pary wyznaczają cztery
podstawowe grupy cech i właściwości:




W
właściwości wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej i podwyższonej, w tym głównie
czasowa wytrzymałość na pełzanie,
właściwości fizykochemiczne, w tym głównie odporność na utlenianie w parze wodnej oraz
w warunkach korozji wysokotemperaturowej,
właściwości technologiczne, w tym głównie spawalność i podatność do gięcia,
stabilność struktury i własności oraz odpowiednia ciągliwość materiału i mała podatność do
pękania
pracy scharakteryzowano zagadnienia wchodzące w zakres powyższych grup cech
i właściwości stali i stopów nowej generacji.
11
01/2016
Praca ma przejrzysty układ składający się z wprowadzenia oraz 12 rozdziałów w formie
odrębnych kart materiałowych poszczególnych materiałów.
Układ treści jest taki sam we wszystkich kartach, w których przedstawiono informacje
charakteryzujące materiał i rury z nich wykonane z uwzględnieniem
obowiązujących norm
i przepisów prawnych, składu chemicznego, warunków dostawy rur, struktury
własności
mechanicznych w temperaturze pokojowej i podwyższonej oraz odporności korozyjnej.
Stosunkowo dużo miejsca poświęcono zagadnieniom technologicznym spawania i gięcia, w tym
szczególnie procedurze kwalifikacji technologii spawania wzbogaconej wynikami badań własnych
Autorów odnoszących się do złączy jednorodnych oraz różnoimiennych.
Materiałem źródłowym były przedmiotowe normy, specyfikacje firmowe i karty materiałowe
oraz publikacje krajowe i zagraniczne. Zawarte informacje mają charakter zarówno praktyczny,
technologiczny jak i poznawczy. Część problematyki dotycząca wyników badań spawalności oraz
struktury i własności stali austenitycznej Sanicro 25, stopów niklu HR6W, Alloy 617 i DMV 617mod
oraz Inconel 740H ma charakter pionierski w kraju.
Prezentowana monografia kierowana jest do szerokiego grona specjalistów; projektantów,
konstruktorów oraz technologów głównie spawalników zajmujących się zastosowaniem nowych
materiałów żarowytrzymałych w urządzeniach ciśnieniowych obiektów energetycznych. Może być
pomocna kadrze inżynierskiej energetyki cieplnej i zawodowej, a także pracownikom jednostek
naukowo-badawczych oraz doktorantom i studentom zainteresowanych tą problematyką.
Zainteresowanym nabyciem tej monografii podajemy kontakt; [email protected]
Autor: Jacek Chrapoński
12
01/2016
13
01/2016
Promotech zwiększa sprzedaż narzędzi w Zatoce Perskiej
Spadki cen ropy nie przeszkadzająPromotechowi w ekspansji na rynkach państw Zatoki Perskiej.
Spółka liczy na dobrą koniunkturę w branży związanej z wydobyciem gazu ziemnego i inwestycje
w infrastrukturę w tym regionie.
W styczniu białostocki eksporter narzędzi i urządzeń spawalniczych wziął udział w targach branży
spawalniczej
SteelFab
2016
w
Zjednoczonych
Emiratach
Arabskich.Największym
zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się podstawowe wyroby Promotechu do małej
mechanizacji przy produkcji konstrukcji stalowych - wiertarki elektromagnetyczne, ukosowarki
i wózki spawalnicze.
- Nasza reputacja w tym asortymencie na rynkach państw Zatoki Perskiej jest naprawdę
fantastyczna
–
cieszy
się
Bohdan
Zaleski,
wiceprezes
Promotechu
ds.
sprzedaży.
Spółka zaprezentował też jedną ze swoich dużych maszyn - WA, czyli 12-metrowego robota do
spawania długich belek stalowych.
- To nadal nowość, która budzi duże zainteresowanie, szczególnie w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich - dodaje Bohdan Zaleski. - Trochę gorzej jest w krajach, które mocniej odczuwają
skutki aktualnych cen ropy np. Arabia Saudyjska czy Bahrain. Jednak wiele wskazuje na to, że w
2016 roku uzyskamy pierwsze instalacje naszych dużych systemów poza granicami ZEA.
Podczas targów spółka dopracowała współpracę z kilkoma nowymi poważnymi partnerami w
Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i ZEA. - Muszę powiedzieć, że przed targami Steelfab byłem mocno
zaniepokojony o nasze wyniki na tych rynkach w tym roku – mówi Bohdan Zaleski. - Teraz jestem
przekonany, że pomimo rekordowych obrotów w ubiegłym, rok 2016 będzie jeszcze lepszy. Stanie
się to za sprawą naszej coraz lepszej reputacji w tym regionie, nowych partnerów handlowych
i
serwisowych
oraz
dzięki
naszej
ofercie,
poszerzonej
o
nowe
urządzenia.
Mimo, że wielu klientów spółki to przedstawiciele branży przetwórstwa naftowego, Promotech nie
obawia się, że spadek cen ropy będzie miał szczególny wpływ na obroty spółki na rynku państw
Zatoki Perskiej. Lokalne firmy podchodzą do tego problemu bardzo spokojnie.
- Arabowie dobrze rozumieją, że są to zjawiska makroekonomiczne, które wykazują się stałą
oscylacją - jeśli cena teraz spada, to kiedyś będzie rosła i odwrotnie – tłumaczy Bohdan Zaleski. Poza tym jest dość dobra sytuacja w dziedzinie inwestycji w wydobycie gazu naturalnego oraz
szereg infrastrukturalnych projektów, które napędzają lokalne gospodarki. Jeśli chodzi o sam
Dubaj
to
dawno
nie
widziałem
tylu
dźwigów
w
jednym
mieście.
14
01/2016
Tegoroczne targi Steelfab 2016 były dla białostockiego eksportera bardzo udane – spółka stała się
tam już stałym wystawcą i rozpoznawalną firma. - W ubiegłym roku gościliśmy w naszej fabryce
kilkanaście delegacji z tego regionu, co przełożyło się na zwiększoną sprzedaż. W tym roku
będzie jeszcze więcej pracy – przewiduje Bohdan Zaleski.
Odbywające się w Sharjah styczniowe targi Steelfab to jedna z najważniejszych branżowych
imprez na świecie. Skupia ponad 300 wystawców z różnych stron świata, prezentujących maszyny
i urządzenia do cięcia i obróbki metali. Promotechwziął udział w targach już po raz szósty.
15
01/2016
Programowanie offline umożliwia elastyczną i bardziej wydajną pracę na zrobotyzowanym
stanowisku spawalniczym
Programowanie robota spawalniczego on-line za pomocą panelu sterującego teach pendant, jest
bardzo czasochłonne i czasami niewygodne – szczególnie przy bardzo dużych elementach.
Podczas programowania on-line, robot jest wyłączony z produkcji, ponieważ musimy „ręcznie”
nauczyć robota punkt po punkcie jego nowej trajektorii ruchu. Korzystając z programowania offline – nie przerywamy produkcji na robocie, ponieważ programowanie odbywa się na wirtualnym
stanowisku przed ekranem komputera, dzięki czemu cykl pracy robotów spawalniczych może
zostać maksymalne wykorzystany. Programowanie off-line jest narzędziem niezbędnym dla firm,
w których bardzo często zmieniają się serie produkcyjne i zachodzi konieczność bardzo częstego
programowania nowych produktów na robocie spawalniczym. Programowanie off-line, szczególnie
to oferowane przez firmę Valk Welding, oferuje o wiele więcej korzyści i stanowi podstawę do
automatyzacji szeregu innych elementów ułatwiających proces programowania.
Valk Welding specjalizuje się w projektowaniu, budowaniu i montażu instalacji zrobotyzowanych
systemów spawalniczych z robotami spawalniczymi Panasonic. Panasonic produkuje roboty,
przeznaczone specjalnie do spawania łukowego, razem z zintegrowanym w kontrolerze robota
spawalniczym źródłem prądu, obrotnikami do manipulowania spawanym elementem, oraz
dedykowanym oprogramowaniem off-line DTPS.
16
01/2016
"Oznacza to, że Panasonic, jako jedyny, oferuje system all-in-one do
zrobotyzowanego
spawania. Wszystkie komponenty, a więc również oprogramowanie off-line, pochodzą od jednego
dostawcy i są w 100% wzajemnie do siebie dopasowane", jak podaje Tomasz Pyka,
odpowiedzialny za działalność firmy Valk Welding w Polsce.
Popyt na elastyczne zastosowanie robotów spawalniczych
Valk Welding wprowadzając w 1996 roku DTPS (ang. DeskTop Programming and Simulation
System) po raz pierwszy wprowadził na rynek system oprogramowania, w opraciu o który
programowanie spawania na zrobotyzowanym stanowisku mogło zostać opracowane ze zdalnego
komputera. Fakt, że to specjalne oprogramowanie Panasonic było identyczne do programowania
zarówno na komputerze jak i na robocie, był unikatowy. W ten sposób można było przygotować
program na robota niezależnie od produkcji spawalniczej na stanowisku roboczym, tak, że cykl
pracy na zrobotyzowanym stanowisku mógł zostać znacznie zwiększony. Valk Welding w oparciu
o ścisłą współpracę ze specjalistami oprogramowania z Panasonic Welding Systems w Japonii,
stale optymalizował oprogramowanie, w opraciu o pytania od użytkowników systemów
dostarczanych przez Valk Welding. W opraciu o najnowszą generację DTPS G2 można
zaprogramować i zasymulować spawanie elementu produkcyjnego na wirtualnym stanowisku
razem
z
zasymulowanymi
wszystkimi
szczegółami
instalacji
rzeczywistego
stanowiska
spawalniczego, a także z możliwością wstawiania i zmieniania parametrów spawania
zintegrowanego źródła prądu w kontrolerze robota.
17
01/2016
Unikalne zastosowanie do produkcji małych serii
W ciągu ostatnich dwudziestu lat silnie inwestowano w specyficzne rozwiązania oprogramowania,
aby umożliwić produkcję średnioseryjną, małoseryjną i jednostkową z zastosowaniem robota
spawalniczego. Firma Valk Welding w ten sposób odzwierciedlała tendencję rynkową rosnącej
różnorodności produkcji w coraz mniejszych ilościach produkcyjnych. DTPS G2 oraz możliwość
programowania parametrycznego odegrały kluczową rolę w rozwiązaniach na tym polu. Wraz
z rozwojem specyficznych zamówień klientów, poprzez Custom Made Robot Software (CMRS)
Valk Welding umożliwił automatyczny przebieg programowania poszczególnych elementów w
danej gamie produktów. Kilka firm produkujących m.in.: kraty (Dejo), belki nadprożowe (Leenstra),
ogrodzenia (Betafence), ruchome schody/windy (ThyssenKrupp), burty załadunkowe (Dhollandia),
wózki widłowe (MCFE) i wiele innych, korzysta z robotów spawalniczych do produkcji
jednostkowej - w ten sposób oszczędza znacznie na czasie programowania. Dzięki zastosowaniu
CMRS, Valk Welding jest unikalną firmą na rynku zrobotyzowanych systemów spawalniczych.
Potężne narzędzie
Tomasz Pyka "Użytkownicy DTPS korzystają z tego oprogramowania nie tylko do programowania
samego robota, ale również do innych celów technologicznych. Dzięki symulacji 3D możemy
sprawdzić dostępność i poprawne zamodelowanie przyrządu w którym ma być mocowany
spawany element, możemy również wykrywać ewentualne kolizje. Ponadto DTPS wylicza
18
01/2016
aktualny czas cyklu na konkretny produkt, działa także jako narzędzie planowania dla całego
procesu spawania, a uzyskane dane są monitorowane i zapisywane".
Podstawa do dalszej automatyzacji
DTPS stanowi również podstawę do dalszej automatyzacji przygotowania
produkcji. Dla
producentów OEM, którzy dysponują dużym zróżnicowaniem w obrębie tej samej gamy produktów
i pragną zastosować roboty spawalnicze również do produkcji jednostkowej, Valk Welding
opracowuje specjalny zestaw narzędzi dla dalszego automatyzowania procesu programowania.
Jednym z tych zestawów narzędzi jest APG (Automatic Path Generator). Umożliwia on
automatyczne wygenerowanie programowania spawania na podstawie danych z systemów ERP,
CAD i arkuszów Excel. Oprócz pozycjonowania palnika spawalniczego, programy te zawierają
również kąt pochylenia palnika, natężenie prądu, napięcie, spawanie zakosami, parametry
wypełnienia krateru, itp. Firmy takie jak Van Hool (budowa samochodów ciężarowych
i autobusów), firm Auping (łóżka), ThyssenKrupp Encasa (windy/schody) i Profielnorm (antresole)
zautomatyzowały już cały proces programowania robotów spawalniczych i tym samym osiągnęły
produkcję w trybie one-piece-flow. Masowa produkcja wielkości serii 1 na robota spawalniczego
stała się tym samym faktem.
Bez zmian programowych bezpośrednio na robota spawalniczego
Zysk na czasie w procesie automatyzacji programowania jest mało wydajny, gdy na robocie
spawalniczym trzeba jeszcze przeprowadzić spawanie testowe, aby upewnić się, że robot
rzeczywiście
będzie
podążał
zaprogramowaną
trajektorią.
Warunkiem
automatycznego
programowania jest to, że programy 1:1 mogą zostać bezpośrednio wgrane do robota i nie muszą
być korygowane ręcznie. Tomasz Pyka "Nie każdy robot nadaje się do tego, aby na podstawie
automatycznie wygenerowanych programów od razu znaleźć właściwe miejsce spawania.
Minimalne wymogi dla ‘First time right’ to: odpowiedni program off-line np. DTPS, wykalibrowany
robot spawalniczy, dokładnie skalibrowane rzeczywiste stanowisko z wirtualnym oraz skuteczny
system wyszukiwania miejsca spawania, jak np. Valk Welding Arc-Eye, który komunikuje się
bezpośrednio z kontrolerem robota.”
19
38-4350 Kurtka
Arc Knight ™
Wysoce odporna 520 gr/m² FR bawełna ze wzmocnieniem
dwoinowym ze skóry wołowej.
Dostępna w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL.
KEVLAR® 3 PLY
Arc Knight
EN ISO 11611:2007
CLASS 2/A1+A2
TÜV BP 60096353 0001,
TÜV BP 60096353 0002
TÜV 21220174 001
www.weldas.com
38-4330 FR Kurtka
Arc Knight ™
KEVLAR® 3 PLY
38-4340 Ogrodniczki
Arc Knight ™
Wysoce odporna 520 gr/m² FR bawełna ze wzmocnieniem
dwoinowym ze skóry wołowej.
®
Dostępna w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL. KEVLAR 3 PLY
Fartuch sprzedawany osobno.
Wysoce odporna 520 gr/m² FR bawełna.
Dostępna w rozmiarach M, L, XL, XXL, XXXL.
23-3611
Bawełna.
Arc Knight ™ Chusta Doo-Rag
38-4321XL Rękawy
Arc Knight ™
Wysoce odporna 520 gr/m² FR bawełna.
www.weldas.com
KEVLAR® 3 PLY
01/2016
Przewaga rynkowa tylko dzięki ITM Polska!
22.02.2016 r.
Z roku na rok polskie firmy produkcyjne coraz bardziej doceniają znaczenie innowacyjności
dla kształtowania swojej pozycji konkurencyjnej, tak na rodzimym, jak i zagranicznym
rynku. Mimo niepewnych czasów, lecz sprzyjającej koniunktury w sektorze przemysłu,
polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z nowinek technologicznych i inwestują w
budowę zaawansowanego zaplecza naukowo-technicznego pozwalającego im na
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, a co za tym idzie – rozwijanie i doskonalenie
oferowanych towarów i usług.
Początek czerwca to termin, który każdy przedstawiciel branży przemysłowej ma zapisany w
kalendarzu i zarezerwowany na wizytę w Poznaniu. To właśnie tu, w stolicy Wielkopolski, w
dniach 7-10 czerwca 2016 r, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, spotykają się
liderzy z sektora innowacji,
miłośnicy nowinek technologicznych, producenci maszyn
i nowoczesnych rozwiązań. W tym czasie w Poznaniu prezentowany jest także dorobek
inżynierów, zespołów projektowych i jednostek naukowych – najnowocześniejsze metody, które
trafiają na grunt przemysłu, umożliwiając zwiększenie wydajności urządzeń, optymalizację pracy
zakładów produkcyjnych i podniesienie rynkowej atrakcyjności i konkurencyjności firm. Targi ITM
Polska to ważny punkt na drodze do tego, by stać się firmą przyszłości i sukcesywnie wprowadzać
zmiany wynikające z koncepcji Przemysłu 4.0.
Wiedza kluczem do sukcesu!
Choć do rozpoczęcia tegorocznej edycji targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2016
pozostały jeszcze nieco ponad 3 miesiące to już wiadomo, że przedsięwzięcie to z pewnością
zapisze się na mapie kluczowych wydarzeń branży jako najważniejsze i najbardziej efektywne.
Dzięki staraniom organizatorów, nakierowanych na oczekiwania przedstawicieli sektora
przemysłowego i technologicznego, zarówno bogata oferta wystawiennicza, jak i program
towarzyszący targom zadowolą najbardziej wymagających profesjonalistów z obszaru szeroko
pojętej obróbki metalu.
20
01/2016
Nie lada gratką dla wszystkich obecnych na targach jest temat przewodni tegorocznej edycji ITM
Polska – „Przemysł 4.0” i związana z tym zjawiskiem cyfryzacja i zaawansowana automatyzacja
produkcji przemysłowej oraz szereg wprowadzanych nowoczesnych zmian na grunt polskiej
gospodarki. Produkcja zintegrowana w sieci to przyszłość branży, o czym doskonale wiedzą
organizatorzy targów ITM Polska 2016 - podczas tego wydarzenia będzie można zapoznać się
z działaniem nowych technologii, napędzających zmiany modelu produkcji. Dlatego warto się
pospieszyć i już dziś zapewnić sobie udział w tym wyjątkowym projekcie oraz współtworzyć go
z największymi graczami rynku.
Wszyscy, którzy pojawią się na ITM Polska 2016 będą mieć zapewniony dostęp do fachowej
wiedzy i nowatorskiej myśli inżynieryjnej. Poprzez możliwość uczestnictwa w szerokiej gamie
seminariów, warsztatów oraz konferencji, jak również zwiedzenia ekspozycji podzielonej na salony
tematyczne (Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów HAPE, Salon Obrabiarek i Narzędzi MACHTOOL, Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego METALFORUM, Salon
Technologii Obróbki Powierzchni SURFEX, Salon WELDING oraz Salon Nauka dla Gospodarki),
obecni na targach będą mogli znacząco podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć istotne informacje
i nawiązać perspektywiczne kontakty.
W trakcie trwania targów Stowarzyszenie Stal Nierdzewna oraz Polska Unia Dystrybutorów Stali
przygotują seminaria tematyczne, poruszające bieżące wykorzystanie tych materiałów oraz
problemy wynikające z uwarunkowań rynkowych.
Wydawca magazynu Nowa Stal zorganizuje konferencję poświęconą rodzimej branży aluminium.
Jej celem będzie wskazanie obowiązujących trendów oraz potencjalnych kierunków rozwoju
jednego z najbardziej innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki.
Wyjątkową okazją do poszerzenia wiedzy i podniesienia kompetencji będzie także seminarium
przygotowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej, zorganizowane dla przedstawicieli branży
zgromadzonych wokół salonu Surfex. Także tutaj zorganizowany zostanie Poligon Umiejętności,
którego przygotowaniem zajmuje się redakcja czasopisma „Lakiernictwo Przemysłowe”. Jest to
niezwykle istotne forum przepływu wiedzy i informacji o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie
obróbki powierzchni.
W trakcie trwania targów ITM Polska, odbędzie się również druga edycja Forum Odlewniczego
FOCAST - unikatowego wydarzenia, organizowanego z myślą o odlewniach, producentach
maszyn i urządzeń, dostawcach komponentów, usługodawcach oraz przedstawicielach nauki.
Efekt synergii, wywołany oddziaływaniem na siebie pokrewnych branż, dodatkowo spotęgowany
będzie przez przygotowywane w tym samym czasie Targi Kooperacji Przemysłowej
Subcontracting oraz towarzyszące im spotkania matchmakingowe - Subcontracting ITM Meetings.
Z innowacją za pan brat
Dzięki kooperacji z podmiotami z branży szeroko pojętej obróbki metali, targi ITM Polska 2016
nabierają nowego wymiaru - zyskują status miejsca dialogu osób zainteresowanych tematyką
innowacji i nowoczesnych technologii, jak również wyznaczają kierunki rozwoju, w jakich
przedsiębiorstwa powinny zmierzać. Stanowią także bardzo korzystną formę promocji.
Tegoroczna edycja targów to kompleksowa oferta adresowana do rodzimych i zagranicznych firm
21
01/2016
produkcyjnych, które swoją strategię budowania przewagi rynkowej nad konkurencją opierają na
korzystaniu z dorobku wykwalifikowanych inżynierów oraz ekspertów z zakresu automatyki
przemysłowej. W terminie 7-10 czerwca 2016 r. teren Międzynarodowych Targów Poznańskich
tętnić będzie odgłosami pracy maszyn i narzędzi do szeroko pojętej obróbki metali, rozmów w
kuluarach oraz zgrzytów długopisów symbolizujących podpisywanie umów. To właśnie tu będą
wszyscy, którzy, podążając za ideą Przemysłu 4.0, nie stoją w miejscu i nieustannie szukają
nowych metod optymalizacji procesów, podnoszenia wydajności, jakości oraz szeroko pojętej
sprawności biznesowej.
Szczegółowe informacje o targach ITM Polska: www.itm-polska.pl
22
01/2016
INSTYTUT SPAWALNICTWA
oraz
Sekcja Spawalnicza SIMP
mają zaszczyt zaprosić Państwa na:
NAUKOWO-TECHNICZNĄ KONFERENCJĘ
pod hasłem
Technologie XXI wieku
Sosnowiec, 18 – 20 października 2016 r.
www.konferencja.is.gliwice.pl
MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Wystawiennicze Expo Silesia w Sosnowcu, gdzie równocześnie będą odbywały się
Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (http://www.exposilesia.pl/expowelding/pl/)
ZGŁASZANIE REFERATÓW / POSTERÓW
zainteresowanych tematyką konferencji do przesyłania referatów i posterów na adres


[email protected]

mgr Alojzy Kajzerek
tel.: 32 33 58 201
fax.: 32 231 46 52
[email protected]
mgr Marek Dragan
tel.: 32 33 58 201
fax.: 32 231 46 52
[email protected]
Referaty zostaną opublikowane w 5 numerze Biuletynu Instytutu Spawalnictwa
Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymują 11 punktów.
KOMUNIKAT:
 www.konferencja.is.gliwice.pl/download/komunikat.pdf
KARTA ZGŁOSZENIA:
 www.konferencja.is.gliwice.pl/download/karta_zgloszenia.pdf
SEKRETARIAT KONFERENCJI:
Instytut Spawalnictwa
44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18


PANTRONAT NAUKOWY:
WSPŁÓPRACA NAUKOWA:
Małgorzata Stupera, tel. 32 33-58-395
e-mail: Malgorzata.Stupera
Iwona Kender, tel. 32 33-58-222
e-mail: [email protected]
23
01/2016
Specjalistyczne szkolenia branżowe
TÜV Akademia Polska zaprasza na:













Szkolenia techniczne
Metrologia długości i kąta, 9-10 marca 2016 r., Stalowa Wola
Jakość powłok antykorozyjnych – badania i testy przygotowania powierzchni
i powłok malarskich, 14-15 marca 2016 r., Warszawa
Certyfikowany kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich, 4-7 kwietnia
2016 r., Stalowa Wola
Projektowanie konstrukcji stalowych. Kurs podstawowy, 7 kwietnia 2016 r., Zabrze
Projektowanie konstrukcji stalowych. Kurs zaawansowany, 8 kwietnia 2016 r., Zabrze
Konstrukcje ocynkowane. Anodowa i katodowa ochrona antykorozyjna, 12-13
kwietnia 2016 r., Warszawa
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, 13-14 kwietnia 2016 r., Warszawa
Wyszukiwanie zamienników dla stalowych materiałów produkcyjnych, 20 kwietnia
2016 r., Stalowa Wola
Spawalnictwo – wybrane zagadnienia praktyczne, 25-27 kwietnia 2016 r., Zabrze
Szkolenia z zakresu badań nieniszczących
Badania wizualne VT (1+2), 7-11 marca 2016 r., Gdynia; 11-15 kwietnia 2016 r.,
Warszawa
Badania ultradźwiękowe UT 2, 4-15 kwietnia 2016 r., Zabrze
Badania radiograficzne RT 2, 11-21 kwietnia 2016 r., Kędzierzyn-Koźle/Zabrze
Ocena zdjęć radiograficznych RT 2 FI, 13-21 kwietnia 2016 r., Zabrze
24
01/2016






Szkolenia z zakresu badań nieniszczących – 3. stopień
Szkolenie podstawowe BASIC, 8-18 marca 2016 r.
Badania wizualne VT 3, 19-22 kwietnia 2016 r.
Badania penetracyjne PT 3, 26-28 kwietnia 2016 r.
Badania magnetyczno-proszkowe MT 3, 10-13 maja 2016 r.
Badania radiograficzne RT 3, 3-9 czerwca 2016 r.
Badania ultradźwiękowe UT 3, 5-11 października 2016 r.
Szkolenia 3. stopnia odbywają się w ośrodkach zewnętrznych na terenie kraju.
Więcej informacji na stronie www.akademia.tuv.pl, pod numerem telefonu 32 273 21 82 lub
adresem e-mail [email protected]
TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności 327
41-800 Zabrze
tel. 32 273 21 82
[email protected]
www.akademia.tuv.pl
25
01/2016
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB”
Sekcja Badań Materiałowych
Urząd Dozoru Technicznego
IMA GmbH Drezden
TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
zapraszają do udziału w
IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
„LABORATORIA BADAWCZE, SYSTEMY JAKOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ”
pod tytułem
„Polsko - Niemieckie Forum Badań Materiałowych, Prezentacja Doświadczeń”
Zamek Kliczków, IMA GmbH Drezden, 9 - 11 czerwca 2016 r.,
Centrum Konferencyjno
yjno – Wypoczynkowe, ul. Kliczków 8, 59-724
724 Osiecznica
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o kontakt
z Oddziałem SIMP w Gorzowie Wielkopolskim.: e
e-mail: [email protected], www.gorzow.simp.pl
telefony kontaktowe: 501 181 511, 604 849 280, fax +48 95 72 00 67,
Korespondencję prosimy kierować na adres:
Komitet Organizacyjny IX Międzynarodowej Konferencji
ul. Chyża 1, 66-400
400 Gorzów Wielkopolski
26
01/2016
Okulary bez pary - ostrość widzenia z technologią 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog
Pyły, odpryski, bryzgi, czy płomienie - pracownicy zakładów przemysłowych narażeni są na
działanie różnego rodzaju substancji, stanowiących zagrożenie dla ich oczu. Aż do 25%
wypadków w pracy powiązanych jest z uszkodzeniem wzroku. Dzieje się tak, ponieważ
pracownicy albo nie korzystają ze sprzętu ochronnego, albo jest on na tyle niewygodny, że
unikają jego noszenia. Idealnym przykładem są zaparowane okulary ochronne.
Środki ochrony indywidualnej, takie jak okulary stanowią codzienność w wielu zakładach pracy.
Zabezpieczają przed zagrożeniami mechanicznymi, cieplnymi, chemicznymi, a także szkodliwym
promieniowaniem. Pomagają w pracy w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności,
bez względu na to, czy pracownik działa wewnątrz zakładu, czy wykonuje swoją pracę na
zewnątrz, w zmiennych warunkach pogodowych.
Okulary ochronne są często wyposażone w specjalną powłokę chroniącą przed zaparowaniem.
Problem pojawia się, gdy po kilku użyciach okulary mimowolnie zachodzą parą i nie pomaga ich
regularne czyszczenie. Narzeka na to bardzo wielu pracowników, dla których zaparowane
soczewki okularów mogą być nie tylko frustrujące, ale i potencjalnie niebezpieczne. Zerkanie
spoza zaparowanych okularów ochronnych lub zdjęcie okularów w celu ich wytarcia może narażać
oczy na potencjalne zagrożenia i zanieczyszczenia w miejscu pracy.
27
01/2016
3M to firma, która wykorzystuje naukę do tworzenia skutecznych i bezpiecznych rozwiązań.
Połączenie globalnego doświadczenia i współpraca naukowców z całego świata doprowadziły do
stworzenia specjalnej technologii Scotchgard™ Anti-Fog, chroniącej okulary ochronne przed
zaparowaniem.
- Technologia Scotchgard™ Anti-Fog jest wykorzystywana w produktach ochrony wzroku i
przydaje się podczas pracy w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności, czy innych
kontrolowanych parametrach środowiskowych. Specjalna powłoka zmniejsza kąt przylegania,
spłaszczając kropelki wody do cienkiego przezroczystego filmu, który przepuszcza światło. Dzięki
temu okulary nie parują, a pracownik może dłużej pracować w komfortowych warunkach –
powiedziała Bogumiła Styś z Personal Safety Division 3M Poland
Nieparująca powłoka Scotchgard™ Anti-Fog jest dostępna na polskim rynku w okularach
ochronnych Solus™ z serii 1000 w różnych kolorach soczewek (przezroczystych, szarych lub
żółtych). Produkt występuje także w goglach ochronnych 3M™ Goggle Gear 500 o niskim profilu,
z regulowaną elastyczną taśmą oraz opcjonalną wkładką korekcyjną. Wszystkie produkty z
powłoką Scotchgard™ Anti-Fog są wyposażone w poliwęglanowe soczewki, które pochłaniają
99,9% promieni UV.
28
01/2016
Na koniec e-wydania bardzo interesujący wywiad z Panią Bożeną Jedynak która od 9 lat
jest spawaczem.
Pytanie 1
Michał Kotyna: Hej. My się znamy już chwilę, ale nasi czytelnicy jeszcze nie. Czy możesz
się przedstawić?
Bożena Jedynak: Siema, mam na imię Bożena i jestem spawaczem od prawie
9 -ciu lat spawam metodą MIG, MAG.
Pracuję w Szczecinie w prywatnej firmie ,która produkuje konstrukcje stalowe.
To sa elementy na wieże wiatrowe morskie, więc wcale nie małe konstrukcje....
Pytanie 2
M.K: Dlaczego wybrałaś branżę, bardziej widzianą w Polsce jako męska branża?
B.J: Moja przygoda ze spawaniem zaczęła sie przypadkowo ,ktoś mnie namówił żebym
spróbowała, bo ponoć chłopiarą jestem, w sensie że męskie zajęcia mnie pociagją , no i tak
poleciało.....
Pytanie 3
M.K: Jak zaczęła się Twoja przygoda ze spawaniem? Jak wyglądały Twoje pierwsze kroki?
B.J: Moje pierwsze kroki były dziwne, mało pamietam ... to było przedstawienie stanowiska
pracy przez pana instruktora ( w sumie szkoły), potem maszyny i jej obsługi , co dla mnie
było totalną ,czarną magią i pierwsze zajarzenie łuku hmmm - przerażenie....ja przerażona
a on spojrzał na mnie i powiedział: słuchaj będziesz spawać...nie wierzyłam mu.
Pytanie 4
M.K: Od jakiego czasu spawasz?
B.J: W tej chwili to bedze prawie 9 lat.
Pytanie 5
M.K: Co do tej pory sprawiło Ci największą trudność zawodowo oraz materiałowo?
B.J: Zaskoczę cię Michał, ale nic kompletnie, w firmie w której pracuję mówią że wyjątkowa
jestem , nie jeden chłopak nie zrobi roboty którą zrobię ja. Wiem że to nie jest skromne co
piszę, ale to prawda , dzis żłobię poprawki, spawam , szlifuję , nie ma pozycji w której nie
pospawam, ja to nazywam oswojeiem z robotą , a poza tym moja praca jest dla mnie pasją.
Nie wybrzydzam , nie przebieram robię wszystko co dają do pracy.
Tak. Trafiłeś świruskę, bo ja sobie życia nie wyobrażam bez spawania.
29
01/2016
Pamiętam każda nowa robotę... chodziłam do chłopaków i pytałam jak to zrobić , jakie
parametry ustawić , w końcu doszłam do tego, że dostałam zadanie i bez konsultacji
z kimkolwiek zabrałam się za nie, to był najlepszy moment dla mnie w tej pracy....
Materiałowych problemów nie miałam nigdy , spawamy łatwo- spawalną stal , czasem
nierdzewkę, kwestia drutu i gazu, no i parametrów.
Pytanie 6
M.K: Czy zostaniesz przy spawaniu jako głównego zajęcia zarobkowego?
B.J: Na szkółkę spawalnicza szłam z myślami mieszanymi, nie wiedziałam w sumie ze
można dobre pieniadze zarabiać , nie wiedziałam co to za praca. nie miałam z tym nigdy
stycznosci....,
ale dziś mogę powiedzieść że kasa jest niezła , ale satysfakcja z jaką patrzę na moje
przebadane konstrukcje , które pan inspektor puszcza dalej w swiat...., i świadomośc że to
ludziom potem przez wiele lat służy...., jest nie do opisania....to jest tak budujące ,ze ja
z przyjemnoscią do tej pracy idę , mimo potu, krwi i łez, bo i chwile załamania czasem
przychodzą....
Pytanie 7
M.K: Jakieś plany na przyszłość?
B.J: Zostanę przy spawaniu bo kocham to co robię, stało się to moją pasją i nie wyobrażam
sobie dziś żebym miała robić coś innego, nudne biuro ,czy sklep ,nie dla mnie...
Pytanie 8
M.K: Co możesz podpowiedzieć reszcie kobiet, zastanawiającym się nad spawaniem?
B.J: Nie jest łatwo, ale ma własnie tak być , tylko wtedy kiedy człowiek dostaje w kość jego
charakter nabiera siły.
Dziewczyny zachęcam szczerze to niesamowita przygoda , tylko trzeba to pokochać , bo
jak nie ma pasji to nudna i ciężka robota.
Ja tą pasję odkryłam w sobie, chętnie ide do pracy a po całym dniu czuję satysfakcję...
Uchwyty w dłoń , podkręcić ampery w żyłach i ogień :)
Wywiad przeprowadził Michał Kotyna autor bloga narzedziowa.com.pl
30

Podobne dokumenty