KULTURA GRECKA – LITERATURA, TEATR, ARCHITEKTURA

Transkrypt

KULTURA GRECKA – LITERATURA, TEATR, ARCHITEKTURA
KULTURA GRECKA – LITERATURA, TEATR,
ARCHITEKTURA, SZTUKA
1. Literatura – wypisz w tabeli gatunki literackie, przedstawicieli oraz ich dzieła
Gatunki literackie
Twórcy i ich dzieła
epos
bajki
tragedia
komedia
historiografia
2. Rzeźba. Podpisz ryciny podając autora i tytuł dzieła
Autor:
Tytuł:
Wymień dwie zasady, które po raz pierwszy zaczęto stosować w rzeźbie greckiej:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Pod rysunkami wpisz nazwy porządków architektonicznych
4. Uzupełnij schemat wpisując nazwy elementów kolumny
5. Uzupełnij schemat wpisując cechy architektury greckiej

Podobne dokumenty