10.30 J. polski – Rozprawka – jak to napisać? Klasa 1Ag.

Transkrypt

10.30 J. polski – Rozprawka – jak to napisać? Klasa 1Ag.
HARMONOGRAM LEKCJI OTWARTYCH 21.02.2012
Trzecia lekcja od 9.45 – 10.30
J. polski – Rozprawka – jak to napisać? Klasa 1Ag.
Sala nr 9
J. niemiecki – Zabawa z liczebnikami niemieckimi. Klasa 1Bg.
Sala nr 56
J. niemiecki – Słownictwo związane z Internetem – ćwiczenia w mówieniu,
czytaniu i słuchaniu. Klasa 1Bg.
Sala nr 23a
J. niemiecki – Gry i zabawy językowe. Klasa 2Ag.
Sala nr 23
J. niemiecki – Wymiany ze szkołami partnerskimi, projekty edukacyjne. Klasa
3Ag.
Sala nr 55
Matematyka – Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. Klasa 2Bg.
Sala nr 20
Informatyka – Prezentacje – historia komputera. Klasa 2Ag.
Sala nr 53
Czwarta lekcja od 10.45 – 11.30
J. polski – Rozprawka- jak to napisać. Klasa 1Ag.
Sala nr 9
J. niemiecki – Zabawy językowe. Klasa 2Ag.
Sala nr 23
J. niemiecki – Jaką rolę pełni sport w naszym życiu. Klasa 2Ag.
Sala nr 56
J. niemiecki – Dlaczego jesteś smutny. Wyjaśnienie przyczyn wydarzeń i emocji.
Klasa 2Bg
Sala nr 57
J. niemiecki – Wymiany ze szkołami partnerskimi w Niemczech. Klasa 3Ag.
Sala nr 56
Informatyka – Historia komputera – prezentacje. Klasa 2Ag.
Sala nr 53
Piąta lekcja od 11.40 – 12.25
Chemia – Ustalanie wzorów związków chemicznych. Klasa 1Ag.
Sala nr 64
J. niemiecki – Projekty i wymiany ze szkołami partnerskimi w Niemczech. Klasa Sala nr 55
3Ag.
J. niemiecki – Zagadki językowe. Klasa 2Ag.
Sala nr 4
J. niemiecki – Nauka piosenki pt. Gabi i Klaus. Klasa 2Bg.
Sala nr 56
J. niemiecki – Czy sądzisz, że... wyrażanie własnego zdania. Klasa 2Bg.
Sala nr 57
Informatyka – Historia komputera – prezentacje. Klasa 2Ag.
Sala nr 53