Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie częstotliwości

Transkrypt

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie częstotliwości
Drukuj
Dla posesji zamieszkałych przez 1 osobę
Mielec, dn. _________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PREZYDENT MIASTA MIELCA
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów
komunalnych z mojej posesji do jeden raz na cztery tygodnie, oświadczając jednocześnie,
że pod wskazanym powyżej adresem zamieszkuje jedna osoba oraz nie prowadzę tam
działalności gospodarczej, w związku z tym spełniam warunki objęcia mojej nieruchomości
mniejszą częstością wywozu pojemnika.
Informuję, że mój wniosek uzasadnia szczególna sytuacja, życiowa:
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/np. udokumentowane: trudna sytuacja materialna, zdrowotna, itp./
Do podania załączam opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł w znaczkach opłaty skarbowej.
_______________________________________________________________________________________
/podpis/

Podobne dokumenty