Plan konferencji - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Transkrypt

Plan konferencji - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Współczesne oblicze arbitrażu i mediacji. Teoria i praktyka
Szczecin, 1.12.2015 r.
Wydział Prawa i Administracji US, ul. Narutowicza 17a,
sala 217
9.00-9.10 Otwarcie konferencji
dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US - Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji US
I Panel
Moderacja: dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US
9.10-9.30 Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego w Szczecinie –
teraźniejszość i przyszłość
mgr Henryk Sobociński, SSO w stanie spoczynku
9.30-9.50 Zapis na sąd polubowny w praktyce spółek prawa handlowego
dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, Uniwersytet Szczeciński
9.50-10.10 Zasada równości stron w postępowaniu przed sądem polubownym
dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska prof. SWPS, Szkoła
Wyższa Psychologii Społecznej
II Panel
Moderacja: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US
11.20-11.40 Problem zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu przed sądem
polubownym
dr hab. Izabella Gil, Uniwersytet Wrocławski
11.40-12.00 Wykonanie wyroku sądu polubownego – wybrane problemy
dr hab. Monika Michalska-Marciniak prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
12.00-12.20 Mediacja w sprawach cywilnych z perspektywy sędziego
dr Tomasz Radkiewicz, Uniwersytet Szczeciński
12.20-12.50 Arbitraż i mediacja w orzecznictwie Sądu Najwyższego
dr Joanna Studzińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
12.50-13.10 Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie konferencji
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US, Uniwersytet Szczeciński
10:10-10:30 Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym
dr Aleksandra Klich, Uniwersytet Szczeciński
13:10 – 13:40 Przerwa kawowa
10.30-10.50 Skarga na wyrok sądu polubownego
dr Piotr Gil, Uniwersytet Opolski
I. Warsztaty z mediacji
10.50-11.20 Przerwa kawowa
13.40-15:10 WARSZTATY – prowadzone równolegle
dr Marcin Białecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
mgr Dariusz Smoliński – mediator
II. Warsztaty z arbitrażu
mgr Henryk Sobociński – sędzia SSO w stanie spoczynku
dr Robert Cichorz – arbiter, mediator
Zapis na sąd polubowny i inne problemy arbitrażu

Podobne dokumenty