MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „Szalone lata 20-te, lata-30-te.”

Transkrypt

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „Szalone lata 20-te, lata-30-te.”
Zespół Szkół Odzieżowo – Włókienniczych
Honorowy Patronat
im. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Spokojna 10, 20-074 Lublin
tel./fax. (081) 53-241-16
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „Szalone lata 20-te, lata-30-te.”
KARTA ZGŁOSZENIOWA
1.
Imię i
nazwisko
2.
Adres zamieszkania i
numer telefonu
kontaktowego
3.
Miejsce nauki
(adres i telefon szkoły,
klasa)
4.
Imię i nazwisko
opiekuna
Akceptuje warunki regulaminu konkursu.
Oświadczam, iż zgodnie Ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.Dz. 2002 nr 926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej
ZSOW w Lublinie.
……………………………………………………………….
podpis uczestnika i modela
……………………………………………
podpis Dyrektora
podpis opiekuna…………………………………………..
…………………………………
Pieczątka placówki

Podobne dokumenty