nr 1(8)

Transkrypt

nr 1(8)
Drodzy Czytelnicy!
Serdecznie witamy po wakacjach, mamy nadzieję, że z niecierpliwością czekaliście na kolejny numer
„Deutsch ist in”
. W tym numerze chcemy zaprezentować Wam nową rubrykę Schulklatsch, w której
będziemy opisywać wszystkie plotki z naszej szkoły. Ponadto chcemy zaproponować Wam do dyspozycji naszą
ostatnią stronę. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić, złożyć życzenia, napisz, a Twoje słowa pojawią się już w
następnym grudniowym numerze!
Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie na temat "Sitten und Bräuche der deutschsprachigen
Länder" Prace w dowolnej formie (album, wypracowanie, plakat, prezentacja multimedialna itp.) prosimy o
przekazanie nauczycielom języka niemieckiego do 11 grudnia 2009r. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Redakcja
W numerze:
- Interview mit... Herrn Michał Jeziorny – str. 3
- Abi ohne Stress - im Geschäft – str. 4
- Grammatik – kein Problem! – Imperativ – str. 6
- Rate mal! – Ratespiel – str. 8
- Blick aus Deutschland – Heide-Park – str. 9
- Musik – Prinzen – str. 10
- Kulturecke – In der Schule – str. 11
- Schulklatsch – str. 12
Skład redakcji:
Uczniowie: Joanna Brzostowska (kl.3d), Łukasz Szczygłowski (kl.2b), Julia Nowowiejska (kl.1c), Ola Kask (kl.1c),
Maja Kozłowska (kl.1e), Natalia Nowińska (kl.1d)
Nauczyciele: Katarzyna Krassowska, Anna Kowalska
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wszystkie osoby zainteresowane redagowaniem gazetki prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka
niemieckiego. Natomiast wszelkie uwagi dotyczące gazetki prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]
2
…Herrn Michał Jeziorny
Deutsch ist „in“: Warum sind Sie Lehrer geworden?
Michał Jeziorny: Ich würde gern sagen, dass ich aus Leidenschaft Lehrer geworden bin, aber das wäre nicht
wahr ☺ Ich wollte Dolmetscher werden und die Schule sollte nur ein Zwischenstopp sein. Nach einem Jahr
der Arbeit in der Schule kann ich feststellen, dass diesen Beruf mir viel Spaß machte. Wer weiß, vielleicht
bleibe ich für immer Lehrer?
DIN: Wie lange lernen Sie schon Deutsch?
MJ: Ich lerne Deutsch, seitdem ich zur Welt gekommen bin ☺ Meine Omas sind Deutsche, die aus Masuren
stammen. Dank ihnen habe ich so gut Deutsch gelernt. Das erste Mal war ich in Deutschland mit 7 Jahren,
dann sah ich mir stundenlang deutsches Fernsehen an. Später kamen die Schule und das Studium. Jetzt kann
ich sagen, dass ich schon seit 26 Jahren Deutsch lerne, obwohl ich erst 25 Jahre alt bin ☺ Die deutsche
Sprache ist in meinen Gene gespeichert.
DIN: Haben Sie ein Hobby?
MJ: Wie jeder habe ich auch Hobbys. Mein größtes Hobby ist das Übersetzen von Sportartikeln, die in der
Deutschen Presse erscheinen und ihre Publikation im Internet. Außerdem spiele ich sehr gern Fußball! Ich bin
ein Fan von Bayern München und der Bundesliga.
DIN: Lieben Sie, in Polen zu wohnen?
MJ: Ich bin ein „Lokalpatriot“. Masuren liebe ich aus ganzem Herzen! Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich
irgendwo anders wohnen würde.
der Dolmetscher – tłumacz, das Übersetzen – tłumaczenie
Asia
3
1. Aby zdać ustną maturę z języka niemieckiego, trzeba między innymi opisać obrazek. Ilustracja, którą
przygotowaliśmy dla Was w tym numerze znajduje się w podręczniku „Alles klar” 2b zakres rozszerzony.
I. Opisz poniższy obrazek i odpowiedz na pytania.
1.Wo befindet sich die Person auf dem Bild?
2.Was trägt sie?
3.Was macht sie?
4.Warum macht sie das? Ist das gut?
Przydatne słownictwo:
-
Auf dem Bild befinden sich... – Na obrazku znajdują się...
stehlen – kraść
der Mantel – płaszcz
Möglicherweise... – Być może...
Ich vermute, dass... – Przypuszczam, że
der Diebstahl – kradzież
die Strafe – kara
Przykłdowy opis tego obrazka:
Auf dem Bild sehe ich eine Frau. Sie ist schön. Sie hat
blonde Haare und braune Augen. Sie hat einen kleinen,
roten Mund. Die Frau trägt eine schwarze Hose, einen
weißen Mantel und einen schwarzen Schal. Sie steht in dem
Bekleidungsladen. Im Hintergrund und rechts vorne
befinden sich Kleiderständer. Ich vermute, dass die Frau
stehlt. Sie steckt eine Bluse unter den Mantel.
Möglichwerweise hat sie kein Geld oder sie ist eine
Kleptomanin. Sie muss bestraft werden.
2. Druga część ustnego egzaminu to rozmowy sterowane.
Podaliśmy Wam trzy przykładowe polecenia na tę część egzaminu. Powodzenia!
II. Rozmowy sterowane:
A Udzielanie i uzyskiwanie informacji:
Jesteś w Niemczech na obozie językowym. Zauważasz, że zginął Ci zegarek, który zostawiłeś/aś w swoim
pokoju na szafce nocnej. W pokoju mieszkasz z trzema koleżankami. Idziesz do opiekuna obozu.
a) Poinformuj, że zginął Twój zegarek.
b) Zapytaj, jak opiekun załatwi tę
sprawę.
c) Poinformuj opiekuna o swoich
podejrzeniach, co do sprawcy
kradzieży.
Rozmowę rozpoczyna zdający.
4
Przydatne słownictwo:
-
die Armbanduhr – zegarek na rękę
der Betreuer – opiekun
das Nachtschränkchen – szafka nocna
verloren – zagubiony
erledigen – załatwiać
die Diebin – złodziejka
die Sache – sprawa
die Strafe – kara
B Relacjonowanie wydarzeń
Byłeś/aś na spotkaniu z autorem Twojego/j ulubionej książki w jednym z centrów handlowych. Opowiedz
swojej koleżance z Niemiec:
a) o czym było to spotkanie i kto brał w nim udział.
b) jaką niespodziankę przygotował autor dla zebranych.
c) o swoich wrażeniach z tego spotkania.
Rozmowę rozpoczyna zdający.
Przydatne słownictwo:
- das Buch – książka
- der Autor- autor
- das Flugblatt – ulotka
- der Autograph – autograf
- herausgeben - wydać (książkę)
- die Hauptperson – bohater
- prächtig – wspaniały
- die Überraschung – niespodzianka
C Negocjowanie
Kupiłeś/aś wczoraj bluzkę. Okazało się, że ma ona skazę na rękawie.
a) Poproś sprzedawcę o wymianę towaru.
b) Nie zgódź się na propozycję sprzedawcy.
c) Poproś o zwrot pieniędzy.
Rozmowę rozpoczyna egzaminujący
Przydatne słownictwo:
-
der Austausch – wymiana
der Defekt – skaza
die Rückgabe – zwrot
bitten – prosić
stimmen – zgadzać się
Asia
5
Tryb rozkazujący
Der Imperativ
Formę trybu rozkazującego tworzymy dla 2. osoby liczby pojedynczej (du), dla 2. osoby liczby mnogiej (ihr)
oraz dla 3. osoby liczby mnogiej (Sie), czyli tzw. forma grzecznościowa.
•
Formę trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby pojedynczej (du) otrzymujemy po odrzuceniu zaimka
osobowego du i końcówki czasownika, charakterystycznej dla tej osoby, czyli końcówki –st, czasownika w
czasie teraźniejszym odmienionego dla tej osoby. Np.:
Forma trybu rozkazującego dla 2.
osoby l. poj.
frag! (zapytaj!)
geh! (idź!)
ruf an! (zadzwoń!)
mach! (zrób!)
Odmiana czasownika dla 2.
osoby l. poj.
du fragst (pytasz)
du gehst (idziesz)
du rufst an (dzwonisz)
du machst (robisz)
Niekiedy zdarza się, że w odmianie czasownika dla 2. osoby liczby pojedynczej, dla większego komfortu
wymowy, przed końcówkę –st dodaje się literkę e, co ułatwia wypowiedzenie słowa (np. arbeiten du
arbeitest). Są to czasowniki, których temat kończy się na –t, -d, -ig lub –n czy –m. Takie czasowniki tworzą
tryb rozkazujący zachowując literkę e, a więc np.:
Odmiana czasownika dla 2.
osoby l. poj.
du wartest (czekasz)
du arbeitest (pracujesz)
du zeichnest (rysujesz)
du öffnest (otwierasz)
Forma trybu rozkazującego dla 2.
osoby l. poj.
warte! (czekaj!)
arbeite! (pracuj!)
zeichne! (rysuj!)
öffne! (otwórz!)
Dla czasowników mocnych, do których w 2. osobie liczby pojedynczej dochodzi przegłos (np. fahren du
fährst), tryb rozkazujący tworzymy analogicznie do czasowników słabych, jednakże opuszczamy również
przegłos. Np.:
Odmiana czasownika dla 2.
osoby l. poj.
du fährst (jedziesz)
du schläfst (śpisz)
du läufst (biegniesz)
du wäschst dich (myjesz się)
Forma trybu rozkazującego dla 2.
osoby l. poj.
fahr! (jedź!)
schlaf! (śpij!)
lauf! (biegnij!)
wasch dich! (umyj się)
Pamiętajmy jednak, że dla czasowników, które już w formie podstawowej posiadają przegłos (np. erzählen du erzählst), tryb rozkazujący tworzymy tak samo jak dla czasowników słabych, a więc np.: du erzählst
(opowiadasz) erzähl(e)! (opowiedz!).
Czasowniki posiłkowe sein (być), haben (mieć) i werden (stawać się) tworzą tryb rozkazujący odrębnie:
6
Odmiana czasownika dla 2. osoby l.
poj.
Du bist (jesteś)
Du hast (masz)
Du wirst (stajesz się)
•
Forma trybu rozkazującego dla 2.
osoby l. poj.
Sei! (bądź!)
Hab! (miej!)
Werd(e)! (stań się!)
Formy trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby mnogiej (ihr) pokrywają się, po odrzuceniu zaimka
osobowego ihr, z odmianą w trybie oznajmującym. Np.:
Forma trybu rozkazującego dla 2.
osoby l. mn.
fragt! (zapytajcie!)
geht! (idźcie!)
wartet! (czekajcie!)
fahrt! (jedźcie!)
Odmiana czasownika dla 2. osoby l.
mn.
ihr fragt (pytacie)
ihr geht (idziecie)
ihr wartet (czekacie)
ihr fahrt (jedziecie)
•
Formę trybu rozkazującego dla 3. osoby liczby mnogiej (Sie), tzw. formę grzecznościową, otrzymujemy
poprzez przestawienie zaimka osobowego Się oraz formy czasownika w czasie teraźniejszym. Np.:
Forma trybu rozkazującego dla 3. osoby
l. mn.
fragen Sie! (niech pan/pani/państwo
zapytają!)
gehen Sie! (niech pan/pani/państwo idą!)
beeilen Sie sich! (niech się
pan/pani/państwo pośpieszą!)
seien Sie! (proszę być…!)
Odmiana czasownika dla 3. osoby
l. mn.
Sie fragen (pan/pani/państwo
pytają)
Sie gehen (pan/pani/państwo idą)
Sie beeilen sich (pan/pani/państwo
śpieszą się)
Sie sind (pan/pani/państwo są)
Ćwiczenie 1.
Utwórz formę trybu rozkazującego dla 2. osoby liczby
pojedynczej oraz dla 2. i 3. osoby liczby mnogiej, np.:
Peter liest zu laut Lies nicht so laut!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ćwiczenie 2.
Odpowiedz na pytania, używając trybu
rozkazującego, np.: Darf ich den Apfel
essen? Natürlich, iss ihn noch!
Hans stellt zu viele Fragen.
Inge schreibt zu langsam.
Monika spricht zu lesie.
Robert isst zu viel Eis.
Eva fährst viel zu schnell.
Heinz ist zu nervös.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ćwiczenie 3.
Przetłumacz zdania na język niemiecki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Darf ich die Orange nehmen?
Kann ich dich mal besuchen?
Darf ich euch etwas fragen?
Darf ich einsteigen?
Darf ich mal von hier anrufen?
Darf ich meinen Freund mitbringen?
Idź do koleżanki po książkę!
Odwiedź jutro babcię!
Proszę pójść ze mną do miasta!
Zapytaj Piotra o jego nowy adres!
Uważajcie na swoje dzieci!
Jedź wolno i ostrożnie przez centrum miasta!
Julka
7
Szczyguś
8
Heide – Park
Heide-Park
Der Heide-Park bei Soltau (Niedersachsen)
ist mit 850.000 m² einer der größten deutschen Freizeitparks.
Es war einmal … eine Idee von Hans-Jürgen Tiemann, die heute
in Norddeutschlands größtem Erlebnispark resultieren sollte. Am 19.
August 1978 öffneten sich die Tore erstmals für die allerersten HeidePark-Besucher und alles begann mit sechs Fahrgeschäften (Monzapiste, Heide-Park Express, OldtimerRundkurs, Floßfahrt, Wichtelhausenbahn, Hochbahn). 1979 fand die erste Delfin-Show statt, für die ein Jahr
später ein großes Kuppeldach gebaut wurde. Nach der Saison 2008 wurde das Delfinarium aufgrund von
Protesten geschlossen.
Der Heide-Park besitzt insgesamt über 40 Fahrgeschäfte und
möchte mit diesen insbesondere Familien ansprechen. Eine der
Hauptattraktionen des Parks ist Colossos - eine Holzachterbahn.
Colossos ist die fünfthöchste Holzachterbahn der Welt. Mit einer Höhe
von 52 Metern ist Colossos somit die höchste Holzachterbahn
Europas.
Seit dem Jahr 2003 findet im Heide-Park Soltau regelmäßig das
Open-Air-Festival Pop im Park vor jeweils etwa 10.000 Zuschauern
auf einer Rennstrecke auf dem Gelände des Heide-Parks statt. Zu den bekanntesten aufgetretenen Künstlern
zählen Nena, Pur, Wir sind Helden, Jeanette Biedermann, Tokio Hotel und P!nk.
Heide- Park ist nicht nur für Kinder, es gibt dort viel Spaß für Erwachsene auch!
der Freizeitpark - park rozrywki
das Kuppeldach - dach kopułowy
der Zuschauer - widz
die Rennstrecke - trasa wyścigu
das Gelände - teren
Ola
Fotoquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Heide-Park, 02.12.2009r.
9
Die Prinzen sind eine aus Leipzig stammende deutsche Musikgruppe. Ihre
bekanntesten Songs sind Schwein sein, Küssen verboten, Alles nur geklaut, Millionär,
Gabi und Klaus, Mein Fahrrad, So viel Spaß für wenig Geld und Deutschland.
Die Musik der Prinzen zeichnete sich besonders bei
ihren ersten drei Alben (Das Leben ist grausam, Küssen verboten, Alles nur
geklaut), welche von Annette Humpe produziert wurden, durch A-cappellaArrangements und originelle Texte aus. Das fünfte Album – Alles mit’m Mund –
produzierte Stefan Raab. Schon im vierten Album Schweine begann sich der Stil
zu ändern: Die Musik wurde rockiger und benutzte vermehrt elektronische
Hilfsmittel, die Texte beschäftigten sich mehr mit Sex und Gesellschaft, die Wortwahl wurde aggressiver. Die
zentrale Aussage (Zitat: Du musst ein Schwein sein in dieser Welt), wenn auch teilweise ironisch gemeint, stand
im krassen Gegensatz zu den Texten der ersten drei Alben. Sarkasmus ist ein weiteres Thema ihrer Lieder (Alles
mit'm Mund, Politiker, So viel Spaß für wenig Geld, 1000 Liebe Worte, Deutschland). Auch tauchen in den
neueren Alben mehr und mehr sentimentale Lieder auf. Auf ihrem Album "Die neuen Männer" spielen sie auch
mit dem Thema "Denglisch".
Es bilden sich viele was auf Deutschland ein
Und mancher findet es geil, ein Arschloch zu
sein
Es gibt manchen, der sich gern über Kanaken
beschwert
Und zum Ficken jedes Jahr nach Thailand fährt
Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frau'n
Denn deutschen Autos können wir vertrau'n
Gott hat die Erde nur einmal geküsst
Genau an dieser Stelle, wo jetzt Deutschland ist
Wir sind überall die besten - natürlich auch im
Bett
Und zu Hunden und Katzen besonders nett
"Deutschland"
Deutsch, deutsch, deutsch...
Natürlich hat ein Deutscher "Wetten, dass" erfunden
Vielen Dank für die schönen Stunden
Wir sind die freundlichsten Kunden auf dieser Welt
Wir sind bescheiden - wir haben Geld
Die Allerbesten in jedem Sport
Die Steuern hier sind Weltrekord
Bereisen Sie Deutschland und bleiben Sie hier
Auf diese Art von Besuchern warten wir
Es kann jeder hier wohnen, dem es gefällt
Wir sind das freundlichste Volk auf dieser Welt
Deutsch, deutsch...
Nur eine Kleinigkeit ist hier verkehrt
Und zwar, dass Schumacher keinen Mercedes fährt
Refrain:
Das alles ist Deutschland - das alles sind wir
Das gibt es nirgendwo anders - nur hier, nur hier
Das alles ist Deutschland - das sind alles wir
Wir leben und wir sterben hier
Deutsch, deutsch...
Das alles ist Deutschland...
Wir sind besonders gut im Auf-die-Fresse-hau'n
auch im Feuerlegen kann man uns vertrau'n
Wir steh'n auf Ordnung und Sauberkeit
Wir sind jederzeit für 'nen Krieg bereit
Schönen Gruß an die Welt, seht es endlich ein
Wir können stolz auf Deutschland...
Das alles ist Deutschland…
Fotoquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Prinzen, 02.11.2009r.
Maja
10
W dzisiejszym numerze poznamy trochę mowy,
którą używamy w szkole. :)
In der Schule – w szkole
der Büffler
der Niete
für die Klassenarbeit geschmiedet
sein
Wie ist dir den Test gelaufen?
hoffnungsloser/so lala/ perfekt
kujon
nieuk
wykuć się na klasówkę
Jak Ci poszedł sprawdzian?
Beznadziejnie/może
być/perfekcyjnie
udzielać się na lekcji
Kumam to.
Wrzuć na luz.
Zwisa mi to.
dostać uwagę
Zrób ten przykład na tablicy!
iść do odpowiedzi
podlizywać się nauczycielowi
wywiadówka
mieć same pały
wagarować
am Unterricht aktiv teilnehmen
Ich checke das.
Bleib locker.
Es ist mir piepegal.
eine Bemerkumg bekommen
Mach das Beispiel auf der Tafel!
zur Antwort gehen
dem Lehrer speichellecken
die Elternrversammlung
nur die Sechsen haben
die Schule schwänzen
Natalia
11
September und Oktober in unserer Schule:
Der Schulbeginn und die erste Schulglocke sind schon vorbei. Wie gefällt den ersten Klassen unsere
Schule?
Zum ersten Mal erschien in unserer Schule die Klasse, die nur aus Mädchen besteht (die Klasse Ie)!
Bereitet es Schwierigkeiten?
Die Klasse Ic ist zu einem Paddeltour gefahren. Hattet ihr gutes Wetter?
Die Klasse Ie hat das Integrationslagerfeuer organisiert und ein Museum besucht. Angeblich haben sie
sich ausgezeichnet amüsiert.
Die Schülervertretung ist ausgewählt worden! Aber sind Gerüchte aufgetaucht, dass die Wahlen
gefälscht worden sind.
Die Lehrerstagakademie hat viele Emotionen aufgeweckt, wir hoffen auf hauptsächlich gute.
Die Klasse Ig ist ins Kino auf den Film Die Kinder von Irena Sendlerowa gefahren. Das war wohl
keine Integrationsfahrt…
Die Halloween - Party hat keine große Interesse erweckt. Hattet ihr Angst vor der Kostümepflicht?
Wir haben zwei Elternversammlungen überlebt!
erscheinen - pojawiać
die Schwierigkeiten - kłopoty
das Paddeltour – spływ kajakowy
angeblich – podobno
hervorragend – świetnie
die Schülervertretung – samorząd szkolny
auswählen – wybierać
Maja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpowiedzi do zadań na stronie 6.
Ćw. 1.
1. Stell doch nicht so viele Fragen!, 2. Schreib doch nicht so langsam!, 3. Sprich doch nicht so leise!, 4. Iss doch nicht so viel Eis!, 5.
Fahr doch nicht so schnell!, 6. Sei doch nicht so nervös!
Ćw. 2.
1. Natürlich, nimm sie doch!, 2. Natürlich, besuch mich doch!, 3. Natürlich, frag uns doch!, 4. Natürlich, steig doch ein!, 5. Natürlich,
ruf doch an!, 6. Natürlich, bring ihn doch mit!
Ćw. 3.
1. Geh zu deiner Freundin um Buch zu nehmen!, 2. Besuch morgen die Oma!, 3. Gehen Sie mit mir in die Stadt!, 4. Frag Peter nach
seiner neuen Adresse!, 5. Achtet auf eure Kinder!, 6. Fahr langsam und vorsichtig durch das Zentrum der Stadt!
12