Инструкции за употреба

Transkrypt

Инструкции за употреба
Upute za upotrebu • Instrukcja obsługi/Gwarancja • Manual de instrucţiuni • Наръчник с инструкции
Kuhalo na paru • Urządzenie do gotowania na parze
DG 3235
Fierbător cu aburi • Уред за готвене на пара
Opće Sigurnosne Upute
Pročitajte radne upute pažljivo prije nego pokrenete uređaj te zadržite
upute uključujući garanciju, račun i, ako je moguće, kutiju s unutrašnjim
pakiranjem. Ako dajete ovaj uređaj drugim ljudima, molimo proslijedite
upute za rukovanje.
• Uređaj je dizajniran isključivo za privatnu upotrebu i u predviđene
svrhe. Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu upotrebu. Ne
koristite ga vani. Držite ga podalje od izvora vručine, direktne
sunčeve svjetlosti, vlage (nikad ga ne potapajte u tekućinu) i oštrih
rubova. Ne koristite ureaj s mokrim rukama. Ako je uređaj vlažan
ili mokar, odmah ga isključite.
• Kada ga čistite ili spremate, isključite uređaj i uvijek izvucite utikač
iz utičnice (isključite utikač, ne vod) ako se uređaj ne koristi i
otklonite svu dodatnu opremu.
• Ne koristite uređaj bez nadzora. Ako napustite sobu uvijek
trebate ugasiti uređaj. Uklonite utikač iz utičnice.
• Uređaj i glavni vod moraju se redovito provjeravati za bilo kakve
znakove oštećenja. Ako se pronađe oštečenje uređaj se ne smije
koristiti.
• Ne pokušavajte popraviti uređaj sami. Uvijek kontaktirajte
ovlaštenog tehničara. Da biste izbjegli izloženost opasnosti, uvijek
zamijenite neispravan kabel samo putem proizvođača, putem
naše službe za korisnike ili putem kvalificirane osobe s kabelom
istog tipa.
• Koristite samo originalne rezervne dijelove.
• Posebnu pozornost obratite na slijedeće “Posebne sigurnosne
upute“.
Djeca i Osobe slabog zdravlja
• Da biste osigurali sigurnost vaše djece, molimo držite čitavo
pakiranje (plastične vrečice, kutije, polistiren itd.) izvan njihovog
dosega.
UPOZORENJE!
Ne dopuštajte maloj djeci da se igraju s folijom jer postoji
opasnost od gušenja!
PRIMJEDBA:
Ovo naglašava savjete i informacije.
Posebne Sigurnosne upute
• Spojite kuhalo na paru samo na propisno instaliranu 230 V, 50 Hz
utičnicu.
• Stavite uređaj na razinu površine. Osigurajte da žica i uređaj nisu
na vručoj površini ili blizu izvora vručine. Položite žicu tako da ne
dolazi u dodir s oštrim predmetima.
• Ne savijajte žicu i ne motajte je oko uređaja.
• Ako uređaj padne u vodu, izvadite ga iz vode samo ako žica nije
spojena u utičnicu! Ne koristite ga dok ga ne pregleda ovlašteni
tehničar. Isto vrijedi i ako je žica ili uređaj oštećen ili ako je kuhalo
na paru palo.
• Ako se uređaj ne koristi prema uputama ili se koristi neispravno,
proizvođač nije odgovoran za rezultat oštećenja!
• Kod korištenja električnih grijačih uređaja generiraju se ekstremno
velike temperature (npr. vruća voda, vruća para, grijači element)
sposobne da prouzroče ozbiljne opekline. Koristite ručke za
držanje poklopca i zatvora. Također informirajte druge korisnike o
potencijalnim opasnostima!
• Ne stavljajte kuhalo na paru blizu zida (minimalna udaljenost:
10 cm) ili pod viseći element. Nikad ne stavljajte ništa na uređaj.
Ne prekrivajte otvore za paru tijekom upotrebe. Para mora biti u
mogućnosti slobodno pobjeći.
UPOZORENJE:
Vruća para izlazi iz otvora za paru i kada se poklopac otvara!
Opasnost od ključanja!
• Ostavite uređaj da se hladi prije čišćenja i pakiranja!
• Nikad ne koristite kuhalo na paru bez vode u njemu!
• Koristite uređaj samo za kuhanje hrane. Nikad ga ne koristite u
druge svrhe.
Opseg Usluga
• Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djece) koje imaju ograničene fizičke, motorne i mentalne
sposobnosti i/ili nedovoljno znanja i/ili iskustva, osim ako su pod
nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost ili osim
ako su dobile upute o tome kako koristiti uređaj.
• Djeca bi trebala biti pod nadzorom cijelo vrijeme da bi se osiguralo
da se ne igraju s uređajem.
1 X Temeljni uređaj kuhala na paru
1 X Cijev za paru
1 X Posuda za kapanje za kondenzaciju
3 X Parne zdjele
2 X Okviri priključka
1 X Zdjela za rižu
1 X Poklopac
Simboli u ovim Uputama za korištenje
Važne informacije za vašu sigurnost posebno su označene. Nužno
je poslušati ove upute da bi se izbjegle nesreće i spriječilo oštećenje
uređaja:
• Uklonite pakiranje.
• Preporučamo da očistite dodatke kako je opisano pod “Čiščenje”.
UPOZORENJE:
Ovo vas upozorava na opasnost za vaše zdravlje i upućuje na
mogući rizik od ozljeda.
OPREZ:
Ovo se odnosi na moguće opasnosti za uređaj i druge predmete.
2
Prije korištenja prvi put
Informacije o Instalaciji i Korištenju
Smjestite uređaj blizu utičnice. Osigurajte da je površina u ravnini,
suha, da nije sklizava i da je otporna na vručinu te da nema dovoljno
prostora od zida ili namještaja.
OPREZ:
• Ne stavljajte kuhalo na paru ispod visećih elemenata!
• Jedinica pare i oprema ne smiju se koristiti u štednjacima (mikrovalna, recirkulirani zrak ili tradicionalna) ili na štednjacima!
Funkcija Instant Pare
Putem posebne parne cijevi možete
dobiti prvu paru nakon nekoliko sekunda. Ova komponenta prekriva grijači
element i regulira sljedeću vodu. U ovu
svrhu smjestite komponentu - s malim
udubljenjem prema dolje - iznad grijačeg
elementa prije kuhanja.
Punjenje vodom
PRIMJEDBA:
Ulijte samo bistru, čistu vodu u spremnik za vodu. Ne koristite druge
tekućine u spremniku. Ne dodajite sol, papar itd.
• Razina punjenja spremnika vode može se očitati na indikatoru
razine vode.
• Napunite vodu do oznake za maksimum.
• Za vrijeme kuhanja dulje od 15 minuta trebate uvijek napuniti
spremnik do oznake za maksimum.
Posuda za kapanje za kondenzaciju
Umetnite skup posuda u donji dio.
Korištenje samo jedne Parne posude
• Stavite parnu posudu na skup posuda.
• Stavite povrće, ribu ili drugu hranu - bez umaka i tekučina - u parnu posudu. Rupe za izlaz pare ne smiju biti potpuno prekrivene!
• Konačno, stavite poklopac na položaj.
Korištenje dvije ili tri Parne posude
• Stavite parnu posudu na skup posuda.
• Stavite najveći komad hrane koji se treba kuhati najdulje vremena
na najdonju parnu posudu.
• Stavite okvir priključka na položaj.
• Stavite drugu parnu posudu na okvir priključka.
• Sada tu stavite hranu koja se treba kuhati.
• Ako biste također željeli koristiti treću parnu posudu, stavite drugi
okvir priključka na drugu parnu posudu.
• Konačno, stavite poklopac na položaj.
Korištenje posude za rižu
• Stavite rižu ili drugu hranu s umakom ili tekućinom u posudu za
rižu.
PRIMJEDBA:
Molimo također obratite pozornost na naše “Upute za pripremu”.
Ovdje ćete naći preporuke za dodavanje vode različitim tipovima
riže.
Električni Priključak
• Stavite uređaj na površinu otpornu na vručinu.
• Osigurajte da je tajmer na 0 (siključen).
• Spojite uređaj na ispravno instaliranu 230 V, 50 Hz utičnicu s
uzemljenim kontaktom.
Početni Rad
Nakon što ste napunili nešto vode, stavite parne posude i poklopac na
položaj.
Uključivanje
Izaberite vrijeme kuhanja na tajmeru. Kontrolno svjetlo se upali i nakon
nekoliko minuta formira se para.
Isključivanje
Okrenite tajmer natrag na 0 i otklonite glavni utikač iz utičnice.
Punjenje vodom
Otvor na desnoj strani baze omogućava punjenje vodom tijekom rada.
Nije potrebno otkloniti parne posude.
• Ako razina vode padne tijekom rada, upotrijebite primjerenu posudu kako biste vodu polako ulili u ovaj otvor.
• Molimo obratite pozornost na razinu na indikatoru razine vode.
Zaustavljanje Rada
Kada je tajmer završio kontrolno svjetlo se ugasi. Tada uklonite glavni
utikač iz utičnice.
UPOZORENJE:
Kada rukujete s ili otklanjate vruće komponente uvijek koristite krpu
za pećicu ili rukavice za pećicu da biste izbjegli opekline uzrokovane
vrućom parom!
Čišćenje
• Uvijek uklonite glavne utikače prije čišćenja i čekajte dok se
uređaj ne ohladi.
• Ne koristite bilo kakve žičane četke ili druge abrazivne predmete.
• Ne koristite bilo kakve kiseline ili sredstva za čišćenje.
UPOZORENJE:
Ni pod kakvim uvjetima ne potapajte bazu kuhala na paru u vodu da
biste je očistili, jer bi u protivnom ovo moglo rezultirati s električnim
šokom ili požarom.
Čišćenje vanjskog dijela baze
• Obrišite vanjski dio baze samo sa krpom i zatim je osušite s
drugom krpom.
Spremnik
• Izlijte bilo kakve ostatke vode iz spremnika.
• Zatim osušite spremnik sa krpom.
3
Čišćenje poklopca, parnih posuda, okvira priključka, skupa posuda, parne cijevi
OPREZ:
Ne čistite ove dijelove u perilici.
Čiste plastične površine mogu postati dosadne.
• Ovi dijelovi mogu se čistiti ručno u sapunici.
• Isperite s čistom vodom i osušite dijelove.
Dekalcifirajuće
U slućaju tvrde vode vapnenac se postepeno sakuplja na grijači
element. Ovo može dovesti do preuranjenog kraja procesa parenja
prije nego se hrana skuha.
• Da biste izbjegli ovaj problem, nakon korištenja uređaja 7-10 puta
stavite 3 šalice octa u spremnik s vodom i napunite ga do oznake
MAX s vodom.
• Ne stavljajte poklopac na uređaj niti paru i posude za rižu ni skup
posuda u kuhalo na paru.
• Umetnite glavni utikač u utičnicu i postavite sat na 30 minuta. Jednom kada se tajmer zaustavi, otklonite utikač iz utičnice. Ostavite
uređaj da se hladi.
• Izlijte sadržaj spremnika za vodu. Isperite spremnik za vodu
nekoliko puta s hladnom vodom.
Upute za Pripremu
Generalni
• Sljedeće količine su samo vodić i mogu varirati ovisno o okolnostima.
• Ako koristite nekoliko parnih posuda ukupno vrijeme pripreme biti
će približno 5 minuta dulje.
• Veliki komadi hrane koji imaju dugo vrijeme kuhanja trebaju se
uvijek staviti na najdonji plato za kuhanje.
• Ne izabirite preveliku količinu hrane ili hranu koja je već sama prevelika tako da para može proći kroz neblokirane rupe na platou za
kuhanje.
• Odmrznite meso i perad prije kuhanja.
• Tekućine koje se sakupljaju u posudi za kapanje mogu se koristiti
za juhe ili umake.
Riža
1) Postoje različiti tipovi riže. Slijedite posebne upute za kuhanje za
svaki tip.
2) Točno izmjerite rižu i vodu i stavite u posudu za rižu. Stavite
poklopac i uključite kuhalo na paru.
3) Provjerite jeli rižakuhana kao što je navedeno u vremenu kuhanja.
Miješajte rižu.
4) Kada provjeravate/miješate rižu, osigurajte da kondenzirana voda
ne kapa u posudu s rižom. Promijeniti će kvalitetu i okus riže.
5) Nakon parenja riže, začinite je sa solju, paprom ili maslom.
4
Tipovi riže
Zajedno u Posudi za rižu
Kvantiteta riže
Smeđa riža
- Normalno
1/2 šalice
- Blanširano
1 šalica
Mješavina dugog zrna i divlje riže
- Normalno
1 šalica
- Prokuhana riža
1 šalica
Instant riža
1 šalica
Bijela riža
- Normalno
1 šalica
- Duga zrna
1 šalica
Voda
Procijenjeno
vrijeme
(Minute)
1 šalica
1 1/2 šalice
42-45
45-50
1 1/2 šalice
1 3/4 šalice
1 1/2 šalice
56-58
18-20
12-15
1 1/2 šalice
1 2/3 šalice
45-50
50-55
Povrće/Voće
1) Dobro operite povrće. Odsijecite korijenje i ogulite ili narežite povrće kako traži recept. Manji se dijelovi kuhaju brže od velikih.
2) Količina, svježina, veličina/konzistentnost i temperatura smrznute
hrane može utjecati vrijeme parenja. Količina vode i vrijeme
kuhanja varira prema željenom rezultatu.
3) Smrznuto povrće ne smije se odmrzavati prije parenja.
Tip povrća/voća
Težina ili komadi
Artičoki, cijeli
Šparoge, vrhovi
Grašak
- Zeleni/wax
- rezani ili cijeli
- debeli grašak
Crvena repa
Brokula, vrhovi
Prokulica
Bijeli kupus
Celer
Mrkva
Cvjetača, cijela
Kukuruz na klipu
Patliđan
Šampinjoni, cijeli
Kapula
Paprika, cijela
Krumpiri
4 cijela komada
500 g
Repa
Špinat
Bundeva
Repa
Zamrznuto povrće
Jabuke
Kruške
250 g
500 g
500 g, s ljuskom
500 g, izrezana
500 g
500 g
500 g, izrezan
250 g, nasjeckan
500 g, nasjeckana
500 g
3-5 klipova
500 g
500 g
250 g, fino nasjeckan
do 4 prosječne veličine
ca. 500 g
1 prosjećne veličine,
nasjeckana
250 g
500 g
500 g, narezana
285 g
500 g, u komadima
500 g, u komadima
Procijenjeno vrijeme
(Minute)
30-32
12-14
12-14
20-22
12-13
25-28
20-22
24-26
16-18
14-16
18-20
20-22
14-16
16-18
10-12
12-14
12-13
30-32
28-30
14-16
16-18
20-22
28-50
10-15
10-15
Riba i Morska hrana
1) Vrijeme kuhanja u tablici je za svježu, zamrznutu i odmrznutu
morsku hranu i ribu. Očistite i operite svježu morsku hranu i ribu
dobro prije parenja.
2) Gotovo sve vrste ribe i morske hrane kuhaju se brzo. Kuhajte ih
na pari u malim porcijama ili u određenim količinama.
3) Vrijeme varira za otvaranje velikih i malih školjki i kamenica. Provjerite školjke da bi izbjegli vrenje. Ne jedite školjke čiji se oklopi
nisu otvorili nakon parenja da biste izbjegli trovanje hranom!
4) Riblji fileti mogu se također pariti u posudi za rižu.
5) Postavite odgovarajuće vrijeme kuhanja.
Morska hrana/Riba
Cijele školjke u oklopu
Rakovi
Jastog
- Rep
- rezan
Male školjke
(svježe u oklopu)
Kamenice
(svježe u oklopu)
Jakobove kapice
(svježe)
Kozice
- prosjećne veličine u
oklopu
- velike/jumbo u oklopu
Riba
- cijela
- file
- odrezak
Jaja
Tip
Količina
U ljusci
- meko kuhana
1-12
- tvrdo kuhana
1-12
Poširan
1.korak: Stavite 2 šalice vode u zdjelu za rižu;
Parite da biste zagrijali vodu.
2. korak: Istucite jaja i stavite sastojke u malu
zdjelu, stavite zdjelu u posudu za rižu s
vrućom vodom dok jaje nije poširano.
Kajgana
Istucite 6 jaja s 2 male žličice mlijeka i izlijte u
posudu za rižu.
Začinite sa soli i paprom. Tucite jaja tijekom prvih
minuta kuhanja.
Procijenjeno
vrijeme
(Minute)
15-18
19-22
7-8
500 g
250 g
Procijenjeno
vrijeme
(Minute)
10-12
20-22
2-4
500-600 g
16-18
18-20
500 g
14-16
Tehnički podaci
1500 g
18-20
500 g
16-18
Model:..........................................................................................DG 3235
Napajanje:......................................................................220-240 V, 50 Hz
Potrošnja energije:.................................................................. 650-750 W
Zaštitna klasa:............................................................................................I
Net težina:.......................................................................................1,50 kg
500 g
10-12
500 g
16-18
250-375 g
500 g
500 g, 2,5 cm debel
10-12
10-12
16-18
Težina ili komadi
Procijenjeno
vrijeme
(Minute)
500 g
500 g
500 g
28-30
16-18
22-24
Molimo vratite bilo kakvu opremu koju nećete više koristiti na mjesta
sakupljanja za njihovo daljnje odlaganje.
2-4
24-26
Ovo će pridonijeti recikliranju i drugim oblicima ponovne upotrebe
električne i elektroničke opreme.
500 g
26-28
Informacije koje se tiću mjesta odlaganja mogu se dobiti od vaših
lokalnih vlasti.
500 g
500 g
26-28
14-18
Težina ili komadi
7-8
20-22
Pravo na tehničke promjene i promjene u dizajnu u tijeku stalnog
razvoja proizvoda ostaje zadržano.
Ovaj uređaj je testiran prema svim važnim trenutnim CE vodićima, kao
što su elektromagnetska kompatibilnost i smjernice za niski napon, i
izrađen je u skladu s posljednjim sigurnosnim propisima.
Meso
Vrsta mesa
Govedina
- Komadi
- Hamburger/Rissoles
- Mesne okruglice
Piletina
- Komadi/naresci
Janjetina
- Komadi/naresci
Svinjetina
- Komadi/naresci
Hot dogs/Hrenovke
Značenje Simbola “Kanta”
Štitite naš okoliš: ne odlažite električnu opremu u kućanski otpad.
Ovo pomaže izbjeći potencijalne učinke neispravnog odlaganja na
okoliš i ljudsko zdravlje.
5
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną,
paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem
wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także
instrukcję obsługi.
• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu,
jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało
przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać
urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania
słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać
urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub
mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć
za wtyczkę, nie za przewód).
• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie
Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia
lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru.
Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze
wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie
są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z
urządzenia.
• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz
skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód
zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien
on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach
dotyczących bezpiecznego użytkowania“.
Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian
itp.).
OSTRZEŻENIE!
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych możliwościach fizycznych, motorycznych lub
umysłowych lub nie posiadające niezbędnego doświadczenia i/lub
wiedzy. Użytkowanie urządzenia przez takie osoby jest możliwe
wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek
dotyczących używania urządzenia.
• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
6
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby
uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne
ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych
przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Szybkowar należy podłączać wyłącznie do przepisowo zainstalowanego gniazdka z napięciem sieciowym 230 V, 50 Hz.
• Urządzenie należy postawić na płaskiej powierzchni. Proszę
zwracać uwagę aby kabel podłączenia do sieci oraz samo
urządzenie nie były ustawione na gorącej powierzchni lub w
bezpośrednim sąsiedztwie źródła ciepła. Proszę starać się ułożyć
kabel podłączenia do sieci w takiej pozycji, aby nie wchodził w
kontakt z ostrymi przedmiotami.
• Proszę nigdy nie zginać kabla ani nie okręcać go wokół urządzenia.
• Jeżeli zdarzy się, że urządzenie wpadnie do wody, proszę wyjąć
je dopiero po wyciągnięciu wtyczki z gniazdka! Następnie proszę
przed ponownym użyciem oddać go do kontroli do odpowiedniego serwisu. Proszę postępować tak również wtedy, gdy
urządzenie lub kabel zostaną uszkodzone, lub jeżeli szybkowar
spadnie Państwu na podłogę.
• Jeżeli urządzenie będzie użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób niewłaściwy, na powstałe wskutek tego szkody
nie udziela się żadnej gwarancji!
• Podczas pracy elektrycznych urządzeń grzewczych powstają
wysokie temperatury, co wiąże się z niebezpieczeństwem
poparzenia (np. gorąca woda, gorąca para wodna, elementy
grzewcze). Przy unoszeniu pokrywy i naczyń proszę chwytać
za odpowiednie uchwyty. Proszę poinformować także innych
użytkowników o istniejącym niebezpieczeństwie.
• Proszę nie stawiać szybkowaru zbyt blisko ściany (minimalny
odstęp: 10 cm) lub pod wiszącą półką. Proszę nigdy nie stawiać
na urządzeniu żadnych przedmiotów. Podczas pracy urządzenia
proszę nie zakrywać otworów wylotu pary. Para musi wydobywać
się z urządzenia bez przeszkód.
OSTRZEŻENIE:
Z otworów wylotu pary i przy unoszeniu pokrywy wydostaje się
gorąca para! Niebezpieczeństwo poparzenia!
• Zanim zaczną Państwo czyścić urządzenie, lub będą Państwo
chcieli je odstawić, proszę odczekać aż ostygnie.
• Proszę nigdy nie włączać szybkowaru nie upewniwszy się wcześniej, że jest napełniony wodą.
• Proszę używać urządzenia wyłącznie do przygotowywania
potraw, w żadnym wypadku do innych celów.
Zestaw obejmuje
1 X Urządzenie do gotowania na parze – część bazowa
1 X Rura parowa
1 X Miska zbiorcza na kondensat
3 X Miski do parowania
2 X Ramki łączące
1 X Miska do ryżu
1 X Pokrywka
Przed pierwszym użyciem
• Proszę usunąć opakowanie.
• Wskazane jest oczyszczenie osprzętu wg opisu w punkcie
„Czyszczenie”.
Budowa i zasady użytkowania
Proszę ustawić urządzenie w pobliżu gniazdka. Proszę zwracać przy
tym uwagę, aby znalazło się ono na płaskiej, suchej, nie ślizgającej się
i odpornej na ciepło powierzchni, z odpowiednim odstępem do ściany
lub mebli.
UWAGA:
• Proszę nie ustawiać szybkowaru pod wiszącymi półkami!
• Pojemnik wydzielania pary jak również akcesoria nie nadają się
do użytkowania w piecu (kuchenka mikrofalowa, konwencjonalna lub z powietrzem obiegowym) lub na kuchence!
Błyskawiczna funkcja pary
Po kilku sekundach z rury parowej
zacznie wydostawać się para. Ta część
osłania grzałkę i reguluje dopływ wody.
W tym celu przed gotowaniem wywiń
tę część małym nacięciem do dołu – na
grzałkę.
Wlewanie wody
WSKAZÓWKA:
Pojemnik proszę napełniać wyłącznie czystą, przejrzystą wodą.
Proszę nie wlewać do niego żadnych innych cieczy. Nie wolno
dosypywać do pojemnika również soli, pieprzu itd.
• Na wskaźniku poziomu wody można odczytać poziom wody w
zbiorniku.
• Napełnij zbiornik wodą do kreski maksimum.
• Dla czasów gotowania ponad 15 minut należy napełniać zbiorniku
zawsze do maksymalnego poziomu.
Miska zbiorcza na kondensat
Proszę w dolnej części umieścić naczynie na skropliny.
Gotowanie z jedną miski do parowania
• Postaw miskę na misce zbiorczej.
• Włóż do miski warzywa, rybę lub inne potrawy, bez sosu lub
innych płynów. Należy pamiętać, aby otwory wylotu pary nie były
przy tym całkowicie zakryte!
• Następnie załóż pokrywkę.
Gotowanie z dwiema lub trzema miskami do parowania
• Postaw jedną z misek na misce zbiorczej.
• Do dolnej miski włóż największy kawałek potrawy, o najdłuższym
czasie gotowania.
• Załóż ramkę łączącą.
• Postaw drugą miskę na ramce.
• Włóż do niej produkty.
• Jeżeli chcesz użyć trzeciej miski, połóż na drugiej misce ramkę.
• Na koniec załóż pokrywkę.
Używanie naczynia na ryż
• W naczyniu na ryż proszę umieścić ryż lub inną potrawę z sosem
lub innym płynem.
WSKAZÓWKA:
Dalej postępuj zgodnie z naszymi „Wskazówkami gotowania“.
Znajdziesz tu zalecane ilości wody do różnych gatunków ryżu.
Podłączenie elektryczne
• Ustaw urządzenie na żaroodpornym podłożu.
• Upewnij się, czy programator zegarowy jest ustawiony na 0 (wył.).
• Podłącz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazda z
zestykiem ochronnym 230 V, 50 Hz.
Uruchomienie
Po wlaniu wody włóż miski do parowania i załóż pokrywkę.
Włączanie
Wybierz czas gotowania na programatorze zegarowym. Zaświeci
lampka kontrolna i po kilku minutach zacznie wytwarzać się para.
Przerwanie pracy
Obróć programator zegarowy na 0 i wyciągnij wtyczkę z gniazda
sieciowego.
Dolewanie wody
Otwór w prawym boku części bazowej urządzenia umożliwia dolewanie wody w czasie gotowania. Nie trzeba w tym celu zdejmować misek
do parowania.
• Jeżeli w czasie gotowania poziom wody zacznie się obniżać, dolej
przez ten otwór powoli wody z odpowiedniego naczynia.
• Obserwuj przy tym poziom wody na wskaźniku.
Zakończenie pracy
Po upływie czasu ustawionego na programatorze zegarowym lampka
kontrolna gaśnie. Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego.
7
OSTRZEŻENIE:
Przy chwytaniu lub przestawianiu gorących elementów proszę
koniecznie używać ściereczek lub rękawic kuchennych, aby nie
poparzyć się parą.
Czyszczenie urządzenia
• Przed wyczyszczeniem proszę zawsze wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka i odczekać aż urządzenie ostygnie.
• Proszę nie stosować drucianej szczotki lub innych przedmiotów
szorujących.
• Proszę nie używać ostrych lub szorujących środków czyszczących.
OSTRZEŻENIE:
Bazowej części urządzenia do gotowania na parze nie wolno do
czyszczenia zanurzać w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia
elektrycznego lub pożaru.
Bazowa część urządzenia z zewnątrz
• Od zewnątrz bazową część urządzenia przecieraj tylko wilgotną
szmatką a następnie wysusz ścierką.
Zbiornik
• Wylej resztę wody ze zbiornika.
• Następnie wytrzyj zbiornik ścierką do sucha.
Pokrywka, miski do parowania, ramka łącząca, miska zbiorcza,
rurka parowa
UWAGA:
Tych części nie czyść w zmywarce do naczyń.
Mogłoby to spowodować zmatowienie przezroczystych powierzchni
z tworzywa sztucznego.
• Te części można umyć ręcznie w kąpieli wodnej.
• Spłucz części czystą wodą i wysusz je.
Usuwanie osadu i kamienia
Jeżeli woda, której Państwo używacie jest twarda, na elemencie
grzewczym osadza się kamień. Może to z czasem powodować ograniczenie wytwarzania pary, zanim potrawa będzie gotowa.
• Aby temu zapobiec po 7 - 10 krotnym użyciu proszę wlać do
pojemnika na wodę 3 filiżanki octu i napełnić go wodą do poziomu
oznakowanego przez „MAX”.
• Proszę nie zakładać pokrywy i nie umieszczać w urządzeniu ani
pojemników na ryż ani pojemników parowych ani też pojemnika
na skropliny.
• Włóż wtyczkę sieciową do gniazda i ustaw zegar na 30 minut. Po
upływie czasu ustawionego na programatorze wyciągnij wtyczkę
z gniazda sieciowego. Proszę poczekać aż urządzenie zupełnie
ostygnie.
• Dopiero wtedy proszę wylać zawartość pojemnika na wodę.
Proszę kilkakrotnie przepłukać pojemnik zimną wodą.
8
Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
Ogólne informacje
• Poinższe dane czasowe stanowią wartości orientacyjne i mogą
zmieniać się zależnie od warunków.
• Wykorzystanie wszystkich misek do parowania przedłuża całkowity czas gotowania o ok. 5 minut.
• Duże kawałki lub żywność, o której wiadomo z doświadczenia, że
wymaga długiego czasu gotowania, należy układać zawsze na
dolnej tacy.
• Nie układaj zbyt dużych kawałków żywności lub ich zbyt dużej
liczby, aby para mogła przepływać przez nie zasłonięte otwory w
tacy.
• Przed gotowaniem mięso i drób należy rozmrozić.
• Płyny zbierające się w misce zbiorczej można wykorzystać do
zup i sosów.
Ryż
1) Istnieją różne gatunki ryżu. Proszę stosować się do indywidualnych zaleceń gotowania poszczególnych gatunków.
2) Proszę dokładnie odmierzyć ilość wody i ryżu i umieścić je w
naczyniu na ryż. Proszę następnie założyć pokrywę i włączyć
szybkowar.
3) Po upływie czasu minimalnego, odpowiedniego dla danego
gatunku ryżu, proszę sprawdzić, czy ryż jest już gotowy. Proszę
go zamieszać.
4) Gdy będą Państwo próbować/ mieszać ryż proszę zwrócić uwagę
na to, aby do naczynia z wodą nie dostały się skropliny. Zmienia
to jakość i smak ryżu.
5) Po ugotowaniu ryż można doprawić solą, pieprzem lub masłem.
Gatunek ryżu
Razem w pojemniku na ryż
Ilość ryżu
Woda
Ryż brązowy
- zwykły
1/2 filiżanka
1 filiżanka
- zbity
1 filiżanka
1 1/2 filiżanki
Ryż długoziarnisty połączony z ryżem dzikim
- zwykły
1 filiżanka
1 1/2 filiżanki
- na szybko
1 filiżanka
1 3/4 filiżanki
Ryż instant
1 filiżanka
1 1/2 filiżanki
Ryż biały
- zwykły
1 filiżanka
1 1/2 filiżanki
- długoziarnisty 1 filiżanka
1 2/3 filiżanki
Przybliżony
czas (Minuty)
42-45
45-50
56-58
18-20
12-15
45-50
50-55
Warzywa/owoce
1) Proszę dokładnie umyć warzywa; oczyścić je z niejadalnych części. Proszę oczyścić, obrać lub skroić warzywa według życzenia.
Mniejsze kawałki gotują się szybciej niż większe.
2) Na czas gotowania na parze mogą mieć wpływ ilość, jakość,
stopień świeżości jak również wielkość/ jednolitość oraz temperatura zamrożonych potraw. Ilość wody oraz czas gotowania są
dowolne, w zależności od oczekiwanego wyniku.
3) Warzyw zamrożonych nie należy rozmrażać przed gotowaniem.
Rodzaj warzyw/
owoców
Karczochy, w całości
Szparagi, końcówki
Fasola
- zielona/ żółta
- krojona lub w całości
- duże ziarna
Buraki ćwikłowe
Brokuły, koszyczki
Brukselka
Kapusta
Seler
Marchew
Kalafior, w całości
Kaczany kukurydzy
Bakłażan
Pieczarki, w całości
Cebula
Papryka, w całości
Ziemniaki
Rzepa
Szpinak
Dynia
Buraki
Warzywa mrożone
Jabłka
Gruszki
Waga lub ilość sztuk
4 sztuki w całości
500 g
250 g
500 g
500 g, łuskane
500 g, krojona
500 g
500 g
500 g, krojona
250 g, w plastrach
500 g, w plastrach
500 g
3-5 kaczany
500 g
500 g
250 g, w cienkich
plastrach
do 4 średniej wielkości
(mniej więcej)
ok. 500 g
1 średniej wielkości,
krojona
250 g
500 g
500 g, w plastrach
285 g
500 g, w kawałkach
500 g, w kawałkach
Przybliżony
czas (Minuty)
30-32
12-14
12-14
20-22
12-13
25-28
20-22
24-26
16-18
14-16
18-20
20-22
14-16
16-18
10-12
12-14
12-13
30-32
28-30
14-16
16-18
20-22
28-50
10-15
10-15
Ryby i owoce morza
1) Czasy gotowania podane w tabelach dotyczą świeżych, zamrożonych i rozmrożonych owoców morza i ryb. Przed gotowaniem
proszę umyć i oczyścić świeże owoce morza oraz ryby.
2) Prawie wszystkie gatunki ryb i owoców morza gotują się bardzo
szybko. Proszę gotować małe porcje lub podane ilości.
3) Duże i małe małże oraz ostrygi otwierają się w różnym czasie
gotowania. Proszę sprawdzać muszle, aby zapobiec przegotowaniu. Proszę w żadnym wypadku nie spożywać małż, które nie
otworzyły się po ugotowaniu, może to spowodować zatrucie.
4) Filety z ryb mogą Państwo gotować również w naczyniu na ryż.
5) Proszę ustawić odpowiedni czas gotowania.
Owoce morza/ryby
Duże małże w muszlach
Kraby
Homary
- ogony
- w kawałkach
500 g
250 g
Przybliżony
czas (Minuty)
10-12
20-22
2-4
500-600 g
16-18
18-20
Waga lub ilość sztuk
Waga lub ilość sztuk
Przybliżony
czas (Minuty)
500 g
14-16
1500 g
18-20
500 g
16-18
500 g
10-12
500 g
16-18
250-375 g
500 g
500 g, grubość 2,5 cm
10-12
10-12
16-18
Waga lub ilość
sztuk
Przybliżony
czas (Minuty)
500 g
500 g
500 g
28-30
16-18
22-24
Owoce morza/ryby
Małe małże
(świeże w muszlach)
Ostrygi
(świeże w skorupkach)
Skorupiaki morskie
(świeże)
Krewetki
- średniej wielkości w
skorupkac
- duże/ bardzo duże w
skorupkach
Ryby
- w całości
- filety
- steki
Mięso
Rodzaje mięs
Wołowina
- w kawałkach
- hamburgery/zrazy
- klopsy
Drób
- w kawałkach/w plastrach
Jagnięcina
- w kawałkach/w plastrach
Wieprzowina
- w kawałkach/w plastrach
Hot dog/kiełbaski
2-4
24-26
500 g
26-28
500 g
500 g
26-28
14-18
Jaja
Rodzaj
Ilość sztuk
W skorupce
- gotowane na miękko
1-12
- gotowane na twardo
1-12
W koszulkach
1.Czynność: Do pojemnika na ryż wlać
2 filiżanki wody; poczekać, aż wydzielająca
się para podgrzeje wodę.
2.Czynność: Rozbić jajo i wlać zawartość
do małej miseczki, wstawić miseczkę do
pojemnika na ryż z gorącą wodą, poczekać aż
jajo się zetnie.
Jajecznica
Roztrzepać razem 6 jaj, dodać 2 łyżki stołowe
mleka i wlać do pojemnika na ryż.
Mieszać jaja przez pierwsze minuty gotowania.
Przybliżony
czas (Minuty)
15-18
19-22
7-8
7-8
20-22
9
Dane techniczne
Model:..........................................................................................DG 3235
Napięcie zasilające:.......................................................220-240 V, 50 Hz
Pobór mocy:............................................................................ 650-750 W
Stopień ochrony:.......................................................................................I
Masa netto: . ..................................................................................1,50 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa
użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i
kompatybilności elektromagnetycznej.
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na zakupione
urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie wymienione
na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana będzie niemożliwa do
zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia funkcji
określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego stanu jest
wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych (np. przepięcie
w sieci energetycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również
wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi
urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad
lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem
zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu,
data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o.
ul. Opolska 1 a Karczów
49 - 120 Dąbrowa
10
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nie należy
do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych do zdawania
sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny,
którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych następstw
niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływ na środowisko i
zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w swoich
urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
Instrucţiuni generale privind siguranţa
Înainte de pune aparatul în funcţiune, citiţi cu atenţie instrucţiunile de
funcţionare şi păstraţi-le, inclusiv chitanţa, garanţia şi, dacă este posibil, cutia cu ambalajul interior. Dacă înstrăinaţi aparatul altor persoane,
vă rugăm să le înmânaţi şi instrucţiunile de funcţionare.
• Acest aparat este conceput numai uzului casnic, nu şi scopurilor
prevăzute. Acest aparat nu este adecvat pentru utilizare comercială. Nu îl utilizaţi în exterior. Aşezaţi-l departe de sursele de
căldură, lumina solară directă, umiditate (nu îl scufundaţi în niciun
fel de lichide) şi muchii ascuţite. Nu folosiţi aparatul când aveţi
mâinile ude. Dacă aparatul este umed sau chiar ud, deconectaţi-l
imediat de la priză.
• Dacă aparatul nu va fi folosit şi îl curăţaţi sau îl depozitaţi întrun loc, opriţi-l şi trageţi întotdeauna ştecărul din priză (trageţi de
ştecăr, nu de cablu) şi scoateţi accesoriile ataşate.
• Nu operaţi filtrul de cafea fără să îl supravegheaţi. Dacă plecaţi
din încăpere, trebuie să opriţi întotdeauna aparatul. Scoateţi
ştecărul din priză.
• Aparatul şi cablul de alimentare trebuie verificate cu regularitate
pentru a nu fi deteriorate. Dacă acestea sunt deteriorate, atunci
aparatul nu trebuie utilizat.
• Nu încercaţi să reparaţi singuri aparatul. Contactaţi întotdeauna
un tehnician autorizat. Pentru a evita expunerea la pericole, un
cablu defect trebuie întotdeauna schimbat cu unul de acelaşi tip
şi numai de către producător, de serviciul nostru cu clienţii sau de
către o persoană calificată.
• Folosiţi numai piese de schimb originale.
• Acordaţi o atenţie deosebită următoarelor “Instrucţiuni speciale
privind siguranţa”.
Copiii şi persoanele bolnave
• Pentru a asigura siguranţa copiilor, vă rugăm să nu lăsaţi niciun
ambalaj (pungi, cutii, polistiren etc.) la îndemâna copiilor.
AVERTIZARE!
Nu lăsaţi copiii să se joace cu folia, pentru că există
pericol de sufocare!
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu deficienţe fizice, senzoriale sau mentale şi/sau lipsite de experienţă,
cu excepţia cazului în care aceste persoane sunt supravegheate
de către o persoană responsabilă cu siguranţa lor sau au primit
instrucţiuni despre modul de utilizare a aparatului.
• Copiii trebuie supravegheaţi continuu, pentru a vă asigura că nu
se joacă cu aparatul.
Simbolurile din aceste instrucţiuni de utilizare
Informaţiile importante pentru siguranţa dvs. sunt marcate special.
Este esenţial să respectaţi aceste instrucţiuni, pentru a evita accidentele şi preveni defectarea aparatului:
AVERTIZARE:
Acest simbol vă avertizează cu privire la pericolele privind sănătatea
dvs. şi indică posibile riscuri de rănire.
ATENŢIE:
Acest simbol se referă la posibilele pericole asupra aparatului sau
alte obiecte.
NOTĂ: Acest simbol evidenţiază indicaţiile şi informaţiile.
Instrucţiuni speciale de siguranţă
• Conectaţi fierbătorul cu aburi doar la o priză corespunzătoare de
230 V, 50 Hz.
• Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă plană. Asiguraţi-vă că aparatul
şi cablul nu sunt aşezate pe suprafeţe fierbinţi sau lângă surse
de căldură. Întindeţi cablul astfel încât să nu intre în contact cu
obiecte ascuţite.
• Nu îndoiţi cablul şi nu îl răsuciţi în jurul aparatului.
• În cazul în care aparatul cade în apă, scoateţi-l din apă numai
dacă nu este conectat la priză! Nu îl folosiţi până când nu este
verificat de o persoană autorizată. Acelaşi lucru este valabil şi în
cazul în care firul sau aparatul sunt deteriorate sau dacă aparatul
cade.
• În cazul în care aparatul nu este utilizat potrivit instrucţiunilor,
producătorul nu este responsabil pentru deteriorare!
• La folosirea aparatelor electrice de încălzire, pot fi generate temperaturi extrem de mari (ex. apă fierbinte, abur fierbinte, element
de încălzire), care pot cauza arsuri grave. Utilizaţi mânerele
pentru a ţine capacul sau elementele de fixare. Informaţi de
asemenea pe alţi utilizatori în legătură cu eventualele pericole!
• Nu amplasaţi fierbătorul cu aburi lângă perete (distanţa minimă:
10 cm) sau sub un dulap suspendat. Nu aşezaţi niciodată nimic
pe aparat. Nu acoperiţi orificiile fierbătorului în timpul utilizării
acestuia. Aburul trebuie să poată ieşi.
AVERTIZARE:
Aburul iese prin orificiile de abur şi de asemenea când deschideţi capacul! Pericol de ardere!
• Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a-l curăţa şi ambala!
• Nu folosiţi niciodată fierbătorul cu aburi fără apă în el!
• Folosiţi aparatul numai pentru prepararea alimentelor. Nu-l folosiţi
niciodată în alte scopuri.
Descrierea componentelor
1 X Aparat de bază al fierbătorului cu aburi
1 X Ţeavă cu abur
1 X Tavă pentru captarea picăturilor
3 X Discuri de aburire
2 X Rame de legătură
1 X Bol de orez
1 X Capac
Înainte de prima utilizare
• Scoateţi ambalajul.
• Se recomandă curăţarea accesoriilor aşa cum este descris la
secţiunea “Curăţare”.
11
Informaţii despre instalare şi folosire
Amplasaţi aparatul lângă o priză. Asiguraţi-vă că suprafaţa este nivelată, uscată, nealunecoasă şi rezistentă la căldură şi că este suficient
spaţiu de la perete sau mobilă.
ATENŢIE:
• Nu amplasaţi fierbătorul cu aburi sub dulapuri suspendate!
• Unitatea de aburi şi accesoriile nu trebuie folosită în sobe (cuptor
cu microunde, cu recirculare a aerului sau tradiţional) sau pe
sobe!
Funcţia de abur instant
Cu ajutorul ţevii speciale de aburi, primul
abur se produce după câteva secunde.
Acest element acoperă unitatea de
încălzire şi reglează apa. În acest scop,
aşezaţi acest element - cu adâncitura
mică în jos - peste unitatea de încălzire
înainte de prepararea mâncării.
Umplerea cu apă
NOTĂ:
Turnaţi numai apă curată în recipientul pentru apă. Nu se vor folosi
alte lichide în recipient. Nu adăugaţi sare, piper etc.
• Nivelul de umplere al recipientului pentru apă poate fi citit pe
indicatorul de nivel de apă.
• Umpleţi cu apă până la nivelul maxim.
• În cazul în care prepararea mâncării durează mai mult de
15 minute, trebuie să alimentaţi mereu rezervorul de apă până
la nivelul maxim.
Tavă pentru captarea picăturilor
Introduceţi vasul de colectare în partea de jos.
Folosirea unei singur vas de aburire
• Aşezaţi vasul de aburire pe vasul de colectare.
• Aşezaţi legumele, peştele sau alte alimente – fără sos sau lichid –
în vasul de aburire. Orificiile de abur nu trebuie acoperite de tot!
• La sfârşit, aşezaţi capacul în poziţia corectă.
Folosirea a două sau trei vase de aburire
• Aşezaţi un vas de aburire pe vasul de colectare.
• Aşezaţi alimentul cel mai mare care trebuie gătit cel mai mult în
vasul de aburire de jos.
• Aşezaţi o ramă de legătură în poziţia corectă.
• Aşezaţi al doilea vas de aburire pe rama de legătură.
• Acum aşezaţi alimentele aici.
• Dacă doriţi să folosiţi şi al treilea vas de aburire, aşezaţi altă ramă
de legătură pe al doilea vas de aburire.
• La sfârşit, aşezaţi capacul în poziţia corectă.
12
Folosirea bolului de orez
• Aşezaţi orezul sau alte alimente cu sos sau lichid în bolul de orez.
NOTĂ:
Vă rugăm să citiţi şi “Instrucţiuni de preparare”. Aici veţi găsi recomandări privind adăugarea de apă la diferite tipuri de orez.
Conexiunea electrică
• Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă termorezistentă.
• Verificaţi ca temporizatorul să fie în poziţia 0 (oprit).
• Conectaţi aparatul la o priză cu împământare de 230 V, 50 Hz,
instalată corespunzător.
Funcţionare iniţială
După umplerea cu apă, aşezaţi vasele de aburire şi capacul în poziţia
corespunzătoare.
Pornire
Selectaţi un timp de preparare pe temporizator. Lampa de control
luminează şi după câteva minute se formează aburul.
Oprire
Rotiţi temporizatorul din nou în poziţia 0 şi scoateţi cablul de alimentare din priză.
Reumplere cu apă
Deschizătura din partea dreaptă a aparatului face posibilă umplerea
cu apă în timpul funcţionării. Nu este necesar să îndepărtaţi vasele de
aburire.
• Dacă scade nivelul apei în timpul funcţionării, folosiţi un vas
adecvat pentru a turna apă încet în deschizătură.
• Vă rugăm să observaţi nivelul apei semnalat de indicatorul de
nivel.
Terminarea funcţionării
Când temporizatorul a terminat, lampa de control se stinge. Apoi
scoateţi cablul de alimentare din priză.
AVERTIZARE:
Atunci când manevraţi sau îndepărtaţi componentele fierbinţi, folosiţi
întotdeauna mănuşi de bucătărie sau cârpe speciale pentru a evita
riscul de ardere din cauza aburului fierbinte!
Curăţare
• Îndepărtaţi întotdeauna cablul de alimentare înainte de curăţare şi
aşteptaţi până când aparatul se răceşte.
• Nu folosiţi bureţi de sârmă sau alte obiecte abrazive.
• Nu folosiţi agenţi de curăţare caustici sau abrazivi.
AVERTIZARE:
Este strict interzisă scufundarea în apă a unităţii centrale a
fierbătorului cu aburi pentru curăţare; acest lucru poate provoca un
şoc electric sau un incendiu.
Curăţarea exteriorului părţii centrale
• Ştergeţi partea exterioară a părţii centrale doar cu o cârpă umedă
şi apoi ştergeţi cu o altă cârpă uscată.
Rezervorul
• Scurgeţi apa rămasă în rezervor.
• Apoi ştergeţi rezervorul cu o cârpă uscată.
Curăţarea capacului, a vaselor de aburire, a ramelor de legătură,
a vasului de colectare şi a ţevii de abur
ATENŢIE:
Aceste componente nu se curăţă în maşina de spălat vase.
Suprafeţele de plastic pot deveni spălăcite.
• Aceste componente pot fi spălate de mână în apă cu săpun.
• Limpeziţi cu apă curată şi uscaţi-le.
Decalcifierea
În cazul în care apa dură cu calcar se depune în timp pe unitatea
de încălzire. Acest lucru poate conduce la terminarea prematură a
procesului de gătire cu abur înainte de prepararea alimentelor.
• Pentru a se evita această neplăcere, după folosirea aparatului de
7-10 ori, puneţi 3 ceşti de oţet în recipientul pentru apă şi umpleţi-l
cu apă până la semnul MAX.
• Nu aşezaţi capacul, bolul de orez şi nici vasul de colectare.
• Introduceţi cablul de alimentare în priză şi setaţi ceasul la 30 de
minute. După ce se opreşte temporizatorul, scoateţi cablul din
priză. Lăsaţi aparatul să se răcească.
• Scurgeţi apa din rezervorul de apă. Clătiţi rezervorul de apă de
câteva ori cu apă rece.
Instrucţiuni de preparare a alimentelor
Caracteristici generale
• În cele ce urmează vă prezentăm câteva sugestii, care pot varia
în funcţie de circumstanţe.
• Dacă folosiţi câteva vase de aburire, timpul total de preparare
este cu aproximativ 5 minute mai lung.
• Bucăţile mari de alimente care necesită un timp mai lung de
preparare trebuie aşezate întotdeauna pe tava de jos.
• Nu alegeţi o cantitate prea mare de alimente sau bucăţi prea mari,
astfel încât aburul să poată trece prin orificiile tăvii.
• Decongelaţi carnea înainte de a o prepara.
• Lichidele care sunt colectate în tava pentru captarea picăturilor
pot fi folosite la supe sau sosuri.
Orezul
1) Există tipuri diferite de orez. Urmaţi instrucţiunile speciale de
preparare pentru fiecare tip în parte.
2) Măsuraţi cantitatea potrivită de orez şi apă şi turnaţi-o în bolul
pentru orez. Puneţi capacul şi porniţi fierbătorul cu aburi.
3) Verificaţi dacă orezul este gata urmărind timpii de preparare
specificaţi. Amestecaţi orezul.
4) Atunci când verificaţi/amestecaţi orezul, aveţi grijă ca condensul
de apă să nu se scurgă în bolul de orez. Acest lucru va schimba
calitatea şi gustul orezului.
5) După fierberea orezului la aburi, condimentaţi-l cu sare, piper sau
unt.
Cantitatea din bolul de orez
Tipuri de orez Cantitatea de
Apă
orez
Orez brun
- Normal
1/2 ceaşcă
1 ceaşcă
- Semifiert
1 ceaşcă
1 1/2 ceaşcă
Amestec de orez cu bob lung şi orez sălbatic
- Normal
1 ceaşcă
1 1/2 ceaşcă
- Orez
semipreparat
1 ceaşcă
1 3/4 ceaşcă
Orez instant
1 ceaşcă
1 1/2 ceaşcă
Orez alb
- Normal
1 ceaşcă
1 1/2 ceaşcă
- Orez cu bob
lung
1 ceaşcă
1 2/3 ceaşcă
Timp estimat
(Minute)
42-45
45-50
56-58
18-20
12-15
45-50
50-55
Legume/Fructe
1) Spălaţi bine legumele. Tăiaţi cozile sau decojiţi sau tăiaţi legumele
bucăţele, aşa cum este indicat în reţetă. Bucăţile mai mici se
prepară mai repede decât cele mari.
2) Cantitatea, prospeţimea, mărimea/consistenţa şi temperatura
alimentelor congelate pot influenţa timpul de preparare la aburi.
Cantitatea de apă şi timpul de preparare variază în funcţie de
rezultatul dorit.
3) Legumele congelate nu trebuie decongelate înainte de prepararea la aburi.
Tipuri de legume/
fructe
Anghinare, întreg
Sparanghel, vârfuri
Fasole
- Verde/wax
- tăiată sau întreagă
- fasole păstăi
Sfeclă roşie
Broccoli, vârfuri
Varză de Bruxelles
Varză albă
Ţelină
Morcovi
Conopidă, întreagă
Porumb
Vânătă
Ciuperci, întregi
4 bucăţi întregi
500 g
Timp estimat
(Minute)
30-32
12-14
250 g
500 g
500 g, decojită
500 g, tăiată
500 g
500 g
500 g, tăiată
250 g, cuburi
500 g, cuburi
500 g
3-5 bucăţi
500 g
500 g
12-14
20-22
12-13
25-28
20-22
24-26
16-18
14-16
18-20
20-22
14-16
16-18
10-12
Greutatea bucăţilor
13
Tipuri de legume/
fructe
Ceapă
Ardei, întreg
Cartofi
Napi
Spanac
Dovleac
Sfeclă
Legume congelate
Mere
Pere
Greutatea bucăţilor
250 g, tăiată fin
până la 4 de mărime
medie
ca 500 g
1 mărime medie, bucăţele
250 g
500 g
500 g, felii
285 g
500 g, bucăţi
500 g, bucăţi
Timp estimat
(Minute)
12-14
12-13
30-32
28-30
14-16
16-18
20-22
28-50
10-15
10-15
Peşte şi fructe de mare
1) Timpul de preparare din tabel este pentru peşte şi fructe de mare
proaspete, congelate şi decongelate. Curăţaţi şi spălaţi bine peştele proaspăt şi fructele de mare înainte de prepararea la aburi.
2) Aproape toate tipurile de peşte şi fructe de mare se prepară
într-un timp scurt. Preparaţi-le în porţii mici sau în cantităţile
specificate.
3) Timpul variază pentru deschiderea midiilor şi stridiilor mari şi
mici. Verificaţi cochiliile pentru a evita fierberea lor. Nu consumaţi
midiile ale căror cochilii nu se deschid după prepararea la aburi,
pentru a evita riscul de otrăvire!
4) Fileurile de peşte pot fi de asemenea preparate în bolul pentru
orez.
5) Setaţi timpul de preparare corespunzător.
Fructe de mare/
Peşte
Midii întregi în coajă
Crabi
Homar
- coadă
- tăiat
Midii mici
(proaspete în coajă)
Stridii
(proaspete în coajă)
Scoici scallop
(proaspete)
Creveţi
- de mărime medie
în coajă
- de mărime mare/
gigant în coajă
Peşte
- întreg
- file
- bucată
14
500 g
250 g
Timp estimat
(Minute)
10-12
20-22
2-4
500-600 g
16-18
18-20
500 g
14-16
1500 g
18-20
500 g
16-18
Greutatea bucăţilor
500 g
10-12
500 g
16-18
250-375 g
500 g
500 g, 2,5 cm grosime
10-12
10-12
16-18
Carne
Tip de carne
Carne de vită
- Bucăţi
- Hamburger/chiftele
- Chiftele
Pui
- Bucăţi/felii
Miel
- Bucăţi/felii
Carne de porc
- Bucăţi/felii
Crenvurşti /Cârnaţi
Greutatea bucăţilor
Timp estimat
(Minute)
500 g
500 g
500 g
28-30
16-18
22-24
2-4
24-26
500 g
26-28
500 g
500 g
26-28
14-18
Ouă
Tip
Cantitate
În coajă
- fierte moale
1-12
- fierte tare
1-12
Fierte în apă
primul pas: Puneţi două ceşti de apă în bolul
pentru orez; produceţi abur pentru a încălzi apa.
pasul al doilea: Bateţi ouăle şi turnaţi-le în bolul
cel mic, puneţi bolul mic în bolul pentru orez cu
apă fierbinte până când oul este preparat.
Ouă jumări
Bateţi 6 ouă cu două linguriţe de lapte ţi turnaţi-le
în bolul pentru orez.
Condimentaţi cu sare şi piper. Bateţi ouăle în
primele minute ale preparării.
Timp estimat
(Minute)
15-18
19-22
7-8
7-8
20-22
Date tehnice
Model: .........................................................................................DG 3235
Sursa de alimentare: ....................................................220-240 V, 50 Hz
Consum de energie:................................................................ 650-750 W
Clasa de protecţie: .................................................................................. Ι
Greutate netă: ...............................................................................1,50 kg
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi de concepţie pe
parcursul dezvoltării continue a produsului.
Acest aparat a fost testat în conformitate cu toate îndrumările CE actuale relevante, precum directivele de compatibilitate electromagnetică
şi tensiune joasă şi a fost fabricat în conformitate cu cele mai recente
regulamente privind siguranţa.
Semnificaţia simbolului “Tomberon”
Protejaţi mediul nostru înconjurător: Nu eliminaţi echipamentul electric
în deşeurile menajere.
Vă rugăm să returnaţi toate echipamentele electrice, pe care nu le mai
utilizaţi, la punctele de colectare prevăzute în acest sens.
Acest lucru evită potenţialele efecte eliminării incorecte asupra mediului şi sănătăţii umane.
Acest lucru contribuie la reciclare şi alte forme de reutilizare a echipamentului electric şi electronic.
Informaţiile privind locurile de depozitare a aparatului se pot obţine de
la autorităţile dvs. locale.
15
Общи инструкции за безопасност
Преди да започнете работа с уреда внимателно прочетете
инструкциите за работа с него и запазете тези инструкции, включително гаранцията, касовата бележка и ако е възможно кутията
с вътрешната опаковка. Ако давате уреда на други хора, моля
предайте и инструкциите за работа с уреда.
• Уредът е предназначен единствено за лична употреба и
за целите, за които е създаден. Този уред не е пригоден за
промишлена и търговска употреба. Не го използвайте на
открито. Дръжте го далеч от източници на топлина, пряка
слънчева светлина, висока влажност (никога не го потапяйте,
в каквато и да било течност) и го пазете от остри ръбове. Не
използвайте уреда с мокри ръце. Ако уредът се навлажни
или намокри, веднага го изключете от електрическия контакт.
• При почистване или при прибиране на уреда и изобщо когато
уредът не се използва, винаги го изключвайте и винаги
изключвайте захранващия кабел от контакта (теглете самия
щепсел, а не кабела) и махнете монтираните към уреда
принадлежности.
• Не оставяйте уреда да работи без надзор. Ако напускате
стаята винаги изключвайте уреда. Изключете захранващия
кабел от ел. контакт.
• Уредът и захранващият му кабел трябва редовно да бъдат
проверявани за признаци на повреди. Ако бъде открита
повреда, уредът не трябва да се използва.
• Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. За целта
винаги се обръщайте към оторизиран електротехник. За
да се избегне излагането на опасност, при повреда на
захранващия кабел, той винаги трябва да бъде подменян от
производителя, нашата служба за сервизно обслужване, или
от квалифициран електротехник с кабел от същия тип.
• Винаги използвайте оригинални резервни части.
• Обърнете специално внимание на следните „Специални
инструкции за безопасност”.
Деца и лица с недъзи
• За да гарантирате безопасността на своите деца, моля
дръжте на недостъпно място всякакви опаковъчни материали
(пластмасови торби, кутии, полистирол и др.)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не позволявайте на малки деца да си играят с пластмасовото фолио, тъй като има опасност от задушаване!
• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени
способности и/или такива с недостатъчно познания и/или
опит, ако не правят това под надзора на човека отговорен
за тяхната безопасност, или ако са били инструктирани за
работата с уреда.
• Децата винаги трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
16
Символи използвани в настоящите Инструкции за употреба
Важната за вашата безопасност е специално маркирана. Важно е
да спазвате тези инструкции за да се предотврати настъпването
на инциденти или нанасянето на повреди по уреда:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Този знак предупреждава за опасности за вашето здраве и
сигнализира за възможни рискове от нараняване.
ВНИМАНИЕ:
Този символ обозначава възможни опасности за уреда или
други предмети.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този символ подчертава важна информация и
полезни съвети.
Специални инструкции за безопасност
• Включете уреда за готвене на пара в правилно инсталиран
електрически контакт с електрозахранване 230 V, 50 Hz.
• Поставете уреда на равна повърхност. Уверете се, че уредът
и захранващият не са поставени върху гореща повърхност
или в близко до източник на топлина. Разположете захранващият кабел по такъв начин, че да не влиза в контакт с остри
ръбове и предмети.
• Не прегъвайте кабела и не го увивайте около уреда.
• Ако уредът падне във вода, то той трябва да се изважда оттам само при условие, че захранващият му кабел е изключен
от електрически контакт! Не използвайте уреда докато не
бъде прегледан от оторизиран електротехник. Същото важи
и в случаите, когато захранващият кабел или самият уред са
били повредени, или в случай, че уредът е бил изтърван да
падне.
• Ако уредът бъде използван неправилно или като не се спазват настоящите инструкции, производителят не носи никаква
отговорност за настъпилите щети и повреди!
• При използването на електрически нагревателни уреди се
създават изключително високи температури (напр. гореща
вода, гореща пара, силно загряване на нагревателния
елемент), които могат да причинят жестоки изгаряния.
Използвайте дръжките при работа с капака и заключалките.
Уведомете и останалите ползватели на уреда за потенциалните опасности!
• Не поставяйте уреда за готвене на пара близо до стена (минимално отстояние: 10 см) или под надвиснал шкаф. Никога
не поставяйте, каквото и да било върху уреда. По време
на работа на уреда не покривайте отворите за излизане на
парата. Парата трябва да може да излиза свободно от уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
По време на работа и при отваряне на капака от уреда
излиза гореща пара! Опасност от изгаряния!
• Оставете уреда да изстине преди да пристъпите към почистването му или преди да го приберете за съхранение!
• Никога не използвайте уреда за готвене на пара без в него
да има сипана вода!
• Използвайте уреда само за готвене на храна. Никога не го
използвайте, за каквито и да било други цели.
Обхват на доставката
1 X Уред за готвене на пара - основен уред
1 X Тръба за парата
1 X Тавичка за оттичане и кондензация
3 X Съдове за готвене на пара
2 X Свързващи рамки
1 X Купа за ориз
1 X Капак
Преди първа употреба
• Отстранете опаковката.
• Препоръчваме да почистите принадлежностите по начина
описан в главата „Почистване”.
Информация относно инсталирането
и употребата на уреда
Поставете уреда в близост до електрически контакт. Уверете
се, че повърхността е равна, суха и не е хлъзгава, както, че е
устойчива на топлина и че уредът е на достатъчно разстояние от
стената или мебелировката.
ВНИМАНИЕ:
• не поставяйте уредът за готвене на пара под надвиснали
шкафове!
• Уредът за пара и принадлежностите не трябва да се
използват във фурни (микровълнови, с рециркулиране на
въздуха, или традиционни), както и на готварски печки!
Функция „Моментална пара”
С помощта на специалната тръба за
пара можете да получите първите
количества пара след броени секунди. Това приспособление покрива
нагревателния елемент и регулира
постъпващото количество вода. За
целта, преди да започнете готвенето,
поставете приспособлението с малката вдлъбнатина надолу - върху нагревателния елемент.
Напълване с вода
ЗАБЕЛЕЖКА:
Сипвайте само чиста, бистра вода в контейнера за водата. Не
сипвайте никакви други течности в контейнера. Не добавяйте
нищо във водата, като напр. сол, пипер и др.
• Нивото на напълване с вода на контейнера може да бъде
отчетено по индикатора за водното ниво.
• Напълнете с вода до обозначението за максимално количество.
• За времена на готвене над 15 минути, трябва винаги да
напълвате резервоара до обозначеното максимално ниво на
водата.
Тавичка за оттичане и кондензация
Поставете тавичката за събиране на конденза в долната част на
уреда.
Използване на само един съд за готвене на пара
• Поставете съда за готвене върху тавичката за събиране на
конденза.
• Поставете зеленчуците, рибата или други храни - без сосове
или течности - в съда за готвене на пара. Отворите за излизане на парата трябва да бъдат напълно открити!
• Най накрая поставете капака на мястото му.
Използване на два или три съда за готвене на пара
• Поставете един от съдовете за готвене върху тавичката за
събиране на конденза.
• Поставете най-голямото парче храна, което трябва да се
готви най-дълго време в най-долния съд за готвене на пара.
• Поставете една от свързващите рамки на мястото й.
• Поставете втория съд за готвене на пара върху свързващата
рамка.
• След това поставете в съда храната, която трябва да се сготви.
• Ако желаете да използвате и трети съд за готвене на пара,
поставете още една свързваща рамка върху втория съд за
готвене на пара.
• Накрая поставете капака на мястото му.
Използване на купата за готвене на ориз
• Поставете ориза или други хранителни съставки със сос или
течност в купата за готвене на ориз.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Моля обърнете внимание и на нашите „Инструкции за готвене”.
Там ще намерите препоръки за добавяне на вода към различните видове ориз.
Свързване към електрическото захранване
• Поставете уреда върху устойчива на топлина повърхност.
• Уверете се, че таймерът е поставен на позиция 0 (Изключено).
• Включете уреда в правилно инсталиран заземен електрически контакт със захранване на променлив ток 230 V, 50 Hz.
Първоначална работа с уреда
След като сте сипали малко вода, поставете съдовете за готвене
на пара и капака на местата им.
Включване
Изберете времето за готвене с помощта на таймера. Контролната лампа светва и след няколко минути парата е готова.
17
Изключване
Завъртете таймера обратно на позиция 0 и изключете захранващия кабел от електрическия контакт.
Допълване с вода
Отворът отдясно на тялото на уреда дава възможност да се пълни вода по време на работа на уреда. За целта не е необходимо
да се махат съдовете за готвене на пара.
• Ако по време на готвене нивото на водата падне, с помощта
на подходящ съд сипете внимателно вода в този отвор.
• Моля наблюдавайте индикатора за нивото на водата.
Спиране работата на уреда
Когато таймерът отчете изтичането на зададеното време,
контролната лампа изгасва. След това изключете захранващия
кабел от електрическия контакт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Когато работите или сваляте горещите компоненти на системата винаги ползвайте домакинска кърпа или ръкавици за фурна
за да избегнете изгаряния от горещата пара!
Почистване
• Преди да пристъпите към почистване винаги изключвайте
захранващия кабел от електрически контакт и оставете уреда
да изстине.
• Не използвайте телени четки или други абразивни приспособления.
• Не използвайте каквито и да било киселинни препарати или
такива за сваляне на загорели остатъци от храна.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
При никакви обстоятелства не трябва да потапяте тялото/
основата на уреда за готвене на пара във вода или друга
някаква течност, тъй като това може да стане причина за
токов удар или пожар.
Почистване на външната повърхност на основата/тялото на
уреда
• Външната повърхност на тялото на уреда трябва да се почиства с мокра кърпа, след което да се подсуши със суха кърпа.
Резервоар
• Изсипете евентуално останалата в резервоара вода.
• След това избършете и подсушете с кърпа.
Почистване на капака, съдовете за готвене на пара, съединителните рамки, тавичката за събиране на конденза и тръбата
за пара
ВНИМАНИЕ:
Не слагайте тези части в съдомиялна машина. Прозрачните
пластмасови повърхности могат да помътнеят.
18
• Тези части могат да се мият на ръка в сапунена вода.
• Изплакнете с чиста вода и подсушете.
Отстраняване на натрупания котлен камък
Когато водата е твърда, по нагревателния елемент с течение
на времето се натрупва котлен камък. Това може да доведе до
ненавременно (по-бързо) прекратяване на процеса на готвене на
пара и храната да остане несготвена.
• За да се избегне подобен проблем, след около 7 до 10
ползвания на уреда, сипете в него 3 чаши оцет в контейнера
за водата и допълнете с вода до маркировката (MAX) за
максималното количество на водата.
• В уреда за готвене на пара не поставяйте никое от принадлежностите към него (тавичката за конденз, съдовете за
готвене, капака).
• Включете захранващия кабел в електрически контакт и
поставете часовника на 30 минути. Щом таймерът отчете
изтичането на така зададеното времетраене, изключете
уреда от електрически контакт и го оставете да изстине.
• Изсипете, това което е останало в резервоара за водата.
Изплакнете няколко пъти резервоара за водата със студена
вода.
Инструкции за готвене
Общи
• Времената са дадени само като насоки и може да варират в
зависимост от обстоятелствата.
• Ако използвате няколко съда за готвене на пара, времето за
готвене ще бъде приблизително с 5 минути по-дълго.
• Големи парчета храна, за които е известно, че изискват попродължително готвене, винаги трябва да се поставят в найдолния съд за готвене.
• Не използвайте твърде големи парчета хранителни продукти,
или такива, които сами по себе си са твърде големи, за да
може парата свободно да преминава през свободните отвори
на съда за готвене.
• Размразете месото и пилешкото преди да пристъпите към
готвенето им.
• Течностите, които се събират/оттичат в тавичката за конденз
могат да се използват за приготвянето на супи и сосове.
Ориз
1) Съществуват различни видове ориз. Следвайте специфичните за всеки тип ориз инструкции за готвене.
2) Измерете точно количествата ориз и вода и ги изсипете в
съда за готвене на ориз. Поставете капака и включете уреда
за готвене на пара.
3) Проверете дали оризът е сготвен според предписаното
времетраене за готвене. Разбъркайте ориза.
4) Когато проверявате/разбърквате ориза, внимавайте кондензираната вода да не капе в купата за готвене на ориз. Тя ще
промени качеството и вкуса на ориза.
5) След сготвянето на ориза на пара го овкусете със сол, черен
пипер или масло.
Видове ориз
Заедно в купата за готвене
Приблизина ориз
телно време
Количество
(минути)
Вода
ориз
Кафяв ориз
- Нормален
1/2 чаша
1 чаша
- Подварен
1 чаша
1 1/2 чаши
Смес от ориз с дълго зърно и див ориз
1 чаша
1 1/2 чаши
- Нормален
- Предварително
сготвен ориз
1 чаша
1 3/4 чаши
„Моментален”
1 чаша
1 1/2 чаши
ориз
Бял ориз
- Нормален
1 чаша
1 1/2 чаши
- Дългозърнест
1 чаша
1 2/3 чаши
42-45
45-50
56-58
18-20
12-15
45-50
50-55
Зеленчуци/Плодове
1) Измийте добре зеленчуците. Отрежете стеблата и обелете
или нарежете според рецептата. По-малките парчета се
сготвят по-бързо от по-големите.
2) Количеството, свежестта, размера/консистенцията и температурата на замразените хранителни продукти могат да се
отразят на времето за готвене. Количеството вода и времето
на готвене варират в зависимост от желания резултат.
3) Замразените зеленчуци не трябва да се размразяват преди
сготвянето им на пара.
Вид зеленчуци/
плодове
Артишок, цял
Аспарагус, връхчета
Боб
- зелен/жълт
- нарязан или цял
- дебел боб
Червено цвекло
Броколи, връхчета
Брюкселско зеле
Бяло зеле
Целина
Моркови
Карфиол, цял
Кочан царевица
Патладжан
Гъби, цели
Лук
Пипер, цял
Картофи
4 цели парчета
500 гр
Приблизително време
(минути)
30-32
12-14
250 гр
500 гр
500 гр, със шушулка
500 гр, нарязано
500 гр
500 гр
500 гр, нарязано
250 гр, на кубчета
500 гр, на кубчета
500 гр
3-5 кочана
500 гр
500 гр
250 гр, тънко нарязан
до 4 среден размер
прибл. 500 гр
12-14
20-22
12-13
25-28
20-22
24-26
16-18
14-16
18-20
20-22
14-16
16-18
10-12
12-14
12-13
30-32
Тегло или парчета
Вид зеленчуци/
плодове
Ряпа
Спанак
Тиква
Цвекло
Замразени зеленчуци
Ябълки
Круши
Тегло или парчета
1 среден размер, на
кубчета
250 гр
500 гр
500 гр, нарязано
Приблизително време
(минути)
28-30
14-16
16-18
20-22
285 гр
28-50
500 гр, на парчета
500 гр, на парчета
10-15
10-15
Риба и морски храни
1) Времената за готвене дадени в таблицата са за пресни,
замразени и размразени морски деликатеси / храни и риба.
Почистете и измийте добре рибата или морските деликатеси
преди за ги готвите на пара.
2) Почти всички видове риба и морски деликатеси се готвят
бързо. Гответе ги на пара на малки порции или в предписаните количества.
3) Времето за отварянето на малките и големите миди и стриди.
Проверете черупките за да предотвратите сваряването им.
Не яжте миди, чиито черупки не са се отворили след сготвянето им на пара, за да предотвратите хранителни отравяния!
4) Рибни филета могат да се готвят на пара и в купата за ориз.
5) Задайте съответното време за готвене.
Морски храни/
риба
Цели миди
с черупките
Морски рак
Омар
- опашка
- нарязан
Малки миди
(пресни в черупка)
Стриди
(пресни в черупка)
Кръгли миди
(пресни)
Скариди
- среден размер с
черупка
- големи/„джъмбо”
с черупка
Риба
- цяла
- филе
- стек
Тегло или парчета
Приблизително време
(минути)
500 гр
10-12
250 гр
20-22
2-4
500-600 гр
16-18
18-20
500 гр
14-16
1500 гр
18-20
500 гр
16-18
500 гр
10-12
500 гр
16-18
250-375 гр
500 гр
500 гр, 2,5 см дебелина
10-12
10-12
16-18
19
Технически данни
Месо
Вид месо
Телешко
- Парчета
- Хамбургер/Панирано кюфте
- Кюфтета
Пиле
- Парчета/резени
Агнешко
- Парчета/резени
Свинско
- Парчета/резени
Хот дог/
Франкфуртер
Тегло или парчета
Приблизително време
(минути)
500 гр
28-30
500 гр
16-18
500 гр
22-24
2-4
24-26
500 гр
26-28
500 гр
26-28
500 гр
14-18
Модел: .......................................................................................DG 3235
Електрозахранване:....................................................220-240 V, 50 Hz
Консумирана мощност:......................................................... 650-750 W
Клас на защита:...................................................................................... Ι
Нето тегло:.....................................................................................1,50 кг
Производителят си запазва правото да прави технически и
конструктивни промени в продължаващия процес на развитие на
продукта.
Този уред е бил тестван в съответствие с всички имащи касателство и действащи в момента указания на ЕС, като електромагнитната съвместимост и директивите за електрическите уреди
с ниско напрежение и е бил конструиран в съответствие с найновите правила за безопасност.
Яйца
Вид
ПриблизиКоличество телно време
(минути)
15-18
19-22
7-8
7-8
Защита на околната среда: Не изхвърляйте електрическите
уреди заедно с отпадъците от домакинството.
Моля предайте всяко електрическо оборудване, от което вече не
се нуждаете на местата предназначени за тази цел.
Това спомага за предотвратяване на потенциални вредни отражения върху околната среда и човешкото здраве от неправилното изхвърляне на подобно оборудване.
Това ще спомогне за рециклирането и други форми на повторна
употреба на електрическото и електронно оборудване.
Информация за това къде може да бъде предадено подобно
оборудване можете да получите от вашите местни власти.
20-22
Stand 05/12
С черупката
- меко сварени
1-12
- твърдо сварени
1-12
На очи
1-ва стъпка: Сипете 2 чаши вода в купата за
готвене на ориз;
Задействайте парата, за да загреете водата.
2-ра стъпка: Счупете яйцата и ги сипете в малката купа, поставете купата в купата за ориз с
горещата вода и ги оставете докато са готови
„на очи”.
Бъркани яйца
Разбийте 6 яйца с 2 супени лъжици мляко и ги
изсипете в купата за ориз.
Овкусете със сол и пипер. Разбивайте яйцата
по време на първите минути на готвенето.
Значение на символа „Кофа за смет”
20