"Szkoła w ruchu"

Transkrypt

"Szkoła w ruchu"
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Starym Bosewie
Konspekt lekcji wychowania fizycznego
Temat: Doskonalenie prowadzenia piłki po linii prostej i łamanej
Miejsce:
sala gimnastyczna
Przybory:
piłki nożne, pachołki, talerzyki, chorągiewki
Czas trwania zajęć: 45 min.
Klasa: V b
Liczba uczestników: 18
Prowadzący:
Adam Heronimek
Cele zajęć:
Wiadomości: uczeń wie, jakie zmiany zachodzą w organizmie
podczas wysiłku fizycznego.
Umiejętności: uczeń potrafi samodzielnie przeprowadzić ćwiczenia
przygotowujące organizm do wysiłku.
Postawy: uczeń ma potrzebę stosowania zasady „czystej gry”
Metody i formy:
zabawowa klasyczna, naśladowcza ścisła, programowego
usprawniania się.
Zapis podstawy programowej:
2. Trening zdrowotny. 3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym
wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie
prawidłowej postawy;
5. Sport. Uczeń: 2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w
roli zawodnika stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala,
respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom
sędziego, podziękowania za wspólną grę.
Część wstępna
12 min.
Czynności organizacyjno-porządkowe – 2 min.
Zbiórka w szeregu
Przywitanie, sprawdzenie obecności
Podanie tematu zajęć
Rozgrzewka
ĆWICZENIA KOORDYNACYJNE – 6 min.
Uczniowie wykonują w truchcie po 4 serie ćwiczeń koordynacji ruchowej
ZABAWA OŻYWIAJĄCA „NAJLEPSZY DRYBLER” – 4 min.
Każdy zawodnik stara się jak najdłużej utrzymać przy piłce, jednocześnie
próbując wybić piłkę innym graczom.
Część główna
25 min.
ZABAWA MŁYN – 6 min.
Zawodnicy ustawieni w 4 rzędach (w kształcie skrzydeł wiatraka) po
kolei biegną z piłką po obwodzie koła, wracają do swojego rzędu i
przekazują piłkę następnemu zawodnikowi.
UKOŚNA SZTAFETA – 6 min.
Zawodnicy muszą przebiec z piłką określony tor, po czym przekazują
piłkę następnemu zawodnikowi ze swojej drużyny.
ZABAWA „KTO LEPIEJ” – 6 min.
Każdy zawodnik biegnie do leżącej piłki, wykonuje 5 podbić piłki nogą
(żonglerka) i wraca do swojego rzędu.
WYTRZYMAŁOŚCIOWA LAWINA – 7 min.
Zawodnicy dwóch drużyn ćwiczą różne rodzaje podań.
Część końcowa
8 min.
ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE – 5 min.
Ćwiczenia z piłką wykonywane w staniu (skłony, „ósemki” , krążenia
tułowia), w siadzie i w leżeniu (toczenie piłki i przenoszenie jej stopami
za głowę).
Czynności organizacyjno-porządkowe – 3 min.
Zbiórka. Plusy dla uczniów którzy wygrali poszczególne formy
rywalizacji
Omówienie zmian zachodzących w organizmie w czasie wysiłku
fizycznego
Pożegnanie. Wybrani uczniowie zbierają sprzęt.
Praca domowa (dla chętnych):
Przeprowadzenie statystyki wybranego meczu piłki nożnej pod kątem
„spalonego

Podobne dokumenty