Dług publiczny - KWP w Radomiu

Transkrypt

Dług publiczny - KWP w Radomiu
KWP z siedzibą w Radomiu
Źródło: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/dlug-publiczny/6086,Dlug-publiczny.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 18:58
Dług publiczny
Według danych na dzień na dzień 31 grudnia 2010 r. Komenda
Wojewódzka Policji z/s w Radomiu nie posiadała zobowiązań
wymagalnych.
Metryczka
Data publikacji 24.03.2009
Data modyfikacji 07.11.2013
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Głównego Księgowego Wydziału Finansów
KWP zs. w Radomiu mgr Agnieszka Turek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Gołębiowski Wydział Finansów KWP zs. w
Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Gołębiowski

Podobne dokumenty