przywództwo produktywność praktyka zaufania dyscyplina realizacji

Komentarze

Transkrypt

przywództwo produktywność praktyka zaufania dyscyplina realizacji
®
PRZYWÓDZTWO
PRODUKTYWNOŚĆ
PRAKTYKA ZAUFANIA
DYSCYPLINA REALIZACJI
EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY
CZYM JEST SKUTECZNOŚĆ?
Stephen R. Covey wierzył w to, że człowiek pragnie osiągnąć coś więcej, niż bycie tylko
efektywnym. Skuteczność, uczciwość, odpowiedzialność, proaktywnwość to cechy siły
woli i siły charakteru wielkich liderów. Często zatrzymujemy się na byciu efektywnym,
a nie na byciu skutecznym. We FranklinCovey dążymy do czegoś więcej niż bycie
dobrym, dążymy do wyjątkowej skuteczności.
Naszym nadrzędnym celem jest pomaganie ludziom i organizacjom w dokonywaniu
zmian transformacyjnych poprzez badania, oferowaną treść, narzędzia, metodykę,
szkolenia oraz koncepcję przywództwa — wszystko w oparciu o niezmienne zasady
i wypróbowane praktyki.
Kultury organizacyjne naszych klientów można opisać jako wysoce wydajne zespoły chętnie współpracujących
osób, prowadzonych przez skutecznych, budzących zaufanie liderów, którzy w sposób optymalny
realizują zadania, dostarczając właścicielom i udziałowcom oczekiwanych rezultatów. Taka kultura staje się
najważniejszą przewagą konkurencyjną tych organizacji.
Naszą pasją i misją jest pomaganie współpracownikom i klientom na całym świecie w sięganiu po wielkość.
W ciągu 30 lat istnienia mieliśmy wyjątkowy przywilej współpracowania z największymi firmami na świecie,
którym zależy na własnym rozwoju i ciągłej poprawie wyników, pracy w oparciu o zasady skuteczności
i ponadczasowe wartości.
Zgłębialiśmy metody zarządzania w setkach organizacji, analizowaliśmy i badaliśmy dane tysięcy ankiet, śledziliśmy
metody pracy i rozmawialiśmy z największymi liderami. Wszystko po to, aby zrozumieć, co tworzy wyjątkową
i skuteczną organizację, warunki konieczne do jej budowania, a także, jaką rolę w jej realizacji spełniają liderzy.
Po latach doświadczeń mamy pewność, że do uzyskania trwałej zmiany zachowania potrzeba czegoś więcej,
niż zdobycie wiedzy. Zarówno ludzie, jak i organizacje muszą przyjąć nowy sposób myślenia oraz nauczyć się
nowych, lepszych zachowań i praktykować je do momentu, gdy staną się trwałymi nawykami. Stało się dla nas
jasne, że osiągnięcie wielkości — czego nieodłącznym elementem jest wyjątkowa skuteczność — powinno się
zaczynać od zmiany ludzkich zachowań.
Fundamentem naszej działalności są zasady naszego założyciela Stephen R. Covey’a, zawarte w książce
7 nawyków skutecznego działania, jednej z najbardziej cenionych książek w historii. To on nauczył nas jak
być wielkim i jak pomóc innym w osiągnięciu wielkości. W 2013 r. książka Stephena Coveya znalazła się na
pierwszym miejscu rankingu ThinkThank — najbardziej wpływowych publikacji biznesowych w Polsce —
podczas którego zapytano 293 liderów największych firm i instytucji w naszym kraju o najbardziej inspirujące
lektury ostatniego dwudziestolecia.
Dziś FranklinCovey jest światowym liderem w zakresie rozwiązań w obszarze skuteczności, trwałej
zmiany ludzkich zachowań — często najtrudniejszego procesu do przeprowadzenia w organizacji. Gdy
jednak udaje się to osiągnąć, zmiana ta staje się też najtrwalszą przewagą konkurencyjną. Dla organizacji
ogłoszenie strategii nie jest wielkim wyzwaniem — prawdziwą sztuką jest zmiana ludzkich zachowań i kultury
organizacyjnej, tak by z powodzeniem zrealizować tę strategię.
Wiedza dotycząca osiągania trwałych zmian zachowań, wywodząca się z prac Stephena R. Covey’a i Hyruma
Smitha przekłada się na rozwiązania oferowane organizacjom i osobom w pięciu kluczowych obszarach:
przywództwie, dyscyplinie realizacji, produktywności, efektywności sprzedaży i zaufaniu.
W Polsce i Centralnej Europie jesteśmy obecni od ponad 10 lat. Do grona naszych klientów należą największe
międzynarodowe korporacje, ale i wiele mniejszych rodzimych firm.
Na świecie działamy w ponad 150 krajach, a w naszych programach uczestniczy ponad 1 mln klientów każdego
roku. To dzięki nim mamy szansę osiągania wielkich, ambitnych celów.
Marek Choim
Prezes Zarządu
FCPL Sp. z o.o.
®
ul. Włodarzewska 33, 02-384 Warszawa
Tel.: (+48) 22 824 11 28
Fax:(+48) 22 824 11 29
E-mail: [email protected]franklincovey.pl
CO NAS WYRÓŻNIA
– 4 KLUCZOWE CZYNNIKI
ŚWIATOWEJ KLASY ROZWIĄZANIA
OPARTE NA PONADCZASOWYCH ZASADACH
Opracowane i sprawdzone przez nas programy pomagają w zmianie postaw i nabywaniu nowych
umiejętności oraz zachęcają do korzystania z narzędzi wspierających skuteczność. Jesteśmy odporni na
przelotne trendy, natomiast ufamy ponadczasowym zasadom, naturalnym prawom leżącym u podstaw
skuteczności jednostek i organizacji.
Opracowywanie nowych programów to
proces, na który składają się wieloletnie
badania, setki testów zawartości szkoleń
oraz wdrożenia oparte na sprawdzonej
metodologii. Rezultaty takiego podejścia
są opisane i wydane w postaci książek,
które stają się bestsellerami wspierającymi
osiąganie sukcesów przez ich czytelników.
ZMIANY O CHARAKTERZE TRANSFORMACYJNYM
Prezentowane przez nas treści silnie angażują odbiorców, co ma szczególne znaczenie z punktu widzenia
trwałości zmian. Jednak tym, co nas najbardziej wyróżnia, jest poczucie odpowiedzialności za osiągnięcia
naszych klientów w zakresie wymiernych zmian.
Pragniemy wywierać trwały wpływ na wszystkich naszych klientów — od dyrektorów generalnych do
uczniów szkoły podstawowej, od wyższej kadry zarządzającej do pracowników produkcji, od korporacji do
instytucji rządowych i edukacyjnych.
„Dzięki wykorzystaniu tego procesu w naszej organizacji, nasi liderzy i zespoły mogli wyznaczyć sobie i osiągnąć niezwykłe cele...
Każda organizacja może uzyskać takie same przełomowe wyniki korzystając z tych zasad i procesów...”
— J.W. MARRIOTT, JR., EXECUTIVE CHAIRMAN, MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
SZEROKI ZAKRES OFERTY I JEJ SKALOWALNOŚĆ
Oferujemy szeroki zakres sposobu dostarczania naszych rozwiązań — szkolenia online, nasze rozwiązania
w wielu modelach procesu blended learning, zawierające szkolenia tradycyjne i przez Internet, licencje
na własność intelektualną, szkolenia prowadzone przez certyfikowanych facylitatorów oraz procesy
kompleksowej transformacji organizacji, obejmujące coaching i konsultacje.
WYŁĄCZNIE TREŚĆ
PEŁNA OBSŁUGA
Publikacje
na zlecenie
eLearning Szkolenie przez Nauczanie Szkolenie przez
Zintegrowane
na zamówienie facylitatora
online
certyfikowanych
procesy
(także w mediach klienta),
klienta
w trybie
trenerów FC
transformacyjne
książki i produkty audio
synchronicznym
GLOBALNE MOŻLIWOŚCI
Obsługujemy klientów w ponad 150 krajach,
oferując rozwiązania w ponad 30 językach.
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
PRZYWÓDZTWO
WYSOKIEJ KLASY PRZYWÓDZTWO NA KAŻDYM SZCZEBLU ORGANIZACJI
Górnicy jednej z największych kopalń w Meksyku każdego dnia zjeżdżają na głębokość 600 metrów
z awaryjnym zapasem tlenu wystarczającym na jedną godzinę. Do codziennego napięcia, wpisanego
w pracę tej branży, doszło jeszcze jedno wyzwanie: konieczność sprostania rosnącym wymaganiom
rynku przy spadającej produktywności. Menedżerowie zdali sobie sprawę, że sukces firmy zależy głównie
od wzmocnienia morale pracowników. Menedżerowie najwyższego szczebla wykorzystali metodologię
7 nawyków skutecznego działania®, aby na nowo skupić się na celach i przeszkolili w tym zakresie
wszystkich 6000 pracowników. W niecały rok liczba problemów związanych z bezpieczeństwem zmalała
o 28%, produkcja wzrosła o 21%, wskaźnik EBITDA wzrósł o 108%, co znacznie poprawiło morale załogi.
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
Skuteczni liderzy działają inaczej między innymi dlatego, że w odmienny sposób patrzą na świat.
Mimo wysokiego tempa współczesnego życia, wymuszającego szybkie reakcje na zmiany, najbardziej
skuteczni liderzy odznaczają się niezachwianym charakterem i reagują na zmiany, odwołując się do
ponadczasowych zasad skutecznego działania. Zdają sobie sprawę, że doskonałe przywództwo to
kwestia nie tylko tego, co robią, ale i tego, kim są.
Praktyka przywództwa firmy FranklinCovey odwołuje się do trzech poziomów: osobistego (lider dla
siebie), zespołowego (lider dla zespołu) i organizacyjnego (lider liderów). Na każdym z tych poziomów
skupiamy się zarówno na charakterze, jak i na kompetencjach. Z jednej strony pomagamy liderom
w podnoszeniu osobistej efektywności, budowaniu zaufania i poszerzania swojego kręgu wpływu,
z drugiej — rozwijamy ich umiejętność angażowania innych do wykonywania zadań w możliwie najlepszy
sposób i stałego osiągania doskonałych wyników.
Warsztaty z przywództwa FranklinCovey pomagają rozwijać
liderów, którzy:
4 IMPERATYWY WIELKICH LIDERÓW
• osiągają powtarzalne, wysokie rezultaty,
• angażują pracowników do osiągania kluczowych celów,
• zdobywają lojalność klientów, wyborców i udziałowców,
• wnoszą swój unikalny wkład w tworzenie przewagi
strategicznej firmy.
• indywidualnej efektywności pracowników,
• liderów o dużym potencjale,
• nowych przełożonych i menedżerów,
• liderów zespołów,
• kompetencji przywódczych na szczeblu kierowniczym.
70%
WSPÓŁCZESNYCH PROFESJONALISTÓW
NIE DZIAŁA ZGODNIE
Z KLUCZOWYMI
IMPERATYWAMI
NIEZBĘDNYMI, BY SPROSTAĆ WYZWANIOM
WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII.
— Badanie FranklinCovey
LN
UWA NCJ
POTE
FranklinCovey współpracuje z organizacjami w celu rozwijania:
AZ
WSK UJ
RUNEK
E
I
K
WZBUDZAJ
ZAUFANIE
IA
AŁ J
O
SY STO
ST SUJ
EMY
D
RYSZARD
TWARDOWSKI
Właściciel ProfiLab
„Dzisiejszy rynek edukacji biznesowej
jest niesamowicie bogaty i w swojej
ofercie posiada wiele ciekawych
szkoleń. Ja zdecydowałem się na
szkolenia FranklinCovey. Dlaczego?
Rozwiązania prezentowane podczas
warsztatów są oparte na uniwersalnych,
ponadczasowych zasadach, które
prowadzą do sukcesu poprzez
budowanie wzajemnego zaufania,
realizowanie celów na podstawie
priorytetów czy zachowanie równowagi
w życiu zawodowym i osobistym.”
PROGRAMY ROZWOJOWE DLA LIDERÓW
Przywództwo XXI wieku: wielcy liderzy, efektywne
zespoły, doskonałe rezultaty™
Podstawy przywództwa™
7 nawyków skutecznego działania®
7 nawyków skutecznego menedżera
®
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
7 nawyków — Maximizer®
7 nawyków skutecznego działania®:
Warsztaty wprowadzające dla współpracowników
Building Business Acumen — co twój prezes chciałby
żebyś wiedział
DYSCYPLINA
REALIZACJI
REALIZACJA STRATEGII POD PRESJĄ CODZIENNYCH PILNYCH SPRAW
Sieć luksusowych hoteli, dysponująca 9000 pokojami, chciała znacząco podnieść poziom zadowolenia
gości, angażując pracowników w usprawnienie obsługi i zwiększenie lojalności klientów. Korzystając
z metodyki FranklinCovey 4 dyscypliny realizacji®, włączono tysiące pracowników do działań
opracowanych pod kątem radykalnej poprawy najważniejszych wskaźników skuteczności, osiągając
wymierną poprawę zadowolenia i lojalności gości w każdym hotelu. Jednym z wielu wskaźników było
skrócenie czasu dostawy bagaży ze 107 do zaledwie 12 minut w jednym z rozbudowujących się kurortów.
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
Firma FranklinCovey wnikliwie przeanalizowała, dlaczego niektóre organizacje doskonale radzą sobie
z realizacją planów, a inne mają z tym problemy. Zarówno te najbardziej skuteczne, jak i ich mniej efektywne
odpowiedniki dysponują obszarami wyróżniającymi się wspaniałą skutecznością — dobrze prosperującymi
oddziałami, których klienci są zachwyceni, a pracownicy zaangażowani. Zarówno liderzy, jak i mniej
skuteczne organizacje przeżywają wzloty i upadki. Ci bardziej skuteczni potrafią zrozumieć, dzięki
czemu osiągają sukcesy i na tej podstawie wypracować schemat powtarzalnych praktyk. Mniej wydajni
zużywają całą energię do wykonywania codziennych prac ginąc w nawale rutynowych obowiązków.
„Nawał obowiązków” tych najefektywniejszych organizacji nie jest wcale mniejszy. Potrafią jednak znaleźć
sposób angażowania pracowników do realizacji najważniejszych celów, niezależnie od nakładu pracy.
Metodyka realizacji planów FranklinCovey pomaga liderom w jasny sposób ustalać priorytety, skupiać
się na kluczowych celach i wzmacniać poczucie odpowiedzialności w nawale codziennych pilnych spraw.
Praktyka dyscypliny realizacji FranklinCovey pomaga liderom:
• definiować niewielką liczbę kluczowych działań
o największym wpływie na osiągnięcie pożądanych celów,
• mobilizować zespoły do skupienia się na jak najlepszej
realizacji tych kluczowych dźwigni wydajności,
• skutecznie wpływać na zaangażowanie i poczucie
odpowiedzialności zespołów i jednostek.
Nasza metodyka, procesy i narzędzia z 4 dyscyplin realizacji
pomagają organizacjom:
• w znaczący sposób poprawić zdolność osiągania kluczowych
celów,
• zwiększyć zaangażowanie i poczucie osobistej
odpowiedzialności pracowników,
• rozwinąć kulturę organizacyjną skupioną na realizacji celów,
która stanowi najważniejszy element trwałej przewagi
konkurencyjnej,
• wychowywać nowe pokolenie wysoce wydajnych liderów
wyższego szczebla skupionych na realizacji celów.
PRZESUNIĘCIE I KONDENSACJA
Oponenci
Potencjały
Wzorce
70%
PORAŻEK STRATEGICZNYCH WYNIKA
ZE SŁABEJ REALIZACJI
ZASAD
PRZYWÓDZTWA.
4 DYSCYPLINY REALIZACJI
4 DYSCYPLINY
REALIZACJI
RZADKO WYNIKAJĄ ONE Z BRAKU
WIZJI CZY INTELIGENCJI.
— Ram Charan, autor bestsellerów i doradca
biznesowy zarządów wielu organizacji
Dyscyplina 3
ODWOŁUJ SIĘ DO
MOTYWUJĄCEJ
TABLICY WYNIKÓW
Dyscyplina 1
SKONCENTRUJ SIĘ
NA CELACH
KLUCZOWYCH
Dyscyplina 2
Dyscyplina 4
DZIAŁAJ
W OPARCIU
O WSKAŹNIKI
KIERUNKOWE
UTRZYMUJ
POCZUCIE
WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI
JAROSŁAW
HENDZEL
Prezes Zarządu
Alvernia Studios
„Największym wyzwaniem dzisiejszych
organizacji nie jest strategia, plan czy
cele. Najtrudniejsza jest dyscyplina
w ich realizacji, skupienia się na
najważniejszych zadaniach i budowanie
poczucia współodpowiedzialności
członków zespołu. Metodologia
4 dyscypliny realizacji® jest wyjątkowo
skutecznym narzędziem przekształcania
strategii w rezultaty.”
ROZWIĄZANIA W OBSZARZE REALIZACJI
4 dyscypliny realizacji®
Badanie xQ
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
PRODUKTYWNOŚĆ
UMIEJĘTNOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI,
KONCENTRACJI I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI ENERGII
Potężny producent materiałów podłogowych za swój kluczowy cel uznał roczny wzrost przychodów. Firma
miała dobrze wyszkolonych i kompetentnych handlowców. Chodziło o to, by dział poświęcał większość czasu
i sił na działania przynoszące najwyższy zwrot z tej inwestycji i z takiej perspektywy planował swoją pracę.
Firma wykorzystała program 5 decyzji® i wdrożyła go w organizacji w formie procesu, a nie jednostkowego
wydarzenia. Z jakim skutkiem? Wszyscy handlowcy potrafili lepiej wyznaczać sobie cele, koncentrować się na
nich oraz efektywnie wykorzystywać technologię pod kątem realizacji priorytetów.
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
Nigdy wcześniej praca nie była związana z takim stresem, presją i poczuciem wyobcowania, jak to
ma miejsce dziś. Światem rządzi zasada: zrób więcej za mniej. Dotyka ona na równi szeregowych
pracowników, jak i menedżerów. Oczekuje się od ludzi spełniania żądań płynących szerokim
strumieniem od szefów funkcjonalnych, liderów w strukturze macierzowej czy wirtualnych zespołów.
Rozwiązania FranklinCovey w zakresie produktywności dostarczają jednostkom, zespołom i organizacjom
narzędzi ułatwiających podejmowanie celowych i wartościowych decyzji oraz doskonałą realizację
znaczących celów i projektów, w środowisku charakteryzującym się możliwością nieograniczonych
wyborów, wielością żądań i elementów rozpraszających uwagę.
Uczestnicy naszych warsztatów dotyczących produktywności wypracowują nowe podejście do kwestii inwestowania
swojego czasu, odwołujące się do najważniejszych priorytetów. Zdobywają nowe umiejętności i poznają narzędzia,
ułatwiające radzenie sobie z rozproszeniami i wspierające realizację celów na ponadprzeciętnym, przynoszącym osobistą
satysfakcję poziomie. W rezultacie:
• częściej kończą te duże i te mniejsze projekty na czas, zgodnie z budżetem i specyfikacją,
• komunikują się w sposób profesjonalny i przekonujący, dzięki wysokim umiejętnościom prezentacyjnym,
• praktycznie pod koniec każdego dnia odczuwają większą satysfakcję z tego, co udało im się dokonać.
Organizacje korzystają z Praktyki produktywności FranklinCovey, aby:
• znacząco pomóc pracownikom w skupieniu się na ważnych celach — tych, które często zostają zepchnięte na
dalszy plan przez sprawy pilne, choć mniej ważne oraz czynniki rozpraszające uwagę,
• rozwinąć procesy i ważne umiejętności interpersonalne nieformalnych kierowników projektu,
• rozwinąć kompetencje „pracowników wiedzy” prowadzące do wzrostu produktywności i efektywnej
komunikacji.
40%
MENEDŻEROWIE I PRACOWNICY
5 DECYZJI WYJĄTKOWA EFEKTYWNOŚĆ
DECYZJA
KONCENTRACJA
ENERGIA
UWAGI, CZASU, ENERGII POŚWIĘCAJĄ NA
1
2
3
4
5
WYBIERAJ RZECZY
WAŻNE
MIERZ WYSOKO
UKŁADAJ DUŻE
KAMIENIE
ZARZĄDZAJ
TECHNOLOGIĄ
PODSYCAJ SWÓJ
OGIEŃ
NIE UZALEŻNIAJ SIĘ
OD SPRAW PILNYCH
NIE PODDAWAJ
SIĘ RUTYNIE
NIE ROZMIENIAJ SIĘ
NA DROBNE
NIE BĄDŹ JEJ
NIEWOLNIKIEM
NIE WYPAL SIĘ
NIEWAŻNE
NIEISTOTNE DZIAŁANIA.
— Badanie FranklinCovey przeprowadzone
na grupie ponad 300 tys. pracowników
ANNA KOKIZA
Marketing Director CEE
Samlerhuset Group
ROZWIĄZANIA PRAKTYKI PRODUKTYWNOŚCI
5 decyzji® wyjątkowa efektywność
Wprowadzenie do zarządzania projektem
dla nieformalnego kierownika projektu™
Przewaga w prezentacjach®
Zarządzanie stresem™
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
„Szkolenia FranklinCovey mają wiele
zalet, ale ja wymienię 3 najważniejsze:
zawartość, czyli merytoryka — na
najwyższym poziomie, bardzo twórcza,
inspirująca i pobudzająca do działania;
znakomite prowadzanie, czuć, że trener
jest profesjonalistą, wie co mówi i lubi to,
co robi; charakter szkolenia — otwarte
— pozwala na spotkanie wielu ciekawych
ludzi z innych dziedzin biznesu.”
PRAKTYKA
ZAUFANIA
ZAUFANIE W ZMNIEJSZANIU KOSZTÓW I PRZYŚPIESZANIU WYNIKÓW
W obliczu bezprecedensowych wyzwań ekonomicznych związanych z dostawą, jeden z największych na
świecie producentów przekąsek musiał zmienić cały plan operacyjny oraz ceny na każdym z głównych
rynków spożywczych w Ameryce Północnej. Te procesy zwykle zajmują odpowiednio 6 miesięcy i 16 tygodni.
Korzystając z metodologii Szybkość zaufania® firmy FranklinCovey, liderzy zbudowali kulturę zaufania
w swoich zespołach, spektakularnie zwiększając tempo pracy. W wyniku tego organizacja wprowadziła
nowy plan operacyjny w ciągu zaledwie dwóch tygodni, a restrukturyzację cen w ciągu pięciu tygodni.
Udało się przekroczyć plan i zanotować dwucyfrowy wzrost sprzedaży produktów dla największego
sklepu spożywczego w Ameryce — wszystko, jak twierdzi prezes, dzięki programowi Szybkość zaufania®.
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
Żadna kompetencja lidera nie zrekompensuje braków w zakresie wiarygodności i zaufania. Dlatego
organizacje na całym świecie dodają zaufanie do modelu kompetencji, ponieważ wpływa ono na strategię,
innowacje, współpracę, wydajność, realizację, zatrzymanie osób utalentowanych oraz lojalność klientów
i pracowników. Organizacje niskiego zaufania płacą wysokie „podatki od zaufania” w formie niższych
wyników, uciążliwej biurokracji, zdemotywowanych pracowników i bezustannie rosnących kosztów
— a tempo pracy zaczyna przypominać tempo ślimaka.
Zaufanie to coś więcej niż tzw. czynnik miękki, cnota społeczna. Zaufanie to wymierna korzyść strategiczna,
u podstaw której leżą konkretne, dające się nauczyć zachowania. Praktyka Zarządzania Zaufaniem firmy
FranklinCovey wypracowała wyjątkowo skuteczne procesy wzrostu zaufania na poziomie osób, zespołów,
relacji i organizacji, prowadzące do zmniejszenia kosztów i wzrostu szybkości działania.
Programy Praktyki zarządzania zaufaniem FranklinCovey pomagają liderom:
• dokonywać pomiaru i podnoszenia poziomu zaufania w organizacji,
• wdrażać w zespołach 13 zachowań budujących zaufanie,
• obdarzać „mądrym zaufaniem” członków zespołu, dostawców i partnerów.
Na poziomie organizacyjnym opracowaliśmy prosty, skalowalny proces budowania
zaufania, który:
• przyspiesza zmiany kulturowe i zwiększa zaangażowanie
pracowników,
• rozwija wysokiej klasy zespoły, poprawiając współpracę
i innowacyjność,
• z powodzeniem pomaga organizacjom integrować kultury
po połączeniu lub przejęciu spółek, czyli w sytuacjach
wywołujących nieufność,
4 PODSTAWY WIARYGODNOŚCI
4. Wyniki
• przyspiesza wzrost i zwiększa wartość dla akcjonariuszy.
KOMPETENCJE
3. Kwalifikacje
10%
WZROSTU ZAUFANIA
2. Intencje
CHARAKTER
1. Spójność
WPŁYWA NA POPRAWĘ
SATYSFAKCJI PRACOWNIKA
TAK SAMO, JAK WZROST
ZAROBKÓW O PONAD
36%
— Badanie Helliwell Huang
MARCIN FIDECKI
Ekspert HR
„Budowanie zaufania jest kluczową kompetencją liderów, menedżerów, innowatorów
— ludzi czynu, którzy wpływają na otaczającą nas rzeczywistość.”
ROZWIĄZANIA PRAKTYKI ZAUFANIA
Przewodzenie z szybkością zaufania®
Praca z szybkością zaufania — dla współpracowników®
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
EFEKTYWNOŚĆ
SPRZEDAŻY
TRANSFORMACJA RELACJI KUPUJĄCY/SPRZEDAWCA
Kiedy wyniki sprzedaży utknęły w martwym punkcie, światowy lider w generowaniu konsumenckich baz
danych zdecydował się na wdrożenie jednolitego standardu sprzedaży w całej firmie. Po zastosowaniu
metodologii FranklinCovey HCS (Helping Clients Succeed®), handlowcy nauczyli się prowadzenia
skuteczniejszych rozmów, co pozwoliło bardziej skupić się na potrzebach klientów. Całkowita sprzedaż
już w pierwszym kwartale wzrosła o 35 procent, a średnia wielkość transakcji — o 18 procent.
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
Powszechny błąd handlowców polega na tym, że nie traktują sprzedaży jako procesu przebiegającego
w ścisłej współpracy z klientem. Praktyka Efektywności Sprzedaży FranklinCovey opiera się na prostej filozofii:
im bardziej skupiasz się na tym, by pomóc klientowi w odniesieniu sukcesu, tym bardziej pracujesz na swój sukces.
Dzięki naszej metodologii sprzedaży klienci otrzymują potrzebne im rozwiązania, które przynoszą im
wymierne korzyści. Handlowcy mogą skrócić cykl sprzedaży, zwiększyć liczbę klientów, zakończyć większą
liczbę transakcji, poprawić marżę i zdobyć więcej lojalnych klientów.
Programy Praktyki efektywności sprzedaży FranklinCovey pomagają liderom:
• poprawić wyniki sprzedaży i rozwijać umiejętności przywódcze i osobiste,
• inicjować i kwalifikować okazje sprzedażowe, dokonywać transakcji
i zwiększać przychody dzięki właściwym procesom oceny, rozwoju,
realizacji i pomiaru,
• ulepszyć planowanie, procesy i zarządzanie ciągiem zadań.
Organizacje korzystają z Praktyki efektywność sprzedaży firmy FranklinCovey, aby:
• wspierać profesjonalnych sprzedawców w stosowaniu metodyki sprzedaży
konsultacyjnej,
• uczyć handlowców poruszania się w złożonym środowisku sprzedaży
i koncentracji na sprzedaży w oparciu o wartość,
• szkolić profesjonalnych sprzedawców pod kątem konkretnych transakcji.
5% CZOŁOWYCH SPRZEDAWCÓW
WYRÓŻNIUJĄCYCH SIĘ
EFEKTYWNOŚCIĄ POŚWIĘCA
95%
SWOJEGO CZASU
NA WYPRACOWYWANIE
MOŻLIWOŚCI I
5%
SWOJEGO CZASU NA
PROPONOWANIE SPRZEDAŻY.
— Praktyka Efektywność sprzedaży
FranklinCovey
CYKL SPRZEDAŻY HELPING CLIENTS SUCCEED
PLANUJ Działania związane ze sprzedażą
ARTUR WILK
PLANUJ
ZWYCIĘŻAJ
konsekwentnie
ZWYCIĘŻAJ
PLANUJ
PLANUJ
oszacowane
potencjalne
możliwości
WY
KORZYSTUJ
WYKORZYSTUJ planowane
i nieplanowane możliwości sprzedaży
ROZWIĄZANIA EFEKTYWNOŚCI SPRZEDAŻY
Helping Clients Succeed®: Planowanie potencjalnych możliwości
Helping Clients Succeed®: Filling your pipeline
Helping Clients Succeed®: Zamknięcie sprzedaży
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
Director, Sales
Performance Practice,
FranklinCovey | Poland
„W odróżnieniu od wielu dostępnych na
rynku programów praktyka Efektywności
Sprzedaży FranklinCovey jest
zaawansowaną, kompleksową metodą
SPRZEDAŻY KONSULTACYJNEJ, która
zawiera sekwencję sugerowanych
pytań i technik na wszystkie dylematy
pojawiające się na etapie prowadzenia
rozmów z Klientami. Począwszy od
zainicjowania kontaktu z Klientem,
poprzez wygenerowanie potrzeby,
analizę potrzeb, zasobów i procesów
decyzyjnych, na efektywnej prezentacji
rozwiązania kończąc. Dzięki takiemu
podejściu można zdecydowanie
zwiększyć przewagę konkurencyjną,
zebrać większą ilość informacji, stworzyć
biznes case z klientem, i w końcu wyliczyć
faktyczny zwrot z inwestycji (ROI).”
Rozwiązania FranklinCovey
ROZWIĄZANIA DLA LIDERÓW
Przywództwo XXI wieku™
Oferuje liderom i menedżerom nowe podejście oraz umiejętności i narzędzia niezbędne do
uwalniania talentów i zdolności w ich zespołach,
wspierających osiąganie najważniejszych priorytetów organizacji.
SESJE STACJONARNE
E-LEARNING (w j. angielskim)
Podstawy przywództwa™
Przygotowuje osoby o dużym potencjale,
kierowników projektu i nieformalnych liderów
do przejęcia większej odpowiedzialności i roli
lidera.
SESJE STACJONARNE
E-LEARNING (w j. angielskim)
7 nawyków
skutecznego działania®
Renomowany, znany na całym świecie
program rozwoju osobistego, 7 nawyków
skutecznego działania, tworzy fundamenty
profesjonalnej skuteczności — wpływa na
podniesienie produktywności, przywrócenie
równowagi i rozwijanie większej dojrzałości
i odpowiedzialności.
SESJE STACJONARNE
E-LEARNING (w j. angielskim)
7 nawyków Maximizer®
Rozwiązanie opracowane z myślą
o wzmocnieniu zmiany zachowania dla
uczestników 7 nawyków.
SESJE STACJONARNE
7 nawyków
skutecznego menedżera®
Wspiera rozwój kompetencji kierowniczych,
pomagając menedżerom wnieść do organizacji
swój wyjątkowy wkład i motywować zespoły
do ponadprzeciętnej efektywności, dzięki
zastosowaniu wypróbowanych narzędzi
menedżerskich.
SESJE STACJONARNE
E-LEARNING (w j. angielskim)
7 nawyków
skutecznego działania®:
Warsztaty wprowadzające
dla współpracowników
Wyposaża współpracowników pierwszej linii
w nową wiedzę, umiejętności i narzędzia do
stawiania czoła różnym wyzwaniom, pracy
w zespole, zwiększenia odpowiedzialności
i podnoszenia poprzeczki swoich potencjalnych
osiągnięć.
SESJE STACJONARNE
E-LEARNING (w j. angielskim)
Building Business Acumen™
Objaśnia skomplikowane terminy finansowe
osobom nie posiadającym wiedzy finansowej,
pomagając im zrozumieć, jak mogą wpływać
na obowiązujący w ich organizacji model
generowania dochodu.
SESJE STACJONARNE
E-LEARNING (w j. angielskim)
E-LEARNING (w j. angielskim)
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
ROZWIĄZANIA DYSCYPLINY REALIZACJI
4 dyscypliny realizacji®
Badania xQ
Ten obejmujący całą organizację proces
transformacyjny uczy i umacnia zmiany
zachowań konieczne do realizacji
najważniejszych celów. Pomaga menedżerom
i pracownikom w określeniu i realizacji
priorytetowych zadań, ucząc dyscypliny
koncentracji na celach kluczowych,
prowadzenia motywującej tablicy wyników,
przekształcania najważniejszych celów
w konkretne działania i rozwijania poczucia
odpowiedzialności u każdego członka zespołu.
Badanie wskaźnika realizacji xQ (Execution
Quontient) oraz jednodniowa sesja dla zespołu
kierownictwa wyższego szczebla mająca na
celu przełożenie strategii wysokiego szczebla
na mniejszą liczbę celów kluczowych (CK)
oraz zrozumienie, co jest najważniejsze we
wdrożeniu priorytetów w całej organizacji. Sesja
na wstępie uwzględnia wywiady z uczestnikami
i jest pierwszym ważnym krokiem dla
większości liderów przed wprowadzeniem
4 dyscyplin realizacji (certyfikacja menadżerów).
SESJE STACJONARNE
SESJE STACJONARNE
ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z PRAKTYKĄ ZAUFANIA
Przewodzenie z szybkością
zaufania®
Praca z szybkością zaufania®
— dla współpracowników
Pomaga liderom każdego szczebla zrozumieć
wartość zaufania w organizacji i podnieść jego
rangę od często ignorowanego czynnika do
wartości o wadze strategicznej. Ta sesja robocza
skupia się na rozwijaniu zachowań typowych
dla liderów obdarzonych wysokim zaufaniem.
Pomaga pracownikom pierwszej linii w Twojej
organizacji rozpoznać obszary wymagające
wzmocnienia i budować osobistą wiarygodność
w ich relacjach w pracy.
SESJE STACJONARNE
E-LEARNING (w j. angielskim)
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
SESJE STACJONARNE
E-LEARNING (w j. angielskim)
[Produkt w trakcie lokalizacji]
Rozwiązania FranklinCovey
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRODUKTYWNOŚCI
5 Decyzji®
Uczestnicy uczą się dokonywania optymalnych wyborów w zakresie zarządzania czasem,
koncentracji uwagi i wykorzystania energii, aby
sprostać współczesnym wyzwaniom. Poznają
także skuteczne procesy planowania.
SESJE STACJONARNE
Zarządzanie stresem™
Pomaga uczestnikom zrozumieć powody
i wpływ stresu oraz wyposaża w strategie
radzenia sobie z rosnącą presją i wysokimi
wymaganiami dzisiejszego świata.
SESJE STACJONARNE
E-LEARNING (w j. angielskim)
SESJE DEDYKOWANE
Przewaga w prezentacjach®
• Z wykorzystaniem Microsoft® Outlook®
• Z wykorzystaniem IBM® Lotus Notes®
• Z wykorzystaniem Google®
• Z wykorzystaniem tradycyjnego
kalendarza
Uczestnicy odkrywają, jak przygotowywać
prezentacje związane z istotnymi celami,
przekonywująco przedstawiać kluczowe
koncepcje i pomysły oraz przygotowywać
i posługiwać się skutecznymi pomocami
wizualnymi.
SESJE STACJONARNE
Wprowadzenie do zarządzania
projektem dla nieformalnego
kierownika projektu™
E-LEARNING (w j. angielskim)
[Produkt w trakcie lokalizacji]
Pomaga uczestnikom realizować projekty
dzięki wdrożeniu uporządkowanego procesu
i doskonałemu wykorzystaniu nieformalnego
zakresu władzy w atmosferze współpracy.
SESJE STACJONARNE
E-LEARNING (w j. angielskim)
[Produkt w trakcie lokalizacji]
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE EFEKTYWOŚCI SPRZEDAŻY
HCS® — Planowanie
potencjalnych możliwości
Uczy menadżerów sprzedaży i handlowców
tworzyć i działać w kierunku realizacji
zyskownych możliwości, które pomagają
klientom w odniesieniu sukcesu.
SESJE STACJONARNE
HCS® — Filling your pipeline
Szkolenie liderów sprzedaży i ich zespołów
w obszarze realizacji planowanych możliwości
sprzedażowych przy jednoczesnej poprawie
kluczowych umiejętności sprzedaży. Warsztat
prowadzony przez jednego z naszych
certyfikowanych konsultantów.
SESJE STACJONARNE
HCS® — Zamknięcie sprzedaży
Uczy jak przy pomocy określonych zachowań
i działań sprawić aby klient dostał to czego
potrzebuje właśnie od nas, nie od konkurencji.
SESJE STACJONARNE
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
FRANKLINCOVEY MEDIA PUBLISHING
FranklinCovey ma prawa autorskie do ponad 30 książek, z których wiele to
bestsellery, przetłumaczone na dziesiątki języków. Z wykorzystaniem druku
i mediów elektronicznych propagujemy idee przywództwa światowej klasy.
KONCEPCJA PRZYWÓDZTWA FRANKLINCOVEY
7 nawyków skutecznego działania
8. nawyk: Od efektywności do
wielkości i odkrycia własnego głosu
3. rozwiązanie: Jak sprostać
najtrudniejszym życiowym wyzwaniom
Lider we mnie: Jak szkoły i rodzice
na całym świecie inspirują wielkość
w każdym dziecku
Mądrość i nauczanie
Stephena R. Coveya
7 nawyków szczęśliwej rodziny
Zasady skutecznego przywództwa
Wielkość na co dzień:
Inspiracja do sensownego życia
Życie 7 nawykami:
Odwaga by się zmienić
Wszystko ma swoje miejsce: Nawyk 3.
(7 nawyków szczęśliwych dzieci)
10 naturalnych praw skutecznego
zarządzania czasem i życiem
Najpierw rzeczy najważniejsze: Naucz
się określać priorytety i skutecznie
zarządzać czasem
Jeśli nie chcesz odpaść z gry, przestań
bujać w obłokach: Schyłek modelu
sprzedaży z XX wieku i nadejście
pomagania klientom w odniesieniu
sukcesu
Jeśli nie chcesz odpaść z gry, przestań
bujać w obłokach: Transformacja relacji
kupujący/sprzedawca
Wspaniała praca, wspaniała kariera
Zasada mocy:
Wpływaj na innych z szacunkiem
Przewidywalne wyniki
w nieprzewidywalnych czasach
Eksplozja edukacyjna: 9 zasad
rozpalenia zapału w wirtualnej klasie
Najpierw to, co najważniejsze
Manifest webinarium
Szybkość zaufania: Jak dzięki zaufaniu
przyspieszyć sukces w biznesie
Mądre zaufanie: Jak w czasach kryzysu
zaufania budować dobrobyt oraz
wyzwalać energię i radość
4 dyscypliny realizacji:
Osiąganie twoich celów kluczowych
7 nawyków skutecznego nastolatka
6 najważniejszych decyzji, które
kiedykolwiek podejmiesz
7 nawyków szczęśliwych dzieci
Ja już po prostu taki jestem: Nawyk 1
(7 nawyków szczęśliwych dzieci)
Kiedy urosnę...: Nawyk 2.
(7 nawyków szczęśliwych dzieci)
PARTNERZY W ZAKRESIE
PRZYWÓDZTWA
Decydujące pytanie: Wspieranie
dobrego zysku i prawdziwego wzrostu
Fred Reichheld
Fundamentalna kwestia 2.0: Jak firmy
stosujące sieć promotorów marki prosperują w świecie rządzonym przez klienta
Fred Reichheld
Co powinieneś wiedzieć według prezesa:
Jak naprawdę działa Twoja firma
Ram Charan
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
FRANKLINCOVEY NA ŚWIECIE
AMERYKA
PÓŁNOCNA
Meksyk, Meksyk
Monterrey, Meksyk
Porto Alegre, Brazylia
Amersfoort, Holandia
Rio de Janeiro, Brazylia
AZJA
Oslo, Norwegia
Dhaka, Bangladesz
Warszawa, Polska
Thimphu, Bhutan
Sao Jose Dos Campos,
Brazylia
São Paulo, Brazylia
Irvine, Kalifornia, USA
Santiago, Chile
Alpharetta, Georgia, USA
Bogota, Kolumbia
Lizbona, Portugalia
Pekin, Chiny
Bukareszt, Rumunia
Guangzhou, Chiny
Moskwa, Rosja
Szanghaj, Chiny
Shenzhen, Chiny
Chicago, Illinois, USA
Quito, Ekwador
Belgrad, Serbia
Plymouth Meeting,
Pensylwania, USA
Lima, Peru
Barcelona, Hiszpania
Quarry Bay, Hongkong
Paramaribo, Surinam
Madryt, Hiszpania
Bangalore, Indie
Montevideo, Urugwaj
Sztokholm, Szwecja
Kalkuta, Indie
Zug, Szwajcaria
Chennai, Indie
Alpine, Utah, USA
Salt Lake City, Utah, USA
EUROPA
Stambuł, Turcja
Tirana, Albania
Kijów, Ukraina
AMERYKA
CENTRALNA
I KARAIBY
Bruksela, Belgia
Oranjestad, Aruba
Zagrzeb, Chorwacja
Wiedeń, Austria
Warwick, Bermudy
Nikozja, Cypr
San Jose, Kostaryka
Sofia, Bułgaria
Santo Domingo, Dominikana
Praga, Republika Czeska
San Salvador, Salwador
Aarhus, Dania
Guatemala City, Gwatemala
Copenhagen, Dania
San Pedro Sula, Honduras
Banbury, Anglia
Managua, Nikaragua
Panama City, Panama
San Juan, Puerto Rico
San Fernando,
Trynidad i Tobago
Buenos Aires, Argentyna
Cochabamba, Boliwia
Pune, Indie
Dżakarta, Indonezja
AFRYKA
Almaty, Kazachstan
Gaborone, Botswana
Kuala Lumpur, Malezja
Giza, Egipt
Male, Malediwy
Nairobi, Kenia
Katmandu, Nepal
Port Louis, Mauritius
Karachi, Pakistan
Casablanca, Maroko
Lahore, Pakistan
Lagos, Nigeria
Makati City, Filipiny
Tallinn, Estonia
Windhoek, Namibia
Manila, Filipiny
Espoo, Finlandia
Saint-Denis, Reunion
Singapore, Singapur
Paryż, Francja
Centurion, Republika
Południowej Afryki
Skopje, Macedonia
Grunwaldem, Niemcy
Dar es Salaam, Tanzania
Anseong, Korea Południowa
Seul, Korea Południowa
Kolombo, Sri Lanka
Kampala, Uganda
Tajpej, Tajwan
Lusaka, Zambia
Bangkok, Tajlandia
Mediolan, Włochy
BLISKI
WSCHÓD
AUSTRALIA
I NOWA
ZELANDIA
Ateny, Grecja
AMERYKA
POŁUDNIOWA
Mumbai, Indie
New Delhi / Gurgaon, Indie
Saloniki, Grecja
Budapeszt, Węgry
Reykjavik, Islandia
Rzym, Włochy
Belo Horizonte, Brazylia
Netanya, Izrael
Ryga, Łotwa
Brasilia, Brazylia
Bejrut, Liban
Wilno, Litwa
Campinas, Brazylia
Luksemburg, Luksemburg
Cuiabá, Brazylia
Sliema, Malta
Dubaj,
Zjednoczone
Sydney, Australia
Kurytyba, Brazylia
Podgorica, Czarnogóra
Emiraty Arabskie
Auckland, Nowa Zelandia
© Franklin Covey Co. Wszelkie prawa zastrzeżone
Rijad, Arabia Saudyjska
Brisbane, Australia
Melbourne, Australia
Perth, Australia
Stephen R. Covey jest autorem kilku bestsellerów, w tym 7 nawyków
skutecznego działania przełomowej książki, która została sprzedana
w ponad 25 milionach egzemplarzy w 38 językach. Został uznany
przez Time Magazine za jednego z 25 najbardziej wpływowych
Amerykanów. Był założycielem Covey Leadership Center, która
w 1997r. połączyła się z Franklin Quest tworząc FranklinCovey
międzynarodową firmę specjalizująca się w poprawie wydajności
w obszarach przywództwa, strategii i indywidualnej efektywności.
STEPHEN R. COVEY
1932–2012
Angażował się w rozwiązywanie problemów współczesnego świata.
W książce The 3rd Alternative, napisanej kilka miesięcy przed śmiercią,
Covey skupił się na apelowaniu o przekuwanie wyniszczających
różnic między grupami interesu w owocną synergię, której pożywką
ma być docenienie odmienności oponenta i wspólne poszukiwanie
rozwiązań dających nadzieję na lepszą przyszłość świata.
Covey przywiązywał dużo wagi do harmonii między pracą, a życiem
rodzinnym. Sam był głową wielodzietnej rodziny. W swym aktywnym trybie
życia Covey znajdował czas na sport. Tak też było w kwietniu bieżącego
roku, gdy wybrał się na wycieczkę rowerową. Uległ wtedy wypadkowi.
Komplikacje po tamtym urazie były bezpośrednią przyczyną śmierci.
Zmarł otoczony najbliższymi w szpitalu w Idaho Falls, 16 lipca 2012 roku.
®
PRZYWÓDZTWO | DYSCYPLINA REALIZACJI
PRAKTYKA ZAUFANIA | EFEKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻY | PRODUKTYWNOŚĆ
F R A N K L I N COV E Y. P L

Podobne dokumenty

Harmonogram szkoleń otwartych oraz eventów

Harmonogram szkoleń otwartych oraz eventów które pobudzają zaufanie zarówno w nas samych, jak i w całej organizacji. Program pokazuje jak krytyczną kompetencja liderów jest dzisiaj zaufanie, jak ta kompetencja wpływa na wyniki biznesowe org...

Bardziej szczegółowo