Podsumowanie Dnia Bezpiecznego Internetu

Transkrypt

Podsumowanie Dnia Bezpiecznego Internetu
PODSUMOWANIE DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W CHODZIEŻY
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony w Szkole Podstawowej nr 1 był projektem skierowanym do
wszystkich uczniów naszej szkoły. Projekt miał na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Pierwsza część była adresowana do uczniów
klas IV- VI, druga do młodszej grupy wiekowej klas I- III.
CZĘŚĆ PIERWSZA
W dniu 24 lutego 2016 roku od wczesnych godzin rannych na 2 i 3 lekcji odbył się:
 pokaz szkolnych uczniowskich stron internetowych o swoim hobby i zainteresowaniach
wykonywanych na kole informatycznym przez uczniów klas 5 i 6. Strony prezentowali: Remigiusz
Orchowicz kl. 6a, Hubert Kmiotek kl. 6d, Jeremi Jóźwiak kl. 6d, Jędrzej Jóźwiak kl. 6d, Bartosz
Gałązka kl.5c, Mateusz Skibiński kl. 5c, Kamil Disterheft kl. 5c. Uczniowie tworzyli strony pod
opieką nauczyciela zajęć komputerowych Mieczysławy Wojciechowskiej.
 pokaz prezentacji multimedialnych na temat ”Bezpieczny Internet, bezpieczne dzieci”, wykonanych
przez uczniów klas 5. Prezentacje pokazywali: Maria Dreger kl.5d, Anna Sałata kl. 5d, Jakub Merker
kl.5d, Magdalena Karpiarz kl. 5d, Laura Skóra kl. 5d, Julia Witkowska kl. 5d
 rozstrzygnięto również konkurs plastyczny dla klas IV- VI na „Logo bezpiecznego Internetu”.
Nagrodzone zostały prace: Emilii Kot z kl. VI b, Marty Przewoźniak z kl. VB, Antoniego Behrendta z
kl. IV d, Amelii Olejniczak z kl. VI d, Filipa Górznego z kl.IV d. Ponadto wyróżniono 10 pozostałych
najlepszych prac. Wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione zostały powieszone w kąciku galerii prac
uczniowskich.
 strony i prezentacje pokazywane przez uczniów przeplatane były scenkami o zagrożeniach w sieci.
Miały one na celu przypomnienie i uświadomienie, jakie zagrożenia mogą być następstwem
niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu.
Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami
rzeczowymi.
CZĘŚĆ DRUGA
W drugiej części na lekcji 4 i 5 uczniowie klas I- III obejrzeli kreskówki poświęcone różnym formom
internetowych zagrożeń. Poprzez przygody bohaterów kreskówek dzieci dowiedziały się między
innymi o przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem telefonów komórkowych, poznały różne formy
przemocy jak: publikowanie i rozsyłanie ośmieszających zdjęć. Po obejrzeniu kreskówek uczniowie w
pracy grupowej ustaliły, jakie zachowania bohaterów są pozytywne, a które negatywne. Ponadto każda
z obecnych klas po projekcie otrzymała teczkę edukacyjną z materiałami w postaci: wykreślanek,
rebusów, łamigłówek, kolorowanek jako ewaluacja do dalszej pracy o bezpieczeństwie w sieci
Internet.
Mieczysława Wojciechowska

Podobne dokumenty