WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA

Komentarze

Transkrypt

WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA
Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz programów korekcyjno - edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie na rok 2014 r.
Specjalistycze Ośrodki Wsparcia
Dane teleadresowe
Lp.
Podmiot prowadzący
miasto
1
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gdyni powiat grodzki
2
Powiatowe Centrum
Rusocin - poczta
Pomocy Rodzinie - powiat
Łęgowo
ziemski gdański
Gdynia
kod
ulica
81-402
Biskupa
Dominika 25
83-031
Rataja 10
telefon
fax
e-mail
www
całodobowy:
58 622 22 22
tel. 58 664 43 50;
58 667 40 89
58 354 68 64
[email protected]
www.zps.net.pl
58 69 11 936;
całodobowy:
511 050 745
58 69 11 936
[email protected]
-gdanski.pl
www.sow.powiat-gdanski.pl
Programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
Lp.
Podmiot prowadzący
Dane teleardesowe
miasto
1
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gdyni powiat grodzki
2
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie - powiat Pruszcz Gdański
ziemski gdański
3
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie powiat tczewski
Gdynia
Tczew
kod
81-265
83-000
83-110
ulica
telefon
fax
e-mail
662 728 005
w godz. pon. 15.0021.00 piątek od godz.
Grabowo 2 sala
[email protected]
9.00-21.00, zajęcia 58 782 01 20
nr 45
a.pl
grupowe:
poniedziałek godz.
17.00 - 19.00
Wojska
Polskiego 16
Wojska
Polskiego 6
58 773 20 85
58 773 20 86
885 033 251 piątek
w godz. 8.00-20.00;
tel. 58 530 44
49; zajęcia grupowe:
58 530 44 40
poniedziałki w godz.
16.30-18.00 Wydział
Interwencji
Kryzysowej
www
www.zatrzymajprzemoc.pl
[email protected]
-gdanski.pl
pcpr.powiat-gdanski.pl
[email protected]
wik.tczew.pl
4
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie - powiat
kartuski
Kartuzy
83-300
58 685 33 20;
konsultacje
indywidualne
Mściwoja II 20 codziennie w godz. 58 685 33 20
10.00-15.00
tel. 58 684 02 19 i
662 016 626
5
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Słupsku powiat grodzki
Słupsk
76-200
Słoneczna 15D
6
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie - powiat
bytowski
Bytów
77-100
Miła 26
59 822 80 68
59 822 80 68 [email protected]
7
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie - powiat
malborski
Malbork
82-200
Pl. Słowiański
17
55 647 15 47
55 647 15 45
[email protected]
www.pcprkartuzy.pl
59 840 19 12
59 842 81 26
[email protected]
www.mopr.slupsk.pl
59 842 81 24
www.pcprbytow.pl
[email protected]
www.pcpr.powiat.malbork.pl
.malbork.pl

Podobne dokumenty