Targi-w-Polsce_2009. - Kujawsko

Komentarze

Transkrypt

Targi-w-Polsce_2009. - Kujawsko
Targi w Polsce | 2009 | Exhibitions in Poland
Polska Izba Przemysłu Targowego
Polish Chamber of Exhibition Industry
TARGI W POLSCE
i targi za granicą z udziałem polskich wystawców
EXHIBITIONS IN POLAND
and exhibitions abroad with Polish exhibitors’ participation
2009
ISSN 1899-7066
TARGOWA MAPA POLSKI
NAJWAŻNIEJSI ZAGRANICZNI PARTNERZY
POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO
UFI – ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU TARGOWEGO
The Global
Association of the
Exhibition Industry
UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego (UFI – Global Association of the Exhibition Industry – www.ufinet.org), powstało
w 1925 r. Jest największą organizacją targową na świecie. Zrzesza obecnie 527 członków z 80 państw na 6 kontynentach. Wśród
członków jest 274 organizatorów targów, 64 operatorów obiektów targowych, 122 organizatorów targów zarządzających obiektami
targowymi, a także 36 stowarzyszeń targowych i 23 partnerów branży. Obecnie już 792 targi i wystawy spośród ponad 4500 organizowanych przez członków UFI spełniają kryteria określone certyfikatem „UFI Approved”. W strukturze organizacyjnej UFI Polska
Izba Przemysłu Targowego należy do Komitetu Stowarzyszeń UFI.
UFI jest wyjątkowym forum dialogu i skuteczną platformą współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń dla profesjonalistów
z branży targowej na świecie. UFI promuje targi i wystawy jako unikalny instrument marketingu i komunikacji. Swoim członkom
oferuje różnorodne możliwości w zakresie edukacji i działalności badawczej w przemyśle targowym. Podejmuje najistotniejsze
tematy dla branży. Wśród najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań, jakich podjęło się UFI w ostatnich latach, było wprowadzenie spójnej terminologii i standardów obliczeniowych dla statystyk stosowanych w przemyśle targowym. Terminologia obecnie
stosowana przez członków UFI została przyjęta w 2005 r. Jedna z wypracowanych definicji mówi, że za targi międzynarodowe uznaje się te, w których bierze udział co najmniej 10% wystawców lub co najmniej 5% zwiedzających z zagranicy. W końcu 2004 roku
ISO zaprosiło UFI do współpracy przy ustanowieniu ogólnoświatowych standardów ISO w zakresie terminologii targowej. Prace
nad standardami ISO wciąż trwają, a przedstawiciele UFI pracują w ramach specjalnej grupy roboczej ISO. Z uwagi na specyfikę
i zróżnicowanie warunków funkcjonowania rynków targowych na poszczególnych kontynentach jest to jednak przedsięwzięcie
niezmiernie skomplikowane i czasochłonne.
CENTREX – MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK STATYSTYK TARGOWYCH
CENTREX Centrum Wiedzy Targowej – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, powstał w 1997 r. z inicjatywy liderów
rynku targowego w Europie Środkowowschodniej (Międzynarodowych Targów Poznańskich, BVV Brno, INCHEBA Bratislava,
HUNGEXPO Budapeszt). Jednym z podstawowych zadań, które realizuje organizacja, jest koordynacja działań w zakresie audytu
statystyk targowych. Obecnie CENTREX spełnia funkcje regionalnej organizacji targowej w Europie Środkowowschodniej. Jest
forum współpracy organizatorów targów z tego rejonu Europy i aktualnie zrzesza 19 największych organizatorów z Czech, Polski
(Międzynarodowe Targi Poznańskie i Targi Kielce), Ukrainy, Węgier, Rumunii i Słowacji.
W kwietniu 2008 r. w Ostrawie prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego Bogusław Zalewski (Międzynarodowe Targi Poznańskie)
został jednogłośnie wybrany na stanowisko Przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyk Targowych CENTREX na kolejną kadencję.
AUMA – STOWARZYSZENIE NIEMIECKIEGO PRZEMYSŁU TARGOWEGO
`BVNB
AUMA – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego to organizacja skupiająca firmy najstarszego i największego rynku
targowego Europy. W roku 2007 AUMA obchodziła 100-lecie istnienia (obecna nazwa funkcjonuje od 1934 r.). Aktualnie zrzesza 84
członków, a wśród nich kilkudziesięciu organizatorów targów i stowarzyszenia organizatorów targów, stowarzyszenia wystawców
i zwiedzających w różnych sektorach przemysłu, stowarzyszenia producentów, handlu (w tym Stowarzyszenie Niemieckich Izb
Przemysłowo-Handlowych), a także organizatorów wystąpień targowych za granicą oraz firmy świadczące usługi targowe (m.in.
FAMAB) i inne. W ramach AUMA działa także FKM – Stowarzyszenie Dobrowolnej Kontroli Statystyk Targowych.
Polska Izba Przemysłu Targowego
Polish Chamber of Exhibition Industry
TARGI W POLSCE
i targi za granicą z udziałem polskich wystawców
EXHIBITIONS IN POLAND
and exhibitions abroad with Polish exhibitors’ participation
2009
Tytuł / Title:
Targi w Polsce 2009 i targi za granicą z udziałem polskich wystawców
Exhibitions in Poland 2009 and exhibitions abroad with Polish exhibitors’
participation
Wydawca / Publisher
Polska Izba Przemysłu Targowego (Polish Chamber of Exhibition Industry)
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań, tel. +48 61/ 866 1532, 869 22 45, fax. +48 61/ 866 1053
www.polfair.pl; e-mail: [email protected]
Redakcja / Editorial staff
Marzenna Łukaszewicz (Redaktor naczelna / Editor-in-Chief), Halina Trawa, Jan Studencki
Fotografie / Photos: Elżbieta-Orhon Lerczak, Ireneusz Zabłocki, foto archiwum
Tłumaczenia / Translations: Marcin Domiter oraz materiały własne Członków PIPT
©Copyright by Polska Izba Przemysłu Targowego 2008
ISNN 1899-7066
Terminarz opracowano na podstawie informacji przesłanych przez członków PIPT według stanu na dzień 31 sierpnia 2008 r. Za
prawidłowość wpisów odpowiadają wyłącznie organizatorzy targów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach targów. Terminarz będzie aktualizowany na stronie internetowej www.polfair.pl zgodnie ze zgłaszanymi zmianami.
Podane ceny powierzchni nie zawierają podatku VAT.
Przedruk lub powielanie w dowolnej postaci lub sposób całości lub części publikacji – wyłącznie za zgodą wydawców.
Wykorzystanie materiałów zawartych w publikacji – możliwe za podaniem pełnego źródła.
The schedule was prepared on the ground of information received from the PTFC members, valid on 31st August 2008.
The organizers are solely responsible for the accuracy of the entries. The organizers reserve for themselves the right to
changes in their exhibition calendar. The schedule will be presented at: www.polfair.pl and updated according to any
changes made by the organizers.
All given space prices exclude VAT.
Reprinting or reproduction in any manner or by any method in whole or in part – only with the publisher’s permission. Use
of any materials included in this publication only with stating full particulars of the source.
DTP
.: kardamon :. design studio | www.kardamon.pl
Druk / Printing
Zakład Poligraficzny Kontra Maria Kurek i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Majowa 21, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania, tel. +48*61/ 814 2455
SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Introduction
Rada Izby / Board // Biuro / Head Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego . . . . . . . . . . . . . . . 7
Members of the Polish Chamber of Exhibition Industry
Targi uszeregowane według miast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Exhibitions by cities
Bielsko-Biała . .
Bydgoszcz . . .
Gdańsk. . . . .
Gdynia . . . . .
Jastrzębia Góra
Katowice. . . .
Kielce . . . . .
Kraków. . . . .
Lublin . . . . .
Łódź . . . . . .
Olsztyn. . . . .
Poznań . . . . .
Radom . . . . .
Rogów . . . . .
Szczecin . . . .
Toruń. . . . . .
Warszawa . . .
Wrocław . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 58
. 59
. 64
. 77
. 78
. 79
. 90
121
130
141
154
158
191
192
193
201
207
231
Chronologiczny wykaz targów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Exhibition calendar
Indeks branż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Index of industries
Branżowy wykaz targów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Exhibitions by industry
Targi za granicą z udziałem polskich wystawców . . . . . . . . . . . . . 319
Exhibitions abroad with Polish exhibitors’ participation
3
SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTION
Szanowni Państwo!
Korzystanie z targów – najbardziej interaktywnego i najbardziej bezpośredniego,
a poprzez to i najefektywniejszego z narzędzi marketingowych – wymaga planowania i starannego przygotowania się do uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu.
Wszak zwiedzający – potencjalni kontrahenci – często pokonują znaczące odległości
dla rozmowy z wystawcami, w najwyższym stopniu zasługują na staranną obsługę.
Polska Izba Przemysłu Targowego pragnie ułatwić Państwu proces przygotowania
do targów i przedkłada wiarygodną zbiorową propozycję uczestnictwa w targach
tak w Polsce jak i za jej granicami. Oferta przygotowana przez nas jest szczególna
bowiem opracowali ja wyłącznie najlepsi organizatorzy targów w naszym kraju. Firmy renomowane, doświadczone i poddające swe produkty każdorazowo międzynarodowemu audytowi. Możecie Państwo śmiało na nich polegać.
Terminarz targów na 2009 rok zawiera 272 znakomite propozycje krajowe, a ponadto ofertę uczestnictwa z pomocą naszych członków w 451 targach zagranicznych.
Ofert jest więcej niż w roku ubiegłym tak w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. W roku 2007 nasi członkowie przygotowali i zrealizowali 216 wydarzeń,
rok przyszły przyniesie zatem postęp o prawie 20%. W gospodarce panuje nadal
względnie dobry nastrój stąd i przemysł targowy optymistycznie zapatruje się na koniunkturę w przyszłym roku. Organizatorzy przygotowali zarówno nowe tematy targowe jak i dokonali segmentacji już istniejących, aby bardziej niż przedtem dostosować się do potrzeb indywidualnych odbiorców. Chcemy wierzyć, że ilościowym
zmianom towarzyszą zmiany jakościowe i na naszym rynku targowym pojawiają się
coraz lepsze produkty. Pojawiają się też nowi organizatorzy i polscy, i zagraniczni.
Polska Izba Przemysłu Targowego cieszy się z faktu, że w naszych szeregach pojawili się tacy organizatorzy jak Exactus, Międzynarodowe Targi Katowickie, Murator
Expo, Polska Technika Górnicza, Yacht–Expo, Agencja Soma, Targi Toruńskie i ZIAD
– Bielsko Biała.
W imieniu społeczności organizatorów targów i całej społeczności Polskiej Izby
Przemysłu Targowego życzę Państwu wyłącznie trafnych decyzji i wielkiego pożytku
z targów. Niczego lepszego jeszcze w marketingu nie wynaleziono!
Bogusław Zalewski
Prezes Rady PIPT
4
SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTION
Dear Friends!
Making full use of trade fairs and exhibitions – the most interactive and the most
effective of all marketing tools – requires planning and careful preparation for the
participation in such important events. After all, the visitors – our potential clients
– often cover large distances in order to meet exhibitors and thus require our utmost attention. Polish Chamber of Exhibition Industry wishes to facilitate your process of preparing for trade fairs and exhibitions and presents a reliable, collected
offer of participation in trade fairs and exhibitions both in Poland and abroad. The
offer prepared by us is unique because it has been prepared exclusively by the
best exhibition organizers in our country. By renowned and experienced companies
whose products undergo annual international audits. Those are the companies you
can trust.
Exhibition calendar for 2009 contains 272 outstanding national events and, additionally, the offer of participation in 451 foreign trade fairs and exhibitions with
the assistance of our members. The offer is larger than in the previous year, both
nationally and internationally. In 2007, our members prepared and organized 216
events, the coming year will witness the 20% increase. The economy is still enjoying quite a positive condition and the exhibition industry is optimistically looking
forward to the overall economic situation in the next year. The organizers have
prepared new themes of exhibitions and segmented the existing ones in order
to further adjust to the needs of individual clients. We want to believe that the
quantitative changes are accompanied by qualitative changes and better and better
products appear on our exhibition market. Also new Polish and foreign organizers
have emerged on the exhibition market. Polish Chamber of Exhibition Industry is
delighted to have among our members such organizers as Exactus, International
Katowice Fair, Murator Expo, Polska Technika Górnicza, Yacht-Expo, Agencja SOMA,
Targi Toruńskie, and ZIAD – Bielsko Biała.
On behalf of trade fair and exhibition organizers and all of us at Polish Chamber of
Exhibition Industry, I wish you making only good decisions and using the exhibitions to the fullest. So far, nothing better has been invented in marketing!
Bogusław Zalewski
President of the Board of PCEI
5
RADA IZBY / BOARD // BIURO / HEAD OFFICE
POLSKA IZBA PRZEMYSŁU TARGOWEGO
RADA IZBY
Prezes Rady Izby
Bogusław Zalewski
(Międzynarodowe Targi Poznańskie)
Członek Rady Izby
Paweł Babij
(Interservis, Łódź)
Wiceprezes Rady Izby
Grażyna Grabowska
(Targi w Krakowie, Kraków)
Członek Rady Izby
Małgorzata Gałuszka
Członek Rady Izby
Andrzej Meliński
(Meliński Minuth,
Poznań)
Wiceprezes Rady Izby
Urszula Potęga
(Międzynarodowe Targi Polska,
Warszawa)
Członek Rady Izby
Andrzej Mochoń
(Targi Kielce sp. z o.o.,
Kielce)
BIURO IZBY
Dyrektor
Marzenna Łukaszewicz
6
Wicedyrektor
Halina Trawa
Koordynator ds. Promocji
Jan Studencki
Członek Rady Izby
Jacek Serkuczewski
(Międzynarodowe
Centrum Targowe,
Pracownia Sztuk
Plastycznych, Warszawa)
Członek Rady Izby
Maciej Witkowiak
(Inter-Mark Group
K. i M. Witkowiak,
Poznań)
CZŁONKOWIE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO
MEMBERS OF POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY
CZŁONKOWIE / MEMBERS
2-s-s sp. z o.o.
ul. Patriotów 67/69, 04-966 Warszawa
tel: +48 22 872 4384
fax: +48 22 872 4384
e-mail: [email protected] ; [email protected]
http://www.2-s-s.com
Firma jest dostawcą usług, materiałów i produktów dla branży wystawienniczej,
reklamowej i meblarskiej. Realizuje projekty nietypowe, indywidualne, z zastosowaniem najnowszych trendów europejskich. W ofercie nowoczesne stoiska w systemie Sturdy, w kombinacji z panelami MDF.
The company is a supplier of services, materials and products for the exhibition
industry. It offers non-typical, custom built exhibition stands, based on the latest European trends. The offer includes modern exhibition stands in the Sturdy system, in
combination with MDF panels.
A-Z ZDZISŁAW FILIPIAK
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe sp. z o.o.
ul. Nieszawska 3, 61-022 Poznań
tel: +48 61 875 2672, 875 2674
fax: +48 61 875 2672
e-mail: [email protected]
http://www.a-z.com.pl
1997, 2004
Projektowanie i kompleksowa realizacja stoisk targowych, wystaw i wnętrz w kraju
i za granicą. Zabudowa niestandardowa z wykorzystaniem nietypowych materiałów i nowoczesnych technologii oraz w oparciu o systemy wystawiennicze. Pełne
wyposażenie wykonywanych obiektów w meble, sprzęt gospodarczy i multimedialny. Usługi graficzno – plastyczne. Od 2004 roku nasza firma pracuje zgodnie
z normami systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000. Firma posiada tytuł Lider
Usług Targowych.
Design and comprehensive realization of trade fair stands, exhibitions and interiors
all over the country and abroad. Unconventional construction with non-typical materials and modern technologies with use of exhibition systems. Complete furnishing, household appliances, multimedia equipment. Graphics and decoration. Our
company has been working in accordance with quality management systems ISO
9001:2000 since 2004. The Company is the Trade Fair Service Leader prizewinner.
2002, 2004
A.S. MESSE CONSULTING sp. z o.o.
ul. Pasaż Ursynowski 7, lok. 43, 02-785 Warszawa
tel: +48 22 855 2490, 855 2492
fax: +48 22 855 4788
e-mail: [email protected]; [email protected]
http://www.as-messe.pl
8
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę
niemieckiej spółki targowej Messe Düsseldorf GmbH – organizatora branżowych
targów i wystaw na świecie oraz jej spółek siostrzanych, firm: Messe Düsseldorf
ASIA i Messe Düsseldorf China – organizatorów targów branżowych w krajach azjatyckich. Reprezentując w Polsce interesy wiodących w branży organizatorów targów
świadczy usługi z zakresu marketingu wystawienniczego i consultingu dla polskich
i zagranicznych firm. Zakres działalności firmy obejmuje: prowadzenie wyłącznego
przedstawicielstwa na Polskę spółek targowych Messe Düsseldorf GmbH, Messe
Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China, obsługa wystawców i zwiedzających,
kontakty z prasą branżową, współpraca ze związkami i organizacjami branżowymi, usługi w zakresie marketingu wystawienniczego: doradztwo w wyborze imprez
targowych, organizacja udziału firm w targach, projektowanie i budowa stoisk, obsługa projektów targowych i wystaw w Polsce i za granicą, organizacja i realizacja
prezentacji, konferencji prasowych, akcji promocyjnych oraz PR.
The company A.S. Messe Consulting Ltd. is the sole representative of the trade fair
company Messe Düsseldorf GmbH – the organizer of trade shows and exhibitions
worldwide and subsidiaries Messe Düsseldorf Asia and Messe Düsseldorf China
– organizers of trade shows and exhibitions an Asian countries. Representing the
businesses of the world leading trade fair operators the company provides services
on exhibition marketing and consulting for companies in Poland and abroad. A wide
range of services rendered includes: running the sole Polish representative office of
Messe Düsseldorf GmbH, Messe Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China, exhibitor and visitor service, contact with trade press, cooperation with associations and
trade organizations, exhibition marketing services: consulting on selecting suitable
trade fair, organizing fair participation, operating fair projects and exhibitions in Poland and abroad, stand design and construction, organizing presentations, press
conferences, preparing and implementing advertising and promotional activities.
ABISAL sp. z o.o.
ul. Strzałkowskiego 26/6A, 60-855 Poznań
tel: +48 61 848 3645, 848 1090, 601 704 831
fax: +48 61 848 3645, 848 1090
e-mail: [email protected]
http://www.abisal.com.pl
Firma zajmuje się kompleksową realizacją stoisk targowych w kraju i za granicą.
Wykonuje projekty, dokumentację i wizualizację stoisk. Zapewnia pełną obsługę wystawców, wyposażenie stoiska w meble i sprzęt gospodarczy. Świadczy usługi graficzno-plastyczne, wydruki wielko formatowe. Firma buduje stoiska w systemach
wystawienniczych Syma i Octa oraz stoiska nietypowe: z płyty kartonowo-gipsowej
i z elementów drewnianych. W ofercie również stoiska piętrowe i pawilony na otwartym terenie.
The company is a provider of complete service in the area of construction of exhibition stands at home and abroad. The offer includes design of stands, documentation and visualization works, furnishing of stands with furniture and household
appliances, graphic and plastic service and foolscap printouts. Abisal constructs
both stands based on the Octanorm and Syma modular exhibition display systems
9
CZŁONKOWIE / MEMBERS
elements as well as custom built stands: made of cardboard-plaster building boards and wooden elements. On the Customer’s request two-storey stands and pavilions in the open air.
ABYSS s.c. Małgorzata i Krzysztof Szofer
ul. Sadnicka 19, 60-187 Poznań
tel: +48 61 868 2352, 868 1198
fax: +48 61 868 2714
e-mail: [email protected]
http://www.abyss.pl
Projektowanie i wykonawstwo ekspozycji targowych. Stoiska wykonywane pod
klucz – z pełnym wyposażeniem. Wykonawstwo indywidualnych mebli ekspozycyjnych. Specjalizacja w realizacji nietypowych projektów. Własna pracownia projektowa oraz zaplecze warsztatowo – wykonawcze. Ponadto wykonawstwo ekspozycji
z projektów i elementów powierzonych przez klienta. Realizacja projektów w kraju
i za granicą.
Complete development of exhibition stands including designing and construction.
Turn-key construction and complete stand equipment. Individual exposition furniture
on request. Specialization in untypical projects. Own designing team and workshop.
Construction of exposition stands based on client’s projects and materials. Accomplishment of orders in Poland and abroad. If you wish to present your company in
an untypical and unconventional way, we invite you to co-operate with us. We offer
our knowledge and experience.
Agencja MAJAKAR
ul. Aleksandrowska 16/43, 91-120 Łódź
tel: + 48 42 611 1004, 602 358 633
fax: +48 42 611 1004
e-mail: [email protected]
http://majakar.com.pl
Działalność od 1995 roku. Projektowanie i realizacja stoisk targowych w kraju i za
granicą. Realizacja stoisk indywidualnych na podstawie projektów własnych i powierzonych. Wykonywanie zabudowy stoisk piętrowych i pawilonów zewnętrznych,
wyposażanie w meble, sprzęt gospodarczy i audiowizualny. W ofercie prace graficzne oraz wydruki wielko formatowe na różnych nośnikach. Stoiska agencji są
nagradzane na wielu imprezach targowych. Wysoki standard świadczonych usług
potwierdzony jest wieloletnią współpracą z Wystawcami. Wyłączny przedstawiciel
firmy Klemproducts, producenta systemu wystawienniczego KLEM.
Established in 1995, the company offers development of a wide range of individual
stands according to in-house or client’s design, including multi-storey stands and
outdoor pavilions. The services include: equipping stands with exhibition furniture and furnishings, domestic appliances, audiovisual equipment, graphic artwork
an foolscap printouts on various carriers. The Agency’s stands have got numerous
10
CZŁONKOWIE / MEMBERS
awards during various exhibitions. Long lasting cooperation with the Exhibitors proves high standard of the service rendered by the company. The exclusive sales representative of Klemproducts, the producer of KLEM exhibition connectors system.
Agencja SOMA Marek Orłowski, Andrzej Stępniewski sp.j.
ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa
tel: +48 22 649 7669, 649 7671
fax: +48 22 649 7683
e-mail: [email protected]
http://www.soma.info.pl
Agencja SOMA to wyspecjalizowana firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie: organizacji międzynarodowych targów, wystaw i konferencji, kojarzenia partnerów polskich i zagranicznych, promocji polskiego eksportu na rynkach całego
świata, upowszechniania informacji o polskim przemyśle oświetleniowym i elektroinstalacyjnym, kompletacji dostaw eksportowych, działalności internetowej
i wydawniczej i organizowania kampanii reklamowych i promocyjnych. Organizator
znanych w Europie Środkowo-Wschodniej Targów Światło i Elektrotechnika. Działa
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001.
SOMA Agency is an experienced company specialized in: organizing international
trade shows, exhibitions and conferences, Polish and foreign business partners matchmaking, promoting of Polish exports on the global markets, disseminating information on Polish lighting and electric installation industry, putting together export
order deliveries, publishing activity and Internet operation, organizing promotional
and advertising campaigns. The company is the organizer of the Lighting and Electric Technology Trade Show – well known in the Central and Eastern Europe. It operates in compliance with the PN-EN ISO 9001:2001 norm requirements.
AKTUALNOŚCI Wydawnictwo Targowe
ul. Dąbrowskiego 23/4, 60-840 Poznań
tel: +48 61 664 7000
fax: +48 61 664 7001
e-mail: [email protected]
http://www.aktualnosci.pl
Firma powstała w 1992 roku. Wiodącym tytułem wydawnictwa jest magazyn informacyjno-reklamowy Aktualności Targowe wydawany na wybrane, najbardziej prestiżowe targi w kraju. Firma związana jest z obszarem działalności Międzynarodowych Targów Poznańskich i innymi czołowymi ośrodkami targowymi – w Gdańsku,
Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Kielcach. Głównym założeniem funkcjonowania
magazynu Aktualności Targowe jest wspieranie działań promocyjnych dużych firm,
zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w targach, propagowanie innowacji w polskiej gospodarce. Na łamach magazynu tworzone są również
dogodne warunki promocji polskich liderów rynku, a także organizacji branżowych
i naukowych.
11
CZŁONKOWIE / MEMBERS
The company was established in 1992. It is the publisher of the Aktualności Targowe
(Trade Fair News) magazine, traditionally published on the occasion of the most prestige exhibitions in Poland. The company cooperates with Poznań International Fair
and other leading Polish exhibition centers including Gdansk, Warsaw, Wroclaw,
Cracow and Kielce. The main objective of Aktualności Targowe is supporting promotional activities of large companies and encouraging small and medium enterprises
to participate in exhibitions as well as propagating innovations in the Polish economy. The magazine offers convenient promotional conditions for the Polish business
leaders trade and scientific organizations.
ARCHITECT R.Ch. DESIGN
ul. Trzebiatowska 47, 60-423 Poznań
tel: +48 61 848 8851, 848 8991
fax: +48 61 848 8851
e-mail: [email protected]
http://www.rchdesign.com.pl
Indywidualne, profesjonalne projektowanie i realizacja stoisk w różnych systemach
wystawienniczych. Budowa stoisk nietypowych, także piętrowych, wykraczających
poza standardy targowe. Kompleksowe wyposażenie stoisk, łącznie z grafiką. Pełen
zakres usług związanych z obsługą stoisk.
Customized professional exhibition stand development, construction of stands based on elements in different stand construction systems. Unconventional stands
including two-storey ones. Equipping stands, graphics, decoration. Full-range exhibition stand service.
ART-CO Ewa Laskowska
ul. Okrężna 5, 05-091 Ząbki
tel: +48 22 781 4727
fax: +48 22 781 6995
e-mail: [email protected]
http://art-co.com.pl
Projektowanie i realizacja budowy stoisk targowych z pełnym wyposażeniem w elementy architektoniczne, graficzne, reklamowe, meble, oświetlenie i wyposażenie
zaplecza. Zgodnie z życzeniami i oczekiwaniami klienta firma opracowuje projekt
wstępny, który po uzgodnieniu, konsultacji i korektach staje się projektem do realizacji. Indywidualne potrzeby klientów znajdują odzwierciedlenie w przyjętych rozwiązaniach projektowych i rodzaju wyposażenia stoiska. „Art-Co” produkuje również meble, które są standardowym wyposażeniem budowanych stoisk.
A comprehensive in-house service in the field of exhibition stand development including design, construction and equipping of stands with architectural, graphic,
advertising elements, exhibition furniture, lighting systems and a back stand equipment. The developed projects mirror the Clients’ individual needs. Art Co. is also
a producer of exhibition furniture.
12
CZŁONKOWIE / MEMBERS
BIT: Biznes – Innowacje – Technologie sp. z o.o.
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań
tel: +48 61 866 5936, 866 6650, 869 2206
fax: +48 61 866 6650
e-mail: [email protected]
http://www.binte.pl
Oferta firmy obejmuje organizację i obsługę: konkursów targowych dla wystawców Złoty Medal MTP, Medal Grand Mercure MTP, Złoty Medal MTP SAWO, Grand
Prix SAWO i innych), kongresów, konferencji, seminariów i sympozjów oraz szkoleń,
spotkań typu „matchmaking”, organizacja i obsługa kojarzenia partnerów handlowych polskich z zagranicznymi, a także profesjonalnego zwiedzania targów przez
zorganizowane grupy uczniów, studentów i specjalistów różnych branż zawodowych w ramach edukacji targowej. Firma pośredniczy w procedurze odzyskiwania
podatku VAT przez podmioty gospodarcze z krajów UE, w szczególności w związku
z udziałem w targach. Świadczy usługi promocji i reklamy produktów i firm wyróżnionych w konkursach targowych. Pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania w Poznaniu uczestników targów i innych wydarzeń związanych z targami, kongresami,
konferencjami i szkoleniami. Współuczestniczy w organizacji i obsłudze udziału firm
i specjalistów polskich w spotkaniach handlowych, misjach gospodarczych (wyjazdowych i przyjazdowych) oraz innych wydarzeń w ramach promocji polskiego
eksportu.
The company’s offer includes: organization of trade fair competitions for exhibitors
(e.g. PIF Golden Medal, PIF Grand Mercure, PIF SAWO Golden Medal, Grand Prix
SAWO), organization of congresses, symposia, seminars, training and other business
meeting including matchmaking for Polish and foreign partners, organization of visits to exhibitions for university students, students of vocational schools and professionals representing different sectors of industry. It also offers foreign companies
assistance in recovering VAT for goods and services purchased in Poland and assists
exhibitors, visitors to exhibitions and other businessmen in booking accommodation in Poznań. BIT is a co-organizer of the Polish enterprises participation in trade
meetings, outgoing and incoming trade missions and other events for Polish export
promotion.
BTL Poznań – Systemy Medialne sp. z o.o.
ul. Graniczna 41, 62-002 Złotniki
tel: +48 61 842 0954
fax: +48 61 842 0953
e-mail: [email protected]
http://www.btl.info
Firma jest częścią niemieckiej grupy firm BTL Veranstaltungstechnik GmbH. Zajmuje się techniczną obsługą różnego rodzaju imprez: konferencji, koncertów, prezentacji produktu oraz spotkań firmowych. Dla firm biorących udział w targach zapewnia nowoczesną oprawę medialną stoiska targowego w technikę światła, obrazu
i dźwięku. Klient może liczyć na wykwalifikowany zespół profesjonalistów, który
stworzy każdy, nawet najbardziej niestandardowy efekt medialny. Wysoka jakość
13
CZŁONKOWIE / MEMBERS
posiadanego sprzętu, fachowa obsługa i zaangażowanie pracowników firmy są
gwarancją sukcesu organizowanego przedsięwzięcia.
The company is a member of the German group BTL Veranstaltungstechnik GmbH.
It specializes in audio-visual services for various events: conferences, congresses,
product presentations and corporate meetings. It also provides state-of-the art audio-visual presentations for exhibition stands. Professional, highly qualified in-house
team is able to develop unusual media solutions for company’s customers. Professional equipment and service combined with commitment of the team guarantee
success of every endertaking.
C. HARTWIG Gdynia S.A.
ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia
tel: +48 58 690 0000
fax: +48 58 690 0001
e-mail: [email protected]
http://www.chg.pl
Kompleksowe usługi spedycyjno – transportowe w kraju i za granicą z wykorzystaniem transportu morskiego, lądowego i lotniczego we wszystkich kierunkach
geograficznych w eksporcie, imporcie, tranzycie oraz obsługa logistyczna wystaw,
targów i konferencji w kraju i zagranicą.
Comprehensive forwarding and transportation services at home and abroad by sea,
land and air – from anywhere to everywhere in the world. Our offer encompasses
the complex servicing of transport and forwarding of every kind of exhibit, from
small-scale advertising materials for congresses and symposia, through elements of
stand construction to production machines, irrespective of their dimensions.
DEKORA Mirosława Sporna
ul. Kierska 19, 62-090 Rokietnica
tel: +48 61 842 8099
fax: +48 61 842 8099
Biuro Targowe
ul. Śniadeckich 10, 60-774 Poznań
tel: +48 61 864 3299
fax: +48 61 864 3299
e-mail: [email protected]
Projektowanie i wykonawstwo „pod klucz“ ekspozycji wystawienniczo-handlowych
w oryginalnym systemie Octanorm. Realizacja stoisk nietypowych. Oferta specjalna: pawilony parterowe i piętrowe na powierzchni otwartej. Zabudowa piętrowa
w oryginalnym systemie Octanorm-Doppelform.
Comprehensive development of trade fair and exhibition stands in the original Octanorm system. Construction of unconventional stands. Special offer: one- and twostorey pavillions outdoors. Storeyed stands based on the original Octanorm – Doppelform system.
14
CZŁONKOWIE / MEMBERS
ELIPSA DESIGN
ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań
tel: +48 61 853 1107
fax: +48 61 665 83 56
e-mail: [email protected]
http://www.elipsadesign.pl
Pakiet standardowych usług świadczonych przez firmę obejmuje: wykonanie projektu architektonicznego stoiska oraz projektu grafiki (wraz z wizualizacją), wykonanie zabudowy stoiska z pełnym nadzorem autorskim, wykonanie grafiki i innych
elementów wystroju stoiska, aranżację ekspozycji, wyposażenie stoiska w meble,
oświetlenie, kwiaty i inne dekoracje, dokumentację fotograficzną stoiska. W ofercie firmy znajdują się również nowoczesne multimedia, systemy oświetleniowe
i dźwiękowe – przy współpracy ze specjalistami w tym zakresie. Firma gwarantuje
szybki i profesjonalny serwis podczas trwania targów. We współpracy z partnerami
zapewnia także: personel obsługi stoiska (hostessy, tłumacze, modelki, fotomodelki, ochrona), organizację bankietów i spotkań biznesowych, pomoc w rezerwacji
zakwaterowania (odpowiedniego do oczekiwań klienta), codzienne sprzątanie stoiska, wiele innych usług wiążących się z uczestnictwem w targach.
The package of standard services offered by the company includes: architectural
design of a stand and graphics (with visualization), stand construction with design
supervision, production of graphics and other stand decorations, arrangement of
the exposition, furnishings, lighting, flowers and other decorative items, pictures of
the stand. Elipsa Design offers also modern multimedia, lighting and audio systems
– developed in cooperation with experts from these areas. The company guarrantees fast and professional comprehensive service during exhibitions and in cooperation with its partners offers: stand personnel (hostesses, interpreters, models, photo
models, security), organisation of banquets and business meetings, assistance in
booking accommodation (in line with the Customer’s expectations), daily cleaning
of stands and many other services related to trade fair participation.
EXACTUS s.j.
Al. Kościuszki 17, Ip., 90-418 Łódź
tel: +48 42 632 2866
fax: +48 42 632 2859
e-mail: [email protected]
http://www.exactus.pl
Firma działa od 1991 roku i zajmuje się organizacją wystaw, kongresów i zjazdów
medycznych. Jest organizatorem Środkowoeuropejskiej Wystawy Stomatologicznej: CEDE.
Established in 1991, the company is the organizer of medical exhibitions, congresses and conferences, including Central European Dental Exhibition CEDE.
15
CZŁONKOWIE / MEMBERS
EXPO LINIA
ul. Dąbrowskiego 298, 60-406 Luboń k/Poznania
tel: +48 61 813 1224, 813 1023
fax: +48 61 813 1224, 813 1023
e-mail: [email protected]
http://www.expolinia.pl
Zabudowa stoisk targowych według indywidualnych projektów architektonicznych. Realizacja stoisk parterowych i piętrowych. Potwierdzeniem kreatywności
zespołu i wysokiego standardu usług są otrzymane liczne wyróżnienia przyznane
przez organizatorów targów. Kompleksowy zakres usług obejmuje m.in.: wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektowej i technicznej, wykonanie zabudowy
wystawienniczej, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, realizację oświetlenia, opracowanie i wykonanie oprawy graficznej stoiska (elementy przestrzenne,
podświetlane, wydruki wielkoformatowe), wyposażenie stoiska w meble, wyposażenie zaplecza kuchennego, profesjonalny sprzęt audiowizualny, serwis kwiatowy,
techniczny, fotograficzny, sprzątanie stoiska, demontaż stoiska, transport i dostawę
eksponatów oraz transport osobowy uczestników targów (w Poznaniu).
Development of exhibition stands based on tailor-made designs including one and
two level stands. Numerous rewards received from trade fair and exhibition organizers acknowledge creativity of the team and high standards of rendered services which include: professional design and technical documentation, construction
of exhibition stands, electrical installation, water and sewage installation, lighting,
graphic design of exhibition stands, provision of furniture and household appliances,
audiovisual equipment, loud speaking equipment, flower arrangements, technical
support, photographing, cleaning, disassembly of stands, transport and delivery of
exhibits and transport of participants (in Poznań).
EXPO-PLAN Adam Konieczny
ul. Śniadeckich 9/1, 60-773 Poznań
tel: +48 61/ 865 9600, 865 9843
fax: +48 61/ 865 9600, 865 9843
e-mail: [email protected]
http://www.expo-plan.com.pl
Kompleksowa realizacja ekspozycji targowych w kraju i za granicą w oparciu o systemy oktagonalne i rozwiązania niekonwencjonalne. Zabudowa piętrowa, zabudowa zewnętrzna. Projekty, dokumentacja, prace graficzno-plastyczne. Pełna obsługa
w czasie trwania imprezy targowej.
Comprehensive development of trade fair and exhibition stands based on the octagonal systems and unconventional technologies and construction systems at home
and abroad. Two-storey stands, outdoor pavilions. Design, documentation and
graphic services. Full-range service rendered to exhibition during exhibitions.
16
CZŁONKOWIE / MEMBERS
EXPO-SYSTEM sp. z o.o.
ul. Orzeszkowej 9/11, 60-778 Poznań
tel: +48 61 865 7808, 865 7810
fax: +48 61 865 7810
e-mail: [email protected]
http://www.expo-system.com.pl
Kompleksowa zabudowa stoisk targowych. Projektowanie architektoniczno-graficzne. Projektowanie dokumentacji techniczno-elektrycznej. Wykonawstwo stoisk
w systemie oktagonalnym, również piętrowych oraz w wersjach niesystemowych
(stoiska nietypowe). Realizacja usług graficzno-plastycznych. Wyposażenie stoisk
w meble oraz sprzęty gospodarcze.
Comprehensive development of trade fair stands. Architectural and graphic design.
Technical and electric working plans design. Construction of stands in the octagonal
system, including two-storey stands and unconventional stands. Graphics and decoration service. Furnishing of stands with furniture and household appliances.
EXPOSPED sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
tel: +48 22/ 256 7172, 256 7173
fax: +48 22/ 256 7171
e-mail: [email protected]
http://www.exposped.com.pl
ExpoSped jest firmą spedycyjną, specjalistą w logistyce targowej i wyłącznym spedytorem na terenie Warszawskiego Centrum EXPO XXI. Firma świadczy usługi na
terenach targowych w Polsce i na całym świecie. Doświadczony personel (spedytorzy i agenci celni) zna doskonale specyfikę targów i wystaw, co gwarantuje wysoką
jakość usług. Współpraca poza granicami z siecią renomowanych partnerów zagranicznych gwarantuje klientom sprawną obsługę przesyłek. Profesjonalny program
logistyczny jest ściśle dostosowany do wymagań wystawców oraz organizatorów
targów. W ofercie firmy: organizacja transportu eksponatów na teren targów, prace
przeładunkowe towarów targowych zgodnie z instrukcjami nadawcy, kompleksowa
obsługa celna, obsługa magazynowa eksponatów i opakowań, odbiór ze stoisk i dostawa pustych opakowań po zakończeniu imprezy, organizacja transportu powrotnego, formalności związane z wystawieniem karnetu ATA w imieniu zleceniodawcy.
Działalność firmy ExpoSped obejmuje również kompleksową obsługę spedycyjną
przy organizacji międzynarodowych kongresów i sympozjów w kraju i za granicą.
ExpoSped is a forwarding agent, specialist in trade fair and exhibition logistics. The
company offers its services on fairgrounds in Poland and all over the world. It is an
exclusive forwarder at Warsaw Expocentres EXPO XXI area and an official forwarding partner of the Palace of Culture and Science in Warsaw. Co-operation abroad
with renowned freight forwarding partners guarantees efficient and trouble-free
service. The professional logistic programme conforms exactly to the standards and
demands of the Clients. A wide range of services rendered by the company includes: exhibits delivery to the desired fairground, customs formalities, unloading and
17
CZŁONKOWIE / MEMBERS
reloading goods according to exhibitors instructions, storage of exhibits and empty
packages, full handling on a fairground, return transport. ExpoSped specializes also
in spedition services for conferences and symposia at home and abroad.
EXTEND VISION sp. z o.o.
ul. Jasna 32A, 31-227 Kraków
tel: +48 12 415 5111
fax: + 48 12 415 5155, 415 5111
e-mail: [email protected]
http://www.wystawa.pl; www.extendvision.pl
Firma Extend Vision działa na rynku marketingu wystawienniczego od roku 1994 r.
Klienci firmy mogą wybierać wśród szerokiej gamy ekonomicznych rozwiązań wystawienniczych. Podstawowy profil działalności firmy to obsługa w zakresie wyposażenia firm w systemy wystawiennicze, konferencyjne, targowe, promocyjne,
począwszy od projektu graficznego po finalny produkt. Całość oferty koncentruje
się na trzech głównych dziedzinach: sprzedaży mobilnych systemów wystawienniczych, dających możliwość samodzielnego montażu i demontażu, autorskiej i systemowej zabudowie, kompleksowej obsłudze targowej oraz solventowym i atramentowym druku wielkoformatowym. Firma wciąż poszerza zakres swojej działalności
w obrębie rynku wystawienniczego. Działalność Extend Vision została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami: Gazela Biznesu, Oko Reklamy, Statuetka
Fair Play, Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus.
Founded in 1994, the company offers high-quality and functional products in ergonomic packaging. To improve the service quality, the company created a CRM
system in 2004 which helps to finalize orders quickly and to inform the customers
about the state of their current orders. Extend Vision offers a wide variety of products
suitable for the continually expanding Polish market: standard modular exhibition
systems and individual projects accomplished in accordance with the customer’s
required specifications. The company’s achievements are primarily based on the
customers’ satisfaction with the product as well as on numerous industrial awards
won (Gold MTP Medals, Gazela Biznesu, Oko Reklamy, Acanthus Aureus, Business
Fair Play Statuette). The staff participate in key training courses to enhance their
knowledge of exhibition marketing. Teamwork is a vital part with each individual
experience, combining to ensure maximum success at trade fairs, conferences and
promotions organised.
FAIRTEX-SERVICE Przedsiębiorstwo Usług Targowych
ul. Porzeczkowa 39, 61-306 Poznań
tel: + 48 61 870 5521
fax: + 48 61 870 5023
e-mail: [email protected]; [email protected]
http://www.fairtex.com.pl
Firma działa w segmencie usług związanych z projektowaniem i wykonywaniem
stoisk wystawienniczych. Wykonuje zabudowę stoisk w Polsce i w całej Europie.
18
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Stosuje różne techniki prezentacji wystawców: architektoniczne, graficzne, wizyjne,
oświetleniowe. Dla gości przyjeżdżających do Poznania prowadzi dział zakwaterowań z bogatą bazą noclegową.
Fairtex – Service is a company involved in designing and construction of exhibition
stands. It provides the services to exhibitors in Poland and all over Europe using
different techniques of presentation (architectular, graphic, visual, lighting). It also
offers a good quality accomodation for all the guests visiting Poznań.
GEOSERVICE – CHRISTI sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 41/7, 50-032 Wrocław
tel: +48 71 343 2104, 601 922 880, 601 060 941
fax: +48 71 372 4419
e-mail: [email protected]
http://www.geoservice.pl
Organizator największych międzynarodowych targów w branży kamieniarskiej w Europie Środkowowschodniej oraz targów regionalnych w tej branży, wraz z towarzyszącymi im sympozjami, konferencjami i seminariami. Profesjonalna, kompleksowa
obsługa wystawców.
The organizer of the biggest international trade fair for stone and stone-processing
machines in Central and Eastern Europe, as well as regional trade fair within the
same industry, including accompanying events – symposia, conferences and seminars. Full-range service rendered to exhibitors.
GRUPA ANTARES
ul. Rzgowska 102, lok. 32, 93-153 Łódź
tel: +48 42 682 2532, 682 2551, 502 030 231
fax: +48 42 682 4312
e-mail: [email protected]
http://www.stoiskatargowe.pl
Projektowanie i realizacja stoisk systemowych i niesystemowych, jednopoziomowych, wielopoziomowych i zewnętrznych. Firma działa od 1994 roku. Własny
zespół projektowy. Baza wykonawcza w Poznaniu. Możliwość profesjonalnego,
estradowego oświetlania ekspozycji, zamocowanego do ramp wolnostojących lub
zwieszanych z dachów hal wystawienniczych. Nagłośnienie stoisk, wyposażenie
w multimedia, systemy głosowania, etc. Liczne nagrody za realizacje. Na życzenie
pilotaż administracyjny w sprawach związanych z targami, akcje eventowe na stoiskach. Organizacja imprez firmowych.
Designing and construction of system and custom exhibition stands, one-storey and
multi-storey stands as well as outdoor stands. Business activity since 1994. Own designer team. Stand equipment base in Poznań. Ability to provide customers with professional scene lighting equipment based on foot-light construction. Numerous awards
for the company’s productions. On request full-range administration service rendered
to exhibitors and organization of events at a stand. Organization of corporate events.
19
CZŁONKOWIE / MEMBERS
HANSA MESSE SPEED sp. z o.o.
ul. Skarbka 37, 60-348 Poznań
tel: +48 61 662 4420, 662 4430
fax: +48 61 662 4456
e-mail: [email protected]
http://www.hansa-messe-speed.com.pl
Firma oferuje kompleksowe usługi logistyki targowej na całym świecie. Działa od
ponad 10 lat doradzając, planując i realizując projekty logistyki targów, wystaw
i event’ów. Wiedzę teoretyczną uzupełnia doświadczeniem praktycznym zdobytym
podczas obsługi imprez w najdalszych zakątkach świata. Dorobek firmy obejmuje
realizacje we współpracy z renomowanymi partnerami m.in. w: Rosji, Kazachstanie,
Chinach, USA, Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, RPA. Przy organizacji
łańcucha dostaw do wskazanych terenów targów firma łączy transport: lądowy,
morski i powietrzny. Gwarantuje klientom serwis najwyższej jakości.
The company offers logistic services worldwide. It has been in the logistics service market for more then 10 years, advising, planning and developing successfully logistics projects for trade fairs, exhibitions and other events. The experienced
company’s staff offers the Customers optimal exhibition logistics service in co-operation with renowned partners from all over the world in numerous countries including: Russia, Kazakhstan, China, USA, Brazil, UAE. The combination of the most suitable means of transport for every single exhibition (by road, sea or air) guarantees
the best quality of the service.
HELLWING EXPO Expo Targi Wystawy Wnętrza
ul. Lipcowa 33, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
tel: +48 61 816 1095
fax: +48 61 816 1095
e-mail: [email protected]
http://www.hellwingexpo.com.pl
Kompleksowa realizacja stoisk targowych „pod klucz” w oryginalnym systemie Octanorm, stoiska piętrowe w systemie Doppelform-Octanorm. Specjalizujemy się
w projektowaniu i wykonawstwie stoisk nietypowych.
Turn-key construction of trade fair stands in the original Octanorm system. Two-storey stands in the Doppelform-Octanorm system. Specialization: designing and construction of non-typical stands.
HERMES EXHIBITIONS Marek Jędraszczak
os. Stare Żegrze 133/8, 61-249 Poznań
tel: +48 61 877 5480
fax: +48 61 877 5481
e-mail: [email protected]
http://www.hermes-exhibitions.pl
20
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Projektowanie i budowa stoisk targowych o oryginalnym charakterze: systemowych lub
indywidualnych, w tym piętrowych oraz pawilonów na terenie otwartym. Kompleksowe
usługi wystawiennicze, m.in.: projekty architektoniczne w programach 3D, grafika reklamowa, instalacje elektryczne i wodociągowo-kanalizacyjne, prace etalażowe, kompozycje kwiatowe, wyposażenie stoisk w meble, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt
audiowizualny, serwis fotograficzny, obsługa stoisk przez hostessy i tłumaczy.
Design and construction of original trade stands: system or custom made designs,
including multi-level stands and outdoor pavilions. Comprehensive exhibition services, including: architectural designs (3D software), advertising graphics, electrical
and water-sewage installations, exhibition layouts, flower arrangements, provision
of furniture, household articles and RTV equipment, photographic services, provision of stand hostesses and interpreters.
HERMES STUDIO EXPO Krzysztof Boczkowski
ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań
tel: +48 61 847 6001 w. 239, 601 736 781
fax: +48 61 841 1881
e-mail: [email protected]
http://www.hermes.poznan.pl
Kompleksowa realizacja niesystemowych stoisk targowych według indywidualnych
projektów, stoisk w systemie oktagonalnym lub z elementów drewnianych i płyt
gipsowo-kartonowych, wraz z oprawą plastyczną, wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Stoiska piętrowe i pawilony na powierzchni otwartej.
Comprehensive development of trade fair and exhibition unconventional stands
made according to client’s design, based on the octagonal system or wooden and
cardboard-gypsum boards, including stand decoration, electrical installation, water-sewage system and furnishing stands with furniture and household appliances.
Two-storey stands and pavilions in the open air.
INDIVIDUAL Agencja Hostess i Modelek
ul. Żurawia 32/34, lok. 507, 00-515 Warszawa
tel: +48 22 622 53 92, 512 963 853, 501 068 646
fax: +48 22 622 05 12
e-mail: [email protected]
http://www.individual.pl
Agencja Hostess i Modelek Individual zajmuje się wynajmem hostess i modelek,
przygotowanych do pracy na wszelkiego rodzaju imprezach, m.in.: targach, bankietach, akcjach promocyjnych, imprezach okolicznościowych i pokazach mody.
Firma współpracuje z grupą doświadczonych hostess we wszystkich większych
miastach na terenie całej Polski. W swojej bazie posiada blisko 500 wyselekcjonowanych współpracowników: hostess, hostów, modelek, modeli, tancerek. Firma
oferuje również hostessy znające języki obce w stopniu biegłym, przygotowane
do pracy jako tłumaczki. Agencja Individual jest wpisana do rejestru podmiotów
21
CZŁONKOWIE / MEMBERS
prowadzących agencje zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie
pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz agencja pracy tymczasowej. W ciągu 3 lat działalności firma zdobyła uznanie w oczach wielu firm, które
chętnie polecają Agencję Individual jako solidnego partnera.
Individual Models and Hostess Agency handles hiring hostesses and models prepared to work at all kinds of events: trade fairs, banquettes, promotion events, occasional parties and fashion shows. The Company cooperates with a group of experienced hostesses from all major cities in Poland. In its own data base the company
has gathered about 500 specially selected co-workers: hostesses, hosts, models
(both sex), dancers. Hostesses have with fluent knowledge of foreign languages
and are prepared to work as translators. The Agency is registered as an employment
agency and temporarily-employment agency. While the 3 years time of its existence
on the market the Individual Agency has gained trust of many companies who can
recommend it as a solid partner.
INEXPO – Poznańska Agencja Targowa
Jan Lisiak Piotr Wojewodzic s.j.
ul. Berlinga 9, 63-000 Środa Wlkp.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Śniadeckich 3/4, 60-773 Poznań
tel: +48 61/ 865 8043, 865 8044
fax: +48 61/ 865 8043, 865 8044
e-mail: [email protected]
http://www.inexpo.pl
1999
Pełen zakres usług wystawienniczych w kraju i za granicą: projekty i dokumentacje,
uzgodnienia z organizatorami, zabudowa systemowa i niesystemowa, stoiska piętrowe
i pawilony zewnętrzne. Wykonanie instalacji i kompletne wyposażanie stoisk w meble,
oświetlenie, instalację elektryczną, sprzęt audiowizualny i nagłośnienie. W ofercie nowoczesny system kształtowania przestrzeni użytkowej Nova Form. Hostessy, catering,
organizacja imprez towarzyszących. Firma posiada tytuł Lider Usług Targowych.
Comprehensive exhibition stand service at home and abroad: design and documentation, negotiations with exhibition organizers, trade fair and exhibition stand
development. Unconventional and conventional expositions, two-storey stands and
outdoor pavilions. Equipping stands with electrical and water-sewage installations,
furniture, lighting systems, electrical installations, audiovisual equipment, loudspeakers. The company offer includes the up-to-date Nova Form space development
system. Hostesses, catering, organization of accompanying events. The Company is
Trade Fair Service Leader prizewinner.
22
CZŁONKOWIE / MEMBERS
INTER-MARK GROUP s.c. Katarzyna i Maciej Witkowiak
ul. Przybyszewskiego 45/7, 60-356 Poznań
tel: +48 61 657 7757, 657 7754, 657 7756
fax: +48 61 657 7750
e-mail: [email protected]
http://www.inter-markgroup.com
Projekty nietypowe, indywidualne i realizacje z zastosowaniem najnowszych trendów europejskich. Uznanie i stała współpraca z wystawcami polskimi i zagranicznymi. Realizacje stoisk targowych na terenie Polski i całej Europy. Lider Usług Targowych 2006. Liczne nagrody za projekt i wykonanie stoisk targowych. Kompleksowe
wyposażenie w meble, instalacje, catering, kwiaty. Serwis reklamowy i fotograficzny, hostessy.
Atypical and custom stand design and development following the latest European
trends. Acknowledgement and partnership of Polish and foreign exhibitors. Realizations at exhibitions in Poland and Europe.Trade Fair Service Leader 2006. Numerous
rewards for design and development of exhibition stands. Complex furnishing with:
furniture, installations, catering, flowers. Advertising and photo services, hostesses.
2006
2007
INTER-SERVICE sp. z o.o.
ul. Orzeszkowej 18, 60-778 Poznań
tel: +48 61 865 7520, 865 7572
fax: +48 61 865 8740
e-mail: [email protected]
http://www.inter-service.com.pl
Firma świadczy usługi w zakresie projektowania i zabudowy stoisk targowych. Oferuje stoiska zbudowane w oparciu o elementy systemu Octanorm. W ofercie także piętra użytkowe Doppelform oraz przestrzenne elementy Octastructur. Realizacja stoisk
nietypowych obejmuje projektowanie, opracowanie dokumentacji . wyposażanie stoisk w meble, sprzęt gospodarstwa domowego, TV-Plazma, rzutniki, skanery i oświetlenie sceniczne montowane na konstrukcjach rampowych. Firma posiada wieloletnie
doświadczenie w realizacji ekspozycji zagranicznych. Jest członkiem sieci Octanorm
Service Partner International. Firma jest zdobywcą licznych nagród za realizację stoisk
targowych, a także posiada tytuł Lider Usług Targowych.
The company is a provider of a wide range of services in the area of exhibition stands
design and construction. It offers stands based on the Octanorm modular exhibition
display system, Doppelform multi-level storeys and expositions with the use of Octastructur spatial elements. Development of custom built exhibition stands includes
design and documentation work, quipping stands with TV-Plazma, projectors, scanners
stage lighting systems (light ramps), furniture and household appliances, artistic and
graphic works. Inter – Service is an experienced exhibition service provider. The company is a member of Octanorm Service Partner International. It is the winner of numerous awards for stand realizations including Trade Fair Service Leader 2006 Prize.
1998
1998
23
CZŁONKOWIE / MEMBERS
INTEREXPO sp. z o.o.
ul. Stefanowskiego 24, 90-537 Łódź
tel: +48 42 637 1014
fax: +48 42 637 1014
e-mail: [email protected]
http://www.interexpo.pl
Kompleksowe i profesjonalne projektowanie i realizacja stoisk targowych (niesystemowych oraz z zastosowaniem rozwiązań systemowych OCTANORM i TRISTAR).
Wizualizacja projektów, dokumentacja techniczna, opracowania graficzne i plastyczne. Wyposażenie techniczne stoisk, systemy oświetleniowe, sprzęt gospodarczy, meble, systemy prezentacji oraz obsługa serwisowa. Ponadto w ofercie usługi
studia graficznego w zakresie grafiki użytkowej, projektowania i wykonywania form
wystawienniczych.
Professional services in the area of development of trade fair and exhibition stands
(non system stands, stands based on the Octanorm and Tristar system elements.
Visualization of design, technical documentation, graphics. Furnishing of stands with
technical equipment, lighting systems, household appliances and utensils, furniture,
presentation systems and service. The company’s offer includes also printmaking
and exhibition forms development.
INTERMEDIA sp. z o.o.
ul. Szkoły Orląt 4, 03-984 Warszawa
tel: +48 22 673 3370
fax: +48 22 673 3371
e-mail: [email protected]
http://www.imtargi.pl
Firma działa na rynku wystawienniczym od 1989 roku. Świadczy usługi w zakresie
kompleksowej realizacji stoisk targowych (stoiska indywidualne, jedno i wielopoziomowe, stoiska zbiorowe, pawilony na powierzchni otwartej) wraz z wykonaniem
projektu architektonicznego, graficznego, elektrycznego, zabudową stoiska, wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, wyposażenia
stoiska w meble, elementy ekspozycyjne, sprzęt audiowizualny i wyposażenie zaplecza. Na życzenie klienta firma zapewnia usługi dodatkowe: wykonanie kompozycji kwiatowych, fotografii, wykonanie druków reklamowych, zaproszeń, wynajem
hostess, rezerwacja miejsc hotelowych.
The company has been present on the exhibition market since 1989. It renders
a wide range of services in the area of complex development of exhibition stands
(individual stands including multi-level realizations, joint stands, outdoor pavilions)
including architectural, graphic and electrical design, stand construction, electrical
and water-sewage installations, lighting systems, equipping stands with furniture,
display systems, audio-visual equipment and other elements. The company offers special services on the Customer’s request: flower arrangements, photo and
graphic service (advertising materials, invitation cards), hire of hostesses and hotel
accommodation booking.
24
CZŁONKOWIE / MEMBERS
INTERSERVIS sp. z o.o.
ul. Stefanowskiego 24, 90-537 Łódź
tel: +48 42 637 1215, 637 1359, 637 2758
fax: +48 42 639 7980
e-mail: [email protected]
http://www.interservis.pl
Firma jest organizatorem branżowych targów i wystaw gospodarczych, konferencji
i seminariów oraz wystąpień firm polskich w targach za granicą. Jest wydawcą
Łódzkiego Przeglądu Targowego. Jest przedstawicielem Targów Morskich Europort
(RAI, Amsterdam). Na zlecenie klienta zajmuje się projektowaniem i zabudową stoisk targowych w oparciu o oryginalne elementy systemu Octanorm, a także buduje
stoiska niekonwencjonalne. Świadczy usługi promocyjne i reklamowe.
The company is the organizer of trade fairs and economic exhibitions, conferences,
seminars and the organizer of participations of Polish companies in exhibitions abroad. It is the publisher of the Łódź Trade Fair Magazine and the representative of RAI
for Europort International Maritime Exhibition. On the Customer’s request it renders
services in the area of design and construction of trade fair stands in the Octanorm
modular exhibition display system or non-system stands. It also provides promotion
and advertising services.
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
ul. Kasprowicza 2, 85-073 Bydgoszcz
tel: +48 52 376 8910, 376 8926, 376 8925
fax: +48 52 376 8920, 376 8929
e-mail: [email protected]
http://www.igwp.org.pl
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa
wodociągowe, kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Izba zrzesza ponad 430 podmiotów, co stanowi 85 % rynku wody pitnej w Polsce. To jedyna organizacja samorządu gospodarczego w Polsce działająca w tym sektorze. Reprezentuje branżę, zapewnia profesjonalną pomoc ekonomiczną, prawną, techniczną, dba o interesy jej
członków na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Izba corocznie organizuje
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji, a w cyklach
trzyletnich Kongresy Wodociągowców Polskich. Ponieważ jednym z podstawowych
zadań organizacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności
wyczerpujących się zasobów wodnych, Izba powołała Polską Fundację Ochrony
Zasobów Wodnych.
The Economic Chamber Polish Waterworks is an economic self-governing organization for water companies in Poland. At present the Chamber embraces about 430
member water companies that together provide about 85% of the production potential of drinking water in Poland. The Chamber represents its members interests
in government relations, provides expert advice to its members in the fields of law,
economics and technology, represents the Polish water and sewer sector in national as well as international organizations and develops international co-operation.
25
CZŁONKOWIE / MEMBERS
The Chamber is the organizer of the International Fair of Machines and Facilities for
Water Supply held annually and the Polish Waterworks Congress held every three
years. Since one of the most important tasks of the Chamber is environmental
protection and especially water resources protection, the Chamber has established
the Polish Foundation for the Protection of Water Resources.
JMT POLSKA sp. z o.o.
ul. Fabianowska 151/153, 62-052 Komorniki k/Poznania
tel: +48 61 864 3587, 840 8218, 502 141 201, 501 713 144
fax: +48 61 864 3846
e-mail: [email protected]
http://www.jmt.poznan.pl
Firma JMT Polska jest oddziałem holenderskiej firmy JMT, od ponad 20 lat obecnej
na rynkach wystawienniczych Europy Zachodniej. Świadczy kompleksowe usługi
w zakresie wyposażania stoisk targowych w meble i akcesoria oraz organizacji imprez plenerowych. W ofercie firmy znajduje się ponad 5 tysięcy sztuk mebli w 200
wzorach oraz akcesoria takie jak: naczynia, nakrycia stołowe i sprzęt AGD. Poza tradycyjnym asortymentem firma proponuje swoim klientom najnowsze modele odpowiadające światowym trendom. W ofercie firmy namioty o wymiarach od 25 – 1000
m2, wyposażone w podłogi, profesjonalne sceny, oświetlenie i nagłośnienie.
JMT Polska is a Polish branch of the Dutch company JMT, a leading rental company
for furniture and flooring on the European exhibition, conferences and event market.
The company’s core activity is rendering services in the field of equipping exhibition
stands (with furniture and a wide range of accessories) and organizing events. The
company offers over 5000 pieces of furniture in 200 models and household appliances. Apart from standard assortment the company disposes of modern models following the latest world trends. It offers also tents from 25 up to 1000 sq.m. including
flooring, stages, lighting and sound systems.
KOARA Przedsiębiorstwo Promocyjno-Reklamowe
Ewa Siwek Grzegorz Siwek s.j.
ul. Wileńska 33, lok. 2, 03-414 Warszawa
tel: +48 22 618 5857, 618 0150, 602 217 528
fax: +48 22 618 3831
e-mail: [email protected]
http://www.koara.com.pl
2001
26
Firma świadczy usługi w zakresie kompleksowej zabudowy stoisk targowych w kraju i za granicą, począwszy od wykonania projektu architektonicznego , poprzez montaż stoiska, pełen serwis podczas trwania targów i demontaż. Zajmuje się budową
stoisk standardowych, w oryginalnym systemie Octanorm (firma jest członkiem Octanorm Service Partner International), jak i budowa stoisk nietypowych, piętrowych
i domków i pawilonów wolnostojących na powierzchni otwartej. Świadczone usługi
uwzględniają indywidualne potrzeby klientów. Na życzenie firma kompleksowo wy-
CZŁONKOWIE / MEMBERS
posaża stoiska w meble, sprzęt AGD i RTV, jak również świadczy usługi graficzne,
prace plastyczne, obsługę hostess i catering. Firma Koara jest zdobywca licznych
nagród za realizacje targowe oraz posiada tytuł Lider Usług Targowych.
The company is a leading provider of services in the area of complex development
of exhibition stands in Poland and abroad including designing, assembling, full exhibition service during the exhibition and dismantling of stands. The company’s offer
includes system stands based on the elements of the Octanorm exhibition display system (the company is a member of the Octanorm Service Partner International) and
non-system stands, storeyed stands and outdoor booths and pavilions in the open
air. According to the Customer’s individual needs the company provides equipping
stands with furniture, electronic equipment and household appliances, graphic and
decoration artwork, hostesses and catering. The company is a winner of numerous
awards for its realizations including the Trade Fair Service Leader Prize.
2005
Korporacja Inicjatyw Gospodarczych sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 36, lok. 115, 02-532 Warszawa
tel: +48 22/ 849 4252
fax: +48 22/ 849 3136
e-mail: [email protected]
http://www.korporacja.waw.pl
Firma zajmuje się kompleksową organizacją udziału polskich i zagranicznych firm
w międzynarodowych targach i wystawach: zakupem i dzierżawą powierzchni,
realizacja zabudowy, obsługą delegatów obejmującą formalności wizowe, hotele,
przeloty i transfery lokalne, doradztwo targowe. Dla klientów firma świadczy nieodpłatną pomoc w sporządzaniu wniosków o dotację z funduszy krajowych i europejskich oraz rozliczenia końcowe umów przed wypłatą dotacji. Firma posiada koncesję organizatora turystyki i gwarancję ubezpieczeniową Signal Iduna. Gwarantuje
profesjonalny poziom usług i konkurencyjne ceny.
The company is a leading provider of services in the area of complex organization of
polish and foreign exhibitors’ participations in international trade fairs and exhibitions.
The company’s offer includes purchase of the exhibition area, stand construction,
complex tourists service including visa formalities, hotel accommodation booking,
organization of flights and local transfers, consulting service. The company provides
its Customers with free consulting regarding applying for grants from European funding programmes and accountancy in the area. It has the License of the Polish Tourist
Organizer and provides Signal Iduna insurance warranty. The company guarantees
professional high quality service to the Customers and competitive prices.
LABUDA DESIGN Anna Labuda
ul. Szparagowa 23, 62-081 Wysogotowo k/ Poznania
tel: +48 61 814 8527, 652 5280, 509 320 502
fax: +48 61 652 5280
e-mail: [email protected]
http://www.labuda.com.pl
27
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Firma istnieje na rynku od 1991 r. i zajmuje się sporządzaniem projektów i perfekcyjną realizacją stoisk targowych, wnętrz oraz mebli na zamówienie. Stoiska targowe
budowane są zarówno w Polsce jak i w Europie oraz poza naszym kontynentem. Firma zapewnia ciekawe projekty, wysoką jakość usług, kompleksową obsługę, spełnianie indywidualnych życzeń, terminowość i konkurencyjne ceny. Dysponuje doskonałym zespołem projektantów i wykonawców, co zapewnia bezpośredni nadzór
nad jakością oraz sprawny przebieg realizacji dzieła. Najwyższa jakość usług oparta
jest o doświadczenia i praktykę zdobywane przez 17 lat działalności w branży. Motorem działań firmy jest nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale przede wszystkim
pasja, dzięki której można tworzyć i ciągle doskonalić produkty. Potwierdzeniem tej
pasji i najwyższej jakości usług są liczne nagrody i wyróżnienia za ekspozycje targowe oraz referencje firm będących w czołówce na rynkach w kraju i za granicą.
The company has been on the market since 1991. It offers a wide range of services
including development of construction projects, interior designs and customized
furnishings, as well as construction of fair booths in Poland, throughout Europe and
overseas. It guarantees interesting construction projects, top quality services, reliable customer service, carrying out of individual requests, punctuality and competitive
prices. The team of expert designers and contractors, over 17-year experience and
practical knowledge gained in the business guarantee high quality and professionalism of services. The secret of the company’s success lies not only in extensive
experience but also in their passion for innovative designing that has driven them to
steadily improve the quality and reliability of services. Numerous awards and prizes
received over the years confirm the creativity and perseverance of the company’s
management. The quality and professionalism of services can be confirmed by the
customers in Poland and abroad.
LITTERA Pecko Matysiak s.c.
Podwale Przedmiejskie 24/21, 80-824 Gdańsk
tel: +48 58 307 5670, 307 5671
fax: +48 58 307 5671
e-mail: [email protected] ; [email protected]
http://www.littera.com.pl
Podstawowym zakresem działalności firmy Littera jest wystawiennictwo. Firma
współpracuje ze wszystkimi największymi centrami targowymi w Polsce. Posiada
własne architektoniczne biura projektowe, pracownię graficzną oraz realizacyjną,
magazyn i środki transportu. Dysponuje oryginalnym systemem z profili aluminiowych firmy Octanorm oraz wszystkimi niezbędnymi elementami wyposażenia stoisk (profesjonalne oświetlenie, meble, sprzęt gospodarczy).
The company’s core activity is designing and construction of exhibition stands in
cooperation with all the major exhibition centers in Poland. The company has an
in-house design team and studio, a storehouse and means of transport. Littera offers stands based on the Octanorm exhibition display system and equipped with all
necessary accessories: exhibition furniture, household appliances and professional
lighting systems.
28
CZŁONKOWIE / MEMBERS
ŁYSOGÓRY Przedsiębiorstwo Turystyczne sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
tel: +48 41/ 365 5000
fax: +48 41/ 365 5001
e-mail: [email protected]
http://www.lysogory.com.pl
Hotel „Łysogóry” położony jest w samym centrum Kielc, przy głównym deptaku
miasta. Do dyspozycji gości przeznaczone są komfortowo wyposażone apartamenty i pokoje, centrum konferencyjne, ekskluzywny pasaż handlowy oraz parking
strzeżony. Hotel jest jest idealnym miejscem na konferencje, kongresy, sympozja,
szkolenia oraz prezentacje. Jest doskonale przygotowany i posiada wieloletnie
doświadczenie w profesjonalnym organizowaniu i kompleksowej obsłudze wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych. Na terenie hotelu znajdują się trzy sale konferencyjne o różnej wielkości i niezmiennie wysokim standardzie. Szeroka oferta
i wysoki poziom usług oraz miła, profesjonalna obsługa zapewnią Państwu poczucie satysfakcji.
The Łysogóry Hotel is located in the very heart of the city of Kielce. It invites the customers to its comfortably arranged interiors. The hotel embodies charm and elegance.
The Secession style façade distinguishes the hotel from the surrounding buildings.
Convenient location enables fast and easy access to the most interesting points of
the city. Both cultural and social life of Kielce goes on in the hotel’s nearest neighbourhood. The hotel is an excellent place to organize conferences. Furthermore it is
perfectly prepared for and experienced in organizing all sorts of business meetings. It
offers three conference rooms on the hotel premises, diverse in size but guaranteeing
invariably high standard. A wide range and high quality of the services provided by the
experienced staff guarantee a pleasant stay and satisfaction of the Guests.
M & M SERVICE
Przedsiębiorstwo Organizacji Wystaw i Obsługi Targów
ul. Jaśminowa 17, 62-002 Suchy Las k / Poznania
Biuro Obsługi Klienta
ul. Orzeszkowej 3, 60-778 Poznań
tel: +48 61 866 4948, 601 707 725
fax: +48 61 866 4948
e-mail: [email protected]
http://www.mm.service.com.pl
Firma zajmuje się projektowaniem i kompleksową zabudową stoisk targowych w systemie oktagonalnym oraz wykonaniem stoisk nietypowych, wykraczających poza
standardy targowe, zbudowanych z zastosowaniem drewno i płyt gipsowo – kartonowych. W ofercie również zabudowa stoisk piętrowych oraz budowa domków
i pawilonów wolnostojących. Firma wykonuje usługi graficzne i prace dekoratorskie,
wyposaża stoiska w instalacje, meble i artykuły gospodarstwa domowego.
The company offers comprehensive development of non-system exhibition display
stands based on the octagonal system or made according to individual design with
29
CZŁONKOWIE / MEMBERS
the use of wooden and plaster-cardboard boards. The offer includes also construction of storeyed stands and pavilions in the open air. Complex services on request:
stand decoration, electrical installations, water-sewage installations and furnishing
stands with furniture and household appliances.
MAD-EXPO sp. z o.o.
ul. Parkowa 3/1, 60-775 Poznań
tel: +48 61 866 2610
fax: +48 61 865 7512
e-mail: [email protected]
http://www.madexpo.com.pl
Mad-Expo działa na rynku wystawienniczym od kilkunastu lat. Oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie projektowania i budowy stoisk targowych. Realizuje zamówienia na targach krajowych i zagranicznych. Oferuje projekty oraz wykonanie
stoisk targowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb wystawcy. Oferta
firmy obejmuje bogate i oryginalne pomysły oraz aranżacje ekspozycji. Świadczy
kompleksową obsługę podczas trwania targów.
Mad-Expo has been present on the exhibition market for dozen or so years . It offers
a wide range of services in the area of design and construction of exhibition stands
at exhibitions throughout the country and abroad. The development of individual
stands is adjusted to the Customer’s demands. The company’s offer includes realization of unique ideas and service before, during and after an exhibition: assembly
works, complex furnishing of stands with furniture and household appliance and
technical systems, graphic and decoration artwork and disassembly works.
MAXPOL sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa
tel: +48 22 628 0621, 629 9621, 625 1408
fax: +48 22 621 0373
e-mail: [email protected]
http://www.maxpol-targi.com.pl
2006, 2007
30
Firma Maxpol zajmuje się kompleksową organizacją wystąpień polskich wystawców na targach na Białorusi, w Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, Estonii, we
Francji, w Hiszpanii, Holandii, Indiach, Kazachstanie, na Litwie, Łotwie, w Meksyku, w Niemczech, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwecji, na Ukrainie, w USA,
w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, a także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Szeroki wachlarz usług obejmuje projektowanie, zabudowę i aranżację stoisk targowych, przewóz eksponatów i odprawy celne, organizację indywidualnego pobytu,
usługi promocyjne, reklamowe, tłumacze, hostessy, personel pomocniczy. Zajmuje
się również poszukiwaniem partnerów biznesowych dla firm. Maxpol jest laureatem
konkursu Lider Usług Targowych 2006 i 2007 za ogromny dorobek w dziedzinie organizacji udziału polskich wystawców w targach za granicą oraz promocję polskich
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Maxpol is a provider of services in the area of complex organization of foreign trade
fair participations of Polish exhibitors in Bielarus, Bulgaria, China, Croatia, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Hungary, India, Italy, Kazakhstan, Lithuania, Latvia,
Netherlands, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab
Emirates, United Kingdom, United States. A wide range of services includes design,
construction and development of exhibition stands, transportation of exhibits, custom
clearance service, stay organization for individuals, promotion and advertising services, hire of interpreters, hostesses and additional staff. The company also offers its Customers business partners matchmaking. Maxpol is the Trade Fair Service Leader 2006
and 2007 Prize winner for great input in the area of organization of Polish companies’
foreign participations and the Polish businesses promotion abroad.
MELIŃSKI MINUTH sp. z o.o.
ul. Obornicka 253 A,B, 60-693 Poznań
tel: +48 61 842 9283
fax: +48 61 842 9252
e-mail: [email protected]
http://www.melinski-minuth.com.pl
Firma świadczy szeroki wachlarz usług związanych z profesjonalnym projektowaniem
i zabudową stoisk targowych w kraju i za granicą. Specjalizuje się w projektach nietypowych i indywidualnych. Świadczy również obsługę multimedialną imprez targowych i eventów. Zapewnia profesjonalną obsługę każdego Klienta oraz wysoką jakość
i terminowość oferowanych usług, zgodnie z normami ISO 9001:2000. Firma posiada
liczne nagrody za realizację niekonwencjonalnych stoisk targowych. Jest laureatem
licznych nagród i wyróżnień za realizacje targowe. Posiada tytuł Lider Usług Targowych. Współpracuje z największymi firmami polskimi i zagranicznymi i cieszy się ich
uznaniem Jest członkiem sieci Octanorm Service Partner International.
The company is a provider of a wide range of services in the area of complex development of exhibition stands in Poland and abroad. The company’s core activity
is development of non-system, custom built exhibition projects. The offer includes
also multimedia technical service at trade fairs, exhibitions and other events. Meliński Minuth provides its Customers with professional, high quality service confirmed by the ISO 9001:2000 quality management system certificate. The company
cooperates with numerous leading Polish and foreign companies and has got their
recognition. It is a winner of numerous awards for its realizations and is the Trade
Fair Service Leader Prize winner. Meliński Minuth is a member of the Octanorm
Service Partner international.
2000
1999, 2000, 2001, 2003
2007
MESSE-PROJEKT s.c. P. Szczepaniak & R. Molewski
ul. Konopnickiej 5, 60-771 Poznań
tel: +48 61/ 865 8987, 865 2008
fax: +48 61/ 865 8982
e-mail: [email protected]
http://www.messeprojekt.pl
31
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i budowy stoisk targowych na terenie Polski i całej Europy. Realizuje nowatorskie pomysły i oryginalne
projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Zapewnia stałą, wysoką
jakość wykonania z dbałością o szczegóły i szybki i sprawny serwis w trakcie trwania
imprezy targowej. W ofercie firmy: oprawy plastyczne, grafika reklamowa, aranżacje
stoisk, druk wielkoformatowy, wyposażanie stoisk w sprzęt elektryczny, oświetleniowy i multimedialny, meble, sprzęt AGD, kwiaty. Firma oferuje program partnerski skupiający najlepsze, wyspecjalizowane firmy branży oraz wykonawców własnych.
The company provides complex service in the area of design and construction of exhibition stands throughout the country and abroad. It accomplishes unique innovative
ideas and original projects according to the Customers’ needs. It guaranties constant
high quality, prompt and operative service, taking care for every detail. The company’s
offer includes: decoration artwork, advertising graphics, arrangement of exhibition
stands, foolscap printouts, equipping stands with electrical equipment, lighting and
audio-visual systems, multimedia, furniture, household appliances, flowers. Messe
Projekt offers a partnership programme for the best contractors in the sector.
MESSE-SYSTEM Zakład Usługowo-Handlowy
Biuro Obsługi Klienta
ul. Śniadeckich 60, 60-774 Poznań
tel: +48 61/ 865 1931, 865 9914
fax: +48 61/ 865 1931
e-mail: [email protected]
http://www.messe.com.pl
Firma świadczy usługi kompleksowej realizacji stoisk obejmujące projektowanie
stoisk, usługi graficzne (w tym prace graficzne z wycinaniem na ploterze), wykonanie instalacji elektrycznej, wyposażenie w meble i sprzęt gospodarczy. Wykonuje
zabudowę w kraju i za granicą w systemie oktagonalnym, a także oferuje projektowanie i wykonawstwo stoisk nietypowych z wykorzystaniem elementów drewnianych i płyty kartonowo-gipsowej. Realizuje stoiska piętrowe i zabudowę targową na
powierzchni otwartej (namioty, pawilony).
The company provides services in the area of complete development of exhibition
stands including designing, graphic works (including precision cutting of graphics
with the use of a cutting plotter), electrical installation, furnishing with furniture and
household appliances. Construction of stands in the octagonal system at home and
abroad. Custom stands based on wooden elements and cardboard-gypsum board.
Construction of two-storey stands and outdoor stands (tents, pavilions).
Międzynarodowe Centrum Targowe sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
tel: +48 22 617 3042, 617 4191
fax: +48 22 616 1104
e-mail: [email protected]
http://www.mct.com.pl
32
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Firma zajmuje się organizacją targów, sympozjów naukowych i konferencji. Organizuje też prestiżowe konkursy dla wystawców za najlepsze produkty. Świadczy pełen
zakres usług związanych z obsługą stoisk targowych. Na życzenie klientów zajmuje
się rezerwacją noclegów w hotelach w czasie trwania imprez targowych.
The company is the organizer of trade fairs, scientific symposia and conferences. The
company also organizes the Best Product prestigious competitions for exhibitors. It
renders a wide range of services in the area of exhibition stand development. On the
Customer’s request it makes hotel accommodation reservations during exhibitions.
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
tel: +48 58 554 9200
fax: +48 58 552 2168
e-mail: [email protected]
http://www.mtgsa.com.pl
Firma jest organizatorem targów, konferencji, seminariów, spotkań handlowych,
imprez promocyjnych oraz plenerowych (jarmarki). Firma zarządza wielofunkcyjnym
centrum targowo-biznesowym. Posiada nowoczesną infrastrukturę i profesjonalne
zaplecze techniczno-usługowe niezbędne do realizacji imprez zarówno na terenie
własnym, jak i imprez plenerowych. Własna baza wystawiennicza to: 13 000 mkw.
powierzchni wystawienniczej pod dachem, 3 575 mkw. w przenośnych pawilonach
oraz 4 000 mkw. zabudowy targowej. Kompleksowa obsługa wystawców obejmuje: projektowanie, aranżację i zabudowę stoisk standardowych i indywidualnych,
serwis techniczny, fotograficzny, grafikę reklamową oraz usługi tłumaczy.
The company is the organizer of trade fairs, exhibitions, seminars, business meetings, promotional events and outdoor events (flea markets). It operates a multifunctional exhibition and business center. The company owns a modern infrastructure
and professional technical and services backup facilities indispensable for the organization of exhibitions on own fairgrounds and outdoor events. The exhibition venue
offers 13,000 sq.m of exhibition space including 3,575 sq.m of indoor space in portable pavilions. Stand construction capacity: 4,000 sq.m. Comprehensive service
for exhibitors includes: design and construction of exhibition stands (system and
custom built stands), technical service, photographic service, advertising graphics,
interpreting and translating services.
Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice
tel: + 48 32 78 99 100
fax: + 48 32 25 40 227
e-mail: [email protected]
http://www.mtk.katowice.pl
Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest kompleksowa organizacja
imprez targowych, a także wystaw, kongresów, konferencji i seminariów. Kryta
33
CZŁONKOWIE / MEMBERS
powierzchnia wystawiennicza liczy 5 000 mkw., powierzchnia otwarta, przyległa
do malowniczych terenów Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku – ponad
15 000 mkw. Na terenie Targów Katowickich znajduje się pięć klimatyzowanych sal
konferencyjnych, pełny dostęp do internetu i sprzętu multimedialnego, baza hotelowo – gastronomiczna, kilka pawilonów wystawienniczych, obszerne parkingi, nieopodal – stacja benzynowa. Wszystkie obiekty przystosowane są dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, istnieje całodobowa ochrona. Firma świadczy szeroki wachlarz
usług obejmujących kompleksowe wykonawstwo stoisk targowych.
The company’s core activity is organization of trade fairs and exhibitions, congresses,
conferences and seminars. It operates a venue which offers 5,000 sg.m of indoor
exhibition space, in five air-conditioned pavilions equipped with the Internet access
and multimedia equipment. The fairgrounds includes also over 15,000 sg.m of open
area, close to the picturesque Voivodship Culture and Recreation Park and offers
among others accommodation and catering services and spacious parking lots. Easy
access to a gasoline station. All parts of the venue are adapted for the disabled. The
area is 24 h protected. The company renders a wide range of exhibition services
including development of stands.
Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
tel: +48 81 534 4614, 532 4462
fax: +48 81 534 9295
e-mail: [email protected]
http://www.targi.lublin.pl
Firma jest organizatorem targów i wystaw, konferencji, sympozjów i kongresów,
bankietów, imprez sportowych, szkoleń, festynów i innych imprez w Centrum Targowo – Wystawienniczym w Lublinie i poza nim. Firma świadczy również usługi
projektowania i realizacji stoisk targowych. Oferuje kompleksowe wyposażenie
i pełen zakres usług wystawienniczych obejmujący projekty i dokumentację, prace graficzno-plastyczne, usługi reklamowe dla wystawców. Rezerwacja noclegów
w hotelach w czasie trwania targów.
The company is the organizer of trade fairs and exhibitions, symposia and congresses, banquets, sports events, training, garden parties and other events at Trade Fair
and Exhibition Center in Lublin and outside. The company offers services in the area
of exhibition stand development including design and construction of stands, documentation, graphic and decoration service, complete furnishing with furniture and
household appliances, advertising services for exhibitors and hotel accommodation
reservations during exhibitions.
Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź
tel: +48 42 636 2983, 636 8678
fax: +48 42 637 2935
e-mail: [email protected]
http://www.mtl.lodz.pl
34
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Firma jest organizatorem branżowych targów, wystaw i giełd o zasięgu krajowym
i międzynarodowym, kongresów, seminariów naukowo-technicznych, szkoleń,
konferencji i prezentacji oraz prestiżowych konkursów dla wystawców i środowisk
twórczych. Firma świadczy usługi w zakresie obsługi reklamowej i promocyjnej,
public relations; usługi poligraficzne i skład komputerowy. Oferta firmy obejmuje
też organizację bankietów, plastyczną aranżację stoisk, rezerwację miejsc hotelowych oraz usługi tłumaczy, hostess, rzeczników patentowych, serwis kwiatowy
i foto-video. Firma zajmuje się wynajmem obiektów na koncerty, imprezy sportowe i okolicznościowe. Międzynarodowe Targi Łódzkie są dysponentem Centrum
Wystawienniczo-Handlowego Expo-Łódź i Expo-Bis, położonych w pobliżu centrum
miasta.
The company is the organizer of national and international trade fairs, exhibitions and
markets as well as congresses, seminars, training, conferences, presentations and as
prestigious competitions for exhibitors and artistic circles. The company provides advertising, promotional and PR services, printing services and computer typesetting.
Supplementary services include: artistic arrangement of stands, hotel accommodation bookings, hire of interpreters, translators, hostesses and patent spokesmen,
florist service, photo-video service, organization of banquets. The company operates
the Expo-Łódź and Expo-Bis exhibition venues situated in the city center of Łódź and
rents its buildings for the organization of concerts, sports and occasional events.
Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa
tel: +48 22 529 3900, 529 3950
fax: +48 22 529 3976
e-mail: [email protected]
http://www.mtpolska.com.pl
Firma zajmuje się organizacją międzynarodowych targów i wystaw, organizacją i obsługą konferencji, seminariów, warsztatów i prezentacji oraz realizacją prestiżowych
konkursów dla wystawców. Świadczy usługi projektowania i wykonawstwa stoisk
targowych wraz z kompleksowym wyposażeniem, a na życzenie klienta realizuje
także usługi: tłumaczy, hostess, personelu pomocniczego, produkcji gadżetów i rezerwacji hoteli. Oferuje specjalne taryfy zniżkowe na loty do Polski w trakcie trwania
targów. Firma jest operatorem Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska – wielofunkcyjnego obiektu doskonale przystosowanego do organizacji m. in.: imprez
targowych, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych, kongresów, zjazdów i prezentacji, bali i bankietów, wydarzeń sportowych oraz produkcji filmowych. Centrum
spełnia wszystkie niezbędne europejskie wymogi pod względem bezpieczeństwa
i wykonania. W pierwszym etapie (jesień 2008) inwestycji do dyspozycji klientów
oddane zostaną: 10.000 m2 klimatyzowanej hali wystawienniczej wraz z przestronnym holem wejściowym, 2.000 m2 zewnętrznej powierzchni wystawienniczej,
centrum konferencyjne, dwa parkingi (podziemny – 417 miejsc parkingowych oraz
naziemny – 137 miejsc parkingowych), łatwe do zaaranżowania bezsłupowe powierzchnie, elektroniczny system rejestracji gości oraz nowoczesne media i rozwiązania telekomunikacyjne. Po zrealizowaniu drugiej fazy inwestycji, Centrum
Targowo-Kongresowe MT Polska – jako największy tego typu obiekt w Warszawie
35
CZŁONKOWIE / MEMBERS
– oferować będzie kolejne: 20.000 mkw. klimatyzowanych hal wystawowych, 8.000
mkw. funkcjonalnych powierzchni biurowych i konferencyjnych oraz dodatkowe
parkingi podziemne.
The company is the organizer of international trade fairs and exhibitions, conferences, seminars, training sessions, presentations and organization of prestigious competitions for exhibitors. It provides services in the area of design and development
of exhibition stands including complete furnishing as well as, on the Customer’s
request, translation and interpreting services, hire of hostesses and assistants and
production of gadgets on the Customer’s request. The company offers also hotel
accommodation booking and air tickets for exhibitors and visitors at reduced prices.
MT Polska operates the Warsaw Exhibition and Congress Center MT Polska – a multifunctional venue perfectly adopted to the organization of trade fairs and conferences,
concerts and other cultural events, congresses, conventions, balls and banquets,
sports events and firm productions. The Center fulfils European safety standards for
such venues. At the end of the first stage of construction works (in autumn 2008) the
venue Customers will be offered an air-conditioned exhibition hall (10,000 sg.m) with
a spacious entrance hall, 2,000 sq.m of outdoor exhibition space, a conference center, two car parks (an underground car park for 417 cars and a ground car park for 137
cars), easy to arrange columnless space, an electronic evidence system for visitors
and modern media and telecommunication solutions. After completing the second
stage of construction works the venue – the biggest of its kind in Warsaw – will offer
another 20,000 sq.m. of exhibition space in pavilions, 8,000 sq.m. of functional office
and conference space and extra underground car park area.
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel: +48 61/ 869 2000
fax: +48 61/ 869 2999
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
2005
36
Międzynarodowe Targi Poznańskie są liderem rynku wystawienniczego w Polsce.
Firma jest członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego
i CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. Posiada własne
największe w Polsce centrum targowe o powierzchni ponad 110 tys. m2 terenu
w halach wystawienniczych i prawie 35 tys. m2 terenu otwartego. Jest organizatorem ponad 50 specjalistycznych targów branżowych corocznie. Nowoczesna infrastruktura obiektów targowych jest dopasowana do potrzeb i oczekiwań wystawców i zwiedzających, Pozwala na dogodne kształtowanie powierzchni ekspozycji
i prowadzenie spotkań. Pawilony targowe są w pełni klimatyzowane, wyposażone
w kanały medialne – media gwarantujące wysoką jakość i szybkość informacji.
Firma oferuje pełen zakres usług w ramach zabudowy powierzchni i obsługi logistycznej produktów : transport, usługi celne, spedycję, usługi gastronomiczne. Sale
konferencyjne znajdujące się w obiektach MTP przystosowane są do organizacji
przedsięwzięć szkoleniowych, edukacyjnych i biznesowych. Firma jest również organizatorem grupowych wystąpień polskich na targach poza granicami kraju.
Poznań International fair is the leading Polish exhibition organizer. The company is
a member of UFI – the Global Association of the Exhibition Industry and CENTREX –
CZŁONKOWIE / MEMBERS
International Exhibition Statistics Union. It owns and operates the biggest fairground
in Poland with over 110,000 sq. m. of indoor exhibition space and almost 35,000 sq.
m. of outdoor exhibition space. PIF is the organizer of over 50 specialist exhibitions
in the most important sectors of industry and economy held annually. The modern
fairground’s infrastructure is well-equipped to meet all exhibitors’ and visitors’ requirements, allowing to shape space and construction solutions to their needs and to
organize business meetings at their convenience. All pavilions are air-conditioned
and equipped with media channels enabling high-quality and high-speed transfer
of information. The company provides a wide range of services including exhibition
stand development , comprehensive logistics services such as transportation of products, customs clearance and expedition of goods as well as catering services. The
conference halls situated in the PIF fairgrounds are adapted for training and educational activities and for the organization of business meetings. The company is also
the organizer of joint participations of Polish exhibitors in exhibitions abroad.
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin
tel: +48 91 464 4401
fax: +48 91 464 4402, 464 4489
e-mail: [email protected]
http://www.mts.pl
Firma jest organizatorem targów i wystaw, konferencji, sympozjów, kongresów i bankietów w Centrum Wystawienniczo-Targowym dysponującym halami o powierzchni
4 000 mkw., dwiema salami konferencyjnymi i restauracją. Międzynarodowe Targi
Szczecińskie to organizator różnorodnych imprez plenerowych w każdym, dowolnie
wskazanym przez klienta miejscu. Oferuje także usługi projektowania i wykonawstwa typowych stoisk targowych oraz stoisk wykonanych według indywidualnych
projektów. Świadczy pełen zakres usług reklamowych dla wystawców. Ponadto zajmuje się rezerwacją miejsc hotelowych, wynajmem hostess i tłumaczy oraz pełną
obsługą gastronomiczną imprez.
The company is the organizer of exhibitions, conferences, symposia, congresses
and banquets in own Exhibition Center with 4,000 sq.m of total exhibition space,
two conference halls and a restaurant. The Szczecin International Fairs can organise
a variety of outdoor events virtually at any location. On the Customer’s request the
company provides also design and construction of system and non system, custom
made exhibition stands. It renders also a full-range advertising service to exhibitors.
Hotel reservations, hire of hostesses, translators and interpreters and comprehensive catering service.
Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur s.c.
Lech Grabowski – Wanda Misiak
Al. J.Piłsudskiego 44, 10-577 Olsztyn
tel: +48 89/ 534 4044, 534 5918
fax: +48 89/ 534 5918, 534 4044
e-mail: [email protected]
http://www.targiwim.olsztyn.pl
37
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur są organizatorem targów i wystaw gospodarczych w Olsztynie i w województwie warmińsko- mazurskim, jedynym organizatorem targów w branży budownictwa w Polsce północno-wschodniej. Ponadto
zajmuje się kompleksową obsługą wystawców. Świadczy usługi plastyczne, reklamowe, poligraficzne i usługi budowy i wyposażania stoisk. Buduje stoiska na
targach, kongresach, konferencjach i sympozjach w całej Polsce i poza granicami
kraju. Posiada liczne nagrody i wyróżnienia za organizowane targi.
The company is the organizer of trade fairs and exhibitions in Olsztyn and in the
Warmian-Masurian Voivodeship. It is the only organizer of the construction industry trade fairs in the northeastern Poland. It also provides a wide range of services
to exhibitors including graphic artwork, advertising and printing services design,
construction and furnishing of exhibition stands. It offers development of exhibition
stands at domestic and foreign trade fairs and exhibitions and accompanying congresses, conferences and symposia. The company has won numerous awards for
the organization of exhibitions.
Międzynarodowe Targi Wrocławskie sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
tel: +48 71 348 3956
fax: +48 71 348 3956
e-mail: [email protected]
http://www.mtw.pl
Organizator targów, wystaw i promocji gospodarczych, kongresów, zjazdów i seminariów naukowych. Organizacja i obsługa spotkań firmowych i szkoleń. Realizacja
stoisk wystawienniczych w kraju i za granicą.
The company is the organizer of trade fairs, exhibitions, promotional events, congresses, conventions and scientific seminars. Organization of training and corporate
events. Development of trade fair stands in Poland and abroad.
MURATOR EXPO sp. z o.o.
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel: +48 22 829 6680
fax: +48 22 829 6681, 829 6690
e-mail: [email protected]
http://www.muratorexpo.pl
Murator Expo jest doświadczonym organizatorem targów związanych przede
wszystkim z rynkiem nieruchomości i budownictwa, a także z branżą sportów wodnych. We współpracy z innymi uczestnikami rynku nieruchomości w Polsce i pod
patronatem Prezydenta Miasta Warszawy cztery razy w roku firma organizuje targi Nowe Mieszkanie, Nowy Dom – od 2007 roku również w Krakowie. W ofercie
spółki jest też organizacja towarzyszących targom debat, wykładów, porad i spotkań środowiskowych we współpracy z organizacjami opiniotwórczymi i sektorem
mediów. Murator Expo pośredniczy także w wynajmie powierzchni zabytkowego
38
CZŁONKOWIE / MEMBERS
warszawskiego Pałacu Prymasowskiego, jest partnerem w dziedzinie organizacji
odbywających się tu wydarzeń. Ponadto spółka jest wydawcą i administratorem
specjalistycznych serwisów internetowych skierowanych do klientów rynku nieruchomości.
Murator Expo is an experienced organizer of trade fairs and exhibitions in the construction and real estate industry as well as in the water sports sector. In cooperation
with the real estate market players the company organizes four times a year the biggest housing fair in Warsaw: New House, new Flat and – starting 2007 – in Kraków
as well. In cooperation with different opinion-making organizations and media it also
organizes debates, lectures and meetings accompanying the exhibitions. Murator
Expo acts as an agent in the rent of the historic Primate’s Palace premises in Warsaw
and is a partner in the organization of events which take place there. The company
also runs and administrates the specialist Web sites: me-mieszkania.pl, me-kredyty.
pl and me-komercyjne.pl addressed the Client’s of the real estate market.
PARTNER
ul. Bobrownicka 1C, 61-306 Poznań
tel: +48 61 870 5123, 872 6011, 872 6264
fax: +48 61 870 5123, 872 6011, 870 5123
e-mail: [email protected]
http://www.partner.targi.pl
Kompleksowa zabudowa stoisk targowych na największych targach w kraju i za granicą. W ofercie firmy: projektowanie i zabudowa stoisk konwencjonalnych i indywidualnych, wraz z wyposażeniem w meble, sprzęt radiowo- telewizyjny, urządzenia
gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy i multimedialny. Prace graficzne
i plastyczne. Certyfikat ISO 9001:2000 jest gwarancją wysokiej jakości usług świadczonych przez firmę dla wystawców.
Complex development of trade fair and exhibition stands at the biggest trade fairs
and exhibitions all over the country and abroad. The company offer includes: designing and construction of conventional and individual trade fair and exhibition stands
as well as furnishing stands with furniture, radio and TV equipment, household appliances, computers and multimedia equipment. Graphics, decoration. Printing services. The ISO 9001:2000 certification is a guaranty of high quality service rendered
by the company to its customers.
PLUS EWELD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
os. Rzeczypospolitej 14/36, 61-397 Poznań
tel: +48 61 661 3637
fax: +48 61 661 3637
e-mail: [email protected]
http://www.eweld.pl
Kompleksowe usługi zabudowy i organizacja wystąpień targowych na terenie całego kraju i za granicą. Stoiska standardowe w systemie Octinex, stoiska piętrowe,
39
CZŁONKOWIE / MEMBERS
nietypowe, według projektu klienta. Realizacja usług reklamowych, poligraficznych,
graficznych i projektowych.
Trade fair and exhibition stands development and organization of trade fair participations all over the country and abroad. Comprehensive offer including: conventional
stands in the Octinex system, two-storey stands and unconventional ones, according
to clients design. Advertising and printing services, graphic.
POLEXPO EXHIBITIONS sp. z o.o.
ul. Bohdanowicza 13, 02-127 Warszawa
tel: +48 22 658 1818, 658 1819
fax: +48 22 822 0979, 883 0297
e-mail: [email protected]
http://www.polexpo.pl
Organizator udziałów polskich firm w zagranicznych imprezach targowych. Organizator wystaw narodowych z cyklu Polish Business Days i Business Polska. Ponadto
usługi projektowania, budowy i kompleksowego wyposażania stoisk targowych.
Eksport usług targowych.
The organizer of foreign trade fair participations for Polish companies. The Organizer
of national exhibitions: Polish Business Days and Business Poland. Designing and
turn-key construction of trade fair stands. Export of trade fair services.
Polska Technika Górnicza S.A.
ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy
tel: +48 32 323 4210
fax: +48 32 323 4222
e-mail: [email protected]
http://www.ptg.info.pl
Polską Technikę Górniczą S.A. tworzą przedsiębiorstwa produkcyjne o dobrej, ugruntowanej pozycji na rynku górniczym. Celem PTG S.A. jest zapewnienie kompleksowych usług dla przemysłu górniczego, od projektowania do wyposażania całych
kompleksów wydobywczych z możliwością realizacji dużych projektów inwestycyjnych, łącznie z ich finansowaniem. Firma jest organizatorem Międzynarodowych
Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa w Katowicach.
Polish Mining Engineering JSC was established by production companies with
strong position in the coal mining market. The goal of PME JSC is to provide complex services for the mining industry, starting from the stage of designing to the
delivery of complete long wall systems, with the possibility of complex realization of
big investment projects including their financing. The company is the organizer of
International fair of Mining, Power Industry and Metallurgy.
40
CZŁONKOWIE / MEMBERS
POŁANIECKI Przedsiębiorstwo Gastronomiczne
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel: +48 41 365 1224. 365 1273
fax: +48 41 365 1224
e-mail: [email protected]
http://www.polaniecki.net
Firma prowadzi działalność w zakresie żywienia indywidualnego (restauracja i bar
szybkiej obsługi na terenie Targów Kielce) i zbiorowego (wesela, bankiety, przyjęcia
okolicznościowe, konferencje). Kompleksowa obsługa imprez plenerowych, targowych (catering na stoiskach), muzycznych, sportowych i innych. Wykwalifikowany
i doświadczony personel, własna logistyka i serwis oraz nowoczesne zaplecze produkcyjne. Świeże i naturalne produkty stosowane przez firmę gwarantują wysoką
jakość usług. Główny cel jaki stawia sobie przedsiębiorstwo „Połaniecki” to pełne
zadowolenie klienta i satysfakcja z wykonanej pracy.
Activity in the scope of individual (a restaurant and a snack bar in the area of Targi Kielce) and collective (weddings, banquets, receptions, conferences) catering.
Comprehensive service at open-air parties, trade fairs (catering at stands), musical
and sports events and others, based on a qualified and experienced personnel,
own ligistics service and modern production back-up facilities. Quaranty of high
quality produce (based on fresh natural products) and service. Complete customer
satisfaction is the company’s main objective.
Pracownia Projektowo-Dekoratorska Danuta Słomczyńska
ul. Ptasia 30, 60-319 Poznań
tel: +48 61 664 1600
fax: +48 61 664 1601
e-mail: [email protected]
http://www.ptasia30.pl
Niestandardowe koncepcje reklamowe, doskonalące markę produktu i kształtujące
wizerunek firmy. Realizacja strategii marketingowej poprzez ekspozycje targowe.
Projektowanie i realizacja stoisk z naciskiem na wydobycie charakteru firmy, oddanie jej rangi i przede wszystkim stworzenie przestrzeni efektywnie eksponującej
produkt, będącej adekwatnym i skutecznie komunikującym tłem do jego promocji.
Wielowymiarowa i całościowa obsługa stoiska, od projektu po wykonanie.
Development of non-standard brand and product advertising concepts and PR concepts. Implementation of company marketing strategy by an exhibition stand concept. Design and development of stands with emphasis on the company profile, its
importance and by creating space for effective presentation of the product and its
promotion. Multidimensional complex turn-key service.
41
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Pracownia Sztuk Plastycznych sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa
tel: +48 22 617 4191
fax: +48 22 617 4191 w.102
e-mail: [email protected]
http://www.psp.com.pl
Ponad 55-letnie doświadczenie na polskim rynku usług plastycznych. Organizacja,
promocja i oprawa plastyczna targów i wystaw w Polsce i za granicą, kongresów,
konferencji, seminariów, bankietów i innych imprez towarzyszących targom. Projektowanie i wykonawstwo standardowej i indywidualnej zabudowy stoisk wystawienniczych. Małe formy rzeźbiarskie, medale okolicznościowe i materiały reklamowe
na potrzeby targów. Usługi graficzne w zakresie grafiki użytkowej. Firma posiada
tytuł Lider Usług Targowych.
2003
Over 55-year-long experience in the area of the visual arts services market in Poland.
Organization, promotion and visual arts services at trade shows and exhibitions in
Poland and abroad as well as accompanying congresses, conferences, seminars,
banquet receptions and other events. Comprehensive trade show stand development at individual request. The company offer includes also small carpentry forms
and medals for distinguished occasions, advertising materials, graphic services (applied graphics). The Company is the Trade Fair Service Leader Prize winner.
PROBUDEX Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe sp. z.o.o.
ul. Mazowiecka 68A/67, 30-019 Kraków
tel: +48 12 415 69 35
fax: +48 12 415 68 53
Biuro Obsługi Klienta
ul. Vetulaniego 1A, 31-227 KRAKÓW
tel: +48 12/ 415 6935
fax: +48 12/ 415 6853
e-mail: [email protected], [email protected]
http://www.probudex.com.pl
Projektowanie wraz z wizualizacją oraz budowa stoisk targowych na bazie systemów (Octanorm, Maxima, Maxima Light) oraz pozasystemowych-autorskich, z wykorzystaniem najnowszych technologii wystawienniczych. Organizacja kongresów,
seminariów, wystaw i imprez plenerowych. Budowa stoisk piętrowych w systemie
Doppelform oraz innych. Zastosowanie najnowszych technik oświetlenia oraz cyfrowych technik przekazu. Nowa linia stoisk Future Design stworzona dzięki środkom z Unii Europejskiej. Pełna obsługa we wszystkich centrach targowych w kraju
oraz za granicą. Obsługiwane przez firmę centra europejskie to głównie: Mediolan,
Werona, Genewa, Duesseldorf, Norymberga oraz Kolonia.
Designing with visualization and construction of system fair stands (on the basis
of the Octanorm, Maxima, Maxima Light systems) and non-standard/customized
stands, using the most modern exhibition methods. Organizing congresses, se-
42
CZŁONKOWIE / MEMBERS
minars, exhibitions and outdoor events. Constructing storeyed stands e.g. in the
Doppelform system. Application of the most modern lighting techniques and digital
transmission techniques. New line of stands- Future Design- created thanks to the
European Union finance. Full service in all trade centres in Poland and abroad. Main
European trade fair centres where the company provides its services: Milan, Verona, Geneva, Dusseldorf, Nuremberg, Cologne.
PROMOCJA s.c. W.Gola D.Lenartowska –
Przedsiębiorstwo Organizacji Wystaw i Obsługi Targów
ul. Tatarakowa 4, 61-680 Poznań
tel: +48 61 866 5058, 866 6384, 865 4777
fax: +48 61 865 8047, 865 6120
Biuro Obsługi Klienta
ul. Śniadeckich 11/2, 60-773 Poznań
tel: +48 61 866 5058, 866 6384, 865 4777
fax: +48 61 865 8047, 865 6120
e-mail: [email protected]
http://www.promocja-w-gola.com.pl
Zabudowa stoisk w systemie oktagonalnym według indywidualnych projektów
z dowolnych materiałów. Stoiska piętrowe i pawilony zewnętrzne. Realizacje na terenie Polski i Europy. Akcje promocyjne dla wystawców podczas trwania imprezy
targowej. Rezerwacja noclegów, zatrudnianie hostess i tłumaczy, catering. Projektowanie i produkcja materiałów reklamowych.
2007
Development of trade fair and exhibition stands in the octagonal system, according
to individual clients request. Construction of two-storey stands and outdoor pavilions. Realizations at exhibitions in Poland and Europe. Promotional campaigns for
exhibitors during events. Accommodation booking, hiring hostesses, interpreters,
catering. Designing and production of advertising materials.
Centrum-Hotele sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68, 90-432 Łódź
tel: +48 42 632 8336
e-mail: [email protected]
http://www.hotelspt.com.pl
Firma oferuje usługi noclegowe w swoich pięciu hotelach w mieście Łodzi. Zajmuje
się także organizacją konferencji i spotkań, przedsięwzięć turystycznych, transportowych i targowych.
The Łodź Tourist Enterprise offers accommodation services in its five hotels in the
city of Łódź. The company also renders services in the area of organization of conferences and meetings, tourist, transportation and exhibition projects.
43
CZŁONKOWIE / MEMBERS
PRZEMYSŁAW PHU sp. z o.o.
ul. Głogowska 16, 60-734 Poznań
tel: +48 61 866 3560
fax: +48 61 866 5163
e-mail: [email protected]
http://www.noclegi-poznan.pl ; www.hoteltt.com.pl
Firma oferuje miejsca w hotelach, pensjonatach, apartamentach, willach i prywatnych pokojach gościnnych w Poznaniu i okolicach, a także w hotelu T&T***. Hotel
położony jest w cichym i spokojnym miejscu, niedaleko głównej trasy wylotowej
z Poznania w kierunku na Wrocław a jednocześnie w pobliżu Międzynarodowych
Targów Poznańskich i centrum miasta. W ofercie apartamenty oraz przytulne jedno- i dwuosobowe pokoje z dostępem do Internetu. Do dyspozycji Gości również
restauracja, dwie sale konferencyjne, sauna i parking dozorowany.
The company offers accommodation in hotels, guest houses, apartments, villas and rooms situated in the city of Poznań and in the suburbs of Poznań, includning the T&T***
Hotel. Hotel is conveniently located in the quiet area in the south of Poznań, close to
Road to Wrocław, not far away from the Poznań International Fair fairground and the
Poznań city center. The hotel offers single and double rooms with the access to the
Internet, a restaurant, two conference halls, sauna and a guarded parking lot.
SIMPEX Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
ul. Lodowa 8, 60-226 Poznań
tel: +48 61 864 0600, 601 267 740
fax: +48 61 864 0600
Biuro Handlowe
ul. Nowowiejskiego 7, 61-731 Poznań
tel: +48 61 852 55 94
fax: +48 61 852 55 94
e-mail: [email protected]
Projektowanie i zabudowa stoisk targowych w systemie oktagonalnym – stelażowym oraz stoisk indywidualnych – z płyty MDF na targach w kraju i za granicą. Realizacja stoisk piętrowych i pawilonów zewnętrznych. Wyposażenie w meble i sprzęt
gospodarczy. Grafika. Hostessy.
Design and construction of trade fair and exhibition stands in the octagonal exhibition system and individual custom made stands made of the MDF board in Poland
and abroad. Two-storey stands, outdoor pavilions. Furnishing exhibition stands with
furniture and household appliances. Graphic works. Hostesses.
SPOŁEM Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców
ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań
tel: +48 61 828 8255
fax: +48 61 820 6113
e-mail: [email protected]
http://spolem-gss.com.pl
44
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Społem Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców działa na rynku poznańskim od
1949 r. Oferuje kompleksową obsługę cateringową bankietów, konferencji, szkoleń i innych wydarzeń. Organizuje wszelkie imprezy okolicznościowe – również
we własnych lokalach. Prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną lodów, pierogów
i wyrobów ciastkarskich z własnych pracowni. Jako jedyna w Poznaniu posiada
sieć barów mlecznych, a także prowadzi liczne kawiarnie i cukiernie. Na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprasza do restauracji i kawiarń. Atuty
spółdzielni to bogata oferta smacznych dań, atrakcyjne ceny, miła i sprawna obsługa, sumienność, punktualność, rzetelność.
Społem is the gastronomy cooperative active in the Poznan gastronomy market since 1949. It offers catering service to banquets, conferences, training sessions and
other events. Społem is the organizer of fests and receptions, also in its own restaurants. It is a wholesaler and retailer of in-house produced ice-cream, dumplings and
pastry products. The company is the only owner of the beanery bars, cafes and cake
shops in Poznań. Spolem invites Customers to its numerous cafes and cake shops in
the Poznań International Fair fairgrounds. The company is famous for good quality,
tasty meals, low process and good and quick customer service.
STYMA Stanisław Madaj
ul. Sławomira 23, 61-063 Poznań
tel: +48 61/ 876 8810, 604 552 707
fax: +48 61/ 870 8960
e-mail: [email protected]
http://www.styma.strefa.pl
Projektowanie i zabudowa stoisk targowych w systemie FOGA oraz stoisk nietypowych. Kompleksowa realizacja stoisk wystawienniczych, wystaw i ekspozycji.
Prace graficzno -plastyczne. Wyposażenie stoisk w meble i sprzęt gospodarczy.
Kompleksowe usługi targowe na terenie całego kraju i za granicą.
Design and construction of exhibition stands in the Foga system and custom-made
stands. Complete realisation of exhibition and fair stands and expositions. Design
and graphic works. Furnishing stands with furniture and fittings. Service available all
over Poland and abroad.
Targi Bydgoskie Sawo sp. z o.o.
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
tel: +48 52 581 1177
fax: +48 52 581 1176
e-mail: [email protected]
http://www.sawo.pl
Organizator targów, wystaw, konferencji i seminariów oraz misji gospodarczych
i prezentacji firm polskich w targach za granicą. Projektowanie, budowa i wyposażanie stoisk ekspozycyjnych, usługi wydawnicze, reklamowe i promocyjne. Nagrody
i wyróżnienia za wysoką jakość świadczonych usług: Medal Prezydenta Bydgoszczy
45
CZŁONKOWIE / MEMBERS
– za szczególne zasługi dla rozwoju Bydgoszczy; Puchar Wojewody Bydgoskiego
– za osiągnięcia w promocji regionu kujawsko-pomorskiego; Medal Głównego Inspektora Pracy – za zasługi dla ochrony pracy; Nagroda „HERMES – znak kujawsko-pomorskiej solidarności“ – nadana przez Kapitułę Kujawsko-Pomorskiego Znaku
Jakości.
Organization of trade fairs, exhibitions, conferences, seminars as well as trade fair
participations and the Polish companiesď presentations at trade fairs and exhibitions
abroad. Stand design, construction and equipment, publishing, advertising and promotional services. Numerous awards and prizes for high quality service: Medal of
President of Bydgoszcz – for special services to the development of the Bydgoszcz
City; Cup of Bydgoszcz Province Governor – for the achievements in the field of
Pomorze and Kujawy region promotion; Medal of Chief Work Inspection Officer
– for the achievements in the field of safety at work; „HERMES” award – a symbol of
Pomorze and Kujawy liability – awarded by the Jury of Pomorze and Kujawy Quality
Marks.
Targi Kielce sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel: +48 41 365 1222
fax: +48 41 345 6261
e-mail: [email protected]
http://www.targikielce.pl
Najdynamiczniej rozwijający się polski ośrodek wystawienniczy. Wicelider targów
w Polsce. Członek UFI – Światowego związku Przemysłu Targowego i CENTREX
– Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. Druga, co do wielkości, własna powierzchnia wystawowa w kraju. Klimatyzowane pawilony wystawowe z pełną
infrastrukturą techniczną, nowoczesne centrum konferencyjne. Jedyne targi ze specjalnym terenem pokazowym do dynamicznej prezentacji każdego rodzaju sprzętu.
Organizator specjalistycznych targów branżowych i wystaw gospodarczych oraz
towarzyszących im konferencji, seminariów i sympozjów. Profesjonalna i kompleksowa obsługa wystawców. projektowanie i zabudowa stoisk, rezerwacja noclegów,
usługi reklamowe i plastyczne, tłumaczenia, hostessy, organizacja bankietów i spotkań biznesowych.
The most dynamically developing Polish exhibition centre. Vice-leader of the Polish
trade fair market. The UFI and CENTREX member. The owner of the second largest
fairground in Poland. The only fair organizer owing a showground suitable for the
dynamic presentation of every kind of machinery. The organizer of specialized trade
fairs and exhibitions as well as accompanying conferences, seminaries and symposia. Comprehensive, professional service rendered to exhibitors: air-conditioned
exhibition pavilions with full technical infrastructure and modern conference centre,
designing and development of stands, accommodation, advertising, interpreters,
hostesses, organizing of banquets and business meetings.
46
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Targi Lipskie Polska sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
tel: +48 22 653 6552, 653 6553, 653 6554
fax: +48 22 653 6551
e-mail: [email protected]
http://www.targilipskie.pl
Przedstawicielstwo Targów Lipskich w Polsce oferuje pomoc opartą na długoletniej wiedzy praktycznej w połączeniu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi, świadczoną wystawcom przy przygotowaniach ich wystąpienia jeszcze
na długo przed targami. Firma oferuje pełen zakres usług, począwszy od wyboru
targów i przygotowania udziału w targach, po przedsprzedaż biletów wstępu oraz
organizację wyjazdu i rezerwację hotelu. Korzystając z ofert firm siostrzanych oraz
firm współpracujących z Targami Lipskimi, klient ma możliwość skorzystania z kompleksowej obsługi swojego wystąpienia, obejmującej projekt stoiska, wyposażenie
gastronomiczne, transport i zakwaterowanie oraz obsługę w trakcie targów.
The company is the representative of Leipziger Messe in Poland. It offers assistance
to Exhibitors in preparing their participation in exhibitions utilizing long-lasting experience and modern technical solutions. A wide range of services provided in cooperation with the sister-companies and other partners of Leipziger Messe includes
consulting on the choice of exhibition, developing of preparation stage, complex
development of exhibition stand including design and construction of a stand, catering, transportation, accommodation booking and comprehensive service during
the exhibition.
Targi Pomorskie sp. z o.o.
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
tel: +48 52 323 0714, 323 0715, 322 6770
fax: +48 52 322 6770, 322 7845
e-mail: [email protected]
http://www.targi-pom.com.pl
Organizacja branżowych targów i wystaw obejmujących tematycznie budownictwo,
kolejnictwo, przemysł wojskowy. Kompleksowa indywidualna zabudowa stoisk targowych wg projektów własnych lub wystawcy na terenie całego kraju. Budowa
stoisk z profili typu oktagonalnego oraz stoisk w wersjach niesystemowych. Budowa stoisk piętrowych.
Organization of trade fairs and exhibitions including construction industry, railway
and military industries. Complex development of trade fair and exhibition stands
based on the octagonal profiles as well as unconventional, custom-made stands.
Two-storey stands construction.
47
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Targi Toruńskie sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 27, 87-100 Toruń
tel: +48 56 658 2090
fax: +48 56 658 2099
e-mail: [email protected]
http://www.targitorunskie.pl
Targi Toruńskie oferują pod wynajem halę Centrum Targowego Park o powierzchni
ponad 2 000 m.kw., przeznaczoną do organizacji imprez targowych, wystaw, koncertów, kongresów, bankietów i wesel, a także dwie sale konferencyjne (70 i 40
miejsc) oraz sala audytoryjna (178 + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) wyposażona w nagłośnienie, ekrany plazmowe, projektory multimedialne i szybkie łącza
internetowe, w których istnieje możliwość zorganizowania własnej prezentacji, jak
i uczestniczenie w szkoleniach i seminariach. Ponadto do dyspozycji klientów parking na 119 pojazdów oraz teren o powierzchni 1.750 ha przystosowany do organizacji imprez plenerowych. Centrum Targowe Park jest przyjazne osobom niepełnosprawnym i zapewnia całodobową ochronę.
Targi Toruńskie Ltd. offer for rent about 2 000 sq.m. of indoor space in the Park Trade
Fair Center, designed for the organization of market events, exhibitions, concerts,
congresses, banquets and weddings, as well as two conference rooms (70 and
40 seats) and an auditory hall (178+2 seats for handicapped persons) equipped in
sound systems, plasmic screens, multimedia projectors and fast internet connections where it is possible to organize presentations, training courses and seminars.
The company offers also a parking lot for 119 vehicles and an area suitable for the
organization of outdoor events (ca 1,750 ha). The Park Trade Fair Center is friendly for
handicapped people and assures a twenty-four-hour security.
Targi w Krakowie sp. z o.o.
ul. Centralna 41A, 31-586 Kraków
tel: +48 12 644 8165, 644 5932
fax: +48 12 644 6141
e-mail: [email protected]
http://www.targi.krakow.pl
2006
Organizacja branżowych targów i wystaw w Krakowie i innych miastach. Kongresy, konferencje, seminaria i szkolenia, akcje promocyjne, prezentacje i inne usługi marketingowe. Organizacja wszelkich usług dla uczestników własnych imprez:
stoiska (projektowanie i budowa), reklama, rezerwacja hoteli, transport, spedycja
i odprawy celne, poligrafia, usługi plastyczne, informacja, usługi turystyczne, najem
personelu. Firma jest laureatem konkursu Lider Usług Targowych 2006 w kategorii
organizatora targów. Tytuł przyznano za wyróżniającą się kampanię marketingową
i promocyjną, która wykreowała sukces Targów Książki w Krakowie.
Organization of trade fairs and exhibitions in Kraków and other Polish cities. Congresses, conferences, seminars and trainings, promotional campaigns, presentations and other marketing projects. Comprehensive professional service rendered
to exhibitors: exhibition stands (design and construction), advertising services, hotel
48
CZŁONKOWIE / MEMBERS
bookings, transportation and forwarding services and customs clearance. Printing
services and graphics, tourist information, staff hire. The company is the Trade Fair
Service Leader 2006 Prize winner for an outstanding marketing and promotion campaign which allowed to create the success of Book Trade Fair in Kraków.
TARGO-RENT Kompleksowe Zabudowy Stoisk Targowych
ul. Mickiewicza 25, 62-035 Kórnik k/ Poznania
tel: +48 61 819 8344
fax: +48 61 898 0533
e-mail: [email protected]
http://www.targorent.pl
Projektowanie i zabudowa stoisk targowych w kraju i za granicą. Wynajem mebli,
elementów wyposażenia stoisk oraz sprzętu audio wizualnego.
Designing and construction of trade fair and exhibition stands in Poland and abroad. Rental of furniture and other stand equipment elements including audio-visual
equipment.
TECON SERVICE Kompleksowa Zabudowa Stoisk Targowych
ul. Matejki 60, 60-770 Poznań
tel: +48 61 865 8228, 652 3645 (magazyn)
fax: +48 61 865 6909
e-mail: [email protected]
http://www.tecon.poznan.pl
Projektowanie i kompleksowa zabudowa stoisk targowych w kraju i za granicą.
Aranżacja wraz z pełnym wyposażeniem stoisk. Stoiska standardowe oraz wg indywidualnych projektów architektonicznych z dowolnych materiałów. Stoiska piętrowe, pawilony i namioty na otwartej przestrzeni. Wizualizacja komputerowa stoisk
oraz realizacja usług graficzno-plastycznych.
Designing and construction of trade fair stands at home and abroad. Arrangement
and complete furnishing of stands. Conventional stands and customized stands
made of a wide range of materials. Multi-storey stands, pavilions and tents in the
open air. Computer visualization, graphics and decoration service.
TOMEX Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ul. Słoneczna 17, 86-031 Osielsko k/Bydgoszczy
tel: +48 52 381 3937, 381 3110, 602 236 228
fax: +48 52 381 3937, 381 3607
e-mail: [email protected]
http://www.tomex.pl
Kompleksowa zabudowa stoisk targowych według projektów własnych lub wystawcy na terenie całego kraju oraz za granicą. Budowa pawilonów wolnostojących
49
CZŁONKOWIE / MEMBERS
na terenie otwartym. Wyposażenie stoisk w meble, sprzęt gospodarstwa domowego oraz profesjonalne oświetlenie estradowe. Projekty i realizacja oprawy graficznej
stoisk, wykonywanie instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej.
Complex development (designing and construction) of trade fair and exhibition stands
according to own or client’s design in Poland and abroad. Construction of outdoor pavilions. Furnishing stands with furniture, household appliances and professional stage
lighting. Graphics, electrical installations and water sewage systems.
TRANSMEBLE INTERNATIONAL sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Międzynarodowej Spedycji Targowej
ul. Łacina 1, 61-132 Poznań
tel: +48 61 865 6801, 865 6807, 0 506 049 010
fax: +48 61 865 6801
e-mail: [email protected]
http://www.transmeble.com.pl
Kompleksowa obsługa spedycyjno-celna wystawców w Poznaniu, Bydgoszczy,
Warszawie, Bielsku-Białej i innych miastach targowych, dostawy eksponatów na
stoiska, przewozy samochodowe krajowe i zagraniczne (drzwi-drzwi), usługi Agencji Celnej, obsługa magazynowa, wynajem sprzętu przeładunkowego, usługi na
terenie całego kraju i za granicą, przeprowadzki przemysłowe, obsługa przesyłek
lotniczych cargo w eksporcie i imporcie z odbiorem przesyłki i dostawą do odbiorcy
w skali całego świata oraz przesyłek morskich. Doradztwo logistyczne. Firma posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2000.
Customs clearance and forwarding services and exhibition cargo services rendered
to exhibitors in Poznan, Bydgoszcz, Warszawa, Bielsko-Biala and other trade fair cities, delivery of exhibits to the stand, door-to-door transportation services; Custom
Clearance Agency services, storage services, rental of handling equipment, industrial moves; domestic and international, import and export, air, ground and sea
cargo forwarding services including door-to-door delivery; logistic advisory service.
The company obtained the ISO 9001:2000 certification.
Warszawskie Centrum EXPO XXI sp. z o. o.
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
tel: +48 22 256 7100
fax: +48 22 256 7111
e-mail: [email protected]
http://www.expo21.pl
Warszawskie Centrum EXPO XXI to jeden z najnowocześniejszych w Polsce wielofunkcyjnych kompleksów wystawienniczo-konferencyjnych – doskonałe miejsce na
wystawy, targi, konferencje, kongresy, seminaria, bankiety, bale i koncerty. Prawie 10
000 m2 bez kolumnowej powierzchni znakomicie ułatwia jej aranżację. Kompleks składa się z 3 budynków głównych: dwóch hal wystawowych połączonych pawilonem
usługowo-konferencyjnym. Hale posiadają dostęp do prądu, wody oraz Internetu za
50
CZŁONKOWIE / MEMBERS
pomocą kanałów medialnych w podłodze. Trzy dobrze wyposażone sale konferencyjne mogą pomieścić do 800 osób, zaś duże kongresy i konferencje, nawet do 5000
osób, mogą odbywać się w odpowiednio zaaranżowanych halach wystawienniczych.
Zaawansowane technologie telekomunikacyjne zastosowane w EXPO XXI gwarantują szybkość oraz wysoką jakość przesyłanych informacji, dźwięku i obrazu oraz ułatwiają prowadzenie spotkań, wystaw i konferencji. EXPO XXI oferuje klientom usługi
dodatkowe. Współpracuje z firmami, które pomogą przygotować każdą imprezę od
strony technicznej (zabudowa powierzchni, transport, usługi celne), gastronomicznej
czy hotelowej. Warszawskie Centrum EXPO XXI jest członkiem UFI, ICCA, Polskiej
Izby Przemysłu Targowego, Warszawskiej Korporacji Targowej.
Warsaw International Expocentre EXPO XXI is one of the most prestigious and innovative multifunctional centres in Poland, suitable for exhibitions, conferences, seminars,
fashion shows, meetings and banquets. EXPO XXI covers 10,000 sqm of flexible exhibition space with minimum height and weight restrictions. The halls are fitted with
underground channels for all water, electricity and Internet supplies, making almost
any type of space arrangement possible. The 3 main halls can hold up to 5 events simultaneously, with a further 3 conference rooms for up to 800 delegates. The facilities
can easily accommodate larger meetings up to 5,000 guests in one of the centre’s
flexible halls. EXPO XXI Warsaw provides the latest in IT and communications technology and offers an innovative central reservation and booking service for organizers,
via telephone or the Internet. As an organizer, exhibitor or visitor you will find that the
centre provides convenient on-site services such as stand design, construction, freight
forwarding and customs clearance as well as catering and accommodation. Warsaw
International Expocentre EXPO XXI is a member of organizations: UFI, ICCA, Polish
Chamber of Exhibition Industry, Warsaw Trade Fair Corporation.
WMG STUDIO Magdalena Gyurkovich
tel: +48 602 628 123
fax: +48 61 825 0864
e-mail: [email protected]
http://www.wmgstudio.pl
Projektowanie stoisk targowych, współpraca z doświadczonymi firmami wystawienniczymi. Zrealizowane projekty otrzymały szereg medali i wyróżnień targowych. Laureat nagrody i dwóch wyróżnień w konkursie Stoisko Roku.
Designing of trade fair and exhibition stands, cooperation with experienced exhibition service providers. Numerous medals and rewards for the productions including
three awards in the Stand of the Year competition.
World Expo International sp. z o.o.
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 6910
fax: +48 52 321 6905
e-mail: [email protected]
http://www.world-expo.com.pl
51
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Organizacja polskich wystąpień zbiorowych podczas międzynarodowych targów
branżowych na świecie oraz misji handlowych i polskich pawilonów narodowych
podczas zagranicznych targów branżowych i wystaw gospodarczych m.in. na Białorusi, w Chinach, Francji, Iranie, Kazachstanie, Niemczech, Rosji, Rumunii, Syrii, na
Ukrainie i Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i innych państwach.
Organization of trade fair participations worldwide as well as trade missions and
Polish national pavilions at specialist trade fairs and exhibitions in: Belarus, China,
France, Hungary, Iran, Kazakhstan, Germany, Russia, Romania, Syria, Ukraine, United
Kingdom and in other countries.
World Trade Center sp. z o.o.
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań
tel: +48 61 866 1050
fax: +48 61 866 6134
e-mail: [email protected]
http://www.wtc-poznan.com.pl
WTC Poznań jest afiliowaną firmą przy Międzynarodowych Targach Poznańskich,
członkiem World Trade Centers Association z siedzibą w Nowym Jorku, światowej
sieci instytucji wspierających przedsiębiorczość. Podobnie jak pozostałe 330 biur
WTC w 100 krajach, na wszystkich kontynentach, aktywnie promuje międzynarodowy
handel i ułatwia kontakty biznesowe poprzez Klub WTC Poznań oraz Matchmaking.
Podczas targów organizowanych przez MTP organizuje branżowe spotkania Business
Mixer, których celem jest nawiązanie kontaktów polskich przedsiębiorców z firmami
zagranicznymi. Klub WTC Poznań pomaga firmom członkowskim promować ich ofertę
i rozwijać kontakty, również zagraniczne, poprzez sieć biur WTCA na całym świecie
i dostęp do zapytań ofertowych. Regularnie organizowane są spotkania członkowskie,
seminaria, bankiety biznesowe i spotkania z potencjalnymi klientami. WTC Poznań obsługuje kompleksowo delegacje zagraniczne w zakresie spotkań biznesowych oraz
firmy szukające partnera do współpracy, nowych rynków zbytu, zleceniodawcy/zleceniobiorcy. Jest doskonałym miejscem na organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów i sympozjów. Dysponuje salą konferencyjną na 330
osób, pomieszczeniami z kabinami dla tłumaczy symultanicznych, salą seminaryjną,
najnowocześniejszymi urządzeniami multimedialnymi i pełną klimatyzacją.
World Trade Center Poznań is a member of the World Trade Centers Association
(WTCA)m a world – wide organisation with the aim of promoting and facilitating
international trade. It is an affiliated company of Poznan International Fair and the City
of Poznan. WTC Poznań provides a whole range of business services for foreign and
Polish companies including matchmaking, WTC Poznan Club, Business Mixer meetings (during every trade fair), rental of conference rooms (a conference room for 330
persons), accommodation, tourist programmes, translation service, interpreters.
52
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Wydawnictwo MEDIA-EXPO sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219, 61-485 Poznań
tel: +48 61 831 2110
fax: +48 61 831 2150
e-mail: [email protected]
http://www.media-expo.pl
Wydawnictwo Media-Expo prowadzi największą na polskim rynku prasowym bazę
danych targów i wystaw oraz ich organizatorów, obejmującą wszystkie kraje świata.
Od 2001 r. dane te publikuje w roczniku Świat Targów, wiodącym w Polsce, najbardziej obszernym i kompetentnym informatorze o targach i ich organizatorach, a także na stronach internetowych www.media-expo.pl. Publikacja pomaga wystawcom
wybrać najlepsze targi do prezentacji swoich produktów i usług, jest też przewodnikiem dla tych, którzy na rynku targowym szukają atrakcyjnych lub nowych ofert. Wydawnictwo prowadzi działalność wydawniczo-poligraficzną w oparciu o wieloletnie
doświadczenie na rynku usług poligraficznych i wysokie kwalifikacje pracowników
i współpracujących artystów. W zależności od potrzeb firma realizuje kompleksowe zlecenia, począwszy od sporządzenia projektu i makiety, przez redakcję, skład
i łamanie tekstów, ilustracji, skanowanie, naświetlanie, po druk i oprawę. W ofercie m.in. książki, katalogi, broszury reklamowe, plakaty, kalendarze, karty okolicznościowe oraz promocyjne materiały biurowe (teczki, listowniki itp.), prezentacje
multimedialne na płytach CD i DVD. Oferta Wydawnictwa idealnie wpasowuje się
w oczekiwania i potrzeby Klientów oraz trendy rynku.
Media-Expo Publishing House Ltd. runs the biggest on the Polish market data base of
trade fairs and exhibitions and their organizers from all around the world. Since 2001
the data on Poland and all other European countries have been published in the Świat
Targów (The World of Fairs) yearbook, the leading title of the company, presenting
the list of exhibitions in Poland and abroad as well as on the Internet at www.mediaexpo.pl. Świat Targów is the most complete source of information on exhibitions and
their organizers available on the Polish press market. The publication helps exhibitors
to choose the best event for the presentation of their products and services and is
a guide for all those who search for attractive or new opportunities on the exhibition
market. Printing and publishing is the company’s core activity in which they make
use of their long-standing experience and qualifications gained in the printing service
market. Depending on requirements comprehensive service may include project development and mock-up, editing, typesetting and making up of texts and illustrations,
scanning, typesetting, printing and binding. The company’s offer includes: books, catalogues, brochures and leaflets, advertising brochures, posters, calendars, postcards
and notepads, promotional office materials including files, letterhead paper and multimedia presentations on CDs or DVDs. The company’s offer ideally fulfils the Clients’
needs and expectations and goes in accordance to the market trends.
53
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Yacht-Expo sp. z o.o.
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel: +48 22 829 6680
fax: +48 22 829 6681
e-mail: [email protected]
http://www.wiatriwoda.pl
Firma jest właścicielem marki i organizatorem Targów Sportów Wodnych i Rekreacji
„Wiatr i Woda”, we współpracy z organizatorem wykonawczym – spółką Murator Expo.
The company is the owner of the brand Wind & Water Boat and the co-organizer
of the Wind & Water Boat Show (in cooperation with Murator EXPO – executive
organizer).
Zakład Tłumaczeń i Maszynopisania Krystyna Żuchowska
Przedsiębiorstwo Usługowe
ul. Wojskowa 11/13c, lok. 13, 60-802 Poznań
tel: +48 61 867 5689, 0 509 791 389
fax: +48 61 865 8724
e-mail: [email protected], [email protected]
http://www.tlumaczenia.org.pl
Firma istnieje od 1990 roku i oferuje usługi w zakresie tłumaczeń ustnych – symultanicznych i konsekutywnych – oraz pisemnych, w tym także przysięgłych. Nasza
współpraca z wieloma tłumaczami o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, specjalizującymi się w różnego rodzaju zagadnieniach z dziedziny nauki, ekonomii, prawa, reklamy i marketingu, farmacji, medycyny czy techniki pozwala nam na
wykonywanie różnorodnych zleceń o wysokim stopniu trudności. Oferujemy tłumaczenia w następujących językach: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, litewski, łotewski, gruziński, czeski, słowacki, węgierski, rumuński, chorwacki,
serbski, albański, szwedzki, duński, norweski, fiński, flamandzki, niderlandzki, włoski, hiszpański, arabski czy chiński i stale rozszerzamy naszą ofertę. Zapewniamy
profesjonalizm, wysoką jakość i terminowość wykonania usług oraz całkowitą poufność.
The Company has been operating on the translation market since 1990 and is committed to offering customers a broad range of interpreting and translating services,
including simultaneous and consecutive interpretation and translation of written texts, including legally certified translation. Thanks to cooperation with a number of
highly qualified and experienced translators and interpreters specialising in a wide
range of disciplines such as science, economy, law, advertisement and marketing,
pharmacy, medicine and technology, we are able to translate very diverse texts of
varying degrees of difficulty. We produce translations from and into such languages as English, German, French, Russian, Ukrainian, Lithuanian, Latvian, Georgian,
Czech, Slovak, Hungarian, Romanian, Croatian, Serbian, Albanian, Swedish, Danish,
Norwegian, Finnish, Flemish, Dutch, Italian, Spanish, Arabic or Chinese and we constantly expand our offer. We guarantee professional service, top quality, timeliness
and complete confidentiality.
54
CZŁONKOWIE / MEMBERS
Zarząd Targów Warszawskich S.A.
ul. Puławska 12A, 02-566 Warszawa
tel: +48 22 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081
fax: +48 22 849 3584
e-mail: [email protected]
http://www.ztw.pl
Firma istnieje od roku 1991. Jest organizatorem specjalistycznych targów branżowych odbywających się w stolicy i w innych miastach Polski. Jest współorganizatorem Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO – największej w Polsce
i najbardziej liczącej się w Europie Środkowowschodniej imprezy w branży przemysłu stoczniowego i żeglugi morskiej. W kalendarzu firmy co roku znajduje się kilkanaście targów związanych tematycznie m.in. z dobrami inwestycyjnymi, budownictwem, przemysłem chemicznym i surowcami, rynkiem bankowym i kapitałowym.
Targom towarzyszy bogaty program konferencji z udziałem wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy.
Established in 1991 the company is an organizer of specialist exhibitions held in
Warsaw in other cities in Poland. It is the co-organizer of International Maritime
Exhibition BALTEXPO – the biggest industry exhibition in Poland and the most prestigious in Central and Eastern Europe. The exhibition calendar contains among others
events thematically related to the construction industry, the chemical industry and
raw materials as well as in banking and the investment market. The exhibitions are
accompanied by conferences with the participation of Polish and foreign industry
experts.
ZIAD Bielsko-Biała S.A.
Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
tel: +48 33 813 8231, 813 8201, 813 8210
fax: +48 33 814 2231, 813 8233
e-mail: [email protected]
http://www.ziad.bielsko.pl
Firma jest organizatorem konferencji i targów w branży energetycznej. Najbardziej
znanymi są Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB, które odbywają się od 20 lat co roku we wrześniu, z udziałem kilkuset wystawców z Europy,
Azji i Ameryki Północnej i cieszą się wielką popularnością wśród zwiedzających.
Z uwagi na rosnące zainteresowanie targami ze strony wystawców, podjęta została
decyzja o budowie wielofunkcyjnej hali widowiskowo – targowej i odpowiedniej
infrastruktury, w tym parkingów na ok. 800 samochodów. Planuje się, że znaczna
część ekspozycji targowej ENERGETAB 2008 zostanie zlokalizowana w nowej hali.
ZIAD Bielsko – Biała S.A. jest też znanym ośrodkiem szkoleniowym, organizującym
rocznie ponad 200 specjalistycznych kursów, głównie dla elektryków i energetyków.
Spółka zarządza również kolejką linową na Szyndzielnię i wyciągami narciarskimi na
Dębowcu i Klimczoku.
ZIAD Bielsko-Biała (Joint Stock Company) is an organizer of fairs and conferences
in the field of power industry. The ENERGTAB – International Power Industry Fair
55
CZŁONKOWIE / MEMBERS
is the most famous and the biggest among them, having been organized for 20
years, every September. The number of exhibitors has been steadily growing over
the years. Therefore a decision to build a multi-purpose exhibit and entertainment
hall accompanied by additional infrastructure, including a parking lot for 800 cars
has been taken. A large part of the ENERGTAB fair will be located in the new hall.
ZIAD Bielsko-Biala is also a well-known training centre which organizes over 200
specialist courses yearly, mainly for electricians and power industry professionals.
Additionaly the company manages the cabin aerial ropeway to Szyndzielnia Mountain and ski lifts on the slopes of Dębowiec and Klimczok.
56
TARGI USZEREGOWANE WEDŁUG MIAST
EXHIBITIONS BY CITIES
BIELSKO-BIAŁA
Bielsko-Biała
ZIAD BIELSKO-BIAŁA S.A.
Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
tel. +48 33 813 8231, 813 8201, 813 8210
fax +48 33 814 2231, 813 8233
e-mail: [email protected]
http://www.ziad.bielsko.pl
15-17.09 ENERGETAB
21. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
21st Bielsko-Biala International Power Industry Fair
Maszyny i urządzenia energetyczne; wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii
elektrycznej; aparatura rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca WN, SN i NN; aparatura kontrolno-pomiarowa, systemy automatyki i sterowania, informatyka; elektrotechniczne materiały, konstrukcje i urządzenia stosowane w budownictwie; inżynieria elektryczna i elektroniczna; technologie ochrony środowiska w energetyce.
Power engineering machines and devices; generation, transmission and distribution of electric energy; high, medium and low voltage switching, connecting and
protecting devices; measuring and monitoring equipment, automatic control systems, computer technology; electrical materials, constructions and devices applied
in building engineering; electric and electronic engineering; environmental protection in power industry.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 17023 m2
Wystawcy / Exhibitors – 645, w tym zagraniczni / including foreign – 76 z / from
– 18 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 240 PLN
otwartej / outdoor space – 150 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 305 PLN
Miejsce targów / Venue:
ZIAD Bielsko-Biała S.A., al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
58
BYDGOSZCZ
Bydgoszcz
IZBA GOSPODARCZA WODOCIĄGI POLSKIE
ul. Kasprowicza 2, 85-073 Bydgoszcz
tel. +48 52 376 8910, 376 8926, 376 8925
fax +48 52 376 8920, 376 8929
e-mail: [email protected]
http://www.igwp.org.pl
26-28.05 WOD-KAN
17. Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji
17th International Fair of Machines and Facilities for Water Supply and Sewage
Systems
Systemy i urządzenia służące do uzdatniania wody, technologie uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków, urządzenia pomiarowe stacji uzdatniania wody, technika pomiarów, regulacji i analiz, mierniki wody, oczyszczalnie ścieków, maszyny i urządzenia służące do budowy i utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnych, agregaty hydrauliczne, pompy, armatura, regeneracja studni głębinowych, rury i kształtki do budowy
sieci wodno-kanalizacyjnych, pojazdy specjalistyczne, sprzęt zabezpieczający oraz
ratowniczy, programy komputerowe dla firm wodno-kanalizacyjnych, projektowanie, technologia i wyposażenie basenów kąpielowych.
Water conditioning systems equipment, technologies of water conditioning and
waste water treatment, measurement equipment for water conditioning plants,
measurement, adjustment and analysis techniques, water meters, waste water
treatment plants, machines and equipment for the construction and maintenance
of water-sewage networks, hydraulic units, pumps, fittings, regeneration of deep
wells, pipes and fittings for the construction of water-sewage networks, special-purpose vehicles, security and rescue equipment, software for water supply-sewage
systems companies, designing, technology and equipment for swimming pools.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 12331 m2
Wystawcy / Exhibitors – 410, w tym zagraniczni / including foreign – 41 z / from – 10
krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 7974
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 80,38 EUR
otwartej / outdoor space – 46 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 1350 PLN EUR
pawilon/domek – 89 EURO
59
BYDGOSZCZ
Miejsce targów / Venue:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”,
Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
TARGI BYDGOSKIE SAWO SP. Z O.O.
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
tel. +48 52 581 1177, fax +48 52 581 1176
e-mail: [email protected]
http://www.sawo.pl
15-16.10 ECO-EURO-ENERGIA
5. Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Procesorów Energii
5th International Energy Processors Exhibition and Conference
Odnawialne źródła energii.
Renewable power sources.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Miejsce targów / Venue:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
06-08.11
Międzynarodowe Targi Instrumentów Dętych
International Exhibition of Wind Instruments
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 320 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 390 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59, 85-025 Bydgoszcz
TARGI POMORSKIE SP. Z O.O.
ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
tel. +48 52 323 0714, 323 0715, 322 6770
fax +48 52 322 6770, 322 7845
e-mail: [email protected]
http://www.targi-pom.com.pl
60
BYDGOSZCZ
27-29.03
Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy
Spring Gardening Fair
Rośliny doniczkowe, drzewa, krzewy, sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin, meble ogrodowe, altany, nasiona i cebule, architektura ogrodowa.
Pot plants, trees, bushes, gardening tools and equipment, plant protection agents,
garden furniture, summerhouses, seeds and perennials, garden small architecture.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Hala Sportowo-Widowiskowa “Łuczniczka”, Toruńska 59, 85-025 Bydgoszcz
27-29.03 GRYF-BUD
Ogólnopolskie Targi Budownictwa i Instalacji
National Building and Installation Fair
Izolacje, papy i lepiszcza bitumiczne, pokrycia dachowe, materiały elewacyjne, glazura, terakota, materiały izolacji cieplnej i akustycznej, stolarka otworowa, drzwi
i okna.
Insulation, tar paper and bitumic binders, roofing, facade materials, tiles, heat and
acoustic insulation materials, window and door frames.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 752 m2
Wystawcy / Exhibitors – 63
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka”, Toruńska 59, 85-025 Bydgoszcz
27-29.03 LOTTECH
Targi Budowy i Wyposażenia Lotnisk
Trade Fair for Airport Construction and Maintenance
Infrastruktura, budowa i eksploatacja pasa startowego, budowa i eksploatacja hangarów, systemy zabezpieczeń, pojazdy specjalistyczne i ich wyposażenie, wyposażenie wojsk ochrony pogranicza i policji, badania naukowe, symulacje zdarzeń
niebezpiecznych.
Runway infrastructure, construction and exploitation, hangar construction and exploitation, protection systems, specialist vehicles and equipment, equipment for border protection military units and police, scientific research, dangerous accident simulators.
61
BYDGOSZCZ
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Hala Sportowo-Widowiskowa “Łuczniczka”, Toruńska 59, 85-025 Bydgoszcz
15-17.04 POLTOOLS – KOOPERATOR
Targi Form i Narzędzi do Obróbki. Maszyny i Urządzenia do Obróbki Metalu
Fairs of Moulds and Tools for Processing. Metal Processing Machines and Devices
Obrabiarki do obróbki skrawaniem metali, maszyny do obróbki plastycznej, walcownictwo, urządzenia i maszyny spawalnicze, maszyny i urządzenia montażowe,
manipulatory i roboty przemysłowe, zespoły i elementy do przenoszenia napędu
w maszynach, narzędzia: wytłaczarki i linie wytłaczarkowe, wtryskarki, rozdmuchiwarki, urządzenia i maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, maszyny i wyposażenie do wyrobu i recyklingu tworzyw sztucznych, formy i narzędzia, aparatura
pomiarowa, sterowniki, regulatory.
Automatic machine tools for machining metals, machines for metal plastic working,
rolling mill practice, welding machines and equipment, assembly machines and
devices, industrial manipulators and robots, units and elements for drive transfer in
machines, tools: flocking machines and lines, injection molding machines, plastics
processing machines and equipment, machines and equipment for waste plastics
recycling, moulds and tools, measuring apparatus, adapters, regulators.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 477 m2
Wystawcy / Exhibitors – 29, w tym zagraniczni / including foreign – 4 z / from – 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka”, Toruńska 59, 85-025 Bydgoszcz
29-31.05 ŻAGLE
Targi Śródlądowego Sprzętu Pływającego
Inland Floating Equipment Trade Fair
Instalacja wodna i sanitarna, instalacje elektryczne, oświetlenie, ożaglowanie, osprzęt
żaglowy, kotwicowy, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, osprzęt pokładowy, silniki
i napędy, układy sterowania, wyposażenie wnętrz, chemia yachtowa, urządzenia łączności RTV, meteorologiczne, nawigacyjne, sprzęt ratunkowy, odzież żeglarska.
Sailboat sanitary installation, electrical installation, lighting equipment, rigging, anchors,
heating, air-conditioning and ventilation equipment, ropes and lines, engines and
drives, control systems, interior equipment, chemicals, radio and TV equipment, meteorological equipment, navigation equipment, rescue equipment, clothing for sailors.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
62
BYDGOSZCZ
Miejsce targów / Venue:
Hala Sportowo-Widowiskowa „Łuczniczka”, Toruńska 59, 85-025 Bydgoszcz
04-06.12 AFRODYTA
Targi Zdrowia i Urody
Health and Beauty Fair
Pielęgnacja dłoni i paznokci, wyposażenie salonów, fryzjerstwo, kosmetyka kolorowa, kosmetyka pielęgnacyjna, pielęgnacja włosów, perfumeria, kluby fitness, solaria, urządzenia domowe, zioła, środki odchudzające, gabinety kosmetyczne, ośrodki
SPA, odnowa biologiczna.
Hand and nail care, equipment for salons, hair care and styling, color cosmetics, cosmetology, hair care, perfumery, fitness clubs, solaria, home fitness equipment, herbs,
weight-loss pharmaceuticals, cosmetic salons, SPA centers, biological regeneration.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Stadiona „Zawisza”, Gdańska 163, 85-674 Bydgoszcz
63
GDAŃSK
Gdańsk
EXACTUS S.J.
Al. Kościuszki 17, Ip., 90-418 Łódź
tel. +48 42 632 2866, fax +48 42 632 2859
e-mail: [email protected]
http://www.exactus.pl
04-06.06 BALTDENTICA
8. Bałtycka Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego
8th Baltic Exhibition of Dental Materials and Equipment
Sprzęt i wyposażenie gabinetów stomatologicznych oraz pracowni protetycznych, materiały i akcesoria dentystyczne, konferencje i kursy naukowe, literatura branżowa.
Equipment and apparatus for dental surgeries and prosthetic laboratories, dental
materials and accessories, conferences and scientific training, trade literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1433 m2
Wystawcy / Exhibitors – 101, w tym zagraniczni / including foreign – 3 z / from
– 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 1597
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 280-310 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE S.A.
ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
tel. +48 58 554 9200
fax +48 58 552 2168
e-mail: [email protected]
http://www.mtgsa.com.pl
11-13.02 INFRASTRUKTURA POMORZE
Targi Inwestycji i Kooperacji
Investment and Co-operation Fair
Infrastruktura portowa, technologia i infrastruktura portów lotniczych, infrastruktura: drogowa, miejska, komunalna, energetyczna, telekomunikacyjna i informatyczna. Doradztwo, planowanie i obsługa inwestycji, banki, instytucje finansowe.
64
GDAŃSK
Harbour infrastructure, airport technology and infrastructure, road infrastructure,
urban infrastructure, public utility infrastructure, electric power infrastructure, telecommunications and IT infrastructure, investment consulting, planning and management, banks, financial institutions.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 290 PLN
otwartej / outdoor space – 100 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 350 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
11-14.03 AMBERIF
16. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich
16th International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones
Hala Złota: biżuteria złota i srebrna, diamenty, perły, kamienie jubilerskie, zegarki,
biżuteria z bursztynem, przedmioty korpusowe, obiekty dekoracyjne. Hala Bursztynowa: biżuteria z bursztynu, biżuteria złota i srebrna z bursztynem, biżuteria artystyczna. Hala Techniczna: maszyny i urządzenia jubilerskie.
Golden Hall: gold and silver jewellery, diamonds, pearls, gemstones, watches, jewellery with amber, decorative objects.Amber Hall: amber jewellery, gold and silver
jewellery with amber, artistic jewellery. Technical Hall: tools and machines for the
jewellery industry.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 5158 m2
Wystawcy / Exhibitors – 445, w tym zagraniczni / including foreign – 54 z / from
– 12 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 9739
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 400 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 480 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
65
GDAŃSK
02-04.04 BALTPIEK
Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa
Fair of Bakery, Confectionery and Ice-Cream Products
Maszyny i urządzenia dla przemysłu piekarniczego i cukierniczego, maszyny dla
przemysłu młynarskiego i do produkcji makaronu, urządzenia do produkcji lodów,
dodatki piekarskie i cukiernicze, produkty ze zbóż i makaron, produkty przemysłu
piekarskiego, wyroby cukiernicze, lody, opakowania, maszyny myjące, środki czystości, odzież, samochody dostawcze, usługi ubezpieczeniowe i finansowe.
Machines and devices for bakery and confectionery industry, equipment for windmilling industry and pasta production, ice cream making machines, bakery and confectionery additives, cereal products and pasta, bakery products, confectionery, ice
cream, packaging, dishwashers, detergents, clothing, delivery vans, insurance and
financial services.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1655 m2
Wystawcy / Exhibitors – 93, w tym zagraniczni / including foreign – 3 z / from – 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 2752 z / with MLECZNA REWIA
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 220-260 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 310 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
02-04.04 MLECZNA REWIA
Targi Mleczarstwa
Dairy Trade Fair
Mleko, lody i przetwory mleczarskie, koncentraty spożywcze, koncentraty i dodatki
smakowo-dekoracyjne do lodów, dodatki do artykułów mleczarskich, odżywki dla
dzieci, żywność dietetyczna, maszyny i urządzenia dla przemysłu mleczarskiego
i spożywczego, maszyny pakujące, urządzenia chłodnicze, aparatura pomiarowokontrolna i sprzęt laboratoryjny, urządzenia i środki myjąco-dezynfekujące, transport
specjalistyczny, projektowanie i budowa zakładów mleczarskich, instytucje i ośrodki
naukowo-badawcze, uczelnie i szkoły branżowe, wydawnictwa specjalistyczne.
Milk, ice cream and diary products, food concentrates, ice cream concentrates, flavourings and decorative additives, milk product additives, baby food, diet food, machines and equipment for the dairy and food processing industry, packing machines
and packaging, refrigerating equipment, measurement and control devices, labora-
66
GDAŃSK
tory equipment, cleaning/disinfecting equipment and agents, specialist transport,
design and construction of dairy plants, R&D centres and institutions trade colleges
and schools, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 897 m2
Wystawcy / Exhibitors – 62, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 2752 z / with BALTPIEK
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 220-260 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 310 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
16-18.04 GASTROEXPO
Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów
Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment
Urządzenia: chłodnicze, zamrażające, do gotowania i podgrzewania, do smażenia
i pieczenia, do krojenia i porcjowania, do przygotowywania surowców mięsnych,
owoców i warzyw, do przygotowywania i rozlewania napojów, do przygotowywania
kawy i herbaty; zmywarki i suszarki naczyń kuchennych; pojemniki do przechowywania i transportu posiłków i napojów, porcelana gastronomiczna, sztućce, naczynia i sztućce jednorazowe; obrusy i inna bielizna stołowa, uniformy kucharskie,
kelnerskie, odzież robocza; meble gastronomiczne i sklepowe; urządzenia myjące
i środki czystości; alkohole, napoje alkoholowe, piwo, wody mineralne i napoje bezalkoholowe; koncentraty spożywcze, przetwory ziemniaczane, mrożonki, żywność
dietetyczna, żywność dla dzieci, dodatki do żywności, miód i produkty pszczelarskie, soki, wody mineralne, kawa, herbata; wyroby kulinarne i garmażeryjne, artykuły do cateringu, przetwory mięsne i drobiarskie, przyprawy i produkty zielarskie,
regionalne i lokalne smakołyki; kasy fiskalne, wagi elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe dla gastronomii, hoteli i sklepów, projekty, materiały budowlane i wykończeniowe dla nowych oraz modernizowanych obiektów; transport specjalistyczny; wydawnictwa fachowe.
Refrigerating and deep-freezing equipment, cooking and heating equipment, frying
and baking, cutting and portioning equipment, meat preparation equipment and
fruit and vegetable peeling and dicing/crushing equipment, beverage preparation
and bottling equipment, coffee and chocolate makers; dishwashers and dishdriers;
boxes for transportation and meals and beverage preservation, porcelain for gastronomy, table-requisites, vessels and table-requisites happening only; table-cloth
and other table covers, cloth for cooks and waiters, work uniform; furniture for gastronomy and shops; cleaning and sanitary agents and machine washing; alcohol,
67
GDAŃSK
alcoholic drinks, beer, mineral water and soft drinks; food concentrates, potato
products, frozen food, diet food, baby food, food additives, honey and apiculture
products, juices, mineral water, coffee, tea; culinary products, refreshments and
catering articles, meat and poultry products, spices and herbal products, regional
and local delicacies; fiscal cash-desks, electronic weighs, software for shops and
gastronomy, designs, building and finishing materials for new and upgraded facilities; specialist transportation vehicles; trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 916 m2
Wystawcy / Exhibitors – 75, w tym zagraniczni / including foreign – 7 z / from – 5 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 10121 z / with CIEPŁY BAŁTYK, GTT, POLYACHT
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 220-250 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 300 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
16-18.04 CIEPŁY BAŁTYK
Targi Inwestycji Hotelarskich
Hotel Investment Fair
Hotele – doradztwo, planowanie, obsługa inwestycji, wyposażenie, wyposażenie
techniczne, systemy zarządzania energią, materiały i usługi budowlano-wykończeniowe. Obiekty rekreacji wodnej i sportowej – projekty, renowacja, adaptacja. Kąpieliska i baseny – wyposażenie, budowa, osprzęt. Zdrowie i wellness – spa, sauny,
fitness. Impreza towarzysząca: EVENT EXPO – Salon Organizatorów Imprez.
Hotels – consulting, planning, project management, equipment, technical equipment, energy, ventilation, air conditioning management systems; swimming pools,
sports; health and wellness. Accompanying event: EVENT EXPO – Event Organiser’s
Salon.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 980 m2
Wystawcy / Exhibitors – 109, w tym zagraniczni / including foreign – 6 z / from
– 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 10121 z / with GASTROEXPO, GTT, POLYACHT
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 210 PLN
68
GDAŃSK
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 230 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
17-19.04 GTT
Gdańskie Targi Turystyczne
Gdansk Tourism Fair
Touroperatorzy i biura podróży, polskie ekspozycje regionalne, zagraniczne ekspozycje narodowe, ekspozycje miast hanzeatyckich, baza turystyczna (hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe), uzdrowiska i sanatoria, transport lądowy,
wodny i powietrzny, sprzęt sportowy i turystyczny, agencje promocji turystyki, izby
turystyczne, ubezpieczenia, wydawnictwa, giełda agroturystyczna, giełda szkół językowych i turystycznych, giełda hoteli i pensjonatów. Impreza towarzysząca: KAJAK EXPO – Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych.
Tour operators and travel agents, Polish regional exhibitions and foreign national expositions, presentations of cities, tourist accommodation (hotels, motels, pensions,
leisure centres), spas and sanatoriums, surface, air and water transportation, sports
and tourism equipment, tourism promoting agencies, tourist chambers, insurances,
publications, agrotourism presentation, language and tourism schools exhibitions,
hotels’ and pensions’ presentation. Accompanying event: KAJAK EXPO – Recreational and Tourist Boat Salon.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1558 m2
Wystawcy / Exhibitors – 275, w tym zagraniczni / including foreign – 31 z / from
– 14 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 10121 z / with CIEPŁY BAŁTYK, GASTROEXPO, POLYACHT
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 245 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 290 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
69
GDAŃSK
17-19.04 POLYACHT
Gdańskie Targi Sportów Wodnych
Gdansk Fair of Water Sports
Jachty żaglowe kompletne, kadłuby, takielunek, ożaglowanie, osprzęt pokładowy
i liny w wersji morskiej i śródlądowej, jachty motorowe, osprzęt, silniki oraz napędy
morskie i śródlądowe, elektronika jachtowa, wyposażenie jachtu, sprzęt ratowniczy,
pomoce nawigacyjne, ustępy i łazienki jachtowe, materiały do produkcji i naprawy
jachtów, zaopatrzenie jachtowe na rejs, wyposażenie przystani. Kajaki, łodzie wioślarskie, rowery wodne, łodzie dla wędkarzy, pontony, canoe, deski do windsurfingu, maszty, żagle. Ubiory, sprzęt do nurkowania, akwalungi, kombinezony, specjalistyczne ubiory i obuwie żeglarskie, oferta towarzystw asekuracyjnych.
Yacht and yachting equipment, hulls, rigging, deck fixtures and fittings, sea and inland ropes and lines, motor yachts, equipment, engines and sea and inland drives,
yacht electrical installations, yacht equipment, rescue equipment, navigation aids,
yacht toilets and bathrooms, materials for the production, repair and overhaul of
yachts, yacht voyage supply, harbour equipment. Canoes, rowing boats, water
peddle boats, boats for anglers, pontoons, windsurfing boards, masts, sails. Diving
equipment, aqualungs, wetsuits, sailing clothes and footwear, offer of assurance
companies.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1179 m2
Wystawcy / Exhibitors – 97, w tym zagraniczni / including foreign – 6 z / from – 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 10121 z / with CIEPŁY BAŁTYK, GASTROEXPO, GTT
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 245 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 290 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
16-18.06 POLFISH
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych
International Fair of Fish Processing and Fish Products
Ryby, owoce morza i produkty rybne (świeże, mrożone, konserwowane, przetworzone i wzbogacone, dodatki); maszyny i urządzenia do przetwórstwa ryb, systemy
i oprogramowanie; opakowania (materiały, maszyny, systemy, oprogramowanie,
gotowe opakowania); urządzenia chłodnicze; urządzenia i środki do utrzymania czystości w zakładach przetwórczych; aparatura pomiarowo-kontrolna; usługi transportowe lądowe i morskie (projektowania i budowy zakładów, konsultingowe i do-
70
GDAŃSK
radcze, badawcze); hodowla ryb; wydawnictwa branżowe; instytucje, organizacje
i stowarzyszenia; resorty i instytucje rządowe.
Fish, seafood and fish products (fresh, preserved, processed and value-added products, additives); machines and equipment for fish processing, systems and software; packagings (materials, machines, systems and software, ready-made packagings); refrigerating equipment; cleaning and disinfeting equipment; measurement
and laboratory equipment; transportation services; land transportation and shipping
(design and construction, consulting and advising, researches); fish farming; trade
publishing houses; institutions, organisations and associations; governmental departaments and institutions.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 2529 m2
Wystawcy / Exhibitors – 163, w tym zagraniczni / including foreign – 78 z / from
– 17 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 5872
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 400 PLN
otwartej / outdoor space – 120 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 460 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
10-12.09 AMBERMART
10. Międzynarodowe Targi Bursztynu
10th International Amber Fair
Biżuteria z bursztynu, złota i srebrna biżuteria z bursztynem, przedmioty dekoracyjne, użytkowe i upominki z bursztynu i srebra.
Amber jewellery, gold and silver jewellery with amber, decorative and applied object and gifts made of silver and amber.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1355 m2
Wystawcy / Exhibitors – 144, w tym zagraniczni / including foreign – 14 z / from
– 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 3085
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 350 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 420 PLN
71
GDAŃSK
Miejsce targów / Venue:
Cetrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
03-04.10 URODA
Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie
Beauty Products and Hairdressing Fair
Kosmetyka biała: preparaty do pielęgnacji twarzy, ciała, porady dermatologiczne.
Kosmetyka kolorowa: wizaż i stylizacja, kosmetyki do makijażu; zapachy. Pielęgnacja dłoni: preparaty i akcesoria manicure. Pielęgnacja stóp: aromaterapia, preparaty
i akcesoria. Solaria: kosmetyki, łóżka, akcesoria, pielęgnacja włosów. Mistrzostwa
Zdobienia Paznokci “Nail Art”. Zdrowy styl życia: oferta klubów sportowych, fitness
klubów i siłowni, odzież i akcesoria sportowe, sprzęt sportowy i gimnastyczny, naturalne metody zachowania zdrowia, parafarmaceutyki, zdrowa żywność.
White cosmetics: face and body care products, dermatological consulting. Colour
cosmetics: visage and styling, make-up; fragrances. Hand care: manicure accessories and products. Foot care: aromatherapy, accessories and products. Sunbeds:
cosmetics, beds, accessories, hair care. „Nail Art” Championships. Health and fitness: sports and fitness clubs and body building gyms offer, sportswear and sports
accessories, sports and gym equipment, natural methods used to keep health in
good condition; parapharmaceuticals, healthy food.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1215 m2
Wystawcy / Exhibitors – 122, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from
– 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 7277
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 240 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 290 PLN
Miejsce targów / Venue:
Cetrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
14-16.10 TRAKO
Międzynarodowe Targi Kolejowe
International Railway Fair
Kolej: prezentacja oferty Grupy PKP, zarządy kolei prywatnych, systemy transportowe: pasażerskie i towarowe, tabor-produkcja, eksploatacja i naprawa, energetyka
kolejowa, automatyka i sterowanie, telekomunikacja i informatyka, infrastruktura
kolejowa, urządzenia obsługowo-naprawcze, systemy informacji pasażerskiej i to-
72
GDAŃSK
warowej, finanse, consulting, instytuty naukowo-badawcze, szkolnictwo zawodowe, wydawnictwa specjalistyczne, organizacje branżowe, usługi specjalistyczne.
Spedycja kolejowa i logistyka: spedytorzy międzynarodowi i krajowi, centra logistyczne, terminale przeładunkowe, bocznice przemysłowe, tabor specjalistyczny,
magazyny, instytuty naukowo-badawcze, wydawnictwa specjalistyczne, organizacje branżowe, consulting. Komunikacja tramwajowa i trolejbusowa: tabor tramwajowy i trolejbusowy, tory, rozjazdy, zwrotnice, obiekty i elementy energetyki trakcyjnej oraz sieci zasilającej, automatyka i sterowanie, telekomunikacja i informatyka,
urządzenia obsługowo-naprawcze, systemy informacji pasażerskiej, konserwacja
i utrzymanie czystości, finanse, instytuty naukowo-badawcze, wydawnictwa specjalistyczne, organizacje branżowe, consulting.
Railway: presentation of the PKP Group’s product range, management of private
railways, transport systems: passenger and freight, rolling stock-production, use and
repair, rail power systems, automation and control, telecommunications and IT, rail
infrastructure, service and repair equipment, passenger and freight information systems, finances, consulting, academic and research institutes, professional training,
specialist publishing, sector organisations, specialised services. Rail shipping and
logistics: international and domestic shippers, logistics centres, reloading terminals,
industrial spurs, specialised rolling stock, warehouses, academic and research institutes, specialist publishing, sector organisations, consulting. Tram and trolleybus
communications: tram and trolleybus rolling stock, tracks, junctions, points, power
buildings and elements of trolley wires and power networks, automation and control, telecommunications and IT, service and repair equipment, passenger information systems, maintenance and cleaning, finances, academic and research institutes,
trade publications, trade organisations, consulting services.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 6868 m2
Wystawcy / Exhibitors – 343, w tym zagraniczni / including foreign – 104 z / from
– 18 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 8992
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 315 PLN
otwartej / outdoor space – 125 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 380 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
20-22.10 TECHNICON – INNOWACJE
Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
Industrial Technology, Science and Innovation Fair
Mechatronika: zintegrowane systemy mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki procesorów, projektowanie wytwarzania produktów, podukłady systemów
73
GDAŃSK
mechatronicznych, mechatroniczne systemy sterowania i regulacji procesów wytwarzania, elementy i układy mechaniczne systemów mechatronicznych, hydrotronika systemy elektroniczno-hydrauliczne, elektromechatronika, pneumotronika
– systemy elektroniczno-pneumatyczne, elementy systemów mechatronicznych,
sensoryka układów mechatronicznych. Elektroenergetyka: urządzenia do wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, osprzęt i aparatura elektroniczna, instalacje inteligentne, kable energetyczne i elektrotechniczne,
sterowanie przemysłowe i elektroenergetyczne, materiały i technologie elektroinstalacyjne, techniki oświetlenia przemysłowego, źródła światła, pomiary wielkości
elektrycznych i narzędzia pomiarowe, ochrona przeciwporażeniowa. Napędy i sterowanie: układy, zespoły i elementy napędów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, napędy, sterowanie i automatyzacja maszyn i urządzeń,
diagnostyka napędów i sterowań, urządzenia technologiczne i usługi w technice
napędów i sterowania. Automatyka: automatyzacja procesów przemysłowych,
diagnostyka w układach sterowania, czujniki i układy wykonawcze automatyki, systemy sterowania i nadzoru. Robotyka: roboty przemysłowe i manipulatory, roboty
mobilne. Informatyka i telekomunikacja: bezprzewodowe systemy informacyjne,
mobilny Internet, sterowanie i diagnostyka poprzez Internet, systemy teleinformacyjne nowej generacji, systemy wizualizacji dla potrzeb sterowania i zarządzania
produkcją, sieci telekomunikacyjne, urządzenia kontrolne i pomiarowe dla potrzeb
telekomunikacji, ochrona danych. Inżynieria utrzymania ruchu. Innowacje w nauce
i przemyśle. Wynalazki.
Mechatronics: integrated mechanics, electronics, automatics and IT systems for
product design and manufacture, subsystems in mechatronic systems, mechatronic
systems for the control and regulation of manufacturing processes, mechanical systems and components in mechatronic systems, hydrotronics (combined electronic
and hydraulic systems), electromechatronics, pneumotronics -combined electronic
and pneumatic systems, mechatronic system components, mechatronic system sensors. Electric power engineering: equipment for the production and transmission of
electric power, electric power distribution, electronic accessories and equipment,
intelligent installations, power cables and electrotechnical cables, industrial and
electric power controls, electric wiring materials and technologies, industrial lighting
techniques, light sources,electric quantity measurement of measuring equipment,
shock protection. Renewable energy. Drives and controls: electric, mechanical, hydraulic and pneumatic drive systems, sets and components, drives, controls and the
automation of machines and devices, drives and controls diagnostics, technological
devices and services in drives and controls technology. Maritime engineering. Traffic maintenance engineering. Automatics: automation of industrial processes, diagnostics in control systems, sensors and executing systems in automatics, control and
supervision systems. Robotics. Industrial robots and manipulators: mobile robots. IT
and telecommunications: wireless IT systems, mobile Internet, online controls and
diagnostics, new generation data communications systems, visualisation systems
for production control and management, telecommunications networks, control and
measurement devices for telecommunications, data protection.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 635 m2
74
GDAŃSK
Wystawcy / Exhibitors – 96, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from – 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 1458
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 220-250 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 290 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
24-25.10 GOŁĘBIE
Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów
International Fair of Racing Pigeons and Accesories
Gołębie: hodowla, karma, leki, witaminy, odżywki, usługi weterynaryjne, profilaktyka, badania laboratoryjne, środki czystości, mineralia. Gołębniki: budowa i wyposażenie, regały, gniazda, projekty. Transport: usługi transportowe, akcesoria do
transportu gołębi. Systemy elektroniczne. Zegary kontrolne. Trofea: produkcja
i sprzedaż, projektowanie, usługi graficzne, grawerstwo. Wydawnictwa: popularnonaukowe, weterynaryjne.
Pigeons: pigeon breeding, feed, medicines, vitamins, feed supplements, veterinary
services, prevenive health care, laboratory tests, cleansing agents, minerals. Pigeon
lofts: construction and equipment, nest boxes and perches, nest bowls, loft design. Transport: transport services, pigeon transport accessories. Electronic systems.
Racing clocks. Trophies: production and sales, design, graphic services, engraving
services. Publications: popular science, veterinary publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 965 m2
Wystawcy / Exhibitors – 90, w tym zagraniczni / including foreign – 20 z / from
– 5 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 8669
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 95 PLN
otwartej / outdoor space – 60 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 170 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe MTG, Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
75
GDAŃSK
ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A.
ul. Puławska 12A, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081
fax +48 22 849 3584
e-mail: [email protected]
http://www.ztw.pl
08-10.09 BALTEXPO
Międzynarodowe Targi Morskie
International Shippbuilding and Shipping Exhibition
Budownictwo okrętowe, porty, terminale, sprzęt łącznościowy i nawigacyjny, powłoki okrętowe, sprzęt pokładowy, sprzęt do obsługi cargo, naprawy statków, silniki okrętowe, rybołówstwo dalekomorskie, statki przetwórnie, przetwórstwo ryb na
lądzie, pakowanie produktów rybnych, linie żeglugowe, usługi morskie i portowe,
łodzie, jachty i ich wyposażenie, ratownictwo morskie, ochrona środowiska morskiego, wydawnictwa morskie, towarzystwa klasyfikacyjne.
Shipbuilding, ports and terminals, communication and navigation equipment, cargo,
handling, shiprepairs, marine engines, deep-sea fishing, fish processing at seashore,
fish, produce packaging, shipping lines, marine and harbour services, boats, yachts
and equipment, lifeboat service, sea environment protection, marine publications,
classification; societies.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 2772 m2
Wystawcy / Exhibitors – 411, w tym zagraniczni / including foreign – 125 z / from
– 0 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 7940
Miejsce targów / Venue:
Hala Olivia, Bażyńskiego 1, 80-309 Gdańsk
76
GDYNIA
Gdynia
Organizatorzy:
MURATOR EXPO SP. Z O.O.
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel. +48 22 829 6680, fax +48 22 829 6681
e-mail: [email protected], http://www.wiatriwoda.pl
YACHT-EXPO SP. Z O.O.
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel. +48 22 829 6680, fax +48 22 829 6681
e-mail: [email protected], http://www.wiatriwoda.pl
21-24.08 WIATR I WODA
Targi na Wodzie
On Water Boat Show
Czartery, instrumenty nawigacyjne i elektronika jachtowa, kajakarstwo, mariny,
przystanie i zimowanie łodzi, materiały do budowy, remontów i konserwacji, nurkowanie, odzież turystyczna, sportowa i żeglarska, oferta szkoleniowa i turystyczna, projektowanie jachtów, przyczepy podłodziowe i lawety, sprzęt asekuracyjny
i ratunkowy, sprzęt i akcesoria żeglarskie, sprzęt motorowodny, stocznie jachtowe,
ubezpieczenia i usługi finansowe, usługi szkutnicze i żaglomistrzowskie, windsurfing, wydawnictwa branżowe.
Charters, navigation devices and yacht electrical systems, canoeing, marinas, ports,
boat winter storage, building, maintenance and repair materials, diving, sport, tourist and yachting clothes, training and tourist offers, yacht design, boat-carrying trailers, carriers, safety and rescue equipment, yachting equipment and accessories,
motorboat equipment, yacht yards, insurance and financial services, boatbuilding
and sailmaking services, windsurfing, professional publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 220 PLN
otwartej / outdoor space – 170 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 280 PLN
Miejsce targów / Venue:
Przystań Jachtowa Marina, al. Jana Pawła II 13 A, 81-345 Gdynia
77
JASTRZĘBIA GÓRA
Jastrzębia Góra
INTERSERVIS SP. Z O.O.
ul. Stefanowskiego 24, 90-537 Łódź
tel. +48 42 637 1215, 637 1359, 637 2758, fax +48 42 639 7980
e-mail: [email protected]
http://www.interservis.pl
28-30.05 APTEKARZE
Ogólnopolskie Spotkanie Aptekarzy
National Pharmacists’ Meeting
Leki, parafarmaceutyki i wyposażenie aptek.
Medicines, parapharmaceuticals, equipment for chemist’s shops.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 30 m2
Wystawcy / Exhibitors – 7, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 134
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 250 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hotel ASTOR, Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia Góra
78
KATOWICE
Katowice
MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE SP. Z O.O.
ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice
tel. + 48 32 78 99 100, fax + 48 32 25 40 227
e-mail: [email protected]
http://www.mtk.katowice.pl
27-29.03 GLOB
15. Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego
i Sportowego
15th International Fair of Tourism, Sports, Sailing and Tourist Equipment
Touroperatorzy, biura podróży, narodowe organizacje turystyczne, regiony, subregiony, miasta, przedsiębiorstwa transportu autokarowego, kolejowego, lotniczego
i promowego, towarzystwa charterowe, hotele, motele, pensjonaty, operatorzy
i producenci systemów rezerwacyjnych, wydawnictwa, producenci sprzętu sportowego i turystycznego, producenci autobusów.
Tour operators, travel agencies, national tourist organizations, regions, subregions,
cities, bus, railway, air and ferry transportation companies, charter services, hotels,
motels, pensions, operators, reservation systems producers, publishing houses,
sports and tourist equipment producers, bus producers.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1119 m2
Wystawcy / Exhibitors – 167, w tym zagraniczni / including foreign – 6 z / from
– 6 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 5986
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 180-210 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 250-280 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1B, 40-955 Katowice
17-19.04 TARGBUD
24. Targi Budownictwa Mieszkaniowego, Modernizacji i Wykończenia Wnętrz
24th Fair of House Building and Interior Refurbishment and Decoration
79
KATOWICE
Techniki i technologie budowlane, materiały konstrukcyjne, izolacje budowlane, stolarka, systemy ogrzewania, instalacje budowlane, oprzyrządowanie i mechanizacja
prac budowlanych, materiały wykończeniowe.
Construction technologies, construction materials, insulation materials, carpentry,
heating systems, construction installations, instrumentation and mechanization of
construction works, finishing materials.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1636 m2
Wystawcy / Exhibitors – 114, w tym zagraniczni / including foreign – 3 z / from
– 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 6663 z / with FLOWERTARG, INTERECO-ECODOM
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 260 PLN
otwartej / outdoor space – 120 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 75 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1B, 40-955 Katowice
17-19.04 FLOWERTARG
30. Targi Roślin Ozdobnych i Architektury Ogrodów
30th Ornamental Plants and Gardens Architecture Fair
Rośliny doniczkowe, rabatowe, balkonowe, wodne, akwariowe, drzewa i krzewy
ozdobne, owocowe, iglaste, liściaste, cebulki, nasiona, byliny, pnącza, suche rośliny i bukiety, kwiaty sztuczne, środki ochrony roślin, nawozy, torf, narzędzia i sprzęt
ogrodniczy, doniczki, figury ogrodowe, meble ogrodowe, baseny, sadzawki, oczka
wodne, altany, ogrodzenia, oświetlenie ogrodów, pergole, ławki i inne elementy,
wyposażenia ogrodów, szklarnie i ich wyposażenie, projektowanie i urządzanie terenów zieleni i ogrodów, literatura i prasa ogrodnicza, produkty pszczelarskie i artykuły dla pszczelarstwa, zioła i przyprawy naturalne.
Pot plants, bed plants, balcony plants, water plants, aquarium plants, decoration, fruit,
conniferius and deciduous trees and shrubs, bulbs, seeds, perennials, climbing plants,
dry plants and bouquets; nylon flowers, plants protection chemicals, natural and chemical fertilizers, peat, gardens tools and equipment, flowerpot and gardens sculpture,
gardens furniture, swimming pools, water holes, summerhouses, garden sheds, garden lighting, greenhouse and the equipment, garden designing, gardens literature and
press, apicultur products and articles for apiculture, herb and natural spices.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 642 m2
Wystawcy / Exhibitors – 45
80
KATOWICE
Zwiedzający / Visitors – 6663 z / with INTERECO-ECODOM, TARGBUD
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 80 PLN
otwartej / outdoor space – 40 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 135 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
17-19.04 INTERECO-ECODOM
20. Międzynarodowe Targi Technologii Ekologicznych, Pomiaru i Oszczędności
Ciepła oraz Źródeł Energii
20th International Fair for Measurement and Economy of Heat and Sources of
Energy – International Ecological Fair
Systemy, urządzenia i technologie do: oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów,
uzdatniania wody, oczyszczania powietrza, wodociągowe i kanalizacyjne, maszyny
i urządzenia komunalne, aparatura kontrolno-pomiarowa stosowana w technologii
oczyszczania wody i ścieków, pompy, armatura, rury, kształtki do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, wydawnictwa branżowe i instytucje wspierające działalność
proekologiczną. Kotły automatyczne, kotły na słomę, drewno, biomasę, węgiel,
gazowe i olejowe, kotłownie, systemy kominowe i kominy, zewnętrzne ze stali kwasoodpornej, grzejniki panelowe, łazienkowe i dekoracyjne, kominki, kominki z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe, systemy solarne, nagrzewnice gazowe,
instalacje biogazowe.
Systems, equipment and technologies for: waste water treatment, waste utilization,
water conditioning, air cleaning, water-sewage equipment and technologies, municipal machines and equipment, control and measuring apparatus for the water
and waste water treatment, pumps, fixtures, pipes and fittings for the construction
of water-sewage networks, trade publications, pro-ecology organizations. Automatic boilers, straw-fired boilers, wood and wood-fired boilers, biomass-fired boilers,
coal-fired boilers, gas and oil boilers, boiler rooms, chimney and fireplace systems,
panel heaters, bathroom heaters, decoration heaters, fireplaces, floor heating systems, solar systems, gas heaters, biogas installations.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 169 m2
Wystawcy / Exhibitors – 18
Zwiedzający / Visitors – 6663 z / with FLOWERTARG, TARGBUD
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 220 PLN
otwartej / outdoor space – 100-120 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 295 PLN
81
KATOWICE
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
08-10.05 MONEYEXPO
8. Targi Finansowo-Inwestycyjne, Salon Numizmatyczny
8th Finance and Investment Fair and Numismatic Salon
Rynek pieniężny: banki komercyjne, firmy windykacyjne, deweloperzy, firmy flotowe, outsourcing, firmy doradztwa finansowego, obrót nieruchomościami. Rynek
kapitałowy: banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, specjalistyczne spółki inwestycyjne, fundusze emerytalne, biura maklerskie,
maklerzy giełdowi, firmy doradztwa finansowego, franchising. Rynek kredytowy:
banki komercyjne, firmy doradztwa finansowego, deweloperzy, franchising.
Money market: commercial banks, debt collecting agencies, developers, fleet
operators, outsourcing, financial consulting agencies, real estate market; capital
market: commercial banks, investment funds, insurance agencies, investment
companies, pension funds, brokerage, stockbrokers, financial consulting agencies,
franchising; credit market: commercial banks, financial consulting agencies, developers, franchising.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 230 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 90 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
17-19.09 VITRA
Międzynarodowe Targi Szkła i Ceramiki
International Fair of Glass and Ceramics
Szkło, ceramika budowlana, szkło artystyczne, ceramika artystyczna, użytkowa.
Glass, construction ceramisc, artistic glass, artistic and applied ceramics.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 230 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 320 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
82
KATOWICE
Organizatorzy:
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. +48 61 / 869 2000, fax +48 61 / 869 2999
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE SP. Z O.O.
ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice
tel. + 48 32 78 99 100, fax + 48 32 25 40 227
e-mail: [email protected]
http://www.mtk.katowice.pl
02-04.10 DREMASILESIA – MEBELTECHEXPO
Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna
Exhibition of Woodworking Machines and Tools
Maszyny i narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych, narzędzia ręczne
i elektronarzędzia, urządzenia pomiarowo-kontrolne, urządzenia do odpylania i odwirowywania, linie produkcyjne, materiały ścierne, chemikalia, barwniki, bejce, farby, kleje do przemysłu meblarskiego, lakiery, szpachle, woski, maszyny i urządzenia
do produkcji tworzyw drzewnych, maszyny i urządzenia dla przemysłu tartacznego,
maszyny do produkcji meblli tapicerowanych, lakiernie, suszarnie, wydawnictwa
branżowe.
Woodworking machines and tools, hand tools and electric devices, measuring and
control devices, production lines, abrasive materials, chemicals:colours, paints, adhesives used in the furniture industry, varnishes, waxes; woodworking machinery,
and machines and devices used in the wooden materials production devices, machines and tools for the sawmills industry, machines for upholstery furniture production, drying rooms, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1554 m2
Wystawcy / Exhibitors – 50, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from – 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 922
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 200 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1b, 40-955 Katowice
83
KATOWICE
MIĘDZYNARODOWE TARGI KATOWICKIE SP. Z O.O.
ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice
tel. + 48 32 78 99 100, fax + 48 32 25 40 227
e-mail: [email protected]
http://www.mtk.katowice.pl
09-11.10 AUTOSALON & AUTOSERWIS
Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne / Targi Technik Motoryzacyjnych
International Automotive Fair / Automotive Technology Fair
Motoryzacja, truckexpo, autotunning. Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe,
autobusy, skutery, motocykle, ubezpieczenia i kredyty, wydawnictwa motoryzacyjne.
Automotive industry, truckexpo, tunning. Cars, delivery vans, trucks, buses, scooters,
motorcycles, insurance and credit services, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 154-194 PLN
otwartej / outdoor space – 92 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 234-274 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1 B, 40- 955 Katowice
27-29.10 BHP
Targi Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
Fair of Hygiene Products, Safety at Work and Fire-Fighting Security
Ochrona indywidualna i zbiorowa, ochrona przeciwpożarowa i pożarnictwo, zabezpieczenia, alarmy.
Personal and collective security, fire-fighting security equipment and products, protection systems and devices, alarms.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
27-29.10 INTERWELDING
Międzynarodowe Targi Spawalnicze
International Welding Fair
Obróbka metali, narzędzia, spawalnictwo.
Metalworking, tools, welding technologies.
84
KATOWICE
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 77 EUR
otwartej / outdoor space – 25 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 20 EUR
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
13-15.11
Śląskie Targi Książki
Silesia Book Fair
Książki, wydawnictwa, podręczniki, pomoce naukowe, czasopisma, mapy, atlasy,
przewodniki, książka artystyczna, książki audio, drukarnie, księgarnie, biblioteki.
Books, publications, handbooks, scientific aids, magazines, maps, atlases, audio
books, printing houses, book stores, libraries.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 230 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 320 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
listopad/grudzień GOŁĄB
Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych
International Fair of Carrier Pigeons
Gołębie pocztowe: hodowla, karma, leki, witaminy, odżywki, usługi weterynaryjne, profilaktyka, badania laboratoryjne, środki czystości, mineralna. Gołębniki: budowa i wyposażenie, regały, gniazda, wzory, projekty. Transport, środki transportu,
systemy elektroniczne, zegary kontrolne. Trofea: produkcja i sprzedaż, projektowanie, usługi graficzne, grawerstwo. Wydawnictwa: popularno-naukowe, weterynaryjne.
Pigeons: pigeon breeding, feed, medicines, vitamins, feed supplements, veterinary
services, preventive health care, laboratory tests, cleaning agents, minerals. Pigeon
lofts: construction and equipment, nest boxes and perches, nest bowls, loft design.
Transport, transport services, pigeon transport accessories, electronic systems, racing clocks. Trophies: production and sales, design, graphic services, engraving services. Publications: popular science, veterinary publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
85
KATOWICE
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 65 PLN
otwartej / outdoor space – 33 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 120 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTK, Bytkowska 1 B, 40-955 Katowice
POLSKA TECHNIKA GÓRNICZA S.A.
ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy
tel. +48 32 323 4210, fax +48 32 323 4222
e-mail: [email protected]
http://www.ptg.info.pl
01-04.09 KATOWICE
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
International Trade Fair of Mining, Power Generation and Metallurgy
Górnictwo: urządzenia automatyki oraz elektroniki górniczej, narzędzia górnicze,
oferta górniczej myśli naukowo-technicznej i projektowania zakładów przeróbki mechanicznej węgla, know-how, maszyny i urządzenia do robót przygotowawczych
i pomocniczych, maszyny i urządzenia do mechanicznej przeróbki węgla, kompleksy ścianowe i obudowy górnicze, kompleksy kombajnowe, maszyny stosowane do
eksploatacji węgla brunatnego, maszyny i urządzenia dla kopalnictwa rud, maszyny
i urządzenia wiertnicze, pompy, sprężarki i wentylatory, oferta przedsiębiorstw budowlano-montażowych przemysłu węglowego, urządzenia hydrauliczne, urządzenia
dźwignicowe, urządzenia pomiarowo-kontrolne, chemiczna obróbka węgla, przenośniki taśmowe, węże, paski klinowe, urządzenia do ochrony środowiska, łożyska,
urządzenia i środki smarownicze, maszyny i urządzenia do robót drogowych i kolejowych, urządzenia napędowe – silniki, generatory prądu, urządzenia klimatyzacyjne
i wentylacyjne, chemia przemysłowa dla górnictwa i budownictwa podziemnego,
ochrona i bezpieczeństwo pracy, inne. Przemysł energetyczny: urządzenia wytwórcze energii elektrycznej i termicznej, kotły, turbiny, generatory dla elektrowni
i elektrociepłowni, urządzenia rozdzielcze średnich, wysokich i najwyższych napięć,
urządzenia przesyłowe – linie energetyczne SN, WN, NN – napowietrzne i kablowe
wraz z osprzętem, automatyka i elektronika dla urządzeń elektroenergetycznych,
urządzenia pomiarowo-kontrolne dla celów energetycznych (liczniki, zegary sterujące, mierniki wskaźnikowe), oferta elektroenergetycznej myśli naukowo-technicznej
i projektowania kompletnych elektrowni, know-how, urządzenia do ochrony środowiska, urządzenia dla energetyki cieplnej, urządzenia i materiały izolacyjne, nowe
technologie dla energii odnawialnych, ochrona i bezpieczeństwo pracy, inne. Przemysł hutniczy: maszyny i urządzenia hutnicze i odlewnicze, maszyny i urządzenia
hutnicze i odlewnicze, maszyny i urządzenia dla wzbogacania rud, urządzenia dla
stalowni, urządzenia dla walcowni, wyroby metalurgii proszków.
Mining: mining electronics and control equipment, mining tools, the package of
mining engineering and design of mechanical coal processing plants, machines and
equipment for preparatory and auxiliary work, machines and equipment for mechani-
86
KATOWICE
cal coal processing, longwall sets and lining, miner sets, machines for lignite mining,
machines and equipment for ore mining, drilling machines and equipment, pumps,
compressors and ventilators, the offer of building and assembly companies for mining
companies, hydraulic equipment, hoisting equipment, measuring and control equipment, chemical coal processing, conveyors, hoses, drive belts, equipment for environmental protection, bearings, lubricants, road construction and railway construction
machines, drives, motors, generators, air-conditioning and ventilation, chemistry and
mining and mine industry, occupational safety and hygiene, others. Power industry:
electric and thermal power generation equipment, boilers, turbines, generators for
power stations, distribution equipment for medium, high, extra-high voltage, transmission equipment – air and cable medium, high and low voltage lines and accessories,
control and electronic equipment for power generation, control and measuring equipment for power industry, offer of engineering and design services for complete power
stations, environmental protection equipment, thermal power generation equipment,
insulating materials and equipment, new technology for renewable energy, occupational safety and hygiene, others. Metallurgy: metallurgy and foundry machines and
equipment, machines and equipment for ore enrichment, equipment for steelworks,
equipment for rolling mills, powder metallurgy products.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 139 EUR
otwartej / outdoor space – 69 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 179 EUR
Miejsce targów / Venue:
Spodek, Al. W. Korfantego 35, 40-951 Katowice
ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A.
ul. Puławska 12A, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081
fax +48 22 849 3584
e-mail: [email protected]
http://www.ztw.pl
16-17.01 DENTEXPO KATOWICE
Śląskie Targi Stomatologiczne
Silesian Dental Exhibition
Wyposażenie gabinetów stomatologicznych i pracowni techniki dentystycznej, materiały stomatologiczne, protetyczne i ortodontyczne, sprzęt do stomatologii, ortodoncjo i protetyczny, środki farmaceutyczne, higiena, profilaktyka, wydawnictwa,
oprogramowanie.
Equipment for dental practice and dental technical laboratories, dental, prosthetic
and orthodontic materials, dentistry, orthodontic and prosthetic instruments, pharmaceuticals, hygiene, prophylaxis, publications, software.
87
KATOWICE
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 354 m2
Wystawcy / Exhibitors – 40, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 0 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 588
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 300 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 395 PLN
Miejsce targów / Venue:
SPODEK, al. Korfantego 35, 40-951 Katowice
25-26.02 EXPOCHEM KATOWICE
Targi Przemysłu Chemicznego
Trade Fair for the Chemical Industry
Surowce chemiczne, badania i innowacje, technika laboratoryjna i badawcza, technologie i procesy produkcyjne, urządzenia i instalacje armatury przemysłowej, aparatura
kontrolno-pomiarowa, opakowanie, magazynowanie i logistyka, bezpieczeństwo procesowe i ochrona środowiska, biotechnologie, inne technologie chemiczne, przetwórstwo tworzyw sztucznych, technologie informatyczne w przemyśle chemicznym.
Chemical raw materials, research, innovations, laboratory and research technology,
production technologies and processes, industrial fittings – equipment and installations, control and measuring apparatuses, packaging, warehousing, logistics, procedural safety, environment protection, biotechnologies, other technologies applied in
the chemical industry, plastics processing, information technologies applied in the
chemical industry.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 380 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 495 PLN
Miejsce targów / Venue:
SPODEK, al. Korfantego 35, 40-161 Katowice
13-15.10 MAINTENANCE
Międzynarodowe Targi Przemysłowe
International Industrial Technologies Trade Fair
Pneumatyka, hydraulika, napędy i sterowania, automatyka, robotyka, kontrola jakości, pomiary i monitorowanie, diagnostyka, utrzymanie ruchu, konserwacja, serwis
i naprawy, oleje i smary, informatyka w zarządzaniu produkcją.
88
KATOWICE
Pneumatics, hydraulics, drive and control systems, automation, robotics, metering
and monitoring, quality control, diagnostics, maintenance of movement, conservation, service, repair, oils and lubricants, information technologies in the production
management.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 380 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 495 PLN
Miejsce targów / Venue:
SPODEK, al. Korfantego 35, 40-161 Katowice
89
KIELCE
Kielce
Kielce
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. +48 61 / 869 2000, fax +48 61 / 869 2999
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
24-28.04 BAKEPOL
Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego
Baking and Confectionery Industry Fair
Maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu piekarniczego: urządzenia do
wyrobu pieczywa, urządzenia do produkcji ciastkarskiej, krajalnice do pieczywa, piece piekarnicze, akcesoria piekarnicze, inne; maszyny i urządzenia technologiczne
dla przemysłu cukierniczego: maszyny i urządzenia do produkcji kakao, maszyny
i urządzenia do produkcji wyrobów czekoladowych, maszyny i urządzenia do produkcji cukierków; maszyny do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów; dodatki piekarnicze i cukiernicze; magazynowanie; aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urządzenia laboratoryjne; środki transportu; bezpieczeństwo i higiena
pracy; informacja i usługi, prasa i książki.
Machines and technological equipment for the baking industry: bread making
equipment, biscuit making equipment, slicing machines, baking ovens, baking accessories, others; machines and technological equipment for the confectionery industry: cocoa making machines and equipment, chocolate making machines and
equipment, machines and equipment for making sweets; forming, batching and
packaging machines; baking and confectionery ingredients; storage; measurement
apparatuses and laboratory equipment; means of transport; work safety and hygiene; information and services; newspapers, periodicals and books.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 4101 m2
Wystawcy / Exhibitors – 77, w tym zagraniczni / including foreign – 4 z / from – 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 2617
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 170 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce, Zakładowa 1, 25-672 Kielce
90
KIELCE
TARGI KIELCE SP. Z O.O.
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. +48 41 365 1222, fax +48 41 345 6261
e-mail: [email protected]
http://www.targikielce.pl
19-22.02 KIELCE SPORT-ZIMA
19. Międzynarodowe Targi Branży Sportowej i Outdoorowej
19th International Sports and Outdoor Equipment Fair
Producenci, dystrybutorzy, przedstawiciele firm związanych z branżą sportową;
odzież, sprzęt sportowy wszelkiego rodzaju, czasopisma branżowe, materiały oraz
akcesoria do produkcji sprzętu oraz odzieży sportowej.
Producers and distributors of sports equipment, clothing and accessories, sports
sector companies, sports fashion, sports equipment, materials and accessories for
the production of sports equipment and clothing, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 7785 m2
Wystawcy / Exhibitors – 218, w tym zagraniczni / including foreign – 19 z / from – 10
krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 2613
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 90 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 145 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
marzec i 29.09-01.10 CONTROL-TECH
9. i 10. Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
9th and 10th Fair of Industrial Measuring Technology
Urządzenia pomiarowe, narzędzia, automatyka przemysłowa: techniczne środki automatyzacji, napędy stosowane w układach automatyzujących, układy automatyzacji
maszyn, urządzeń oraz stanowisk linii wytwórczych dla różnych procesów i branż, technologie automatyki dla wszystkich sektorów przemysłu, automatyczny system kontroli
dla procesów produkcji, systemy kontroli pomiarowej, sprzęt i aparaty do wykrywania
i diagnozowania instalacji podziemnych – rurowych i kablowych, urządzenia do zdalnego sterowania maszyn, aparatura badawcza i sprzęt laboratoryjny, wyposażenie
pomieszczeń laboratoryjnych: metrologia w systemach zapewniania jakości, oprogramowanie kontrolne dla procesów technologicznych, technologia laserowa.
91
KIELCE
Measuring instruments, tools, industrial automatics: technical means of automation,
drives for automation systems, devices, manufacturing stations and lines in various
processes and branches, automation technology for all sectors of industry, automatic
control systems for production processes, measuring control systems, equipment
and appliances for detecting and diagnosing underground installations – pipelines,
cables, devices for remote control of machines, research apparatuses and general
purpose equipment, laboratory-room equipment: metrology in quality assurance systems, control software for technological processes, laser technology.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 835 m2
Wystawcy / Exhibitors – 116, w tym zagraniczni / including foreign – 67 z / from
– 12 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 3069 z / with METAL, NONFERMET, SPAWALNICTWO
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 195 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 245 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
03-05.03 EKOTECH
10. Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu
10th Fair of Ecology, Municipal Waste Services, Recyclable Materials, Waste
Management and Recycling
Systemy, urządzenia i technologie do: oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów, uzdatniania wody, oczyszczania powietrza, wodociągowe i kanalizacyjne, maszyny i urządzenia komunalne, aparatura kontrolno-pomiarowa stosowana w technologii oczyszczania
wody i ścieków, pompy, armatura, rury, kształtki do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, wydawnictwa branżowe i instytucje wspierające działalność proekologiczną.
Systems, equipment and technologies for sewage treatment, waste recycling, water conditioning, air purification, water supply and sewage systems, municipal machines and equipment, control and measurement apparatus for the purification of
the water supply and sewage treatment technologies, pumps, fittings, pipes and
fittings for the construction of water sewage networks, trade literature, institutions
for the pro-ecology activities.
Cykl targów / Frequency – dwa razy do roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 576 m2
Wystawcy / Exhibitors – 32, w tym zagraniczni / including foreign – 5 z / from – 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 4415 z / with PNEUMATICON
92
KIELCE
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 150 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 205 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
03-05.03 ENEX, ENEX Nowa Energia
12. Międzynarodowe Targi Energetyki; 7.Targi Odnawialnych Źródeł Energii
12th International Power Industry Fair; 7th Fair of Renewable Sources of Energy
Odnawialne źródła energii, wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii, maszyny, urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, budownictwo energetyczne,
eksploatacja urządzeń energetycznych, modernizacja istniejących sieci, użytkowanie energii i metody jej oszczędzania, informatyka w energetyce, telekomunikacja.
Renewable energy resources, energy production, transmission and distribution,
power industry and electrical engineering machinery and equipment, power industry building and machinery and machinery exploitation, modernization of existing
networks, energy usage and sparing use methods, data processing in power industry, telecommunications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1478 m2
Wystawcy / Exhibitors – 106, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from
– 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 4415
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 150 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 205 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
03-05.03 PNEUMATICON
2. Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
2nd Trade Fair of Pneumatics, Hydraulics, Drive and Control Systems
Elementy i systemy pneumatyczne oraz hydrauliczne, sterowniki, napędy, układy,
zespoły i elementy, systemy automatycznego sterowania procesami z udziałem
pneumatycznych i hydraulicznych elementów wykonawczych, roboty przemysłowe
i manipulatory, techniki pomiarowe i laboratoryjne, elementy wyposażenia i części
93
KIELCE
zamienne, usługi instalacyjne i naprawcze, usługi inżynierskie i projektowe, doradztwo techniczne, know-how, patenty, licencje.
Pneumatic and hydraulic elements and systems, drives and controls, systems, sets
and components, systems for the automatic control and regulation of processes based
on pneumatic and hydraulic elements, industrial robots and manipulators, measuring
and laboratory technology, equipment and spare parts, installation and repair service,
engineering and design, technical advisory service, know-how, patents, licenses.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 642 m2
Wystawcy / Exhibitors – 50, w tym zagraniczni / including foreign – 8 z / from – 5 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 4415 z / with EKOTECH
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 240 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
13-15.03 AGROTECH
15. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
15th International Fair of Agricultural Techniques
Ciągniki, maszyny, narzędzia, urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, maszyny i urządzenia ogrodnicze i leśne, środki do produkcji rolniczej (nasiona roślin
rolniczych, środki ochrony roślin i nawozy, pasze i dodatki paszowe), akcesoria dla
rolnictwa, budownictwo inwentarskie.
Tractors, machinery, tools and equipment for plant cultivation and stock-farming,
machines and equipment for horticulture and forestry (seeds, pesticides, fertilizers,
feeds and feed additives), accessories for agriculture, inventoried building.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 23723 m2
Wystawcy / Exhibitors – 416, w tym zagraniczni / including foreign – 28 z / from
– 12 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 33609 z / with LAS-EXPO
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 155 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 215 PLN
94
KIELCE
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
13-15.03 LAS-EXPO
9. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi
9th Timber Industry & Forest Resources Management Fair
Gospodarka leśna, narzędzia, maszyny do pozyskiwania, transportu i obróbki drewna, środki ochrony lasu przed szkodnikami, ochrona przeciwpożarowa, szkółkarstwo, nasiennictwo, hodowla i użytkowanie lasu, systemy informatyczne, mapy,
gospodarka łowiecka.
Forestry, tools and machinery for planting, transport and processing of wood, protection against forest pests, forest fire protection, nursery gardens, seeds, forest husbandry and management, computer software for forestry, maps, hunting.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1363 m2
Wystawcy / Exhibitors – 40
Zwiedzający / Visitors – 33609 z / with AGROTECH
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 155 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 215 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
18-20.03 EDUKACJA
14. Targi Edukacyjne
14th Education Fair
Książki, podręczniki, pomoce dydaktyczne i naukowe, szkolna edukacja plastyczna
i graficzna, gry edukacyjne, sprzęt komputerowy, programy multimedialne, wyposażenie, oferta edukacyjna, projekty placówek oświatowych.
Books, handbooks, educational aids, art and graphic art teaching, educational
games, hardware, multimedia software, equipment, educational issues, educational
institutions’ projects.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1469 m2
Wystawcy / Exhibitors – 148, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from
– 3 krajów / countries
95
KIELCE
Zwiedzający / Visitors – 10402
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 145 PLN
otwartej / outdoor space – 60 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 195 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
25-27.03 SPAWALNICTWO
4. Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa
4th Welding Technologies and Equipment Exhibition
Maszyny, urządzenia i osprzęt do spawania, cięcia, zgrzewania i lutowania; usługi
i materiały spawalnicze, serwis, wspomaganie komputerowe procesów spawalniczych, urządzenia kontrolno-pomiarowe, roboty, automaty, linie technologiczne,
bazy techniczne, obróbka cieplna, bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia
i sprzęt ochronny, szkolenia i certyfikacja, instytucje i instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki targowe, wydawnictwa branżowe.
Welding, cutting and soldering machines, equipment and accessories, welding materials, services and maintenance, computer aided welding processes, control and
measuring instruments, robots, automated machines, technological lines, technical
bases, heat treatment, industrial safety and occupational hygiene, protective equipment, training, certification, institutions, institutes, associations, research and development units, trade fair centres, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1298 m2
Wystawcy / Exhibitors – 59, w tym zagraniczni / including foreign – 8 z / from – 6 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 3069 z / with CONTROL-TECH, METAL, NONFERMET
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 160 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 215 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce Kielce
25-27.03 STOM
2. Salon Technologii Obróbki Metali
2nd Exhibition of Metalworking and Metal Machining
96
KIELCE
Maszyny, urządzenia i technologie obróbki, obrabiarki, oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek, roboty, automaty, linie technologiczne, narzędzia, maszyny,
urządzenia i materiały ścierne, usługi i serwis, oprogramowanie, wspomaganie
komputerowe procesów obróbki, urządzenia kontrolno-pomiarowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia i sprzęt ochronny, szkolenia, certyfikacja, instytucje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki targowe,
wydawnictwa branżowe.
Metalworking machines, equipment and technologies, machine tools, metalworking
technology accessories, robots, automatics, metalworking process lines, tools, abrasive equipment and materials, maintenance services, software, computer assisted
metalworking processes, measuring and control instruments, industrial safety and
protection, protective equipment, training, certification, institutions, institutes, associations, research and development centres, trade fair centres, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 2475 m2
Wystawcy / Exhibitors – 164, w tym zagraniczni / including foreign – 46 z / from
– 14 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 3342 z / with INTERKAMIEŃ, PROGLASS
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 160 PLN
otwartej / outdoor space – 100 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 215 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
01-03.04 REHMED-EXPO
9. Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego
9th Rehabilitation, Sanatorium and Health-Resorts Fair
Producenci i dystrybutorzy sprzętu rehabilitacyjnego, producenci sprzętu medycznego, organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych, oferta sanatoriów i uzdrowisk, producenci wyposażenia dla zakładów uzdrowiskowych, rozlewnie wód mineralnych,
zakłady pracy chronionej.
Rehabilitation and medical equipment producers and dealers, organizers of rehabilitation holiday-maker lots, the offer of health spas, producers of equipment for health
resorts, mineral water bottling plants, institutions for protected work.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1156 m2
Wystawcy / Exhibitors – 100, w tym zagraniczni / including foreign – 25 z / from – 10
krajów / countries
97
KIELCE
Zwiedzający / Visitors – 2157
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 140 PLN
otwartej / outdoor space – 60 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 190 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
01-03.04 GLASS-TECH
2. Międzynarodowe Targi Produkcji, Technologii i Obróbki Szkła oraz Ceramiki
2nd International Fair of Glass and Ceramics Production and Glass Processing
and Technologies
Produkcja i techniki produkcji szkła oraz ceramiki, wyroby ze szkła i ceramiki, urządzenia oraz zakłady produkcji i obróbki szkła oraz ceramiki, szkło płaskie, maszyny
i sprzęt dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, przetwórstwo, obróbka, maszyny i urządzenia do wyciągania, wytrawiania, szlifowania, polerowania, grawerowania, wiercenia, ornamentacji i rozdmuchiwania, narzędzia, części zamienne i zapasowe do maszyn, środki chemiczne i pomocnicze do produkcji szkła i ceramiki,
instalacje i wyposażenie do produkcji porcelany, wyrobów ceramicznych z porcelany kostnej, fajansu i kamionki oraz ceramiki elektrotechnicznej, technika kontrolnopomiarowa, recykling i utylizacja szkła.
Glass and ceramics production technologies, products made of glass and ceramics, equipment and processing plants for the glass and ceramics production and
processing, flat glass, equipment for the glass and ceramics industries, processing: equipment for drawing, etching, grinding, polishing, engraving, drilling and
ornamentation, blow moulding, tools, replacement and spare parts for machines
and equipment, chemicals and auxiliary materials for the production of glass and
ceramics, installations and equipment for the production of porcelain, bone china
ceramics, faience, stoneware and electroceramics, control and measuring technology, glass recycling and utilization.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 258 m2
Wystawcy / Exhibitors – 24, w tym zagraniczni / including foreign – 5 z / from – 6 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 3342 z / with INTERKAMIEŃ, STOM
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 160 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 210 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
98
KIELCE
01-03.04 INTERKAMIEŃ
14. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich
14th International Fair for Stone and Stone Machinery
Kamień surowy: piaskowiec, marmur, granit; półprodukty i wyroby z kamienia (bloki,
płyty, słaby); kamień budowlany, kruszywa, maszyny do obróbki kamienia, narzędzia
tnące, materiały ścierne i eksploatacyjne, elektryczne i pneumatyczne narzędzia do
obróbki kamienia, środki do konserwacji i pielęgnacji kamienia, urządzenia pomiarowe i komputerowe oraz oprogramowanie, akcesoria metalowe i liternictwo, urządzenia do obróbki i wyroby z kamieni ozdobnych, wydawnictwa branżowe.
Raw stone: sandstone, marble, granite, finished and semi-finished stone products
(blocks, panels, slabs), building stones, concrete aggregate, stone processing machines, stone cutting tools, abrasives and working materials, electric and pneumatic
stone processing tools, stone preservatives and stone curing chemicals, software,
measuring and computer devices, metal accessories and lettering, machines for
processing semi-precious stones, decorative stones products, stone dressing, trade
publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 390 m2
Wystawcy / Exhibitors – 37, w tym zagraniczni / including foreign – 4 z / from – 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 3342 z / with PROGLASS, STOM
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 160 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 220 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
06.04 TARGI PRACY
12. Ogólnopolskie Targi Pracy
12th National Employment Fair
Oferta dla osób bezrobotnych, możliwość uzyskania informacji o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, konsultacje z przedstawicielami Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Offer for the unemployed, opportunities for getting information on active methods to
fight unemployment, consultations with representatives of the Treasury Department,
State Work Inspectorate, Social Insurance Agency, Social Assistance Municipial Centre.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
99
KIELCE
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 555 m2
Wystawcy / Exhibitors – 84, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 7000
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 50 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
17-19.04 DOM
16. Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego
i Wyposażenia Wnętrz
16th Fair of Residential Building Materials and Interior Fitments
Materiały ścienne i stropowe, okna, rolety zewnętrzne, kraty i drzwi antywłamaniowe, drzwi, pokrycia dachowe: ceramiczne, bitumiczne, blacha, technika grzewcza,
paliwo, kominki, kolektory słoneczne, niekonwencjonalne źródła energii, technika,
ceramika i armatura sanitarna, technika wod-kan, zbiorniki ściekowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, elektrotechnika, wentylacja, klimatyzacja, schody, balustrady – metaloplastyka, podłogi, panele, posadzki, kostka brukowa, chemia budowlana, izolacje, materiały dociepleniowe, płyty elewacyjne, meble, wyposażenie
i zabudowa wnętrz, wystrój okien, artykuły i sprzęt AGD, bramy garażowe, siatki
ogrodzeniowe, ogrodzenia, furtki, ogrody zimowe, oranżerie, baseny, maszyny, narzędzia i sprzęt budowlany, rusztowania budowlane, kamień budowlany i kruszywa,
tworzywo sztuczne w budownictwie, finansowanie, kredytowanie, banki, ubezpieczenia, działalność developerska, wykonawstwo „pod klucz”, gotowe projekty
architektoniczne, oprogramowanie, doradztwo, kosztorysowanie, wydawnictwa
branżowe, techniczne i komputerowe.
Materials for walls and ceilings, windows, outside roller blinds and anti-burglary
doors, doors, roof coverings, heating systems and fuels, fireplaces, sun collectors,
unconventional sources of energy, technology, whiteware and bathroom fittings,
water and sewage technology, liquid waste containers, home sewage utilization
systems, electrical engineering, ventilation, air condition, stairs, railings – artistic
metalwork, floors, panelling, pavements, chemical substances for building industry,
insulation materials, facade surfaces, furniture, home equipment, fitted constructions, window decoration, household appliances, doors and gates for garages,
fences, wire nets, gates, winter gardens, greenhouses, swimming pools, machines,
tools, equipment for building, scaffolding, stones and aggregates for building, plastics for building industry, financing, credits, banks, insurance, developers, turn-key
realization, ready-made designs, software, consulting, costing, trade press, technical
and computer publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 4053 m2
100
KIELCE
Wystawcy / Exhibitors – 232, w tym zagraniczni / including foreign – 9 z / from
– 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 16037 z / with OGRÓD I TY, VENUS, VOYAGER
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 185 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 245 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
17-19.04 OGRÓD I TY
16. Targi Ogrodnicze i Działkowe
16th Garden and Allotment Fair
Architektura krajobrazu, projektowanie ogrodów i terenów zielonych, meble ogrodowe, altany, domki letniskowe, mała architektura, ogrodzenia, grille; rzeźby ogrodowe, odlewy artystyczne, lampy ogrodowe, oświetlenie zewnętrzne; baseny, fontanny, oczka wodne, urządzenia zraszające i nawadniające; szkółkarstwo, drzewa
i krzewy ozdobne, kwiaty cięte, rośliny doniczkowe; nasiona, rozsady, sadzonki,
cebulki; drzewa i krzewy owocowe; warzywa; podłoża, nawozy, środki ochrony roślin; szklarnie i ich wyposażenie; sprzęt ogrodniczy, narzędzia i maszyny dla ogrodnictwa; akcesoria do urządzania placów zabaw, wydawnictwa i publikacje.
Landscape architecture, designing of garden and green areas, garden furniture,
sheds, cottages, garden constructions, fences, grills, sculptures for gardens, artistic
moulds, garden lamps, outdoor lighting, swimming pools, fountains, artificial ponds,
drenchers, sprinklers, watering devices and sprinklers; forest product processing,
decorative trees and bushes, flower and potted plants, seeds, seedlings, bulbs, rhizomes, fruit trees and bushes, vegetables, flower beds, fertilizers, plant protection
agents, greenhouses equipment for greenhouses and gardens, gardening tools and
machines, accessories for playgrounds, trade literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1864 m2
Wystawcy / Exhibitors – 72
Zwiedzający / Visitors – 16037 z / with DOM, VENUS, VOYAGER
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 140 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 200 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
101
KIELCE
17-19.04 VENUS
4. Targi Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych
4th Fairs of Aesthetic Medicine, Cosmetic and Hairdressing Equipment
Kosmetyka biała i kolorowa, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, stomatologia estetyczna, aparatura i wyposażenie do salonów kosmetycznych i klinik
medycyny estetycznej, manicure, pedicure, solaria, bieliźniarstwo, artykuły jednorazowego użytku do salonów kosmetycznych i ośrodków spa, zdrowa żywność,
odchudzanie, szkoły, instytuty i ośrodki szkoleniowe, wydawnictwa.
White and colour cosmetics, aesthetic medicine, aesthetic dermatology, aesthetic
stomatology, equipment for beauty parlours and for clinics of aesthetic medicine,
manicure, pedicure, solaria, massage, spa, linen, disposable articles for beauty parlours and spa centres, health food, slimming, schools, institutes, training centres,
trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 550 m2
Wystawcy / Exhibitors – 51
Zwiedzający / Visitors – 16037 z / with DOM, OGRÓD I TY, VOYAGER
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 165 PLN
otwartej / outdoor space – 85 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 225 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
17-19.04 VOYAGER
8. Świętokrzyskie Targi Turystyki
8th Tourism Exhibition
Touroperatorzy, biura podróży, agenci, regiony, subregiony, miasta, hotele, motele, ośrodki wypoczynkowe, kempingi, wyposażenie hoteli, sanatoria, uzdrowiska,
gospodarstwa agroturystyczne, organizatorzy turystyki aktywnej, przedsiębiorstwa
transportu autobusowego i lotniczego, przedsiębiorstwa promowe i kolejowe, wydawnictwa turystyczno-sportowe i kartograficzne, firmy ubezpieczeniowe, banki,
inwestorzy bazy turystycznej, wyposażenie bazy turystycznej i obiektów gastronomicznych, sprzęt turystyczny i sportowy, programy komputerowe dla turystyki.
Touroperators, travel agencies, regions, sub-regions, cities, hotels, motels, holiday
and recreation centers, camping sites, equipment for hotels, spas, health resorts,
agrotourist farms, organizers of active forms of tourism, public bus transport and air
transport companies, ferry and railway transport companies, sports, tourist and cartographic publications, insurance agencies, banks, investors on the tourist facilites
102
KIELCE
market, equipment for tourist centres and gastronomy, facilities, sports and tourist
equipment, software for tourism.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 264 m2
Wystawcy / Exhibitors – 31
Zwiedzający / Visitors – 16037 z / with DOM, OGRÓD I TY, VENUS
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 165 PLN
otwartej / outdoor space – 85 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 225 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
22-23.04 EXPO-GAS
5. Targi Techniki Gazowniczej
5th Gas Engineering Fair
Sieci i urządzenia gazowe, stacje gazowe, odbiorniki gazu, urządzenia, materiały
i sprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu;
wydawnictwa branżowe; nowości techniczne i systemowe w gazownictwie.
Gas networks and devices, gas stations, gas receivers, equipment, materials and
appliances for the construction and maintenance of gas pipelines, pressure reduction stations and gas pumping stations; trade publications, technical and system
novelties in gas industry.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1376 m2
Wystawcy / Exhibitors – 70, w tym zagraniczni / including foreign – 4 z / from – 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 1382
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 185 PLN
otwartej / outdoor space – 85 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 255 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 KIELCE
103
KIELCE
maj PRACA, KARIERA, ROZWÓJ
3. Ogólnopolskie Targi Pracy dla Studentów i Absolwentów Szkół Wyższych
Employment Fair – Job, Career, Personal Development
Oferty pracy dla absolwentów szkół wyższych oraz studentów; oferty pracy umysłowej.
Employment offer for students and university graduates; job offer for white-collar
workers.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 162 m2
Wystawcy / Exhibitors – 23
Zwiedzający / Visitors – 1500
pakiety/packages – 4 m2 – 400 PLN; 6 m2 – 1000 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
12-15.05 AUTOSTRADA-POLSKA
15. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
15th International Fair of Road Construction Industry
Sprzęt i materiały do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli; stacje benzynowe, oznakowanie, infrastruktura związana z drogownictwem i użytkowaniem autostrad.
Equipment and materials for the road construction, bridges, overpasses, tunnels,
petrol stations, signs, road and highway infrastructure.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 29158 m2
Wystawcy / Exhibitors – 560, w tym zagraniczni / including foreign – 90 z / from
– 26 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 31911 z / with Maszbud, Traffic-Expo
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 450 PLN
otwartej / outdoor space – 200-250 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 510 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
104
KIELCE
12-15.05 MASZBUD
11. Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych
11th International Construction Equipment and Special Vehicles Fair
Maszyny i urządzenia do prac ziemnych, produkcji i transportu betonu, żurawie
i urządzenia do transportu pionowego, specjalistyczne pojazdy budowlane, maszyny i urządzenia do prac wykończeniowych, części i komponenty do maszyn budowlanych, narzędzia: pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne, wydawnictwa specjalistyczne, instytuty naukowo-badawcze i organizacje branżowe.
Earth work machinery, machines and equipment for concrete preparation and transport, cranes and access equipment, construction vehicles, finishing work equipment, parts and components for construction machinery, tools: pneumatic, hydraulic
and electric, specialistic publishing houses, research institutes and organizations.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 7444 m2
Wystawcy / Exhibitors – 123, w tym zagraniczni / including foreign – 36 z / from
– 16 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 31911 z / with Autostrada-Polska, Traffic-Expo
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 450 PLN
otwartej / outdoor space – 200-250 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 510 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
12-15.05 TRAFFIC-EXPO
5. Międzynarodowe Targi Infrastruktury
5th International Fair of Infrastructure
Infrastruktura dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego, utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej, systemy zarządzania ruchem, systemy
bezpieczeństwa, oznakowanie, inżynieria ruchu, systemy i urządzenia ostrzegania o niebezpieczeństwie, ekrany i bariery dźwiękoszczelne, technologie ochrony
środowiska, technologie i osprzęt infrastrukturalny, kable i rury, prace ziemne, osprzęt
uliczny, technologie dla gospodarki sieciami, technologie rozbiórek, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, bezwykopowe techniki układania i odnawiania
instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
oprogramowanie i urządzenia do pobierania opłat, urbanistyka, planowanie sieci
dróg, budowa mostów, budowa tuneli, budowa wiaduktów, budowa portów lotniczych, budowa portów rzecznych, firmy projektowe i wykonawcze, obiekty
usługowe: stacje benzynowe, parkingi, motele, zarządzanie infrastrukturą.
105
KIELCE
Infrastructure for road, rail, air and water transport, maintenance of existing communication network, traffic management systems, safety systems, marking, traffic engineering, systems and devices, danger warning, soundproof screens and barriers,
technologies of environmental protection, technologies and hardware for infrastructure, cables and pipes, earthwork, street fixtures, technologies for networks management, demolishing technologie, electric power networks and communications
networks, techniques of laying and renovating installations for water, sewage, gas,
electricity, telecommunications, software, fee-collecting devices, town planning of
road networks, bridge construction, tunnel construction, viaduct construction, airport construction, river harbour construction, designing forms and contractors, amenities: filling stations, car parks, motels, infrastructure management.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1083 m2
Wystawcy / Exhibitors – 56, w tym zagraniczni / including foreign – 10 z / from – 10
krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 31911 z / with Autostrada-Polska, Maszbud
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 450 PLN
otwartej / outdoor space – 200-250 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 510 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
12-15.05 TIL
3. Targi Technologia i Infrastruktura Lotnisk
3rd Airport Technologies and Infrastructure Exhibition
Projektowanie i budowa lotnisk, systemy techniczne, konstrukcja terminali
i urządzeń, wnętrze terminalu, urządzenia wspomagania naziemnego i usługi,
komunikacja, systemy informacyjne, kontrola i zabezpieczenie, pojazdy, mundury,
odzież robocza i sprzęt ochronny, usługi.
Airport designing and construction, technical systems, terminal construction and installations, terminal interiors, ground support equipment and services, communications, information technology systems, control and security equipment and systems,
vehicles, uniforms, workwear and protective equipment, services.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 741 m2
Wystawcy / Exhibitors – 48, w tym zagraniczni / including foreign – 20 z / from
– 8 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 913
106
KIELCE
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 450 PLN
otwartej / outdoor space – 200-250 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 510 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
26-29.05 PLASTPOL
13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
13th International Fair of Plastics Processing
Technologie, maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opakowania, wzornictwo, tworzywa sztuczne, recykling.
Technologies, equipment and machines for the plastics processing, packaging, industrial design, plastics, recycling.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 14204 m2
Wystawcy / Exhibitors – 837, w tym zagraniczni / including foreign – 436 z / from
– 33 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 16208
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 410 PLN
otwartej / outdoor space – 240 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 470 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
08-10.06 SACROEXPO
10. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki
Sakralnej i Dewocjonaliów
10th International Exhibition for the Church Construction, Church Fittings and
Furnishings and Sacral and Religious Art
Budownictwo sakralne: projektowanie obiektów, budowa nowych obiektów, remonty, naprawy, izolacja, docieplanie, konserwacja obiektów, instalacje w obiektach sakralnych: grzewcze, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, alarmowe, przeciwpożarowe, wyposażenie obiektów sakralnych: projektowanie, wyposażenia wnętrz,
oświetlenie, nagłośnienie, wyposażenie liturgiczne, sztuka sakralna: rzeźba, malarstwo, witraże, muzyka, film, konserwacja dzieł sztuki, dewocjonalia, wydawnictwa
sakralne.
107
KIELCE
Sacral building: design and construction of new structures, repair, restoration, insulation, additional heat cladding and conservation work on the existing structures,
installation of heating, wiring, sanitary, alarm and fire protection systems in sacral
buildings, sacral building fitments: design of the interior, lighting, loadspeaking systems, sacramental vestments and vessels; sacral art: sculpture, painting, stainedglass windows, music, film, conservation of works of art, devotional articles, sacral
publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 3156 m2
Wystawcy / Exhibitors – 244, w tym zagraniczni / including foreign – 31 z / from
– 11 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 4311
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 140 PLN
otwartej / outdoor space – 60 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 190 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
17-19.06 EDURA
Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa
Fire and Rescue Technique Exhibition
Pojazdy pożarnicze – gaśnicze i specjalne, ochrona i uzbrojenie osobiste strażaka,
sprzęt i techniczne urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych, środki gaśnicze, sprzęt ratowniczy i gaśniczy, środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych, indywidualne i zbiorowe środki ochrony ludności, zabezpieczenie logistyczne.
Fire vehicles – pumping appliances and special appliances, protection and personal
firefighter’s equipment, equipment and technical fire protection appliance, extinguishing agents, fire and rescue equipment, communication equipment and technical equipment for dispatching points, means of individual and mass civil protection,
logistic protection.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce, Zakładowa 1, 25-672 Kielce
108
KIELCE
19-21.06 NECROEXPO
3. Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej
3rd International Funeral Industry Fair
Cmentarze i obiekty do spopielania zwłok: projektowanie, wykonawstwo, administrowanie, wyposażenie, usługi remontowo-konserwacyjne i porządkowe; groby
i pomniki nagrobne: projektowanie, realizacje, surowce, materiały, urządzenia; obudowy grobów, piwnice grobowe, nisze, kolumbaria, elementy i ozdoby nagrobkowe; domy pogrzebowe: projektowanie, wyposażenie, urządzenia, sprzęt i akcesoria
prosektoryjne; trumny i sarkofagi, urny; środki transportu oraz usługi transportowe;
kosmetyki i środki do balsamowania zwłok, szkolenia; ubiory, obuwie i galanteria
odzieżowa, wyroby rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, usługi konserwatorskie, akcesoria pogrzebowe, usługi pogrzebowe, poligraficzne, wydawnictwa,
florystyka, prowadzenie i oprawa ceremonii pogrzebowych.
Cementeries and cremation facilities: design, construction, administration, equipment supply, renovation, conservation and cleaning services; graves and memorials: design, execution, raw materials, machines; grave borders and surrounds,
grave vaults, niches and columbaria, gravestone elements and decorations; funeral
parlours design; fittings, mortuary equipment, devices and accessories; coffins and
sarcophagi, urns; means of transport, transport services; cosmetics and embalming
agents, training; clothes, shoes and accessories, arts, crafts works and conservation
services, funerary accessories, funerary services, printing services and publications,
florist art; arrangement and conducting funerary ceremonies.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 832 m2
Wystawcy / Exhibitors – 58, w tym zagraniczni / including foreign – 8 z / from – 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 1773 z / with INTERKAMIEŃ
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 170 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 230 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 KIELCE
21-23.08 KIELCE SPORT-LATO
20. Międzynarodowe Targi Branży Sportowej i Outdoorowej
20th International Sports and Outdoor Industry Fair
Gry zespołowe: wyposażenie, ubiór, obuwie, akcesoria i gadżety; tenis, badminton,
squash, sporty halowe (akcesoria i gadżety), jazda na rolkach (wyposażenie, ubiór),
sporty rowerowe, wodne, jazda na deskorolce, snowboard, surfing, fitness&wellness,
109
KIELCE
jogging, lekka atletyka, chód nordycki (wyposażenie, ubiór, obuwie), gry i zabawy klubowe, plażowe; akcesoria i moda sportowa, materiały, wyposażenie sklepów, boisk
i hal sportowych, media, stowarzyszenia i związki sportowe.
Team games: equipment, clothing, footwear and accessories for team sports, equipment and accessories for tennis, badminton and squash, indoor sports equipment
and accessories, equipment and accessories for inline sports, board sports, bike
sports, water sports, fitness and wellness fashion and equipment, outdoor (hunting,
fishing, riding) and track & field (walking, Nordic walking, running) sports equipment, wear and footwear, equipment for beach and club games, sports fashion and
equipment, shop, field and hall equipment; media, associations, services.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 5537 m2
Wystawcy / Exhibitors – 152, w tym zagraniczni / including foreign – 10 z / from
– 7 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 758
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 90 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 145 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
31.08-03.09 MSPO
17. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
17th International Defence Industry Exhibition
Sprzęt: lotniczy i obrony powietrznej, morski, pancerny, radioelektroniczny i optoelektroniczny pola walki i dowodzenia, sprzęt i systemy łączności pola walki,
urządzenia metrologiczne, sprzęt samochodowy, urządzenia i sprzęt infrastruktury
obronnej, techniczny sprzęt służb materiałowych, żywność, umundurowanie oraz
materiały pędne i ciecze eksploatacyjne, pozostałe wojskowe urządzenia obronne
i sprzęt techniki operacyjnej służb policyjnych.
Aviation and air defence equipment, marine and armoured equipment, battlefield
and command radio-electronic and opti-electronic equipment, battlefield communications systems and equipment, metrological instruments, motor-car equipment,
defence infra-structure equipment and devices, technical equipment form materials
service, food articles, fuels and exploitation liquids, other military defence devices,
equipment for police operation techniques.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 18091 m2
110
KIELCE
Wystawcy / Exhibitors – 283, w tym zagraniczni / including foreign – 109 z / from
– 22 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 12961 z / with LOGISTYKA
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 219 EUR
otwartej / outdoor space – 79 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 268 EUR
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
31.08-03.09 LOGISTYKA
15. Międzynarodowe Targi Logistyczne
15th International Logistics Fair
Artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania posiłków, przedmioty
mundurowe, produkty naftowe i ciecze eksploatacyjne oraz sprzęt do dystrybucji
i przechowywania, sprzęt i materiały medyczne, indywidualne środki opatrunkowe,
łączność, informatyka, elektronika, systemy i sprzęt transportu i komunikacji,
podzespoły, sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób, sprzęt i materiały budowlane, sprzęt Obrony Cywilnej Kraju, sprzęt Straży Pożarnej, specjalistyczny sprzęt
Straży Granicznej i Policji.
Foodstuffs and appliances for preparing meals, uniform articles, oil products and exploitation liquids, distribution and storage equipment, medical equipment and materials,
individual dressing materials, communications, informatics, electronics, transport and
communications systems and equipment, sub-assemblies, personnel and buildings
protection systems and equipment, construction materials and equipment, National
Civil Defence equipment, equipment for fire brigades, border guard and police.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1812 m2
Wystawcy / Exhibitors – 70, w tym zagraniczni / including foreign – 4 z / from – 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 12961 z / with MSPO
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 69 EUR
otwartej / outdoor space – 39 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 84 EUR
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
111
KIELCE
16-18.09 TRANSEXPO
7. Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego
7th International Fair for Local Public Transport
Pojazdy transportu miejskiego, podmiejskiego i międzymiastowego, pojazdy turystyczne, pojazdy specjalistyczne i gospodarcze, części i wyposażenie autobusów,
części i wyposażenie pojazdów trakcji elektrycznej, wyposażenie obiektów zaplecza
technicznego, paliwa, środki smarne, płyny eksploatacyjne, infrastruktura torów,
sieci i podstacji trakcyjnych, systemy biletowe, infrastruktura przystankowa, środki
ochrony pracy, środki bezpieczeństwa, systemy informacji dla pasażerów, systemy
informatyczne w transporcie, oferta w zakresie finansowania inwestycji w transporcie.
Urban, suburban and intercity transport vehicles, tourist vehicles, specialist and
goods vehicles, parts and equipment for buses, parts and equipment for election
vehicles, equipment for transport infrastructure, fuels, lubricants and other liquids,
rails, substations and traction networks, ticketing systems, bus stops, safety equipment, transport information systems, means of financing transport investment.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 9275 m2
Wystawcy / Exhibitors – 152, w tym zagraniczni / including foreign – 31 z / from
– 12 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 2716
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 170 PLN
otwartej / outdoor space – 105 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 230 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
29.09-01.10 METAL
15. Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa
15th International Fair of Technologies for the Foundry Industry
Urządzenie odlewnicze, projektowanie i budowa, topienie, piece i materiały wsadowe, maszyny i osprzęt do zalewania form, materiały ogniotrwałe, materiały formierskie, sporządzanie mas formierskich oraz regeneracja piasku, wykonywanie form
i rdzeni, wybijanie odlewów, oczyszczanie i wykańczanie powierzchni odlewów,
spawanie i obcinanie nadlewów, obróbka cieplna i urządzenia, transport i magazynowanie, technika pomiarowa i badanie materiałów, sterowanie i technika regulacji,
automatyzacja, ochrona środowiska i usuwanie odpadów, bezpieczeństwo pracy
i ergonomia, odlewy i wyroby artystyczne.
112
KIELCE
Foundry equipment, projects, construction, melting practice, furnaces, metallic
charge materials, machines and equipment for pouring, refractories technology,
moulding materials, moulding sand preparation and sand reclamation, moulding
and core making, knock-out, feeting and surface treatment, welding and cutting,
heat treatment and equipment, transportation and storage, measuring and materials
testing, control system, automation technology, environmental control and waste
removal, industrial safety and ergonomics, castings and artistic products.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 3859 m2
Wystawcy / Exhibitors – 346, w tym zagraniczni / including foreign – 194 z / from
– 29 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 3069 z / with CONTROL-TECH, NONFERMET, SPAWALNICTWO
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 295 PLN
otwartej / outdoor space – 125 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 350 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
29.09-01.10 ALUMINIUM & NONFERMET
7. Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii Materiałów i Produktów
Metali Nieżelaznych
7th International Fair of Aluminium and Technology, Materials and Non-Ferrous
Metal Products
Górnictwo rud metali nieżelaznych, metale kolorowe – aluminium, cynk, ołów, cyna,
miedź i inne, stopy metali nieżelaznych, topienie stopów metali, piece i materiały
wsadowe, wyroby walcowane, wyciskane i ciągnione z miedzi, aluminium, cynku,
ołowiu oraz ich stopów, zastosowanie metali nieżelaznych i ich stopów, metale szlachetne, badania nieniszczące metali, złom i odpady metali nieżelaznych, organizacje i czasopisma.
Mining of non-ferrous metal ores, coloured metals – aluminium, zinc, lead, tin, copper and others, alloys of non-ferrous metals, rolled, extruded and drawn from copper, aluminium, zinc lead and their alloys, use of non-ferrous metals and their alloys,
noble metals, non-destructive testing of metals, scrap-metal and waste material of
non-ferrous metals, organizations and periodicals.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 634 m2
Wystawcy / Exhibitors – 42, w tym zagraniczni / including foreign – 14 z / from
– 7 krajów / countries
113
KIELCE
Zwiedzający / Visitors – 3069 z / with CONTROL-TECH, METAL, SPAWALNICTWO
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 295 PLN
otwartej / outdoor space – 125 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 350 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
06-08.10 TIWS
2. Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej
2nd Water Sewage and Treatment Infrastructure Trade Fair
Infrastruktura z zakresu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, materiały do budowy stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, materiały i urządzenia do budowy, utrzymania i renowacji sieci wodno-kanalizacyjnej oraz studni głębinowych,
pojazdy i sprzęt specjalistyczny.
Water treatment and conditioning infrastructure, sewage treatment infrastructure,
materials and equipment for the development, maintenance and refurbishment of
water and sewage infrastructure and drilled wells, special purpose vehicles and
equipment.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 240 PLN
otwartej / outdoor space – 150 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 290 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
10-11.10 WYSTAWA KOTÓW RASOWYCH
Wystawa Kotów Rasowych
Exhibition of Breeded Cats
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 100 PLN
otwartej / outdoor space – 30 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 160 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce, Zakładowa 1, 25-672 Kielce
114
KIELCE
15-17.10 MTS
8. Międzynarodowe Targi Spółdzielcze
8th International Co-operative Movement Fair
Towary przemysłowe: obuwnicze, skórzane, odzieżowe, kosmetyczne, chemii gospodarczej, drzewne, metalowe, szklane, sprzęt inwalidzki, opakowania, wyposażenie wnętrz, transportowe i inne; rękodzieło ludowe i artystyczne; towary żywnościowe, artykuły farmaceutyczne, usługi.
Consumer goods: shoes, leather goods, clothing, cosmetics, household cleaning
products, wood products, glassware, equipment for the disabled, packaging, furnishings, transportation; artistic and folk handicraft, groceries, pharmaceuticals; services.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2006
Powierzchnia netto / Net space – 693 m2
Wystawcy / Exhibitors – 84, w tym zagraniczni / including foreign – 4 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
15-17.10 GASTRO-TECH
3. Targi Wyposażenia dla Piekarstwa, Gastronomii i Przemysłu Przetwórczego
3rd Baking Industry and Catering and Food Processing Industry Fair
Sprzęt i wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego, sklepów spożywczych, restauracji, kawiarni, hoteli; przechowywanie, magazynowanie i regeneracja żywności; maszyny myjące, sprzęt i środki utrzymania czystości; projektowanie i budowa
zakładów przetwórczych, gastronomicznych, hotelarskich; lady i urządzenia chłodnicze, technika oświetleniowa, wentylacja i klimatyzacja, meble; nakrycia stołowe,
naczynia; technologie przetwórstwa, półprodukty dla gastronomii, maszyny i urządzenia dla przemysłu mięsnego i drobiarskiego, dla przetwórstwa mleka, cukiernictwa i piekarstwa; opakowania i maszyny pakujące, oprogramowanie komputerowe, BHP, odzież robocza, usługi finansowe, instytuty badawcze, stowarzyszenia,
literatura branżowa.
Equipment and furnishings for canteens, groceries, restaurants, cafés and hotels,
food storage and regeneration, cleaning equipment and materials, design and construction of food processing plants, catering establishments and hotels, counters and
refrigeration equipment, lighting, ventilation and air-conditioning systems, furniture,
cutlery and cockery, kitchenware, processing technologies, semi-products for gastronomy, equipment for the meat and poultry industries, milk processing equipment,
equipment for confectioneries and bakeries, packaging systems and equipment,
software for gastronomy, industrial safety, working clothes, financial services and
consultancies, research institutes, associations, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
115
KIELCE
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 852 m2
Wystawcy / Exhibitors – 52
Zwiedzający / Visitors – 1661
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 240 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
21-23.10 ROTRA
2. Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego
2nd International Fair of Road Transport
Samochody ciężarowe i dostawcze, naczepy, przyczepy, lawety, ciągniki siodłowe,
zabudowy wywrotcze, kombi, vany, pojazdy specjalne, wyposażenie, akcesoria, części zamienne, zespoły napędowe, fotele, ogumienie, obsługa serwisowa, doradztwo
techniczne, projektowanie, spedycja, ubezpieczenia, wydawnictwa branżowe.
Trucks and commercial vehicles, trailers, semi-trailers, car carriers, truck-tractors,
dump truck construction, estate cars, vans, special purpose vehicles, equipment,
accessories, spare parts, driver systems, seats, tires; services and maintenance, engineering consultancy, design, forwarding, insurance, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 250 PLN
otwartej / outdoor space – 150 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 300 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
04-05.11 ALARM
10. Konferencja i Wystawa Monitoringu Wizyjnego
10th Video Surveillance Conference and Exhibition
Zabezpieczenie elektroniczne i mechaniczne, systemy alarmowe i antywłamaniowe, materiały i sprzęt o zwiększonej wytrzymałości, sprzęt i wyposażenie służb
specjalnych, projektowanie, instalacja, obsługa i konserwacja systemów ochrony,
kasy pancerne, towarzystwa ubezpieczenowe, agencje ochrony, wydawnictwa
branżowe, monitoring wizyjny miast (główne ulice, osiedla), satelitarny monitoring
pojazdów, monitoring stadionów i obiektów sportowych.
116
KIELCE
Anti-burglary systems, fire protection systems, closed-circuit television, vehicle protection (satellite monitoring systems), heavy-duty materials and equipment, equipment for special services, designing, installation, handling and maintenance of
alarm systems, safes, insurance companies, security companies, trade literature,
visual monitoring of cities (main streets, living districts), satellite monitoring of vehicles, stadiums and sport facilities monitoring.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 694 m2
Wystawcy / Exhibitors – 22, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 650 z / with SPORT – OBIEKT
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 170 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 230 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
04-05.11 SPORT-OBIEKT
9. Wystawa Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych
9th Exhibition of Sport Facilities, Fittings and Construction
Wyposażenie obiektów sportowych, stadionów, hal, boisk i sal sportowych, budowa, modernizacja i projektowanie obiektów sportowych, sprzęt sportowo-rekreacyjny, odzież sportowa.
Sport facilities fitting, equipment for stadiums, halls, sports fields, gym halls, construction, modernization and design of sport facilities, sports and recreational equipment, sports clothing.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 736 m2
Wystawcy / Exhibitors – 28, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from – 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 650 z / with ALARM
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 170 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 230 PLN
117
KIELCE
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
06-08.11 KIELCE FASHION
3. Targi Mody i Wzornictwa
3rd Fair of Fashion and Design
Odzież damska i męska, dzianiny, odzież skórzana i futra, odzież dziecięca, odzież
młodzieżowa, dżinsowa, sportowa; bielizna, dodatki, tekstylia, dzianiny, pasmanteria, tkaniny do wnętrz, wyposażenie sklepów, sprzęt do produkcji tkanin i odzieży.
Womenswear and menswear, knitwear, leather wear, furs, baby and children wear,
fashion for youngsters, jeans wear, sportswear; underwear, fashion accessories,
textiles, fabrics, haberdashery, home textiles, equipment for shops, equipment for
textile and clothing production.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 511 m2
Wystawcy / Exhibitors – 23, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 2644
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 150 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 200 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakladowa 1, 25-672 Kielce
06-08.11 MODNY ŚLUB
Ogólnopolskie Targi Ślubne
National Wedding Exhibition
Moda ślubna.
Wedding fashion.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 150 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 200 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
118
KIELCE
14-15.11 WYSTAWA PSÓW
4. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
4th International Pure Breed Dogs Exhibition
Pokazy, konkursy psów rasowych, prezentacje; stoiska z akcesoriami do pielęgnacji
i tresury psów.
Pure breed dog show and competition, presentations, accessories for dog care and
training.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 306 m2
Wystawcy / Exhibitors – 27
Zwiedzający / Visitors – 5324
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
otwartej / outdoor space – 30 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 40 PLN
pakiety/packages – do 10 m2 – 390 PLN; 11-20 m2 – 690 PLN; 21-30 m2 – 930
PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce Sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
18-20.11 TOPGUM
3. Targi Przemysłu Gumowego
3rd Fair of Rubber Industry
Maszyny i urządzenia do przerobu i produkcji mieszanek oraz artykułów gumowych,
mieszanki gumowe i komponenty do ich produkcji, płyty gumowe, opony, dętki,
ochraniacze do dętek, taśmy przenośnikowe, węże i rury gumowe, zgarniacze, pasy
napędowe, amortyzatory, zderzaki, pierścienie, części samochodowe, wyroby medyczne, rękawice, urządzenia do recyklingu i utylizacji, usługi: wulkanizacja, mielenie
gum, dobieranie składu gum, łączenia wyrobów gumowych, inne wyroby gumowe.
Machines and equipment for the processing and production of rubber mixtures and
products, rubber mixtures and components for the production of rubber products,
rubber boards, tyres, tubes and tube protectors, conveyor belts, rubber hoses and
pipes, sweep-off gear, transmission belts, shock-absorbers and bumpers, rings, automotive parts, medical products, gloves, recycling and utilization equipment, other
rubber products; services: vulcanization, rubber milling, selecting rubber components, molding rubber products, joining rubber products.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 581 m2
119
KIELCE
Wystawcy / Exhibitors – 51, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 1064
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 250 PLN
Miejsce targów / Venue:
Targi Kielce sp. z o.o., Zakładowa 1, 25-672 Kielce
120
KRAKÓW
Kraków
Kraków
MURATOR EXPO SP. Z O.O.
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel. +48 22 829 6680, fax +48 22 829 6681, 829 6690
e-mail: [email protected]
http://www.muratorexpo.pl
28.02-01.03 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE
6. Targi Mieszkaniowe Kraków
6th Housing Fair Cracow
Oferta krakowskiego rynku nieruchomości, finansowanie zakupu mieszkań, domów
i innych nieruchomości, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, agencje
obrotu nieruchomościami; bezpłatne porady specjalistów: prawników, doradców
kredytowych i architektów wnętrz, wykłady dla Gości.
The offer of Cracow real estate market and mortgage credit market, financing real
estate purchase (flats, houses, other real properties), developer companies, housing
cooperatives, banks, real estate agents, consulting: tax lawyers, financing, lawyers,
bankers, interior designers; lectures for visitors.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 367 m2
Wystawcy / Exhibitors – 49
Zwiedzający / Visitors – 2067
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 285 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 350 PLN
Miejsce targów / Venue:
Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3a, 31-011 Kraków
25-26.04 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE
7. Targi Mieszkaniowe Kraków
7th Housing Fair Cracow
Oferta krakowskiego rynku nieruchomości, finansowanie zakupu mieszkań, domów
i innych nieruchomości, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, agencje
obrotu nieruchomościami; bezpłatne porady specjalistów: prawników, doradców
kredytowych i architektów wnętrz, wykłady dla Gości.
121
KRAKÓW
The offer of Cracow real estate market and mortgage credit market, financing real
estate purchase (flats, houses, other real properties), developer companies, housing
cooperatives, banks, real estate agents, consulting: tax lawyers, financing, lawyers,
bankers, interior designers; lectures for visitors.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 285 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 350 PLN
Miejsce targów / Venue:
Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3a, 31-011 Kraków
05-06.09 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE
8. Targi Mieszkaniowe Kraków
8th Housing Fair Cracow
Oferta krakowskiego rynku nieruchomości, finansowanie zakupu mieszkań, domów
i innych nieruchomości, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, agencje
obrotu nieruchomościami; bezpłatne porady specjalistów: prawników, doradców
kredytowych i architektów wnętrz, wykłady dla Gości.
The offer of Cracow real estate market and mortgage credit market, financing real
estate purchase (flats, houses, other real properties), developer companies, housing
cooperatives, banks, real estate agents, consulting: tax lawyers, financing, lawyers,
bankers, interior designers; lectures for visitors.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 285 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 350 PLN
Miejsce targów / Venue:
Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3a, 31-011 Kraków
05-06.12 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE
9. Targi Mieszkaniowe Kraków
9th Housing Fair Cracow
Oferta krakowskiego rynku nieruchomości, finansowanie zakupu mieszkań, domów
i innych nieruchomości, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, agencje
obrotu nieruchomościami; bezpłatne porady specjalistów: prawników, doradców
kredytowych i architektów wnętrz, wykłady dla Gości.
The offer of Cracow real estate market and mortgage credit market, financing real
estate purchase (flats, houses, other real properties), developer companies, housing
122
KRAKÓW
cooperatives, banks, real estate agents, consulting: tax lawyers, financing, lawyers,
bankers, interior designers; lectures for visitors.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 285 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 350 PLN
Miejsce targów / Venue:
Bunkier Sztuki, Plac Szczepański 3a, 31-011 Kraków
TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.
ul. Centralna 41A, 31-586 Kraków
tel. +48 12 644 8165, 644 5932, fax +48 12 644 6141
e-mail: [email protected]
http://www.targi.krakow.pl
05-07.03 KRAKDENT
17. Targi Stomatologiczne w Krakowie
17th Trade Dentistry Fair in Kraków
Sprzęt i wyposażenie gabinetów stomatologicznych, materiały dentystyczne, ortodontyczne i protetyczne, wyposażenie pracowni protetycznych, narzędzia chirurgii
dentystycznej, leki i materiały do leczenia dentystycznego, artykuły higieny jamy
ustnej, środki antyseptyczne, czasopisma i literatura branżowa, programy komputerowe.
Equipment and apparatus for dental surgeries, dental, orthodontic and prosthetic
materials, equipment for prosthetic laboratories, medicines and materials for dental
treatment and surgery, mouth and dental care products, antiseptics, trade literature,
software.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 3991 m2
Wystawcy / Exhibitors – 278, w tym zagraniczni / including foreign – 53 z / from – 20
krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 10345
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 380 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 420 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Targowa TwK, Centralna 41a, 31-586 Kraków
123
KRAKÓW
18-20.03 EDU.PL
11. Targi Edukacyjne w Krakowie
11th Educational Fair in Kraków
Oferta edukacyjna szkół publicznych i niepublicznych, pomoce dydaktyczne, podręczniki, multimedia.
Educational offer of state and private schools, educational aids, handbooks, multimedia.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 755 m2
Wystawcy / Exhibitors – 131, w tym zagraniczni / including foreign – 8 z / from
– 5 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 5682
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 260 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 330 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 Kraków
22-24.04 BLACH-TECH-EXPO
Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach
Trade Fair for Sheet Metal Processing, Joining and Coating
Obróbka blach: cięcie i ukosowanie, prostowanie, gięcie i zwijanie, wykrawanie
i wytłaczanie, przetłaczanie i wyciąganie, wyoblanie, wytwarzanie kształtowników
i rur, elastyczne systemy zwłaszcza cięcia i gięcia, technologie i urządzenia do
czyszczenia i obróbki powierzchniowej blach i wyrobów z blachy, narzędzia,
wyposażenie i oprogramowanie obrabiarek, maszyn i urządzeń do kształtowania
elementów i wyrobów z blach. Łączenie blach: spawanie, zgrzewanie, spajanie
tarciowe, klejenie, lutowanie, nitowanie, połączenia śrubowe, przetłaczanie na
zimno. Powlekanie blach: powłoki ochronne ( w tym antykorozyjne), powłoki dekoracyjne i dekoracyjno-ochronne, powłoki techniczne – funkcjonalne, oczyszczanie
i obróbka wstępna powierzchni pod powłoki, technologie nanoszenia powłok.
Sheet metal processing: cutting and beveling, straightening, bending and rolling, die
shearing and drawing, extruding and fullering spinning, shape and pipe manufacturing; flexible systems, mostly for cutting and bending; technologies and devices for
the cleaning and surface treatment of sheet metal and sheet metal products; tools,
equipment and software for machine tools, machines and appliances for shaping
sheet metal elements and products. Joining sheet metal: welding, bonding, gluing, soldering, riveting, screw joints, cold extruding. Coating sheet metal: protective coating (including anticorrosion), decorative and decorative-protective coatings,
technical - functional coatings; cleaning and pre-treatment to prepare surface for
coating, coating spreading technologies.
124
KRAKÓW
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 150 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 200 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41 a, 31-586 Kraków
23-24.05 TUNING SHOW
7. Tuning Show w Krakowie
7th Krakow Tuning Show
Firmy tuningowe, producenci i dystrybutorzy akcesoriów do tuningu mechanicznego i optycznego, sportowych zamienników części oraz Car Audio, kluby tuningowe, prywatni właściciele niepospolitych samochodów osobowych, terenowych
i wyścigowych.
Tuning companies, producents and distributors of accessories for mechanical and
optical tuning, sport substitutional parts and Car Audio, tuning clubs and private
owners of extraordinary vehicles: passenger cars, field and sports cars.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 4275 m2
Wystawcy / Exhibitors – 165
Zwiedzający / Visitors – 12853
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 75 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 150 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Wystawiennicza TwK, Centralna 41a, 31-586 Kraków
29-31.05 SPA & WELLNESS
Targi Wyposażenia, Usług i Obiektów
Spa & Wellness Facilities, Services and Equipment Trade Fair
Producenci i dystrybutorzy wyposażenia dla ośrodków spa, sprzętu kosmetycznego
i kosmetyków spa, oferta ośrodków spa.
Producers and distributors of spa equipment, body and skin care equipment and
cosmetics for spas, spa service providers, spa clubs, centers and resorts.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
125
KRAKÓW
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 881 m2
Wystawcy / Exhibitors – 85, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 1551
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 225 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 265 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction
– pakiety/packages – 6 m2 – 1650 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Wystawiennicza, ul. Centralna 41a, 31-586 Kraków
24-26.09 MUSIC MEDIA
5. Targi Instrumentów Muzycznych, Sprzętu Muzycznego, Scenicznego
i Oświetleniowego
5th Instruments, Music and Proffesional Stage and Lightning Equipment Trade Fair
Instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy, sceniczny, oświetleniowy, sprzęt dla
DJ, oprogramowanie.
Musical instruments, stage and lighting equipment, DJ equipment, computer software.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 2764 m2
Wystawcy / Exhibitors – 87, w tym zagraniczni / including foreign – 10 z / from
– 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 3486
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 230 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 265 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Wystawiennicza TwK, Centralna 41a, 31-586 Kraków
21-23.10 EUROTOOL
14. Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów
14th International Machine Tools and Material Processing Fair
126
KRAKÓW
Maszyny i urządzenia do formowania metali, obróbki metali i innych materiałów
oraz produkcji wyrobów metalowych, narzędzia, techniki kontrolno-pomiarowe
i laboratoryjne, automatyzacja, techniki automatycznego sterowania, technologie
produkcji, technika magazynowa i przepływ materiałów, wyposażenie magazynów
zakładowych i warsztatowych, transport elementów, wykonawstwo, usługi projektowe i inżynierskie, doradztwo techniczne, komputery, peryferia i oprogramowanie
dla projektowania, planowania i produkcji, wydawnictwa.
Machines and equipment for metal forming and metal products manufacturing,
tools, monitoring and laboratory techniques, automation, automatic control technologies, material flow systems, equipment for plant and workshop warehouses,
component handling and transport, project implementation, design engineering
services, consulting, computers, equipment and software for designing, planning
and manufacture, trade literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 6021 m2
Wystawcy / Exhibitors – 312, w tym zagraniczni / including foreign – 96 z / from
– 18 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 7658
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 299 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 349 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 Kraków
05-08.11
13. Targi Książki w Krakowie
13th Book Trade Fair in Krakow
Wydawcy książek i drukarnie, księgarnie, hurtownie i importerzy książek, biblioteki.
Publishing and printing houses, bookstores, editors, importers, wholesellers, libraries.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 3077 m2
Wystawcy / Exhibitors – 435, w tym zagraniczni / including foreign – 4 z / from
– 5 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 19355
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 300 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 370 PLN
127
KRAKÓW
Miejsce targów / Venue:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 Kraków
18-20.11 HORECA
17. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii
17th International Trade Fair of Hotel and Catering Equipment
Specjalistyczne wyposażenie oraz meble dla hoteli, restauracji, kawiarni, punktów
gastronomicznych, ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych, nakrycia stołowe, porcelana, szkło, sztućce, obrusy, zasłony, kotary, żaluzje, markizy, parasole, dywany,
chodniki, wykładziny, sprzęt łazienkowy, sanitariaty, sprzęt do sprzątania i czyszczenia, urządzenia i systemy klimatyzacji oraz ogrzewania, wyposażenie basenów,
sauny, solaria i przyhotelowe tereny rekreacyjne, wyposażenie recepcji i centrów
kongresowo-konferencyjnych, wyposażenie dyskotek i nocnych klubów, systemy
alarmowe i zabezpieczenia, systemy i programy komputerowe do obsługi hoteli,
produkty spożywcze, napoje, półprodukty dla potrzeb gastronomii.
Special equipment and furniture for hotels, restaurants, cafes, holiday and recreation
centres, tableware, china, glassware, cutlery, cloths, curtains, blinds, sunshades,
carpets and fittings, sanitary fixtures, cleaning equipment, air-conditioning and
heating systems and installations, equipment for swimming-pools, sauna-baths,
sunbeds, hotel recreational areas, equipment for reception desks, conference halls,
discotheques and night clubs, alarm and security systems, hotel computer systems
and software, groceries, beverages, catering semi-finished products.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 2736 m2
Wystawcy / Exhibitors – 191, w tym zagraniczni / including foreign – 22 z / from
– 6 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 9252 z / with ENOEXPO
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 330 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 378 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction
– pakiety/packages – 6 m2 – 2310 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 Kraków
18-20.11 GASTROFOOD
8. Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii
8th Food and Drinks for Catering Trade Fair
128
KRAKÓW
Artykuły spożywcze, żywność mrożona, lody, mięso, wędliny, dziczyzna, ryby i owoce
morza, produkty nabiałowe, produkty mączne, piekarnicze, warzywa i owoce, wyroby
tłuszczowe, słodycze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, zioła, przyprawy.
Foodstuffs, frozen food, ice-cream, meat, cured meat products, game, fish and seafood, dairy products, floury products, bakeries, fruit and vegetables, fat products,
sweets, alcohols, non-alcoholic beverages, herbs, spices.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 330 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 378 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction
– pakiety/packages – 6 m2 – 2310 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 Kraków
18-20.11 ENOEXPO
7. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie
7th International Wine Trade Fair in Krakow
Wina, akcesoria.
Wine brands, accessories.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 811 m2
Wystawcy / Exhibitors – 109, w tym zagraniczni / including foreign – 69 z / from
– 11 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 9252 z / with HORECA / GASTROFOOD
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 231 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 280 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system and construction
– pakiety/packages – 6 m2 – 1800 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Wystawiennicza, Centralna 41a, 31-586 Kraków
129
LUBLIN
Lublin
MIĘDZYNARODOWE TARGI LUBELSKIE Spółka Akcyjna
ul. ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
tel. +48 81 534 4614, 532 4462
fax +48 81 534 9295
e-mail: [email protected]
http://www.targi.lublin.pl
25-26.02 EDUKACJA
5. Targi Edukacyjne
5th Education Fair
Oferta szkół publicznych i niepublicznych, placówek oświatowych, szkół językowych, firm organizujących kursy zawodowe i podyplomowe, pomoce dydaktycznonaukowe; sprzęt edukacyjny, podręczniki, multimedia, biura pośrednictwa pracy,
firmy zajmujące się doradztwem personalnym.
Educational offer of state and private schools, educational institutions and language
schools, professional training and after-diploma schools, educational aids, handbooks, multimedia, employment agencies, consulting on managing resources.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 470 m2
Wystawcy / Exhibitors – 83, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 15112
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 110 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 170 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
04-05.03 GASTRO
12. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne
12th Fair of Gastronomy
Żywność, kompleksowe wyposażenie zaplecza kuchennego, urządzenia chłodnicze
i grzewcze, wyposażenie hoteli, meble dla sklepów i restauracji, zastawy stołowe, oprogramowanie komputerowe dla gastronomii i handlu, odzież robocza, środki czyszczące.
130
LUBLIN
Foodstuff, specialist food catering, refridgerating and heating eqipment, hotel equipment, shop and restaurant furniture, tableware, computer software for catering and
retail, work clothes, detergents.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 844 m2
Wystawcy / Exhibitors – 75, w tym zagraniczni / including foreign – 5 z / from – 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 1489
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 160 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 100 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
11-12.03
Targi Opakowań
Packaging Fair
Targi Opakowań.
Packaging Fair.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
17-19.03 BIOGAZ + ETANOL + ESTRY
Międzynarodowe Targi Biogazu, Estrów i Etanolu oraz Przetwórstwa Olejów
i Tłuszczów z Surowców Odnawialnych
International Biogas, Esters, Ethanol and Processing of Oil and Greases from
Renewable Raw Materials
Surowce i substancje wspomagające, produkcja i przetwórstwo, maszyny i urządzenia do produkcji: etanolu, estrów, olejów i tłuszczów, maszyny i urządzenia
w celu uzyskania olejów i tłuszczów jadalnych, estrów, etanolu, spirytusu gorzelnianego, gliceryny, granulatów paszowych, wyposażenie i urządzenia sterownicze,
zabezpieczające i ochronne, logistyka i kontrola jakości surowców i produktów, badania i analiza.
Raw materials and supporting substances, production and processing, machines and
equipment for the production of ethanol, esters, oils, greases, glucerol, granulated
131
LUBLIN
fodders, equipment and control apparatus, protection and security devices, logistics, raw materials and products quality control, examinations and analysis.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Regionalne Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11,
20-406 Lublin
27-29.03 LUBDOM WIOSNA
25. Lubelskie Targi Budowlane
25th Lublin Construction Fair
Materiały, wyroby i elementy budowlane, narzędzia, maszyny, urządzenia dla budownictwa i produkcji materiałów budowlanych, materiały do wykańczania, farby, kleje,
spoiwa, chemia budowlana, okna, drzwi, materiały pokryciowe, stolarka budowlana,
glazura, terakota, armatura c.o. i wod-kan., systemy grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne, wyposażenie wnętrz, usługi budowlane, projektowe, wydawnictwa.
Materials, construction products and elements, tools, machines, construction devices, devices for the production of construction materials, finishing materials, paints,
glues, binding agents, construction chemistry, windows, doors, roofing materials,
construction woodwork, tiles, teracotta, central heating fixtures and fittings, water
supply and sewage fixtures and fittings, heating systems, ventilation and air conditioning, interior equipment, construction and design services, trade literature.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 3068 m2
Wystawcy / Exhibitors – 210
Zwiedzający / Visitors – 6573
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 170 PLN
otwartej / outdoor space – 100 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 220 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
03-04.04 LUBMED
4. Targi Medycyny
4th Fair for Medicine
Aparatura i instrumenty medyczne, sprzęt i materiały w medycynie, dezynfekcja
i higiena, laboratoria odczynniki i wyposażenie, fizykoterapia, rehabilitacja, informatyka w medycynie, stomatologia, wyposażenie sal, gabinetów, węzłów kuchennych
i sanitarnych, sanatoria, uzdrowiska i SPA.
132
LUBLIN
Medical apparatus and equipment, materials used in medicine, disinsectiona and
hygiene, laboratories, agents and equipment, physical therapy, rehabilitation, information technologies in medicine, dentistry, equipment for surgeries, kitchen and
sanitary centers, sanatoriums, spa and wellness resorts.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
18-19.04 AUTOSALON
14. Targi Motoryzacyjne
14th Motor Industry Fair
Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, motorowery, skutery, motocykle, części zamienne, akcesoria, środki do pielęgnacji i konserwacji pojazdów,
wyposażenie warsztatów i sprzęt serwisowy, wydawnictwa motoryzacyjne.
Cars, vans, trucks, buses, motor-bicycles, scooters, motorcycles, spare parts, accessories, maintenance materials, equipment for garages and service stations, trade literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 2635 m2
Wystawcy / Exhibitors – 31
Zwiedzający / Visitors – 8302
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 50-120 PLN
otwartej / outdoor space – 30 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 180 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
18-19.04 LUBTECH
Targi Techniki Warsztatowej
Fair for Car Workshop
Sprzęt dla warsztatów samochodowych, urządzenia diagnostyczne, wyposażenie
stacji kontroli pojazdów, serwisy oponiarskie, narzędzia, materiały eksploatacyjne.
Equipment for car workshops, diagnostic devices and facilities, technical equipment for car control stations, tires, tools, spara parts.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
133
LUBLIN
24-26.04 EDEN
4. Targi Ogrodnicze
4th Fair for Gardening
Wyposażenie ogrodów i działek rekreacyjnych, altany, domki letniskowe, mała architektura, meble i lampy ogrodowe, baseny, fontanny, nawadniacze, bramy i ogrodzenia, usługi projektowania i aranżacji ogrodów, drzewa, krzewy, nasiona, rozsady,
sadzonki, cebulki, mieszanki traw gazonowych, podłoża, nawozy, szklarnie, akcesoria i sprzęt ogrodniczy, akcesoria i sprzęt do uprawy roślin w mieszkaniach, rośliny
domowe, kwiaty, kompozycje kwiatowe, literatura branżowa.
Equipment for gardens and allotments, arbours, cottages, small architecture forms,
furniture, garden lightening, swimming pools, ponds, fountains, sprinklers, watering devices, gates, fences, garden architecture, trees, bushes, seeds, seedlings,
perennials, beds, fertilizers, greenhouses, accessories and equipment for gardening plants and pot plants, decorative plants, flowers, flower arrangements, trade
literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 795 m2
Wystawcy / Exhibitors – 47
Zwiedzający / Visitors – 5423
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 90 PLN
otwartej / outdoor space – 60 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 150 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
14-16.05 PASJE
Targi Łowieckie, Strzeleckie i Paramilitarne
Hunting, Gunnery and Paramiiltary Fair
Myślistwo: broń i akcesoria myśliwskie, optyka myśliwska, odzież myśliwska, trofeistyka myśliwska, wyroby kolekcjonerskie biżuteria myśliwska, biura polowań,
psy myśliwskie, masarstwo (kulinaria). Wędkarstwo: śródlądowe i morskie – sprzęt
i akcesoria, odzież i obuwie, sprzęt pływający, stawy i ich wyposażenie, biura turystyki wędkarskiej (turystyka wędkarska). Jeździectwo: sprzęt i akcesoria (artykuły
rymarskie), kluby i stadniny, turystyka jeździecka, powozy i przyczepy. Militaria i survival, fachowa prasa myśliwska, wędkarska i jeździecka, elektronika: noktowizory,
echosondy, GPS.
Hunting: hunting weapons, hunting accessories, optics, hunting clothing, hunting
trophies, hunting jewelry, hunting agencies, hunting dogs, wild game processing
134
LUBLIN
and products. Fishing and angling: equipment and accessories, clothing, shoes,
boats, ponds and equipment, fishing and angling tourism agencies. Horse riding:
equipment and leather accessories, clubs, stud farms, horse riding tourism, carriages and drays. Militaries and survival, hunting, fishing and horse riding magazines.
Electronic equipment: night-vision devices, echo sounders, GPS.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
14-16.05 LUBTOUR
7. Targi Turystyczne
7th Trade Fair for Tourism
Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych województwa lubelskiego, miast
i regionów turystycznych, baza turystyczna (hotele, motele, zajazdy, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, sanatoria), ośrodki informacji turystycznej, muzea, skanseny, parki narodowe, folklor, sztuka ludowa; oferta biur przewozowych, towarzystw
lotniczych i kolejowych, producenci autokarów; sprzęt turystyczny, odzież sportowa, sprzęt biwakowy; oferty szlaków i tras rekreacyjno-turystycznych i kulturowych,
turystyka biznesowa i kongresowa; agroturystyka, pamiątkarstwo; sprzęt, akcesoria i odzież do uprawiania turystyki rowerowej, pieszej, górskiej, żeglarstwa, windsurfingu, nurkowania, wędkarstwa, jeździectwa; gastronomia dla turystyki, szkoły
o profilu turystycznym, hotelarskim i gastronomicznym, sieci i programy komputerowe dla turystyki; sprzęt fotograficzny i video; odzież, obuwie sportowe i turystyczne, sprzęt sportowy i rekreacyjny, wyposażenie stadionów i obiektów sportowych
i rekreacyjnych; artykuły jeździeckie, myśliwskie i wędkarskie, organizacja aktywnego wypoczynku, masowe imprezy sportowo-rekreacyjne, ośrodki wypoczynkowe,
sportowe i rekreacyjne; szkolenia; organizacje, związki i stowarzyszenia sportowe,
medycyna sportowa i rehabilitacja; żywność, odżywki i napoje dla sportowców,
wydawnictwa branżowe, ubezpieczenia.
Promotion of the Lublin province tourist values, cities and tourist regions, tourists
infrastructure (hotels, motels, boarding-houses, holiday centers, children holiday
camps, spas and sanatoriums), tourist information centers, museums, skansenmuseums, nature parks, folklore, folk art; travel agencies, tour operators, touring
cars producers; tourist equipment, sportswear, shoes, sports equipment, camping
equipment; tourists and recreational routs, cultural routs, business and congress
tourism; agrotourism, souvenirs; clothing and equipment for giking, hiking, sailing
and yachting, windsurfing, snorkelling and diving, fishing and horseriding; gastronomy for tourists; tourist, hotel and gastronomy schools, networks and software for
tourist industry; photo and video equipment; sports shoes, clothing and equipment;
equipment for stadiums and other sports facilities, horse-riding, hunting and angling
accessories, organization of active leisure, sports and recreational mass events,
leisure, sports and recreational centers, trainings, sports organizations, unions and
associations, sports medicine, rehabilitation, food, condiments and beverages for
sportsmen; trade magazines and publications, insurance services.
135
LUBLIN
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 636 m2
Wystawcy / Exhibitors – 28, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 100 PLN
otwartej / outdoor space – 30 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 150 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
06-07.06 AGRO PARK
Targi Rolnicze
Agricultural Fair
Maszyny i urządzenia rolnicze, maszyny i urządzenia ogrodnicze i sadownicze, urządzenia mleczarskie, nasiona, pasze, nawozy i środki ochrony roślin, zakłady przetwórstwa i przemysłu spożywczego, maszyny oraz linie technologiczne, materiały
i technologie stosowane w gospodarstwach wiejskich, usługi finansowe dla branży
rolniczej, wydawnictwa branżowe.
Agricultural machines and equipment, gardening and orchard machines and equipment, diary equipment and machines, animal feed, fertilizers, plant protection
agents, food processing plants, machines and technology for the foodstuffs industry,
materials and technologies for agricultural farms, financial services for agriculture,
trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 4674 m2
Wystawcy / Exhibitors – 73, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 80 PLN
otwartej / outdoor space – 15 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 120 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
136
LUBLIN
25-27.09 LUBDOM JESIEŃ
25. Lubelskie Targi Budowlane
25th Lublin Construction Fair
Materiały, wyroby i elementy budowlane, narzędzia, maszyny, urządzenia dla budownictwa i produkcji materiałów budowlanych, materiały do wykańczania, farby, kleje,
spoiwa, chemia budowlana, okna, drzwi, materiały pokryciowe, stolarka budowlana,
glazura, terakota, armatura c.o. i wod-kan, systemy grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne, wyposażenie wnętrz, usługi budowlane, projektowe, wydawnictwa.
Materials, construction products and elements, tools, machines, construction devices, devices for the production of construction materials, finishing materials, paints,
glues, binding agents, construction chemistry, windows, doors, roofing materials,
construction woodwork, tiles, teracotta, central heating fixtures and fittings, water
supply and sewage fixtures and fittings, heating systems, ventilation and air conditioning, interior equipment, construction and design services, trade literature.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1160 m2
Wystawcy / Exhibitors – 95
Zwiedzający / Visitors – 3069
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 170 PLN
otwartej / outdoor space – 100 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 220 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
04-06.10
Targi Sakralne
Sacral Art Fair
Architektura, projekty nowych obiektów sakralnych, kościoły, kaplice, architektura
wnętrz, projekty wnętrz, materiały, wyposażenie, ołtarze. Sztuka sakralna, malarstwo, rzeźba, kamieniarstwo, szaty i naczynia liturgiczne, wydawnictwa religijne,
turystyka religijna, dewocjonalia.
Architecture, new sacral buildings designs, churches, chapels, internal architecture,
materials, equipment and altars. Sacral art, painting, sculpture, stone art, liturgical
vestments and utensils, religious publications, religious tourism, devotional articles.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
137
LUBLIN
21-22.10
5. Międzynarodowe Targi Pracy
5th International Job Fair
Oferty w kraju i za granicą, biura pośrednictwa pracy, usługi doradcze i szkoleniowe,
szkoły językowe.
Job offers at home and abroad, employment agencies, consulting services, training
services, language schools.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 477 m2
Wystawcy / Exhibitors – 95, w tym zagraniczni / including foreign – 40 z / from
– 13 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 80 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 100 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
07-08.11 ZOO PARK
4. Targi Zoologiczne
4th Zoological Exhibition
Sprzęt i akcesoria weterynaryjne, usługi weterynaryjne; środki farmaceutyczne i materiały medyczne stosowane w leczeniu zwierząt; zwierzęta domowe: ryby akwaryjne i terraryjne, ptaki, ssaki; akcesoria do hodowli i pielęgnacji zwierząt, pokarm dla
zwierząt, odżywki; usługi związane z hodowlą zwierząt; akwarystyka, terrarystyka,
hippika, felinologia, kynologia; rośliny do akwariów i terrariów; galanteria, zabawki
dla zwierząt; wydawnictwa branżowe: książki, czasopisma, albumy.
Veterinary equipment and accessories, veterinary service, pharmaceuticals and
medical accessories for veterinary practice; domestic animals – aquarium fish, terrarium animals, birds, mammals; accessories for breeding and tending domestic
animals; animal food and nutrients, services for animal breeding; aquariums, terrariums, horse-riding, cynology; aquarium and terrarium plants, toys and accessories
for pets, trade publications – books, periodicals, albums.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 210 m2
Wystawcy / Exhibitors – 16
Zwiedzający / Visitors – 6497
138
LUBLIN
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 100 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 150 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
19-21.11 ENERGETICS
11. Lubelskie Targi Energetyczne
11th Power Industry Trade Fair
Źródła i sieci rozprowadzania ciepła, surowce energetyczne, technologie i urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne, technologie energooszczędne, systemy regulacji temperatury, urządzenia sterujące, materiały izolacyjne, urządzenia do
rozliczenia kosztów ciepła, instalacje elektryczne, systemy instalacyjne, osprzęt
instalacyjny, aparaty sterujące i zabezpieczenia, węzły rozdzielcze, pomiary energii
elektrycznej, nowoczesne systemy rozliczeń, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia technologiczne i narzędzia do budowy instalacji, źródło światła, urządzenia
wodociągowe, urządzenia, systemy i technologie do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, urządzenia pomiarowe stacji uzdatniania wody, maszyny i urządzenia dla sieci wodnokanalizacyjnych, agregaty hydrauliczne, pompy, armatury, rury
i kształtki do budowy sieci wod-kan, ekologiczne i odnawialne źródła energii, biomasy energetyczne i biopaliwa.
Heat sources and distribution, power industry raw materials, heating technologies
and devices, air-conditioning and ventilation systems, energy-saving technologies,
temperature control systems, steering equipment, insulation materials, heat cost allocation devices, electrical installations, installation systems and accessories, control
apparatus, security devices, control and measure apparatus, production technology
devices and tools for installation construction, light sources, water systems, water
treatment devices, systems and technologies, machines, devices and accessories
for water and sewage systems, devices, systems and technologies for water utilization and sewage treatment, measurement instruments for water utilization plants,
machines and equipment for water and sewage systems, hydraulic units, pumps,
fittings, pipes and profiles for water and sewage systems, ecological and renewable
energy sources, biomass and bio-fuel.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 1999
Powierzchnia netto / Net space – 296 m2
Wystawcy / Exhibitors – 27
Zwiedzający / Visitors – 2702
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 170 PLN
otwartej / outdoor space – 100 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 220 PLN
139
LUBLIN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
05-06.12
6. Targi Ślubne
6th Fair for Wedding Services
Kreacje wizytowe, sylwestrowe, karnawałowe, balowe i studniówkowe, stroje
związane z ceremonią chrztu, I Komunii Świętej, ślubu, dodatki, wyroby jubilerskie
i sztuczna biżuteria, usługi w zakresie stylizacji i wizażu, dekoracje i aranżacja stołu,
sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, zespoły muzyczne, usługi poligraficzne (karty
okolicznościowe, zaproszenia, itp.), serwis kwiatowy, usługi organizacji uroczystości, usługi gastronomiczne, catering, usługi transportowe, usługi foto-video, upominki i pamiątki, oferty turystyczne na miesiąc miodowy, szkoły tańca, formalności
i procedury ślubne, usługi matrymonialne, oferty specjalne dla młodych małżeństw
(finansowe, mieszkaniowe, ubezpieczeniowe), artykuły pirotechniczne, wydawnictwa okolicznościowe.
Formal garments, cocktail party, evening dresses and costumes, school balls dresses, wedding gowns, christening and Holy Communion gowns, accessories, gold
and silver jewellery, synthetic jewellery, visage and styling services, decoration,
table arrangement, sound and illumination systems, musical services, printing services (cards, invitations), flower arrangement services, organization of ceremonies,
gastronomy, catering, wedding vehicles, photo and video services, gifts, souvenirs,
honeymoon travel offers, dance schools, wedding formalities and procedures, matrimonial services, special offers for the newly married (financial, housing, insurance
offers), fireworks, publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 520 m2
Wystawcy / Exhibitors – 79
Zwiedzający / Visitors – 4987
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 110 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 160 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Wystawiennicze MTL S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin
140
ŁÓDŹ
Łódź
Łódź
EXACTUS S.J.
Al. Kościuszki 17, Ip., 90-418 Łódź
tel. +48 42 632 2866
fax +48 42 632 2859
e-mail: [email protected]
http://www.exactus.pl
08-09.05 OKULISTYKA
6. Wystawa Sprzętu, Materiałów i Leków Okulistycznych
6th Exhibition of Ophthalmic Equipment, Materials and Medicines
Sprzęt, materiały i leki okulistyczne.
Ophthalmic Equipment, Materials and Medicines.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 330-350 PLN
Miejsce targów / Venue:
Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego, 90-249 Łódź
INTERSERVIS SP. Z O.O.
ul. Stefanowskiego 24, 90-537 Łódź
tel. +48 42 637 1215, 637 1359, 637 2758, fax +48 42 639 7980
e-mail: [email protected]
http://www.interservis.pl
19-22.02 INTERBUD
Targi Budowlane
Building Fair
Materiały i technologie budowlane, urządzenia, narzędzia i maszyny budowlane,
chemia budowlana, materiały i techniki izolacyjne. Dachy, rynny i akcesoria dekarskie, okna i drzwi, wyroby ceramiczne, bramy i ogrodzenia, szkło budowlane i fasady.
Techniki zabezpieczeń i ochrony obiektów, technika wodociągowa i kanalizacyjna,
technika sanitarna, akcesoria łazienkowe. Technika grzewcza, gazowa, wentylacyjna i klimatyzacyjna. Wykonawstwo i usługi budowlane, budownictwo drewniane,
elewacje, transport, urządzenia przeładunkowe, budownictwo drogowe i materiały
nawierzchniowe. Instalacje elektryczne i energetyczne, oświetlenie, automatyka,
elementy wyposażenia wnętrz, wyposażenie ogrodów, konserwacje i renowacja
141
ŁÓDŹ
budynków, projektowanie, nadzór i obsługa inwestycji. Odnawialne źródła energii,
nieruchomości, wydawnictwa branżowe, banki i instytucje finansowe, artykuły BHP
i ochrona przeciw pożarowa, oprogramowanie.
Building materials and technologies, building machinery, tools and equipment,
chemical products for the building industry, insulation materials and technologies.
Roofs, gutters, roofing accessories, windows and doors, ceramic products, gates,
fences, construction glass, facades. Facility protection technologies and security
systems, water supply and sewage technologies, sanitary technology, bathroom
accessories. Heating technology, gas technology, ventilation and air-conditioning
technology. General and industrial construction services, wood construction, elevations, transportation means, cargo handling equipment, road construction, paving
materials. Electrical installations, power installations, lighting technology, automation, home interior decoration elements, garden furnishings, conservation and
renovation of buildings, designing and supervisory service for the building industry,
supervision, investment service. Sustainable energy sources, real estate agencies,
banks, insurance companies, trade literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 5485 m2
Wystawcy / Exhibitors – 376, w tym zagraniczni / including foreign – 6 z / from
– 7 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 20277
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 315 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 375 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny targowe, Ks. Skorupki 21 / Stefanowskiego 28, 90-537 Łódź
09-10.05 VETMEDICA
Targi Medycyny Weterynaryjnej
Fair of Veterinary Medicine
Wyposażenie lecznic weterynaryjnych, sprzęt diagnostyczny, urządzenia i narzędzia
medyczne, środki farmaceutyczne. Pasze, dodatki paszowe, premiksy, odżywki,
preparaty pielęgnacyjne. Oprogramowania komputerowe lecznic, usługi dla lecznic
weterynaryjnych, wydawnictwa specjalistyczne.
Equipment for veterinary clinics, diagnostic equipment, medical equipment and
tools, pharmaceuticals. Industrial fodders, fodder additives and admixtures, nutrients, animal care products. Computer applications for veterinary clinics, services for
veterinary clinics, trade literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
142
ŁÓDŹ
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 204 m2
Wystawcy / Exhibitors – 32
Zwiedzający / Visitors – 678
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 260 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 320 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny targowe, Ks. Skorupki 21 / Stefanowskiego 28, 90-537 Łódź
02-04.10 GAMES & TOYS
Targi Gier i Zabawek
Games & Toys Fair
Zabawki mechaniczne, elektroniczne, drewniane, gry, książki, zabawki edukacyjne,
lalki, zabawki pluszowe. Gry komputerowe, multimedia, modelarstwo, hobby; place
i sale zabaw, sport i rekreacja; artykuły i zabawki okolicznościowe, karnawał, klocki,
instrumenty muzyczne.
Mechanical, electrical, wooden toys, games, books, educational toys, dolls, plush
toys. Computer games, multimedia, modelling, hobby; playgrounds and playrooms,
sports and recreation; toys and products for special occasions, carnival, toy blocks,
musical instruments.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 250 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny targowe, Ks. Skorupki 21 / Stefanowskiego 28, 90-537 Łódź
08-10.10 REHABILITACJA
Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych
Rehabilitation Equipment and the Disabled Equipment Fair
Sprzęt rehabilitacyjny: przedmioty zaopatrzenia ortopedycznego, środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych, urządzenia ułatwiające komunikowanie się, wyposażenie mieszkań i miejsc pracy, sprzęt dla profilaktyki schorzeń układu ruchu,
transport dla niepełnosprawnych, doradztwo zawodowe, czasopisma specjalistyczne, stowarzyszenia, fundacje i instytucje.
Rehabilitation equipment, orthopaedic equipment, handicapped auxiliary medicat
ions,communication equipment, house and workplace furnishings, equipment for
143
ŁÓDŹ
the movement system diseases prevention, handicapped transport, professional life
counseling, expert periodicals, associations, institiutions and organizations.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 4353 m2
Wystawcy / Exhibitors – 280, w tym zagraniczni / including foreign – 38 z / from
– 12 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 8170
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 280 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 330 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny targowe, Ks. Skorupki 21 / Stefanowskiego 28, 90-537 Łódź
27-28.11
Ogólnopolski Salon Dekarski
National Roofing Showroom
Konstrukcje stalowe, pokrycia dachowe (bitumiczne, ceramiczne, cementowe, papowe, blaszane, aluminiowe, tytanowo-cynkowe, płyty warstwowe, płyty faliste),
ocieplenia, akcesoria dachowe (wyłazy, gąsiory, taśmy, kratki wentylacyjne), systemy izolacji dachowej, hydroizolacje, systemy odwodnień (rynny, rury spustowe,
wpusty), systemy kominowe, świetliki i klapy dymowe, osprzęt dekarski, wyroby
metalowe.
Steel construction, roof covering (bitumen, ceramics, roofing paper, sheet metal,
aluminum, titanium zinc, laminated panels, corrugated panels), insulation, roofing
accesories (roof hatches, gables, vent grates, vent rolls), roof insulation systems,
hydroisolation, drainage systems (gutters, downpipes, gullies), chimney systems,
skylights and smoke hatches, roofing equipment, metalwork.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 260 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 320 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Sportowa MOSiR, Ks. Skorupki 21, 90-537 Łódź
144
ŁÓDŹ
MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE SP. Z O.O.
ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź
tel. +48 42 636 2983, 636 8678, fax +48 42 637 2935
e-mail: [email protected]
http://www.mtl.lodz.pl
11-14.02
Łódzkie Targi Edukacyjne
Lodz Educational Fair
Oferta szkół publicznych i niepublicznych: gimnazja, zespoły ponadgimnazjalne,
szkoły policealne, szkoły wyższe, szkoły zawodowe; placówki kształcenia pozaszkolnego; szkoły dla dorosłych i placówki kształcenia kursowego; ośrodki szkoleniowe i doradcze – kształtowanie ścieżki kariery; ośrodki doradztwa personalnego;
poradnie i placówki specjalistyczne; szkoły językowe; pomoce dydaktyczne; specjalistyczne pomoce do terapii pedagogicznej; wydawnictwa pedagogiczne.
Offer of the public and private schools: grammar schools, under – grammar units of
schools, under – secondary schools, high schools, vocational schools; institution of
out – school education, schools for adults and institutions of training, advisory institutions – creating the career path, institutions personal advisory, language schools, didactic equipment, specialistic aids for pedagogic therapy, educational publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1193 m2
Wystawcy / Exhibitors – 182, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from
– 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 11636
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 140 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową /indoor space with system stand construction
– pakiety/packages – 4 m2 – 828 PLN; 6 m2 – 1 212 PLN; 9 m2 – 1 779 PLN;
12 m2 – 2 347 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-531 Łódź
27.02-01.03 NA STYKU KULTUR
15. Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne
15th International Touristic Sites Fair
Narodowe i regionalne organizacje turystyczne, miasta i regiony; uzdrowiska i sanatoria; turystyka kulturowa i kulinarna, biura podróży i touroperatorzy; obiekty noc-
145
ŁÓDŹ
legowe, agroturystyka, usługi przewozowe, ubezpieczeniowe; oprogramowanie;
media i wydawnictwa.
National and local tourism organisations; health resorts, sanatoriums, spas and wellness centres; cultural tourism, culinary tourism, accommodations; travel agencies,
touroperators, agrotouristic farms, transport and insurance services; software for
Tourism; media & publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1023 m2
Wystawcy / Exhibitors – 126, w tym zagraniczni / including foreign – 18 z / from
– 5 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 2596
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 180 PLN
otwartej / outdoor space – 60 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 230 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-531 Łódź
17-19.03 INTERTELECOM
20. Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej
20th International Fair of Electronic Communication
Operatorzy telekomunikacyjni, wirtualni i telewizji kablowych, systemy telekomunikacyjne, elementy systemów telekomunikacyjnych, systemy informatyczne, elementy systemów informatycznych, media elektroniczne, budowa infrastruktury
teleinformatycznej, multimedia.
Telecommunication, virtual and CATV operators, telecommunications systems, elements of telecommunications systems, information systems, elements of ICT systems, electronic media, building of ICT infrastructure, multimedia.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 2794 m2
Wystawcy / Exhibitors – 133, w tym zagraniczni / including foreign – 19 z / from
– 11 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 10219
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 330-350 PLN
otwartej / outdoor space – 95 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny targowe EXPO, Stefanowskiego 30 / Ks. Skorupki 21, 90-531 Łódź
146
ŁÓDŹ
02-04.04 FILM VIDEO FOTO
Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video i Kinowego
Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment
Foto: aparaty fotograficzne, akcesoria, filmy, wyposażenie ciemni, wyposażenie
studiów fotograficznych, minilaby, kioski multimedialne, albumy, ramki, profesjonalne usługi fotograficzne, wydruki wielkoformatowe, usługi fotograficzne on-line,
utylizacja odpadów fotochemicznych i opakowaniowych. Profesjonalny i amatorski
sprzęt video: kamery, magnetowidy, odtwarzacze DVD, miksery i generatory audio
oraz video, zestawy do montażu nieliniowego oraz konwencjonalnego, akcesoria,
usługi serwisowe. Komputery: wyspecjalizowane peryferia komputerowe, oprogramowanie, systemy wizualizacyjne, monitory, nośniki danych. Produkcja filmowa
i telewizyjna: kamery filmowe i telewizyjne wraz z osprzętem, wózki, podnośniki,
statywy do kamer, sprzęt oświetleniowy, akcesoria do produkcji filmowej; produkcja radiowa i fonograficzna. Dźwięk: aparatura dźwiękowa, techniki zapisu dźwięku,
wyposażenie studiów dźwiękowych. Technologie i sprzęt fonograficzny. Wyposażenie kin, teatrów, sal projekcyjnych i widowiskowych. Wyposażenie i sprzęt do
organizacji koncertów i widowisk typu światło i dźwięk. Portale internetowe, szkoły
fotograficzne, galerie fotograficzne. Wydawnictwa.
Photography industry: cameras, accessories, films, albums, photo-frames, dark
rooms’ equipment, studios’ equipment, mini-labs, multimedia kiosks, professional
photo services, outdoor prints, photo services on-line, utilization of photochemical
and package wastes. Video industry: professional and unprofessional video equipment: cameras, video cassettes’ players, DVD, audio and video mixers and generators, conventional and unlinear assembly sets, software, audio and video accessories, services. Computers: specialized computer periphery, equipment for digital
treatment, software, visual systems, data carriers. TV and film production: TV and
film cameras with equipment; raisers, stands and other engineering equipment,
lighting; radio and photographic production. Sound: sound equipment, techniques
of sound recording, sound studios’ equipment, technologies and phonographic
equipment. Equipment for cinemas, theatres, projection rooms and show rooms.
Equipment for concerts and show (sound and light). Internet portals, schools of photography, photographic galleries. Publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 3772 m2
Wystawcy / Exhibitors – 154, w tym zagraniczni / including foreign – 6 z / from
– 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 13794
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 165 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction
– pakiety/packages – 6 m2 – 1 390 PLN; 9 m2 – 2 100 PLN; 12 m2 – 2 780 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny targowe EXPO, Stefanowskiego 30 / Ks. Skorupki 21, 90-531 Łódź
147
ŁÓDŹ
24-26.04
Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości
Festival of Health, Divinations and Strangeness
Medycyna naturalna, astrologia, bioenergoterapia, aura, parapsychologia, aromaterapia, zioła, wróżby, chiromancja, horoskopy, dieta, radiestezja, masaże.
Natural medicine, astrology, bioenergy-therapy, aura, parapsychology, aromatherapy, herbs, fortune-telling, chiromancy, horoskopes, diets, dowsing, massages.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 629 m2
Wystawcy / Exhibitors – 193
Zwiedzający / Visitors – 4033
Miejsce targów / Venue:
Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-537 Łódź
08-10.05 PET FAIR
Międzynarodowe Targi Zoologiczne
International Fair of Pet Shop Merchandise
Sprzęt i akcesoria do hodowli i pielęgnacji zwierząt domowych, pożywienie dla
zwierząt, zabawki dla zwierząt, odżywki, lekarstwa i preparaty farmaceutyczne dla
zwierząt, sprzęt i artykuły weterynaryjne, artykuły rymarskie dla psów, kotów i koni,
ryby akwariowe, gady, płazy, ptaki, drobne gryzonie, akwaria, terraria, klatki wraz
z wyposażeniem, rośliny akwariowe i tropikalne, okazy kolekcjonerskie, wydawnictwa związane z hodowlą zwierząt domowych (poradniki, albumy, czasopisma).
Accessories for breeding and raising domestic animals, toys for animals, nutrients,
medicines and pharmaceuticals for animals,veterinary articles and equipment,
saddlers’ articles for cats, dogs and horses, aquarium fishes, reptiles, amphibians,
birds, rodents, aquariums, terrariums, cages with equipment, aquarium and tropical
plants, publications.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1938 m2
Wystawcy / Exhibitors – 87, w tym zagraniczni / including foreign – 13 z / from – 10
krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 5284
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 150-170 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoors with standard construction / pakiety/
packages: 6 m2 – 1 350 PLN
148
ŁÓDŹ
Miejsce targów / Venue:
Tereny targowe EXPO, Stefanowskiego 30 / Ks. Skorupki 21, 90-531 ŁÓDŹ
19-20.09 BODY-FIT
Targi Rekreacji
Recreation Fair
Sprzęt sportowy, fitness i rekreacyjny; sprzęt i akcesoria siłowe, sprzęt rehabilitacyjny; wyposażenie klubów fitness i siłowni; serwis sprzętu fitness, suplementy diety,
odżywki dla sportowców, parafarmaceutyki, moda sportowa i fitness, kluby i szkoły
fitness, ośrodki sportowo-rekreacyjne; programy komputerowe obsługujące urządzenia fitness, wydawnictwa branżowe.
Sports equipment, fitness and recreation equipment; body building equipment and
accessories, rehabilitation equipment, equipment for fitness clubs and gyms, service, supplements for sportsmen, par pharmaceuticals, sports and fitness fashion, fitness clubs and schools, sports and recreation centers, computer software for fitness
equipment, trade literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 180 PLN
otwartej / outdoor space – 60 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 240 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-531 Łódź
16-18.10 INTERFLAT
Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów i Usług dla Domu i Ogrodu
Fair of Interior Equipment, Articles and Services for Home and Garden
Usługi architektoniczne i projektowe: domy, działki, aranżacja wnętrz; doradztwo,
projektowanie i wykonawstwo w zakresie zakładania: ogrodów skalnych, parków,
skwerów, zieleńców; ogrody we wnętrzach: rośliny doniczkowe, kompozycje kwiatowe, oranżerie, ogrody zimowe; obsługa nieruchomości: usługi developerskie, obrót
i wycena nieruchomości, administrowanie nieruchomościami; materiały i artykuły
wykończeniowe: materiały ociepleniowe, izolacyjne, liczniki ciepła; stolarka budowlana, ceramika budowlana, parapety; drzwi, zamki, siding, dachówki, rynny, tynki,
schody, balustrady, parkiety, panele podłogowe, sztukaterie, kasetony, panele ścienne, boazerie, tapety, systemy grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, instalacje antywłamaniowe, alarmy, domofony; farby, lakiery, sprzęt i materiały malarskie, artykuły
wyposażenia wnętrz: meble i akcesoria meblowe, szafy wnękowe, artykuły oświetleniowe, armatura łazienkowa, wyposażenie kuchni, kominki, podgrzewacze wody,
filtry wodne, dywany, żaluzje, rolety, karnisze, firany, zasłony; zmechanizowany sprzęt
AGD i sprzęt TV; wyposażenie działek i ogrodów: urządzenia i narzędzia ogrodowe,
149
ŁÓDŹ
meble ogrodowe, grille, ozdoby ogrodowe z ceramiki i wikliny, lampy ogrodowe; artykuły dekoracyjne: szkło i ceramika użytkowa, sztućce, naczynia, sprzęt kuchenny,
bielizna pościelowa i stołowa, bibeloty, ramy, grafiki, reprodukcje; artykuły i usługi do
pielęgnacji domu i ogrodu: środki do konserwacji i renowacji mebli oraz utrzymania
czystości w domu usługi remontowe, instalacyjne i modernizacyjne, oferta firm ubezpieczeniowych i finansowych, wydawnictwa specjalistyczne, poradniki.
Architectural and design services: houses, allotments, interior design; consulting,
designing and execution of rockeries, parks, squares; interior gardens: orangeries,
winter gardens, potted plants, flower arrangements. Real estate market: developer’s services, real estate market and evaluation, real estate administration. Intelligent
house systems: manufacturing, designing, installation services. Finishing materials
and elements: thermal insulations, other insulating materials and systems, heat meters, building carpentry, ceramic products for the building industry, window profiles,
window sills, doors, locks, sidings, stairways, balustrades, laminated floors, parquets,
stucco-decorations, coffers; wallpapers; heating, ventilation and air-conditioning
systems, anti-burglary systems and devices, paints, varnishes, equipment for the
coating laying and removal. Interior design and furnishings: furniture and accessories, built-in wardrobes, lighting systems and articles, bathroom fittings, kitchen furniture and household appliances, fireplaces; carpets, window blinds, roller shades,
cornices, window curtains; radio and television equipment, electronic domestic appliances. Plot and garden equipment: gardening tools and machinery, barbecues,c
articles, external light sources. Decorations: household glassware and chinaware,
ceramic ware, functional pottery, tableware, kitchen utensils, bed and table linen,
decorative elements, sundries. Home and garden maintaining and care products
and services: furniture conservation and renovation agents, cleaning agents, installation services, modernization and repair services. Insurance companies and banks,
trade publications, handbooks.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1165 m2
Wystawcy / Exhibitors – 86, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 3696
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 220 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 270 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-531 Łódź
23-25.10 NATURA FOOD
2. Dni Naturalnej Żywności
2nd Natural Food Days
150
ŁÓDŹ
Producenci żywności naturalnej, ekologicznej; produkty tradycyjne, lokalne i regionalne; kuchnie regionalne; turystyka kulinarna; media i wydawnictwa specjalistyczne; instytucje, stowarzyszenia branżowe.
Producers of natural and ecological food; traditional, local and regional products;
regional cuisine, culinary tourismus, branch media; branch institutions.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 140 PLN
otwartej / outdoor space – 45 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction
– pakiety/packages – 6 m2 – 1 250 PLN; 9 m2 – 1 850 PLN; 12 m2 – 2 500 PLN;
15 m2 – 3 100 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-531 Łódź
06-08.11
Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości
Festival of Health, Divinations and Strangeness
Medycyna naturalna, astrologia, bioenergoterapia, aura, parapsychologia, aromaterapia, zioła, wróżby, chiromancja, horoskopy, dieta, radiestezja, masaże.
Natural medicine, astrology, bioenergy-therapy, aura, parapsychology, aromatherapy, herbs, fortune-telling, chiromancy, horoskopes, diets, dowsing, massages.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 629 m2
Wystawcy / Exhibitors – 193
Zwiedzający / Visitors – 4033
Miejsce targów / Venue:
Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-537 Łódź
20-22.11 KRAINA DZIECKA
Salon Artykułów i Usług dla Matki i Dziecka
Fair of Articles and Services for Mother and Child
Planowanie ciąży: opieka medyczna, kliniki leczenia niepłodności, szkoły rodzenia,
farmaceutyki, preparaty witaminowe, kosmetyki, odzież i bielizna ciążowa. Młoda mama: akcesoria dla młodej mamy, kosmetyki dla młodej mamy, bielizna dla
młodych mam. Dziecko: akcesoria do karmienia, akcesoria do pielęgnacji niemowląt i dzieci artykuły pielęgnacyjne dla niemowląt i dzieci, artykuły higieniczne dla
niemowląt i dzieci, artykuły żywnościowe dla niemowląt i dzieci, apteka małego
151
ŁÓDŹ
dziecka, opieka medyczna, poradnie specjalistyczne, odzież i obuwie niemowlęce
i dziecięce, akcesoria dziecięce, pokój dziecięcy, wczesna edukacja, zabawki, gry,
puzzle. Wydawnictwa. Sport i rekreacja. Inne.
Planning the pregnancy: medical care, clinics for infertility, childbirth schools, pharmaceutics, vitamins, cosmetics, clothes and underwear for the period of pregnancy.
Young mother: accessories for a young mother, cosmetics for a young mother, underwear for a young mother. Child: accessories for nursing the infants and children,
accessories for alimentation, nursing articles for infants and children, alimentary articles for infant and child, hygienic articles for infant and child, pharmacy of a young
child, medical care, specialist clinics, clothes and shoes for infants and children,
accessories, child’s room, early education, toys, games, puzzles. Publications. Sport
and recreation. Others.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 251 m2
Wystawcy / Exhibitors – 31
Zwiedzający / Visitors – 1381
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 170 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction
– pakiety/packages – 6 m2 – 1 400 PLN; 9 m2 – 2 100 PLN; 12 m2 – 2 900 PLN;
15 m2 – 3 500 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-531 Łódź
27-29.11 URODA I ESTETYKA
Targi Urody i Zdrowego Stylu Życia
Fair of Beauty and Healthy Living
Kosmetyka: środki do pielęgnacji i upiększania twarzy i ciała, artykuły perfumeryjne,
kosmetyki do makijażu i demakijażu, kosmetyka kolorowa, wizaż i stylizacja, preparaty i akcesoria do manicure i pedicure, preparaty i akcesoria do zdobienia paznokci; parafarmaceutyki, kosmetyki dla dermatologów, usługi kosmetyczne i odnowy
biologicznej, wyposażenie salonów kosmetycznych, odnowy biologicznej, saun
i solariów; fryzjerstwo: kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji, farbowania i układania
włosów; akcesoria fryzjerskie, wyposażenie salonów fryzjerskich, usługi fryzjerskie;
wyposażenie salonów, usługi; zdrowy styl życia: oferta klubów sportowych, fitness
klubów i siłowni.
Cosmetics: beauty products, hair and body care products, perfumes, make-up, colour cosmetics, visage and styling, products and accessories for manicure, pedicure
and nail ornamentation; parapharmaceuticals, cosmetics for dermatologists, cosmetic and bio-recovery services, equipment for beauty salons, bio-recovery centres,
152
ŁÓDŹ
saunas and sun beds; hair styling: cosmetics and accessories for hair care and styling, equipment for hair-dressing salons, services; healthy living: sport clubs, fitness
centres and gyms offer.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 708 m2
Wystawcy / Exhibitors – 97
Zwiedzający / Visitors – 2263
Miejsce targów / Venue:
Hala EXPO, Stefanowskiego 30, 90-537 Łódź
153
OLSZTYN
Olsztyn
Olsztyn
MIĘDZYNARODOWE TARGI WARMII I MAZUR S.C.
LECH GRABOWSKI – WANDA MISIAK
Al. J.Piłsudskiego 44, 10-577 Olsztyn
tel. +48 89 / 534 4044, 534 5918
fax +48 89 / 534 5918, 534 4044
e-mail: [email protected]
http://www.targiwim.olsztyn.pl
27-29.03 OLTARBUD-E
32. Międzynarodowe Targi Budownictwa
32nd Construction International Fair
Energooszczędne technologie budownictwa i produkcja materiałów budowlanych,
stolarka okienna i drzwiowa, materiały do izolacji cieplnej i akustycznej, metody
ocieplania i docieplania budynków, pozostałe materiały i wyroby dla budownictwa,
maszyny, urządzenia i narzędzia, wykonawstwo, projektowanie, wydawnictwa.
Energy-saving technologies in the construction industry and building materials production, windows and doors, thermal and acoustic insulation materials, house thermal insulation methods, other materials and products for the construction industry,
machines, equipment and tools, implementation, designing, publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 823 m2
Wystawcy / Exhibitors – 78
Zwiedzający / Visitors – 8456
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190 PLN
otwartej / outdoor space – 40 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 230 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala „Urania”, al. J.Piłsudskiego 44, 10-577 Olsztyn
154
OLSZTYN
27-29.03 SALON – MEBLE – WNĘTRZE
11. Targi Wyposażenia Mieszkań, Biur i Ogrodów
11th Home, Office and Garden Furnishing Fair
Meble do mieszkań, biur i obiektów użyteczności publicznej, materiały wykończeniowe.
Furniture for apartments, offices and public houses, finishing materials.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190 PLN
otwartej / outdoor space – 40 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 230 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala „Urania”, Al. J. Piłsudskiego 44, 10-577 Olsztyn
27-29.03 INSTALACJE
9. Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Instalacje Elektryczne
9th Sanitary, Heating, Gas, Air-Conditioning Technologies and Electric Installation Fair
Systemy i instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, kotły, kotłownie, węzły
cieplne, sieci ciepłownicze, liczniki ciepła, automatyka, wentylatory i klimatyzatory,
urządzenia i instalacje do uzdatniania wody, hydrofornie, sieci i instalacje wodociągowe, instalacje, sieci, urządzenia kanalizacyjne, deszczowe, oczyszczalnie ścieków, sieci gazowe, urządzenia i instalacje elektryczne i energetyczne, urządzenia
ochrony powietrza, utylizacja odpadów.
Heating, ventilation and air-conditioning systems, boilers, heat plants, systems and
networks, heat meters, automation, ventilators and air-conditioners, water treatment
facilities and installations, hydrophores, water supply networks and installations,
sewage and rain drainage systems, waste water treatment facilities, gas networks,
equipment and installations, electrical and electric power equipment and installations, air protection equipment, solid waste treatment plants.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190 PLN
otwartej / outdoor space – 40 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 230 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala „Urania”, Al. J. Piłsudskiego 44, 10-577 Olsztyn
155
OLSZTYN
01-03.05 OGRÓD
Targi Ogrodników i Działkowców
Fair for Gardeners and Allotment Gardeners
Narzędzia ogrodnicze, systemy i środki uprawy oraz urządzenia zraszające, opryskiwacze, skrzynki ogrodnicze, urządzenia nawadniające, nasiona i cebule, rośliny doniczkowe, sadzonki, sztuczne kwiaty, altany, mini szklarnie, łodzie, sprzęt i akcesoria
wędkarskie, ubiór i wyposażenie biwakowe, wydawnictwa.
Gardening tools and equipment, systems and agents of plant cultivation and protection, sprinklers, watering devices, spraying machines, seeds and bulbs, potted
plants, seedlings, artificial plants, garden shedes, greenhouses, boats and fishing
equipment and accessories, camping outfits and equipment, trade literature.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
otwartej / outdoor space – 30 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala „Urania”, Al. J. Piłsudskiego 44, 10-577 Olsztyn
23-24.05 OGRÓD
Targi Ogrodników i Działkowców
Fair for Gardeners and Allotment Gardeners
Narzędzia ogrodnicze, systemy i środki uprawy oraz urządzenia zraszające, opryskiwacze, skrzynki ogrodnicze, urządzenia nawadniające, nasiona i cebule, rośliny doniczkowe, sadzonki, sztuczne kwiaty, altany, mini szklarnie, łodzie, sprzęt i akcesoria
wędkarskie, ubiór i wyposażenie biwakowe, wydawnictwa.
Gardening tools and equipment, systems and agents of plant cultivation and protection, sprinklers, watering devices, spraying machines, seeds and bulbs, potted
plants, seedlings, artificial plants, garden shedes, greenhouses, boats and fishing
equipment and accessories, camping outfits and equipment, trade literature.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2004
Powierzchnia netto / Net space – 785 m2
Wystawcy / Exhibitors – 78
Zwiedzający / Visitors – 7642
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
otwartej / outdoor space – 30 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala „Urania”, Al. J. Piłsudskiego 44, 10-577 Olsztyn
156
OLSZTYN
30.05-01.06 BAJKA
Targi Dla Dzieci i Rodziny
Exhibition for Children and Family
Stroje, odzież, zabawki, sprzęt sportowy, obuwie, art. szkolne, upominki, pamiątki,
gry edukacyjne, książki.
Apparels, clothing, toys, sports equipment, shoes; school articles, gifts, souvenirs,
educational games, books.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 100 PLN
otwartej / outdoor space – 20 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 140 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala URANIA, Al. J.Piłsudskiego 44, 10-577 Olsztyn
25-27.09 OGRÓD
Targi Ogrodników i Działkowców
Fair for Gardeners and Allotment Gardeners
Narzędzia ogrodnicze, systemy i środki uprawy oraz urządzenia zraszające, opryskiwacze, skrzynki ogrodnicze, urządzenia nawadniające, nasiona i cebule, rośliny doniczkowe, sadzonki, sztuczne kwiaty, altany, mini szklarnie, łodzie, sprzęt i akcesoria
wędkarskie, ubiór i wyposażenie biwakowe, wydawnictwa.
Gardening tools and equipment, systems and agents of plant cultivation and protection, sprinklers, watering devices, spraying machines, seeds and bulbs, potted
plants, seedlings, artificial plants, garden shedes, greenhouses, boats and fishing
equipment and accessories, camping outfits and equipment, trade literature.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
otwartej / outdoor space – 30 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala URANIA, Al.J.Piłsudskiego 44, 10-577 Olsztyn
157
POZNAŃ
Poznań
EXACTUS S.J.
Al. Kościuszki 17, Ip., 90-418 Łódź
tel. +48 42 632 2866
fax +48 42 632 2859
e-mail: [email protected]
http://www.exactus.pl
24-26.09 CEDE
19. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych
19th Central European Dental Exhibition
Sprzęt i wyposażenie gabinetów stomatologicznych oraz pracowni protetycznych, materiały i akcesoria dentystyczne, konferencje i kursy naukowe, literatura branżowa.
Equipment and apparatus for dental surgeries and prosthetic laboratories, dental
materials and accessories, conferences and scientific rates, literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 6825 m2
Wystawcy / Exhibitors – 266, w tym zagraniczni / including foreign – 40 z / from – 10
krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 13271
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 390-400 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
Organizatorzy:
INTERSERVIS SP. Z O.O.
ul. Stefanowskiego 24, 90-537 Łódź
tel. +48 42 637 1215, 637 1359, 637 2758, fax +48 42 639 7980
e-mail: [email protected]
http://www.interservis.pl
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE, SP. Z O.O.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. +48 61 869 2000, fax +48 61 869 2999
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
158
POZNAŃ
12-15.11 BOATSHOW
Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych
Fair of Sailing and Water Sports
Jachty żaglowe, jachty motorowe, takielunek, ożaglowanie, silniki i napędy, kadłuby. Osprzęt ratowniczy i nawigacyjny, materiały do budowy i naprawy jachtów,
skutery wodne, łodzie pneumatyczne, sprzęt do nurkowania, sprzęt do windsurfingu. Przyczepy do przewozu jachtów, wyposażenie portów i przystani, oferty ubezpieczeń sprzętu pływającego, oferty turystyczne, kursy, szkolenia, mapy, literatura
specjalistyczna, poradniki.
Sailing boats, motor yachts, rigging, sails, engines and drives, hulls. Rescue equipment, navigation equipment, production and repair materials, water scooters, pneumatic boats, diving equipment, water skies, windsurfing equipment. Insurance offers, tourist offer, trainings, maps, trade literature, handbooks.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 2895 m2
Wystawcy / Exhibitors – 149, w tym zagraniczni / including foreign – 5 z / from
– 6 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 12532
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 270 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 340 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. +48 61 / 869 2000, fax +48 61 / 869 2999
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
20-23.01 BUDMA
Międzynarodowe Targi Budownictwa
International Construction Fair
Materiały wiążące, beton, izolacje, elementy ścienne, elewacje, stropy, posadzki, okna, osłony, drzwi, bramy, ogrodzenia, dachy, windy, systemy odwodnień,
systemy kominowe, wyroby chemii budowlanej, wyroby metalowe, mocujące,
narzędzia budowlane, drewno w budownictwie, kamień w budownictwie, oprogramowanie.
159
POZNAŃ
Binding materials, concrete, insulations, walls, elevations, beams, industrial floors,
windows, windows shields, doors, gates, fences, roofs, elevators, drainage systems,
chimney systems, buildings chemicals, metal products, fixings/fasteners, construction tools, wood in construction, stone in construction, software.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 35360 m2
Wystawcy / Exhibitors – 1257, w tym zagraniczni / including foreign – 357 z / from
– 27 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 53801 z / with BUMASZ
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 270 PLN
otwartej / outdoor space – 170 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 390-470 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
20-23.01 WINDOOR – TECH
Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad
Trade Fair of Machines and Components for Windows, Doors, Gates and Facades Production
Systemy konstrukcyjne i systemy profili do okien, bram, drzwi, ogrodów zimowych.
Półfabrykaty do fasad, okien, bram, drzwi, ogrodów zimowych. Materiały, środki
pomocnicze: powłoki, kleje, środki uszczelniające, materiały ścierne, środki czyszczące. Szyby i produkty ze szkła: szyby zespolone, przeciwsłoneczne, dźwiękoszczelne, antywłamaniowe – bezpieczne, kuloodporne, ognioodporne, strukturalne,
ozdobne.Okucia, technika mocowania, technika zabezpieczeń. Technika zacieniania
i wentylacji. Maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki szkła, drewna, tworzyw
sztucznych, aluminium. Technika magazynowania i transportu. Technika pomiarowa, IT. Usługi, stowarzyszenia, wydawnictwa branżowe.
Structural and profile systems: for windows, gates, doors, conservatories. Semi-finished materials for facades, windows, gates, doors, conservatories. Materials, production aids:coatings, glueing products, saling products, abrasive products, cleaning products. Glass, glass products : complex glazing: solar, sound – proof, safety,
bullet – proof, fire – resisting, structural decorative. Hardware, fixing and safety
equipment. Shading and ventilation technique. Machines, installations and tools:
for glass processing, woodworking, plastic processing, metalworking.Storage and
transportation systems. Measurement and testing systems, IT. Service, associations,
professional publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny Wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
160
POZNAŃ
03-06.02 EPLA
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
International Fair of Plastics and Rubber Processing
Technologie, maszyny, urządzenia i narzędzia dla przetwórstwa gumy i tworzyw
sztucznych, oraz dla utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych; sprzęt
informatyczny, testujący, pomiarowy; BHP i ochrona środowiska w produkcji; materiały i kompozyty z gumy i tworzyw sztucznych, surowce, środki pomocnicze i dodatki do przetwórstwa gumy i tworzyw; usługi przemysłowe; usługi i instytucje
branżowe, wydawnictwa specjalistyczne.
Technologies, machines, equipment and tools for the rubber and plastics production, utilization of rubber and plastics waste; IT equipment, testing and measuring
equipment, health and safety at work and environment protection in production;
rubber and plastics materials and composites, raw materials, additives for the production of rubber and plastics, services, institutions, trade literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
13-15.02
Targi Sprzętu Jeździeckiego
Equestrian Equipment Show
Sprzęt Jeździecki.
Equestrion equipment.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
17-19.02. POZNAŃ MEDIA EXPO
Nadawcy, dystrybutorzy, producenci programów oraz sprzętu telewizyjnego.
TV and radio broadcasters, producers of TV programs and television equipment.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
161
POZNAŃ
27.02-01.03 GARDENIA
Targi Ogrodnicze
Garden Trade Fair
Materiał roślinny, narzędzia i sprzęt ogrodniczy, maszyny i urządzenia do ogrodnictwa, nawadnianie i akcesoria do nawadniania, chemia ogrodowa, mała architektura ogrodowa, oczka wodne, odzież i obuwie do prac w ogrodzie, meble ogrodowe,
parasole, namioty, zadaszenia, place zabaw i ich wyposażenie, architektura krajobrazu, wydawnictwa branżowe, usługi.
Plant material, gardening tools and equipment, gardening machines and equipment,
watering systems and watering accessories, garden chemicals, garden architecture,
ponds, gardening clothing and shoes, garden furniture, umbrellas, tents, pavilion
roofs, playgrounds and playground equipment, landscape architecture, professional
publications, services.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 2472 m2
Wystawcy / Exhibitors – 133, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from
– 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 120-160 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
03-05.03 TEX STYLE
Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków
Trade Fair of Fabrics, Clothing and Accessories
Tkaniny i dzianiny odzieżowe, odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa,
odzież dziecięca, galanteria odzieżowa.
Woven and knitted fabrics for clothing, women’s clothing, men’s clothing, teenage
clothing, children’s clothing, clothing accessories.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008 (z/with NEXT SEASON)
Powierzchnia netto / Net space – 4931 m2
Wystawcy / Exhibitors – 191, w tym zagraniczni / including foreign – 56 z / from
– 15 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 9350 z / with Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych,
BODY STYLE / SPECIAL DAYS, INTERMASZ
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 195-280 PLN
162
POZNAŃ
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
03-05.03 NEXT SEASON / SPECIAL DAYS
Salon Kontraktacji / Salon Mody Ślubnej Komunijnej i Wieczorowej
Contracting Exhibition / Exhibition of Wedding, First Communion and Evening
Fashion
Odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa, odzież dziecięca, galanteria
odzieżowa.
Women’s clothing, men’s clothing, teenage clothing, children’s clothing, clothing
accessories.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Cena powierzchni (pakiet)/ Space price (package):
16 m2 – od/from 5 200 PLN (Special Days); 20 m2 – od/from 6 600 PLN (Next
Season)
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska, 60-734 Poznań
03-05.03 BODY STYLE
Salon Bielizny i Mody Plażowej
Exhibition of Lingerie and Beach Fashion
Moda, odzież, odzież sportowa.
Fashion, clothing, sportwear.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 705 m2
Wystawcy / Exhibitors – 35, w tym zagraniczni / including foreign – 8 z / from – 6 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 9350 z / with Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych,
TEX – STYLE / NEXT SEASON, INTERMASZ
Cena powierzchni (pakiet)/ Space price (package):
od/from 5200 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
163
POZNAŃ
03-05.03
Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
Fair of Shoes, Leather and Leather Goods
Obuwie, galanteria skórzana, odzież skórzana, skóry, materiały i maszyny, organizacje branżowe, wydawnictwa.
Footwear, leather goods, leather garments, leathers, materials and machines, organisations, publications.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 5657 m2
Wystawcy / Exhibitors – 253, w tym zagraniczni / including foreign – 62 z / from
– 17 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 9350 z / with BODY STYLE / SPECIAL DAYS, INTERMASZ,
TEX – STYLE / NEXT SEASON
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190-275 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
13-15.03
Targi Edukacyjne, Salon Wyposażenia Szkół
8. Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży
Education Fair, School Equipment Exhibition
8th Poznan Trade Fair Meetings – Books for Children and Young
Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe i policealne; szkoły wyższe, prywatne szkoły języków obcych; wydawnictwa edukacyjne,
internetowe portale edukacyjne, producenci środków dydaktycznych, mebli szkolnych, producenci oprogramowania komputerowego dla szkół; biura podróży promujące turystykę szkolną, rozrywka edukacyjna.
Kindergartens, elementary schools, secondary schools, technical schools, trade
schools, institutes of higher education, private language schools, educational publications, the Internet educational portals, producers of teaching materials and educational aids and furniture for schools, producers of educational software, travel
agencies promoting school tourism, educational forms of entertainment.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 2114 m2
Wystawcy / Exhibitors – 374, w tym zagraniczni / including foreign – 49 z / from
– 17 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
164
POZNAŃ
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 200 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction;
pakiety/packages – 4 m2 – 900 PLN; 6 m2 – 1 350 PLN; 8 m2 – 1 750; 12 m2 – 2 600
PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
19-21.03 T-112
Wystawa Wyposażenia dla Służb Ratowniczych i Policji
Rescue and Police Equipment Show
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
20-21.03
Poznański Salon Optyczny
Poznań Optical Exhibition
Oprawy okularowe, soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, środki do pielęgnacji soczewek, instrumenty, materiały i urządzenia optyczne, wyposażenie zakładów
optycznych, urządzenia specjalistyczne do funkcjonowania zakładów optycznych,
sprzęt specjalistyczny do pomiaru refrakcji, pomoce dla słabowidzących, okulary
przeciwsłoneczne, ochronne, specjalistyczne; oprogramowanie, wydawnictwa.
Glasses frames, glasses lenses, contact lenses, lenses care products, optical instruments, material and devices, equipment for optical companies, equipment for
optical companies, specialist devices for optical companies, refraction measuring
specialist equipment, aids for people with sight problems, sunglasses, protective
glasses, specialist glasses; specialist software, trade publications.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 619 m2
Wystawcy / Exhibitors – 67
Zwiedzający / Visitors – 4843
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction
– pakiety/packages – 3 m2 – 300 PLN, 5 m2 – 480 PLN, 10 m2 – 900 PLN, 15 m2 –
1300 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny Targowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
165
POZNAŃ
31.03-03.04 FURNICA
Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli
International Trade Fair of Components for Furniture Production
Akcesoria meblowe: kółka meblowe, okucia meblowe, sprężyny, stopki meblowe,
szyny i prowadnice do szuflad, uchwyty, wkręty, zamki meblowe, zawiasy meblowe,
złącza meblowe; półfabrykaty i elementy wykończeniowe: elementy meblowe: blaty, drzwiczki, drzwi przesuwane, stelaże; folie, fryzy, okleiny, pianki poliuretanowe,
płyty drzewne utwardzane żywicą, płyty pilśniowe, płyty wiórowe, sklejki, tarcice,
włókniny tapicerskie, opakowania dla przemysłu meblarskiego.
Furniture accessories: rollers, furniture hardware, springs, furniture feet, rails for
drawers, handles, furniture locks and hinges, furniture joints. Furniture semi-products and finishing elements: table tops, cupboard doors, sliding doors, frames, foils,
framings, scale boards, polyurethane foams, resin hardened wood boards, fibreboards, particleboards, plywood, scan wood, upholstery unwoven fabrics, packagings for the furniture industry.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 6909 m2
Wystawcy / Exhibitors – 210, w tym zagraniczni / including foreign – 50 z / from
– 17 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 18354 z / with DREMA
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 370 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
31.03-03.04 DREMA
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego
i Meblarskiego
International Trade Fair of Machines and Tools for the Wood and Furniture
Industries
Maszyny i urządzenia dla przemysłu leśnego i tartacznego, celulozowo-papierniczego, maszyny i urządzenia do produkcji tworzyw drzewnych, do obróbki drewna
i tworzyw drzewnych, narzędzia do maszyn do obróbki drewna, materiały ścierne,
maszyny do produkcji mebli tapicerowanych, urządzenia do odpylania, odwiórowywania, suszarnie, lakiernie.
Machines and installations for forest industry, sawmill industry, pulp paper industry,
machines and installations for production of wood-base materials, woodworkings
machines and installations for solid wood and composite wood products, tools for
woodworking machines and installations, abrasives, machines for production of upholstered furniture, dust extraction and chip exhaust installations, dryers, paint shops.
166
POZNAŃ
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 26570 m2
Wystawcy / Exhibitors – 398, w tym zagraniczni / including foreign – 133 z / from
– 18 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 18354 z / with FURNICA
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 370 PLN
otwartej / outdoor space – 160 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
21-24.04 POLIGRAFIA
Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych
International Fair of Printing Machines, Materials and Services
Reprodukcja, sprzęt do przygotowania form drukowych, maszyny drukujące, maszyny i urządzenia introligatorskie, urządzenia do uszlachetniania papieru, urządzenia do etykietowania, urządzenia do produkowania i przetwarzania materiałów
poligraficznych, maszyny do produkcji opakowań zadrukowanych, urządzenia kontrolno-pomiarowe i pomocnicze, części zamienne i podzespoły, używane maszyny
i urządzenia, usługi naprawcze, materiały i akcesoria eksploatacyjne, usługi poligraficzne, recycling i utylizacja odpadów, wydawnictwa i organizacje branżowe.
Reproduction, machinery for printing, for preparation, printing presses, bookbinding machines and devices, paper finishing devices, labelling devices, machinery to
manufacture and process printing materials, printed package manufacturing devices, control and measuring devices, auxiliary devices, spare parts and components,
second-hand printing machinery and equipment, repairing services, materials and
consumables, printing services, recycling and utilization of waste, specialist printing
publications and associations.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 10855 m2
Wystawcy / Exhibitors – 326, w tym zagraniczni / including foreign – 76 z / from
– 18 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 14107 z / with EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 285-335 PLN
otwartej / outdoor space – 160 PLN
krytej ze standardową zabudową / Indoors with standard construction – pakiety/
packages; 6 m2 – 2 100 PLN, 12 m2 – 4 000 PLN, 20 m2 – 6 300 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
167
POZNAŃ
21-24.04 EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO
Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych
International Trade Fair of Advertising Goods and Services
Druk wielkoformatowy, komunikacja wizualna, materiały i urządzenia do produkcji
reklamy, usługi reklamowe, fotografia reklamowa, usługi wystawiennicze, POS,
wydawnictwa specjalistyczne i portale branżowe.
Wide format painting, visual communication, materials and equipment for advertisement production, advertising services, commercial photography, exhibition services, POS, specialist publications and trade portals.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 3423 m2
Wystawcy / Exhibitors – 154, w tym zagraniczni / including foreign – 15 z / from
– 7 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 270-320 PLN
otwartej / outdoor space – 150 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 300-333 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction;
pakiety/packages; 6 m2 – 2 000 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
21-24.04 EURO-REKLAMA GIFT EXPO
Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych
International Trade Fair of Advertising Goods and Services
Artykuły reklamowe, agencje reklamowe, doradztwo i marketing, wydawnictwa
specjalistyczne.
Advertising goods, advertising agency, the consultancy and the marketing, specialist
publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1670 m2
Wystawcy / Exhibitors – 116, w tym zagraniczni / including foreign – 4 z / from
– 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 8508 z / with Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych,
BODY-STYLE, POZNAŃSKIE DNI MODY
168
POZNAŃ
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 270 PLN
otwartej / outdoor space – 170 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
Organizatorzy:
H & K MESSE GMBH & CO. KG
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. +48 61 / 869 2000, fax +48 61 / 869 2999
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
21-24.04 TeksPro
Branżowe Targi Zdobienia Odzieży i Marketingu Tekstylnego
Trade Fair for Garment Decoration and Textile Marketing
Marketing tekstylny, uszlachetnianie tekstyliów, sitodruk na tekstyliach,druk cyfrowy na tekstyliach, haft na tekstyliach, tekstylia i materiały do nadruku, transfer i flok
na tekstyliach, usługi.
Textile marketing, textile finishing, textile screen printing, digital textile printing, textile
embroidery, textiles and printing materials, textile transfer, textile flocking, services.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Cena 1 m2 powierzchni / space price per 1 m2:
krytej / indoor space: 85–99 EURO
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
25-26.04 LOOK / BEAUTY VISION
Forum Fryzjerstwa, Forum Kosmetyki i Solariów
Hairdressing Forum, Cosmetics and Solaria Forum
Look – preparaty do włosów, ozdoby do włosów, wyroby perukarskie, przedłużanie
włosów, specjalistyczny sprzęt i wyposażenie salonów fryzjerskich, odzież ochronna,
usługi, szkolenia, wydawnictwa fachowe. Beauty Vision – kosmetyki pielęgnacyjne
i kolorowe, paznokcie, solaria, wyroby perfumeryjne, surowce do produkcji kosmetyków, opakowania do kosmetyków, biżuteria, wyposażenie salonów kosmetycznych,
gabinetów odnowy, solariów, odzież ochronna, usługi, szkolenia, ośrodki wellness,
SPA, fitness, odżywki, suplementy żywnościowe, wydawnictwa fachowe.
169
POZNAŃ
Look – hair care products, hair adornments, wigs, toupees and hair pieces, hair
lengthening, equipment for hairdressing salons, protective clothing, services, professional training, professional publications. Beauty Vision – body care cosmetics,
make-up cosmetics, nails, solaria, fragrances, raw materials for making cosmetics,
packaging for cosmetics and preparations, jewellery, equipment for beauty shops,
beauty parlous, beauty therapy centers and solaria, protective clothing, services,
training, wellness, SPA, fitness centers, nutrient, nutritional supplements, trade
publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 3906 m2
Wystawcy / Exhibitors – 215, w tym zagraniczni / including foreign – 10 z / from
– 18 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 10125
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 250 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
07-10.05 TTM
Targi Techniki Motoryzacyjnej
Automative Technology Fair
Technika – tuning, części, akcesoria, warsztaty, ogumienie, chemia; salon – samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, naczepy, przyczepy, paliwa, radioodbiorniki, wydawnictwa, usługi finansowe.
Technology – tuning, parts, accessories, workshops, tyres, chemical products;
Showroom – cars, vans, trucks, buses, trailers, semitrailers, motorbikes, oils, car
radio receivers, trade literature, financial services.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 15118 m2
Wystawcy / Exhibitors – 472, w tym zagraniczni / including foreign – 166 z / from
– 20 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 8859 z / with Poznańskie Spotkania Motoryzacyjne, FITEXPO
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 285 PLN
otwartej / outdoor space – 120 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
170
POZNAŃ
07-10.05 PSM
Poznańskie Spotkania Motoryzacyjne
Poznań Automotive Meetings
Samochody: osobowe, dostawcze, ciężarowe, motocykle i skutery, Kit Cary, tuning.
Passenger cars, commercial vehicles, trucks, motorcycles and Scoters, Kit-cars, tuning.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 7228 m2
Wystawcy / Exhibitors – 47
Zwiedzający / Visitors – 11307
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 90 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
08-10.05 FIT – EXPO
Fitness & Sport Park
Sprzęt fitness, sprzęt siłowy i osprzęt, sprzęt rehabilitacyjny, odżywki i suplementy
dla sportowców, parafarmaceutyki, moda fitness, pielęgnacja i kosmetyka, solaria,
sauny, ośrodki sportowo-rekreacyjne, wydawnictwa, multimedia, oprogramowanie,
szkolenia, ośrodki i kluby promujące sport-lifestyle – m.in. tenis, golf, squash, badminton, cycling, rolki.
Fitness and sports equipment, cardio exercise equipment, strength equipment and
accessories, rehabilitation equipment, furnishings for fitness clubs and health studios, supplements for sportsmen, Para pharmaceuticals, sports and fitness fashion,
tanning beds and saunas, sports and recreation facilities, publications, multimedia,
software, training, centres and clubs promoting sport-lifestyle – among others tennis, golf, squash, badminton, cycling, roller-skates.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 2425 m2
Wystawcy / Exhibitors – 85, w tym zagraniczni / including foreign – 10 z / from
– 8 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 1769
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 180 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 220 PLN
171
POZNAŃ
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
09-10.05 ESWC POLAND
Electronic Sports World Cup Poland
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe, Głogowska 14, 60-734 POZNAŃ
19-21.05 EXPOPOWER
Międzynarodowe Targi Energetyki
International Power Industry Exhibition
Wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii elektrycznej.
Electricity generations, transmission and distribution.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 3256 m2
Wystawcy / Exhibitors – 173, w tym zagraniczni / including foreign – 8 z / from
– 7 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 2307
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 290 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
19-21.05 AUTOMA
Międzynarodowe Targi Robotyki, Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej
International Trade Fair of Robotics, Automatics and Measurment Equipment
Automatyka, robotyka, aparatura kontrolno-pomiarowa, elektronika, systemy sterowania procesami produkcyjnymi.
Automatics, robotics, measurement equipment, electronics, process control systems.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190 PLN
172
POZNAŃ
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 290 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
19-21.05 GREENPOWER
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
International Renewable Energy Fair
Energia – odnawialna, wiatrowa, wodna, słoneczna, wody geotermalne, pompy
cieplne, biopaliwa, biopaliwa (stałe), pelety, biopaliwa płynne, biogaz.
Renewable energy, wind energy, water energy, solar energy, geothermal waters,
heat pumps, biofuel, biofuel solid, pellet, biofuel liquid, biogas.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190 PLN
otwartej / outdoor space – 90 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 290 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
03-06.06 MEBLE
Targi Mebli
Furniture Fair
Meble: skrzyniowe, tapicerowane, mieszkaniowe, kuchenne, biurowe, ogrodowe,
specjalistyczne.
Wood furniture, upholstery, home furniture, kitchen furniture, office furniture, garden furniture, specialist furniture.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 21001 m2
Wystawcy / Exhibitors – 332, w tym zagraniczni / including foreign – 83 z / from
– 15 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 19899 z / with BUDMA INTERIOR, HOME DECOR
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 370 PLN
otwartej / outdoor space – 130 PLN
173
POZNAŃ
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
03-06.06 BIURO
Targi Mebli Biurowych i Wyposażenia Biur
Fair of Office Furniture and Furnishings
Meble biurowe, artykuły wyposażenia biur, akcesoria biurowe, wyposażenie sal
konferencyjnych i wykładowych, oświetlenie biurowe, projektowanie i aranżacja
biur, kompleksowe i wizualne oznakowanie biur i biurowców.
Office furniture, furnishings and accessories, conference and lecture hall furnishings, office lighting, office design and arrangement, coprehensive and visual marking of offices and office blocks.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 4580 m2
Wystawcy / Exhibitors – 45, w tym zagraniczni / including foreign – 13 z / from – 10
krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 16572 z / with HOME DECOR, MEBLE
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 340 PLN
otwartej / outdoor space – 130 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
03-06.06 HOME DECOR
Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz
Interior Design and Home Furnishings Fair
Tkaniny w domu, stół i kuchnia, oświetlenie, wystrój domu, technika w domu,
aranżacja wnętrz.
Textiles, table and kitchen, lighting, interior design, household technology, interior
arrangement services.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 4319 m2
Wystawcy / Exhibitors – 174, w tym zagraniczni / including foreign – 71 z / from
– 11 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 19899 z / with BUDMA INTERIOR, MEBLE
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 310-340 PLN
otwartej / outdoor space – 175 PLN
174
POZNAŃ
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
03-06.06 LUMINEXPO
Salon Oświetlenia i Techniki Oświetleniowej
Exhibition of Lighting Solutions and Technology
Sprzęt oświetleniowy, technika oświetleniowa.
Lighting Solutions and Technology.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
03-06.06 BUDMA INTERIOR
Targi Wykończenia i Renowacji Wnętrz
Interior Finishing and Renovation Fair
Produkty i systemy wykończeniowe, okładziny ścienno-sufitowe, tynki, sufity podwieszane, podłogi, schody, materiały dekoracyjne, wykładziny podłogowe, farby,
tapety, kominki, płytki ceramiczne, ceramika sanitarna, wyposażenie łazienek
i kuchni, armatura łazienkowa i kuchenna.
Finishing products and systems, wall and ceiling linings, interior plasters, suspended
ceilings, floors, stairs and internal doors, window finishing elements, shields, floor
carpeting, paints, wallpapers, decorations, ceramic tiles, bathroom ceramics, bathroom and kitchen fittings, comprehensive furnishings for bathrooms and kitchens.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 2727 m2
Wystawcy / Exhibitors – 77, w tym zagraniczni / including foreign – 13 z / from
– 9 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 19899 z / with HOME DECOR, MEBLE
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 370 PLN
otwartej / outdoor space – 130 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
175
POZNAŃ
16-19.06 ITM POLSKA
Innowacje – Technologie – Maszyny Polska
Innovations – Technologies – Machines Poland
HAPE – Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów; MACH-TOOL – Salon Obrabiarek
i Narzędzi; METALFORUM – Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego; SURFEX – Salon Technologii Obróbki Powierzchni; TRANSPORTA
– Salon Logistyki, Transportu i Spedycji; WELDING; NAUKA DLA GOSPODARKI.
HAPE – Hydraulics, Pneumatics and Drives Exhibition; MACH-TOOL – Machine Tools
Exhibition; METALFORUM – Exhibition of Metallurgy and Metal Industry; SURFEX
– Exhibition of Surface Treatment Technologies; TRANSPORTA – Exhibition of Logistics, Transport and Forwarding; WELDING; SCIENCE FOR THE ECONOMY.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 29199 m2
Wystawcy / Exhibitors – 987, w tym zagraniczni / including foreign – 371 z / from
– 28 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 18248
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – od 350 PLN
otwartej / outdoor space – od 200 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction
– pakiety/packages – 6 m2 – 2700 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
16-19.06 BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE
Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle
Work Safety in Industry Exhibition
Środki ochrony indywidualnej; środki ochrony zbiorowej; detektory, mierniki, alarmy;
wyposażenie sanitarne i medyczne; sprzęt i środki utrzymania czystości; oznakowania.
Personal protection equipment; collective protection equipment; detectors, counters,
alarms; sanitary and medical equipment; cleaning and treatment products and equipment, markings.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 520 m2
Wystawcy / Exhibitors – 39, w tym zagraniczni / including foreign – 8 z / from – 7 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 17827 z / with ITM POLSKA: ENERGIA, ITM POLSKA: LTS
TRANSPORTA, ITM POLSKA: MACH-TOOL, ITM POLSKA: METALFORUM, ITM
176
POZNAŃ
POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI, ITM POLSKA: SURFEX, ITM POLSKA: TECHNOGAZ, ITM POLSKA: WELDING
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
02-04.09 TEX STYLE
Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków
Trade Fair of Fabrics, Clothing and Accessories
Tkaniny i dzianiny odzieżowe, odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa,
odzież dziecięca, galanteria odzieżowa.
Woven and knitted fabrics for clothing, women’s clothing, men’s clothing, teenage
clothing, children’s clothing, clothing accessories.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 3688 m2
Wystawcy / Exhibitors – 166, w tym zagraniczni / including foreign – 46 z / from
– 17 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 8508 z / with Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych,
BODY-STYLE, EURO-REKLAMA GIFT EXPO
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 195-280 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
02-04.09 NEXT SEASON / SPECIAL DAYS
Salon Kontraktacji, Salon Mody Ślubnej Komunijnej i Wieczorowej
Contracting Exhibition, Exhibition of Wedding, First Communion and Evening
Fashion
Odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa, odzież dziecięca, galanteria
odzieżowa.
Women’s clothing, men’s clothing, teenage clothing, children’s clothing, clothing
accessories.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Cena powierzchni (pakiety) / Space price (packages):
16 m2 (Special Days) – od/from 5 200 PLN; 20 m2 (Next Season) – od/from 6 600 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
177
POZNAŃ
02-04.09
Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
Fair of Shoes, Leather and Leather Goods
Obuwie, galanteria skórzana, odzież skórzana, skóry, materiały i maszyny, organizacje branżowe, wydawnictwa.
Footwear, leather goods, leather garments, leathers, materials and machines, organisations, publications.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 5858 m2
Wystawcy / Exhibitors – 265, w tym zagraniczni / including foreign – 52 z / from
– 19 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 8508 z / with BODY-STYLE, EURO-REKLAMA GIFT EXPO,
POZNAŃSKIE DNI MODY
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 190-275 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
02-04.09 BODY STYLE
Salon Bielizny i Mody Plażowej
Exhibition of Lingerie and Beach Fashion
Moda, odzież, odzież sportowa.
Fashion, clothing, sportwear.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 372 m2
Wystawcy / Exhibitors – 19, w tym zagraniczni / including foreign – 4 z / from – 5 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 8508 z / with Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych,
EURO-REKLAMA GIFT EXPO, POZNAŃSKIE DNI MODY
Cena powierzchni (pakiet) / Space price (package):
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– od / from 5200 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
178
POZNAŃ
13-17.09 POLAGRA-TECH
Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych
International Trade Fair of Food Processing Technologies
Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego (14-17.09), Salon Urządzeń
Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Grzewczych (14-17.09), Salon Maszyn i Urządzeń
dla Przemysłu Mięsnego (13-17.09).
Exhibition of Machines and Equipment for the Food Industry (14-17.09), Exhibition
of Refrigerating, Air-Conditioning and Heating Devices (14-17.09), Exhibition of Machines and Devices for the Meat Industry (13-17.09).
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 11216 m2
Wystawcy / Exhibitors – 356, w tym zagraniczni / including foreign – 93 z / from
– 16 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 25807 z / with PAKFOOD, POLAGRA-FOOD
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 395 PLN
otwartej / outdoor space – 210 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
14-17.09 POLAGRA-FOOD
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii
International Trade Fair of Food Products and Catering
Salon Wyrobów Spożywczych i Napojów, Salon Gastronomii, Salon Franchisingu,
Salon Wyposażenia Sklepów, Salon Win i Napoi, Artykuły Rolno-Spożywcze.
Food and Drinks Exhibition, Catering Exhibition, Franchising Exhibition, Store Equipment Exhibition, Wine and Spirits Exhibition, Agricultural And Food – Processing
Industry Products.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 10874 m2
Wystawcy / Exhibitors – 491, w tym zagraniczni / including foreign – 224 z / from
– 24 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 25807 z / with PAKFOOD, POLAGRA -TECH
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 435 PLN
otwartej / outdoor space – 230 PLN
179
POZNAŃ
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
14-17.09 PAKFOOD
Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego
Fair of Packaging for Food Industry
Surowce i półprodukty, materiały opakowaniowe, o pakowania: z tworzyw sztucznych, tektury i papieru, opakowania metalowe, opakowania drewniane, inne; maszyny i urządzenia pakujące, maszyny do produkcji opakowań, systemy magazynowania i przechowywania towarów, wydawnictwa specjalistyczne.
Raw materials and semi-finished products, packaging materials, packagings: plastic
packagings, cardboard and paper packagings, glass packagings, wooden packagings; packaging machines and equipment, packaging manufacturing machines,
storage systems; trade literature.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 6301 m2
Wystawcy / Exhibitors – 197, w tym zagraniczni / including foreign – 58 z / from
– 18 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 25807 z / with POLAGRA -TECH, POLAGRA-FOOD
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 395 PLN
otwartej / outdoor space – 210 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
14-16.09
Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności
International Food Ingredients Show
Dodatki do żywności: dodatki przedłużające trwałość żywności, regulatory
kwasowości, stabilizatory, konserwanty, substancje zagęszczające i żelujące, hydrokoloidy naturalne i modyfikowane, emulgatory, substancje słodzące, wzmacniacze smaku, przyprawy, olejki eteryczne, ekstrakty, esencje spożywcze, barwniki
naturalne i sztuczne oraz aromaty naturalne i sztuczne.
Food Ingredients: prolonging food durability, acidulants and stabilisers, antioxidants, preservatives; structural Ingredients: condensers and gelaters, natural and
modified hydrocolloids, emulsifiers; sensoric Ingredients: sweeteners, flavours
and aromas, flavour enhancers and moulders, seasonings, essential oils, extracts,
food essences, aromas, synthetic; auxiliary Ingredients: enzymes, carriers, solvents; nutritional supplements: proteins, enriching, enriching addtives, vitamins,
minerals.
180
POZNAŃ
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 395 PLN
otwartej / outdoor space – 210 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 435 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
14-17.09 GASTRO – TRENDY
Międzynarodowe Targi Gastronomii
International Catering Fair
Producenci, dystrybutorzy, importerzy maszyn i urządzeń dla gastronomii, akcesoriów gastronomicznych oraz produktów spożywczych dla gastronomii.
Producers, distributors and importers of machines, equipment, accessories and
foodstuffs for the catering industry.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
25-26.09
Poznański Salon Optyczny
Poznań Optical Exhibition
Oprawy okularowe, soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, środki do pielęgnacji soczewek, instrumenty, materiały i urządzenia optyczne, wyposażenie zakładów
optycznych, urządzenia specjalistyczne do funkcjonowania zakładów optycznych,
sprzęt specjalistyczny do pomiaru refrakcji, pomoce dla słabowidzących, okulary
przeciwsłoneczne, ochronne, specjalistyczne; oprogramowanie, wydawnictwa.
Glasses frames, glasses lenses, contact lenses, lenses care products, optical instruments, material and devices, equipment for optical companies, equipment for
optical companies, specialist devices for optical companies, refraction measuring
specialist equipment, aids for people with sight problems, sunglasses, protective
glasses, specialist glasses; specialist software, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
181
POZNAŃ
01-04.10 PRO-HORTI
Salon Kontraktacji Ogrodniczych
Horticultural Contracting Exhibition
Maszyny, urządzenia i narzędzia dla warzywnictwa i sadownictwa, szklarnie i tunele foliowe, materiał pomocniczy w uprawach, urządzenia nawadniające, materiał szkółkarski i nasienny dla warzywnictwa i sadownictwa, chemia w ogrodnictwie.
Machines, equipment and tools for market gardening, greenhouses and film tunnels, auxiliary materials, irrigation installations, seeds and nursery materials, fertilizers for horticultural production.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 140 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
02-04.10 FARMA
Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich
International Trade Fair of Animal Breeding and Rural Development
Zwierzęcy materiał hodowlany, budownictwo wiejskie, wyposażenie stanowisk
dla zwierząt ( z wyjątkiem drobiu), urządzenia do dojenia i wstępnej obróbki mleka,
urządzenia do usuwania i wstępnej obróbki odchodów, urządzenia dla drobiarstwa i drobnego inwentarza, urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, ogrzewcze,
urządzenia i sprzęt zootechniczny, sprzęt i preparaty weterynaryjne, pasze, dodatki
paszowe, maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz, maszyny
i urządzenia do zbioru zielonek, maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu
paszowego, transport rolniczy, maszyny i urządzenia technologiczne dla przemysłu
utylizacyjnego, gospodarka leśna, BHP, informacja, usługi, prasa i książki, ekspozycja
wielobranżowa.
Animal breeding materials, agro-building, equipment for animal standings (excluding poultry), milking and milk preprocessing equipment, animal excrements removing and processing equipment, equipment for poultry and small stock forming,
ventilation, air-conditioning and heating equipment, machines and equipment for
animal husbandry, veterinary equipment and preparations, industrial fodders, fodder
admixtures, machines, equipment for animal feed preparation and for animal feeding, harvesting machines and equipment, machines and technological equipment
for the animal feed industry, agricultural transport, machines and technological equipment for the utylization, forestry, work safety and hygiene, information, services
and publications, newspapers, periodical and books, Multi-Branch Exhibition.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
182
POZNAŃ
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 140 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
Organizatorzy:
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. +48 61 / 869 2000, fax +48 61 / 869 2999
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
Związki Hodowców Zwierząt
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Kraków
02-04.10 KWZH
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
National Animal Breeding Exhibition
Zwierzęta hodowlane.
Livestock.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 6762 m2
Wystawcy / Exhibitors – 468, w tym zagraniczni / including foreign – 41 z / from
– 5 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 32832 z / with FARMA, KWO
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
Organizatorzy:
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. +48 61 / 869 2000, fax +48 61 / 869 2999
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa O/Poznań
183
POZNAŃ
02-04.10 KWO
Krajowa Wystawa Ogrodnicza
National Horticultural Exhibition
Kwiaty, owoce, warzywa, materiał szkółkarski.
Flowers, fruits, vegetables, nursery material.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2006
Powierzchnia netto / Net space – 2033 m2
Wystawcy / Exhibitors – 104
Zwiedzający / Visitors – 70315 z / with KRAJOWA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH, POLAGRA-FARM
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. +48 61 / 869 2000, fax +48 61 / 869 2999
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
21-24.10 TOUR SALON
Targi Regionów i Produktów Turystycznych
Fair of Regions and Tourist Products
Narodowe i regionalne organizacje promocji turystycznej: oficjalne zagraniczne
ekspozycje narodowe, polskie ekspozycje regionalne, euroregiony; WySPA-Zdrowia – turystyka uzdrowiskowa; turystyka biznesowa: obiekty kongresowe, konferencyjne i szkoleniowe, organizatorzy wyjazdów typu incentive, Extreme – turystyka
ekstremalna; zakwaterowanie: ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, hotele i sieci
hotelowe, agroturystyka, schroniska; touroperatorzy i biura podróży; transport:
przewoźnicy, autokary, transport morski, camping i caravaning, samochody; IT
i oprogramowanie; systemy rezerwacyjne, technologia CRM, e-commerce, producenci oprogramowania; informacje i porady; media; atrakcje turystyczne: muzea,
obiekty rekreacyjne.
National and regional tourism promotion organisations, official foreign national expositions, euroregions; Health SPAce – health resort tourism; business tourism: congress, conference and training centres, organizers of incentive trip, Extreme – travel
agencies; transport: carriers, coaches, sea transport, charter yachts, camping and
caravaning, cars; IT and Software: reservation and booking technologies, CRM technologies, e-commerce, software developers; information and advice; the media;
tourist attractions: museums, recreation facilities.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
184
POZNAŃ
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 8882 m2
Wystawcy / Exhibitors – 783, w tym zagraniczni / including foreign – 190 z / from
– 40 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 15380 z / with GASTRO-INVEST-HOTEL
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 200-330 PLN
otwartej / outdoor space – 70 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand
construction;pakiety/packages; 6 m2 – 2 500 PLN; 12 m2 – 4 500 PLN; 20 m2 –
6 500 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
21-24.10 INVEST - HOTEL
Targi Wyposażenia Hoteli
Trade Fair of Equipment for Hotels
Wyposażenie pokoi hotelowych, łazienek, systemy kontroli i dostępu, oświetlenie,
termomodernizacja, zarządzanie energią, systemy wentylacji, klimatyzacja, wyposażenie sal konferencyjnych, urządzenia dla gastronomii, urządzenia rekreacyjne,
artykuły spożywcze, doradztwo, leasing, projekty i aranżacje obiektów hotelowych,
kompleksowa obsługa inwestycji, inne usługi dla hotelarstwa, usługi gastronomiczne, catering.
Hotel room furnishing, bathroom fittings, control and access systems, illumination,
thermal upgrading, energy management, ventilation systems, air conditioning conference room equipment, catering equipment, recreational equipment, food components for the catering industry, advisory and consulting services, leasing, hotel
designs and interior designs, complete project management, other services for the
hotel industry, catering services, catering.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 2449 m2
Wystawcy / Exhibitors – 122, w tym zagraniczni / including foreign – 5 z / from
– 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 15380 z / with TOUR SALON
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 250 PLN
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction;
pakiety/packages; 6 m2 – 2 100 PLN, 12 m2 – 4 100 PLN, 20 m2 – 6 400 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
185
POZNAŃ
22-23.10 BUY POLAND
Workshop dla Branży Turystycznej
Workshop for the Tourism Industry
Usługi turystyczne, operatorzy turystyki przyjazdowej, sieci hoteli, atrakcje turystyczne, przewoźnicy, lokalne organizacje turystyczne, inne struktury turystyczne.
Tousrist services, incoming tour operators, hotel chairs, tourist attrctions, carriers,
local tourist organizations, other tourist frameworks.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
24-25.10 HOBBY
Salon Modelarstwa
Model Making Exhibition
Modele: kolejowe, kosmiczne, lotnicze, morskie, samochodowe; makiety, figurki,
akcesoria, materiały i narzędzia modelarskie, kluby, modelarnie, wydawnictwa.
Railroad, space and aerial models, model ships and model cars, building models,
figures, accessories, materials and tools for model construction, model construction
club, studio and literature.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1466 m2
Wystawcy / Exhibitors – 33, w tym zagraniczni / including foreign – 3 z / from –
32 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 5839
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 135 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 165 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
07-08.11 PGA
Targi Multimediów i Rozrywki
Multimedia and Entertainment Fair
Digital Arena: turnieje gier komputerowych, prezentacje nowości, akcesoriów, wystawa gier i akcesoriów, rozrywka elektroniczna (aparaty cyfrowe, DVD, odtwarzacze
mp3), wykłady, konferencje, spotkania; Fantasy Arena: gry towarzyskie, planszowe,
186
POZNAŃ
gry figurkowe i karciane – prezentacje, turnieje, nauka; Paintball Arena: zawody paintballowe, strzelnice, pola dla publiczności, nauka.
Digital Arena: computer games competitions, novelities presentations, accessories,
exhibition for games and accessories, electric entertainment (digital cameras, MP3,
DVD); lectures, conferences, meetings; Fantasy Arena: party games, board games,
miniatures games, card games, presentations, tournaments, training; Paintball Arena: paintball games, paintball ranges, arenas, fields and parks, training.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 5806 m2
Wystawcy / Exhibitors – 47
Zwiedzający / Visitors – 10443
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 200 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
14-17.11 GLASS & STONE
Targi Branży Szklarskiej, Targi Branży Kamieniarskiej
Glass Industry Fair, Stone Industry Fair
Surowce dla przemysłu szklarskiego jak i kamieniarskiego, maszyny i urządzenia
dla przemysłu szklarskiego oraz sprzęt do wydobycia, przetwórstwa i obróbki kamienia, środki chemiczne stosowane do produkcji szkła oraz chemia kamieniarska,
narzędzia i elektronarzędzia oraz materiały tnące i ścierne, nowoczesne systemy
techniczne i informatyczne dla branży szklarskiej i kamieniarskiej, najnowsze rozwiązania ekologiczne związane z recyklingiem i utylizacją szkła, gotowe produkty ze
szkła i kamienia oraz ich zastosowanie.
Raw materials – both glass and stone industry, machines and devices for glassware
and equipment for stone extraction and processing, chemicals used to produce
glass, stone processing chemicals, tools and electric tools, cutting and abrasive
materials, modern technical and IT systems for the glass and stone sectors, the latest environmental solutions for glass recycling and disposal, ready-made glass and
stone products and their applications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – od 160 PLN
otwartej / outdoor space – 100 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
187
POZNAŃ
24-26.11
Targi Pest Control i Higieny
Post Control and Hygiene Fair
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
24-27.11 POLEKO
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska
International Trade Fair for Environmental Protection
Technologie, urządzenia i aparatura dla ochrony wód, gleby i powietrza, aparatura kontrolno-pomiarowa do pomiaru zanieczyszczeń, hałasu i wibracji, zmiany klimatu, zarządzanie i kontrola odpadami przemysłowymi, miejskimi i chemicznymi,
recykling, energia, odnawialne źródła energii, edukacja ekologiczna, doradztwo
i usługi.
Technologies, equipment and apparatus for water sewage systems management,
soil and air protection, control and measuring apparatus for contamination, noise
and vibration measurement, climate change, municipal and industrial waste management, recycling, energy, renewable energy sources, environmental education,
consulting and services.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 18671 m2
Wystawcy / Exhibitors – 781, w tym zagraniczni / including foreign – 196 z / from
– 19 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 21425
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 300 PLN
otwartej / outdoor space – 150 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 410 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
24-27.11 KOMTECHNIKA
Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej
International Trade Fair for Municipal Technologies
Transport i komunikacja miejska: pojazdy i urządzenia, utrzymanie dróg, ulic i placów, utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, doradztwo i usługi.
188
POZNAŃ
Public transport: vehicles and devices, maintenance of roads, streets and squares,
green areas upkeep and conservation, consulting and other services.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 300 PLN
otwartej / outdoor space – 150 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 410 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
24-27.11 GMINA
Targi dla Samorządów Terytorialnych
Local Self-Government Fair
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
24-27.11 INVESTFIELD
Salon Nieruchomości i Inwestycji
Property and Investment Salon
Doradztwo i pośrednictwo w nieruchomościach: doradztwo nieruchomościowe,
przedsiębiorcze, badanie rynku i consulting gospodarczy, doradztwo prawno-podatkowe, biura obrotu nieruchomościami.Rozwój i zarządzanie nieruchomościami:
wykonawcy i inwestorzy, deweloperzy, biurowce i powierzchnie biurowe, nieruchomości handlowe i przemysłowe, nieruchomości logistyczne, hotele i gastronomia,
nieruchomości sektora publicznego, nieruchomości sektora socjalnego. Finansowanie nieruchomości: banki i fundusze hipoteczne, firmy leasingowe. Inwestowanie
w nieruchomości: fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, prywatni
inwestorzy. Kompleksowa obsług nieruchomości. Facility management. Rozwój regionalny: rozwój miejski, planowanie i projektowanie przestrzeni miejskiej, rewitalizacja miast, infrastruktura drogowa i komunikacyjna, turystyczna, strefy ekonomiczne i parki przemysłowe. Związki i stowarzyszenia. Prasa branżowa.
Doradztwo i pośrednictwo w nieruchomościach: doradztwo nieruchomościowe,
przedsiębiorcze, badanie rynku i consulting gospodarczy, doradztwo prawno-podatkowe, biura obrotu nieruchomościami.Rozwój i zarządzanie nieruchomościami:
wykonawcy i inwestorzy, deweloperzy, biurowce i powierzchnie biurowe,
nieruchomości handlowe i przemysłowe, nieruchomości logistyczne, hotele i gastronomia, nieruchomości sektora publicznego, nieruchomości sektora socjalnego.
Finansowanie nieruchomości: banki i fundusze hipoteczne, firmy leasingowe.
189
POZNAŃ
Inwestowanie w nieruchomości: fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, prywatni inwestorzy. Kompleksowa obsług nieruchomości. Facility management. Rozwój regionalny: rozwój miejski, planowanie i projektowanie przestrzeni
miejskiej, rewitalizacja miast, infrastruktura drogowa i komunikacyjna, turystyczna,
strefy ekonomiczne i parki przemysłowe. Związki i stowarzyszenia. Prasa branżowa.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
04-06.12
Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych
Festival of Art and Artistic Objects
Malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, metaloplastyka, tkaniny, ceramika, szkło, biżuteria, sztuka ludowa, antyki, artykuły do twórczości plastycznej, dekoracje, ozdoby świąteczne.
Paintings, sculpture, graphics, handicraft, fabrics, unique clothes, glassware and ceramics, jewellery, Christmas and Easter decorations.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 2616 m2
Wystawcy / Exhibitors – 448, w tym zagraniczni / including foreign – 8 z / from
– 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej ze standardową zabudową/indoor space with system stand construction;
pakiety/packages: 6 m2 – 550 PLN
Miejsce targów / Venue:
Tereny wystawowe MTP, Głogowska 14, 60-734 Poznań
Radom
190
RADOM
Radom
TARGI KIELCE SP. Z O.O.
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. +48 41 365 1222, fax +48 41 345 6261
e-mail: [email protected]
http://www.targikielce.pl
29-30.08 AIR SHOW
Międzynarodowe Pokazy Lotnicze i Wystawa Przemysłu Lotniczego
International Air Show and Exhibition of Aviation
Samoloty i śmigłowce, szybowce, motoszybowce, wyposażenie lotnisk, technika
satelitarna, systemy napędowe i paliwa, materiały eksploatacyjne, systemy i podzespoły, wyposażenie, akcesoria, organizacje i linie lotnicze, ośrodki kształcenia,
instytuty badawcze, media i wydawnictwa branżowe.
Aircraft and helicopters, gliders, motor gliders, air port equipment, satellite technology, propulsion systems and fuel, exploitation materials, systems and subassemblies, equipment, accessories, aviation organizations and airlines, education centers, research institutes, media, trade publications.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 5086 m2
Wystawcy / Exhibitors – 143, w tym zagraniczni / including foreign – 4 z / from
– 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 40038
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
otwartej / outdoor space – 55 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 120 EUR
Miejsce targów / Venue:
Lotnisko Wojskowe w Radomiu, Lubelska 150, 26-600 RADOM
191
ROGÓW
Rogów
Rogów
TARGI BYDGOSKIE SAWO SP. Z O.O.
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
tel. +48 52 581 1177, fax +48 52 581 1176
e-mail: [email protected]
http://www.sawo.pl
03-05.09 TARGI LEŚNE
Międzynarodowe Targi Leśne
International Forest Trade Fair
Hodowla lasu i szkółkarstwo, użytkowanie lasu, ochrona lasu przed szkodnikami,
ochrona przeciwpożarowa, odzież ochronna, systemy informatyczne i informacyjne, odzież myśliwska, sprzęt łączności, maszyny i urządzenia leśne.
Forest cultivating, nursery, wood harvesting, protect of forest (insects, funnies), fire
protecting, Protective clothing, IT systems, clothing for hunting, communications
equipment and solutions for forestry, GIS Systems for forestry.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2006
Powierzchnia netto / Net space – 2146 m2
Wystawcy / Exhibitors – 105, w tym zagraniczni / including foreign – 19 z / from
– 6 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 230 PLN
otwartej / outdoor space – 70-105 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 305 PLN
Miejsce targów / Venue:
SGGW Leśny Zakład Doświadczalny, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów
192
SZCZECIN
Szczecin
Szczecin
MIĘDZYNARODOWE TARGI SZCZECIŃSKIE SP. Z O.O.
ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin
tel. +48 91 464 4401, fax +48 91 464 4402, 464 4489
e-mail: [email protected]
http://www.mts.pl
12-13.02 CHEMIKA
2. Targi Przemysłu Chemicznego
2nd Chemical Industry Fair
Wielka chemia: przemysł petrochemiczny i rafineryjny, biopaliwa, przemysł sodowy – sól
kamienna i wapienna, przemysł kw. siarkowego, przemysł nawozów sztucznych, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł włókien syntetycznych; chemia budowlana; chemia niskotonażowa: przemysł farmaceutyczny (i weterynaryjny), przemysł kosmetyczny,
środków pomocniczych (środki czystości, pielęgnacji, higieniczne); przetwórstwo chemiczne: przemysł gumowy, przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysł farb
i lakierów; chemia spożywcza: konserwanty, spulchniacze, ulepszacze; aparatura analityczna i odczynniki; instytuty naukowo-badawcze; ekologia w przemyśle chemicznym.
Petrochemistry, biofuels, soda industry, sulfurid acid industry, chemical fertilizers industry, plastics production, synthetic fibres industry; chemistry in the construction
industry, pharmaceutical and veterinary industry; rubber and plastics processing,
detergents, care and hygiene, sanitary agents, colours and varnishes, chemistry in
the food processing industry (food additives), laboratory equipment and agents; scientific and research institutions,; ecology in the chemical industry.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 100 m2
Wystawcy / Exhibitors – 12
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin
25-26.02 KARIERA
5. Giełda Edukacji i Pracy, 4. Giełda Książki
5th Education and Job Fair, 4th Book Fair
Oferta kształcenia i dokształcania szkół średnich, wyższych i innych ośrodków edukacyjnych; szkoły językowe, kursy, oferty pracy, szkolenia z zakresu finansowania ze
środków unijnych; książki, podręczniki, pomoce dydaktyczne i naukowe, gry edukacyjne, sprzęt komputerowy, programy multimedialne.
193
SZCZECIN
Education and training opportunities by secondary schools, higher schools and education centres; language schools, courses, job offers and training devoted to utilizing EU funds; books, handbooks, educational aids, educational games, hardware,
multimedia software.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 346 m2
Wystawcy / Exhibitors – 55, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 100 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 150 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 Szczecin
13-15.03 BUD-GRYF SZCZECIN
18. Międzynarodowe Targi Budowlane
18th International Construction Fair
Techniki i technologie budowlane, materiały konstrukcyjne, izolacje budowlane, stolarka, systemy ogrzewania, instalacje budowlane, oprzyrządowanie i mechanizacja
prac budowlanych, materiały wykończeniowe.
Construction technologies and techniques, construction materials, building insulation, joinery, heating systems, building installation systems, construction machines
and equipment, finishing materials.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 210 PLN
otwartej / outdoor space – 130 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 270 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 Szczecin
194
SZCZECIN
13-15.03 ENERGIA
13. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej
13th Fair for Conventional and Renewable Energy
Technologie i urządzenia do produkcji energii odnawialnej, surowce energetyczne,
tradycyjne technologie i urządzenia grzewcze.
Energy resources, new technologies and equipment for generating renewable, traditional heating technologies and equipment.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 475 m2
Wystawcy / Exhibitors – 32, w tym zagraniczni / including foreign – 3 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 7398 z / with BUD-GRYF SZCZECIN
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 160 PLN
otwartej / outdoor space – 100 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 240 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 Szczecin
13-15.03 PREWENCJA
5. Targi Zabezpieczeń i Ochrony Mienia
5th Security and Property Protection Fair
Systemy zabezpieczeń mienia, osób, obiektów i instytucji; materiały i sprzęt, metody, usługi: agencje ochrony, towarzystwa ubezpieczeniowe; policja, straż pożarna.
Systems for protecting property, people, facilities and institutions; materials, equipment
and methods, security agencies, insurances companies, police and fire departments.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 136 m2
Wystawcy / Exhibitors – 14, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 7700 z / with BUD-GRYF SZCZECIN, ENERGIA, PROBIZNES
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 150 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 220 PLN
195
SZCZECIN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 Szczecin
18-19.04 OGRÓD
11. Giełda Ogrodnicza i Pszczelarska
11th Gardening and Apiculture Mart
Rośliny ozdobne, krzewy, drzewa, kwiaty, sadzonki, nasiona, środki ochrony roślin,
meble ogrodowe; projektowanie ogrodów, florystyka.
Decorative plants, shrubs, trees, flowers, plantings, seeds, plant protection agents,
garden furniture; garden designing, floristic art.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 859 m2
Wystawcy / Exhibitors – 51
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 70 PLN
otwartej / outdoor space – 45 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 120 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 Szczecin
18-19.04 ORGANIC
3. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych – Wiosna
3rd Healthy Food and Natural Products Fair – Spring
Żywność pochodząca z upraw ekologicznych, wysokiej jakości miody, produkty
pszczelarskie, bakalie, makaron, mąka, ryż, kasza, pieczywo chrupkie, płatki i ziarna, oleje i oliwy, ocet, sosy, musztarda, ketchup, masło orzechowe, kremy, napoje
zbożowe, woda mineralna, herbatki lecznicze, herbata, kawa, kakao, soki i napoje,
syropy, słodycze, produkty świeże, przetwory z owoców, przetwory z warzyw i grzybów, przyprawy , produkty bezcukrowe, garmażerka wegetariańska, zioła i para leki,
suplementy diety, rośliny lecznicze, witaminy i minerały, olejki eteryczne, kosmetyki
naturalne, urządzenia dla zdrowia, kluby fitness, ośrodki SPA, gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, sauny, solaria, odzież: sportowa, z włókien naturalnych, obuwie, zabawki ekologiczne, naczynia z otrębów i kukurydzy, filtry do wody, produkty
energooszczędne.
Organic food, high quality honey, bee products, pasta, flour, rice, grouts, crunchy
bread, flakes, grains, oils, vinegar, sauces, mustard, ketchup, peanut butter, creams,
custards, mineral water, cereal beverages, tee, coffee, juices, beverages, syrups,
sweets, fresh products, processed food, fruit preserves, vegetable preserves, mush-
196
SZCZECIN
room preserves, spices, sugar free products, vegetarian gourmet food, herbs, parapharmaceuticals, diet supplements, therapeutic plants, vitamins, minerals, aromatherapy oils, natural cosmetics, fitness equipment, fitness clubs, hairdresser’s salons,
saunas, solaria, clothing: sports clothing, clothing made of natural fibres, shoes,
ecological toys, bran and corn dishes, water filters, energy saving products.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 86 m2
Wystawcy / Exhibitors – 24
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 Szczecin
09-10.05 MARKET TOUR
18. Targi Turystyczne – Piknik Nad Odrą
18th Tourist Fair – Picnic On The Odra River
Regiony turystyczne, oferta bazy noclegowej, rekreacyjnej, gastronomicznej, oferty
turystyczne, wyposażenie hoteli.
Tourist regions, accommodation, recreation, restaurants, tourist attractions, equipment for hotels.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 963 m2
Wystawcy / Exhibitors – 88, w tym zagraniczni / including foreign – 8 z / from – 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
otwartej / outdoor space – 60 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 220 PLN
Miejsce targów / Venue:
Plac Mickiewicza, Szczecin
09-10.10 PROBIZNES
4. Targi Przedsiębiorczości i Rozwoju Biznesu
4th Trade Fair for Entrepreneurship and Business Development
Instytucje otoczenia biznesu; agencje, fundacje, stowarzyszenia, izby zrzeszające
przedsiębiorców; firmy szkoleniowe, pośredniczące w pozyskiwaniu funduszy,
doradcze, uczelnie wyższe oferujące studia podyplomowe dofinansowane z Euro-
197
SZCZECIN
pejskiego Funduszu Społecznego, instytucje finansowe – fundusze poręczeniowe,
pożyczkowe, firmy oferujące usługi outsourcingowe (księgowość, telekomunikacja,
usługi HR, IT, windykacja, ochrona, sprzątanie, opieka medyczna); firmy franchisingowe, agencje: pracy tymczasowej, reklamowe, ubezpieczeniowe, nieruchomości;
banki, specjalistyczna prasa, portale internetowe.
Business environment institutions: agencies, foundations, associations, chambers
affiliating entrepreneurs, training agencies, fundraisers, advisory services, universities and higher schools offering postgraduate courses supported by European Social
Fund, financial institutions, loan and guaranty funds, outsourcing service providers,
franchise businesses, temporary employment agencies, advertising agencies, insurance agencies, real estate agents, banks, stationery suppliers, Internet portals.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 127 m2
Wystawcy / Exhibitors – 22
Zwiedzający / Visitors – 7700 z / with BUD-GRYF SZCZECIN, ENERGIA, PREWENCJA
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 120 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 180 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin
20-22.11 ORGANIC
4. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych – Jesień
4th Healthy Food and Natural Products Fair – Autumn
Żywność pochodząca z upraw ekologicznych, wysokiej jakości miody, produkty pszczelarskie, bakalie, makaron, mąka, ryż, kasza, pieczywo chrupkie, płatki i ziarna, oleje i oliwy, ocet, sosy, musztarda, ketchup, masło orzechowe, kremy, napoje zbożowe, woda
mineralna, herbatki lecznicze, herbata, kawa, kakao, soki i napoje, syropy, słodycze,
produkty świeże, przetwory z owoców, przetwory z warzyw i grzybów, przyprawy ,
produkty bezcukrowe, garmażerka wegetariańska, zioła i para leki, suplementy diety,
rośliny lecznicze, witaminy i minerały, olejki eteryczne, kosmetyki naturalne, urządzenia dla zdrowia, kluby fitness, ośrodki SPA, gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie,
sauny, solaria, odzież: sportowa, z włókien naturalnych, obuwie, zabawki ekologiczne,
naczynia z otrębów i kukurydzy, filtry do wody, produkty energooszczędne.
Organic food, high quality honey, bee products, pasta, flour, rice, grouts, crunchy
bread, flakes, grains, oils, vinegar, sauces, mustard, ketchup, peanut butter, creams,
custards, mineral water, cereal beverages, tee, coffee, juices, beverages, syrups,
sweets, fresh products, processed food, fruit preserves, vegetable preserves, mushroom preserves, spices, sugar free products, vegetarian gourmet food, herbs, parapharmaceuticals, diet supplements, therapeutic plants, vitamins, minerals, aromatherapy oils, natural cosmetics, fitness equipment, fitness clubs, hairdresser’s salons,
198
SZCZECIN
saunas, solaria, clothing: sports clothing, clothing made of natural fibres, shoes,
ecological toys, bran and corn dishes, water filters, energy saving products.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 Szczecin
20-22.11 WSZYSTKO DLA DOMU
18. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz
18th Fair of Interior Finishing and Furnishing
Materiały, sprzęty i rozwiązania służące wykończeniu i renowacji wnętrz, artykuły
dekoracyjne, meble, oświetlenie, artykuły wyposażenia wnętrz.
Materials and solutions for finishing or renovating interiors, decorative elements,
furniture, lighting equipment articles for theinterior decoration.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1132 m2
Wystawcy / Exhibitors – 86, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 10173 z / with EZOTERIA, ORGANIC
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 150 PLN
otwartej / outdoor space – 80 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 220 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 Szczecin
20-22.11 EZOTERIA
12. Szczecińskie Spotkania Ezoteryczne
12th Szczecin Esoteric Meetings
Medycyna naturalna, astrologia, bioenergoterapia, aura, parapsychologia, psychotronika, Feng Shui, wróżby, grafologia, horoskopy, diety, radiestezja, masaże.
Natural medicine, astrology, bioenergy-therapy, aura, parapsychology, psychotronics, Feng Shui, fortune-telling, graphology, horoscopes, diets, dowsing, massages.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 69 m2
Wystawcy / Exhibitors – 23
199
SZCZECIN
Zwiedzający / Visitors – 10173 z / with ORGANIC, WSZYSTKO DLA DOMU
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 120 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 150 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Wystawienniczo-Targowe MTS, Struga 6-8, 70-777 Szczecin
ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A.
ul. Puławska 12A, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081
fax +48 22 849 3584
e-mail: [email protected]
http://www.ztw.pl
27-28.11 DENTEXPO SZCZECIN
5. Targi Stomatologiczne
5th Dental Exhibition
Wyposażenie gabinetów stomatologicznych i pracowni techniki dentystycznej, materiały stomatologiczne, protetyczne i ortodontyczne, sprzęt do stomatologii, ortodoncji i protetyczny, środki farmaceutyczne, higiena, profilaktyka, wydawnictwa,
oprogramowanie.
Equipment for dental practise and dental technical laboratories, dental, prosthetic
and orthodontic materials, dentistry, orthodontic and prosthetic instruments, pharmaceuticals, hygiene, prophylaxis, publications, software.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 176 m2
Wystawcy / Exhibitors – 23
Zwiedzający / Visitors – 500
Miejsce targów / Venue:
Hotel Radisson S.A.S., Plac Rodła 10, 70-419 Szczecin
200
TORUŃ
Toruń
Toruń
TARGI TORUŃSKIE SP. Z O.O.
ul. Szosa Chełmińska 27, 87-100 Toruń
tel. +48 56 658 2090, fax +48 56 658 2099
e-mail: [email protected]
http://www.targitorunskie.pl
28-29.03 INVEST-TOR, OD DZIAŁKI PO DOM
Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne, Targi Budownictwa i Targi
Mieszkaniowe
Kuyavian-Pomeranian Investment Exhibition, Construction and Housing
Exhibition
OD DZIAŁKI PO DOM: wyroby budowlane, materiały wykończeniowe i wyposażenia wnętrz, instalacje sanitarne, wentylacyjne i grzewcze; pracownie projektowe,
firmy wykonawcze, deweloperzy, banki, agencje obrotu nieruchomościami, instytucje ubezpieczeniowe. INWEST-TOR: plany inwestycyjne dla miast, gmin i regionów,
specjalnych stref ekonomicznych, inwestorów i deweloperów, branży nieruchomości, instytucji finansowych; przedstawiciele branż związanych z rykiem inwestycyjnym i nieruchomości.
OD DZIAŁKI PO DOM: building products, finishing materials, interior furnishings
and accessories, sanitary technology and equipment, ventilation and heating technology and equipment, design studios, real estate developer companies, banks,
buying and selling real estate agencies, insurance companies. INVEST-TOR: city and
regional investment planning, investment planning for special economic zones, investors and real estate developer companies, investment planning in property market, investment companies, buying and selling real estate agencies.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 681 m2
Wystawcy / Exhibitors – 66
Zwiedzający / Visitors – 5649
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 140 PLN
otwartej / outdoor space – 60 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 190 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe „PARK”, Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń
201
TORUŃ
22-24.04 METAL TOOLS
Targi Metal Tools
Metal Tools Exhibition
Obrabiarki do metalu i inne maszyny specjalistyczne, narzędzia do obróbki metalu, przyrządy i systemy pomiarowe, oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek,
oprogramowanie obrabiarek i systemy CAD/CAM, doradztwo techniczne, usługi badawcze, doradztwo finansowe, modernizacje, remonty i usługi serwisowe, usługi
z zakresu obróbki skrawaniem. Konferencje, seminaria, szkolenia, konkurs targowy
o Nagrodę Grand Prix (najlepszy wyrób).
Tool machines for metal working, specialist machines, tools for metal working,
measuring equipment and systems, technological apparatus for tool machines, software for CAD/CAM machine tools and systems, technical advisory service, research
service, financial advisory service, modernization, repair and overhaul service, machine cutting service. Conferences, seminars, training, Grand Prix Award competition for the best product.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 633 m2
Wystawcy / Exhibitors – 43
Zwiedzający / Visitors – 1098
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 200 PLN
otwartej / outdoor space – 100 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 240 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe „PARK”, Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń
20.09 DZIEŃ AKADEMII PIĘKNOŚCI
Targi Dzień Akademii Piękności
Academy of Beauty Day
Salony kosmetyczne, producenci i dystrybutorzy kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych, salony odnowy biologicznej, salony masażu, gabinety medycyny naturalnej, salony fryzjerskie, producenci i dystrybutorzy artykułów fryzjerskich, producenci i dystrybutorzy konfekcji damskiej i męskiej, kluby Fitness, siłownie, solaria
– bezpieczne opalanie, salony stylizacji, zdobienia i przedłużania paznokci, dystrybutorzy drobnej biżuterii, wykonawcy estetyki artystycznej – bodypainting, tatuaż,
placówki zajmujące się organizacja szkoleń i kursów kosmetycznych.
Beauty salons, producers and distributors of cosmetics and cosmetics accessories,
bio-recovery salons, massage salons, natural medicine salons, hair beauty salons,
producers and distributors of cosmetics and accessories for hair care and styling,
202
TORUŃ
producers and distributors of women’s and men’s clothing, fitness clubs, solaria
– safe sunbathing, visage and styling salons, manicure and pedicure salons, artistic
aesthetics – body painting and tattoo salons, training institutions.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 188 m2
Wystawcy / Exhibitors – 29
Zwiedzający / Visitors – 1145
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 130 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 170 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe „PARK”, Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń
03-04.10 MOTO-TOR
Targi Motoryzacyjne
Motor Industry Fair
Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, motorowery, skutery, motocykle, części zamienne, akcesoria, warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne, ubezpieczenia i kredyty.
Cars, vans, trucks, buses, motor-bicycles, scooters, accessories, service stations, diagnostic stations, insurance, credits.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 475 m2
Wystawcy / Exhibitors – 21
Zwiedzający / Visitors – 3600
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 120 PLN
otwartej / outdoor space – 60 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 180 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe „PARK”, Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń
203
TORUŃ
15-17.10 KONSERWACJE
13. Targi Konserwatorskie
13th Heritage Sites Conservation Exhibition
Optyka, technika laboratoryjna, nauka i badania, meble, wyposażenie wnętrz, konserwacja zabytków, kościoły, sztuka sakralna, funeralna, elektrotechnika, elektronika, oświetlenie. Budownictwo i architektura: projektowanie i realizacja nowych
obiektów, usługi instalatorskie, instalacje elektryczne i grzewcze, termomodernizacja obiektów, zabezpieczenie obiektów, monitoring i ochrona, instalacje i ochrona
przeciwpożarowa, sprzęt ratowniczy, ubezpieczenia obiektów. Architektura wnętrz:
projektowanie wnętrz, projekty i wykonanie oświetlenia i nagłośnienia obiektów.
Architektura krajobrazu: projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni wokół obiektów, rewitalizacja i konserwacja terenów. Sztuka: wydawnictwa, malarstwo, rzeźba, witrażnictwo, kamieniarstwo, kowalstwo artystyczne, metaloplastyka, rzeczoznawstwo. Kancelaria, archiwum, biblioteka: systemy informatyczne, bazy danych,
wyposażenie kancelarii, archiwum, biblioteki; systemy administracyjne, szkolenia
i kursy z zakresu archiwistyki, sprzęt i materiały biurowe.
Optics, laboratory technology, science and research, furniture, interior decoration
and furnishings, conservation and restoration of national heritage, churches, sacral
art, funerals, electrotechnology, electronics, lighting equipment. Construction and
architecture: designing of new places, installation services, water supply and sewage disposal services, heating installations, heating modernization of places, protection of places, monitoring and security, fire-protection and fire-protection installations, rescue equipment, insurance of places. Interior architecture: interior design of
new places, lighting design and arrangement, design and execution of amplification
for places. Landscaping; design, planting and maintenance of green areas around
places, revitalization and preservation. Art: publishing, painting, sculpture, stainedglass window work, stone-masonry, artistic smithery, metal craftwork, expert valuation and assessment. Registry, archives, library: IT systems for registries, archive and
libraries; registry, archives and library equipment; administrative systems; training
courses in archive work; office equipment and materials.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 596 m2
Wystawcy / Exhibitors – 54, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 832
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 200 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 240 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe „PARK”, Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń
204
TORUŃ
15-17.10 KOŚCIOŁY
5. Targi Wyposażenia, Usług, Sztuki, Dewocjonaliów
5th Fairs of Furnishings, Services , Art, Devotional Items
Budownictwo i architektura: projektowanie i realizacja nowych obiektów sakralnych, usługi instalatorskie, instalacje elektryczne i grzewcze, termomodernizacja
obiektów sakralnych, finansowanie projektów i prac budowlanych, zabezpieczenie
obiektów sakralnych, monitoring i ochrona, instalacje i ochrona przeciwpożarowa,
sprzęt ratowniczy, ubezpieczenia obiektów i sztuki sakralnej, zakładanie nekropolii. Architektura wnętrz: projektowanie wnętrz sakralnych, projekty i wykonanie
oświetlenia i nagłośnienia obiektów sakralnych, projekty okolicznościowe (ołtarze
polowe), wyposażenia obiektów sakralnych (ołtarze, ławki, konfesjonały itp.). Architektura krajobrazu: projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni wokół obiektów
sakralnych i na terenach nekropolii, rewitalizacja i konserwacja nekropolii. Sztuka:
muzyka, wydawnictwa muzyczne, malarstwo, rzeźba, witrażnictwo, kamieniarstwo,
kowalstwo artystyczne, metaloplastyka, rzeczoznawstwo, kursy i szkolenia z zakresu muzyki sakralnej. Ludwisarstwo. Carillony, instrumenty muzyczne, zegary, pozytywki. Szaty i naczynia liturgiczne: projektowanie, produkcja i przechowywanie szat
i naczyń liturgicznych. Kancelaria, archiwum, biblioteka: systemy informatyczne,
bazy danych, wyposażenie kancelarii, archiwum, biblioteki; systemy administracyjne nekropolii, szkolenia i kursy z zakresu archiwistyki, sprzęt i materiały biurowe.
Dewocjonalia. Turystyka religijna: biura pielgrzymkowe, biura turystyczne. Wydawnictwa religijne, organizacja koncertów i imprez, usługi internetowe, media, sprzęt
multimedialny, szkoły i uczelnie wyznaniowe, domy rekolekcyjne. Fundacje, stowarzyszenia i ruchy religijne, poligrafia.
Construction and architecture: designing of new places of worship, installation
services, water supply and sewage disposal services, heating installations, heating
modernization of places of worship, financing of construction design and building
works, protection of places of worship, monitoring and security, fire-protection and
fire-protection installations, rescue equipment, insurance of places of worship, establishing of cemeteries. Interior architecture: interior design of new places of worship, lighting design and arrangement, design and execution of amplification for
places of worship, event-related designs (field altars), design and manufacturing of
church furnishings (altars, pews, confessionals). Landscaping; design, planting and
maintenance of green areas around places of worship and in cemeteries, cemetery
revitalization and preservation. Art: music, music publishing, painting, sculpture,
stained-glass window work, stone-masonry, artistic smithery, metal craftwork, expert valuation and assessment, church music courses and training. Bell founding.
Carillons, musical instruments, clocks, musical boxes. Liturgical vestments and vessels: design, manufacturing and storage of liturgical vestments and vessels. Registry, archives, library: IT systems for registries, archive and libraries; registry, archives
and library equipment; cemetery administrative systems; training courses in archive
work; office equipment and materials. Devotional items. Religious tourism: pilgrimage offices and travel agencies. Religious publications, organizing of concerts and
events, internet services, media, multimedia equipment, denominational schools
and colleges, retreat houses, religious foundations, associations and movements,
printing services.
205
TORUŃ
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 200 PLN
otwartej / outdoor space – 50 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 240 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowe „PARK”, Szosa Bydgoska 3, 87-100 Toruń
206
WARSZAWA
Warszawa
Warszawa
AGENCJA SOMA MAREK ORŁOWSKI,
ANDRZEJ STĘPNIEWSKI SP.J.
ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa
tel. +48 22 649 7669, 649 7671, fax +48 22 649 7683
e-mail: [email protected]
http://www.soma.info.pl
23-25.03 ŚWIATŁO
Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego
International Fair of Lighting Equipment
Oświetlenie: architektoniczne, dróg i ulic, małej architektury, biur i administracji,
mieszkaniowe i dekoracyjne, techniczne – dla przemysłu i biznesu, awaryjne i ewakuacyjne, specjalistyczne, dla rolnictwa, systemy sterowania, źródła światła, urządzenia oświetleniowe dla zdrowia i urody, materiały i maszyny do produkcji sprzętu
oświetleniowego, systemy zasilające i sterujące, stowarzyszenia, czasopisma, organizatorzy targów, specjalny sektor komponentów i akcesoria.
Street, small architecture and signal lighting, office and administrative building lighting, lighting for living areas, technical lighting for business and industry, emergency
and safety lighting, controlling systems, specialized lighting, light sources, lighting
for agriculture, lighting appliances for health and beauty care, materials and machines for lighting equipment production, powering and controlling systems, special sector for components and accessories.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 3914 m2
Wystawcy / Exhibitors – 189, w tym zagraniczni / including foreign – 66 z / from
– 23 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 10153
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 100 EUR
otwartej / outdoor space – 30 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 30-40 EUR
Miejsce targów / Venue:
Warszawskie Centrum EXPO XXI, Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
207
WARSZAWA
23-25.03 ELEKTROTECHNIKA
Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń
International Fair of Electrical Fittings and Security Systems
Instalacje elektryczne, sprzęt instalacyjny, urządzenia ochrony przepięciowej i odgromowej oraz rozdziału energii elektrycznej, sieci niskiego i średniego napięcia,
automatyka; systemy: zasilające, sterujące, alarmowe i zabezpieczające; urządzenia windowe oraz zaawansowanej technologii, projektowanie instalacji; systemy
oszczędności energii, urządzenia i systemy ochronne i zabezpieczające, urządzenia
zaawansowanej technologii, sprzęt pomiarowy, aparatura kontrolno-pomiarowa,
narzędzia, stowarzyszenia, czasopisma, organizatorzy targów, salon energetyki.
Electrical installations for building objects, surge protection, lighting and overvoltage protection systems, power distribution systems, low and medium voltage networks, automation, power supply and controlling systems, security systems, lifts,
installation designing, modern systems of electric energy safety, work protection
equipment and devices for installers, advanced technology equipment, measurement and controlling equipment, tools, associations, magazines, trade shows organizers, power energy presentation.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 100 EUR
otwartej / outdoor space – 30 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 30-40 EUR
Miejsce targów / Venue:
Warszawskie Centrum EXPO XXI, Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
05-06.06 CENERG
Targi Czystej Energii
Clean Energy Trade Fair
Urządzenia do produkcji energii z OZE takich jak wiatr, geotermia i słońce, biomasa
oraz czysta energia, czyli ogniwa, zgazowanie i fermentacja; dystrybucja energii
cieplnej i elektrycznej pozyskiwanej z OZE, technologie do wytwarzania czystej
energii, systemy informatyczne niezbędne do wytwarzania i wykorzystywania energii, źródła i materiały do produkcji czystej energii, systemy sterowania i monitoringu, źródła finansowania, rozwiązania i technologie innowacyjne.
Equipment for the production of energy from renewable sources (wind energy, hydro energy, geothermal energy, sun energy, biomass energy, clean energy), distribution of energy and heat produced form renewable sources, technologies used in
clean energy production, IT systems for energy production and processing, sources
and materials for the clear energy production, control and monitoring systems, financing, innovative technologies and solutions.
208
WARSZAWA
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 90 EUR
otwartej / outdoor space – 30 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 30 EUR
Miejsce targów / Venue:
Warszawskie Centrum EXPO XXI, Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
04-06.09 IDEALNY DOM I WNĘTRZE
Międzynarodowe Targi Idealny Dom i Wnętrze
International Fair Perfect Home & Interior
Meble: mieszkaniowe, kuchenne, łazienkowe, biurowe, do pomieszczeń użyteczności publicznej, ogrodowe; sprzęt oświetleniowy, szkło i porcelana, tkaniny dekoracyjne i obiciowe, artykuły dekoracyjne, sprzęt gospodarstwa domowego, ogrzewanie i klimatyzacja, drzwi i okna, podłogi, dywany, wykładziny, mała architektura
i wyposażenie ogrodowe, stowarzyszenia, czasopisma.
Furniture: home, kitchen, bathroom, office, garden and for public service space; lighting equipment, glass and porcelain, decorative and upholstery fabrics, decorative
articles, household appliances, heating air conditioning, doors, windows, flooring,
carpets, lining, street furniture and garden equipment, associations and magazines.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 90 EUR
otwartej / outdoor space – 30 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 30 EUR
Miejsce targów / Venue:
Warszawskie Centrum EXPO XXI, Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
Międzynarodowe Centrum Targowe sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
tel. +48 22 617 3042, 617 4191, fax +48 22 616 1104
e-mail: [email protected]
http://www.mct.com.pl
02-04.10 ZŁOTO SREBRO CZAS
Targi Biżuterii i Zegarków
Jewellery and Watch Fair
209
WARSZAWA
Biżuteria: z metali szlachetnych, z kamieni szlachetnych, z bursztynem, kamienie
szlachetne i inne, biżuteria sztuczna, wyroby korpusowe, narzędzia i urządzenia
jubilerskie, zegarki i zegary, meble, wyposażenie sklepów jubilerskich, upominki,
sztuka użytkowa.
Gold and silver jewellery, jewellery with gemstones and amber, gemstones, goldsmith’s machinery and equipment, watches, clocks, jewellery shops equipment and
furniture, gifts, applied art.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 2067 m2
Wystawcy / Exhibitors – 225, w tym zagraniczni / including foreign – 10 z / from
– 8 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 390 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 470 PLN
Miejsce targów / Venue:
Warszawskie Centrum EXPO XXI, Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE S.A.
ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
tel. +48 58 554 9200, fax +48 58 552 2168
e-mail: [email protected]
http://www.mtgsa.com.pl
22-24.04 EUROPOLTECH
Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji
Bezpieczeństwa Państwa
International Fair of Technology and Equipment for the Police and National
Security Services
Systemy i sprzęt wspomagający podejmowanie decyzji i dowodzenie, systemy
i sprzęt informatyczny wspierający zwalczanie przestępczości, technika kryminalistyczna, sprzęt ochrony granic, sprzęt ochrony osób i zabezpieczenia obiektów,
ratownictwo, sprzęt łącznościowy, optyka, optoelektronika, broń strzelecka i amunicja, sprzęt i wyposażenie antyterrorystyczne, transport, materiały i przedmioty
mundurowe, wyposażenie specjalne i ochronne, urządzenia treningowe, różne pokrewne zakresowi targów dziedziny i technologie oraz wynalazki.
Decision making and command support systems and equipment, crime abatement
support systems and IT equipment, crime detection technology, equipment for border protection, equipment for the protection of persons and facilities, emergency
equipment, communications equipment, optics and optoelectronics, small caliber
210
WARSZAWA
weapons and ammunition, transportation means, uniform fabrics and accessories,
special-purpose and protection equipment, training equipment, miscellaneous area,
technologies and inventions related to the industry.
Cykl targów / Frequency – co dwa lata / every two years
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 3513 m2
Wystawcy / Exhibitors – 208, w tym zagraniczni / including foreign – 32 z / from
– 11 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 4737
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 110 EUR
otwartej / outdoor space – 30 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 130 EUR
Miejsce targów / Venue:
Warszawskie Centrum EXPO XXI, Prądzyńskiego 12/14, 01-222 WARSZAWA
MIĘDZYNARODOWE TARGI POLSKA SP. Z O.O.
ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa
tel. +48 22 529 3900, 529 3950, fax +48 22 529 3976
e-mail: [email protected]
http://www.mtpolska.com.pl
04-06.03 EUROLAB
11. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych
11th International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology
Analityka chemiczna – elementy wyposażenia laboratorium, projektowanie laboratorium, akcesoria, aparatura analityczna, sprzęt optyczny, sprzęt kontrolno-pomiarowy laboratoryjny i on-line, substancje chemiczne, gazy specjalne i oprzyrządowanie,
oprogramowanie laboratorium, środki utrzymania czystości i dezynfekcyjne, odzież
ochronna, zabezpieczenia osobiste, akredytacja laboratoriów i badania biegłości.
Biotechnologia – wyposażenie i instalacje, kultury komórkowe, materiały pomocnicze, odczynniki, reaktory. Metrologia – narzędzia do pomiaru ciśnienia i temperatury, masy, siły i właściwości mechanicznych materiałów, objętości, przepływu
i koncentracji, narzędzia do pomiaru wielkości nawigacyjnych, meteorologicznych
i aerologicznych oraz promieniowania jonizującego i niejonizującego.
Analytical chemistry – laboratory equipment, laboratory design, accessories, analytical apparatus, optical equipment, monitoring-measurement and on-line software,
cleaning and disinfectant agents, protective clothing, personal protection, laboratory
accreditation and performance assessments. Biotechnology – equipment and installations, cell cultures, auxiliary materials, reagents, reactors. Metrology – pressure
and temperature measuring equipment, instruments to measure mass, force and
mechanical properties of materials, volume, flow and concentration, instruments to
211
WARSZAWA
measure navigational, meteorological and areological quantities, ionizing and nonionizing radiation.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1549 m2
Wystawcy / Exhibitors – 125, w tym zagraniczni / including foreign – 19 z / from
– 8 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 5827
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 566 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 638 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Marsa 56, 04-242 Warszawa
25-27.03 EUROGASTRO
13. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne
13th International Food Service Trade Fair
Żywność, napoje, alkohole, używki, kompleksowe wyposażenie zaplecza kuchennego, urządzenia, meble i produkty dla cukiernictwa i piekarstwa, profesjonalne środki
czystości i sprzęt czyszczący, meble gastronomiczne, elementy wyposażenia i dekoracji wnętrz, tekstylia, odzież robocza, wyposażenie pokoi i sal konferencyjnych
w systemy audiowizualne, oprogramowanie dla gastronomii: systemy rezerwacji,
kontroli i dostępu, systemy fiskalne, czasopisma branżowe.
Foodstuff, soft drinks, stimulants, alcohols, specialist food catering equipment, food
preparation machines, equipment, furnishing and products for confectionary and
bakery, refrigeration: coolers, display cases, dishwashers, cleaning equipment
and detergents, furniture for pubs, cafes, interior decoration, textiles, catering staff
clothing, audio-visual equipment and telecommunications, computer systems and
software for catering services, equipment for discos, night-clubs, snack-bars, game
arcades, journals and publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 6570 m2
Wystawcy / Exhibitors – 308, w tym zagraniczni / including foreign – 62 z / from
– 11 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 20587
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 622 PLN
otwartej / outdoor space – 135 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 705 PLN
212
WARSZAWA
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Marsa 56, 04-242 Warszawa
24-26.04 LATO
14. Targi Turystyki i Wypoczynku
14th Fair of Tourism and Recreation
Sprzedaż i promocja: oferty turystycznej (krajowej i zagranicznej) dla klientów indywidualnych, szkół, zakładów pracy, miejsc wypoczynkowych w obiektach turystycznych i uzdrowiskach dla indywidualnych klientów, biur podróży, oferty turystycznej
regionów, gmin oraz miast, oferty transportowej (linii autobusowych, kolejowych,
promowych i lotniczych), oferty wypoczynku weekendowego, oferty ubezpieczeniowej i bankowej, przewodników, map i innych wydawnictw turystycznych, produktu turystycznego touroperatorów dla agentów i biur podróży, sprzętu turystyczno-rekreacyjnego.
Sale and promotion of: tourist offer (domestic and foreign) for individuals, schools
and enterprises, holiday offers for individuals and travel agencies, tours and spa
vacations developed by regions and municipalities, transport action offer (planes,
buses, ferries and train lines), tourist weekend offers, travel insurance and bank
services, guidebooks, maps and other travel publications, tour operator services for
travel agents, sports and recreational equipment.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 3730 m2
Wystawcy / Exhibitors – 340, w tym zagraniczni / including foreign – 34 z / from
– 13 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 27882
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 386 PLN
otwartej / outdoor space – 129 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 469 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Marsa 56, 04-242 Warszawa
24-26.09 TT WARSAW
17. Międzynarodowe Targi Turystyczne
17th International Travel Show
Touroperatorzy, biura podróży, narodowe organizacje turystyczne, regiony, subregiony, miasta, przedsiębiorstwa transportu autokarowego, kolejowego, lotniczego
i promowego, towarzystwa charterowe, hotele, motele, pensjonaty, operatorzy i producenci systemów rezerwacyjnych, wydawnictwa, producenci sprzętu sportowego
i turystycznego, producenci autobusów turystycznych, banki, firmy ubezpieczeniowe.
213
WARSZAWA
Tour operators, travel agents, national tourism organizations (tourist boards, travel
and holiday associations), regions, subregions, cities, coach, rail, air and ferry transport companies, charter companies, hotels, motels, pensions, reservation system
operators and producers, publishers, sports and tourist equipment manufacturers,
bus manufacturers, tourist facilities, banks, insurance companies.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 4828 m2
Wystawcy / Exhibitors – 493, w tym zagraniczni / including foreign – 286 z / from
– 59 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 634 PLN
otwartej / outdoor space – 312 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 717 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Marsa 56, 04-242 Warszawa
21-23.10 INFRASTRUKTURA
7. Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej
7th International Trade Fair of Municipal and Road Infrastructure
Budownictwo drogowe: prace projektowe i badawcze: geodezja, projektowanie,
technologie w drogownictwie, nadzór inwestorski, zagadnienia ochrony środowiska, zagadnienia consultingowe, prawne i ekonomiczno-finansowe; wykonanie:
materiały w drogownictwie, maszyny do budowy dróg, maszyny i urządzenia transportujące, urządzenia do pobierania opłat; modernizacja i utrzymanie dróg: sprzęt
letni i zimowy utrzymania dróg, monitoring stanu nawierzchni. Bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem: systemy zarządzania ruchem; systemy utrzymania dróg; oznakowanie poziome i pionowe; systemy bezpieczeństwa: systemy ostrzegania o niebezpieczeństwie, pojazdy ratownictwa technicznego, urządzenia bezpieczeństwa
ruchu; urządzenia telekomunikacyjne na autostradach. Infrastruktura okołodrogowa
i komunalna: mała architektura miejska – wiaty przystankowe, kosze uliczne, słupki
przystankowe, kontenery, systemy informacji miejskiej, kioski handlowe, nośniki
reklam, ławki oraz automaty do ulicznej sprzedaży biletów przejazdowych; architektura krajobrazu; telefony alarmowe przy autostradach i drogach szybkiego ruchu;
oświetlenie dróg i mostów; nawierzchnie chodnikowe; stacje benzynowe; myjnie
i garaże; zatoki parkingowe; miejsca postojowe; parkometry; ogrodzenia, balustrady; biura projektowe; ekrany dźwiękoszczelne.
Road construction: design and research works: surveying (geodesy), designing solutions, road making techniques, supervision, environmental protection problems,
consulting, legal, economic and financial topics; construction: road materials, road
construction equipment, transport means, earthworks, engineering and other works,
toll equipment; modernization of roads, road maintenance: maintenance equipment.
214
WARSZAWA
Safety and traffic management: traffic management systems, pavement management
systems, traffic signing and road marking, road and traffic safety systems, warning
systems, technical rescue, traffic safety equipment, telecommunication equipment
for motorways. Road and urban infrastructure: street furnishings – bus and tram stop
shelters, street refuse bins, dumpsters, automated public toilets, information terminals, municipal information systems, retail kiosks, information and visual advertising
carriers, street furniture; landscape architecture; roadside emergency telephones;
road and bridge lighting; paving surfaces; petrol stations; car washes; garages; car
parks; fencing; balustrade; design studios; sound-proof screens.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 2181 m2
Wystawcy / Exhibitors – 112, w tym zagraniczni / including foreign – 6 z / from
– 7 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 511 PLN
otwartej / outdoor space – 129 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 594 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Marsa 56, 04-242 Warszawa
04-06.11 WORLD HOTEL
2. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Hotelowych
2nd International Hotel Facilities Equipment Trade Fair
Meble hotelowe, wyposażenie i wystrój wnętrz, wyposażanie łazienek i pralni hotelowych, galanteria hotelowa; tekstylia dla hoteli: bielizna pościelowa, ręczniki;
środki czystości i urządzenia czyszczące; odzież robocza; komputerowe systemy
rezerwacji, obsługi i zabezpieczeń oraz systemy fiskalne; zabezpieczenia antywłamaniowe i przeciwpożarowe; systemy zarządzania energią, systemy wentylacji, klimatyzacja; wyposażenie sal konferencyjnych, sprzęt audiowizualny i telekomunikacyjny; wyposażenie sal rekreacyjnych: fitness, SPA, solarium, siłownia, salony gier;
usługi dla obiektów hotelowych (transport, kosmetyka, fryzjerstwo); doradztwo
w zakresie projektowania i aranżacji oraz modernizacji obiektów hotelowych, kompleksowa obsługa inwestycji; wydawnictwa, portale internetowe; stowarzyszenia
i organizacje branżowe; szkoły, firmy szkoleniowe.
Hotel furniture, equipment and interior decorations, hotel bathroom and laundry
furnishings and accessories, hotel accessories; hotel textiles: linen, towels; cleaning
agents and equipment; working clothing; computer booking, service and security
systems and fiscal systems; anti-burglary and fire systems; energy management,
air-conditioning; conference room equipment, audiovisual and telecommunications equipment; recreation room equipment: fitness, SPA, solarium, gym, arcades;
services for hotel facilities (transport, cosmetic, hairdressing); advisory services
215
WARSZAWA
regarding the designing and arranging and improving hotel facilities, comprehensive investment services, publications, Internet portals, industrial associations and
organizations, schools, training companies.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 509 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 592 PLN
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Marsa 56, 04-246 Warszawa
26-28.11 WETERYNARIA
4.Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności
4th Veterinary Medicine and Food Safety Supervision Fair
Produkcja i dystrybucja leków oraz preparatów; produkcja i dystrybucja aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów weterynaryjnych; laboratoria weterynaryjne
oraz firmy oferujące akcesoria i aparaturę analityczną; systemy kontroli higieny i nadzoru w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego; produkcja i dystrybucja urządzeń
kontrolnych oraz aparatury pomiarowo-kontrolnej dla przemysłu spożywczego; produkcja i dystrybucja maszyn i środków używanych do dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji;
projektowanie i budowa obiektów dla weterynarii; produkcja i dystrybucja karm, pasz,
dodatków paszowych, premiksów i odżywek; consulting (programy pomocowe, doradztwo), kształcenie lekarzy weterynarii – Wydział Medycyny Weterynaryjnej.
Drug production and preparations; distribution of drugs and medical equipment
(pharmaceutical wholesalers), equipment, apparatus and furnishings for veterinary
practices, veterinary laboratories; systems of hygiene control and supervision of the
well-being in production of food derived from animals: fodder industry, storage,
transport, cooling and processing of alimentary products, improvement of the durability, taste and appearance of alimentary products, packing, monitoring, labeling,
breeding of poultry, cattle and pigs, production and processing of alimentary products breeding infrastructure; planning and building of constructions for veterinary
purposes; consulting (aid programmes, counselling); education for veterinarians
– Department of Veterinary Medicine.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 712 m2
Wystawcy / Exhibitors – 86, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from – 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 434 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 517 PLN
216
WARSZAWA
Miejsce targów / Venue:
Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Marsa 56, 04-242 Warszawa
MURATOR EXPO SP. Z O.O.
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel. +48 22 829 6680, fax +48 22 829 6681, 829 6690
e-mail: [email protected]
http://www.muratorexpo.pl
30.01-01.02 NA RYBY
Targi Sprzętu Wędkarskiego
Fishing and Angling Fair
Sprzęt wędkarski i akcesoria, łodzie i silniki do łodzi, samochody terenowe, a także oferta organizatorów turystyki wędkarskiej oraz wydawnictw poświęconych tej
dziedzinie.
Fishing and angling equipment and accessories, boats and boat engines, off-highway vehicles; offer fishing tourism organizers’ offer, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 220 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 270 PLN
Miejsce targów / Venue:
COS Torwar, Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa
07-08.03 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE
24. Wiosenne Targi Mieszkaniowe
24th Spring Housing Fair
Oferta rynku nieruchomości i kredytów mieszkaniowych, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, agencje obrotu nieruchomościami, porady specjalistów:
prawników, doradców kredytowych i architektów wnętrz, wykłady na temat finansowania inwestycji mieszkaniowych i prawa podatkowego.
The offer of real estate market and mortgage credit market, financing real estate purchase (flats, houses, other real properties), developer companies, housing cooperatives, banks, real estate agents, consulting: tax lawyers, financing, lawyers, bankers,
interior designers; lectures on financing real estate investment and tax law.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 1442 m2
217
WARSZAWA
Wystawcy / Exhibitors – 132
Zwiedzający / Visitors – 8146
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 790 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 890 PLN
Miejsce targów / Venue:
COS TORWAR, Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa
Organizatorzy:
MURATOR EXPO SP. Z O.O.
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel. +48 22 829 6680, fax +48 22 829 6681, 829 6690
e-mail: [email protected], http://www.muratorexpo.pl
YACHT-EXPO SP. Z O.O. / MURATOR EXPO SP. Z O.O.
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel. +48 22 829 6680, fax +48 22 829 6681
e-mail: [email protected], http://www.wiatriwoda.pl
12-15.03 WIATR I WODA
Targi Sportów Wodnych i Rekreacji
Warsaw Boat Show
Czartery, instrumenty nawigacyjne i elektronika jachtowa, kajakarstwo, mariny, przystanie i zimowanie łodzi, materiały do budowy, remontów i konserwacji,
nurkowanie, odzież turystyczna, sportowa i żeglarska, oferta szkoleniowa i turystyczna, projektowanie jachtów, przyczepy podłodziowe i lawety, sprzęt asekuracyjny
i ratunkowy, sprzęt i akcesoria żeglarskie, sprzęt motorowodny, stocznie jachtowe,
ubezpieczenia i usługi finansowe, usługi szkutnicze i żaglomistrzowskie, windsurfing, wydawnictwa branżowe.
Charters, navigation devices and yacht electrical systems, canoeing, marinas, ports,
boat winter storage, building, maintenance and repair materials, diving, sport, tourist
and yachting clothes, training and tourist offers, yacht design, boat-carrying trailers,
carriers, safety and rescue equipment, yachting equipment and accessories, motorboat equipment, yacht yards, insurance and financial services, boatbuilding and
sailmaking services, windsurfing, trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 6592 m2
Wystawcy / Exhibitors – 333, w tym zagraniczni / including foreign – 22 z / from
– 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 25237
218
WARSZAWA
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 95 EUR
otwartej / outdoor space – 50 EUR
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 125 EUR
Miejsce targów / Venue:
Warszawskie Centrum EXPO XXI, Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
MURATOR EXPO SP. Z O.O.
ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa
tel. +48 22 829 6680, fax +48 22 829 6681, 829 6690
e-mail: [email protected]
http://www.muratorexpo.pl
17-19.04 MUREXPO
12. Ogólnopolskie Targi Budowlane
12th National Construnction Fair
Akcesoria łazienkowe, ceramika łazienkowa, urządzenia sanitarne, artykuły dekoracyjne i elementy wykończeniowe, chemia budowlana, dachy, elektronarzędzia
i narzędzia, elementy montujące, instalacje, materiały budowlane i wykończeniowe,
meble kuchenne, łazienkowe i wypoczynkowe, sprzęt AGD i elektrotechnika użytkowa, sprzęt oświetleniowy, ogród, okna, drzwi i bramy, podłogi i posadzki, doradztwo
budowlane, pracownie projektowania i aranżacji wnętrz, projekty, banki, obsługa
inwestycyjna, ubezpieczenia, wykonawstwo i usługi, wyposażenie wnętrz.
Bathroom accessories, bathroom ceramics, bathroom fittings, decorative articles,
finishing elements, building chemicals, roofs, electric tools, tools, fixings, installations, building and finishing materials, kitchen furniture, bathroom furniture, home
furniture, interior furnishings, household appliances, consumer electronics, lighting
equipment, garden windows, doors and gates, floors, construction consulting, construction and interior design and decoration studios, financial institutions, insurance
agencies, services, interior decoration and equipment.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 2090 m2
Wystawcy / Exhibitors – 146
Zwiedzający / Visitors – 5502
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 395 PLN
otwartej / outdoor space – 300 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 475 PLN
Miejsce targów / Venue:
COS TORWAR, Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa
219
WARSZAWA
25-26.04 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE
25. Letnie Targi Mieszkaniowe
25th Murator Expo Housing Fair
Oferta rynku nieruchomości i kredytów mieszkaniowych, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, agencje obrotu nieruchomościami, porady specjalistów:
prawników, doradców kredytowych i architektów wnętrz, wykłady na temat finansowania inwestycji mieszkaniowych i prawa podatkowego.
The offer of real estate market and mortgage credit market, financing real estate purchase (flats, houses, other real properties), developer companies, housing cooperatives, banks, real estate agents, consulting: tax lawyers, financing, lawyers, bankers,
interior designers; lectures on financing real estate investment and tax law.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 854 m2
Wystawcy / Exhibitors – 101
Zwiedzający / Visitors – 2917
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 790 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 890 PLN
Miejsce targów / Venue:
COS TORWAR, Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa
25-26.04 MODNE WNĘTRZE
7. Targi Wyposażenia Wnętrz
7th Interior Finishing and Furnishings Fair
Meble kuchenne i łazienkowe, meble wypoczynkowe, podłogi i posadzki, urządzenia sanitarne, sprzęt oświetleniowy, sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt AV i elektronika użytkowa, szkło, porcelana, ceramika, użytkowa
i dekoracyjna, artykuły dekoracyjne i elementy wykończeniowe, tkaniny dekoracyjne, pracownie projektowania i aranżacji wnętrz, rośliny doniczkowe i ogrodowe, akcesoria dekoracyjne do ogrodu, wyposażenie ogrodu, urządzenia wodne,
oczka, fontanny, urządzenia do pielęgnacji ogrodów, wydawnictwa, organizacje
branżowe.
Kitchen and bathroom furniture, rest furniture, floors, sanitary equipment, lighting
equipment, household appliances and articles, AV equipment and electronic equipment, glass, china-ware, ceramic articles, decoration articles, finishing articles, decoration textiles, interior design studios, pot and garden plants, decoration articles for
garden, garden equipment, water holes, fountains, garden maintenance and lawn
care equipment, trade publications, trade organizations.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
220
WARSZAWA
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 790 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 890 PLN
Miejsce targów / Venue:
COS Torwar, Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa
18-20.09
2. Warszawski Salon Książki
2nd Warsaw Book Salon
Literatura piękna, beletrystyka, literatura popularnonaukowa, encyklopedia, albumy,
słowniki, leksykony, literatura dla dzieci i młodzieży, komiksy, fantastyka, książka artystyczna, literatura popularna, poradniki i przewodniki, gazety i czasopisma, książki
audio, stowarzyszenia branżowe, ośrodki i animatorzy kultury, księgarnie, drukarnie,
hurtownie książek.
Belles – lettres, popular science literature, encyclopedias, albums, dictionaries, lexicons, literature for youngsters and children, comic books, science fiction books, artistic literature, popular literature, self-help books, guidebooks, newspapers, magazines, audio-books, trade associations, culture centers and animators, book stores,
print shops, book wholesales stores.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 350 PLN
pakiety/packages – 4 m2 – 1 950 PLN
Miejsce targów / Venue:
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
26-27.09 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE
26. Jesienne Targi Mieszkaniowe
26th Autumn Housing Fair
Oferta rynku nieruchomości i kredytów mieszkaniowych, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, agencje obrotu nieruchomościami, porady specjalistów:
prawników, doradców kredytowych i architektów wnętrz, wykłady na temat finansowania inwestycji mieszkaniowych i prawa podatkowego.
The offer of real estate market and mortgage credit market, financing real estate purchase (flats, houses, other real properties), developer companies, housing cooperatives, banks, real estate agents, consulting: tax lawyers, financing, lawyers, bankers,
interior designers; lectures on financing real estate investment and tax law.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
221
WARSZAWA
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1408 m2
Wystawcy / Exhibitors – 114
Zwiedzający / Visitors – 6982 z / with PODŁOGI I POSADZKI
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 790 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 890 PLN
Miejsce targów / Venue:
COS TORWAR, Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa
10-11.10 BUDOWA REMONT DOM
13. Targi Budowlane
13th Construnction Fair
Akcesoria łazienkowe, ceramika łazienkowa, urządzenia sanitarne, artykuły dekoracyjne i elementy wykończeniowe, chemia budowlana, dachy, elektronarzędzia
i narzędzia, elementy montujące, instalacje, materiały budowlane i wykończeniowe,
meble kuchenne, łazienkowe i wypoczynkowe, sprzęt AGD i elektrotechnika użytkowa, sprzęt oświetleniowy, ogród, okna, drzwi i bramy, podłogi i posadzki, doradztwo
budowlane, pracownie projektowania i aranżacji wnętrz, projekty, banki, obsługa
inwestycyjna, ubezpieczenia, wykonawstwo i usługi, wyposażenie wnętrz.
Bathroom accessories, bathroom ceramics, bathroom fittings, decorative articles,
finishing elements, building chemicals, roofs, electric tools, tools, fixings, installations, building and finishing materials, kitchen furniture, bathroom furniture, home
furniture, interior furnishings, household appliances, consumer electronics, lighting
equipment, garden windows, doors and gates, floors, construction consulting, construction and interior design and decoration studios, financial institutions, insurance
agencies, services, interior finishing and furnishings.
Cykl targów / Frequency – dwa razy w roku / twice a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 809 m2
Wystawcy / Exhibitors – 100, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from
– 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 4501
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 395 PLN
otwartej / outdoor space – 300 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 475 PLN
Miejsce targów / Venue:
COS TORWAR, Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa
222
WARSZAWA
listopad ACADEMIA
3. Targi Książki Akademickiej i Naukowej
3rd Exhibition of Tertiary and Science Book
Podręczniki akademickie, literatura naukowa, wydawnictwa akademickie, wyższe
uczelnie, instytuty naukowe, hurtownie książek, księgarnie naukowe, drukarnie,
stowarzyszenia branżowe, oficyny wydawnicze, słowniki, poradniki, producenci
papieru.
Tertiary books, science literature, tertiary publishing houses, tertiary schools, scientific institutes, book wholesales stores, scientific bookstores, print shops, trade associations, publishing houses, dictionaries, self-help books, paper producers.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 350 PLN
pakiety/packages – 4 m2 – 1 950 PLN
21-22.11 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE
27. Zimowe Targi Mieszkaniowe
27th Winter Housing Fair
Oferta rynku nieruchomości i kredytów mieszkaniowych, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, agencje obrotu nieruchomościami, porady specjalistów:
prawników, doradców kredytowych i architektów wnętrz, wykłady na temat finansowania inwestycji mieszkaniowych i prawa podatkowego.
The offer of real estate market and mortgage credit market, financing real estate purchase (flats, houses, other real properties), developer companies, housing cooperatives, banks, real estate agents, consulting: tax lawyers, financing, lawyers, bankers,
interior designers; lectures on financing real estate investment and tax law.
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 775 m2
Wystawcy / Exhibitors – 74
Zwiedzający / Visitors – 5105
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 790 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 890 PLN
Miejsce targów / Venue:
COS TORWAR, Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa
223
WARSZAWA
TARGI KIELCE SP. Z O.O.
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. +48 41 365 1222, fax +48 41 345 6261
e-mail: [email protected]
http://www.targikielce.pl
29-30.05 OPTEXPO
5. Międzynarodowe Targi Optyczno-Okulistyczne
5th International Fair of Optics and Ophthalmology
Okulary i oprawy okularowe, materiały i produkty dla zakładów optycznych (soczewki okularowe korekcyjne, soczewki kontaktowe, pomoce dla słabowidzących, środki do pielęgnacji soczewek kontaktowych, soczewki przeciwsłoneczne, akcesoria
okularowe, części i materiały naprawcze), wyposażenie zakładów optycznych (aparatura pomiarowa, urządzenia do obróbki soczewek okularowych, wystrój wnętrz,
narzędzia i drobny sprzęt do wytwarzania okularów i napraw), wyposażenie gabinetów optometrycznych (urządzenia pomiarowe, testy diagnostyczne, instrumenty
do prowadzenia treningu wzrokowego), sprzęt okulistyczny (wyposażenie sal operacyjnych, wyposażenie gabinetów lekarskich, wyposażenie pracowni laserowych,
wyposażenie pracowni badań naczyniowych, aparatura do diagnostyki jaskry, soczewki wewnątrzgałkowe, soczewki kontaktowe, środki do konserwacji soczewek
kontaktowych), leki okulistyczne i środki farmaceutyczne stosowane w diagnostyce
i chirurgii, oprogramowanie, wydawnictwa.
Spectacles and frames, materials and products for opticians’shops (corrective lenses
for spectacles, contact lenses, aids for the dim-sighted, means for maintenance of
contact lenses, sunglasses lenses, spectacles accessories, spare parts and materials
for repair), equipment for opticians’ shops (measuring apparatus, devices for the
machining of spectacles lenses, room decoration, tools and small equipment for the
making and repairing of spectacles), equipment of optometric laboratories (measuring devices, diagnostic tests, instruments for conducting sight training), ophthalmologic equipment (equipment for operating rooms, equipment for consulting rooms,
equipment for laser laboratories, equipment for vascular test laboratories, apparatus
for glaucoma diagnosis, intraocular lenses, contact lenses, means for maintenance
of contact lenses), ophthalmologic medicines and pharmaceutics used in diagnostics and surgery, software, publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2008
Powierzchnia netto / Net space – 580 m2
Wystawcy / Exhibitors – 47, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from – 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 514
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 350 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 415 PLN
224
WARSZAWA
Miejsce targów / Venue:
Hotel Gromada, 17 stycznia 32, 02-148 Warszawa
ZARZĄD TARGÓW WARSZAWSKICH S.A.
ul. Puławska 12A, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081, fax +48 22 849 3584
e-mail: [email protected]
http://www.ztw.pl
22-24.01 KOMPUTER EXPO
Międzynarodowe Targi Komputer Expo
International Trade Fairs Computer Expo
Komputery, komputery specjalnego zastosowania (telekomunikacja, maszyny biurowe), podzespoły do produkcji komputerów, informatyka, szkolenie, sieci, automatyzacja prac biurowych, urządzenia peryferyjne.
Computers, special application computers (telecommunications, office machines),
sub-assemblies for computer production, computer science, training, networks, office automation, peripheral equipment.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2005
Powierzchnia netto / Net space – 970 m2
Wystawcy / Exhibitors – 79, w tym zagraniczni / including foreign – 23 z / from
– 7 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-110 Warszawa
20-22.02 MIĘSO I WĘDLINY
Międzynarodowe Targi Mięso i Wędliny
International Exhibition for the Meat Industry and Pork Products
Mięso, przetwory mięsne, surowce mięsne; półprodukty; dodatki funkcjonalne;
wyroby i sprzęt techniczny: technika oświetleniowa, wykładziny podłogowe, higieniczne sufity i systemy ścian, kasy i systemy do ważenia, opakowania, prezentacja
wyrobów; usługi: logistyka i transport, usługi konsultingowe, dystrybucja, przetwarzanie danych, wydawcy branżowi, systemy zapewnienia jakości, gastronomia i firmy cateringowe, szkoły i ośrodki szkoleniowe, organizacje branżowe.
Meat, meat products and semiproducts, additives; technical equipment and products: lighting systems, floor covering, hygienic ceilings and wall systems, cash registers, weight systems, packagings; services: forwarding and transportation, consulting, distribution, data processing, publishing houses, quality management systems,
catering, schools, educational institutions, trade organizations.
225
WARSZAWA
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 600 m2
Wystawcy / Exhibitors – 71, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from – 3 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 6150
Miejsce targów / Venue:
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
26-27.02 GEOLOGIA
Międzynarodowe Targi Geologiczne
International Geological Fair
Geofizyka, geologia inżynierska, środowiskowa, złożona, hydrogeologia, kartografia
geologiczna, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, sprzęt i oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w geologii, sprzęt laboratoryjno-pomiarowy,
sprzęt do badań polowych: sondy, próbniki, wiertnice; sprzęt geofizyczny, sprzęt
wiertniczy.
Geophysics, geological engineering, environment geology, hydrogeology, geological cartography, environment protection, town and country planning, hardware and
software used in geology, laboratory and measuring equipment, equipment for the
field reconnaissance: sounders, samplers, derricks, geophysical equipment, drilling
equipment.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 390 m2
Wystawcy / Exhibitors – 57, w tym zagraniczni / including foreign – 6 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
16-18.04 DENTEXPO
Targi Stomatologiczne
Dental Exhibition
Stomatologia, chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, protetyka, implantacja, rentgeny
stomatologiczne, chirurgia plastyczna, anestezjologia, oprzyrządowanie do sterylizacji,
wyposażenie gabinetów, lekarstwa, materiały opatrunkowe, prasa specjalistyczna.
Stomatology, dental surgery, orthodontics, prosthetics, implantation, stomatological
X-ray equipment, plastic surgery, anaesthetics, sterilization equipment, equipment
for surgeries, medicines, dressing materials, trade publications.
226
WARSZAWA
Cykl targów / Frequency – trzy razy w roku / three times a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1203 m2
Wystawcy / Exhibitors – 102, w tym zagraniczni / including foreign – 9 z / from
– 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 2400
Miejsce targów / Venue:
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
11-13.09 ZOOMARKET
Międzynarodowe Targi Zoologiczne
International Zoological Exhibition
Zwierzęta domowe do hodowli, pożywienie dla zwierząt, akcesoria do hodowli
i pielęgnacji zwierząt, artykuły dla zwierząt do ogrodu, akwarystyka, akwarystyka
morska, terrarystyka, wędkarstwo, jeździectwo – wyposażenie dla konia, jeźdźca
i stajni, łowiectwo, tresura zwierząt, usługi, cmentarze dla zwierząt.
Domestic animals, pet food, animal breeding accessories, accessories for garden
pets, fresh water and salt water aquariums and equipment, aquaristics, terraristics,
fishing, horse riding – horse and rider equipment, horse riding apparel, stables,
horse training, services, pet cemeteries.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 603 m2
Wystawcy / Exhibitors – 53, w tym zagraniczni / including foreign – 5 z / from – 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
16-17.09 NAFTA I GAZ
Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazownictwa
International Oil and Gas Industry Exhibition
Urządzenia i sprzęt do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu, budowa zakładów rafineryjnych i gazowych, przesyłanie i transport ropy, gazu i produktów pochodnych,
budowa i eksploatacja ropo- i gazociągów, urządzenia i sprzęt do rafinacji ropy, utylizacja gazu, surowce i materiały, procesy produkcyjne i ich kontrola, zabezpieczenia
procesorów i ochrona środowiska, procesy rafineryjne i gazowe, urządzenia i sprzęt
do przechowywania i dystrybucji ropy, gazu oraz produktów pochodnych, usługi
naukowo-badawcze i konsulting.
Exploration and drilling equipment, construction of refineries, transmitting and
transportation of oil, gas and the products alike, oil and gas lines construction and
227
WARSZAWA
exploitation, oil refining equipment, gas utilization, raw materials, materials, production processes and control, procedural safety, environment protection, refining and
gas processes, equipment for the oil and gas storage and distribution, services:
research, consulting.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 836 m2
Wystawcy / Exhibitors – 63, w tym zagraniczni / including foreign – 3 z / from – 5 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 2860
Miejsce targów / Venue:
Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
30.09-02.10 CŁO I GRANICA
Międzynarodowa Wystawa dla Kontroli Celnej i Granicznej
International Exhibition for Customs and Border Control
Specjalistyczny sprzęt informacyjny i telekomunikacyjny dla służb celnych i granicznych, sprzęt i usługi w zakresie budowy terminali międzynarodowych, odpraw celnych i techniki kontrolnej, urządzenia do penetracji przesyłek, urządzenia do wykrywania środków odurzających, urządzenia do penetracji stref podlegających kontroli,
zestawy komputerowe do treningu i nauki obsługi urządzeń rentgenowskich oraz
interpretacji obrazów, podnośniki, odzież ochronna.
Specialized information technology and telecommunication equipment for the customs control, equipment and services for the construction of international customs
clearance terminals and controlling techniques, equipment for the penetration of
packages, stationary, portable and transportable X-ray equipment and luggage radio graphing, equipment for the detection of stupefying agents, equipment for the
penetration of zones subject to control, computer systems for training and learning
how to operate X-ray equipment ad read images, elevators for storage use, protective attire.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 202 m2
Wystawcy / Exhibitors – 17
Zwiedzający / Visitors – 1100
Miejsce targów / Venue:
Centrum Kongresowo-Wystawiennicze Hotel Gromada, 17 Stycznia,
02-148 Warszawa
228
WARSZAWA
08-10.10 COIN EXPO
Warszawskie Międzynarodowe Targi Numizmatyczne
Warsaw International Numismatics Exhibition
Międzynarodowe monety kolekcjonerskie, produkty o charakterze lokacyjnym (złote sztabki, złote monety lokacyjne), inne produkty mennicze (medale, zestawy monet, żetony).
International coins, gold bullion, gold bars and coins, medals, other products.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 269 m2
Wystawcy / Exhibitors – 36, w tym zagraniczni / including foreign – 25 z / from
– 8 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
08-10.10 TWOJE PIENIĄDZE
Polskie Forum Finansowe
Polish Financial Forum
Biura maklerskie – oferta dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i emitentów papierów wartościowych, spółki giełdowe, banki, NFI, fundusze powiernicze, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy informatyczne, firmy doradcze i konsultingowe, media – ich rola na rynku kapitałowym.
Brokers for individual and institutional investors and capital issue, institutions of the
financial and capital market, banks, public limited companies, trust funds, stock brokers, insurance brokers, IT service providers, consulting service companies, media
in the capital market.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 164 m2
Wystawcy / Exhibitors – 19
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
19-20.11 DNI OWOCÓW I WARZYW
Dni Owoców i Warzyw
Fruit and Vegetable Days
229
WARSZAWA
Owoce i warzywa, zioła, grzyby, nasiona, przechowalnictwo, opakowania i wyposażenie dla handlu detalicznego owoców i warzyw, przetwórstwo, transport i chłodnictwo owoców i warzyw.
Fruit and vegetables, herbs, seeds, warehousing, packagings, equipment for retail
trade of fruit and vegetables, processing of fruit and vegetables, transportation technologies, cooling technologies and equipment.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 128 m2
Wystawcy / Exhibitors – 21, w tym zagraniczni / including foreign – 1 z / from – 2 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 300
Miejsce targów / Venue:
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
09-10.12 KARTA
Międzynarodowa Wystawa Producentów i Użytkowników Kart i Systemów
Kartowych
International Card Technology and Solutions Exhibition
Sprzęt do produkcji kart, komponenty, personalizacja kart, systemy informatyczne, kodowania i dekodowania, stanowiska i urządzenia do odczytu i zbierania danych, systemy sieciowe i łączności, systemy bezpieczeństwa, systemy identyfikacji, etykiety.
Card production equipment, components, card personalization, information technology systems, coding and decoding systems, card readers, equipment and systems
for data collection and identification, network and communication systems, safety
systems, identification systems, labels.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 100 m2
Wystawcy / Exhibitors – 10, w tym zagraniczni / including foreign – 2 z / from – 4 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – wstęp wolny / free entrance
Miejsce targów / Venue:
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
230
WROCŁAW
Wrocław
GEOSERVICE – CHRISTI SP. Z O.O.
ul. Piłsudskiego 41/7, 50-032 Wrocław
tel. +48 71 343 2104, 601 922 880, 601 060 941, fax +48 71 372 4419
e-mail: [email protected]
http://www.geoservice.pl
05-08.11 KAMIEŃ
19. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich
19th International Fair of Stone and Stoneprocessing Machinery
Kamień naturalny w postaci surowca, półproduktów i gotowych wyrobów, środki
do konserwacji i pielęgnacji kamienia. Narzędzia tnące i materiały ścierne, maszyny
kamieniarskie, elektryczne i pneumatyczne narzędzia do obróbki kamienia, akcesoria metalowe i liternictwo. Urządzenia do obrabiania kamieni ozdobnych, kamienie
ozdobne, biżuteria z kamieni ozdobnych i bursztynu, branżowe wydawnictwa kamieniarskie.
Natural stone as a raw material, semi-products and finished products, chemical for
stone curing. Cutting tools and abrasives, stone dressing machines, electric and
pneumatic tools for stone dressing, metal accessories and letters engraving. Decorative stones dressing machines, decorative stones, jewellery made of decorative
stones and amber, stone dressing professional trade publications.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 5022 m2
Wystawcy / Exhibitors – 225, w tym zagraniczni / including foreign – 101 z / from
– 17 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 6322
Miejsce targów / Venue:
Hala Stulecia, Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
231
WROCŁAW
TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.
ul. Centralna 41A, 31-586 Kraków
tel. +48 12 644 8165, 644 5932, fax +48 12 644 6141
e-mail: [email protected]
http://www.targi.krakow.pl
13-14.11 DENTAMED
8. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne
8th Lower Silesian Trade Fair for Dentistry
Sprzęt i wyposażenie gabinetów stomatologicznych, materiały dentystyczne, ortodontyczne i protetyczne, wyposażenie pracowni protetycznych, narzędzia chirurgii dentystycznej, leki i materiały do leczenia dentystycznego, artykuły higieny jamy ustnej,
środki antyseptyczne, czasopisma i literatura branżowa, programy komputerowe.
Equipment and apparatus for dental surgeries, dental, orthodontic and prosthetic
materials, equipment for prosthetic laboratories, medicines and materials for dental
treatment and surgery, mouth and dental care products, antiseptics, trade literature,
software.
Cykl targów / Frequency – raz w roku / once a year
Dane statystyczne / Statistical data – 2007
Powierzchnia netto / Net space – 1199 m2
Wystawcy / Exhibitors – 123, w tym zagraniczni / including foreign – 11 z / from
– 7 krajów / countries
Zwiedzający / Visitors – 3486
Cena 1 m2 powierzchni / Space price per 1 m2:
krytej / indoor space – 260 PLN
krytej ze standardową zabudową / indoor space with system stand construction
– 320 PLN
pakiety/packages – 6 m2 – 1800 PLN
Miejsce targów / Venue:
Hala Sportowo-Widowiskowa AWF, Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
232
CHRONOLOGICZNY WYKAZ TARGÓW
EXHIBITION CALENDAR
STYCZEŃ / JANUARY
Styczeń / January
16–17
Katowice
DENTEXPO KATOWICE [
s. 87]
Śląskie Targi Stomatologiczne / Silesian Dental Exhibition
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
20–23
Poznań
BUDMA [
s. 159]
Międzynarodowe Targi Budownictwa / International Construction Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
20–23
Poznań
WINDOOR–TECH [
s. 160]
Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad / Trade Fair of
Machines and Components for Windows, Doors, Gates and Facades Production
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
22–24
Warszawa
KOMPUTER EXPO [
s. 225]
Międzynarodowe Targi Komputer Expo / International Trade Fairs Computer Expo
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
30–01
Warszawa
NA RYBY [
s. 217]
Targi Sprzętu Wędkarskiego / Fishing and Angling Fair
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
Luty / February
03–06
Poznań
EPLA [
s. 161]
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy / International
Fair of Plastics and Rubber Processing
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
234
LUTY / FEBRUARY
11–13
Gdańsk
INFRASTRUKTURA POMORZE [
s. 64]
Targi Inwestycji i Kooperacji / Investment and Co-operation Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
11–14
Łódź
Łódzkie Targi Edukacyjne / Lodz Educational Fair [
s. 145]
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
12–13
Szczecin
CHEMIKA [
s. 193]
2. Targi Przemysłu Chemicznego / 2nd Chemical Industry Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
13–15
Poznań
Targi Sprzętu Jeździeckiego / Equestrian Equipment Show [
s. 161]
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
17–19
Poznań
POZNAŃ MEDIA EXPO [
s. 161]
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
19–22
Kielce
KIELCE SPORT-ZIMA [
s. 91]
19. Międzynarodowe Targi Branży Sportowej i Outdoorowej
19th International Sports and Outdoor Equipment Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
19–22
Łódź
INTERBUD [
s. 141]
Targi Budowlane / Building Fair
Organizator/organizer: INTERSERVIS sp. z o.o.
20–22
Warszawa
MIĘSO I WĘDLINY [
s. 225]
Międzynarodowe Targi Mięso i Wędliny / International Exhibition for the Meat Industry and Pork Products
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
235
LUTY / FEBRUARY
25–26
Szczecin
KARIERA [
s. 193]
5. Giełda Edukacji i Pracy, 4. Giełda Książki
5th Education and Job Fair, 4th Book Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
25–26
Katowice
EXPOCHEM KATOWICE [
s. 88]
Targi Przemysłu Chemicznego / Trade Fair for the Chemical Industry
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
25–26
Lublin
EDUKACJA [
s. 130]
5. Targi Edukacyjne / 5th Education Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
26–27
Warszawa
GEOLOGIA [
s. 226]
Międzynarodowe Targi Geologiczne / International Geological Fair
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
27–01
Poznań
GARDENIA [
s. 162]
Targi Ogrodnicze / Garden Trade Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
27–01
Łódź
NA STYKU KULTUR [
s. 145]
15. Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne
15th International Touristic Sites Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
28–01
Kraków
NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE [
s. 121]
6. Targi Mieszkaniowe Kraków / 6th Housing Fair Cracow
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
236
MARZEC / MARCH
Marzec / March
03–05
Poznań [
s. 164]
Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and Leather Goods
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
03–05
Poznań
BODY STYLE [
s. 163]
Salon Bielizny i Mody Plażowej / Exhibition of Lingerie and Beach Fashion
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
03–05
Poznań
NEXT SEASON / SPECIAL DAYS [
s. 163]
Salon Kontraktacji / Salon Mody Ślubnej Komunijnej i Wieczorowej / Contracting
Exhibition / Exhibition of Wedding, First Communion and Evening Fashion
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
03–05
Poznań
TEX STYLE [
s. 162]
Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków / Trade Fair of Fabrics, Clothing and Accessories
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
marzec
Kielce
CONTROL – TECH [
s. 91]
9. Targi Przemysłowe Techniki Pomiarowej / 9th fair of Industrial Measuring Technology
03–05
Kielce
EKOTECH [
s. 92]
10. Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu /
10th Fair of Ecology, Municipal Waste Services, Recyclable Materials, Waste Management and Recycling
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
03–05
Kielce
ENEX Nowa Energia [
s. 93]
12. Międzynarodowe Targi Energetyki; 7.Targi Odnawialnych Źródeł Energii
12th International Power Industry Fair; 7th Fair of Renewable Sources of Energy
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
237
MARZEC / MARCH
03–05
Kielce
PNEUMATICON [
s. 93]
2. Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań / 2nd Trade Fair of Pneumatics, Hydraulics, Drive and Control Systems
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
04–05
Lublin
GASTRO [
s. 130]
12. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne / 12th Fair of Gastronomy
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
04–06
Warszawa
EUROLAB [
s. 211]
11. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych / 11th International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
05–07
Kraków
KRAKDENT [
s. 123]
17. Targi Stomatologiczne w Krakowie / 17th Trade Dentistry Fair in Kraków
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
07–08
Warszawa
NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE [
s. 217]
24. Wiosenne Targi Mieszkaniowe / 24th Spring Housing Fair
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
11–12
Lublin
Targi Opakowań / Packaging Fair [
s. 131]
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
11–14
Gdańsk
AMBERIF [
s. 65]
16. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich
16th International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
238
MARZEC / MARCH
12–15
Warszawa
WIATR I WODA [
s. 218]
Targi Sportów Wodnych i Rekreacji / Warsaw Boat Show
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o., YACHT-EXPO sp. z o.o.
13–15
Poznań [
s. 164]
Targi Edukacyjne, Salon Wyposażenia Szkół, 8. Poznańskie Spotkania Targowe
– Książka dla Dzieci i Młodzieży, Education Fair, School Equipment Exhibition/ 8th
Poznan Trade Fair Meetings – Books for Children and Young
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
13–15
Kielce
AGROTECH [
s. 94]
15. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej / 15th International Fair of Agricultural
Techniques
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
13–15
Kielce
LAS-EXPO [
s. 95]
9. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi / 9th Timber Industry & Forest Resources Management Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
13–15
Szczecin
BUD-GRYF SZCZECIN [
s. 194]
18. Międzynarodowe Targi Budowlane / 18th International Construction Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
13–15
Szczecin
ENERGIA [
s. 195]
13. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej / 13th Fair for Conventional and
Renewable Energy
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
13–15
Szczecin
PREWENCJA [
s. 195]
5. Targi Zabezpieczeń i Ochrony Mienia / 5th Security and Property Protection Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
239
MARZEC / MARCH
17–19
Lublin
BIOGAZ + ETANOL + ESTRY [
s. 131]
Międzynarodowe Targi Biogazu, Estrów i Etanolu oraz Przetwórstwa Olejów i Tłuszczów z Surowców Odnawialnych / International Biogas, Esters, Ethanol and Processing of Oil and Greases from Renewable Raw Materials
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
17–19
Łódź
INTERTELECOM [
s. 146]
20. Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej / 20th International Fair of
Electronic Communication
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
18–20
Kielce
EDUKACJA [
s. 95]
14. Targi Edukacyjne / 14th Education Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
18–20
Kraków
EDU.PL [
s. 124]
11. Targi Edukacyjne w Krakowie / 11th Educational Fair in Kraków
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
19–21
Poznań
T-112 [
s. 165]
Wystawa Wyposażenia dla Służb Ratowniczych i Policji
Rescue and Police Equipment Show
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
20–21
Poznań [
s. 165]
Poznański Salon Optyczny / Poznań Optical Exhibition
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
23–25
Warszawa
ELEKTROTECHNIKA [
s. 208]
Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń / International Fair of Electrical Fittings and Security Systems
Organizator/organizer: Agencja SOMA Marek Orłowski, Andrzej Stępniewski sp.j.
240
MARZEC / MARCH
23–25
Warszawa
ŚWIATŁO [
s. 207]
Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego
International Fair of Lighting Equipment
Organizator/organizer: Agencja SOMA Marek Orłowski, Andrzej Stępniewski sp.j.
25–27
Kielce
SPAWALNICTWO [
s. 96]
4. Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa / 4th Technologies and Equipment Exhibition
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
25–27
Kielce
STOM [
s. 96]
2. Salon Technologii Obróbki Metali / 2nd Exhibition of Metalworking and Metal
Machining
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
25–27
Warszawa
EUROGASTRO [
s. 212]
13. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne
13th International Food Service Trade Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
27–29
Bydgoszcz [
s. 61]
Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy / Spring Gardening Fair
Organizator/organizer: Targi Pomorskie sp. z o.o.
27–29
Bydgoszcz
GRYF-BUD [
s. 61]
Ogólnopolskie Targi Budownictwa i Instalacji
Building and Installation International Fair
Organizator/organizer: Targi Pomorskie sp. z o.o.
27–29
Bydgoszcz
LOTTECH [
s. 61]
Targi Budowy i Wyposażenia Lotnisk / Trade Fair for Airport Construction and Maintenance
Organizator/organizer: Targi Pomorskie sp. z o.o.
241
MARZEC / MARCH
27–29
Lublin
LUBDOM WIOSNA [
s. 132]
25. Lubelskie Targi Budowlane / 25th Lublin Construction Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
27–29
Olsztyn
INSTALACJE [
s. 155]
9. Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Instalacje Elektryczne / 9th
Sanitary, Heating, Gas, Air-Conditioning Technologies and Electric Installation Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur s.c. Lech Grabowski–Wanda Misiak
27–29
Olsztyn
OLTARBUD-E [
s. 154]
32. Międzynarodowe Targi Budownictwa / 32nd Construction International Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur s.c. Lech Grabowski–Wanda Misiak
27–29
Olsztyn
SALON–MEBLE–WNĘTRZE [
s. 155]
11. Targi Wyposażenia Mieszkań, Biur i Ogrodów
11th Home, Office and Garden Furnishing Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur s.c. Lech Grabowski–Wanda Misiak
27–29
Katowice
GLOB [
s. 79]
15. Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego / 15th International Fair of Tourism, Sports, Sailing and Tourist Equipment
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
28–29
Toruń
INVEST-TOR, OD DZIAŁKI PO DOM [
s. 201]
Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne, Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe
Kuyavian-Pomeranian Investment Exhibition, Construction and Housing Exhibition
Organizator/organizer: Targi Toruńskie sp. z o.o.
242
KWIECIEŃ / APRIL
31–03
Poznań
DREMA [
s. 166]
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
/ International Trade Fair of Machines and Tools for the Wood and Furniture Industries
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
31–03
Poznań
FURNICA [
s. 166]
Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli
International Trade Fair of Components for Furniture Production
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
Kwiecień / April
01–03
Kielce
GLASS-TECH [
s. 98]
2. Międzynarodowe Targi Produkcji, Technologii i Obróbki Szkła oraz Ceramiki / 2nd
International Fair of Glass and Ceramics Production and Glass Processing and Technologies
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
01–03
Kielce
INTERKAMIEŃ [
s. 99]
14. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich
14th International Fair for Stone and Stone Machinery
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
01–03
Kielce
REHMED-EXPO [
s. 97]
9. Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego
9th Rehabilitation, Sanatorium and Health-Resorts Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
02–04
Gdańsk
BALTPIEK [
s. 66]
Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa
Fair of Bakery, Confectionery and Ice-Cream Products
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
243
KWIECIEŃ / APRIL
02–04
Gdańsk
MLECZNA REWIA [
s. 66]
Targi Mleczarstwa / Dairy Trade Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
02–04
Łódź
FILM VIDEO FOTO [
s. 147]
12. Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video i Kinowego / 12th Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
03–04
Lublin
LUBMED [
s. 132]
4. Targi Medycyny / 4th Fair for Medicine
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
06
Kielce
TARGI PRACY [
s. 99]
12. Ogólnopolskie Targi Pracy / 12th National Employment Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
16–18
Gdańsk
CIEPŁY BAŁTYK [
s. 68]
Targi Inwestycji Hotelarskich / Hotel Investment Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
16–18
Gdańsk
GASTROEXPO [
s. 67]
Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów
Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
16–18
Warszawa
DENTEXPO [
s. 226]
Targi Stomatologiczne / Dental Exhibition
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
244
KWIECIEŃ / APRIL
17–19
Gdańsk
GTT [
s. 69]
Gdańskie Targi Turystyczne / Gdansk Tourism Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
17–19
Gdańsk
POLYACHT [
s. 70]
Gdańskie Targi Sportów Wodnych / Gdansk Fair of Water Sports
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
17–19
Kielce
DOM [
s. 100]
16. Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia
Wnętrz / 16th Fair of Residential Building Materials and Interior Fitments
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
17–19
Kielce
OGRÓD I TY [
s. 101]
16. Targi Ogrodnicze i Działkowe / 16th Garden and Allotment Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
17–19
Kielce
VENUS [
s. 102]
4. Targi Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych
4th Fairs of Aesthetic Medicine, Cosmetic and Hairdressing Equipment
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
17–19
Kielce
VOYAGER [
s. 102]
8. Świętokrzyskie Targi Turystyki / 8th Tourism Exhibition
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
17–19
Warszawa
MUREXPO [
s. 219]
12. Ogólnopolskie Targi Budowlane / 12th National Construnction Fair
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
245
KWIECIEŃ / APRIL
17–19
Katowice
FLOWERTARG [
s. 80]
30. Targi Roślin Ozdobnych i Architektury Ogrodów
30th Ornamental Plants and Gardens Architecture Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
17–19
Katowice
INTERECO-ECODOM [
s. 81]
20. Międzynarodowe Targi Technologii Ekologicznych, Pomiaru i Oszczędności Ciepła oraz Źródeł Energii / 20th International Fair for Measurement and Economy of
Heat and Sources of Energy–International Ecological Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
17–19
Katowice
TARGBUD [
s. 79]
24. Targi Budownictwa Mieszkaniowego, Modernizacji i Wykończenia Wnętrz
24th Fair of House Building and Interior Refurbishment and Decoration
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
18–19
Lublin
AUTOSALON / LUBTECH [
s. 133]
Targi Techniki Warszatatowej / Fair for Car Workshop
14. Targi Motoryzacyjne / 14th Motor Industry Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
18–19
Szczecin
OGRÓD [
s. 196]
11. Giełda Ogrodnicza i Pszczelarska / 11th Gardening and Apiculture Mart
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
18–19
Szczecin
ORGANIC [
s. 196]
3. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych–Wiosna
3rd Healthy Food and Natural Products Fair–Spring
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
21–24
Poznań
POLIGRAFIA [
s. 167]
Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych / International
Fair of Printing Machines, Materials and Services
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
246
KWIECIEŃ / APRIL
21–24
Poznań
EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO [
s. 168]
Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych
International Trade Fair of Advertising Goods and Services
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
21–24
Poznań
EURO-REKLAMA GIFT EXPO [
s. 168]
Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych
International Trade Fair of Advertising Goods and Services
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
21–24
Poznań
TeksPro [
s. 169]
Branżowe Targi Zdobienia Odzieży i Marketngu Tekstylnego
Trade Fair for Garment Decoration and Textile Marketing
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
22–23
Kielce
EXPO-GAS [
s. 103]
5. Targi Techniki Gazowniczej / 5th Gas Engineering Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
22–24
Warszawa
EUROPOLTECH [
s. 210]
Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa / International Fair of Technology and Equipment for the Police and National Security Services
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
22–24
Kraków
BLACH-TECH-EXPO [
s. 124]
Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach
Trade Fair for Sheet Metal Processing, Joining and Coating
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
22–24
Toruń
METAL TOOLS [
s. 202]
Targi Metal Tools / Metal Tools Exhibition
Organizator/organizer: Targi Toruńskie sp. z o.o.
247
KWIECIEŃ / APRIL
24–26
Lublin
EDEN [
s. 134]
4. Targi Ogrodnicze / 4th Fair for Gardening
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
24-26
Łódź
[
s. 148]
Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości
Festival of Health Divinations and Strangeness
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
24–26
Warszawa
LATO [ s. 213]
14. Targi Turystyki i Wypoczynku / 14th Fair of Tourism and Recreation
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
24–28
Kielce
BAKEPOL [
s. 90]
Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego
Baking and Confectionery Industry Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
25–26
Poznań
LOOK / BEAUTY VISION [
s. 169]
Forum Fryzjerstwa / Forum Kosmetyki i Solariów
Hairdressing Forum / Cosmetics and Solaria Forum
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
25–26
Warszawa
MODNE WNĘTRZE [
s. 220]
7. Targi Wyposażenia Wnętrz / 7th Interior Finishing and Furnishings Fair
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
25–26
Warszawa
NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE [
s. 220]
25. Letnie Targi Mieszkaniowe / 25th Murator Expo Housing Fair
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
248
MAJ / MAY
25–26
Kraków
NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE [
s. 121]
7. Targi Mieszkaniowe Kraków / 7th Housing Fair Cracow
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
Maj / May
Maj
Kielce
PRACA, KARIERA, ROZWÓJ [
s. 104]
3. Ogólnopolskie Targi Pracy dla Studentów i Absolwentów Szkół Wyższych
Employment Fair–Job, Career, Personal Development
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
01–03
Olsztyn
OGRÓD [
s. 156]
Targi Ogrodników i Działkowców / Fair for Gardeners and Allotment Gardeners
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur s.c. Lech Grabowski–Wanda Misiak
07–10
Poznań
PSM [
s. 171]
Poznańskie Spotkania Motoryzacyjne / Poznań Automotive Meetings
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
07–10
Poznań
TTM [
s. 170]
Targi Techniki Motoryzacyjnej / Automotive Technology Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
08–09
Łódź
OKULISTYKA [
s. 141]
6. Wystawa Sprzętu, Materiałów i Leków Okulistycznych
6th Exhibition of Ophthalmic Equipment, Materials and Medicines
Organizator/organizer: EXACTUS s.j.
249
MAJ / MAY
08–10
Poznań
FIT & EXPO [
s. 171]
Fitness & Sport Park
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
08–10
Łódź
PET FAIR [
s. 148]
Międzynarodowe Targi Zoologiczne / International Fair of Pet Shop Merchandise
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
08–10
Katowice
MONEYEXPO [
s. 82]
8. Targi Finansowo-Inwestycyjne, Salon Numizmatyczny
8th Finance and Investment Fair and Numismatic Salon
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
09–10
Poznań
ESWC POLAND [
s. 172]
Electronic Sports World Cup Poland
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
09–10
Szczecin
MARKET TOUR [
s. 197]
18. Targi Turystyczne–Piknik Nad Odrą / 18th Tourist Fair–Picnic On The Odra River
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
09–10
Łódź
VETMEDICA [
s. 142]
Targi Medycyny Weterynaryjnej / Fair of Veterinary Medicine
Organizator/organizer: INTERSERVIS sp. z o.o.
12–15
Kielce
AUTOSTRADA-POLSKA [
s. 104]
15. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
15th International Fair of Road Construction Industry
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
250
MAJ / MAY
12–15
Kielce
MASZBUD [
s. 105]
11. Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych /
11th International Construction Equipment and Special Vehicles Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
12–15
Kielce
TIL [
s. 106]
3. Targi Technologia i Infrastruktura Lotnisk / 3rd Airport Technologies and Infrastructure Exhibition
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
12–15
Kielce
TRAFFIC-EXPO [
s. 105]
5. Międzynarodowe Targi Infrastruktury / 5th International Fair of Infrastructure
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
14–16
Lublin
LUBTOUR [
s. 135]
7. Targi Turystyczne / 7th Trade Fair for Tourism
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
14–16
Lublin
PASJE [
s. 134]
Targi Łowieckie, Strzeleckie i Paramilitarne / Hunting, Gunnery and Paramiiltary Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
19–21
Poznań
AUTOMA [
s. 172]
Międzynarodowe Targi Robotyki, Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej /
International Trade Fair of Robotics, Automatics and Measurment Equipment
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
19–21
Poznań
EXPOPOWER [
s. 172]
Międzynarodowe Targi Energetyki / International Power Industry Exhibition
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
251
MAJ / MAY
19–21
Poznań
GREENPOWER [
s. 173]
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej / International Renewable Energy Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
23–24
Olsztyn
OGRÓD [
s. 156]
Targi Ogrodników i Działkowców / Fair for Gardeners and Allotment Gardeners
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur s.c. Lech Grabowski–Wanda Misiak
23–24
Kraków
TUNING SHOW [
s. 125]
7. Tuning Show w Krakowie / 7th Krakow Tuning Show
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
26–28
Bydgoszcz
WOD-KAN [
s. 59]
17. Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji / 17th International Fair of Machines and Facilities for Water Supply and Sewage Systems
Organizator/organizer: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
26–29
Kielce
PLASTPOL [
s. 107]
13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
13th International Fair of Plastics Processing
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
28–30
Jastrzębia Góra
APTEKARZE [ s. 78]
Ogólnopolskie Spotkanie Aptekarzy / National Pharmacists’ Meeting
Organizator/organizer: INTERSERVIS sp. z o.o.
29–30
Warszawa
OPTEXPO [
s. 224]
5. Międzynarodowe Targi Optyczno-Okulistyczne
5th International Fair of Optics and Ophthalmology
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
252
CZERWIEC / JUNE
29–31
Bydgoszcz
ŻAGLE [ s. 62]
Targi Śródlądowego Sprzętu Pływającego / Inland Floating Equipment Trade Fair
Organizator/organizer: Targi Pomorskie sp. z o.o.
29–31
Kraków
SPA & WELLNESS [
s. 125]
Targi Wyposażenia, Usług i Obiektów
Spa & Wellness Facilities, Services and Equipment Trade Fair
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
30–01
Olsztyn
BAJKA [
s. 157]
Targi Dla Dzieci i Rodziny / Exhibition for Children and Family
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur s.c. Lech Grabowski–Wanda Misiak
Czerwiec / June
03–06
Poznań
MEBLE [
s. 173]
Targi Mebli / Furniture Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
03–06
Poznań
BIURO [
s. 174]
Targi Mebli Biurowych i Wyposażenia Biur / Fair of Office Furniture and Furnishings
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
03–06
Poznań
HOME DECOR [
s. 174]
Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz / Interior Design and Home Furnishings Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
253
CZERWIEC / JUNE
03–06
Poznań
LUMINEXPO [
s. 175]
Salon Oświetlenia i Techniki Oświetleniowej
Exhibition of Lighting Solutions and Technology
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
03–06
Poznań
BUDMA INTERIOR [
s. 175]
Targi Wykończenia i Renowacji Wnętrz / Interior Finishing and Renovation Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
04–06
Gdańsk
BALTDENTICA [
s. 64]
8. Bałtycka Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego
8th Baltic Exhibition of Dental Materials and Equipment
Organizator/organizer: EXACTUS s.j.
05–06
Warszawa
CENERG [
s. 208]
Targi Czystej Energii / Clean Energy Trade Fair
Organizator/organizer: Agencja SOMA Marek Orłowski, Andrzej Stępniewski sp.j.
06–07
Lublin
AGRO PARK [
s. 136]
Targi Rolnicze / Agricultural Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
08–10
Kielce
SACROEXPO [
s. 107]
10. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów / 10th International Exhibition for the Church Construction,
Church Fittings and Furnishings and Sacral and Religious Art
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
16–18
Gdańsk
POLFISH [
s. 70]
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych
International Fair of Fish Processing and Fish Products
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
254
SIERPIEŃ / AUGUST
16–19
Poznań
ITM POLSKA [
s. 176]
Innowacje–Technologie–Maszyny Polska
Innovations–Technologies–Machines Poland
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
16–19
Poznań
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE [
s. 176]
Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle / Work Safety in Industry Exhibition
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
17–19
Kielce
EDURA [
s. 108]
Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa
Fire and Rescue Technique Exhibition
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
19–21
Kielce
NECROEXPO [
s. 109]
3. Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej / 3rd International Funeral Industry Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
Sierpień / August
21–23
Kielce
KIELCE SPORT-LATO [
s. 109]
20. Międzynarodowe Targi Branży Sportowej i Outdoorowej / 20th International
Sports and Outdoor Industry Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
21–24
Gdynia
WIATR I WODA [
s. 77]
Targi na Wodzie / On Water Boat Show
Organizator/organizer: Murator EXPO sp. z o.o., Yacht-Expo sp. z o.o.
255
WRZESIEŃ / SEPTEMBER
29–30
Radom
AIR SHOW [
s. 191]
Międzynarodowe Pokazy Lotnicze i Wystawa Przemysłu Lotniczego
International Air Show and Exhibition of Aviation
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
31–03
Kielce
MSPO [
s. 110]
17. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
17th International Defence Industry Exhibition
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
31–03
Kielce
LOGISTYKA [
s. 111]
15. Międzynarodowe Targi Logistyczne / 15th International Logistics Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
Wrzesień / September
01–04
Katowice
KATOWICE [
s. 86]
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
International Trade Fair of Mining, Power Generation and Metallurgy
Organizator/organizer: Polska Technika Górnicza S.A.
02–04
Poznań [
s. 178]
Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
Fair of Shoes, Leather and Leather Goods
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
02–04
Poznań
BODY STYLE [
s. 178]
Salon Bielizny i Mody Plażowej / Exhibition of Lingerie and Beach Fashion
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
256
WRZESIEŃ / SEPTEMBER
02–04
Poznań
NEXT SEASON / SPECIAL DAYS [
s. 177]
Salon Kontraktacji, Salon Mody Ślubnej Komunijnej i Wieczorowej / Contracting
Exhibition, Exhibition of Wedding, First Communion and Evening Fashion
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
02–04
Poznań
TEX STYLE [
s. 177]
Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków / Trade Fair of Fabrics, Clothing and Accessories
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
03–05
Rogów
Targi Leśne [
s. 192]
Międzynarodowe Targi Leśne / International Forest Trades
Organizator/organizer: Targi Bydgoskie Sawo sp. z o.o.
04–06
Warszawa
IDEALNY DOM I WNĘTRZE [
s. 209]
Międzynarodowe Targi Idealny Dom i Wnętrze
International Fair Perfect Home & Interior
Organizator/organizer: Agencja SOMA Marek Orłowski, Andrzej Stępniewski sp.j.
05–06
Kraków
NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE [
s. 122]
8. Targi Mieszkaniowe Kraków / 8th Housing Fair Cracow
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
08–10
Gdańsk
BALTEXPO [
s. 76]
Międzynarodowe Targi Morskie
International Shippbuilding and Shipping Exhibition
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
10-12
Gdańsk
AMBERMART [
s. 71]
10. Międzynarodowe Targi Bursztynu / 10th International Amber Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
257
WRZESIEŃ / SEPTEMBER
11–13
Warszawa
ZOOMARKET [
s. 227]
Międzynarodowe Targi Zoologiczne / International Zoological Exhibition
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
13–17
Poznań
POLAGRA-TECH [
s. 179]
Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych
International Trade Fair of Food Processing Technologies
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
14–17
Poznań
POLAGRA-FOOD [
s. 179]
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii
International Trade Fair of Food Products and Catering
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
14–17
Poznań
PAKFOOD [
s. 180]
Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego / Fair of Packaging for Food Industry
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
14–17
Poznań
GASTRO–TRENDY [
s. 181]
Międzynarodowe Targi Gastronomii / International Catering Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
14–16
Poznań [
s. 180]
Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności
International Food Ingredients Show
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
15–17
Bielsko-Biała
ENERGETAB [
s. 58]
21. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
21st Bielsko-Biala International Power Industry Fair
Organizator/organizer: ZIAD Bielsko-Biała S.A.
258
WRZESIEŃ / SEPTEMBER
16–17
Warszawa
NAFTA I GAZ [
s. 227]
Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazownictwa
International Oil and Gas Industry Exhibition
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
16–18
Kielce
TRANSEXPO [
s. 112]
7. Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego
7th International Fair for Local Public Transport
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
17–19
Katowice
VITRA [
s. 82]
Międzynarodowe Targi Szkła i Ceramiki / International Fair of Glass and Ceramics
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
18–20
Warszawa [
s. 221]
2. Warszawski Salon Książki / 2nd Warsaw Book Salon
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
19–20
Łódź
BODY-FIT [
s. 149]
Targi Rekreacji / Recreation Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
20
Toruń
DZIEŃ AKADEMII PIĘKNOŚCI [
s. 202]
Targi Dzień Akademii Piękności / Academy of Beauty Day
Organizator/organizer: Targi Toruńskie sp. z o.o.
15–17.04
Bydgoszcz
POLTOOLS–KOOPERATOR [
s. 62]
Targi Form i Narzędzi do Obróbki. Maszyny i Urządzenia do Obróbki Metalu
Fairs of Moulds and Tools for Processing. Metal Processing Machines and Devices
Organizator/organizer: Targi Pomorskie sp. z o.o.
259
WRZESIEŃ / SEPTEMBER
24–26
Warszawa
TT WARSAW [
s. 213]
17. Międzynarodowe Targi Turystyczne / 17th International Travel Show
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
24–26
Kraków
MUSIC MEDIA [
s. 126]
5. Targi Instrumentów Muzycznych, Sprzętu Muzycznego, Scenicznego i Oświetleniowego / 5th Instruments, Music and Proffesional Stage and Lightning Equipment Trade Fair
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
24–26
Poznań
CEDE [
s. 158]
19. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych
19th Central European Dental Exhibition
Organizator/organizer: EXACTUS s.j.
25–26
Poznań [
s. 181]
Poznański Salon Optyczny / Poznań Optical Exhibition
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
25–27
Lublin
LUBDOM JESIEŃ [
s. 137]
25. Lubelskie Targi Budowlane / 25th Lublin Construction Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
25–27
Olsztyn
OGRÓD [
s. 157]
Targi Ogrodników i Działkowców / Fair for Gardeners and Allotment Gardeners
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur s.c.
Lech Grabowski–Wanda Misiak
26–27
Warszawa
NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE [
s. 221]
26. Jesienne Targi Mieszkaniowe / 26th Autumn Housing Fair
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
260
PAŹDZIERNIK / OCTOBER
29–01
Kielce
ALUMINIUM & NONFERMET [
s. 113]
7. Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii Materiałów i Produktów Metali
Nieżelaznych / 7th International Fair of Aluminium and Technology, Materials and
Non-Ferrous Metal Products
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
29-01
Kielce
CONTROL–TECH [
s. 91]
10. Targi Przemysłowe Techniki Pomiarowej
10th fair of Industrial Measuring Technology
29–01
Kielce
METAL [
s. 112]
15. Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa
15th International Fair of Technologies for the Foundry Industry
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
30–02
Warszawa
CŁO I GRANICA [
s. 228]
Międzynarodowa Wystawa dla Kontroli Celnej i Granicznej
International Exhibition for Customs and Border Control
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
Październik / October
01–04
Poznań
PRO-HORTI [
s. 182]
Salon Kontraktacji Ogrodniczych / Horticultural Contracting Exhibition
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
02–04
Katowice
DREMASILESIA–MEBELTECHEXPO [
s. 83]
Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna
Exhibition of Woodworking Machines and Tools
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. / Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
261
PAŹDZIERNIK / OCTOBER
02–04
Poznań
FARMA [
s. 182]
Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich
International Trade Fair of Animal Breeding and Rural Development
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
02–04
Poznań
KWO [
s. 184]
Krajowa Wystawa Ogrodnicza / National Horticultural Exhibition
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
02–04
Poznań
KWZH [
s. 183]
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych / National Animal Breeding Exhibition
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
02–04
Łódź
GAMES & TOYS [
s. 143]
Targi Gier i Zabawek / Games & Toys Fair
Organizator/organizer: INTERSERVIS sp. z o.o.
02–04
Warszawa
ZŁOTO SREBRO CZAS [
s. 209]
Targi Biżuterii i Zegarków / Jewellery and Watch Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Centrum Targowe sp. z o.o.
03–04
Gdańsk
URODA [
s. 72]
Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Beauty Products and Hairdressing Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
03–04
Toruń
MOTO-TOR [
s. 203]
Targi Motoryzacyjne / Motor Industry Fair
Organizator/organizer: Targi Toruńskie sp. z o.o.
262
PAŹDZIERNIK / OCTOBER
04–06
Lublin
Targi Sakralne / Sacral Art Fair [
s. 137]
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
06–08
Kielce
TIWS [
s. 114]
2. Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej
2nd Water Sewage and Treatment Infrastructure Trade Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
08–10
Warszawa
COIN EXPO [
s. 229]
Warszawskie Międzynarodowe Targi Numizmatyczne
Warsaw International Numismatics Exhibition
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
08–10
Warszawa
TWOJE PIENIĄDZE [
s. 229]
Polskie Forum Finansowe / Polish Financial Forum
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
08–10
Łódź
REHABILITACJA [
s. 143]
Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych
Rehabilitation Equipment and the Disabled Equipment Fair
Organizator/organizer: INTERSERVIS sp. z o.o.
09–10
Szczecin
PROBIZNES [
s. 197]
4. Targi Przedsiębiorczości i Rozwoju Biznesu
4th Trade Fair for Entrepreneurship and Business Development
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
09–11
Katowice
AUTOSALON / AUTOSERWIS [
s. 84]
Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne / Targi Technik Motoryzacyjnych
International Automotive Fair / Automotive Technology Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
263
PAŹDZIERNIK / OCTOBER
10–11
Kielce [
s. 114]
Wystawa Kotów Rasowych / Exhibition of Breeded Cats
Organizator / organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
10–11
Warszawa
BUDOWA REMONT DOM [
s. 222]
13. Targi Budowlane / 13th Construnction Fair
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
13–15
Katowice
MAINTENANCE [
s. 88]
Międzynarodowe Targi Przemysłowe / International Industrial Technologies Trade Fair
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
14–16
Gdańsk
TRAKO [
s. 72]
Międzynarodowe Targi Kolejowe / International Railway Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
15–16
Bydgoszcz
ECO-EURO-ENERGIA [
s. 60]
5. Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Procesorów Energii
5th International Energy Processors Exhibition and Conference
Organizator/organizer: Targi Bydgoskie Sawo sp. z o.o.
15–17
Kielce
GASTRO-TECH [
s. 115]
3. Targi Wyposażenia dla Piekarstwa, Gastronomii i Przemysłu Przetwórczego
3rd Baking Industry and Catering and Food Processing Industry Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
15–17
Kielce
MTS [
s. 115]
8. Międzynarodowe Targi Spółdzielcze / 8th International Co-operative Movement Fair
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
264
PAŹDZIERNIK / OCTOBER
15–17
Toruń
KONSERWACJE [
s. 204]
13. Targi Konserwatorskie / 13th Heritage Sites Conservation Exhibition
Organizator/organizer: Targi Toruńskie sp. z o.o.
15–17
Toruń
KOŚCIOŁY [
s. 205]
5. Targi Wyposażenia, Usług, Sztuki, Dewocjonaliów
5th Fairs of Furnishings, Services , Art, Devotional Items
Organizator/organizer: Targi Toruńskie sp. z o.o.
16–18
Łódź
INTERFLAT [
s. 149]
Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów i Usług dla Domu i Ogrodu
Fair of Interior Equipment, Articles and Services for Home and Garden
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
20–22
Gdańsk
TECHNICON–INNOWACJE [
s. 73]
Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
Industrial Technology, Science and Innovation Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
21–22
Lublin [
s. 138]
5. Międzynarodowe Targi Pracy / 5th International Job Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
21–23
Kielce
ROTRA [
s. 116]
2. Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego
2nd International Fair of Road Transport
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
21–23
Warszawa
INFRASTRUKTURA [
s. 214]
7. Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej
7th International Trade Fair of Municipal and Road Infrastructure
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
265
PAŹDZIERNIK / OCTOBER
21–23
Kraków
EUROTOOL [
s. 126]
14. Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów
14th International Machine Tools and Material Processing Fair
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
21–24
Poznań
INVEST-HOTEL [
s. 185]
Targi Wyposażenia Hoteli / Trade Fair of Equipment for Hotels
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
21–24
Poznań
TOUR SALON [
s. 184]
Targi Regionów i Produktów Turystycznych / Fair of Regions and Tourist Products
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
22–23
Poznań
BUY POLAND [
s. 186]
Workshop dla Branży Turystycznej / Workshop for the Tourism Industry
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
23–25
Łódź
NATURA FOOD [
s. 150]
2. Dni Naturalnej Żywności / 2nd Natural Food Days
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
24–25
Poznań
HOBBY [
s. 186]
Salon Modelarstwa / Model Making Exhibition
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
24–25
Gdańsk
GOŁĘBIE [
s. 75]
Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów
International Fair of Racing Pigeons and Accesories
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
266
LISTOPAD / NOVEMBER
27–29
Katowice
BHP [ s. 84]
Targi Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
Fair of Hygiene Products, Safety at Work and Fire-Fighting Security
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
27–29
Katowice
INTERWELDING [
s. 84]
Międzynarodowe Targi Spawalnicze / International Welding Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
Listopad / November
01
Warszawa
ACADEMIA [
s. 223]
3. Targi Książki Akademickiej i Naukowej
3rd Exhibition of Tertiary and Science Book
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
04–05
Kielce
ALARM [
s. 116]
10. Konferencja i Wystawa Monitoringu Wizyjnego
10th Video Surveillance Conference and Exhibition
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
04–05
Kielce
SPORT-OBIEKT [
s. 117]
9. Wystawa Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych
9th Exhibition of Sport Facilities, Fittings and Construction
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
04–06
Warszawa
WORLD HOTEL [
s. 215]
2. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Hotelowych
2nd International Hotel Facilities Equipment Trade Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
267
LISTOPAD / NOVEMBER
05–08
Wrocław
KAMIEŃ [
s. 231]
19. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich
19th International Fair of Stone and Stoneprocessing Machinery
Organizator/organizer: GEOSERVICE–CHRISTI sp. z o.o.
05–08
Kraków [
s. 127]
13. Targi Książki w Krakowie / 13th Book Trade Fair in Krakow
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
06–08
Bydgoszcz [
s. 60]
Międzynarodowe Targi Instrumentów Dętych
International Exhibition of Wind Instruments
Organizator/organizer: Targi Bydgoskie Sawo sp. z o.o.
06–08
Kielce
KIELCE FASHION [
s. 118]
3. Targi Mody i Wzornictwa / 3rd Fair of Fashion and Design
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
06–08
Kielce
MODNY ŚLUB [
s. 118]
Ogólnopolskie Targi Ślubne / National Wedding Exhibition
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
06–08
Łódź [
s. 151]
Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości
Festival of Health. Divinations and Strangeness
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
07–08
Poznań
PGA [
s. 186]
Targi Multimediów i Rozrywki / Multimedia and Entertainment Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
268
LISTOPAD / NOVEMBER
07–08
Lublin
ZOO PARK [
s. 138]
4. Targi Zoologiczne / 4th Zoological Exhibition
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A
12–15
Poznań
BOATSHOW [
s. 159]
Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych / Fair of Sailing and Water Sports
Organizator/organizer: INTERSERVIS sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie
sp. z o.o.
13–14
Wrocław
DENTAMED [
s. 232]
8. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne / 8th Lower Silesian Trade Fair for Dentistry
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
13–15
Katowice [
s. 85]
Śląskie Targi Książki / Silesia Book Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
14–15
Kielce
WYSTAWA PSÓW [
s. 119]
4. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
4th International Pure Breed Dogs Exhibition
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
14–17
Poznań
GLASS & STONE [
s. 187]
Targi Branży Szklarskiej, Targi Branży Kamieniarskiej
Glass Industry Fair,Stone Industry Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
18–20
Kielce
TOPGUM [
s. 119]
3. Targi Przemysłu Gumowego / 3rd Fair of Rubber Industry
Organizator/organizer: Targi Kielce sp. z o.o.
269
LISTOPAD / NOVEMBER
18–20
Kraków
ENOEXPO [
s. 129]
7. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie
7th International Wine Trade Fair in Krakow
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
18–20
Kraków
GASTROFOOD [
s. 128]
8. Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii
8th Food and Drinks for Catering Trade Fair
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
18–20
Kraków
HORECA [
s. 128]
17. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii
17th International Trade Fair of Hotel and Catering Equipment
Organizator/organizer: Targi w Krakowie sp. z o.o.
19–20
Warszawa
DNI OWOCÓW I WARZYW [
s. 229]
Dni Owoców i Warzyw / Fruit and Vegetable Days
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
19–21
Lublin
ENERGETICS [
s. 139]
11. Lubelskie Targi Energetyczne / 11th Power Industry Trade Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
20–22
Łódź
KRAINA DZIECKA [
s. 151]
Salon Artykułów i Usług dla Matki i Dziecka
Fair of Articles and Services for Mother and Child
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
20–22
Szczecin
EZOTERIA [
s. 199]
12. Szczecińskie Spotkania Ezoteryczne / 12th Szczecin Esoteric Meetings
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
270
LISTOPAD / NOVEMBER
20–22
Szczecin
ORGANIC [
s. 198]
4. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych–Jesień
4th Healthy Food and Natural Products Fair–Autumn
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
20–22
Szczecin
WSZYSTKO DLA DOMU [
s. 199]
18. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz
18th Fair of Interior Finishing and Furnishing
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.
21–22
Warszawa
NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE [
s. 223]
27. Zimowe Targi Mieszkaniowe / 27th Winter Housing Fair
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
24–26
Poznań [
s. 188]
Targi Pest Control i Higieny / Pest Control and Higieny Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
24–27
Poznań
GMINA [
s. 189]
Targi dla Samorządów Terytorialnych / Local Self – Gevernment Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
24–27
Poznań
INVESTFIELD [
s. 189]
Salon Nieruchomości i Inwestycji / Property and Investment Salon
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
24–27
Poznań
KOMTECHNIKA [
s. 188]
Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej
International Trade Fair for Municipal Technologies
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
271
GRUDZIEŃ / DECEMBER
24–27
Poznań
POLEKO [
s. 188]
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska
International Trade Fair for Environmental Protection
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
26–28
Warszawa
WETERYNARIA [
s. 216]
4.Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności
4th Veterinary Medicine and Food Safety Supervision Fair
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
27–28
Szczecin
DENTEXPO SZCZECIN [
s. 200]
5. Targi Stomatologiczne / 5th Dental Exhibition
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
27–28
Łódź [
s. 144]
Ogólnopolski Salon Dekarski / National Roofing Showroom
Organizator/organizer: INTERSERVIS sp. z o.o.
27–29
Łódź
URODA I ESTETYKA [
s. 152]
Targi Urody i Zdrowego Stylu Życia / Fair of Beauty and Healthy Living
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Łódzkie sp. z o.o.
Grudzień / December
listopad –
– grudzień
Katowice
GOŁĄB [
s. 85]
Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych / International Fair of Carrier Pigeons
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o.
04–06
Poznań [
s. 190]
Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych / Festival of Art and Artistic Objects
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
272
GRUDZIEŃ / DECEMBER
04–06
Bydgoszcz
AFRODYTA [
s. 63]
Targi Zdrowia i Urody / Health and Beauty Fair
Organizator/organizer: Targi Pomorskie sp. z o.o.
05–06
Lublin [
s. 140]
6. Targi Ślubne / 6th Fair for Wedding Services
Organizator/organizer: Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A.
05–06
Kraków
NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE [
s. 122]
9. Targi Mieszkaniowe Kraków / 9th Housing Fair Cracow
Organizator/organizer: MURATOR EXPO sp. z o.o.
09–10
Warszawa
KARTA [
s. 230]
Międzynarodowa Wystawa Producentów i Użytkowników Kart i Systemów Kartowych / International Card Technology and Solutions Exhibition
Organizator/organizer: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
273
INDEKS BRANŻ
INDEX OF INDUSTRIES
INDEKS BRANŻ
53
13
29
28
34
1
42
31
53
13
13
45
8
23
8
49
21
45
11
40
48
27
51
24
24
25
25
30
29
1
29
46
52
32
15
15
15
49
4
32
28
5
2
29
8
28
276
Antyki
Architektura
Audiowizualne techniki
Automatyka
Bezpieczeństwo osób
Biznes
Biurowe artykuły
Biurowa komunikacja
i wyposażenie
Biżuteria
Budowa dróg
Budownictwo
Ceramika
Ciepło
Chemia
Chłodnictwo
Czas wolny
Czyszczenie
Domowe artykuły
Drewna obróbka
Dziecięce artykuły
Edukacja
Ekologia
Elektronika rozrywkowa
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Energia
Farmacja
Film
Finanse
Fotografia
Fryzjerstwo
Funeralia
Gastronomia
Gazownictwo
Geologia
Górnictwo
Hobby
Hodowla zwierząt
Hotelarstwo
Informatyczne
technologie
Inwestycje
Inwestycyjne dobra
Kino
Klimatyzacja
Komputery
21
52
3
46
52
47
26
7
14
19
7
17
54
10
36
44
30
6
16
38
9
12
51
37
26
5
39
27
38
40
38
7
8
31
26
24
17
20
23
48
12
35
20
28
49
Komunalne usługi
Konserwacja zabytków
Konsumpcyjne dobra
Kosmetyki
Kościoły
Książki
Laboratoria
Leśnictwo
Logistyka
Łodzie i osprzęt
Łowiectwo
Magazynowanie
Marketing
Maszyny – przemysł lekki
Maszyny – przemysł
spożywczy
Meble
Medycyna
Metali obróbka
Metalurgia
Moda
Morski transport
Motoryzacja
Muzyka
Narzędzia
Nauka i badania
Nieruchomości
Obuwie
Ochrona środowiska
Odzież
Odzież dziecięca
Odzież sportowa
Ogrodnictwo
Ogrzewanie
Oprogramowanie
Optyka
Oświetlenie
Pakowanie
Papier
Petrochemia
Podręcznik
Pojazdy
Policyjna technika
i logistyka
Poligrafia
Pomiar, regulacja
i sterowanie
Pomoce naukowe
9
18
1
51
51
54
42
4
4
53
33
12
8
32
39
6
14
49
37
30
45
42
53
52
27
43
31
51
14
50
22
1
53
21
35
47
13
44
40
34
30
53
9
36
55
Porty
Pożarnictwo
Przedsiębiorczość
Przemysł muzyczny
Radio
Reklama
Reklamowe artykuły
Rolnictwo
Rybołówstwo
Rzemiosło artystyczne
Rzemiosło – wyposażenie
Samochody
Sanitarna inżynieria
Sklepy
Skóra
Spawalnictwo
Spedycja
Sport
Stalowe wyroby
Stomatologia
Szkło
Szkolne artykuły
Sztuka
Sztuka sakralna
Środowisko naturalne
Tekstylia
Telekomunikacja
Telewizja
Transport
Turystyka
Tworzywa sztuczne
i guma
Ubezpieczenia
Upominki
Wodna technika
Wojskowa technika
i logistyka
Wydawnictwa
Wykańczanie wnętrz
Wyposażanie wnętrz
Zabawki
Zabezpieczenie mienia
Zdrowie
Zegarki
Żegluga
Żywność
Pozostałe targi
branżowe
INDEX OF INDUSTRIES
54
4
48
8
4
53
13
29
28
12
19
47
51
1
2
12
32
45
23
40
40
52
29
21
53
38
52
13
51
3
46
28
13
52
28
46
28
30
27
48
24
24
25
1
38
29
1
Advertising
Agriculture
Aids
Air – conditioning
Animal breeding
Antiques
Architecture
Audio-visual techniques
Automation
Automotive industry
Boats and accessories
Books
Broadcasting
Business
Capital goods
Cars
Catering equipment
Ceramics
Chemical industry
Children’s articles
Children’s clothing
Churches
Cinema
Cleaning
Clocks
Clothing
Conservation
of monuments
Construction industry
Consumer electronics
Consumer goods
Cosmetics
Computers
Construction industry
Consumer electronics
Control engineering
Cosmetics
C-technologies
Dentistry
Ecology
Education
Electrical engineering
Electronics
Energy
Entrepreneurship
Fashion
Film
Finance
18
4
36
7
52
44
15
15
53
45
46
48
53
33
8
30
49
7
32
45
7
1
13
44
5
53
26
39
39
49
24
14
36
10
54
28
30
16
6
35
15
21
51
27
31
42
Fire-fighting technology
Fishery
Foodstuffs
Forestry
Funeral equipment
Furniture
Gas industry
Geology
Gifts
Glassware
Hairdressing
Handbooks
Handicraft art
Handicraft – equipment,
tools
Heating
Health
Hobby
Horticulture
Hotels
Household goods
Hunting
Insurance
Interior construction
Interior design
Investments
Jewellery
Laboratory technology
Leather
Leather goods
Leisure
Lighting
Logistics
Machines – food industry
Machines – light industry
Marketing
Measuring techniques
Medicine
Metallurgy
Metalworking
Military technology
Mining
Municipal services
Musical industry
Natural environment
Office technology and
communication
Office equipment
26
20
17
34
23
30
29
22
35
9
25
20
34
47
21
5
8
32
13
52
8
42
26
39
9
9
32
31
14
49
38
42
37
31
52
43
37
50
40
48
14
53
21
6
11
55
Optics
Paper
Packaging and storage
Personal safety
Petrochemical industry
Pharmacy
Photography
Plastics and rubber
processing
Police technology
Port equipment
Power engineering
Printing technology
Property security
Publications
Public services
Real estate
Refrigeration
Restaurants
Road construction
Sacral art
Sanitary engineering
School articles
Science and research
Shoes
Shipbuilding
Shipping
Shops
Software
Spedition
Sport
Sportswear
Stationery
Steel products
Telecommunications
Television
Textiles
Tools
Tourism
Toys
Training
Transport
Watches
Water technology
Welding technology
Woodworking
Other branch trade fair
277
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW
EXHITIOTIONS BY INDUSTRY
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
1
Biznes, przedsiębiorczość, finanse, ubezpieczenia
Business, entrepreneurship, finance, insurance
11-13.02 INFRASTRUKTURA POMORZE – Targi Inwestycji i Kooperacji / Investment
and Co-operation Fair – Gdańsk
27-29.03 OLTARBUD-E – 32. Międzynarodowe Targi Budownictwa / 32nd Construction International Fair – Olsztyn
08-10.05 MONEYEXPO – 8. Targi Finansowo-Inwestycyjne, Salon Numizmatyczny /
8th Finance and Investment Fair and Numismatic Salon – Katowice
30.09-02.10 CŁO I GRANICA – Międzynarodowa Wystawa dla Kontroli Celnej i Granicznej / International Exhibition for Customs and Border Control – Warszawa
08-10.10 TWOJE PIENIĄDZE – Polskie Forum Finansowe / Polish Financial Forum
– Warszawa
09-10.10 PROBIZNES – 4. Targi Przedsiębiorczości i Rozwoju Biznesu / 4th Trade
Fair for Entrepreneurship and Business Development – Szczecin
21-22.10 5. Międzynarodowe Targi Pracy / 5th International Job Fair – Lublin
24-27.11 INVESTFIELD – Salon Nieruchomości i Inwestycji / Property and Investment Salon – Poznań
2
Targi dóbr inwestycyjnych
Capital goods trade fairs
02-04.04 BALTPIEK – Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa / Fair of Bakery,
Confectionery and Ice-Cream Products – Gdańsk
16-18.04 CIEPŁY BAŁTYK – Targi Inwestycji Hotelarskich / Hotel Investment Fair
– Gdańsk
16-18.04 GASTROEXPO – Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów / Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment
– Gdańsk
12-15.05 AUTOSTRADA-POLSKA – 15. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego / 15th International Fair of Road Construction Industry – Kielce
16-19.06 ITM POLSKA: METALFORUM – Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa
i Przemysłu Metalowego / Exhibition of Metallurgy and Metal Industry – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: MACH-TOOL – Salon Obrabiarek i Narzędzi / Machine Tools
Exhibition – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: SURFEX – Salon Technologii Obróbki Powierzchni / Exhibition of Surface Treatment Technologies – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI – Nauka dla Gospodarki / Science for the Economy – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: TRANSPORTA – Salon Logistyki, Transportu i Spedycji /
Exhibition of Logistics, Transport and Forwarding – Poznań
280
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
16-17.09 NAFTA I GAZ – Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazownictwa / International Oil and Gas Industry Exhibition – Warszawa
13-15.10 MAINTENANCE – Międzynarodowe Targi Przemysłowe / International Industrial Technologies Trade Fair – Katowice
3
Targi dóbr konsumpcyjnych
Consumer goods trade fairs
04-05.03 GASTRO – 12. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne / 12th Fair of Gastronomy – Lublin
02-04.04 MLECZNA REWIA – Targi Mleczarstwa / Dairy Trade Fair – Gdańsk
16-18.04 CIEPŁY BAŁTYK – Targi Inwestycji Hotelarskich / Hotel Investment Fair
– Gdańsk
03-06.06 BUDMA INTERIOR – Targi Wykończenia i Renowacji Wnętrz / Interior Finishing and Renovation Fair – Poznań
02-04.09 Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and
Leather Goods – Poznań
14-16.09 Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności / International Food Ingredients Show – Poznań
14-17.09 POLAGRA-FOOD – Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii / International Trade Fair of Food Products and Catering – Poznań
15-17.10 MTS – 8. Międzynarodowe Targi Spółdzielcze / 8th International Co-operative Movement Fair – Kielce
04-06.12 Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych / Festival of Art and Artistic
Objects – Poznań
4
Rolnictwo, hodowla zwierząt, rybołówstwo
Agriculture, animal breeding, fishery
13-15.03 AGROTECH – 15. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej / 15th International Fair of Agricultural Techniques – Kielce
18-19.04 OGRÓD – 11. Giełda Ogrodnicza i Pszczelarska / 11th Gardening and Apiculture Mart – Szczecin
08-10.05 PET FAIR – Międzynarodowe Targi Zoologiczne / International Fair of Pet
Shop Merchandise – Łódź
09-10.05 VETMEDICA – Targi Medycyny Weterynaryjnej / Fair of Veterinary Medicine – Łódź
06-07.06 AGRO PARK – Targi Rolnicze / Agricultural Fair – Lublin
16-18.06 POLFISH – Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych /
International Fair of Fish Processing and Fish Products – Gdańsk
281
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
11-13.09 ZOOMARKET – Międzynarodowe Targi Zoologiczne / International Zoological Exhibition – Warszawa
02-04.10 FARMA – Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów
Wiejskich / International Trade Fair of Animal Breeding and Rural Development – Poznań
02-04.10 KWO – Krajowa Wystawa Ogrodnicza / National Horticultural Exhibition
– Poznań
02-04.10 KWZH – Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych / National Animal
Breeding Exhibition – Poznań
10-11.10 Wystawa Kotów Rasowych / Exhibition of Breeded Cats – Kielce
23-25.10 NATURA FOOD – 2. Dni Naturalnej Żywności / 2nd Natural Food Days
– Łódź
24-25.10 GOŁĘBIE – Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów / International Fair of Racing Pigeons and Accesories – Gdańsk
07-08.11 ZOO PARK – 4. Targi Zoologiczne / 4th Zoological Exhibition – Lublin
14-15.11 WYSTAWA PSÓW – 4. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych / 4th
International Pure Breed Dogs Exhibition – Kielce
19-20.11 DNI OWOCÓW I WARZYW – Dni Owoców i Warzyw / Fruit and Vegetable
Days – Warszawa
26-28.11 WETERYNARIA – 4.Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności / 4th Veterinary Medicine and Food Safety Supervision
Fair – Warszawa
listopad/grudzień GOŁĄB – Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych / International Fair of Carrier Pigeons – Katowice
5
Inwestycje, nieruchomości
Investments, real estate
11-13.02 INFRASTRUKTURA POMORZE – Targi Inwestycji i Kooperacji / Investment
and Co-operation Fair – Gdańsk
19-22.02 INTERBUD – Targi Budowlane / Building Fair – Łódź
28.02-01.03 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE – 6. Targi Mieszkaniowe Kraków /
6th Housing Fair Cracow – Kraków
07-08.03 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE – 24. Wiosenne Targi Mieszkaniowe /
24th Spring Housing Fair – Warszawa
27-29.03 OLTARBUD-E – 32. Międzynarodowe Targi Budownictwa / 32nd Construction International Fair – Olsztyn
282
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
28-29.03 INVEST-TOR, OD DZIAŁKI PO DOM – Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne, Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe / Kuyavian-Pomeranian Investment
Exhibition, Construction and Housing Exhibition – Toruń
25-26.04 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE – 25. Letnie Targi Mieszkaniowe / 25th
Murator Expo Housing Fair – Warszawa
25-26.04 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE – 7. Targi Mieszkaniowe Kraków / 7th
Housing Fair Cracow – Kraków
08-10.05 MONEYEXPO – 8. Targi Finansowo-Inwestycyjne, Salon Numizmatyczny /
8th Finance and Investment Fair and Numismatic Salon – Katowice
12-15.05 TRAFFIC-EXPO – 5. Międzynarodowe Targi Infrastruktury / 5th International Fair of Infrastructure – Kielce
03-06.06 BUDMA INTERIOR – Targi Wykończenia i Renowacji Wnętrz / Interior Finishing and Renovation Fair – Poznań
05-06.09 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE – 8. Targi Mieszkaniowe Kraków / 8th
Housing Fair Cracow – Kraków
25-27.09 LUBDOM JESIEŃ – 25. Lubelskie Targi Budowlane / 25th Lublin Construction Fair – Lublin
26-27.09 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE – 26. Jesienne Targi Mieszkaniowe /
26th Autumn Housing Fair – Warszawa
16-18.10 INTERFLAT – Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów i Usług dla Domu
i Ogrodu / Fair of Interior Equipment, Articles and Services for Home and Garden
– Łódź
04-06.11 WORLD HOTEL – 2. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Hotelowych / 2nd International Hotel Facilities Equipment Trade Fair – Warszawa
21-22.11 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE – 27. Zimowe Targi Mieszkaniowe /
27th Winter Housing Fair – Warszawa
24-27.11 INVESTFIELD – Salon Nieruchomości i Inwestycji / Property and Investment Salon – Poznań
24-27.11 POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska / International Trade Fair for Environmental Protection – Poznań
05-06.12 NOWY DOM, NOWE MIESZKANIE – 9. Targi Mieszkaniowe Kraków / 9th
Housing Fair Cracow – Kraków
6
Obróbka metali, narzędzia, spawalnictwo
Metalworking, tools, welding technology
25-27.03 SPAWALNICTWO – 4. Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla
Spawalnictwa / 4th Welding Technologies and Equipment Exhibition – Kielce
25-27.03 STOM – 2. Salon Technologii Obróbki Metali / 2nd Exhibition of Metalworking and Metal Machining – Kielce
283
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
22-24.04 BLACH-TECH-EXPO – Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach / Trade
Fair for Sheet Metal Processing, Joining and Coating – Kraków
22-24.04 METAL TOOLS – Targi Metal Tools / Metal Tools Exhibition – Toruń
09-12.06 ITM POLSKA: METALFORUM – Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa
i Przemysłu Metalowego / Exhibition of Metallurgy and Metal Industry – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: MACH-TOOL – Salon Obrabiarek i Narzędzi / Machine Tools
Exhibition – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: SURFEX – Salon Technologii Obróbki Powierzchni / Exhibition of Surface Treatment Technologies – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: HAPE – Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów / Hydraulics, Pneumatics and Drives Exhibition – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: WELDING – Welding / Welding – Poznań
29.09-01.10 ALUMINIUM & NONFERMET – 7. Międzynarodowe Targi Aluminium i
Technologii Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych / 7th International Fair of
Aluminium and Technology, Materials and Non-Ferrous Metal Products – Kielce
29.09-01.10 METAL – 15. Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa /
15th International Fair of Technologies for the Foundry Industry – Kielce
21-23.10 EUROTOOL – 14. Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów / 14th International Machine Tools and Material Processing Fair – Kraków
27-29.10 INTERWELDING – Międzynarodowe Targi Spawalnicze / International Welding Fair – Katowice
7
Leśnictwo, łowiectwo, ogrodnictwo
Forestry, hunting, horticulture
27.02-01.03 GARDENIA – Targi Ogrodnicze / Garden Trade Fair – Poznań
13-15.03 LAS-EXPO – 9. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi / 9th Timber Industry & Forest Resources Management Fair – Kielce
27-29.03 Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy / Spring Gardening Fair – Bydgoszcz
17-19.04 OGRÓD I TY – 16. Targi Ogrodnicze i Działkowe / 16th Garden and Allotment Fair – Kielce
17-19.04 FLOWERTARG – 30. Targi Roślin Ozdobnych i Architektury Ogrodów / 30th
Ornamental Plants and Gardens Architecture Fair – Katowice
18-19.04 OGRÓD – 11. Giełda Ogrodnicza i Pszczelarska / 11th Gardening and Apiculture Mart – Szczecin
24-26.04 EDEN – 4. Targi Ogrodnicze / 4th Fair for Gardening – Lublin
01-03.05 OGRÓD – Targi Ogrodników i Działkowców / Fair for Gardeners and Allotment Gardeners – Olsztyn
284
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
14-16.05 PASJE – Targi Łowiecki, Strzeleckie i Paramilitarne / Hunting, Gunnery and
Paramiiltary Fair – Lublin
23-24.05 OGRÓD – Targi Ogrodników i Działkowców / Fair for Gardeners and Allotment Gardeners – Olsztyn
06-07.06 AGRO PARK – Targi Rolnicze / Agricultural Fair – Lublin
03-05.09 Targi Leśne – Międzynarodowe Targi Leśne / International Forest Trades
– Rogów
25-27.09 OGRÓD – Targi Ogrodników i Działkowców / Fair for Gardeners and Allotment Gardeners – Olsztyn
01-04.10 PRO-HORTI – Salon Kontraktacji Ogrodniczych / Horticultural Contracting
Exhibition – Poznań
02-04.10 FARMA – Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów
Wiejskich / International Trade Fair of Animal Breeding and Rural Development – Poznań
02-04.10 KWO – Krajowa Wystawa Ogrodnicza / National Horticultural Exhibition – Poznań
07-08.11 ZOO PARK – 4. Targi Zoologiczne / 4th Zoological Exhibition – Lublin
19-20.11 DNI OWOCÓW I WARZYW – Dni Owoców i Warzyw / Fruit and Vegetable
Days – Warszawa
8
Inżynieria sanitarna, ogrzewanie, klimatyzacja, chłodnictwo
Sanitary engineering, heating, air-conditioning, refrigeration
19-22.02 INTERBUD – Targi Budowlane / Building Fair – Łódź
13-15.03 ENERGIA – 13. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej / 13th Fair for
Conventional and Renewable Energy – Szczecin
27-29.03 INSTALACJE – 9. Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Instalacje Elektryczne / 9th Sanitary, Heating, Gas, Air-Conditioning Technologies and
Electric Installation Fair – Olsztyn
28-29.03 INVEST-TOR, OD DZIAŁKI PO DOM – Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne, Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe / Kuyavian-Pomeranian Investment
Exhibition, Construction and Housing Exhibition – Toruń
17-19.04 DOM – 16. Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz / 16th Fair of Residential Building Materials and Interior
Fitments – Kielce
17-19.04 MUREXPO – 12. Ogólnopolskie Targi Budowlane / 12th National Construnction Fair – Warszawa
17-19.04 INTERECO-ECODOM – 20. Międzynarodowe Targi Technologii Ekologicznych, Pomiaru i Oszczędności Ciepła oraz Źródeł Energii / 20th International Fair for
Measurement and Economy of Heat and Sources of Energy – International Ecological Fair – Katowice
285
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
26-28.05 WOD-KAN – 17. Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji / 17th International Fair of Machines and Facilities for Water Supply
and Sewage Systems – Bydgoszcz
03-06.06 BUDMA INTERIOR – Targi Wykończenia i Renowacji Wnętrz / Interior Finishing and Renovation Fair – Poznań
13-17.09 POLAGRA-TECH – Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych / International Trade Fair of Food Processing Technologies – Poznań
10-11.10 BUDOWA REMONT DOM – 13. Targi Budowlane / 13th Construnction Fair
– Warszawa
16-18.10 INTERFLAT – Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów i Usług dla Domu
i Ogrodu / Fair of Interior Equipment, Articles and Services for Home and Garden
– Łódź
19-21.11 ENERGETICS – 11. Lubelskie Targi Energetyczne / 11th Power Industry
Trade Fair – Lublin
24-27.11 POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska / International Trade Fair for Environmental Protection – Poznań
9
Żegluga i transport morski, wyposażenie portów, budowa statków
Shipping, port equipment, shipbuilding
12-15.03 WIATR I WODA – Targi Sportów Wodnych i Rekreacji / Warsaw Boat Show
– Warszawa
29-31.05 ŻAGLE – Targi Śródlądowego Sprzętu Pływającego / Inland Floating Equipment Trade Fair – Bydgoszcz
21-24.08 WIATR I WODA – Targi na Wodzie / On Water Boat Show – Gdynia
08-10.09 BALTEXPO – Międzynarodowe Targi Morskie / International Shippbuilding
and Shipping Exhibition – Gdańsk
12-15.11 BOATSHOW – Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych / Fair of Sailing and
Water Sports – Poznań
10
Maszyny i urządzenia dla przemysłu lekkiego
Machines and equipment for the light industry
03-05.03 Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and
Leather Goods – Poznań
03-05.03 TEX STYLE – Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków / Trade Fair of Fabrics,
Clothing and Accessories – Poznań
16-18.06 POLFISH – Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych /
International Fair of Fish Processing and Fish Products – Gdańsk
02-04.09 Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and
Leather Goods – Poznań
286
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
02-04.09 TEX STYLE – Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków / Trade Fair of Fabrics,
Clothing and Accessories – Poznań
11
Obróbka drewna
Woodworking
13-15.03 LAS-EXPO – 9. Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi / 9th Timber Industry & Forest Resources Management Fair – Kielce
31.03-03.04 DREMA – Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu
Drzewnego i Meblarskiego / International Trade Fair of Machines and Tools for the
Wood and Furniture Industries – Poznań
31.03-03.04 FURNICA – Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli /
International Trade Fair of Components for Furniture Production – Poznań
03-05.09 Targi Leśne – Międzynarodowe Targi Leśne / International Forest Trades
– Rogów
25-27.09 LUBDOM JESIEŃ – 25. Lubelskie Targi Budowlane / 25th Lublin Construction Fair – Lublin
02-04.10 DREMASILESIA – MEBELTECHEXPO – Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki
Drewna / Exhibition of Woodworking Machines and Tools – Katowice
27-28.11 Ogólnopolski Salon Dekarski / National Roofing Showroom – Łódź
12
Motoryzacja
Automotive industry
18-19.04 AUTOSALON – 14. Targi Motoryzacyjne / 14th Motor Industry Fair – Lublin
18-19.04 LUBTECH – Targi Techniki Warszatatowej / Fair for Car Workshop
07-10.05 PSM – Poznańskie Spotkania Motoryzacyjne / Poznań Automotive Meetings – Poznań
07-10.05 TTM – Targi Techniki Motoryzacyjnej / Automotive Technology Fair – Poznań
12-15.05 MASZBUD – 11. Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów
Specjalistycznych / 11th International Construction Equipment and Special Vehicles
Fair – Kielce
23-24.05 TUNING SHOW – 7. Tuning Show w Krakowie / 7th Krakow Tuning Show
– Kraków
16-18.09 TRANSEXPO – 7. Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego
7th International Fair for Local Public Transport – Kielce
03-04.10 MOTO-TOR – Targi Motoryzacyjne / Motor Industry Fair – Toruń
09-11.10 AUTOSALON / AUTOSERWIS – Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne /
Targi Technik Motoryzacyjnych / International Automotive Fair / Automotive Technology Fair – Katowice
287
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
21-23.10 INFRASTRUKTURA – 7. Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i
Drogowej / 7th International Trade Fair of Municipal and Road Infrastructure – Warszawa
13
Budownictwo, architektura, budowa dróg, wykańczanie wnętrz
Construction industry, architecture, road construction, interior construction
20-23.01 BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa / International Construction Fair – Poznań
20-23.01 WINDOOR – TECH – Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji Okien,
Drzwi, Bram i Fasad / Trade Fair of Machines and Components for Windows, Doors,
Gates and Facades Production – Poznań
11-13.02 INFRASTRUKTURA POMORZE – Targi Inwestycji i Kooperacji / Investment
and Co-operation Fair – Gdańsk
19-22.02 INTERBUD – Targi Budowlane / Building Fair – Łódź
27-29.03 GRYF-BUD – Ogólnopolskie Targi Budownictwa i Instalacji / Building International Fair – Bydgoszcz
27-29.03 LUBDOM WIOSNA – 25. Lubelskie Targi Budowlane / 25th Lublin Construction Fair – Lublin
27-29.03 OLTARBUD-E – 32. Międzynarodowe Targi Budownictwa / 32nd Construction International Fair – Olsztyn
27-29.03 SALON – MEBLE – WNĘTRZE – 11. Targi Wyposażenia Mieszkań, Biur i
Ogrodów / 11th Home, Office and Garden Furnishing Fair – Olsztyn
28-29.03 INVEST-TOR, OD DZIAŁKI PO DOM – Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne, Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe / Kuyavian-Pomeranian Investment
Exhibition, Construction and Housing Exhibition – Toruń
01-03.04 INTERKAMIEŃ – 14. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 14th International Fair for Stone and Stone Machinery – Kielce
17-19.04 DOM – 16. Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz / 16th Fair of Residential Building Materials and Interior
Fitments – Kielce
17-19.04 MUREXPO – 12. Ogólnopolskie Targi Budowlane / 12th National Construnction Fair – Warszawa
17-19.04 TARGBUD – 24. Targi Budownictwa Mieszkaniowego, Modernizacji i Wykończenia Wnętrz / 24th Fair of House Building and Interior Refurbishment and Decoration – Katowice
12-15.05 AUTOSTRADA-POLSKA – 15. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego / 15th International Fair of Road Construction Industry – Kielce
12-15.05 MASZBUD – 11. Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów
Specjalistycznych / 11th International Construction Equipment and Special Vehicles
Fair – Kielce
288
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
12-15.05 TIL – 3. Targi Technologia i Infrastruktura Lotnisk / 3rd Airport Technologies
and Infrastructure Exhibition – Kielce
12-15.05 TRAFFIC-EXPO – 5. Międzynarodowe Targi Infrastruktury / 5th International Fair of Infrastructure – Kielce
03-06.06 BUDMA INTERIOR – Targi Wykończenia i Renowacji Wnętrz / Interior Finishing and Renovation Fair – Poznań
08-10.06 SACROEXPO – 10. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów / 10th International Exhibition for
the Church Construction, Church Fittings and Furnishings and Sacral and Religious
Art – Kielce
25-27.09 LUBDOM JESIEŃ – 25. Lubelskie Targi Budowlane / 25th Lublin Construction Fair – Lublin
10-11.10 BUDOWA REMONT DOM – 13. Targi Budowlane / 13th Construnction Fair
– Warszawa
15-17.10 KONSERWACJE – 13. Targi Konserwatorskie / 13th Heritage Sites Conservation Exhibition – Toruń
16-18.10 INTERFLAT – Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów i Usług dla Domu
i Ogrodu / Fair of Interior Equipment, Articles and Services for Home and Garden
– Łódź
21-23.10 INFRASTRUKTURA – 7. Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i
Drogowej / 7th International Trade Fair of Municipal and Road Infrastructure – Warszawa
21-24.10 INVEST-HOTEL – Targi Wyposażenia Hoteli / Trade Fair of Equipment for
Hotels – Poznań
04-05.11 SPORT-OBIEKT – 9. Wystawa Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych / 9th Exhibition of Sport Facilities, Fittings and Construction – Kielce
05-08.11 KAMIEŃ – 19. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich /
19th International Fair of Stone and Stoneprocessing Machinery – Wrocław
14-17.11 GLASS & STONE – Targi Branży Szklarskiej, Targi Branży Kamieniarskiej /
Glass Industry Fair,Stone Industry Fair – Poznań
20-22.11 WSZYSTKO DLA DOMU – 18. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz /
18th Fair of Interior Finishing and Furnishing – Szczecin
27-28.11 Ogólnopolski Salon Dekarski / National Roofing Showroom – Łódź
14
Logistyka, transport, spedycja
Logistics, transport, spedition
18-19.04 AUTOSALON – 14. Targi Motoryzacyjne / 14th Motor Industry Fair – Lublin
24-28.04 BAKEPOL – Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego / Baking and
Confectionery Industry Fair – Kielce
289
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
07-10.05 PSM – Poznańskie Spotkania Motoryzacyjne / Poznań Automotive Meetings – Poznań
07-10.05 TTM – Targi Techniki Motoryzacyjnej / Automotive Technology Fair – Poznań
12-15.05 TRAFFIC-EXPO – 5. Międzynarodowe Targi Infrastruktury / 5th International Fair of Infrastructure – Kielce
16-19.06 ITM POLSKA: TRANSPORTA – Salon Logistyki, Transportu i Spedycji /
Exhibition of Logistics, Transport and Forwarding – Poznań
14-17.09 PAKFOOD – Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego / Fair of Packaging for Food Industry – Poznań
16-18.09 TRANSEXPO – 7. Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego / 7th International Fair for Local Public Transport – Kielce
09-11.10 AUTOSALON / AUTOSERWIS – Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne /
Targi Technik Motoryzacyjnych / International Automotive Fair / Automotive Technology Fair – Katowice
14-16.10 TRAKO – Międzynarodowe Targi Kolejowe / International Railway Fair
– Gdańsk
21-23.10 ROTRA – 2. Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego / 2nd International Fair of Road Transport – Kielce
21-23.10 INFRASTRUKTURA – 7. Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i
Drogowej / 7th International Trade Fair of Municipal and Road Infrastructure – Warszawa
15
Górnictwo, geologia, gazownictwo
Minning, geology, gas industry
26-27.02 GEOLOGIA – Międzynarodowe Targi Geologiczne / International Geological Fair – Warszawa
01-03.04 INTERKAMIEŃ – 14. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 14th International Fair for Stone and Stone Machinery – Kielce
22-23.04 EXPO-GAS – 5. Targi Techniki Gazowniczej / 5th Gas Engineering Fair
– Kielce
01-04.09 KATOWICE – Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego / International Trade Fair of Mining, Power Generation and Metallurgy – Katowice
16-17.09 NAFTA I GAZ – Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazownictwa / International Oil and Gas Industry Exhibition – Warszawa
14-17.11 GLASS & STONE – Targi Branży Szklarskiej, Targi Branży Kamieniarskiej /
Glass Industry Fair,Stone Industry Fair – Poznań
290
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
16
Metalurgia
Metallurgy
22-24.04 METAL TOOLS – Targi Metal Tools / Metal Tools Exhibition – Toruń
09-12.06 ITM POLSKA: METALFORUM – Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa
i Przemysłu Metalowego / Exhibition of Metallurgy and Metal Industry – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: MACH-TOOL – Salon Obrabiarek i Narzędzi / Machine Tools
Exhibition – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: WELDING – Welding / Welding – Poznań
01-04.09 KATOWICE – Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego / International Trade Fair of Mining, Power Generation and Metallurgy – Katowice
29.09-01.10 ALUMINIUM & NONFERMET – 7. Międzynarodowe Targi Aluminium i
Technologii Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych / 7th International Fair of
Aluminium and Technology, Materials and Non-Ferrous Metal Products – Kielce
29.09-01.10 METAL – 15. Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa /
15th International Fair of Technologies for the Foundry Industry – Kielce
17
Technika pakowania i magazynowania
Packaging and storage technology
25-26.02 EXPOCHEM KATOWICE – Targi Przemysłu Chemicznego / Trade Fair for
the Chemical Industry – Katowice
11-12.03 Targi Opakowań / Packaging Fair – Lublin
21-24.04 POLIGRAFIA – Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych / International Fair of Printing Machines, Materials and Services – Poznań
24-28.04 BAKEPOL – Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego / Baking and
Confectionery Industry Fair – Kielce
13-17.09 POLAGRA-TECH – Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych / International Trade Fair of Food Processing Technologies – Poznań
14-17.09 PAKFOOD – Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego / Fair of Packaging for Food Industry – Poznań
18
Pożarnictwo
Fire-fighting technology
16-19.06 BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE – Salon Bezpieczeństwo Pracy
w Przemyśle / Work Safety in Industry Exhibition – Poznań
17-19.06 EDURA – Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa / Fire and
Rescue Technique Exhibition – Kielce
27-29.10 BHP – Targi Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej / Fair of Hygiene Products, Safety at Work and Fire-Fighting Security – Katowice
291
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
19
Jednostki pływające i osprzęt
Boats, boat accessories
12-15.03 WIATR I WODA – Targi Sportów Wodnych i Rekreacji / Warsaw Boat Show
– Warszawa
21-24.08 WIATR I WODA – Targi na Wodzie / On Water Boat Show – Gdynia
08-10.09 BALTEXPO – Międzynarodowe Targi Morskie / International Shippbuilding
and Shipping Exhibition – Gdańsk
21-24.10 TOUR SALON – Targi Regionów i Produktów Turystycznych / Fair of Regions and Tourist Products – Poznań
12-15.11 BOATSHOW – Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych / Fair of Sailing and
Water Sports – Poznań
20
Poligrafia, papier
Printing technology, paper
25-26.02 EDUKACJA – 5. Targi Edukacyjne / 5th Education Fair – Lublin
02-04.04 FILM VIDEO FOTO – Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video i
Kinowego / Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment – Łódź
21-24.04 EURO-REKLAMA GIFT EXPO – Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług
Reklamowych / International Trade Fair of Advertising Goods and Services – Poznań
21-24.04 EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO – Międzynarodowe Targi Artykułów
i Usług Reklamowych / International Trade Fair of Advertising Goods and Services
– Poznań
21-24.04 POLIGRAFIA – Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych / International Fair of Printing Machines, Materials and Services – Poznań
13-15.11 Śląskie Targi Książki / Silesia Book Fair – Katowice
21
Usługi komunalne, czyszczenie, technika wodna
Municipal services, cleaning, water technology
26-28.05 WOD-KAN – 17. Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji / 17th International Fair of Machines and Facilities for Water Supply
and Sewage Systems – Bydgoszcz
06-08.10 TIWS – 2. Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej / 2nd Water Sewage and
Treatment Infrastructure Trade Fair – Kielce
21-23.10 INFRASTRUKTURA – 7. Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i
Drogowej / 7th International Trade Fair of Municipal and Road Infrastructure – Warszawa
24-27.11 KOMTECHNIKA – Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej / International Trade Fair for Municipal Technologies – Poznań
292
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
24-27.11 POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska / International Trade Fair for Environmental Protection – Poznań
22
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
Plastics and rubber processing
03-06.02 EPLA – Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
/ International Fair of Plastics and Rubber Processing – Poznań
12-13.02 CHEMIKA – 2. Targi Przemysłu Chemicznego / 2nd Chemical Industry Fair
– Szczecin
25-26.02 EXPOCHEM KATOWICE – Targi Przemysłu Chemicznego / Trade Fair for
the Chemical Industry – Katowice
26-29.05 PLASTPOL – 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych / 13th International Fair of Plastics Processing – Kielce
16-19.06 ITM POLSKA: SURFEX – Salon Technologii Obróbki Powierzchni / Exhibition of Surface Treatment Technologies – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: HAPE – Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów / Hydraulics, Pneumatics and Drives Exhibition – Poznań
18-20.11 TOPGUM – 3. Targi Przemysłu Gumowego / 3rd Fair of Rubber Industry
– Kielce
23
Chemia, petrochemia
Chemical and petrochemical industry
12-13.02 CHEMIKA – 2. Targi Przemysłu Chemicznego / 2nd Chemical Industry Fair
– Szczecin
25-26.02 EXPOCHEM KATOWICE – Targi Przemysłu Chemicznego / Trade Fair for
the Chemical Industry – Katowice
04-06.03 EUROLAB – 11. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych
/ 11th International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology
– Warszawa
17-19.03 BIOGAZ + ETANOL + ESTRY – Międzynarodowe Targi Biogazu, Estrów
i Etanolu oraz Przetwórstwa Olejów i Tłuszczów z Surowców Odnawialnych / International Biogas, Esters, Ethanol and Processing of Oil and Greases from Renewable Raw Materials – Lublin
16-19.06 ITM POLSKA: SURFEX – Salon Technologii Obróbki Powierzchni / Exhibition of Surface Treatment Technologies – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: HAPE – Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów / Hydraulics, Pneumatics and Drives Exhibition – Poznań
16-17.09 NAFTA I GAZ – Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego i Gazownictwa / International Oil and Gas Industry Exhibition – Warszawa
293
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
06-08.10 TIWS – 2. Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej / 2nd Water Sewage and
Treatment Infrastructure Trade Fair – Kielce
24
Elektrotechnika, elektronika, oświetlenie
Electrical engineering, electronics, lighting
03-05.03 ENEX; ENEX Nowa Energia – 12. Międzynarodowe Targi Energetyki; 7.Targi Odnawialnych Źródeł Energii / 12th International Power Industry Fair; 7th Fair of
Renewable Sources of Energy – Kielce
17-19.03 INTERTELECOM – 20. Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej /
20th International Fair of Electronic Communication – Łódź
23-25.03 ELEKTROTECHNIKA – Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń / International Fair of Electrical Fittings and Security Systems
– Warszawa
23-25.03 ŚWIATŁO – Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego / International Fair of Lighting Equipment – Warszawa
27-29.03 LUBDOM WIOSNA – 25. Lubelskie Targi Budowlane / 25th Lublin Construction Fair – Lublin
27-29.03 INSTALACJE – 9. Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Instalacje Elektryczne / 9th Sanitary, Heating, Gas, Air-Conditioning Technologies and
Electric Installation Fair – Olsztyn
19-21.05 EXPOPOWER – Międzynarodowe Targi Energetyki / International Power
Industry Exhibition – Poznań
03-06.06 HOME DECOR – Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz / Interior Design
and Home Furnishings Fair – Poznań
03-06.06 LUMINEXPO – Salon Oświetlenia i Techniki Oświetleniowej / Exhibition of
Lighting Solutions and Technology – Poznań
15-17.09 ENERGETAB – 21. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie / 21st
Bielsko-Biala International Power Industry Fair – Bielsko-Biała
16-18.10 INTERFLAT – Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów i Usług dla Domu i
Ogrodu / Fair of Interior Equipment, Articles and Services for Home and Garden – Łódź
19-21.11 ENERGETICS – 11. Lubelskie Targi Energetyczne / 11th Power Industry
Trade Fair – Lublin
25
Energia, energetyka
Energy, power engineering
11-13.02 INFRASTRUKTURA POMORZE – Targi Inwestycji i Kooperacji / Investment
and Co-operation Fair – Gdańsk
03-05.03 ENEX; ENEX Nowa Energia – 12. Międzynarodowe Targi Energetyki; 7.Targi Odnawialnych Źródeł Energii / 12th International Power Industry Fair; 7th Fair of
Renewable Sources of Energy – Kielce
294
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
13-15.03 ENERGIA – 13. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej / 13th Fair for
Conventional and Renewable Energy – Szczecin
17-19.03 BIOGAZ + ETANOL + ESTRY – Międzynarodowe Targi Biogazu, Estrów
i Etanolu oraz Przetwórstwa Olejów i Tłuszczów z Surowców Odnawialnych / International Biogas, Esters, Ethanol and Processing of Oil and Greases from Renewable Raw Materials – Lublin
23-25.03 ELEKTROTECHNIKA – Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów
Zabezpieczeń / International Fair of Electrical Fittings and Security Systems – Warszawa
23-25.03 ŚWIATŁO – Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego / International Fair of Lighting Equipment – Warszawa
17-19.04 INTERECO-ECODOM – 20. Międzynarodowe Targi Technologii Ekologicznych, Pomiaru i Oszczędności Ciepła oraz Źródeł Energii / 20th International Fair for
Measurement and Economy of Heat and Sources of Energy – International Ecological Fair – Katowice
19-21.05 EXPOPOWER – Międzynarodowe Targi Energetyki / International Power
Industry Exhibition – Poznań
19-21.05 GREENPOWER – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej / International Renewable Energy Fair – Poznań
05-06.06 CENERG – Targi Czystej Energii / Clean Energy Trade Fair – Warszawa
01-04.09 KATOWICE – Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego / International Trade Fair of Mining, Power Generation and Metallurgy – Katowice
15-17.09 ENERGETAB – 21. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie / 21st
Bielsko-Biala International Power Industry Fair – Bielsko-Biała
15-16.10 ECO-EURO-ENERGIA – 5. Międzynarodowa Konferencja Procesorów Energii / 5th International Energy Processors Exhibition and Conference – Bydgoszcz
20-22.10 TECHNICON – INNOWACJE – Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji / Industrial Technology, Science and Innovation Fair – Gdańsk
19-21.11 ENERGETICS – 11. Lubelskie Targi Energetyczne / 11th Power Industry
Trade Fair – Lublin
24-27.11 POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska / International Trade Fair for Environmental Protection – Poznań
26
Optyka, technika laboratoryjna, nauka i badania
Optics, laboratory technology, science and research
04-06.03 EUROLAB – 11. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych / 11th
International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology – Warszawa
20-21.03 Poznański Salon Optyczny / Poznań Optical Exhibition – Poznań
295
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
marzec i 29.09-1.10 CONTROL-TECH – 9. Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej /
9th Fair of Industrial Measuring Technology – Kielce
03-04.04 LUBMED – 4. Targi Medycyny / 4th Fair for Medicine – Lublin
29-30.05 OPTEXPO – 5. Międzynarodowe Targi Optyczno-Okulistyczne / 5th International Fair of Optics and Ophthalmology – Warszawa
16-19.06 ITM POLSKA: NAUKA DLA GOSPODARKI – Nauka dla Gospodarki / Science for the Economy – Poznań
20-22.10 TECHNICON – INNOWACJE – Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji / Industrial Technology, Science and Innovation Fair – Gdańsk
26-28.11 WETERYNARIA – 4.Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności / 4th Veterinary Medicine and Food Safety Supervision
Fair – Warszawa
27
Ekologia, ochrona środowiska
Ecology, natural environment protection
03-05.03 EKOTECH – 10. Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu / 10th Fair of Ecology, Municipal Waste Services, Recyclable
Materials, Waste Management and Recycling – Kielce
03-05.03 ENEX; ENEX Nowa Energia – 12. Międzynarodowe Targi Energetyki; 7.Targi Odnawialnych Źródeł Energii / 12th International Power Industry Fair; 7th Fair of
Renewable Sources of Energy – Kielce
04-06.03 EUROLAB – 11. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych
/ 11th International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology
– Warszawa
13-15.03 ENERGIA – 13. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej / 13th Fair for
Conventional and Renewable Energy – Szczecin
17-19.04 INTERECO-ECODOM – 20. Międzynarodowe Targi Technologii Ekologicznych, Pomiaru i Oszczędności Ciepła oraz Źródeł Energii / 20th International Fair for
Measurement and Economy of Heat and Sources of Energy – International Ecological Fair – Katowice
24-26.04 EDEN – 4. Targi Ogrodnicze / 4th Fair for Gardening – Lublin
19-21.05 EXPOPOWER – Międzynarodowe Targi Energetyki / International Power
Industry Exhibition – Poznań
19-21.05 GREENPOWER – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej / International Renewable Energy Fair – Poznań
26-28.05 WOD-KAN – 17. Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji / 17th International Fair of Machines and Facilities for Water Supply
and Sewage Systems – Bydgoszcz
05-06.06 CENERG – Targi Czystej Energii / Clean Energy Trade Fair – Warszawa
296
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
03-05.09 Targi Leśne – Międzynarodowe Targi Leśne / International Forest Trades
– Rogów
15-16.10 ECO-EURO-ENERGIA – 5. Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Procesorów Energii / 5th International Energy Processors Exhibition and Conference
– Bydgoszcz
19-21.11 ENERGETICS – 11. Lubelskie Targi Energetyczne / 11th Power Industry
Trade Fair – Lublin
24-26.11 Targi Pest Control i Higieny / Pest Control and Higieny Fair – Poznań
24-27.11 KOMTECHNIKA – Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej / International Trade Fair for Municipal Technologies – Poznań
24-27.11 POLEKO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska / International Trade Fair for Environmental Protection – Poznań
28
Komputery, technologie informatyczne, automatyka, technika pomiaru, regulacji i sterowania
Computers, C-technologies, automation, measuring and control techniques
22-24.01 KOMPUTER EXPO – Międzynarodowe Targi Komputer Expo / International
Trade Fairs Computer Expo – Warszawa
25-26.02 EDUKACJA – 5. Targi Edukacyjne / 5th Education Fair – Lublin
03-05.03 PNEUMATICON – 2. Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań /
2nd Trade Fair of Pneumatics, Hydraulics, Drive and Control Systems – Kielce
04-06.03 EUROLAB – 11. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych
/ 11th International Trade Fair of Analytical, Measurement and Control Technology
– Warszawa
17-19.03 INTERTELECOM – 20. Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej /
20th International Fair of Electronic Communication – Łódź
23-25.03 ELEKTROTECHNIKA – Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń / International Fair of Electrical Fittings and Security Systems
– Warszawa
02-04.04 FILM VIDEO FOTO – Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video i
Kinowego / Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment – Łódź
21-24.04 POLIGRAFIA – Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych / International Fair of Printing Machines, Materials and Services – Poznań
19-21.05 EXPOPOWER – Międzynarodowe Targi Energetyki / International Power
Industry Exhibition – Poznań
03-05.09 Targi Leśne – Międzynarodowe Targi Leśne / International Forest Trades
– Rogów
15-17.09 ENERGETAB – 21. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie / 21st
Bielsko-Biala International Power Industry Fair – Bielsko-Biała
297
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
Termin będzie podany później CONTROL-TECH – 9. Targi Przemysłowej Techniki
Pomiarowej / 9th Fair of Industrial Measuring Technology – Kielce
13-15.10 MAINTENANCE – Międzynarodowe Targi Przemysłowe / International Industrial Technologies Trade Fair – Katowice
20-22.10 TECHNICON – INNOWACJE – Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji / Industrial Technology, Science and Innovation Fair – Gdańsk
07-08.11 PGA – Targi Multimediów i Rozrywki / The Multimedia and Entertainment
Fair – Poznań
09-10.12 KARTA – Międzynarodowa Wystawa Producentów i Użytkowników Kart
i Systemów Kartowych / International Card Technology and Solutions Exhibition
– Warszawa
29
Foto, kino, film, techniki audiowizualne
Photography, cinema, film, audio-visual techniques
17-19.02 POZNAŃ MEDIA EXPO – , / , – Poznań
02-04.04 FILM VIDEO FOTO – Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video
i Kinowego / Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment – Łódź
21-24.04 EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO – Międzynarodowe Targi Artykułów
i Usług Reklamowych / International Trade Fair of Advertising Goods and Services
– Poznań
marzec i 29.09-1.10 CONTROL-TECH – 9. Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej /
9th Fair of Industrial Measuring Technology – Kielce
30
Medycyna, zdrowie, stomatologia, farmacja
Medicine, health, dentistry, pharmacy
16-17.01 DENTEXPO KATOWICE – Śląskie Targi Stomatologiczne / Silesian Dental
Exhibition – Katowice
05-07.03 KRAKDENT – 17. Targi Stomatologiczne w Krakowie / 17th Trade Dentistry
Fair in Kraków – Kraków
20-21.03 Poznański Salon Optyczny / Poznań Optical Exhibition – Poznań
01-03.04 REHMED-EXPO – 9. Targi Rehabilitacji i Lecznictwa Uzdrowiskowego / 9th
Rehabilitation, Sanatorium and Health-Resorts Fair – Kielce
03-04.04 LUBMED – 4. Targi Medycyny / 4th Fair for Medicine – Lublin
16-18.04 DENTEXPO – Targi Stomatologiczne / Dental Exhibition – Warszawa
17-19.04 VENUS – 4. Targi Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych / 4th Fairs of Aesthetic Medicine, Cosmetic and Hairdressing Equipment
– Kielce
18-19.04 ORGANIC – 3. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych – Wiosna / 3rd Healthy Food and Natural Products Fair – Spring – Szczecin
298
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
24-26.04 Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości / Festival of Health. Divinations
and Strangeness – Łódź
08-09.05 OKULISTYKA – 6. Wystawa Sprzętu, Materiałów i Leków Okulistycznych /
6th Exhibition of Ophthalmic Equipment, Materials and Medicines – Łódź
09-10.05 VETMEDICA – Targi Medycyny Weterynaryjnej / Fair of Veterinary Medicine – Łódź
28-30.05 APTEKARZE – Ogólnopolskie Spotkanie Aptekarzy / National Pharmacists’
Meeting – Jastrzębia Góra
29-31.05 SPA & WELLNESS – Targi Wyposażenia, Usług i Obiektów / Spa & Wellness Facilities, Services and Equipment Trade Fair – Kraków
04-06.06 BALTDENTICA – 8. Bałtycka Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego / 8th Baltic Exhibition of Dental Materials and Equipment – Gdańsk
19-20.06 EPO – Wystawaw Epo / Epo Exhibition – Łódź
20.09 DZIEŃ AKADEMII PIĘKNOŚCI – Academy of Beauty Day / – Toruń
24-26.09 CEDE – 19. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych
/ 19th Central European Dental Exhibition – Poznań
25-26.09 Poznański Salon Optyczny / Poznań Optical Exhibition – Poznań
08-10.10 REHABILITACJA – Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób
Niepełnosprawnych / Rehabilitation Equipment and the Disabled Equipment Fair
– Łódź
06-08.11 Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości / Festival of Health. Divinations
and Strangeness – Łódź
13-14.11 DENTAMED – 8. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne / 8th Lower Silesian
Trade Fair for Dentistry – Wrocław
20-22.11 KRAINA DZIECKA – Salon Artykułów i Usług dla Matki i Dziecka / Fair of
Articles and Services for Mother and Child – Łódź
20-22.11 ORGANIC – 4. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych – Jesień
/ 4th Healthy Food and Natural Products Fair – Autumn – Szczecin
26-28.11 WETERYNARIA – 4.Targi Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności / 4th Veterinary Medicine and Food Safety Supervision
Fair – Warszawa
27-28.11 DENTEXPO SZCZECIN – 5. Targi Stomatologiczne / 5th Dental Exhibition
– Szczecin
04-06.12 AFRODYTA – Targi Zdrowia i Urody / Health and Beauty Fair – Bydgoszcz
299
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
31
Telekomunikacja, komunikacja i technika biurowa, oprogramowanie, wyposażenie biur
Telecommunications, office technology and communication, software, office
equipment
22-24.01 KOMPUTER EXPO – Międzynarodowe Targi Komputer Expo / International
Trade Fairs Computer Expo – Warszawa
17-19.03 INTERTELECOM – 20. Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej /
20th International Fair of Electronic Communication – Łódź
03-06.06 BIURO – Targi Mebli Biurowych i Wyposażenia Biur / Fair of Office Furniture and Furnishings – Poznań
03-06.06 MEBLE – Targi Mebli / Furniture Fair – Poznań
15-17.09 ENERGETAB – 21. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie / 21st
Bielsko-Biala International Power Industry Fair – Bielsko-Biała
21-24.10 INVEST-HOTEL – Targi Wyposażenia Hoteli / Trade Fair of Equipment for
Hotels – Poznań
32
Gastronomia, hotelarstwo, sklepy
Catering, restaurants, hotels, shops
20-22.02 MIĘSO I WĘDLINY – Międzynarodowe Targi Mięso i Wędliny / International Exhibition for the Meat Industry and Pork Products – Warszawa
27.02-01.03 NA STYKU KULTUR – 15. Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne /
15th International Touristic Sites Fair – Łódź
04-05.03 GASTRO – 12. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne / 12th Fair of Gastronomy – Lublin
25-27.03 EUROGASTRO – 13. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne / 13th International Food Service Trade Fair – Warszawa
27-29.03 GLOB – 15. Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego / 15th International Fair of Tourism, Sports, Sailing and
Tourist Equipment – Katowice
02-04.04 BALTPIEK – Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa / Fair of Bakery,
Confectionery and Ice-Cream Products – Gdańsk
02-04.04 MLECZNA REWIA – Targi Mleczarstwa / Dairy Trade Fair – Gdańsk
16-18.04 GASTROEXPO – Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów / Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment
– Gdańsk
24-28.04 BAKEPOL – Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego / Baking and
Confectionery Industry Fair – Kielce
29-31.05 SPA & WELLNESS – Targi Wyposażenia, Usług i Obiektów / Spa & Wellness Facilities, Services and Equipment Trade Fair – Kraków
300
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
13-17.09 POLAGRA-TECH – Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych / International Trade Fair of Food Processing Technologies – Poznań
14-17.09 GASTRO – TRENDY – Międzynarodowe Targi Gastronomii / International
Catering Fair – Poznań
14-17.09 POLAGRA-FOOD – Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii / International Trade Fair of Food Products and Catering – Poznań
15-17.10 GASTRO-TECH – 3. Targi Wyposażenia dla Piekarstwa, Gastronomii i Przemysłu Przetwórczego / 3rd Baking Industry and Catering and Food Processing Industry Fair – Kielce
21-24.10 INVEST-HOTEL – Targi Wyposażenia Hoteli / Trade Fair of Equipment for
Hotels – Poznań
21-24.10 TOUR SALON – Targi Regionów i Produktów Turystycznych / Fair of Regions and Tourist Products – Poznań
04-06.11 WORLD HOTEL – 2. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Hotelowych / 2nd International Hotel Facilities Equipment Trade Fair – Warszawa
18-20.11 GASTROFOOD – 8. Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii / 8th Food and Drinks for Catering Trade Fair – Kraków
18-20.11 HORECA – 17. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii /
17th International Trade Fair of Hotel and Catering Equipment – Kraków
33
Rzemiosło – wyposażenie, narzędzia
Handicrafts – equipment, tools
20-23.01 BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa / International Construction Fair – Poznań
20-21.03 Poznański Salon Optyczny / Poznań Optical Exhibition – Poznań
31.03-03.04 DREMA – Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu
Drzewnego i Meblarskiego / International Trade Fair of Machines and Tools for the
Wood and Furniture Industries – Poznań
03-06.06 HOME DECOR – Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz / Interior Design
and Home Furnishings Fair – Poznań
19-21.06 NECROEXPO – 3. Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej / 3rd International Funeral Industry Fair – Kielce
13-17.09 POLAGRA-TECH – Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych
International Trade Fair of Food Processing Technologies – Poznań
02-04.10 DREMASILESIA – MEBELTECHEXPO – Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki
Drewna / Exhibition of Woodworking Machines and Tools – Katowice
14-17.11 GLASS & STONE – Targi Branży Szklarskiej, Targi Branży Kamieniarskiej
Glass Industry Fair,Stone Industry Fair – Poznań
27-28.11 Ogólnopolski Salon Dekarski / National Roofing Showroom – Łódź
301
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
34
Bezpieczeństwo osób i zabezpieczenie mienia
Personal safety and property security
13-15.03 PREWENCJA – 5. Targi Zabezpieczeń i Ochrony Mienia / 5th Security and
Property Protection Fair – Szczecin
19-21.03 T112 – Wystawa Wyposażenia dla Służb Ratowniczych i Policji / Rescue
and Police Equipment Show – Poznań
23-25.03 ELEKTROTECHNIKA – Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń / International Fair of Electrical Fittings and Security Systems
– Warszawa
17-19.04 MUREXPO – 12. Ogólnopolskie Targi Budowlane / 12th National Construnction Fair – Warszawa
22-24.04 EUROPOLTECH – Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa / International Fair of Technology
and Equipment for the Police and National Security Services – Warszawa
16-19.06 BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE – Salon Bezpieczeństwo Pracy
w Przemyśle / Work Safety in Industry Exhibition – Poznań
17-19.06 EDURA – Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa / Fire and
Rescue Technique Exhibition – Kielce
31.08-03.09 MSPO – 17. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego / 17th International Defence Industry Exhibition – Kielce
30.09-02.10 CŁO I GRANICA – Międzynarodowa Wystawa dla Kontroli Celnej i Granicznej / International Exhibition for Customs and Border Control – Warszawa
10-11.10 BUDOWA REMONT DOM – 13. Targi Budowlane / 13th Construnction Fair
– Warszawa
27-29.10 BHP – Targi Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej / Fair of Hygiene Products, Safety at Work and Fire-Fighting Security
– Katowice
04-05.11 ALARM – 10. Konferencja i Wystawa Monitoringu Wizyjnego / 10th Video
Surveillance Conference and Exhibition – Kielce
35
Technika i logistyka wojskowa i policyjna
Military and police logistics and technology
19-21.03 T112 – Wystawa Wyposażenia dla Służb Ratowniczych i Policji / Rescue
and Police Equipment Show – Poznań
22-24.04 EUROPOLTECH – Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa / International Fair of Technology
and Equipment for the Police and National Security Services – Warszawa
29-30.08 AIR SHOW – Międzynarodowe Pokazy Lotnicze i Wystawa Przemysłu Lotniczego / International Air Show and Exhibition of Aviation – Radom
302
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
31.08-03.09 LOGISTYKA – 15. Międzynarodowe Targi Logistyczne / 15th International Logistics Fair – Kielce
31.08-03.09 MSPO – 17. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego / 17th International Defence Industry Exhibition – Kielce
30.09-02.10 CŁO I GRANICA – Międzynarodowa Wystawa dla Kontroli Celnej i Granicznej / International Exhibition for Customs and Border Control – Warszawa
36
Żywność, maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego
Foodstuffs, machines and equipment for the foodstuffs industry
20-22.02 MIĘSO I WĘDLINY – Międzynarodowe Targi Mięso i Wędliny / International Exhibition for the Meat Industry and Pork Products – Warszawa
04-05.03 GASTRO – 12. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne / 12th Fair of Gastronomy – Lublin
25-27.03 EUROGASTRO – 13. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne / 13th International Food Service Trade Fair – Warszawa
02-04.04 BALTPIEK – Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa / Fair of Bakery,
Confectionery and Ice-Cream Products – Gdańsk
02-04.04 MLECZNA REWIA – Targi Mleczarstwa / Dairy Trade Fair – Gdańsk
16-18.04 GASTROEXPO – Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów / Fair of Hotel, Gastronomy and Shop Equipment
– Gdańsk
18-19.04 ORGANIC – 3. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych – Wiosna / 3rd Healthy Food and Natural Products Fair – Spring – Szczecin
24-28.04 BAKEPOL – Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego / Baking and
Confectionery Industry Fair – Kielce
13-17.09 POLAGRA-TECH – Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych / International Trade Fair of Food Processing Technologies – Poznań
14-16.09 Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności / International Food Ingredients Show – Poznań
14-17.09 GASTRO – TRENDY – Międzynarodowe Targi Gastronomii / International
Catering Fair – Poznań
14-17.09 PAKFOOD – Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego / Fair of Packaging for Food Industry – Poznań
14-17.09 POLAGRA-FOOD – Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii / International Trade Fair of Food Products and Catering – Poznań
15-17.10 GASTRO-TECH – 3. Targi Wyposażenia dla Piekarstwa, Gastronomii i Przemysłu Przetwórczego / 3rd Baking Industry and Catering and Food Processing Industry Fair – Kielce
23-25.10 NATURA FOOD – 2. Dni Naturalnej Żywności / 2nd Natural Food Days – Łódź
303
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
18-20.11 ENOEXPO – 7. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie / 7th International
Wine Trade Fair in Krakow – Kraków
18-20.11 GASTROFOOD – 8. Targi Artykułów Spożywczych i Napojów dla Gastronomii / 8th Food and Drinks for Catering Trade Fair – Kraków
18-20.11 HORECA – 17. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii /
17th International Trade Fair of Hotel and Catering Equipment – Kraków
19-20.11 DNI OWOCÓW I WARZYW – Dni Owoców i Warzyw / Fruit and Vegetable
Days – Warszawa
20-22.11 ORGANIC – 4. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych – Jesień
/ 4th Healthy Food and Natural Products Fair – Autumn – Szczecin
37
Wyroby stalowe, narzędzia
Steel products, tools
20-23.01 BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa / International Construction Fair – Poznań
27-29.03 INSTALACJE – 9. Targi Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Instalacje Elektryczne / 9th Sanitary, Heating, Gas, Air-Conditioning Technologies and
Electric Installation Fair – Olsztyn
15-17.04 POLTOOLS – KOOPERATOR – Targi Form i Narzędzi do Obróbki. Maszyny
i Urządzenia do Obróbki Metalu / Fairs of Moulds and Tools for Processing. Metal
Processing Machines and Devices – Bydgoszcz
22-24.04 BLACH-TECH-EXPO – Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach / Trade Fair
for Sheet Metal Processing, Joining and Coating – Kraków
22-24.04 METAL TOOLS – Targi Metal Tools / Metal Tools Exhibition – Toruń
09-12.06 ITM POLSKA: METALFORUM – Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa
i Przemysłu Metalowego / Exhibition of Metallurgy and Metal Industry – Poznań
16-19.06 ITM POLSKA: MACH-TOOL – Salon Obrabiarek i Narzędzi / Machine Tools
Exhibition – Poznań
25-27.09 LUBDOM JESIEŃ – 25. Lubelskie Targi Budowlane / 25th Lublin Construction Fair – Lublin
29.09-01.10 METAL – 15. Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa /
15th International Fair of Technologies for the Foundry Industry – Kielce
09-11.10 AUTOSALON / AUTOSERWIS – Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne /
Targi Technik Motoryzacyjnych / International Automotive Fair / Automotive Technology Fair – Katowice
21-23.10 EUROTOOL – 14. Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów / 14th International Machine Tools and Material Processing Fair – Kraków
05-08.11 KAMIEŃ – 19. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich /
19th International Fair of Stone and Stoneprocessing Machinery – Wrocław
27-28.11 Ogólnopolski Salon Dekarski / National Roofing Showroom – Łódź
304
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
38
Moda, odzież, odzież sportowa
Fashion, clothing, sportswear
19-22.02 KIELCE SPORT-ZIMA – 19. Międzynarodowe Targi Branży Sportowej i Outdoorowej / 19th International Sports and Outdoor Equipment Fair – Kielce
03-05.03 BODY STYLE – Salon Bielizny i Mody Plażowej / Exhibition of Lingerie and
Beach Fashion – Poznań
03-05.03 NEXT SEASON / SPECIAL DAYS – Salon Kontraktacji / Salon Mody Ślubnej
Komunijnej i Wieczorowej / Contracting Exhibition / Exhibition of Wedding, First
Communion and Evening Fashion – Poznań
03-05.03 TEX STYLE – Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków / Trade Fair of Fabrics,
Clothing and Accessories – Poznań
24-26.04 LATO – 14. Targi Turystyki i Wypoczynku / 14th Fair of Tourism and Recreation – Warszawa
08-10.05 FIT – EXPO – Fitness & Sport Park / Fitness & Sport Park – Poznań
14-16.05 LUBTOUR – 7. Targi Turystyczne / 7th Trade Fair for Tourism – Lublin
21-23.08 KIELCE SPORT-LATO – 20. Międzynarodowe Targi Branży Sportowej i Outdoorowej / 20th International Sports and Outdoor Industry Fair – Kielce
02-04.09 Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and
Leather Goods – Poznań
02-04.09 BODY STYLE – Salon Bielizny i Mody Plażowej / Exhibition of Lingerie and
Beach Fashion – Poznań
02-04.09 NEXT SEASON / SPECIAL DAYS – Salon Kontraktacji / Salon Mody Ślubnej
Komunijnej i Wieczorowej / Contracting Exhibition / Exhibition of Wedding, First
Communion and Evening Fashion – Poznań
02-04.09 TEX STYLE – Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków / Trade Fair of Fabrics,
Clothing and Accessories – Poznań
19-20.09 BODY-FIT – Targi Rekreacji / Recreation Fair – Łódź
06-08.11 KIELCE FASHION – 3. Targi Mody i Wzornictwa / 3rd Fair of Fashion and
Design – Kielce
20-22.11 KRAINA DZIECKA – Salon Artykułów i Usług dla Matki i Dziecka / Fair of
Articles and Services for Mother and Child – Łódź
05-06.12 6. Targi Ślubne / 6th Fair for Wedding Services – Lublin
39
Skóra, wyroby skórzane, obuwie
Leather, leather goods, shoes
13-15.02 Targi Sprzętu Jeździeckiego / Equestrian Equipment Show – Poznań
03-05.03 Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and
Leather Goods – Poznań
305
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
02-04.09 Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych / Fair of Shoes, Leather and
Leather Goods – Poznań
15-17.10 MTS – 8. Międzynarodowe Targi Spółdzielcze / 8th International Co-operative Movement Fair – Kielce
06-08.11 KIELCE FASHION – 3. Targi Mody i Wzornictwa / 3rd Fair of Fashion and
Design – Kielce
40
Artykuły dla dzieci, zabawki, odzież dziecięca
Children`s articles, toys, children`s clothing
21-24.04 EURO-REKLAMA GIFT EXPO – Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług
Reklamowych / International Trade Fair of Advertising Goods and Services – Poznań
30.05-01.06 BAJKA – Targi Dla Dzieci i Rodziny / Exhibition for Children and Family
– Olsztyn
02-04.10 GAMES & TOYS – Targi Gier i Zabawek / Games & Toys Fair – Łódź
20-22.11 KRAINA DZIECKA – Salon Artykułów i Usług dla Matki i Dziecka / Fair of
Articles and Services for Mother and Child – Łódź
42
Artykuły biurowe i reklamowe, artykuły szkolne
Stationary, advertising articles, school articles
11-14.02 Łódzkie Targi Edukacyjne / Lodz Educational Fair – Łódź
21-24.04 BAJKA – Targi Dla Dzieci i Rodziny / Exhibition for Children and Family
– Olsztyn
21-24.04 TeksPro – Branżowe Targi Zdobienia Odzieży i Marketingu Tekstylnego /
Trade Fair for Garment Decoration and Textile Marketing – Poznań
03-06.06 BIURO – Targi Mebli Biurowych i Wyposażenia Biur / Fair of Office Furniture and Furnishings – Poznań
43
09-10.10 PROBIZNES – 4. Targi Przedsiębiorczości i Rozwoju Biznesu / 4th Trade
Fair for Entrepreneurship and Business Development – Szczecin
Tekstylia
Textiles
03-05.03 BODY STYLE – Salon Bielizny i Mody Plażowej / Exhibition of Lingerie and
Beach Fashion – Poznań
03-05.03 TEX STYLE – Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków / Trade Fair of Fabrics,
Clothing and Accessories – Poznań
21-24.04 TeksPro – Branżowe Targi Zdobienia Odzieży i Marketingu Tekstylnego /
Trade Fair for Garment Decoration and Textile Marketing – Poznań
02-04.09 BODY STYLE – Salon Bielizny i Mody Plażowej / Exhibition of Lingerie and
Beach Fashion – Poznań
306
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
2-04.09 NEXT SEASON / SPECIAL DAYS – Salon Kontraktacji / Salon Mody Ślubnej
Komunijnej i Wieczorowej / Contracting Exhibition / Exhibition of Wedding, First
Communion and Evening Fashion – Poznań
02-04.09 TEX STYLE – Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków / Trade Fair of Fabrics,
Clothing and Accessories – Poznań
20.09 DZIEŃ AKADEMII PIĘKNOŚCI – Academy of Beauty Day / – Toruń
04-06.11 WORLD HOTEL – 2. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Hotelowych / 2nd International Hotel Facilities Equipment Trade Fair – Warszawa
06-08.11 KIELCE FASHION – 3. Targi Mody i Wzornictwa / 3rd Fair of Fashion and
Design – Kielce
06-08.11 MODNY ŚLUB – Ogólnopolskie Targi Ślubne / National Wedding Exhibition – Kielce
44
Meble, wyposażenie wnętrz
Furniture, interior design
19-22.02 INTERBUD – Targi Budowlane / Building Fair – Łódź
25-27.03 EUROGASTRO – 13. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne / 13th International Food Service Trade Fair – Warszawa
27-29.03 LUBDOM WIOSNA – 25. Lubelskie Targi Budowlane / 25th Lublin Construction Fair – Lublin
27-29.03 SALON – MEBLE – WNĘTRZE – 11. Targi Wyposażenia Mieszkań, Biur i
Ogrodów / 11th Home, Office and Garden Furnishing Fair – Olsztyn
28-29.03 INVEST-TOR, OD DZIAŁKI PO DOM – Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne, Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe / Kuyavian-Pomeranian Investment
Exhibition, Construction and Housing Exhibition – Toruń
31.03-03.04 FURNICA – Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli /
International Trade Fair of Components for Furniture Production – Poznań
17-19.04 DOM – 16. Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz / 16th Fair of Residential Building Materials and Interior
Fitments – Kielce
17-19.04 MUREXPO – 12. Ogólnopolskie Targi Budowlane / 12th National Construnction Fair – Warszawa
25-26.04 MODNE WNĘTRZE – 7. Targi Wyposażenia Wnętrz / 7th Interior Finishing
and Furnishings Fair – Warszawa
29-31.05 SPA & WELLNESS – Targi Wyposażenia, Usług i Obiektów / Spa & Wellness Facilities, Services and Equipment Trade Fair – Kraków
03-06.06 BIURO – Targi Mebli Biurowych i Wyposażenia Biur / Fair of Office Furniture and Furnishings – Poznań
03-06.06 BUDMA INTERIOR – Targi Wykończenia i Renowacji Wnętrz / Interior Finishing and Renovation Fair – Poznań
307
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
03-06.06 HOME DECOR – Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz / Interior Design
and Home Furnishings Fair – Poznań
03-06.06 MEBLE – Targi Mebli / Furniture Fair – Poznań
08-10.06 SACROEXPO – 10. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów / 10th International Exhibition for
the Church Construction, Church Fittings and Furnishings and Sacral and Religious
Art – Kielce
04-06.09 IDEALNY DOM I WNĘTRZE – Międzynarodowe Targi Idealny Dom i Wnętrze / International Fair Perfect Home & Interior – Warszawa
10-11.10 BUDOWA REMONT DOM – 13. Targi Budowlane / 13th Construnction Fair
– Warszawa
15-17.10 KONSERWACJE – 13. Targi Konserwatorskie / 13th Heritage Sites Conservation Exhibition – Toruń
15-17.10 KOŚCIOŁY – 5. Targi Wyposażenia, Usług, Sztuki, Dewocjonaliów / 5th
Fairs of Furnishings, Services , Art, Devotional Items – Toruń
16-18.10 INTERFLAT – Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów i Usług dla Domu
i Ogrodu / Fair of Interior Equipment, Articles and Services for Home and Garden
– Łódź
21-24.10 INVEST-HOTEL – Targi Wyposażenia Hoteli / Trade Fair of Equipment for
Hotels – Poznań
04-06.11 WORLD HOTEL – 2. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Hotelowych / 2nd International Hotel Facilities Equipment Trade Fair – Warszawa
18-20.11 HORECA – 17. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii /
17th International Trade Fair of Hotel and Catering Equipment – Kraków
20-22.11 WSZYSTKO DLA DOMU – 18. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz /
18th Fair of Interior Finishing and Furnishing – Szczecin
04-06.12 Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych / Festival of Art and Artistic
Objects – Poznań
45
Artykuły domowe, szkło, ceramika
Household goods, glassware, ceramics
25-27.03 EUROGASTRO – 13. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne / 13th International Food Service Trade Fair – Warszawa
27-29.03 LUBDOM WIOSNA – 25. Lubelskie Targi Budowlane / 25th Lublin Construction Fair – Lublin
01-03.04 GLASS-TECH – 2. Międzynarodowe Targi Produkcji, Technologii i Obróbki
Szkła oraz Ceramiki / 2nd International Fair of the Glass and Ceramics Production
and the Glass Processing and Technologies – Kielce
17-19.04 DOM – 16. Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowe-
308
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
go i Wyposażenia Wnętrz / 16th Fair of Residential Building Materials and Interior
Fitments – Kielce
25-26.04 MODNE WNĘTRZE – 7. Targi Wyposażenia Wnętrz / 7th Interior Finishing
and Furnishings Fair – Warszawa
03-06.06 HOME DECOR – Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz / Interior Design
and Home Furnishings Fair – Poznań
03-06.06 LUMINEXPO – Salon Oświetlenia i Techniki Oświetleniowej / Exhibition of
Lighting Solutions and Technology – Poznań
03-06.06 MEBLE – Targi Mebli / Furniture Fair – Poznań
04-06.09 IDEALNY DOM I WNĘTRZE – Międzynarodowe Targi Idealny Dom i Wnętrze / International Fair Perfect Home & Interior – Warszawa
17-19.09 VITRA – Międzynarodowe Targi Szkła i Ceramiki / International Fair of Glass
and Ceramics – Katowice
16-18.10 INTERFLAT – Targi Wyposażenia Wnętrz oraz Artykułów i Usług dla Domu
i Ogrodu / Fair of Interior Equipment, Articles and Services for Home and Garden
– Łódź
14-17.11 GLASS & STONE – Targi Branży Szklarskiej, Targi Branży Kamieniarskiej /
Glass Industry Fair,Stone Industry Fair – Poznań
04-06.12 Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych / Festival of Art and Artistic
Objects – Poznań
46
Kosmetyki, fryzjerstwo
Cosmetics, hairdressing
17-19.04 VENUS – 4. Targi Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych / 4th Fairs of Aesthetic Medicine, Cosmetic and Hairdressing Equipment
– Kielce
25-26.04 LOOK / BEAUTY VISION – Forum Fryzjerstwa / Forum Kosmetyki i Solariów
/ Hairdressing Forum / Cosmetics and Solaria Forum – Poznań
29-31.05 SPA & WELLNESS – Targi Wyposażenia, Usług i Obiektów / Spa & Wellness Facilities, Services and Equipment Trade Fair – Kraków
20.09 DZIEŃ AKADEMII PIĘKNOŚCI – Academy of Beauty Day / – Toruń
03-04.10 URODA – Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Beauty Products and Hairdressing Fair – Gdańsk
27-29.11 URODA I ESTETYKA – Targi Urody i Zdrowego Stylu Życia / Fair of Beauty
and Healthy Living – Łódź
04-06.12 AFRODYTA – Targi Zdrowia i Urody / Health and Beauty Fair – Bydgoszcz
05-06.12 6. Targi Ślubne / 6th Fair for Wedding Services – Lublin
309
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
47
Książki, wydawnictwa
Books, publications
11-14.02 Łódzkie Targi Edukacyjne / Lodz Educational Fair – Łódź
25-26.02 KARIERA – 5. Giełda Edukacji i Pracy, 4. Giełda Książki / 5th Education and
Job Fair, 4th Book Fair – Szczecin
25-26.02 EDUKACJA – 5. Targi Edukacyjne / 5th Education Fair – Lublin
27.02-01.03 NA STYKU KULTUR – 15. Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne /
15th International Touristic Sites Fair – Łódź
13-15.03 Targi Edukacyjne / Salon Wyposażenia Szkół / 8. Poznańskie Spotkania
Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży / Education Fair / School Equipment Exhibition/ 8th Poznan Trade Fair Meetings – Books for Children and Young – Poznań
18-20.03 EDUKACJA – 14. Targi Edukacyjne / 14th Education Fair – Kielce
27-29.03 GLOB – 15. Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego / 15th International Fair of Tourism, Sports, Sailing and
Tourist Equipment – Katowice
30.05-01.06 BAJKA – Targi Dla Dzieci i Rodziny / Exhibition for Children and Family
– Olsztyn
18-20.09 2. Warszawski Salon Książki / 2nd Warsaw Book Salon – Warszawa
19-20.09 BODY-FIT – Targi Rekreacji / Recreation Fair – Łódź
15-17.10 KONSERWACJE – 13. Targi Konserwatorskie / 13th Heritage Sites Conservation Exhibition – Toruń
15-17.10 KOŚCIOŁY – 5. Targi Wyposażenia, Usług, Sztuki, Dewocjonaliów / 5th
Fairs of Furnishings, Services , Art, Devotional Items – Toruń
01.11 ACADEMIA – 3. Targi Książki Akademickiej i Naukowej / 3rd Exhibition of
Tertiary and Science Book – Warszawa
05-08.11 13. Targi Książki w Krakowie / 13th Book Trade Fair in Krakow – Kraków
13-15.11 Śląskie Targi Książki / Silesia Book Fair – Katowice
48
Edukacja, pomoce naukowe i podręczniki
Education, training, aids, handbooks
11-14.02 Łódzkie Targi Edukacyjne / Lodz Educational Fair – Łódź
25-26.02 KARIERA – 5. Giełda Edukacji i Pracy, 4. Giełda Książki / 5th Education and
Job Fair, 4th Book Fair – Szczecin
25-26.02 EDUKACJA – 5. Targi Edukacyjne / 5th Education Fair – Lublin
13-15.03 Targi Edukacyjne / Salon Wyposażenia Szkół / 8. Poznańskie Spotkania
Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży / Education Fair / School Equipment Exhibition/ 8th Poznan Trade Fair Meetings – Books for Children and Young – Poznań
310
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
18-20.03 EDUKACJA – 14. Targi Edukacyjne / 14th Education Fair – Kielce
18-20.03 EDU.PL – 11. Targi Edukacyjne w Krakowie / 11th Educational Fair in Kraków – Kraków
06.04 TARGI PRACY – 12. Ogólnopolskie Targi Pracy / 12th National Employment
Fair – Kielce
01.05 PRACA, KARIERA, ROZWÓJ – 3. Ogólnopolskie Targi Pracy dla Studentów i
Absolwentów Szkół Wyższych / Employment Fair – Job, Career, Personal Development – Kielce
18-20.09 2. Warszawski Salon Książki / 2nd Warsaw Book Salon – Warszawa
21-22.10 5. Międzynarodowe Targi Pracy / 5th International Job Fair – Lublin
01.11 ACADEMIA – 3. Targi Książki Akademickiej i Naukowej / 3rd Exhibition of
Tertiary and Science Book – Warszawa
06-08.11 Międzynarodowe Targi Instrumentów Dętych / International Exhibition of
Wind Instruments – Bydgoszcz
13-15.11 Śląskie Targi Książki / Silesia Book Fair – Katowice
20-22.11 KRAINA DZIECKA – Salon Artykułów i Usług dla Matki i Dziecka / Fair of
Articles and Services for Mother and Child – Łódź
49
Sport, czas wolny, hobby
Sport, leisure, hobby
30.01-01.02 NA RYBY – Targi Sprzętu Wędkarskiego / Fishing and Angling Fair – Warszawa
11-14.02 Łódzkie Targi Edukacyjne / Lodz Educational Fair – Łódź
13-15.02 Targi Sprzętu Jeździeckiego / Equestrian Equipment Show – Poznań
19-22.02 KIELCE SPORT-ZIMA – 19. Międzynarodowe Targi Branży Sportowej i Outdoorowej / 19th International Sports and Outdoor Equipment Fair – Kielce
27.02-01.03 NA STYKU KULTUR – 15. Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne /
15th International Touristic Sites Fair – Łódź
03-05.03 BODY STYLE – Salon Bielizny i Mody Plażowej / Exhibition of Lingerie and
Beach Fashion – Poznań
12-15.03 WIATR I WODA – Targi Sportów Wodnych i Rekreacji / Warsaw Boat Show
– Warszawa
27-29.03 GLOB – 15. Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego / 15th International Fair of Tourism, Sports, Sailing and
Tourist Equipment – Katowice
17-19.04 GTT – Gdańskie Targi Turystyczne / Gdansk Tourism Fair – Gdańsk
17-19.04 POLYACHT – Gdańskie Targi Sportów Wodnych / Gdansk Fair of Water
Sports – Gdańsk
311
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
24-26.04 Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości / Festival of Health. Divinations
and Strangeness – Łódź
24-26.04 LATO – 14. Targi Turystyki i Wypoczynku / 14th Fair of Tourism and Recreation – Warszawa
08-10.05 FIT – EXPO – Fitness & Sport Park / Fitness & Sport Park – Poznań
08-10.05 PET FAIR – Międzynarodowe Targi Zoologiczne / International Fair of Pet
Shop Merchandise – Łódź
09-10.05 ESWC POLAND – Electronic Sports World Cup Poland / Electronic Sports
World Cup Poland – Poznań
09-10.05 MARKET TOUR – 18. Targi Turystyczne – Piknik Nad Odrą / 18th Tourist Fair
– Picnic On The Odra River – Szczecin
14-16.05 LUBTOUR – 7. Targi Turystyczne / 7th Trade Fair for Tourism – Lublin
14-16.05 PASJE – Targi Łowiecki, Strzeleckie i Paramilitarne / Hunting, Gunnery and
Paramiiltary Fair – Lublin
23-24.05 TUNING SHOW – 7. Tuning Show w Krakowie / 7th Krakow Tuning Show – Kraków
21-23.08 KIELCE SPORT-LATO – 20. Międzynarodowe Targi Branży Sportowej i Outdoorowej / 20th International Sports and Outdoor Industry Fair – Kielce
21-24.08 WIATR I WODA – Targi na Wodzie / On Water Boat Show – Gdynia
29-30.08 AIR SHOW – Międzynarodowe Pokazy Lotnicze i Wystawa Przemysłu Lotniczego / International Air Show and Exhibition of Aviation – Radom
02-04.09 BODY STYLE – Salon Bielizny i Mody Plażowej / Exhibition of Lingerie and
Beach Fashion – Poznań
11-13.09 ZOOMARKET – Międzynarodowe Targi Zoologiczne / International Zoological Exhibition – Warszawa
18-20.09 2. Warszawski Salon Książki / 2nd Warsaw Book Salon – Warszawa
19-20.09 BODY-FIT – Targi Rekreacji / Recreation Fair – Łódź
24-26.09 TT WARSAW – 17. Międzynarodowe Targi Turystyczne / 17th International
Travel Show – Warszawa
08-10.10 COIN EXPO – Warszawskie Międzynarodowe Targi Numizmatyczne / Warsaw International Numismatics Exhibition – Warszawa
08-10.10 TWOJE PIENIĄDZE – Polskie Forum Finansowe / Polish Financial Forum
– Warszawa
21-24.10 TOUR SALON – Targi Regionów i Produktów Turystycznych / Fair of Regions and Tourist Products – Poznań
24-25.10 HOBBY – Salon Modelarstwa / Model Making Exhibition – Poznań
24-25.10 GOŁĘBIE – Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów / International Fair of Racing Pigeons and Accesories – Gdańsk
312
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
04-05.11 SPORT-OBIEKT – 9. Wystawa Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych / 9th Exhibition of Sport Facilities, Fittings and Construction – Kielce
06-08.11 Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości / Festival of Health. Divinations
and Strangeness – Łódź
07-08.11 PGA – Targi Multimediów i Rozrywki / The Multimedia and Entertainment
Fair – Poznań
07-08.11 ZOO PARK – 4. Targi Zoologiczne / 4th Zoological Exhibition – Lublin
12-15.11 BOATSHOW – Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych / Fair of Sailing and
Water Sports – Poznań
20-22.11 EZOTERIA – 12. Szczecińskie Spotkania Ezoteryczne / 12th Szczecin Esoteric Meetings – Szczecin
27-29.11 URODA I ESTETYKA – Targi Urody i Zdrowego Stylu Życia / Fair of Beauty
and Healthy Living – Łódź
50
Turystyka
Tourism
27.02-01.03 NA STYKU KULTUR – 15. Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne /
15th International Touristic Sites Fair – Łódź
12-15.03 WIATR I WODA – Targi Sportów Wodnych i Rekreacji / Warsaw Boat Show
– Warszawa
27-29.03 GLOB – 15. Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego / 15th International Fair of Tourism, Sports, Sailing and
Tourist Equipment – Katowice
17-19.04 GTT – Gdańskie Targi Turystyczne / Gdansk Tourism Fair – Gdańsk
17-19.04 (termin może ulec zmianie) POLYACHT – Gdańskie Targi Sportów Wodnych / Gdansk Fair of Water Sports – Gdańsk
17-19.04 VOYAGER – 8. Świętokrzyskie Targi Turystyki / 8th Tourism Exhibition – Kielce
24-26.04 LATO – 14. Targi Turystyki i Wypoczynku / 14th Fair of Tourism and Recreation – Warszawa
09-10.05 MARKET TOUR – 18. Targi Turystyczne – Piknik Nad Odrą / 18th Tourist Fair
– Picnic On The Odra River – Szczecin
14-16.05 LUBTOUR – 7. Targi Turystyczne / 7th Trade Fair for Tourism – Lublin
21-24.08 WIATR I WODA – Targi na Wodzie / On Water Boat Show – Gdynia
24-26.09 TT WARSAW – 17. Międzynarodowe Targi Turystyczne / 17th International
Travel Show – Warszawa
21-24.10 TOUR SALON – Targi Regionów i Produktów Turystycznych / Fair of Regions and Tourist Products – Poznań
313
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
22-23.10 BUY POLAND – Workshop dla Branży Turystycznej / Workshop dla Branży
Turystycznej – Poznań
12-15.11 BOATSHOW – Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych / Fair of Sailing and
Water Sports – Poznań
51
Elektronika rozrywkowa, przemysł muzyczny, technika radiowa i telewizyjna
Consumer electronics, musical industry, broadcast and television technology
19-21.02 POZNAŃ MEDIA EXPO – Poznań
17-19.03 INTERTELECOM – 20. Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej /
20th International Fair of Electronic Communication – Łódź
02-04.04 FILM VIDEO FOTO – Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video i
Kinowego / Fair of Photographic, Film, Video and Cinema Equipment – Łódź
09-10.05 ESWC POLAND – Electronic Sports World Cup Poland / Electronic Sports
World Cup Poland – Poznań
24-26.09 MUSIC MEDIA – 5. Targi Instrumentów Muzycznych, Sprzętu Muzycznego, Scenicznego i Oświetleniowego / 5th Instruments, Music and Proffesional Stage and Lightning Equipment Trade Fair – Kraków
06-08.11 Międzynarodowe Targi Instrumentów Dętych / International Exhibition of
Wind Instruments – Bydgoszcz
07-08.11 PGA – Targi Multimediów i Rozrywki / The Multimedia and Entertainment
Fair – Poznań
52
Konserwacja zabytków, kościoły, sztuka sakralna, funeralia
Conservation of monuments, churches, sacral art, funeral equipment and
services
08-10.06 SACROEXPO – 10. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia
Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów / 10th International Exhibition for the Church
Construction, Church Fittings and Furnishings and Sacral and Religious Art – Kielce
19-21.06 NECROEXPO – 3. Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej / 3rd International Funeral Industry Fair – Kielce
04-06.10 Targi Sakralne / Sacral Art Fair – Lublin
15-17.10 KONSERWACJE – 13. Targi Konserwatorskie / 13th Heritage Sites Conservation Exhibition – Toruń
15-17.10 KOŚCIOŁY – 5. Targi Wyposażenia, Usług, Sztuki, Dewocjonaliów / 5th
Fairs of Furnishings, Services , Art, Devotional Items – Toruń
53
314
Upominki, zegarki, biżuteria, rzemiosło artystyczne, sztuka, antyki
Gifts, watches, clocks, jewellery, handicraft, art, antiques
11-14.03 AMBERIF – 16. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich / 16th International Fair of Amber, Jewellery and Gemstones – Gdańsk
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
01-03.04 INTERKAMIEŃ – 14. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 14th International Fair for Stone and Stone Machinery – Kielce
24-26.04 Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości / Festival of Health. Divinations
and Strangeness – Łódź
08-10.05 MONEYEXPO – 8. Targi Finansowo-Inwestycyjne, Salon Numizmatyczny /
8th Finance and Investment Fair and Numismatic Salon – Katowice
03-06.06 HOME DECOR – Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz / Interior Design
and Home Furnishings Fair – Poznań
10-12.09 AMBERMART – 10. Międzynarodowe Targi Bursztynu / 10th International
Amber Fair – Gdańsk
20.09 DZIEŃ AKADEMII PIĘKNOŚCI – Academy of Beauty Day / – Toruń
02-04.10 ZŁOTO SREBRO CZAS – Targi Biżuterii i Zegarków / Jewellery and Watch
Fair – Warszawa
08-10.10 COIN EXPO – Warszawskie Międzynarodowe Targi Numizmatyczne / Warsaw International Numismatics Exhibition – Warszawa
15-17.10 MTS – 8. Międzynarodowe Targi Spółdzielcze / 8th International Co-operative Movement Fair – Kielce
06-08.11 Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości / Festival of Health. Divinations
and Strangeness – Łódź
14-17.11 GLASS & STONE – Targi Branży Szklarskiej, Targi Branży Kamieniarskiej /
Glass Industry Fair,Stone Industry Fair – Poznań
20-22.11 EZOTERIA – 12. Szczecińskie Spotkania Ezoteryczne / 12th Szczecin Esoteric Meetings – Szczecin
27-29.11 URODA I ESTETYKA – Targi Urody i Zdrowego Stylu Życia / Fair of Beauty
and Healthy Living – Łódź
04-06.12 Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych / Festival of Art and Artistic
Objects – Poznań
54
Reklama, marketing
Advertising, marketing
21-24.04 EURO-REKLAMA GIFT EXPO – Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług
Reklamowych / International Trade Fair of Advertising Goods and Services – Poznań
21-24.04 EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO – Międzynarodowe Targi Artykułów
i Usług Reklamowych / International Trade Fair of Advertising Goods and Services
– Poznań
21-24.04 POLIGRAFIA – Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych / International Fair of Printing Machines, Materials and Services – Poznań
315
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
21-24.04 TeksPro – Branżowe Targi Zdobienia Odzieży i Marketingu Tekstylnego /
Trade Fair for Garment Decoration and Textile Marketing – Poznań
21-22.10 5. Międzynarodowe Targi Pracy / 5th International Job Fair – Lublin
55
Pozostałe targi branżowe
Other branch trade fairs
30.01-01.02 NA RYBY – Targi Sprzętu Wędkarskiego / Fishing and Angling Fair –
Warszawa
25-26.02 KARIERA – 5. Giełda Edukacji i Pracy, 4. Giełda Książki / 5th Education and
Job Fair, 4th Book Fair – Szczecin
26-27.02 GEOLOGIA – Międzynarodowe Targi Geologiczne / International Geological Fair – Warszawa
17-19.03 BIOGAZ + ETANOL + ESTRY – Międzynarodowe Targi Biogazu, Estrów
i Etanolu oraz Przetwórstwa Olejów i Tłuszczów z Surowców Odnawialnych / International Biogas, Esters, Ethanol and Processing of Oil and Greases from Renewable Raw Materials – Lublin
27-29.03 LOTTECH – Targi Budowy i Wyposażenia Lotnisk / Trade Fair for Airport
Construction and Maintenance – Bydgoszcz
01-03.04 GLASS-TECH – 2. Międzynarodowe Targi Produkcji, Technologii i Obróbki
Szkła oraz Ceramiki / 2nd International Fair of the Glass and Ceramics Production
and the Glass Processing and Technologies – Kielce
01-03.04 INTERKAMIEŃ – 14. Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich / 14th International Fair for Stone and Stone Machinery – Kielce
06.04 TARGI PRACY – 12. Ogólnopolskie Targi Pracy / 12th National Employment
Fair – Kielce
17-19.04 VENUS – 4. Targi Medycyny Estetycznej, Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych / 4th Fairs of Aesthetic Medicine, Cosmetic and Hairdressing Equipment – Kielce
18-19.04 ORGANIC – 3. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych – Wiosna / 3rd Healthy Food and Natural Products Fair – Spring – Szczecin
24-26.04 Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości / Festival of Health. Divinations
and Strangeness – Łódź
maj PRACA, KARIERA, ROZWÓJ – 3. Ogólnopolskie Targi Pracy dla Studentów i
Absolwentów Szkół Wyższych / Employment Fair – Job, Career, Personal Development – Kielce
08-10.05 PET FAIR – Międzynarodowe Targi Zoologiczne / International Fair of Pet
Shop Merchandise – Łódź
12-15.05 MASZBUD – 11. Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów
Specjalistycznych / 11th International Construction Equipment and Special Vehicles
Fair – Kielce
316
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
12-15.05 TIL – 3. Targi Technologia i Infrastruktura Lotnisk / 3rd Airport Technologies
and Infrastructure Exhibition – Kielce
12-15.05 TRAFFIC-EXPO – 5. Międzynarodowe Targi Infrastruktury / 5th International Fair of Infrastructure – Kielce
19-21.05 AUTOMA – Międzynarodowe Targi Robotyki, Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej / International Trade Fair of Robotics, Automatics and Measurment Equipment – Poznań
08-10.06 SACROEXPO – 10. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów / 10th International Exhibition for
the Church Construction, Church Fittings and Furnishings and Sacral and Religious
Art – Kielce
19-21.06 NECROEXPO – 3. Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej / 3rd International Funeral Industry Fair – Kielce
29-30.08 AIR SHOW – Międzynarodowe Pokazy Lotnicze i Wystawa Przemysłu Lotniczego / International Air Show and Exhibition of Aviation – Radom
06-08.10 TIWS – 2. Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej / 2nd Water Sewage and
Treatment Infrastructure Trade Fair – Kielce
08-10.10 COIN EXPO – Warszawskie Międzynarodowe Targi Numizmatyczne / Warsaw International Numismatics Exhibition – Warszawa
10-11.10 Wystawa Kotów Rasowych / Exhibition of Breeded Cats – Kielce
15-17.10 MTS – 8. Międzynarodowe Targi Spółdzielcze / 8th International Co-operative Movement Fair – Kielce
21-22.10 5. Międzynarodowe Targi Pracy / 5th International Job Fair – Lublin
24-25.10 HOBBY – Salon Modelarstwa / Model Making Exhibition – Poznań
06-08.11 MODNY ŚLUB – Ogólnopolskie Targi Ślubne / National Wedding Exhibition
– Kielce
06-08.11 Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości / Festival of Health. Divinations
and Strangeness – Łódź
14-15.11 WYSTAWA PSÓW – 4. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych / 4th
International Pure Breed Dogs Exhibition – Kielce
20-22.11 EZOTERIA – 12. Szczecińskie Spotkania Ezoteryczne / 12th Szczecin Esoteric Meetings – Szczecin
20-22.11 ORGANIC – 4. Giełda Zdrowej Żywności i Produktów Naturalnych – Jesień
/ 4th Healthy Food and Natural Products Fair – Autumn – Szczecin
24-27.11 GMINA – Targi dla Samorządów Terytorialnych / Local Self – Government
Fair – Poznań
27-29.11 URODA I ESTETYKA – Targi Urody i Zdrowego Stylu Życia / Fair of Beauty
and Healthy Living – Łódź
317
BRANŻOWY WYKAZ TARGÓW / EXHIBITIONS BY INDUSTRY
listopad/grudzień GOŁĄB – Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych / International Fair of Carrier Pigeons – Katowice
09-10.12 KARTA – Międzynarodowa Wystawa Producentów i Użytkowników Kart
i Systemów Kartowych / International Card Technology and Solutions Exhibition
– Warszawa
318
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
EXHIBITIONS ABROAD WITH POLISH EXHIBITORS’ PARTICIPATION
ORGANIZATORZY UDZIAŁU WYSTAWCÓW POLSKICH W TARGACH ZA GRANICĄ
Organizatorzy udziału wystawców
polskich w targach za granicą
Agencja SOMA Marek Orłowski, Andrzej Stępniewski sp.j.
ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa
tel: +48 22 649 7669, 649 7671
fax: +48 22 649 7683
e-mail: [email protected]
http://www.soma.info.pl
Agencja SOMA to wyspecjalizowana firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie: organizacji międzynarodowych targów, wystaw i konferencji, kojarzenia partnerów polskich i zagranicznych, promocji polskiego eksportu na rynkach całego
świata, upowszechniania informacji o polskim przemyśle oświetleniowym i elektroinstalacyjnym, kompletacji dostaw eksportowych, działalności internetowej
i wydawniczej i organizowania kampanii reklamowych i promocyjnych. Organizator
znanych w Europie Środkowo-Wschodniej Targów Światło i Elektrotechnika. Działa
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001.
SOMA Agency is an experienced company specialized in: organizing international
trade shows, exhibitions and conferences, Polish and foreign business partners
matchmaking, promoting of Polish exports on the global markets, disseminating information on Polish lighting and electric installation industry, putting together export
order deliveries, publishing activity and Internet operation, organizing promotional
and advertising campaigns. The company is the organizer of the Lighting and Electric Technology Trade Show – well known in the Central and Eastern Europe. It operates in compliance with the PN-EN ISO 9001:2001 norm requirements.
A.S. MESSE CONSULTING sp. z o.o.
ul. Pasaż Ursynowski 7, lok. 43, 02-785 Warszawa
tel: +48 22 855 2490, 855 2492
fax: +48 22 855 4788
e-mail: [email protected] ; [email protected]
http://www.as-messe.pl
Firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę
niemieckiej spółki targowej Messe Düsseldorf GmbH – organizatora branżowych
targów i wystaw na świecie oraz jej spółek siostrzanych, firm: Messe Düsseldorf
ASIA i Messe Düsseldorf China – organizatorów targów branżowych w krajach azjatyckich. Reprezentując w Polsce interesy wiodących w branży organizatorów targów
świadczy usługi z zakresu marketingu wystawienniczego i consultingu dla polskich
i zagranicznych firm. Zakres działalności firmy obejmuje: prowadzenie wyłącznego
przedstawicielstwa na Polskę spółek targowych Messe Düsseldorf GmbH, Messe
320
ORGANIZATORZY UDZIAŁU WYSTAWCÓW POLSKICH W TARGACH ZA GRANICĄ
Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China, obsługa wystawców i zwiedzających,
kontakty z prasą branżową, współpraca ze związkami i organizacjami branżowymi,
usługi w zakresie marketingu wystawienniczego: doradztwo w wyborze imprez
targowych, organizacja udziału firm w targach, projektowanie i budowa stoisk,
obsługa projektów targowych i wystaw w Polsce i za granicą, organizacja i realizacja
prezentacji, konferencji prasowych, akcji promocyjnych oraz PR.
The company A.S. Messe Consulting Ltd. is the sole representative of the trade fair
company Messe Düsseldorf GmbH – the organizer of trade shows and exhibitions
worldwide and subsidiaries Messe Düsseldorf Asia and Messe Düsseldorf China
– organizers of trade shows and exhibitions an Asian countries. Representing the
businesses of the world leading trade fair operators the company provides services
on exhibition marketing and consulting for companies in Poland and abroad. A wide
range of services rendered includes: running the sole Polish representative office of
Messe Düsseldorf GmbH, Messe Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China, exhibitor and visitor service, contact with trade press, cooperation with associations and
trade organizations, exhibition marketing services: consulting on selecting suitable
trade fair, organizing fair participation, operating fair projects and exhibitions in Poland and abroad, stand design and construction, organizing presentations, press
conferences, preparing and implementing advertising and promotional activities.
Korporacja Inicjatyw Gospodarczych sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 36, lok. 115, 02-532 Warszawa
tel: +48 22/ 849 4252
fax: +48 22/ 849 3136
e-mail: [email protected]
http://www.korporacja.waw.pl
Firma zajmuje się kompleksową organizacja udziału polskich i zagranicznych firm
w międzynarodowych targach i wystawach: zakupem i dzierżawą powierzchni,
realizacja zabudowy, obsługą delegatów obejmującą formalności wizowe, hotele, przeloty i transfery lokalne, doradztwo targowe. Dla klientów firma świadczy
nieodpłatną pomoc w sporządzaniu wniosków o dotację z funduszy krajowych i europejskich oraz rozliczenia końcowe umów przed wypłatą dotacji. Firma posiada
koncesję organizatora turystyki i gwarancję ubezpieczeniową Signal Iduna. Gwarantuje profesjonalny poziom usług i konkurencyjne ceny.
The company is a leading provider of services in the area of complex organization of
polish and foreign exhibitors’ participations in international trade fairs and exhibitions.
The company’s offer includes purchase of the exhibition area, stand construction,
complex tourists service including visa formalities, hotel accommodation booking,
organization of flights and local transfers, consulting service. The company provides
its Customers with free consulting regarding applying for grants from European funding programmes and accountancy in the area. It has the License of the Polish Tourist
Organizer and provides Signal Iduna insurance warranty. The company guarantees
professional high quality service to the Customers and competitive prices.
321
ORGANIZATORZY UDZIAŁU WYSTAWCÓW POLSKICH W TARGACH ZA GRANICĄ
MAXPOL sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa
tel: +48 22 628 0621, 629 9621, 625 1408
fax: +48 22 621 0373
e-mail: [email protected]
http://www.maxpol-targi.com.pl
2006, 2007
Firma Maxpol zajmuje się kompleksową organizacją wystąpień polskich wystawców na targach na Białorusi, w Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, Estonii,
we Francji, w Hiszpanii, Holandii, Indiach, Kazachstanie, na Litwie, Łotwie, w Meksyku, w Niemczech, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwecji, na Ukrainie, w USA,
w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, a także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Szeroki wachlarz usług obejmuje projektowanie, zabudowę i aranżację stoisk targowych, przewóz eksponatów i odprawy celne, organizację indywidualnego pobytu,
usługi promocyjne, reklamowe, tłumacze, hostessy, personel pomocniczy. Zajmuje
się również poszukiwaniem partnerów biznesowych dla firm. Maxpol jest laureatem
konkursu Lider Usług Targowych 2006 i 2007 za ogromny dorobek w dziedzinie organizacji udziału polskich wystawców w targach za granicą oraz promocję polskich
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.
Maxpol is a provider of services in the area of complex organization of foreign trade
fair participations of Polish exhibitors in Bielarus, Bulgaria, China, Croatia, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Hungary, India, Italy, Kazakhstan, Lithuania, Latvia,
Netherlands, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab
Emirates, United Kingdom, United States. A wide range of services includes design,
construction and development of exhibition stands, transportation of exhibits, custom
clearance service, stay organization for individuals, promotion and advertising services, hire of interpreters, hostesses and additional staff. The company also offers its
Customers business partners matchmaking. Maxpol is the Trade Fair Service Leader
2006 and 2007 Prize winner for great input in the area of organization of Polish companies’ foreign participations and the Polish businesses promotion abroad.
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel: +48 61/ 869 2000
fax: +48 61/ 869 2999
e-mail: [email protected]
http://www.mtp.pl
Międzynarodowe Targi Poznańskie są liderem rynku wystawienniczego w Polsce.
Firma jest członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego
i CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. Posiada własne
największe w Polsce centrum targowe o powierzchni ponad 110 tys. m2 terenu
w halach wystawienniczych i prawie 35 tys. m2 terenu otwartego. Jest organizatorem ponad 50 specjalistycznych targów branżowych corocznie. Nowoczesna
infrastruktura obiektów targowych jest dopasowana do potrzeb i oczekiwań wystawców i zwiedzających, Pozwala na dogodne kształtowanie powierzchni ekspozycji
i prowadzenie spotkań. Pawilony targowe są w pełni klimatyzowane, wyposażone
w kanały medialne – media gwarantujące wysoką jakość i szybkość informacji.
Firma oferuje pełen zakres usług w ramach zabudowy powierzchni i obsługi logisty-
322
ORGANIZATORZY UDZIAŁU WYSTAWCÓW POLSKICH W TARGACH ZA GRANICĄ
cznej produktów : transport, usługi celne, spedycję, usługi gastronomiczne. Sale
konferencyjne znajdujące się w obiektach MTP przystosowane są do organizacji
przedsięwzięć szkoleniowych, edukacyjnych i biznesowych. Firma jest również organizatorem grupowych wystąpień polskich na targach poza granicami kraju.
Poznań International fair is the leading Polish exhibition organizer. The company is
a member of UFI – the Global Association of the Exhibition Industry and CENTREX –
International Exhibition Statistics Union. It owns and operates the biggest fairground
in Poland with over 110,000 sq. m. of indoor exhibition space and almost 35,000 sq.
m. of outdoor exhibition space. PIF is the organizer of over 50 specialist exhibitions
in the most important sectors of industry and economy held annually. The modern
fairground’s infrastructure is well-equipped to meet all exhibitors’ and visitors’ requirements, allowing to shape space and construction solutions to their needs and
to organize business meetings at their convenience. All pavilions are air-conditioned
and equipped with media channels enabling high-quality and high-speed transfer
of information. The company provides a wide range of services including exhibition stand development , comprehensive logistics services such as transportation of
products, customs clearance and expedition of goods as well as catering services.
The conference halls situated in the PIF fairgrounds are adapted for training and
educational activities and for the organization of business meetings. The company is
also the organizer of joint participations of Polish exhibitors in exhibitions abroad.
2005
POLEXPO EXHIBITIONS sp. z o.o.
ul. Bohdanowicza 13, 02-127 Warszawa
tel: +48 22 658 1818, 658 1819
fax: +48 22 822 0979, 883 0297
e-mail: [email protected]
http://www.polexpo.pl
Organizator udziałów polskich firm w zagranicznych imprezach targowych. Organizator wystaw narodowych z cyklu Polish Business Days i Business Polska. Ponadto
usługi projektowania, budowy i kompleksowego wyposażania stoisk targowych.
Eksport usług targowych.
The organizer of foreign trade fair participations for Polish companies. Organizer of
national exhibitions: Polish Business Days and Business Poland. Designing and turnkey construction of trade fair stands. Export of trade fair services.
Targi Bydgoskie Sawo sp. z o.o.
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
tel: +48 52 581 1177
fax: +48 52 581 1176
e-mail: [email protected]
http://www.sawo.pl
Organizator targów, wystaw, konferencji i seminariów oraz misji gospodarczych i prezentacji firm polskich w targach za granicą. Projektowanie, budowa
i wyposażanie stoisk ekspozycyjnych, usługi wydawnicze, reklamowe i promocyjne.
323
ORGANIZATORZY UDZIAŁU WYSTAWCÓW POLSKICH W TARGACH ZA GRANICĄ
Nagrody i wyróżnienia za wysoką jakość świadczonych usług: Medal Prezydenta
Bydgoszczy – za szczególne zasługi dla rozwoju Bydgoszczy; Puchar Wojewody
Bydgoskiego – za osiągnięcia w promocji regionu kujawsko-pomorskiego; Medal
Głównego Inspektora Pracy – za zasługi dla ochrony pracy; Nagroda „HERMES
– znak kujawsko-pomorskiej solidarności“ – nadana przez Kapitułę Kujawsko-Pomorskiego Znaku Jakości.
Organization of trade fairs, exhibitions, conferences, seminars as well as trade fair
participations and the Polish companiesď presentations at trade fairs and exhibitions
abroad. Stand design, construction and equipment, publishing, advertising and promotional services. Numerous awards and prizes for high quality service: Medal of
President of Bydgoszcz – for special services to the development of the Bydgoszcz
City; Cup of Bydgoszcz Province Governor – for the achievements in the field of
Pomorze and Kujawy region promotion; Medal of Chief Work Inspection Officer
– for the achievements in the field of safety at work; „HERMES” award – a symbol of
Pomorze and Kujawy liability – awarded by the Jury of Pomorze and Kujawy Quality
Marks.
Targi Lipskie Polska sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
tel: +48 22 653 6552, 653 6553, 653 6554
fax: +48 22 653 6551
e-mail: [email protected]
http://www.targilipskie.pl
Przedstawicielstwo Targów Lipskich w Polsce oferuje pomoc opartą na długoletniej
wiedzy praktycznej w połączeniu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi, świadczoną wystawcom przy przygotowaniach ich wystąpienia jeszcze
na długo przed targami. Firma oferuje pełen zakres usług, począwszy od wyboru
targów i przygotowania udziału w targach, po przedsprzedaż biletów wstępu oraz
organizację wyjazdu i rezerwację hotelu. Korzystając z ofert firm siostrzanych oraz
firm współpracujących z Targami Lipskimi, klient ma możliwość skorzystania z kompleksowej obsługi swojego wystąpienia, obejmującej projekt stoiska, wyposażenie
gastronomiczne, transport i zakwaterowanie oraz obsługę w trakcie targów.
The company is the representative of Leipziger Messe in Poland. It offers assistance
to Exhibitors in preparing their participation in exhibitions utilizing long-lasting experience and modern technical solutions. A wide range of services provided in cooperation with the sister-companies and other partners of Leipziger Messe includes
consulting on the choice of exhibition, developing of preparation stage, complex
development of exhibition stand including design and construction of a stand, catering, transportation, accommodation booking and comprehensive service during the
exhibition.
324
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
World Expo International sp. z o.o.
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel: +48 52 321 6910
fax: +48 52 321 6905
e-mail: [email protected]
http://www.world-expo.com.pl
Organizacja polskich wystąpień zbiorowych podczas międzynarodowych targów
branżowych na świecie oraz misji handlowych i polskich pawilonów narodowych
podczas zagranicznych targów branżowych i wystaw gospodarczych m.in. na
Białorusi, w Chinach, Francji, Iranie, Kazachstanie, Niemczech, Rosji, Rumunii, Syrii,
na Ukrainie i Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i innych państwach.
Organization of trade fair participations worldwide as well as trade missions and
Polish national pavilions at specialist trade fairs and exhibitions in: Belarus, China,
France, Hungary, Iran, Kazakhstan, Germany, Russia, Romania, Syria, Ukraine, United
Kingdom and in other countries.
Targi za granicą z udziałem polskich wystawców
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
SAUDI HEALTHCARE SAUDI
HOSPITAL
medyczna
Arabia
Saudyjska
Dżudda
maj
WEI
MENA – EX
górnicza
Arabia
saudyjska
Dżudda
maj
WEI
ARMINERA
górnicza
Argentyna
Buenos Aires
28-30 kwiecień
WEI
EXPOMEDICAL
medyczna
Argentyna
Buenos Aires
wrzesień
WEI
HOSPIMEDICA
medyczna
Australia
Sydney
14-16 maj
WEI
AUTO-SHOW
motoryzacja
Azerbejdżan
Baku
13-16 marzec
MAXPOL
AQUA THERM
instalacje
Azerbejdżan
Baku
wrzesień
KIG, MTP
BIHE
tekstylna, medyczna
Azerbejdżan
Baku
wrzesień
KIG
BAKUBUILD
budowlana
Azerbejdżan
Baku
październik
KIG, MTP
AUTOTECHEXPO
motoryzacja
Białoruś
Mińsk
marzec
MAXPOL
MASZYNOSTROJENIE
maszynowa
Białoruś
Mińsk
marzec
KIG
STROJEXPO
budowlana
Białoruś
Mińsk
marzec
KIG
AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA
techniczna
Białoruś
Mińsk
31 marzec
– 3 kwiecień
KIG
WATER&HEAT
budowlana, instalacje
Białoruś
Mińsk
kwiecień
KIG, POLEXPO
MIŃSKI SALON MEBLOWY
meblowa
Białoruś
Mińsk
kwiecień
KIG
KIG
ogrodnictwo ochrona
KWIATY, NASIONA, SAD, OGRÓD
środowiska
Białoruś
Mińsk
21-24
kwiecień
CHEMISTRY OIL&GAS
chemiczna
Białoruś
Mińsk
maj
KIG
BIEŁAGRO
spożywcza, rolnicza,
opakowania
Białoruś
Mińsk
2-5 czerwiec
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
325
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
326
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
FOOD INDUSTRY
technologia
spożywcza
opakowania
Białoruś
Mińsk
2-5 czerwiec
KIG
PISHCHVAYA INDUSRTIYA
spożywcza, rolnicza
Białoruś
Mińsk
2-5 czerwiec
MAXPOL
PACKAGING AND LABEL
opakowania
Białoruś
Mińsk
2-5 czerwiec
MAXPOL
BUDPRAGRES
budowlana
Białoruś
Mińsk
1-4 wrzesień
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
WORLD OF PACKAGING
MODERN LABEL, POLYMERS
AND GLASS
opakowania
Białoruś
Mińsk
9-12 wrzesień
MAXPOL
FURNITURE
budowlana
Białoruś
Mińsk
październik
POLEXPO
TEKSTYLIA
tekstylna
Białoruś
Mińsk
październik
POLEXPO
AQUA THERM
instalacje
Białoruś
Mińsk
listopad
KIG
PRODEXPO
spożywcza,
opakowania
Białoruś
Mińsk
listopad
KIG
AUTOBIELSERVIS
motoryzacja
Białoruś
Mińsk
3-6 listopad
KIG
BIEŁPRODUKT
spożywcza,
opakowania
Białoruś
Mińsk
8-11 grudzień
KIG
BUDOWA I ODBUDOWA
budowlana
Bośnia
i Hercegowina
Sarajewo
maj
KIG
PHARM
medyczna, sprzęt
labolatoryjny
Brazylia
Sao Paulo
kwiecień
WEI
M&T EXPO
górnicza
Brazylia
Sao Paulo
2-6 czerwiec
WEI
EXPOSIBRAM
górnicza
Brazylia
Bello
Horizonte
wrzesień
WEI
AGRA
rolnicza, opakowania
Bułgaria
Płowdiw
18-22 luty
MAXPOL, KIG
FOODTECH
spożywcza, rolnicza
Bułgaria
Płowdiw
maj
MAXPOL, MTP
MEBELTECH
meblowa
Bułgaria
Plowdiw
maj
MTP
MT KONSUMPCYJNE
wielobranżowa:
kosmetyczna,
meblowa, spożywcza
Bułgaria
Płowdiw
maj
KIG, MAXPOL,
TEXMOD
przemysł lekki
Bułgaria
Płowdiw
maj
MAXPOL
AUTOTECH MOTOR SHOW
PLOVDIV
motoryzacja
Bułgaria
Płowdiw
wrzesień
KIG
ITF – MT TECHNICZNE
maszynowa,
techniczna,
budowlana, obróbka
Bułgaria
drewna chemia,
energetyka, instalacje,
ochrona środowiska
Płowdiw
wrzesień
KIG, POLEXPO
STROYTECH / AQUATECH
budowlana, instalacje
Bułgaria
Płowdiw
wrzesień
MAXPOL, MTP
BULGARIA BUILDING WEEK
budowlana
Bułgaria
Sofia
10-14 marzec
KIG, MTP
TECHNOMEBEL
meblowa
Bułgaria
Sofia
25-28 marzec
KIG, MTP
BULGARIA BUILDING WEEK
INTERIOR
budowlana
Bułgaria
Sofia
24-28 kwiecień
MTP
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
BULMEDICA BULDENTAL
medyczna
Bułgaria
Sofia
12-15 maj
KIG, WEI
BULTHERM
budowlana, instalacje
Bułgaria
Sofia
26-29 maj
KIG
EXPOENERGY
energetyka,
techniczna
Bułgaria
Sofia
26-29 maj
KIG
WATER SOFIA
instalacje
Bułgaria
Sofia
26-29 maj
KIG
AUTOSHOW MOTORSHOW
motoryzacja
Bułgaria
Sofia
12-21czerwiec
KIG
KIG, MTP
KIG, MTP
ŚWIAT MEBLI
meblowa
Bułgaria
Sofia
1417 październik
INTER FOOD & DRINK
spożywcza,
opakowania
Bułgaria
Sofia
11-14 listopad
TRZY KLUCZE
budowlana
Bułgaria
Warna
listopad
KIG
EXPONOR
górnicza
Chile
Antofagasta
15-19 czerwiec
WEI
HONG KONG MEDICAL &
HEALTH CARE FAIR
medyczna
Chiny
Hongkong
sierpień
WEI
CHINA MED
medyczna
Chiny
Pekin
kwiecień
WEI
CHINA COAL & MINING EXPO
górnicza
Chiny
Pekin
listopad
WEI
SIAL
spożywcza
Chiny
Szanghaj
19-21 maj
MAXPOL,
SWEETS CHINA
spożywcza
Chiny
Szanghaj
wrzesień
MAXPOL,
WORLD FOOD CHINA
spożywcza, rolnicza
Chiny
Szanghaj
wrzesień
MAXPOL
FASHION & LEISURE
tekstylna
Chorwacja
Zagrzeb
luty
MTP
ZAGREB AUTO SHOW
motoryzacja
Chorwacja
Zagrzeb
marzec
KIG, MAXPOL
TEGRA/CRAFTS FAIR
budowlana,
maszynowa
Chorwacja
Zagrzeb
kwiecień
KIG, MTP,
POLEXPO
HEALTH AND BEATY
kosmetyczna
Chorwacja
Zagrzeb
maj
KIG
FASHION DAYS
tekstylna, obuwie,
wyroby skórzane
Chorwacja
Zagrzeb
wrzesień
MTP
MT JESIENNE
wielobranżowa:
instalacje,
spożywcza, tekstylna,
energetyka,
maszynowa, ochrona
środowiska
Chorwacja
Zagrzeb
wrzesień
KIG, MTP,
POLEXPO
AMBIENTA
meblowa
Chorwacja
Zagrzeb
październik
KIG, MTP,
POLEXPO
STYL KABO WIOSNA
tekstylna
Czechy
Brno
17-19 luty
KIG, POLEXPO
MOBITEX / DOMO
meblowa
Czechy
Brno
18-22 marzec
MAXPOL,
POLEXPO
IBF / SHK
budowlana
Czechy
Brno
21-25 kwiecień
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
AUTOTEC/AUTOSALON
motoryzacja
Czechy
Brno
6-14 czerwiec
MAXPOL,
POLEXPO
STYL KABO JESIEŃ
tekstylna
Czechy
Brno
sierpień
POLEXPO
EMBAX PRINT
opakowania
Czechy
Brno
19-22 wrzesień
KIG
INVEX
informatyczna
Czechy
Brno
październik
POLEXPO
327
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
328
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
MEDICAL FAIR BRNO
HOSPIMEDICA
medyczne
Czechy
Brno
2023 październik
KIG, WEI
Praga
31 marzec
– 3 kwiecień
KIG, SOMA
AMPER
elektrotechnika
Czechy
AQUA-THERM PRAHA
budowlana
Czechy
Praga
listopad
MAXPOL, MTP
CIFF
tekstylna
Dania
Kopenhaga
luty
WEI
MENA MED TECH
medyczna
Egipt
Kair
wrzesień
WEI
EST BUILD
budowlana
Estonia
Tallin
1-4 kwiecień
KIG
GARDENING & LANDSCAPING
ogrodnictwo
Estonia
Tallin
17-19 maj
KIG
FINBUILD
budowlana
Finlandia
Helsinki
wrzesień
POLEXPO
LINGERIE
tekstylna
Francja
Paryż
Luty
POLEXPO
EQUIP AUTO
motoryzacja
Francja
Paryż
październik
MAXPOL
HEALTH INGREDIENTS EUROPE
NATURAL INGREDIENTS
spożywcza, rolna
Francja
Paryż
listopad
MAXPOL
FINEX
tekstylna
Grecja
Ateny
Luty
WEI
INFACOMA
budowlana
Grecja
Saloniki
19-22 luty
KIG
CAUCASUS HEALTHCARE
medyczna
Gruzja
Tbilisi
czerwiec
WEI
CONSTRUMAT
budowlana
Hiszpania
Barcelona
20-24 kwiecień
MAXPOL
BEBES & MAMAS
przemysł lekki
Hiszpania
Barcelona
listopad
MAXPOL
FERROFORMA
narzędzia, maszynowa Hiszpania
Bilbao
25-28 marzec
KIG
CONSTRUTEC
budowlana
Madryt
październik
KIG
MATELEC
elektrotechnika
Hiszpania
Madryt
październik
KIG
LABORALIA
bezpieczeństwo
Hiszpania
Walencja
maj
SAWO
IBERFLORA
ogrodnictwo
Hiszpania
Walencja
październik
KIG
PLMA’S WORLD OF PRIVATE
LABEL
marki własne
Holandia
Amsterdam
26-27 maj
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
HORTI FAIR
ogrodnictwo
Holandia
Amsterdam
październik
KIG
CHEMTECH PHARMA WORLD
EXPO
medyczna
Indie
Mumbai
luty
WEI
HEALTH INDIA
medyczna
Indie
New Delhi
wrzesień
WEI
IFE
spożywcza
Indie
New Delhi
2-4 grudzień
MAXPOL
WEI
Hiszpania
MINING INDONESIA
górnicza
Indonezja
Dżakarta
1417 październik
FOODEX JAPAN
spożywcza
Japonia
Tokio
3-6 marzec
MAXPOL
BIO FORUM & BIO EXPO
medyczna
Japonia
Tokio
1-3 lipiec
WEI
SIAL
spożywcza, rolnicza
Kanada
Montreal
1-3 kwiecień
MAXPOL
KAZBUILD
budowlana
Kazachstan
Ałmaty
3-6 marzec
KIG, MTP
FOODEXPO, FOODTEK
spożywcza
Kazachstan
Ałmaty
21-24 kwiecień
KIG
PACKTEK
opakowania
Kazachstan
Ałmaty
21-24 kwiecień
KIG
KIHE
medyczna
Kazachstan
Ałmaty
maj
WEI
AQUA-THERM
budowlana, instalacje
Kazachstan
Ałmaty
czerwiec
KIG,,MAXPOL,
MTP
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
MEBEL INTERIOR
meblowa, obróbka
drewna
Kazachstan
Ałmaty
czerwiec
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
KAZINTERBEAUTY
kosmetyczna
Kazachstan
Ałmaty
wrzesień
KIG
KAZBUILD
budowlana
Kazachstan
Ałmaty
2-5 wrzesień
KIG, MAXPOL,
MTP, POLEXPO
MINIG WORLD CENTRAL ASIA
górnictwo
Kazachstan
Ałmaty
16-18 wrzesień
WEI
AUTOSHOW
motoryzacja
Kazachstan
Ałmaty
październik
KIG ,MAXPOL
WORLD FOOD / WORLD
FOODTECH
spożywcza, rolna,
opakowania
Kazachstan
Ałmaty
3-6 listopad
KIG , MAXPOL
ASTANA BUILD
budowlana
Kazachstan
Astana
20-22 maj
KIG, MTP
INTERFOOD
spożywcza,
opakowania
Kazachstan
Astana
11-13 czerwiec
KIG
AGROPRODEXPO
spożywcza
technologie
Kazachstan
Astana
październik
KIG
ATYRAUBUILD
budowlana
Kazachstan
Atyrau
22-24 kwiecień
MTP
MINTEK
górnictwo
Kazachstan
Karaganda
czerwiec
WEI
MEDICARE AFRICA EXPO
MEMDEX KENYA
medyczna
Kenia
Nairobi
lipiec
WEI
KIMES TARGI MEDYCZNIE
I WYPOSAŻENIA SZPITALI
medyczna
Korea
Seul
marzec
WEI
AGROBALT
spożywcza, rolnicza
ogrodnictwo,
opakowania
Litwa
Kowno
wrzesień
KIG
BMT, BMTF, BALDAI
meblowa
Litwa
Wilno
25-28 marzec
KIG, MAXPOL
RESTA
budowlana
Litwa
Wilno
7-10 kwiecień
KIG, MAXPOL,
MTP
BALTTECHNIKA / AGROBALT
ochrona środowiska,
spożywcza, rolnicza
Litwa
Wilno
19-22 maj
KIG
BALTMEDICA
medyczna
Litwa
Wilno
17-19 wrzesień
KIG
BALTIC TEXTILE+ LEATHER
tekstylna
Litwa
Wilno
23-25 wrzesień
KIG
BMT, BMTTECH
meblowa, obróbka
drewna
Wilno
1517 październik
KIG, MAXPOL
KIG
Litwa
energetyka
energetyka
Łotwa
Ryga
5-8 marzec
MAJA I
budowlana
Łotwa
Ryga
11-15 marzec
KIG
INTERTEXTIL BALTICUM
tekstylna
Łotwa
Ryga
3-5 kwiecień
KIG, WEI
GARDEN FLORA RIGA AGRO
rolnictwo,
ogrodnictwo
Łotwa
Ryga
16-19 kwiecień
KIG
MEDBALTICA
medyczna
Łotwa
Ryga
maj
KIG
RIGA INTERNATIONAL MOTOR
SHOW
motoryzacja
Łotwa
Ryga
7-10 maj
KIG, MAXPOL
BABY WORLD RIGA
wielobranżowa
Łotwa
Ryga
22-24 maj
MAXPOL
RIGA FOOD/ RYGA GASTRO
spożywcza,
opakowania
Łotwa
Ryga
9-12 wrzesień
KIG, POLEXPO
MAJA II
budowlana
Łotwa
Ryga
październik
KIG
329
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
330
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
BALTIC FURNITURE
meblowa
Łotwa
Ryga
1-4 październik
KIG
ENVIRONMENT AND ENERGY
ochrona środowiska
Łotwa
Ryga
26-28 listopad
KIG
M-PLAS
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
Malezja
Kuala Lumpur
4-7 listopad
AS
TEC’AUTO
motoryzacja
Maroko
Casablanca
listopad
MAXPOL
EXPO PACK
opakowania
Meksyk
Meksyk
czerwiec
KIG
CITY BUILD
budowlana
Mołdowa
Kiszyniów
marzec
KIG
MOLDCONSTRUCT
budowlana
Mołdowa
Kiszyniów
18-21 marzec
KIG
MOLDENERGY
energetyka
Mołdowa
Kiszyniów
18-21 marzec
KIG
FOOD&DRINK, PACKAGING
spożywcza,
opakowania
Mołdowa
Kiszyniów
20-24 maj
KIG
MOLD MEDIZIN MOLD DENT
medyczna
Mołdowa
Kiszyniów
wrzesień
KIG, WEI
FARMER MOLDAGROTECH
rolnictwo,
ogrodnictwo
Mołdowa
Kiszyniów
październik
KIG
FRUIT LOGISTICA
spożywcza,
opakowania,
przemysł lekki
Niemcy
Berlin
4-6 luty
MAXPOL,
POLEXPO,
SAWO
BOOT DUSSELDORF
jednostki pływające
Niemcy
Duesseldorf
17-25 styczeń
AS
EUROCIS
tech. komunikacji,
informacji
i bezpieczeństwa
Niemcy
Duesseldorf
10-12 luty
AS
GLOBAL SHOES & ACCESSORIES
skóra, wyroby
skórzane,obuwie
Niemcy
Duesseldorf
12-14 marzec
AS
GDS/ GLS
obuwie, skóra
Niemcy
Duesseldorf
13-15 marzec
AS
BEAUTY INTERNATIONAL
kosmetyczna
Niemcy
Duesseldorf
20-22 marzec
AS
TOP HAIR INTERNATIONAL
fryzjerstwo
Niemcy
Duesseldorf
21-22 marzec
AS
PROWEIN
żywność
Niemcy
Duesseldorf
29-31 marzec
AS
NEWCAST
metalurgia
Niemcy
Duesseldorf
23-25 czerwiec
AS
CARAVAN SALON
turystyka, sport,
hobby
Niemcy
Duesseldorf
28 sierpień
– 6 wrzesień
AS
IAM
inwestycje
Niemcy
Duesseldorf
Wrzesień
AS
GDS/GLS
obuwie, skóra
Niemcy
Duesseldorf
Wrzesień
AS
TOUR NATUR
turystyka, sport,
hobby
Niemcy
Duesseldorf
4-6 wrzesień
AS
GLOBAL SHOES & ACCESSORIES
skóra, wyroby
skórzane,obuwie
Niemcy
Duesseldorf
10-12 wrzesień
AS
REHACARE
medycyna, zdrowie
Niemcy
Duesseldorf
1417 październik
AS
A+A TARGI BEZPIECZEŃSTWA
bezpieczeństwo pracy Niemcy
Duesseldorf
3-6 listopad
AS, POLEXPO,
SAWO
MEDICA COMPAMED
medycyna, zdrowie
Niemcy
Duesseldorf
18-20 listopad
AS, POLEXPO
MODATEX FASHION FAIR
tekstylna
Niemcy
Essen
Lipiec
POLEXPO
ESSEN MOTOR SHOW
motoryzacja
Niemcy
Essen
Listopad
MAXPOL
BEAUTY WORLD
kosmetyczna
Niemcy
Frankfurt/Main Styczeń
POLEXPO
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
HEIMTEXTIL
tekstylna
Niemcy
Frankfurt/Main Styczeń
PAPERWORLD
opakowania
Niemcy
Frankfurt/Main
31 styczeń
– 3 luty
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
POLEXPO
MAXPOL,
POLEXPO
CHRISTMASWORLD
wielobranżowa
Niemcy
Frankfurt/Main 1-4 luty
MAXPOL
ISH FRANKFURT
budowlana
Niemcy
Frankfurt/Main 10-14 marzec
MAXPOL
POLEXPO
TECHTEXTIL
tekstylna
Niemcy
Frankfurt/Main czerwiec
DOMOTEX
budowlana
Niemcy
Hanower
styczeń
POLEXPO
BABY + KIND MESSE
przemysł lekki
Niemcy
Hanower
marzec
MAXPOL
HANOVER MESSE
przemysłowa,
maszynowa,
techniczna
Niemcy
Hanower
kwiecień
POLEXPO
LIGNA +
obróbka drewna,
przemysł leśny
Niemcy
Hanower
18-22 maj
MTP
AGRITECHNIKA
rolnicza, spożywcza
Niemcy
Hanower
listopad
POLEXPO
IMM
meblowa
Niemcy
Kolonia
styczeń
POLEXPO
ISM
spożywcza
Niemcy
Kolonia
1-4 luty
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
PROSWEETS
opakowania,
spożywcza
Niemcy
Kolonia
1-4 luty
MAXPOL,
POLEXPO
INTERZUM
meblowa
Niemcy
Kolonia
maj
POLEXPO
KIG, POLEXPO
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
SPOGA I GAFA
meblowa
Niemcy
Kolonia
30 sierpień
– 1 wrzesień
KIND + JUGEND
tekstylna
Niemcy
Kolonia
17-20 wrzesień
ORGATEC
meblowa
Niemcy
Kolonia
październik
POLEXPO
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
TARGI LIPSKIE
spożywcza
Niemcy
Kolonia
1014 październik
TERRATEC
ochrona środowiska
Niemcy
Lipsk
27-29 styczeń
ENERTEC
energetyka
Niemcy
Lipsk
27-29 styczeń
TARGI LIPSKIE
HAUS – GARTEN – FREIZEIT
ogrodnicza, rekreacja
Niemcy
Lipsk
7-15 luty
TARGI LIPSKIE
BEACH&BOAT
turystyczna
Niemcy
Lipsk
12-15 luty
TARGI LIPSKIE
ZULIEFERMESSE
kooperacja
Niemcy
Lipsk
24-27 luty
TARGI LIPSKIE
INTEC
przemysł ciężki
Niemcy
Lipsk
24-27 luty
TARGI LIPSKIE
LEIPZIGER BUCHMESSE TARGI
KSIĄŻKI
wydawnicza
Niemcy
Lipsk
12-15 marzec
TARGI LIPSKIE
THERAPIE
medycyna, zdrowie,
Niemcy
Lipsk
19-21 marzec
TARGI LIPSKIE
AMI
motoryzacja
Niemcy
Lipsk
28 marzec
– 1 kwiecień
MAXPOL, TARGI
LIPSKIE
AMITEC
motoryzacja
Niemcy
Lipsk
28 marzec
– 1 kwietnia
MAXPOL, TARGI
LIPSKIE
CADEAUX
wyposażenia wneętrz,
Niemcy
wielobranżowe
Lipsk
5-7 wrzesień
TARGI LIPSKIE
MIDORA
biżuteria, zegarki
Lipsk
5-7 wrzesień
TARGI LIPSKIE
ANUGA
Niemcy
331
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
MODELL – HOBBY – SPIEL
Modelarstwo
i zabawki,
wielobranżowe
Niemcy
Lipsk
2-4 październik
TARGI LIPSKIE
SHKG
inst. grzewcze
i sanitarne
Niemcy
Lipsk
28-30
październik
TARGI LIPSKIE
GAESTE
gastronomia,
hotelarstwo
Niemcy
Lipsk
8-11 listopad
TARGI LIPSKIE
TOURISTIK & CARAVANING
INTERNATIONAL
turystyczna
Niemcy
Lipsk
18-22 listopad
TARGI LIPSKIE
BAU
budowlana
Niemcy
Monachium
styczeń
POLEXPO
TRANSPORT & LOGISTYKA
motoryzacyjna
Niemcy
Monachium
maj
POLEXPO
IBA Światowe Targi Piekarstwa
spożywcza
Niemcy
Monachium
3-9 październik
SAWO
EXTEMIN
górnicza
Peru
Arequipa
wrzesień
WEI
ALIMENTARIA
spożywcza
Portugalia
Lizbona
19-22 marzec
POLEXPO
NORDMEDICA
medyczna
Portugalia
Porto
maj
WEI
CONCRETA
budowlana
Portugalia
Porto
październik
MAXPOL
INTERMEBEL
meblowa
Rosja
Kazań
maj
POLEXPO
EXPO UGOL KEMEROWO
górnictwo
Rosja
Kemerowo
wrzesień
WEI
Rosja
Krasnodar
26 luty
– 1 marzec
MTP, POLEXPO
SOUTHERN ARCHITECTURE AND budowlana,
CONSTRUCTION FORUM
architektura
332
MEBEL DIEIREWOOBRABOTKA
meblowa. obróbka
drewna
Rosja
Krasnodar
marzec
KIG
YUGAGRO
rolnictwo,
opakowania,
technologia
spożywcza
Rosja
Krasnodar
listopad
KIG
ETYKIETA
poligrafia
Rosja
Moskwa
styczeń
KIG
KONSUMEXPO
wielobranżowe
Rosja
Moskwa
13-16 styczeń
MAXPOL, KIG,
WEI, POLEXPO
INTERPLASTICA/UPAKOVKA
opakowania,
tworzywa sztuczne
Rosja
Moskwa
27-30 styczeń
AS, MAXPOL
FEDERALNA HURTOWA
WYSTAWA ObuwiA i skóry
tekstylna
Rosja
Moskwa
luty
KIG, POLEXPO
AQUA-THERM
budowlana, instalacje
Rosja
Moskwa
3-6 luty
MAXPOL, KIG,
POLEXPO
PRODEXPO
spożywcza,
opakowania
Rosja
Moskwa
9-13 luty
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
OPTYKA
medyczna
Rosja
Moskwa
marzec
WEI
FEDERALNA HURTOWA
WYSTAWA TOWARÓW
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU
LEKKIEGO / TEXTILLEGPROM
tekstylna
Rosja
Moskwa
marzec
KIG, POLEXPO,
WEI
CHRISTMAS TIME
wielobranżowa
Rosja
Moskwa
marzec
KIG
INTERBYTCHIM
chemia, opakowania
Rosja
Moskwa
10-12 marzec
KIG
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
MIR CLIMATA / CLIMATE
WORLD MOSCOW
budowlana, instalacje
Rosja
Moskwa
10-13 marzec
KIG
INTERLAKOKRASKA
chemia, opakowania
Rosja
Moskwa
10-13 marzec
KIG
Moskwa
31 marzec
– 3 kwiecień
KIG, MTP,
POLEXPO
KIG
MOSBUILD
budowlana
Rosja
COMTRANS
motoryzacja
Rosja
Moskwa
kwiecień
MIPS Targi BEZPIECZENSTWA
bezpieczeństwo
Rosja
Moskwa
kwiecień
SAWO
FLOWEREX
ogrodnictwo
Rosja
Moskwa
9-12 kwiecień
KIG
MINING WORLD RUSSIA
górnictwo
Rosja
Moskwa
15-17 kwiecień
WEI
STROJTECH
budowlana
Rosja
Moskwa
17-20 kwiecień
KIG
WIRE RUSSIA
metalowa: kable, drut Rosja
Moskwa
12-13 maj
AS
ALUMINIUM/NON-FERROUS
metalurgia
Rosja
Moskwa
12-15 maj
AS
METALLURGY – LITMASH
metalurgia
Rosja
Moskwa
12-15 maj
AS
TUBE RUSSIA
metalowa: kable, drut
Rosja
Moskwa
12-15 maj
AS
EUROEXPOMEBLE
meblowa
Rosja
Moskwa
12-16 maj
KIG, POLEXPO
TECHNOFORUM
METALOOBRABOTKA
maszynowa
maszynowa, obrób.
metali
Rosja
Moskwa
25-29 maj
KIG
SHK MOSKWA
budowlana, instalacje
Rosja
Moskwa
26-29 maj
KIG, AS,
POLEXPO
ELEKTRO
elektrotechnika
Rosja
Moskwa
czerwiec
KIG, POLEXPO
ECWATECH
ochrona środowiska
Rosja
Moskwa
czerwiec
KIG
NAFTA, GAZ
nafta, gaz
Rosja
Moskwa
czerwiec
KIG
ROSUPAK
opakowania
Rosja
Moskwa
15-19 czerwiec
KIG
MIMS
motoryzacja
Rosja
Moskwa
sierpień
MAXPOL, KIG,
POLEXPO
LIESDREVMASH
obróbka drewna
Rosja
Moskwa
wrzesień
KIG
KWIATY
ogrodnictwo
Rosja
Moskwa
wrzesień
KIG
WORLD FOOD
spożywcza, rolnicza,
opakowania
Rosja
Moskwa
wrzesień
KIG,MAXPOL,
POLEXPO
FEDERALNA HURTOWA
WYSTAWA TOWARÓW
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU
LEKKIEGO
tekstylna
Rosja
Moskwa
wrzesień
KIG, POLEXPO
FEDERALNA HURTOWA
WYSTAWA OBÓWIE I SKÓRY
tekstylna
Rosja
Moskwa
wrzesień
KIG, POLEXPO
CHRISTMAS TIME
wielobranżowa
Rosja
Moskwa
wrzesień
KIG
KIG, POLEXPO
chemia
chemia
Rosja
Moskwa
29 wrzesień
– 2 październik
PIR
gastronomia,
hotelarstwo,
technologia
spożywcza
Rosja
Moskwa
październik
KIG
PODŁOGA
budowlana
Rosja
Moskwa
październik
KIG
333
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
INTERTOOL
narzędzia
Rosja
Moskwa
październik
KIG
ZŁOTA JESIEŃ
rolnictwo
Rosja
Moskwa
październik
KIG, POLEXPO
AGROPRODMASZ
spożywcza, rolnicza,
ogrodnictwo,
opakowania
Rosja
Moskwa
październik
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
ŚWIAT DZIECKA
przemysł lekki
Rosja
Moskwa
26-30
październik
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
INDUSTRIA PLASTMASS
chemia
Rosja
Moskwa
listopad
KIG
METAL EXPO
maszynowa
Rosja
Moskwa
listopad
KIG
KLUB MEBLOWY
meblowa
Rosja
Moskwa
listopad
KIG
MITEX
narzędzia
Rosja
Moskwa
listopad
POLEXPO
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
FLORYSTYKA
ogrodnictwo
Rosja
Moskwa
listopad
KIG
INGREDIENTS RUSSIA
spożywcza
Rosja
Moskwa
listopad
KIG, MAXPOL
MEBLE
meblowa
Rosja
Moskwa
23-27 listopad
KIG. POLEXPO
INTERLIGHT
oświetleniowa
Rosja
Moskwa
grudzień
POLEXPO
ZDRAWOOCHRANIENIE
medyczna
Rosja
Moskwa
5-9 grudzień
KIG, WEI
UGOL ROSSIJ & MINING
górnictwo
Rosja
Novokuźnieck
czerwiec
AS, WEI
BUILD AUTUMN
budowlana
Rosja
Samara
wrzesień
POLEXPO
OGRODY KWIATY
ogrodnictwo
Rosja
St. Petersburg
kwiecień
KIG
INTERFOOD, PRODTECH, FOOD
PACK, INGREDIENTS
spożywcza,
opakowania
Rosja
St. Petersburg
1-3 kwiecień
KIG, POLEXPO
INTERSTROYEXPO
budowlana
Rosja
St. Petersburg
21-25 kwiecień
KIG, POLEXPO
EXPOCHIMIA RUS-GAS -EXPO
chemia: nafta, gaz
Rosja
St. Petersburg
maj
KIG
energetyka I ELEKTROTECHNIKA
energetyka
Rosja
St. Petersburg
19-22 maj
KIG, POLEXPO
N.I.C.E., IDEAL BEAUTY
kosmetyczna,
opakowania
Rosja
St. Petersburg
21-25 maj
KIG, POLEXPO
BALTIC BUILD
budowlana
Rosja
St. Petersburg
wrzesień
POLEXPO
MIASTO. ARCHITEKTURA
I BUDOWNICTWO
budowlana
Rosja
Ufa
czerwiec
KIG
MODEXPO
tekstylna
Rumunia
Bukareszt
19-22 luty
KIG, POLEXPO,
WEI
KIDEX
wielobranżowa
Rumunia
Bukareszt
marzec
KIG
ROMTHERM
budowlana, instalacje
Rumunia
Bukareszt
3-7 marzec
MAXPOL, KIG
CONSTRUCT EXPO
ANTREPRENOR
budowlana
Rumunia
Bukareszt
3-7 marzec
MAXPOL, KIG,
MTP, POLEXPO
EXPO SECURITY
bezpieczeństwo
Rumunia
Bukareszt
kwiecień
MTP
ENVIRO
ochrona środowiska
Rumunia
Bukareszt
kwiecień
KIG
TIBCO
wielobranżowa
Rumunia
Bukareszt
kwiecień
KIG
CONSTRUCTEXPO UTILAJE
budowlana,
maszynowa
Rumunia
Bukareszt
1-4 kwiecień
KIG, MTP,
POLEXPO
ROMMEDICA
medyczna
Rumunia
Bukareszt
23-25 kwiecień
KIG, WEI
6-10 maj
KIG, MTP,
POLEXPO
CONSTRUCTEXPO AMBIENT
334
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
NAZWA TARGÓW
budowlana
Rumunia
Bukareszt
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
ALL PACK
opakowania
Rumunia
Bukareszt
20-23 maj
KIG, MAXPOL,
MTP
INDAGRA FOOD
spożywcza, rolnicza
Rumunia
Bukareszt
20-23 maj
KIG, MAXPOL,
MTP, POLEXPO
EXPOAPA
instalacje
Rumunia
Bukareszt
Czerwiec
KIG
ROMENVIROTEC
ochrona środowiska
Rumunia
Bukareszt
Czerwiec
KIG
COSMETICS BEAUTY HAIR
kosmetyczna
Rumunia
Bukareszt
Wrzesień
KIG, POLEXPO
BIFE TIMB
meblowa, obróbka
drewna
Rumunia
Bukareszt
9-13 wrzesień
KIG, MTP,
POLEXPO
SIAB
motoryzacja
Rumunia
Bukareszt
Październik
KIG, MAXPOL
TIB
chemia, maszynowa,
obróbka metali,
transport i elektryka
Rumunia
Bukareszt
4-7 listopad
KIG MTP,
POLEXPO
INDAGRA FARM
spożywcza, rolnicza,
ogrodnictwo
Rumunia
Bukareszt
4-7 listopad
KIG, MAXPOL,
MTP
BEOTRUCK
KIG
motoryzacja
Serbia
Belgrad
Marzec
BG CAR SHOW – MOTOPASSION motoryzacja
Serbia
Belgrad
Marzec
KIG , MAXPOL,
TARGI BUDOWNICTWA
budowlana
Serbia
Belgrad
Kwiecień
KIG ,MAXPOL
MT TECHNICZNE
energetyka,
elektotechnika,
maszynowa
Serbia
Belgrad
Maj
KIG
MEDIPHARM
medyczna
Serbia
Belgrad
Wrzesień
KIG
FURNITURE& EQUIPMENT
meblowa
Serbia
Belgrad
Listopad
KIG, MAXPOL,
POLEXPO
INTERNATIONAL AGRICULTURAL rolnicza, ogrodnictwo,
Serbia
FAIR
opakowania
Nowy Sad
Maj
KIG , MAXPOL
DANUBIUS GASTRO
spożywcza
Słowacja
Bratysława
22-25 styczeń
KIG
INTERMODA WIOSNA
tekstylna
Słowacja
Bratysława
Luty
KIG
CONECO
meblowa
Słowacja
Bratysława
31 marzec
– 4 kwiecień
KIG, POLEXPO
AUTOSALON MOTOR SHOW
motoryzacja
Słowacja
Bratysława
21-26 kwiecień
KIG
INPHARMED
medyczna
Słowacja
Bratysława
Maj
WEI
FLORA BRATYSŁAWA
ogrodnictwo
Słowacja
Bratysława
Maj
KIG
INTERBEAUTY
kosmetyczna
Słowacja
Bratysława
Wrzesień
KIG
INTERMODA JESIEŃ
tekstylna
Słowacja
Bratysława
Wrzesień
KIG
MODDOM
meblowa
Słowacja
Bratysława
Październik
KIG
AQUA-THERM
budowlana, instalacje
Słowacja
Nitra
5-8 luty
KIG
TARGI INŻYNIERYJNE
budowlana
Słowacja
Nitra
Maj
KIG
CHEMPLAST
chemiczna
Słowacja
Nitra
Maj
KIG
AGROKOMPLEX
spożywcza, rolnicza,
opakowania
Słowacja
Nitra
Sierpień
KIG
AQUA
budowlana, instalacje
Słowacja
Trencin
Wrzesień
KIG
DOM
budowlana, meblowa
Słowenia
Lublana
3-8 marzec
KIG
335
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
336
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
TARGI MEBLOWE
meblowa, obróbka
drewna
Słowenia
Lublana
Listopad
KIG, POLEXPO
VITAFOODS INTERNATIONAL
zdrowa żywność,
suplementy diety
Szwajcaria
Genewa
Maj
WEI
SCANBYGG / BYGGMASKINER
budowlana
Szwecja
Goteborg
31 marzec
– 3 kwiecień
MAXPOL
STOCKHOLM FURNITURE &
LIGHTING SHOW
meblowa,
elektrotechniczna
Szwecja
Sztokholm
luty
POLEXPO
SYRAUTO
motoryzacja
Syria
Damaszek
lipiec
KIG
INTERNATIONAL DAMASCUS
FAIR
wielobranżowa
Syria
Damaszek
wrzesień
KIG
HOSPIMEDICA THAILAND
medyczne
Tajlandia
Bangkok
16-18 wrzesień
AS
TIPREX
przetwórstwo
tworzyw sztucznych
Tajlandia
Bangkok
23-26 wrzesień
AS
PACK PRINT INTERNATIONAL
opakowania, poligrafia Tajlandia
Bangkok
23-26 wrzesień
AS
WIRE SOUTHEAST ASIA TUBE
SOUTHEAST ASIA
obróbka metali,
narzędzia,
spawalnictwo
Tajlandia
Bangkok
1315 październik
AS
DEFENSE &SECURITY
bezpieczeństwo
Tajlandia
Bangkok
listopad
SAWO
TIBS
Spożywcza
Tajwan
Taipei
marzec
SAWO
EXPOMED
Medyczna
Tunezja
Sfax
listopad
WEI
IBNUSINA
medyczna,
wyposażenie szpitali
Tunezja
Tunis
marzec
WEI
ISK SODEX ISTANBUL
Instalacje
Turcja
Stambuł
maj
KIG
RECYCLING ISTANBUL
ochrona środowiska
Turcja
Stambuł
czerwiec
KIG
MEDIST
medyczna
Turcja
Stambuł
wrzesień
WEI
OTOMOTIV
motoryzacja
Turcja
Stambuł
październik
MAXPOL
ISTANBUL PACKAGING FAIR
opakowania
Turcja
Stambuł
październik
KIG
GIDA
spożywcza
Turcja
Stambuł
listopad
MAXPOL
ENERGIA I CIEPŁO
eknergetyka, ochrona
środowiska
Ukraina
Donieck
luty
KIG
ARCHITEKTURA,
BUDOWNICTWO
budowlana
Ukraina
Donieck
11-14 marzec
KIG
MEBLE, WYPOSAŻENIE WNĘTRZ Meblowa
Ukraina
Donieck
kwiecień
KIG
ENERGETYKA,
ELEKTROTECHNIKA,
AUTOMATYKA
Energetyka,
elektrotechnika
Ukraina
Donieck
czerwiec
KIG
METALLURGY UKRAINE
metalurgia
Ukraina
Donieck
czerwiec
AS
UGOL & MINING
górnictwo
Ukraina
Donieck
2-5 wrzesień
AS
STROYTECH -TARGI
BUDOWLANE
budowlana
Ukraina
Donieck
październik
KIG
SODEX
budowlana
Ukraina
Kijów
styczeń
MAXPOL
OKNA, DRZWI, PROFILE
budowlana
Ukraina
Kijów
27-30 styczeń
KIG, POLEXPO
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
KIEV FASHION
tekstylna
Ukraina
Kijów
luty
KIG, MAXPOL,
MTP
TABLE WARE
naczynia, szkło,
ceramika
Ukraina
Kijów
luty
MTP
WORLD OF GIFTS
prezenty, upominki,
dekoracje
Ukraina
Kijów
luty
MTP
KIEV AGRI HORT
rolnicza
Ukraina
Kijów
luty
POLEXPO
INTER AGRO
rolnicza
Ukraina
Kijów
4-6 luty
MTP, POLEXPO
KIEV BUILD
budowlana
Ukraina
Kijów
24-27 luty
KIG,MAXPOL,
MTP
FURN’ EQUIP DREMA UKRAINA
przemysł drzewny
i meblarski
Ukraina
Kijów
24-27 luty
MTP
PROD TECH MASH
spożywcza,
technologie,
opakowania
Ukraina
Kijów
24-27 luty
KIG, MAXPOL,
MTP, POLEXPO
BUDOWNICTWO
I ARCHITEKTURA
budowlana
Ukraina
Kijów
marzec
KIG, MAXPOL,
MTP, POLEXPO
FORUM PRZEMYSŁOWE
maszynowa,
techniczna
Ukraina
Kijów
marzec
POLEXPO
KIEV EXPO MEBEL
meblowa
Ukraina
Kijów
marzec
KIG, MAXPOL,
MTP, POLEXPO
MARGO / CHOŁOD
spożywcza,
technologie
Ukraina
Kijów
3-6 marzec
KIG
AUTOTECH SERVICE, INTER
NAFTOGAZ, STACJE PALIW,
GUMA, CHIM TECH
motoryzacja
Ukraina
Kijów
11-14 marzec
MAXPOL
INTERTOOL
narzędzia
Ukraina
Kijów
31 marzec
– 3 kwiecień
KIG
UNIVERSE OF BEAUTY AND
HEALTH
kosmetyczna
Ukraina
Kijów
kwiecień
KIG
PAKUKRAINA ETYKIETKA
opakowania, poligrafia Ukraina
Kijów
kwiecień
KIG, MAXPOL
RECYCLING
ochrona środowiska
Ukraina
Kijów
kwiecień
KIG
ZOOWETEXPO
wielobranżowa
Ukraina
Kijów
kwiecień
KIG
FLOWERS & HORTECH
ogrodnictwo
Ukraina
Kijów
1-3 kwiecień
KIG
ELCOM UKRAINE
elektrtechnika
Ukraina
Kijów
6-9 kwiecień
KIG, POLEXPO
BABY EXPO
wielobranżowa
Ukraina
Kijów
7-10 kwiecień
KIG, , POLEXPO
INTERPLASTICA / INTERFARBA
chemia
Ukraina
Kijów
14-17 kwiecień
KIG
SIA
motoryzacja
Ukraina
Kijów
maj
KIG, MAXPOL
AQUA THERM KIEV
budowlana, instalacje
Ukraina
Kijów
13-16 maj
KIG, MAXPOL,
MTP
CHLEB, WYROBY CUKIERNICZE
spożywcza,
opakowania
Ukraina
Kijów
czerwiec
KIG
AGRO
rolnicza
Ukraina
Kijów
czerwiec
KIG
WORLD OF GIFTS
prezenty, upominki,
dekoracje
Ukraina
Kijów
sierpień
MTP
337
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
338
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
TABLE WARE
naczynia, szkło,
ceramika
Ukraina
Kijów
sierpień
MTP
BUDEXPO
budowlana
Ukraina
Lwów
wrzesień
KIG
Kijów
wrzesień
KIG, MAXPOL,
MTP, POLEXPO
KIG, POLEXPO
BUDOWNICTWO
I ARCHITEKTURA
budowlana
ŚWIATŁO I elektotechnika
elektotechnika
Ukraina
Kijów
wrzesień
BUILDTECH
motoryzacja
Ukraina
Kijów
wrzesień
MAXPOL
TIR
motoryzacja
Ukraina
Kijów
wrzesień
MAXPOL
POLIGRAFIA
poligraficzna
Ukraina
Kijów
wrzesień
KIG
UPAKOVKA & INPRODMASH
opakowania,
technologia
spożywcza
Ukraina
Kijów
wrzesień
KIG
ALCO +SOFT
spożywcza, rolnicza,
opakowania
Ukraina
Kijów
9-12 wrzesień
MAXPOL
Ukraina
KIEV FASHION
tekstylna
Ukraina
Kijów
16-19 wrzesień
MAXPOL, KIG,
MTP, POLEXPO
LIESDREVMASH
meblowa, obróbka
drewna
Ukraina
Kijów
22-26 wrzesień
KIG
ARMS & SECURITY
bezpieczeństwo
wojskowe
Ukraina
Kijów
październik
SAWO
BEZPIEKA
bezpieczeństwo
Ukraina
Kijów
październik
MTP
PROTECTION TECHNOLOGIES
TARGI POŻARNICTWA
I RATOWNICTWA
bezpieczeństwo
Ukraina
Kijów
październik
SAWO
AQUA UKRAINE
budowlana, instalacje,
Ukraina
ochrona środowiska
Kijów
październik
KIG, MTP
AMBIENTE UKRAINA
chemia,
wielobranżowa
Ukraina
Kijów
październik
KIG, POLEXPO
PLASTUKRAINA
chemia
Ukraina
Kijów
październik
KIG
CHIMPROMEXPO
chemiczna
Ukraina
Kijów
listopad
KIG
KIEV EXPO MEBEL
meblowa
Ukraina
Kijów
październik
MAXPOL, KIG,
MTP, POLEXPO
Ukraina MEDICA/PUBLIC HEALTH medyczna
Ukraina
Kijów
październik
KIG, WEI
Ukraina
turystyczna
Ukraina
Kijów
październik
KIG
AVTODOREXPO
motoryzacja,
budowlana
Ukraina
Kijów
listopad
KIG
nafta & GAZ
chemia: nafta, gaz
Ukraina
Kijów
listopad
KIG
INDUSTRY FORUM
maszynowa,
techniczna
Ukraina
Kijów
listopad
SAWO
AGRO FORUM
rolnicza
Ukraina
Kijów
listopad
KIG
FOOD INDUSTRY
spożywcza,
technologie
Ukraina
Kijów
listopad
POLEXPO
MROŻONKI
spożywcza
Ukraina
Kijów
listopad
KIG
RESTORAN EXPO Ukraina
spożywcza,
gastronomia,
Ukraina
Kijów
listopad
KIG
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
DECORTEX WYPOSAZENIE
WNĘTRZ
tekstylna
Ukraina
Kijów
listopad
KIG
FORUM PRZEMYSŁOWE
MASZYNOSTROJENIE
METALLOOBRABOTKA
maszynowa, obróbka
metali
Ukraina
Kijów
24-27 listopad
KIG
PRODEXPO
spożywcza,
opakowania
Ukraina
Lwów
luty
KIG
BUDEXPO
budowlana
Ukraina
Lwów
marzec
KIG
STYL
tekstylna
Ukraina
Lwów
wrzesień
KIG
WASZ DOM ODESSA FASAD/
INTERIORS
budowlana
Ukraina
Odessa
luty
KIG
AUTOSHOW
motoryzacja
Ukraina
Odessa
wrzesień
POLEXPO
ODESSA MEDICA
medyczna
Ukraina
Odessa
listopad
WEI
FRI F-RESCUE INT.EXHIBITIONS
bezpieczeństwo,
ratown.
USA
Atlanta
październik
SAWO
SPRING FANCY FOOD SHOW
spożywcza, rolnicza
USA
Chicago
kwiecień
MAXPOL
ALL CANDY EXPO
spożywcza
USA
Chicago
19-21 maj
MAXPOL
MAGIC
tekstylna
USA
Las Vegas
luty
WEI
MODA MANHATTAN
tekstylna
USA
Nowy Jork
styczeń
WEI
MODA MANHATTAN
tekstylna
USA
Nowy Jork
maj
WEI
SUMMER FANCY FOOD SHOW
spożywcza, rolna
USA
Nowy Jork
28-30 czerwiec
POLEXPO
Kongres i Wystawa
Zabezpieczeń, Ochrony Osobistej
i Przeciwpożarowej
bezpieczeństwo
USA
Orlando
2628 październik
SAWO
UZ-BUILD
budowlana
Uzbekistan
Taszkent
10-13 marzec
KIG, MTP
MEBELEXPO
meblowa
Uzbekistan
Taszkent
10-13 marzec
KIG, POLEXPO
TIHE UZBEKISTAN MEDICINA
UZBEKISTAN
medyczna
Uzbekistan
Taszkent
kwiecień
WEI
AGROMASZEXPO
rolnictwo
Węgry
Budapeszt
styczeń
KIG
CONSTRUMA
budowlana
Węgry
Budapeszt
kwiecień
KIG, MAXPOL
HUNGAROTHERM
budowlana, instalacje
Węgry
Budapeszt
kwiecień
KIG
CHEMEXPO
chemia
Węgry
Budapeszt
maj
KIG
INDUSTRIA
maszynowa,
techniczna
Węgry
Budapeszt
maj
KIG
HUNGARIAN GARDEN FAIR
ogrodnictwo
Węgry
Budapeszt
sierpień
KIG
BNV
wielobranżowa
Węgry
Budapeszt
wrzesień
KIG
FURNITURE WORLD
meblowa
Węgry
Budapeszt
październik
KIG
AUTOMOBIL
motoryzacja
Węgry
Budapeszt
październik
MAXPOL
OKOTECH
ochrona środowiska
Węgry
Budapeszt
październik
KIG
BUTORVILAG
meblowa
Węgry
Budapeszt
listopad
POLEXPO
IFE FOODAPEST
spożywcza,
opakowania
Węgry
Budapeszt
listopad
KIG, MAXPOL
LIGHTING TRADE SHOW
elektrotechniczna
Wielka
Brytania
Birmingham
styczeń
POLEXPO
339
TARGI ZA GRANICĄ Z UDZIAŁEM POLSKICH WYSTAWCÓW
NAZWA TARGÓW
BRANŻA TARGÓW
KRAJ
MIASTO
TERMIN 2009 r.
ORGANIZATOR
WYSTĄPIENIA*
FURNITURE SHOW
meblowa
Wielka
Brytania
Birmingham
styczeń
POLEXPO
IFSEC
bezpieczeństwo
Wielka
Brytania
Birmingham
maj
SAWO
GLEE
ogrodnictwo
Wielka
Brytania
Birmingham
wrzesień
KIG
INTERBUILD
budowlana
Wielka
Brytania
Birmingham
październik
KIG , MAXPOL
BPA BABY&CHILD
wielobranżowa
Wielka
Brytania
Birmingham
październik
KIG
IFE
spożywcza
Wielka
Brytania
Londyn
15-18 marzec
MAXPOL,
POLEXPO
VIETNAM COAL & MINING EXPO
górnicza
Wietnam
Hanoi
grudzień
WEI
EXPOSANITA
medyczna
Włochy
Bolonia
maj
WEI
SAIE
budowlana
Włochy
Bolonia
październik
KIG
MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT
budowlana
Włochy
Mediolan
marzec
MAXPOL
MINE / ENTRA
górnicza
Zimbabwe
Bulawayo
lipiec
WEI
INTERSEC MIDDLE EAST
bezpieczeństwo
ZEA
Dubaj
styczeń
SAWO
ARAB HEALTH
medyczna
ZEA
Dubaj
styczeń
WEI
ARABLAB
medyczna
ZEA
Dubaj
10-13 styczeń
WEI
ATUO PARTS MIDDLE EAST
motoryzacja
ZEA
Dubaj
11-13 styczeń
MAXPOL
PLME
marki własne
ZEA
Dubaj
październik
POLEXPO
SWEET MIDDLE EAST
spożywcza, rolnicza
ZEA
Dubaj
listopad
MAXPOL
MODA
tekstylna
ZEA
Dubaj
grudzień
POLEXPO
INDEX
meblowa
ZEA
Dubaj
3-8 grudzień
SOMA
*OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW:
SOMA
AS
KIG
MAXPOL
MTP
POLEXPO
SAWO
TARGI LIPSKIE
WEI
340
PEŁNA NAZWA
Agencja Soma Marek Orłowwski, Andrzej Stępniewski s.j.
A.S. Messe Consulting sp. z o.o.
Korporacja Inicjatyw Gospodarczych sp. z o.o.
Maxpol sp. z o.o.
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
Polexpo Exhibitions sp. z o.o.
Targi Bydgoskie SAWO sp. z o.o.
Targi Lipskie Polska sp. z o.o.
World Expo International sp. z o.o.
STRONA WWW
www.soma.info.pl
www.as-messe.pl
www.korporacja.waw.pl
www.maxpol-targi.com.pl
www.mtp.pl
www.polexpo.pl
www.sawo.pl
www.targilipskie.pl
www.world-expo.com.pl
ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA UDZIAŁU W TARGACH ZA GRANICĄ
Źródła dofinansowania udziału w targach za granicą
Głównym i najważniejszym źródłem dofinansowania udziału w targach będą środki pochodzące z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – Działanie 6.1 Paszport do eksportu
oraz Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw.
We wrześniu 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaktualizowało orientacyjny harmonogram
uruchomienia programów operacyjnych na lata 2007-2013, w tym Innowacyjnej Gospodarki oraz
16 Programów Regionalnych. Aktualne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl.
Wykaz Regionalnych Programów Operacyjnych z uwzględnieniem możliwości wsparcia udziału
w targach i wystawach za granicą.
1
Województwo Dolnośląskie:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego,
Działanie 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji otoczenia biznesu”.
http://rpo.dolnyslask.pl
2
Województwo Kujawsko-Pomorskie:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Działanie 5.5 „Promocja i rozwój markowych produktów”
Oś priorytetowa 8. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”.
http://www.kujawsko-pomorskie.pl
3
Województwo Lubelskie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego,
Działanie 2.4. Marketing Gospodarczy.
http://www.lawp.lubelskie.pl
4
Województwo Lubuskie:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego,
Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.
http://www.lrpo.lubuskie.pl/
5
Województwo Łódzkie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego,
Działanie 3.2 – Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Gospodarka, Innowacyjność,
Przedsiębiorczość.
http://www.rpo.lodzkie.pl
6
Województwo Małopolskie:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny nie przewiduje możliwości bezpośredniego dofinansowania przedsiębiorców
uczestniczących w zagranicznych targach i wystawach.
7
Województwo Mazowieckie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego nie przewiduje możliwości bezpośredniego dofinansowania przedsiębiorców uczestniczących w zagranicznych targach i wystawach.
8
Województwo Opolskie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego nie przewiduje możliwości dofinansowania przedsiębiorców
uczestniczących w zagranicznych targach i wystawach.
9
Województwo Podkarpackie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego,
Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu.
http://www.wrota.podkarpackie.pl
341
ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA UDZIAŁU W TARGACH ZA GRANICĄ
342
10
Województwo Podlaskie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,
Działanie 1.2.2 „Promocja gospodarcza regionu”.
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl
11
Województwo Pomorskie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
Działanie 1.1.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”,
Działanie 1.1.2 „Małe i średnie przedsiębiorstwa”,
Działanie 1.6 „Promocja Gospodarcza Regionu”.
http://www.dpr.woj-pomorskie.pl
12
Województwo Śląskie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,
Działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP.
http://rpo.silesia-region.pl
13
Województwo Świętokrzyskie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego,
Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora Mikro i MŚP.
http://www.rozwoj-swietokrzyskie.pl
14
Województwo Warmińsko Mazurskie:
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury,
Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”.
http://www.rpo.warmia.mazury.pl
15
Województwo Wielkopolskie:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny,
Działanie 1.5. Promocja regionalnej gospodarki.
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl
16
Województwo Zachodniopomorskie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego,
Oś priorytetowa 1. Działanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym
http://www.um-zachodniopomorskie.pl
NOTATKI
NOTATKI
TARGOWA MAPA POLSKI
NAJWAŻNIEJSI ZAGRANICZNI PARTNERZY
POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO
UFI – ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU TARGOWEGO
The Global
Association of the
Exhibition Industry
UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego (UFI – Global Association of the Exhibition Industry – www.ufinet.org), powstało
w 1925 r. Jest największą organizacją targową na świecie. Zrzesza obecnie 527 członków z 80 państw na 6 kontynentach. Wśród
członków jest 274 organizatorów targów, 64 operatorów obiektów targowych, 122 organizatorów targów zarządzających obiektami
targowymi, a także 36 stowarzyszeń targowych i 23 partnerów branży. Obecnie już 792 targi i wystawy spośród ponad 4500 organizowanych przez członków UFI spełniają kryteria określone certyfikatem „UFI Approved”. W strukturze organizacyjnej UFI Polska
Izba Przemysłu Targowego należy do Komitetu Stowarzyszeń UFI.
UFI jest wyjątkowym forum dialogu i skuteczną platformą współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń dla profesjonalistów
z branży targowej na świecie. UFI promuje targi i wystawy jako unikalny instrument marketingu i komunikacji. Swoim członkom
oferuje różnorodne możliwości w zakresie edukacji i działalności badawczej w przemyśle targowym. Podejmuje najistotniejsze
tematy dla branży. Wśród najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań, jakich podjęło się UFI w ostatnich latach, było wprowadzenie spójnej terminologii i standardów obliczeniowych dla statystyk stosowanych w przemyśle targowym. Terminologia obecnie
stosowana przez członków UFI została przyjęta w 2005 r. Jedna z wypracowanych definicji mówi, że za targi międzynarodowe uznaje się te, w których bierze udział co najmniej 10% wystawców lub co najmniej 5% zwiedzających z zagranicy. W końcu 2004 roku
ISO zaprosiło UFI do współpracy przy ustanowieniu ogólnoświatowych standardów ISO w zakresie terminologii targowej. Prace
nad standardami ISO wciąż trwają, a przedstawiciele UFI pracują w ramach specjalnej grupy roboczej ISO. Z uwagi na specyfikę
i zróżnicowanie warunków funkcjonowania rynków targowych na poszczególnych kontynentach jest to jednak przedsięwzięcie
niezmiernie skomplikowane i czasochłonne.
CENTREX – MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK STATYSTYK TARGOWYCH
CENTREX Centrum Wiedzy Targowej – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, powstał w 1997 r. z inicjatywy liderów
rynku targowego w Europie Środkowowschodniej (Międzynarodowych Targów Poznańskich, BVV Brno, INCHEBA Bratislava,
HUNGEXPO Budapeszt). Jednym z podstawowych zadań, które realizuje organizacja, jest koordynacja działań w zakresie audytu
statystyk targowych. Obecnie CENTREX spełnia funkcje regionalnej organizacji targowej w Europie Środkowowschodniej. Jest
forum współpracy organizatorów targów z tego rejonu Europy i aktualnie zrzesza 19 największych organizatorów z Czech, Polski
(Międzynarodowe Targi Poznańskie i Targi Kielce), Ukrainy, Węgier, Rumunii i Słowacji.
W kwietniu 2008 r. w Ostrawie prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego Bogusław Zalewski (Międzynarodowe Targi Poznańskie)
został jednogłośnie wybrany na stanowisko Przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyk Targowych CENTREX na kolejną kadencję.
AUMA – STOWARZYSZENIE NIEMIECKIEGO PRZEMYSŁU TARGOWEGO
`BVNB
AUMA – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego to organizacja skupiająca firmy najstarszego i największego rynku
targowego Europy. W roku 2007 AUMA obchodziła 100-lecie istnienia (obecna nazwa funkcjonuje od 1934 r.). Aktualnie zrzesza 84
członków, a wśród nich kilkudziesięciu organizatorów targów i stowarzyszenia organizatorów targów, stowarzyszenia wystawców
i zwiedzających w różnych sektorach przemysłu, stowarzyszenia producentów, handlu (w tym Stowarzyszenie Niemieckich Izb
Przemysłowo-Handlowych), a także organizatorów wystąpień targowych za granicą oraz firmy świadczące usługi targowe (m.in.
FAMAB) i inne. W ramach AUMA działa także FKM – Stowarzyszenie Dobrowolnej Kontroli Statystyk Targowych.
Targi w Polsce | 2009 | Exhibitions in Poland
Polska Izba Przemysłu Targowego
Polish Chamber of Exhibition Industry
TARGI W POLSCE
i targi za granicą z udziałem polskich wystawców
EXHIBITIONS IN POLAND
and exhibitions abroad with Polish exhibitors’ participation
2009
ISSN 1899-7066

Podobne dokumenty