Productronica 2013

Transkrypt

Productronica 2013
zaproszenie
Szanowni Pañstwo,
Firma PBT i jej dostawcy, zapraszaj¹ na targi PRODUCTRONICA 2013,
które odbêd¹ siê w Monachium w dniach 12-15 listopada.
Podczas targów bêdziecie Pañstwo mieli okazjê odwiedziæ stoiska naszych dostawców:
JUKI, ASYS, ERSA, EKRA, DIMA, MARANTZ i in. oraz zobaczyæ nowoœci w ich ofertach.
Nasi handlowcy bêd¹ dostêpni:
JUKI hala A3 stoisko 141,
ASYS hala A3 stoisko 277,
ERSA hala A4 stoisko 161,
DIMA hala A2 stoisko 459.

Podobne dokumenty