Instrukcja aktualizacji oprogramowania dla aparatów LEICA M8/M9

Transkrypt

Instrukcja aktualizacji oprogramowania dla aparatów LEICA M8/M9
Instrukcja aktualizacji oprogramowania dla aparatów
LEICA M8/M9/M Monochrom/M-E
1. Sformatuj kartę w aparacie Leica M.
2. Wyłącz aparat i włóż kartę SD do czytnika (zewnętrznego lub zintegrowanego z komputerem) – czytnik kart
jest wymagany w celu przeprowadzenia aktualizacji.
3. Pobierz plik z aktualizacją z strony leica-camera.com wybierając w menu: Serwis i Wsparcie / Wsparcie /
Do pobrania oraz go rozpakuj.
4. Rozpakowany plik z rozszerzeniem “.upd lub .upm”) zapisz w głównym katalogu karty.
5. Wysuń bezpiecznie kartę z czytnika, włóż do aparatu i zamknij dolną pokrywę.
6. Włącz aparat i odczekaj przynajmniej 3 sekundy przed wykonaniem kroku 7.
7. Na ekranie pojawi się informacja, potwierdź chęć aktualizacji oprogramowania właściwym przyciskiem.
Aktualizacja zajmuje około 180 s. Po udanej aktualizacji aparat będzie wymagał zrestartowania
(wyłączenia i włączenia) za pomocą głównego włącznika.
8. Wyłącz aparat i włącz go ponownie.
Uwaga:


Jeżeli bateria nie będzie wystarczająco naładowana, na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.
Aktualizacja spowoduje zrestartowanie wszystkich ustawień aparatu. Dotyczy to również ustawień
folderów, numeracji plików i profili użytkowników.
Page 1 of 1
Leica Camera AG / Am Leitz-Park 5 / D-35578 Wetzlar / Phone +49 (0) 6441-2080-0 / Telefax +49 (0) 6441-2080-333 / www.leica-camera.com