Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Transkrypt

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe
Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe
– Rachunki oszczędnościowe – indywidualne konto emerytalne
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
Stawka
obowiązująca
Sposób naliczania
(pobieranie)
1.
Otwarcie rachunku oszczędnościowego –
IKE.
0,00 zł Jednorazowo
2.
Prowadzenie rachunku
oszczędnościowego – IKE.
2,00 zł
3.
Dokonanie wypłaty, wypłaty transferowej
lub zwrotu w terminie 12 miesięcy, od
daty zawarcia umowy.
4.
Zmiana osoby uprawnionej.
1)
100,00 zł
20,00 zł
Miesięcznie1) pobierane ze
zgromadzonych środków
Pobierane ze
zgromadzonych środków
Gotówkowo, za każdą
zmianę osoby uprawnionej
Opłaty nie pobiera się za miesiąc w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż
15 dni kalendarzowych w danym cyklu prowizyjnym oraz za miesiąc w którym zamknięto
rachunek.

Podobne dokumenty