Panorama Osielska Nr 1 2012

Komentarze

Transkrypt

Panorama Osielska Nr 1 2012
NR 1 / 105 / 2012
STYCZEŃ / LUTY
Panorama Osielska
P i s z e m y
d l a
W a s
o d
1 9 9 2
r o k u
czytaj na stronie 11
Adres:
www.gok-osielsko.eu www.gok-osielsko.eu 1 www.gok-osielsko.eu www.gok-osielsko.eu
NR 1/2012
MIESZKAŃCY
Panorama Osielska
Osielskie pokrzywki
Objaśnień takich konstrukcji językowych nie uświadczy się w słownikach polszczyzny, nawet najbardziej renomowanych.
Młodzi ludzie nie lubią też zbyt wnikliwych rodziców. Jednozdaniowe wyjaśnienie na ogół kończą „jarzysz?”- rozumiesz.
Wolą w czasie wolnym posłuchać „metalu”, czyli muzyki heavy
metalowej. Gwara młodzieżowa nasiąka też sformułowaniami
z gier komputerowych. Mam synów
w wieku lat siedemnastu oraz dwudziestu
i doświadczam tego na własnej skórze:
- Ojciec miałbym dla ciebie misję.
- Tata przerzuć pliki… i przypomnij sobie.
- Idę zdobywać świat.
- Mam drugie życie, nie martw się.
Często gwara młodzieżowa jest celna,
barwna, podszyta ironią, jurna. Oswaja
rzeczywistość. Jest źródłem wyrażania
indywidualnej ekspresji. Mnie osobiście
podobają się powiedzonka:
„poród na Giewoncie” – (trudna sprawa),
„bardzo się cieszę, że jest mi przyjemnie” –
(określenie niezbyt miłej sytuacji),
„kogo widzą moje piękne oczy”– (kpina
w postaci pozornej pochwały).
„Jak jesteś głupi to bądź przyjemny” –
wszystko to kpina pod postacią pozornej
pochwały.
„Być do przodu” – znaczy zaliczyć egzamin, zdobyć pozytywną ocenę.
Ciekawym zwrotem jest „dzielny
jak złapany partyzant” – słowa
te dotyczą ucznia, który milczy
podczas odpytywania. Celne
jest także słówko „spadochroniarz”, o uczniu który „spadł”
do nowej klasy, czyli oblał. Rada
pedagogiczna to twór, który nie
cieszy się szacunkiem nastolatków skoro bywa określana jako
„sabat” lub „inkwizycja”. Mnie
osobiście ubawiła rymowanka,
którą przeczytałem na tablicy
przed językiem polskim: „Już
od czasów Ziemowita, przed
feriami nikt nie pyta”. Kto zna
historię z czasów Piastów, nieźle
się ubawi. Gorzej, gdy młodzież używa słownictwa z piosenek Hemp
Gru, Peji, Chada, ale to temat na inny felieton.
Znacznie więcej frapujących określeń można znaleźć w „Słowniku
gwary uczniowskiej” Katarzyny Czarneckiej i Haliny Zgółkowej.
MM
Rzecz o gwarze młodzieżowej
„Za chwilę podpowiemy nazwę dzielnicy, abyście mogli wyczaić
nasz czek” – zachęcała dziennikarka RMF. „Wyczaić” – znaczy
„odkryć, odnaleźć”. Dziennikarka miała po
prostu świadomość, że adresatem jej komunikatu jest młodzież. Już Józef Piłsudski inaczej
rozmawiał z ziemianami, kadrą oficerską, nie
wahał się zakląć przy swoich żołnierzach.
Doskonale wie o tym, jak należy rozmawiać
z młodzieżą, jej językiem - Jerzy Owsiak.
To on wzbogacił gwarę młodzieżową
o słynne „się ma” czy „oj będzie się działo
kochani!”
Niektóre dzielnice Bydgoszczy mają swoje
własne zwroty w gwarze młodzieżowej.
Np. na Siernieczku mówiło się na rodziców
„Jareccy”, a o osobie chytrej „wiesz on bunkruje kasę”.
Niektóre zwroty z gwary młodzieżowej
przeszły do niej ze środowisk muzycznych.
Młodzi ludzie, zwani dawniej przez dorosłych „podroślakami”, „gołowąsami” noszą
„glany”, czyli buty podobne do wojskowych,
„sztany” (spodnie) i „katany” (nie japońskie
miecze, a kurtki).
W czasie wolnym grają na
„wiośle” – gitarze, mają kumpla
„pałkarza”-perkusistę, niektórzy mówią na nich „garncarze”.
Wielce wymowna jest koszulka
noszona przez młodego człowieka z napisem: „Kobiety do
garów”. Oczywiście pod napisem
widnieje perkusja. Mimo czytelnej aluzji niektóre kobiety czuły
się zbulwersowane.
Młodzi lubią też słuchać „czadowej” – wspaniałej, muzyki. Na
koncertach niepodzielnie panuje
„luz i spontan”.
Trzeba tylko uważać, żeby po
koncercie „stary nie dał czadu”,
czyli ojciec nie dał się młodemu/młodej we znaki.
Paweł Kukiz w rozmowie z Piotrem Kaczkowskim, w programie
III Polskiego Radia, określił tekst jednej ze swych piosenek jako „totalnie killerowski”, czyli – zabójczy (z j. ang. killer – zabójca).
Chodzi tu raczej nie o zabijanie, a o moc oddziaływania utworu.
Pismo redagowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 57, tel. 52 38 13 567, fax 52 320 32 41
Otwarte spotkania redakcji odbywają się we wtorki o godzinie 17.00.
Redaguje zespół: Marek Manuszewski, Piotr Wizimirski, Maria Domańska, Sławomir Laskowski.
Skład i druk: MULTIGRAF s.c. ELLERT, TOMCZUK, Bydgoszcz, tel./fax 52 340 41 37, www.multigrafdruk.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, które są podpisane nazwiskiem autora.
Przypominamy też, że jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i drukujemy prawie wszystkie nadesłane materiały.
Materiały do następnego numeru „Panoramy” prosimy dostarczać do 20.03.2012 r.
NR 1/2012
2
MIESZKAŃCY / REKLAMA
K
Ą
C
I
K
M
E
Panorama Osielska
D Y C
Z
N
Y
Osteoporoza. Czy wiemy co to jest i jakie dobrej formy naszych mięśni i lepszej formy psychicznej. To też zabezpieczy nas przed następstwami upadku i chroni przed osteoporozą.
niesie niebezpieczeństwa?
Powróćmy do naszej osteoporozy. Co jeszcze sprzyja jej powstawaniu? Wszelkie używki: papierosy, nadmierna ilość alkoholu, przyjmowanie niektórych leków, np. kortykosterydy, występowanie pewnych chorób jak cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, niedobór witaminy
D, zbyt szczupła budowa ciała. Ponadto pewne hormony chronią nas
przed występowaniem osteoporozy – u kobiet to estrogen, u mężczyzn
testosteron. Dlatego przy ich spadku jesteśmy bardziej narażeni na
zachorowanie. Badanie, które wykrywa obecność osteoporozy to densytometria – określa ona gęstość mineralną kości (BMD). Badanie szybkie, nieinwazyjne i pokazujące, z jakim problemem mamy do czynienia.
Szybko wykryta osteoporoza pozwala włączyć leczenie farmakologiczne i niezależnie od tego, jednoczasowo zastosować fizykoterapię i ćwiczenia. Trzeba tu uczulić Państwa przed nierozważnym poddaniem się zabiegom masażu, jeśli nie jest on przepisany przez lekarza,
a mamy do czynienia z zaawansowaną osteoporozą, to jest to przeciwwskazanie do stosowania masażu. Fizykoterapia pozwala nam zmniejszyć ból, np. TENS, lub doprowadzić w określoną najbardziej odwapnioną okolicę preparat wapnia zabiegiem jontoforezy. Natomiast ćwiczenia, o których pisałam wyżej można prowadzić w każdym wieku,
tylko muszą być dobrane do potrzeb i możliwości.
Życzę spokojnej zimy, bez urazów i złamań, dzieciom odpoczynku
w okresie ferii, wszystkim chęci do ruchu i ćwiczeń.
Osteoporoza to postępujący ubytek masy kostnej, osłabienie struktury przestrzennej kości, a tym samym zwiększona jej podatność na
złamania.
Najczęściej występuje ona u kobiet po menopauzie, ale nie tylko.
Zdarza się u mężczyzn i u osób młodych.
Co do niej doprowadza? Do wystąpienia osteoporozy predysponują
warunki genetyczne – występowanie wcześniej u kogoś w rodzinie
i tu nie mamy na to wpływu. Dalej nieprawidłowa dieta – niski podaż
wapnia i białka, a także roślin zielonych liściastych – na to już mamy
wpływ. Kolejnie, długotrwałe unieruchomienie – jeśli jest ono spowodowane złamaniem i opatrunkiem gipsowym, to bezpośrednio po usunięciu gipsu należy rozpocząć mądry trening mięśniowy (nie radzę na
własną rękę), aby stopniowo dozowane i dobierane ćwiczenia izometryczne i w odciążeniu w pierwszej fazie, i w odciążeniu z oporem
połączone z poizometryczną relaksacją w drugiej fazie, doprowadziły
zarówno ruchomość stawu, jak i masę, i siłę mięśniową do stanu sprzed
wypadku. W okresie zimy, gdzie narażenie na upadek jest jednak statystycznie nieco większe (mimo takiej zimy jak w tym roku), mięśnie
należy utrzymywać w należnym tonusie – napięciu. Jak tego dokonać? Pisałam już o tym, ale przypomnę – systematyczny trening minimum 1-2 razy w tygodniu, uruchamiający mięśnie posturalne, fazowe,
obręczy biodrowej i barkowej, wzmacniające mięśnie kończyn dolnych,
a na koniec rozciągające przykurczone partie mięśniowe – to klucz do
dr n.med. Iwona Adamczak
specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej
Klinika Zdrówko
Wesela, Imprezy Okolicznościowe,
Przyjęcia, Stypy, Bankiety...
Organizacja wesel również w GOK Osielsko
604 507 654
www.maxim.waw.pl
3
NR 1/2012
Panorama Osielska
KULTURA
Szkolne kolędowanie w SP Niemcz
W grudniu odbyło się w naszej szkole coroczne „Szkolne klimat poprzez piękne slajdy związane z tematyką bożokolędowanie.” To świąteczne spotkanie uświetnił występ narodzeniową.
kl. V a, która przedstawiła „Jasełka”, przybliżające wydarzenia i okoliczności związane z narodzinami Bożego Syna.
Uczniowie do tego występu zostali przygotowani przez
panią katechetkę Agnieszkę Winkowską.
Po pierwszych artystycznych doznaniach, poszczególne
klasy prezentowały kolejno, wybraną przez siebie kolędę.
Niektóre z nich wykorzystały do tego ciekawe i barwne
rekwizyty oraz aranżację muzyczną.
Tegoroczne wspólne śpiewanie kolęd odbyło się
z wykorzystaniem karaoke, co dostarczyło nam wielu miłych
wrażeń muzycznych, a także wprowadziło w świąteczny
Na koniec spotkania usłyszeliśmy miłe i serdeczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, wyrażone przez panią dyrektor Małgorzatę Dziedzic i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Filipa Malickiego.
Następnie wprowadzeni w dobry nastrój i świąteczny klimat uczniowie wraz z wychowawcami, udali się na swoje
„wigilie” klasowe.
„Szkolne kolędowanie” to ważny dzień dla naszej społeczności szkolnej – jest to czas ciepłych myśli i życzeń, czas
wspólnego śpiewu, którego treścią jest „MIŁOŚĆ”, oraz
czas przebaczania…
Pozdrawiam,
Kinga Słomińska – pedagog szkolny
Bal karnawawałowy
i w nagrodę dzieciaki mogły zajadać się smakołykami wyłożonymi na stole.
W drugiej części balu bawiły się dzieci starsze i młodzież.
Chociaż bez przebrań, ale oni również
pokazali, że można
się świetnie bawić
w rytm muzyki, jak
i bez niej. Konkurencja w brakujące krzesełko tak się spodobała, że była wielokrotnie powtarzana.
Natomiast zgniecenie
balona swoją dolną
częścią ciała okazało się trudniejsze niż wszyscy myśleli, zwłaszcza jak ktoś
wybrał sobie mniejszy balon, nie wiedząc jakie będzie zadanie. Zabawa trwała do godzin wieczornych, a jej uczestnicy
wychodzili z zadowolonymi twarzami narzekając tylko, że
to już koniec.
HK
Karnawał to czas zabawy, radości i oczywiście balów.
Dzieci, jak i młodzież z Bożenkowa miały okazję świetnie
się bawić podczas zabawy karnawałowej zorganizowanej
w tamtejszej świetlicy.
Zabawę rozpoczęły maluchy,
które przebrały
się za iście bajkowe postacie.
Miały one nie
tylko okazję do
wygibasów w
takt piosenki
„Wyginam
śmiało ciało”,
ale także do udziału w licznych konkurencjach i rozgrywkach. Niektóre zadania sprawiły duże trudności w ich
wykonaniu, ale i tak dzieci sobie z nimi świetnie poradziły
wywołując uśmiech na ich twarzach. Dla pocieszenia
NR 1/2012
4
KULTURA / REKLAMA
Panorama Osielska
Bal karnawałowy
Jasełka na wesoło
Po raz kolejny dzięki
współpracy Świetlicy w
Maksymilianowie
oraz
Sołtysa i Rady Sołeckiej
Maksymilianowa zorganizowano zabawę karnawałową dla mieszkańców.
Wspaniały muzyczny klimat zapewnił nam zespół
„Marey” z Maksymilianowa. Termin imprezy
zbiegł się z pierwszą rocznicą otwarcia świetlicy, dlatego też na przybyłych gości czekała słodka niespodzianka w postaci pysznego tortu. Całkowity dochód z zabawy przeznaczony zostanie na zakup
wyposażenia do świetlicy. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom zabawy za udział i zapraszają na kolejne
imprezy.
Publiczność na przedstawieniu jasełkowym w Bożenkowie mogła doświadczyć wielu doznań i przeżyć. Na
początku dym, diabły i Lucyfer, a na końcu żłóbek ze
świętą rodziną. Duże rozbieżności, ale cel i zamierzenie to
samo. Oddanie czci i hołdu dzieciątku Bożemu. Któż się nie
pojawił w przedstawieniu: policjant, lekarz, taksówkarz,
murarz, wójt, nauczyciel, uczniowie, dzieci, aniołowie, diabły, Maryja i Józef. W te postaci wcieliły się dzieci z Bożenkowa, które wspaniale odgrywały swoje role. Publiczność
przyjęła przedstawienie na wesoło, co można było zobaczyć i usłyszeć.
WSPA- K
WSPA - K z Klubu
Rolnika w Żołędowie nie odpuszcza.
Dziewczęta wzięły
udział w kolejnym
konkursie wokalnym. Tym razem
startowały w eliminacjach festiwalu im. Andrzeja Zauchy „Serca Bicie”. Eliminacje odbyły się
w Bydgoszczy 14 stycznia br.
W drugiej części wieczoru odbył się koncert pastorałek
w wykonaniu Natalii Nadolskiej, Magdaleny Roszak oraz
innych występujących. Śpiewom towarzyszył spadający
śnieg (sztuczny). Ze względu na brak prawdziwego białego
puchu, również publiczność została nim obsypana. Goście
chociaż trochę mogli poczuć atmosferę zimy. Przedstawienie przygotowała i poprowadziła Hanna Kątna - opiekun
świetlicy.
HK
Klub Rolnika w Żołędowie na
„Dzikim Zachodzie”
WIODĄCY
PRODUCENT
STOLARKI z PCV
NA RYNKU OD 14 LAT
TANIO
Paulina Soitz wywalczyła II miejsce w konkursie „Dakota Talent
Show” w Hotelu Dakota.
Było to nowe doświadczenie dla uczestniczki
zajęć wokalnych prowadzonych w Klubie
Rolnika w Żołędowie,
ponieważ miała możliwość zaśpiewania z zespołem profesjonalnych muzyków.
Lepszych okien nie ma
Okna PCV
Okna drewniane
Okna dachowe „ROTO”
Nawiewniki
Rolety
Roletki materiałowe
Parapety
P. W. „MAZUR”, Osielsko, ul. Centralna 2
Tel./fax (52) 381-30-22, tel. kom. 605 66-87-45
[email protected]
5
NR 1/2012
Panorama Osielska
KULTURA
Wigilijnie w Klubie
Rolnika w Żołędowie
Młodzież uczęszczająca do świetlicy w Żołędowie
podzieliła się opłatkiem 15 grudnia 2011r. Wszyscy uczest-
przygotowany przez instruktor Joannę Kanabaj Nowak
zaśpiewał kilkanaście tradycyjnych pieśni bożonarodzenio-
nicy spotkania przygotowywali potrawy z przyniesionych
produktów, by potem wspólnie cieszyć się ich smakiem.
Tradycyjną wigilię, jak co roku, obchodził żołędowski Klub wych. Podczas spotkania odśpiewano „Sto lat” dla soleniSeniora. Panie wspólnym wysiłkiem przygotowały uroczy- zantek. Tym razem kwiaty otrzymały panie Wiktoria Marstą kolację. 17 grudnia nie zabrakło kolęd, zespół Małe Trio + cinkiewicz oraz Genowefa Skibowska.
Dzień Babci - Świetlica
BABCIU, DZIADKU
KOCHAMY WAS!
Niwy - Wilcze
W dniu 20.01.2012 r.
w świetlicy Niwy - Wilcze odbyły się obchody
Dnia Babci. Wieczór
umiliły swoimi występami dziewczęta, które
śpiewały piosenki i tańczyły. Licznie zgromadzone wnuczki i wnuki
recytowały wiersze wychwalające babcine zasługi w ich
wychowywaniu.Oj, niejedna łza się w babcinym oku zakręciła. Piosenki tak się spodobały, że Babcie w ich rytmie ruszyły w pląsy z wnukami. Ponieważ zabawa sprawiła członkiniom „Klubu Seniora” autentyczną radość, postanowiliśmy urządzić prawdziwy bal i to jeszcze - przebierańców.
Po małym poczęstunku, Babcie obdarowane laurkami wyruszyły do domów, mając do odrobienia zadanie domowe:
wymyśleć za kogo się przebiorą na bal karnawałowy.
W dniach 19.01 i 20.01.2012r. w Szkole Podstawowej
w Niemczu w grupach zerówek „Biedronki” oraz „Motylki”
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wszyscy byliśmy bardzo mile zaskoczeni z powodu licznie przybych gości. Dzieci przedstawiły program artystyczny składający się z wielu humorystycznych wierszy i wesołych piosenek, złożyły życzenia i obdarowały swoich najbliższych
samodzielnie przygotowanymi upominkami. Dekorację sali
oprócz kolorowych baloników i serduszek stanowiła galeria
portretów Babć i Dziadków wykonanych przez małych artystów. Uatrakcyjnieniem spotkania była zabawa „Złote myśli”
– czyli wizerunek współczesnej babci i dziadka oczami wnucząt. Wypowiedzi dzieci wywołały nie tylko uśmiech na twarzach zebranych, ale dostarczyły też wielu osobistych wzruszeń. Ten dzień na długo pozostanie w sercach i pamięci nas
wszystkich.
Violetta Rajpold – Klarkowska
Kinga Nowacka
NR 1/2012
6
REKLAMA
Panorama Osielska
USŁUGI POGRZEBOWE
„ONESTO”
CAŁODOBOWO
TEL. (52) 379-26-63
tel. kom. 601-89-52-50
85-133 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 20 przy U.S.C.
Dobrcz, ul. Długa 96 (za nowym cmentarzem), tel. (52)
379-26-63
Bydgoszcz, Pl. Piastowski 2, tel. (52) 379-26-63
Świadczy usługi:
sprzedaż trumien, krzyży (duży wybór)
transport zwłok na terenie kraju i za granicą
załatwiamy wszelkie formalności ZUS i KRUS
wieńce, wiązanki
stypy
fotografie, video
oprawa muzyczna: organy, trąbki, skrzypce
transport żałobników
ubieranie zwłok
nekrologi
kremacje
renowacje i ustawianie pomników
jedyna firma odbierająca i przewożąca zwłoki
ze szpitala MSWiA
Obsługujemy wszystkie
cmentarze
ONESTO - OPIEKUN
CMENTARZA W OSIELSKU
7
NR 1/2012
Panorama Osielska
KULTURA
Sukcesy szachistów GOK Osielsko na Festiwalu
Szachowym w Bydgoszczy!
W dniach 6-8 stycznia 2012 roku
w Zespole Szkół nr 26 w Bydgoszczy
odbył się Festiwal Szachowy, który nie
bez przyczyny określony został mianem najbardziej masowej imprezy
szachowej w historii Bydgoszczy.
W rozgrywkach wzięło udział łącznie 356 uczestników. Barwy GOK-u
w Osielsku dzielnie reprezentowały
dzieci: Jakub Bawej, Jakub Chałubek,
Mikołaj Jaszowski, Mateusz Kiciński, od lewej: Piotr Pokrątka - II m-ce w Turnieju E, Mikołaj Jaszowski - III m-ce w Turnieju E,
Jakub Bawej -V m-ce w Turnieju F
Piotr Pokrątka, Bartosz Żytowicz.
Zawodnicy rywalizowali w kilku
Openach. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli Piotr Pokrątka i Mikołaj Jaszowski (którzy zajęli kolejno drugą i trzecią
lokatę w turnieju E), a także Jakub Bawej (piąte miejsce w turnieju F dla dzieci do lat 8). Cała trójka potwierdziła bardzo dobry wynik uzyskaniem V kategorii szachowej. Brawa dla młodych adeptów królewskiej gry! Instruktorka szachów
w GOK Osielsko, Magdalena Olędzka zdobyła Mistrzostwo Województwa Kobiet w rozgrywkach drużynowych zorganizowanych w ramach Festiwalu.
Magdalena Olędzka
8 metrów w Żołędowie
Zajęcia ceramiczne w Klubie
Rolnika w Żołędowie
Już po raz drugi Klub Rolnika w Żołędowie zaprosił
mieszkańców do wspólnego ubierania choinki. Tym razem
ogromnej, bo ośmiometrowej. 6 XII o godz. 1700 mieszkańcy zebrali się na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Wierzbowej. Razem dekoronowano okazały świerk. Potem wszyscy
delektowali się pysznymi ciastami i herbatką w klubie.
Z serca dziękuję:
• Panom: Januszowi Gołacie, Dariuszowi Reteckiemu i Wojciechowi Winieckiemu za ustawienie i zabezpieczenie choinki.
• Panu Zbyszkowi Szydłowskiemu za podłączenie lampek
choinkowych.
• Państwu Izabeli i Andrzejowi Biskupom za możliwość
skorzystania z energii elektrycznej.
• Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które przygotowały
pyszne ciasta.
• Pani Urszuli Winieckiej ze sklepu „ Zielony Gaj”
• Panu Wiesławowi Leszczyńskiemu – Hurtownia Artykułów Spożywczych, Przemysłowych i Pasz.
• Pani Wiesławie Leszczyńskiej – „Delikatesy”
• GS Samopomoc Chłopska w Pruszczu Pomorskim.
• Pani Adelinie Porazińskiej – sklep „Sezamka”
• Pani Justynie Nowickiej Garbowskiej – Sklep Wielobranżowy.
Dziękuję również młodzieży uczęszczającej do klubu za
Waszą pomoc w trakcie realizacji imprezy.
Joanna Kanabaj Nowak
Trochę gliny, kilka narzędzi i tak zaczyna się wspaniała zabawa. Na początek ubijanie i ugniatanie, więc można się wyżyć,
potem prosta forma miski i dekorowanie. To etapy powstawania czegoś z niczego. Doskonała zabawa, a jednocześnie
zarażanie pasją rzeźbiarstwa i ceramiki. W Klubie Rolnika
w Żołędowie odbyły się pierwsze zajęcia ceramiczne. Dzieci
i młodzież z ogromnym zaangażowaniem wykonywały małe
formy z gliny, a na kolejnych zajęciach pójdziemy już o krok
dalej i może uda się wszystkim ulepić upragnionego „anioła”.
Joanna Kanabaj Nowak
NR 1/2012
8
KULTURA/ REKLAMA
Panorama Osielska
Zmień księgową
na LEPSZĄ!
Centrum Rachunkowe z Bydgoszczy oferuje usługi księgowe:
• Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – już od 150zł
(promocja dla nowych klientów!)
• Ryczałt ewidencjonowany
• Pełna księgowość
oraz pełna obsługa w zakresie kadr i płac.
Zapraszamy!
ul. Jana Kazimierza 1/6
(obok biblioteki miejskiej)
85-035 Bydgoszcz
Tel. 696-393-492
e-mail: [email protected] www: http://centrum-rachunkowe.com
GLKS OSIELSKO BRĄZOWYM MEDALISTĄ I LIGI
Gminny Ludowy Klub Sportowy w Osielsku został brązowym medalistą I Ligi Drużynowej w Zapasach w Stylu
Wolnym. Sztuka ta zapaśnikom z Osielska udała się pierwszy raz w historii w reaktywowanych od 2009 roku rozgrywkach ligowych. W sezonie 2009 GLKS zajął III miejsce, ale w połączeniu z LKS „Koroną” Koronowo. Rok temu
Osielsko zajęło IV miejsce.
W swojej grupie GLKS zajął drugie miejsce za drużyną
z Krotoszyna. O brązowy medal walczył z drugą drużyną
z drugiej grupy, ULKS „Bizonem” Milicz. Na pierwsze spotkanie 7 grudnia GLKS udał się do Milicza gdzie rozgromił
„Bizona” 18:7. Przed meczem rewanżowym to zapaśnicy
z Osielska byli w komfortowej sytuacji. Rewanż został rozegrany 21 grudnia w hali GOSiR w Osielsku. Osielszczanie
przegrali na własnym „podwórku” 9:18, ale w łącznej punktacji wygrali 27:25 i to oni zostali brązowymi medalistami
I Ligi Drużynowej w sezonie 2011.
Puchar oraz okolicznościowe medale i dyplomy wręczali zwycięzcom Honorowy Prezes KPZZ Marian Buczkowski, Prezes GLKS Osielsko Krzysztof Błochowiak oraz Radny
Miasta Bydgoszczy Rafał Piasecki. Szkoda, że zabrakło oczywiście zaproszonych odpowiednio wcześniej - Wójta
Gminy Osielsko Wojciecha Sypniewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Osielsko Benedykta Leszczyńskiego, czy
Dyrektor GOSiR w Osielsku Żanetty Kaźmierczak - wszak
raczej nieczęsto osoby z ich terenu zostają medalistami
Mistrzostw Polski...
GLKS Osielsko przy okazji chciałby podziękować wszystkim sponsorom, działaczom, ludziom dobrej woli za wkład
i rozwój zapasów na terenie naszej gminy.
Maciej Zakowicz
9
NR 1/2012
Panorama Osielska
WYDARZENIA
„W kolędowy czas”
Taki oto tytuł nosił kolejny bożonarodzeniowy koncert,
który miał miejsce 18 XII br. o godzinie 18.00 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Osielsku. Kolędy przygotowano w tra-
- Ten koncert jako jeden z nielicznych
skłaniał do przemyśleń czym są święta
i dlaczego ludzie powinni być wobec
dycyjnych polskich aranżacjach, choć wykonawcy nie stronili od wirtuozerskich popisów i czynili utwory pewnym
manifestem swoich osobowości. Wystąpili: Basia Kamrowska, Danka Szymańska, Karolina Koładka, Łukasz
siebie życzliwi. Sceptycy krzykną, że to
fałsz, obłuda i ludzka gra. Ja dzięki tym
kilkunastu kolędom zrozumiałem, że
nie zawsze wszystko ma swoje ciemne
strony. Świąteczny czas otwiera na
to co dobre i piękne, co winno być
najważniejsze dla drugiego człowieka,
niezależnie od tego jaki jest.
-stwierdził jeden ze słuchaczy koncertu.
Mateusz Mikulski, Marek Manuszewski
Brycki, Monika Gniatkowska, Patrycja Mazurek i skrzypaczka Natalia Pawłowska grająca fragmenty kolęd na
anielsko białej huśtawce. Bajeczną - utrzymaną w bieli, zieleni i czerwieni scenografię stworzył Piotr Wizimirski wraz
z zespołem: Hanną Erdmann, Mateuszem Mikulskim
i Magdą Szymańską. Piotr Wizimirski ponadto był autorem koncepcji koncertu i współprowadził go z Hanią Erdmann. Wspierającym i pozwalającym na „wariacje” artystyczne był oczywiście Dyrektor GOK Osielsko Marek
Manuszewski, który również złożył wszystkim gościom
życzenia świąteczne. Po koncercie dzielono się opłatkiem.
NR 1/2012
10
WYDARZENIA/REKLAMA
Panorama Osielska
XX edycja WOŚP.
Serduszka uleciały ku niebu…
Tegoroczny jubileuszowy finał WOŚP przygotował GOK
we współpracy ze szkołami: Szkołą Podstawową w Maksymilianowie, Szkołą Podstawową w Niemczu, Gimnazjum w Żołędowie i Zespołem
Szkół w Osielsku oraz Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji, Klubami Seniora. W każdej
z tych placówek, organizacji wiele się działo na
rzecz orkiestry od 3 do 8 stycznia.
Finał WOŚP zorganizowano w różnych
miejscach: na hali sportowej, szkolnych korytarzach. Tym razem orkiestra zagrała od godziny 16.00 od 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Konferansjerkę prowadzili: Piotr Wizimirski i Hanna Erdmann.
Publiczność zgotowała mu owacyjne przyjęcie. Chór z SP
Maksymilianowo pod kierunkiem Katarzyny Badury poprzedziły kolejne licytacje. Licytacje - to one rozgrzewały emocje zebranych. A licytowano dosłownie
wszystko, od szwajcarskiego zegarka, po granat
moździerzowy. Uwieńczeniem XX finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy było „Światełko do
nieba” o godzinie 20.00. Polegało ono na wypuszczenie ku niebu „chińskich balonów” w kształcie
olbrzymich serc, które za sprawą ogrzanego powietrza powędrowały ku gwiazdom rozświetlając
mroki styczniowej nocy. Na ziemi natomiast, przed Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Osielsku, wyjechał iskrzący tort, jako
osłodzenie pożegnania.
W sumie 8 stycznia połączona siłami Gmina zebrała
20.347 zł i 67gr. plus waluta obca.
Dziękujemy wszystkim hojnym ofiarodawcom, wolontariuszom za niezmiennie gorące serce dla orkiestry!!!
Marek Manuszewski
szef sztabu WOŚP w Osielsku
Po wokalnym występie Danki Szymańskiej wystąpiły dzieci
i młodzież z Centrum Tańca Mariana Siwka. Młodzież z tej
szkoły zaprosiła chętnych z widowni do wspólnej zabawy
w rytmie tańca tureckiego.
Skoro orkiestra - to nie zabrakło …. i chóru z Gimnazjum
nr 1 w Żołędowie pod opieką Aleksandry Zehner. Anglojęzyczne hity zabrzmiały podczas występów uczniów SP Niemcz.
Jednak młodzieży zebranej na WOŚP najbardziej przypadł do
gustu występ beatboxera Michała Jabłońskiego, który często towarzyszy w nagraniach młodym bydgoskim raperom.
11
NR 1/2012
Panorama Osielska
WYDARZENIA
I my zagraliśmy
z pompą!
Szkoła Podstawowa w Niemczu po raz kolejny zagrała
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Dnia 5 stycznia o godzinie 16 nauczyciele wspólnie z rodzicami, reprezentowanymi przez Radę Rodziców, rozpoczęli swój szkolny festyn.
Gdy na korytarzu
zapachniało chlebem ze
smalcem, sałatkami jarzynowymi, nieoczekiwanie
szybko zaczęło brakować
na nim miejsca. Wszystkim
słodko robiło się na myśl
o gofrach z cukrem pudrem
lub czekoladą do wyboru.
Rewelacyjną metodą zrzucenia kalorii okazał się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Dyrektora Szkoły, w którym wzięli udział zarówno rodzice
jak i uczniowie. Dużym zainteresowaniem cieszył się także
punkt-serwis narciarski, w którym można było dokonać
przeglądu sprzętu narciarskiego.
Hitem wieczoru okazało się „Koralikowo”, nie mowa
tu wcale o zespole folklorystycznym. Panie przybyłe na
nasz festyn były oczarowane kolorystyką i wykonaniem
Dnia 5 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół w Osielsku odbyła się licytacja oraz loteria fantowa, z których
dochód został przekazany na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na sprzedaż zostały wystawione
przedmioty podarowane zarówno przez nauczycieli,
jak i przez uczniów. Licytacja rozpoczęła się o godzinie 12.50 w głównym holu szkoły. Aukcja przebiegła
pomyślnie i udało się zlicytować większą ilość przeznaczonych do tego fantów. Największym powodzeniem
cieszyły się cztery „listy żelazne” podarowane przez
pana Dyrektora Dariusza Jachowskiego. Oprócz tego
można było wylicytować także płyty polskich wykonawców, skórzane piórniki, ozdoby do pokoju, biżuterię
i wiele innych. Licytacja, która została zorganizowana
przez pana Leszka Grabarę i panią Arletę Jaroch, za co
z całego serca dziękujemy, zakończyła się około godziny
13.30. W szkole podstawowej na obydwóch długich przerwach odbywała się loteria fantowa. Jeden los można było
nabyć za symboliczną złotówkę, ale zainteresowani rzadko
na jednym poprzestawali. Jedna z uczennic wykazała się
NR 1/2012
unikatowej biżuterii, którą my kobiety tak przecież kochamy. Tak samo jak kawę, którą można
było skosztować w połączeniu ze smacznym
ciastkiem w kawiarence sponsorowanej przez
Radę Rodziców. W naszej bawialni uczniowie,
zauroczeni loterią fantową „Cukierkowy Zawrót
Głowy”, oglądali w Kinie Malucha nowe przygody smerfów. I tak orkiestra grała do godziny
20. XX finał WOŚP zakończył się wspaniałym wynikiem.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców
i uczniów zebraliśmy kwotę 8097,50 zł, która została przekazana do sztabu gminnego. Na wielką pochwałę zasługują
nasi uczniowie, wolontariusze, którzy 8 stycznia wyruszyli
na ulice Niemcza kwestować z puszkami. A było ich aż 17!
Do zobaczenia za rok!
Beata Deptuła
Wieści z Zespołu Szkół
w Osielsku
bardzo pięknym gestem, kupując 10 losów naraz. Kolejka
do stoiska z losami była długa, a większość uczniów nie
chciało jej przestrzegać, z pomocą pani sklepikarki udało
się jednak zaprowadzić porządek wśród dzieci. Loterię zorganizowała pani Anna Wideł, za co serdecznie dziękujemy.
Na samym końcu chciałabym jeszcze złożyć podziękowanie dla osób, bez których tak naprawdę nic by się nie udało.
Mowa o uczniach oraz nauczycielach, którzy podarowali
fanty na obie imprezy. Ogromne podziękowania ślę również
dla wszystkich osób, które w tym roku zbierały w niedzielę
8 stycznia datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
W ten weekend każdy mógł podarować komuś kawałek
swojego serca. Do zobaczenia za rok tym razem na XXI
finale!
Alicja Mazurkiewicz
12
REKLAMA
EXPRESS
LUNCH
Panorama Osielska
OFERUJEMY:
KEBAB
Z DROBIU I WOŁOWINY
ROLLO
ZAPIEKANKA
HAMBURGER
FRYTKI
- mechanikę samochodową
- elektromechanikę samochodową
- diagnostykę komputerową
- naprawy bieżące
- serwis opon
- blacharstwo - rama z pomiarami dotowane z UE
- obsługa klimatyzacji
- sprawdzanie amortyzatorów i hamulców
- geometria kół
AUTO MYJNIA
Godz. otwarcia: Pon - Sob: 9.00 - 21.00
Nd:12.00 - 19.00
OSIELSKO, UL. WIATRAKOWA 4
TEL. 052 324 02 59
TEL. KOM. 0 512 372 581
przy „POLO markecie”
U nas EXPRESSOWO najesz się do syta!
ul. Szosa Gdańska 56, OSIELSKO, „Polo-Market”
tel. kontaktowy: 52 381 34 12
Dowóz na terenie Osielska
Wywóz szamba
DOBRA CENA
LECH - KOP
Usługi
Asenizacyjne
Opróżnianie zbiorników
bezodpływowych.
TEREN GMINY OSIELSKO.
Umowy, rachunki.
NA TERENIE GMIN
OSIELSKO I DOBRCZ
Leszek Rzepka
Niemcz, ul. Jeździecka 8 A
tel. 52 381-30-46
kom. 886-479-156, 788-889-040
kom: 608-786-264
tel.: 52-324-00-36
13
NR 1/2012
Panorama Osielska
WYDARZENIA
ZIMOWA SZKOŁA 2012
„ZIMOWA SZKOŁA” to autorska i nowatorska idea
pani Danuty Durdy (dalej pani Danki) wychowawcy klasy
III B oraz pana Aleksandra Koczorowskiego (dalej pana
Olka) – nauczyciela wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Niemczu. To właśnie Oni wpadli na pomysł zorganizowania „ZIMOWEJ SZKOŁY” dla swoich uczniów, czyli
wyjazdu z dziećmi klas III (B+A) tejże szkoły na narty do
Zakopanego wraz z jednoczesną realizacją zadań dydaktycznych. Po uprzednim przekonaniu do swojego pomysłu
i uzyskaniu zgody czynników najwyższych (Dyrektor szkoły
pani Małgorzaty Dziedzic), zachęceniu i namówieniu rodziców dzieci, że warto - przygotowania ruszyły i „ZIMOWA
SZKOŁA” została zorganizowana.
Nadeszła godzina „9” – czyli 9.00 w poniedziałek 9 stycznia bieżącego roku. Wszyscy uczestnicy „ZIMOWEJ SZKOŁY”
stawili się punktualnie przed szkołą. Autobus po gruntownym sprawdzeniu przez naziemne służby ITD (Inspekcję
Transportu Drogowego) podjechał pod szkołę, pan kierowca,
wychowawcy i rodzice sprawnie zapakowali cały ekwipunek
do luków bagażowych (a było tego sporo: 30 par butów narciarskich, 30 par nart i kijków, 30 kasków, bagaże osobiste
(często większe od osobnika). Szybkie pożegnanie, dzieciaki
wsiadły na pokład, pani Danka wykonała finałowe odliczanie, pan Olek dał sygnał do startu, pan kierowca naciska gaz
i jazda. Przez lekko zaparowane szyby autobusu widać było
tylko lekko „zaparowane oczy rodziców”, no, ale ten poranek w Niemczu był wyjątkowo wilgotny. Zaraz po starcie
autobus NEOPLAN Liner przerodził się w najnowszej gene-
racji DREAMLINERA naszpikowanego niesamowitą ilością
elektroniki i sprzętu IT, gdy załoga (dzieciaki) uruchomiła
wszystkie zasoby sprzętowe w postaci IPhonów, Mini Play
Station, Tabletów, telefonów z bluetooth, DVD itd. Tak znakomicie wyposażeni, bezpiecznie i szybko, z kilkoma wymaganymi międzylądowaniami, uczestnicy dotarli o godzinie
19.00 do celu podróży w Zakopanem, do domu wczasowego
„U Jakuba”. Przywitanie z górami i zimą, szybki rozładunek,
trochę zgubionych i szczęśliwie znalezionych pakunków,
NR 1/2012
wybór pokoi (dziewczynom było ciężko o kompromis), kolacja, wieczorne rozmowy i czas na odpoczynek i sen, bo nazajutrz już tylko z górki i nauka.
Dzieciaki jak zwykle na szkolnej wycieczce były bardzo aktywne (może aż za aktywne), gotowe do zadań.
Pan Olek, jako instruktor narciarstwa odpowiedzialny
w „ZIMOWEJ SZKOLE” za część ZIMOWĄ, podzielił dzieciaki
na trzy grupy, w zależności od stopnia zaawansowania sztuki
jazdy na nartach: grupa zaawansowana, średnio zaawansowana i początkująca. Każda z grup wymagała indywidualnego potraktowania i nadzoru nad bezpieczeństwem.
Organizował również karnety, pilnował czasów szkolenia
narciarskiego (każda grupa 4 godziny jazdy na stoku przez
3 dni, na zmianę przed południem lub po południu). Zawsze
punktualnie ogłaszał wyjazd na stok (Harenda lub Kotelnica). Wprowadził dyscyplinę jak na obozie sportowym, był
chyba w swoim żywiole. Dzieciaki bardzo dzielnie to przyjmowały, przecież nie można było opóźniać swojej grupy.
Pan Olek również dzielnie się trzymał i zawsze wieczorem po
12 godzinach czynnej jazdy i nauki dzieciaków na stoku mówił,
że jest dopiero lekko rozjeżdżony. Był chyba również bardzo
dumny, (chociaż tego nie okazywał), szczególnie w ostatni
dzień, kiedy grupa początkująca samodzielnie pomknęła na
nartach ze stoku Harenda. Pani Danka to ta druga ogromna
część zadań pt. SZKOŁA w „ZIMOWEJ SZKOLE.” Codziennie
przejmowała pod swoje skrzydła grupę dzieci, która zgodnie z harmonogramem zostawała do południa w pensjonacie, (gdy inna była na stoku) i próbowała zaspokoić ich „niesamowitą chęć” i „nieopanowany pęd” do nauki matematyki
i części mowy. Ale pani Danka to nie tylko nauka, to również
zabawy na śniegu, a co najważniejsze w wielu chwilach to
również pocieszycielka małych serc i niezrównany przyjaciel
dzieciaków w tych małych-dużych problemach, gdy nie ma
akurat mamy i taty. Jaką trzeba mieć cierpliwość i powołanie,
gdy przez 19 godzin na dobę przez 5 dni raz na minutę słyszy się zwrot „Proszę Pani …”, a każdy dotyczy bardzo ważnej sprawy?
W dzień wyjazdu na „ZIMOWĄ SZKOŁĘ” w Niemczu
panowała wiosna, ale w Zakopanem zima przez cały okres
pobytu była 100%. Śniegu po pas, lekki mróz, niekiedy
14
WYDARZENIA
przebijające słońce. W tej zimowej aurze był również czas
na inne atrakcje. Pan Olek wieczorami cały czas liczył kilometry przejechane przez autobus, ze względu na zaplanowany
limit (podróż + codzienne dowozy na stok), na koniec był tak
dobry w tych obliczeniach, że przekonał wszystkich (w tym
kierowcę), że 1 km to tyle samo, co 1 mila, dzięki czemu, można
było wyskoczyć po południu całą grupą do Białki Tatrzańskiej,
pokąpać się i podokazywać w Basenach Termalnych na Bani.
Spacer po Krupówkach w Zakopanem, zakupy pamiątek
u górali na bazarze pod Gubałówką to również oddzielna
historia. Każdy zakup poprzedzony szalonymi negocjacjami ceny przez dzieciaki (wynegocjowane rabaty sięgały
do 50%), a same zakupione pamiątki reprezentowane były
od tradycyjnej góralskiej ciupagi i oscypka, aż po flagę Realu
Madryt (dla każdego coś miłego). No i te wieczorne rozgrywki w chińczyka i w karty, szczególnie te w karty (przemilczymy, w co), które często stanowiły ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu dużych liczb dla obliczenia ewentualnych
wygranych lub strat.
Pięciodniowy pobyt szybko minął i nadszedł dzień
powrotu. Wieczorem w sobotę 14 stycznia wszyscy spraw-
nie się spakowali i o godz. 19.00 byli już na pokładzie naszego
DREAMLINERA. Pani Danka przygotowała dla wszystkich
prowiant i w czasie nocnej podróży z talentem stewardessy
serwowała wszystkim kanapki z serem i drożdżówki z dżemem. Autobus na Zakopiance jak wielki samotnik podążał w północnym kierunku, gdy z kierunku Warszawy ciągnął ogromny sznur świateł aut. Pan kierowca pomimo bardzo trudnych warunków na drodze płynnie sunął przez Polskę, około północy na pokładzie zapanowała cisza. Zgodnie
z planem kilka minut przed godziną 7.00 uczestnicy dotarli
do Niemcza, serdeczne powitania dzieciaków z rodzicami,
rozładunek luków bagażowych i powrót do swoich domów.
To już koniec „ZIMOWEJ SZKOŁY 2012”.
„ZIMOWA SZKOŁA” to super doświadczenie dla wychowawców i szczególnie dla dzieciaków, uczące samodzielności, hartu ducha, wzajemnych relacji w oparciu o ideę sportowego wychowania w tak pięknej scenerii jak polskie Tatry.
W. Witkowski
Panorama Osielska
Poznajemy dzieje
i zwyczaje naszych
przodków
Ślady zimy w okresie
świąt Bożego Narodzenia były widoczne tylko
na kalendarzu. Cóż porabiać, gdy zamiast delikatnego mrozu i śniegu jest
typowa jesienna pogoda.
Dla grupy wyróżnionych
dzieci i młodzieży z gminy
Osielsko, w ramach projektu „Poznajemy dzieje
i zwyczaje naszych przodków” została zorganizowana w dniach 28-29 grudnia wycieczka do Biskupina.
Pierwszego dnia po przyjeździe i zakwaterowaniu w Karczmie Biskupińskiej wybraliśmy się do Muzeum archeologicznego. Tam czekała na nas pani przewodnik, która najpierw
oprowadziła nas po zrekonstruowanej osadzie, a następnie
pokazała wystawę fotografii pt.”Pałuki w czterech porach
roku” oraz opowiedziała historię i zwyczaje pierwszych
osadników. Po
tej jakże ciekawej lekcji historii wróciliśmy do
hotelu. W dalszej
części wycieczki
uczestniczyliśmy w warsztatach ceramicznych, następnie
zrobiliśmy pierniki
świąteczne oraz
piekliśmy bułki
i ubijaliśmy masło, tak jak kiedyś robili to nasi przodkowie.
Pod koniec dnia odbyła się pogadanka na temat akceptacji
innych. Następnego dnia robiliśmy stroiki świąteczne, a później dokończyliśmy rozważania o tolerancji. Niestety nadszedł czas wyjazdu. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
w Wenecji, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Wycieczka była w pełni sfinansowana przez Fundację BZWBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, Gminną Komisję ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Osielsku
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku. Pomysłodawcą
projektu jest instruktor GOK w Osielsku Daniel Kossakowski.
15
NR 1/2012
Panorama Osielska
WYDARZENIA
Podsumowaniem programu edukacyjno-wychowawczego dla dzieci/młodzieży szkolnej i ich rodziców/opiekunów oraz społeczności lokalnej na terenie
gminy Osielsko o nazwie „Nie bądź ofiarą, nie bądź sprawcą” dedykowanego na
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, był zorganizowany festyn w grudniu 2011 roku. Organizatorami przedmiotowego festynu byli: członkowie UKS
„Dęby Osielsko”, nauczyciele z Zespołu Szkół w Osielsku, rodzice z Radą Rodziców Zespołu Szkół oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku. Ze względu
na czas organizacji, otrzymał on miano ”MIKOŁAJKI Z DĘBAMI”. Zabawa odbyła
się w obiektach Zespołu Szkół oraz GOSiRu w Osielsku. Imprezę uroczyście otworzył Wójt Gminy Osielsko, pan Wojciech Sypniewski w asyście organizatorów
festynu oraz gościa pana Guntera Loch, V-ce prezesa Klubu Sportowego SV Quitt,
z zaprzyjaźnionego z Osielskiem miasta Ankum (Niemcy).
Gry i zabawy przeprowadzono w sześciu konkurencjach. Wielki show, wykonało około 100 dzieciaków wspólnie z rodzicami w basenie kąpielowym. Po
rywalizacji sportowej doszło do „ bitwy”, w której na ostro wykorzystano pistolety
wodne. Nie mniej frajdy było w innych konkurencjach, takich jak: piłka siatkowa,
dart, szachy, czy zabawa fantowa. Koronną konkurencją festynu był konkurs,
NR 1/2012
16
WYDARZENIA
Panorama Osielska
„bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, w którym udział wzięło około 30 osób.
Atrakcję, nie tylko dla dzieci i młodzieży stworzyli policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej z Bydgoszczy. Demonstrowali specjalistyczne
wyposażenie znajdujące się w policyjnym pojeździe samochodowym. Niemałe
zainteresowanie uczestników zabawy, wzbudziły alkogogle. Każdy kto założył je
na oczy mógł przekonać się, jak widzi świat człowiek po spożyciu alkoholu.
Dzieci i młodzież, uczestniczące w wyżej wymienionych konkurencjach, a było
ich ponad 200, otrzymały paczki ze słodyczami, watę na patyku oraz upominki
rzeczowe. Trzy pierwsze miejsca każdej konkurencji premiowano specjalnymi
nagrodami.
Wszyscy uczestnicy festynu, których było około 400, mogli oderwać się od
zabawy i odpocząć w czasie konsumowania smacznej grochówki „Mikołajkowej”.
Dla upamiętnienia przeżytych wrażeń, wykonano szereg ujęć fotograficznych
oraz filmowych. Relację z festynu przekazała również Telewizja Polska Bydgoszcz.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przybyli na „MIKOŁAJKI Z DĘBAMI”
i wspólnie stworzyli wspaniałą zabawę. Do zobaczenia na następnej imprezie.
Organizatorzy
17
NR 1/2012
Panorama Osielska
REKLAMA
„KOM & BUD”
Jerzy Matusik, Mariusz Bartkowiak s.c.
86-031 Osielsko, ul. Kolonijna 6
tel. (52) 324-00-41, 360-51-67, 360-51-66
tel. kom. 692 41-81-81, 692-41-91-91
Od fundamentu
po dach
- materiały ścienne
- systemy kominowe
- pokrycia dachowe
Materiały budowlane
- orynnowanie
- doradztwo techniczne i materiałowe
- okna dachowe
- kosztorysowanie
- wycena inwestycji
NR 1/2012
18
KULTURA / REKLAMA
Panorama Osielska
SIATKI•OGRODZENIA
AUTOMATYKA BRAMOWA
BRAMY, FURTKI
MONTAŻ OGRODZEŃ
PPHU
86-031 Osielsko, ul. Malinowa 7
tel. 52 38 13 525
ZAW-SPOL S.C.
Bożenkowo i filcowanie
Już po raz kolejny kobiety z Bożenkowa miały okazję poznać
tajniki filcowania. Tym razem tematem przewodnim było robienie
aplikacji z filcu na własnej garderobie. Amatorki z pomysłowością
i zręcznością tworzyły przepiękne wzory, tym bardziej, iż nie wierzyły one w swoje zdolności. Filcowanie tak zainspirowało panie,
że już dopytywały się o następne spotkanie.
Płeć piękna znalazła sposób na wspaniały relaks i odpoczynek,
a możliwość zrobienia własnoręcznych rzeczy potęguje ich samozadowolenie.
HK
Małe Trio + z Klubu Rolnika
w Żołędowie znowu na podium!
W sobotę 21 stycznia 2012r. zespół wokalny „Małe Trio +” prowadzony przez instruktor Joannę Kanabaj Nowak wziął udział
w XIII Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek pn. „Graj
Dudka, graj Panu…”. Konkurs odbywał się w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Od 10 rano
trwały przesłuchania około 300 zgłoszonych uczestników
z całego województwa. Dziewczęta cierpliwie czekały na
ogłoszenie werdyktu i opłaciło się. Anita Wolna, Roksana Januszewska, Adrianna Łuczkowska, Weronika Staśkowska, Marta
Jasinska i Anna Pająk – zajęły II miejsce…
19
NR 1/2012
Panorama Osielska
WYDARZENIA
zabrał również wójt naszej gminy pan Wojciech Sypniewski, Przewodnicząca Rady Powiatu Bydgoskiego pani Alicja Araszkiewicz, Starosta Powiatu Bydgoskiego pan Wojciech Porzych oraz przedstawiciel kuratorium pani Monika
„…Bo już za nami miesiące znoju
Teraz będziemy się uczyć w spokoju
Wszystko wokoło lśni tu nowością
Co nas napawa wielką radością
Sale przestronne, jasne aż miło
Dobrze nam będzie się tu uczyło
Mamy świetlicę, stołówkę wreszcie
I tyle innych nowych pomieszczeń
Nowiutkie klasy i korytarze
I biblioteka prosto jak z marzeń…”
(fragment programu artystycznego zaprezentowanego przez
uczniów podczas uroczystego otwarcia nowej Szkoły Podstawowej
w Niemczu)
NASZA NOWA
SZKOŁA!
6 grudnia naszą szkołę odwiedziło wielu gości, gdyż na ten
dzień zaplanowano uroczyste otwarcie nowo wybudowanej
placówki. Imprezę uświetnił m.in. wójt naszej gminy pan Wojciech Sypniewski, przewodniczący Rady Gminy pan Benedykt
Leszczyński, przedstawiciel kuratorium – starszy wizytator pani
Monika Laskowska, radni gminni i powiatowi, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych gminy oraz wykonawcy prac
budowlanych. Nie zabrakło również przedstawicieli rady rodziców
z przewodniczącą panią Lucyną Balbuzą-Walkowską na czele.
Każdy z przybyłych otrzymał przy wejściu drobny
upominek – kalendarzyk ze zdjęciem nowej szkoły oraz
różyczkę.
Uroczystość na holu udekorowanym m.in. zdjęciami budynku pochodzącymi z różnych lat rozpoczęła
pani dyrektor, dziękując tym wszystkim, którzy zaangażowali się w rozbudowę naszej placówki oraz tym, którzy wspierali ją w trudnych organizacyjnie czasach i cierpliwie czekali na zakończenie prac budowlanych. Głos
NR 1/2012
Laskowska. Później uczniowie klas IV-VI zaprezentowali
krótki program artystyczny, a następnie zaproszono przybyłych do zwiedzania nowego, już świątecznie udekorowanego budynku. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego ustawieni przed poszczególnymi pomieszczeniami
chętnie udzielali odpowiedzi na pytania zainteresowanych
dotyczące użytkowania prezentowanych sal. Na koniec
przybyli mogli skosztować pysznych ciast i kanapek przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
To był udany i pełen wrażeń dzień.
Władysława Bręczewska
Sukcesy
plastyczne uczniów
z Maksymilianowa
Laureatami IX Powiatowego
Konkursu Plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły” organizowanego dla uczniów szkół
podstawowych z klas I-III przez
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy zostali:
Julia Belter i Piotr Lewandowski z klasy IIa oraz Izabela
Lewandowska z klasy IIIa.
Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się 10 stycznia 2012r.
w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Gratulujemy.
Jolanta Rymaszewska, Jolanta Tadrowska
20
MIESZKAŃCY / SPORT/ REKLAMA
Jarmark Bożonarodzeniowy
Karate
w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie
W Szkole Podstawowej w Maksymilianowie odbył się Jarmark
Bożonarodzeniowy. Tradycyjnie już rodzice, którzy przybyli na
Drzwi Otwarte mogli skorzystać z bogatej oferty kramu. Wśród licznych świątecznych artkułów znalazły się kartki, łańcuchy, maskotki
i świece. Prawdziwym jednak hitem okazały się ręcznie robione stroiki, wyszywane kartki oraz dziergane bombki. Świąteczną atmosferę
dopełnił chór szkolny, który pod przewodnictwem p. Katarzyny
Badury brawurowo wykonał kolędy.
Serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów naszej szkoły, bez których jarmark nie mógłby się odbyć.
Anna Piotrowska-Buca
Panorama Osielska
W dniu 21 stycznia 2012 r. w Brzozówce k/Torunia odbył się
Puchar Torunia w Karate WKF, w których wzięło udział ok. 250
zawodników z 11 klubów, z terenu całej Polski. W zawodach tych
wzięło również udział 14 zawodników z Sekcji Karate w Osielsku zdobywając łącznie 18 medali, w tym 6 złotych, 7 srebrnych
i 5 brązowych. Medalistami zostali:
Złoto:
Bartosz Kleniewski, Oskar Śmiałek, Jakub Lewandowski, Bartosz Kleniewski, Aleksandra Małolepsza i Maciej Bandzarewicz.
Srebro:
Maciej Bandzarewicz, Patryk Jastrzembski, Jakub Kostrzewski,
Aleksandra Małolepsza, Miłosz Pawlikowski, Mirosław Szymański, Anna Górna.
Brąz:
Jagoda Chrzanowska, Anna Górna, Aleksandra Górna, Kamila
Małolepsza, Kamila Małolepsza.
Jednym z trzech najlepszych zawodników zawodów został
Bartosz Kleniewski, który podczas turnieju zdobył łącznie
3 złote medale.
Andrzej Jankowski
Chcesz ubezpieczyć
mieszkanie, dom, samochód, firmę,
wyjazdy krajowe i zagraniczne – zadzwoń!
Oferuje ubezpieczenia dla odbiorców indywidualnych
oraz firm na terenie gminy Osielsko i okolic:
Zajmuję się pośrednictwem całej gamy ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych,
osobowych oferowanych przez PZU S.A.
Oferuję bezpłatne konsultacje i fachową pomoc.
Pomagam dobrać odpowiednie ubezpieczenie do Państwa potrzeb i wymagań.
Dojeżdżam w dogodnym dla klienta terminie
Janusz Maroszek
Agent Ubezpieczeniowy PZU S.A.
telefon: 608-059-507,
e-mail: [email protected]
21
NR 1/2012
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Podatki i opłaty lokalne
w roku 2012
Rada Gminy Osielsko 25 listopada 2011 roku ustaliła stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012.
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- związanych z wolnostojącym budynkiem
mieszkalnym, dla których stawka wynosi 4,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,76 zł od 1 m2 powierzchni
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł
od 1 ha powierzchni
1.3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m2
powierzchni
3. od budowli – 2% od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zł.
Podatek rolny
Do celów obliczania podatku rolnego na terenie
gminy Osielsko dla gruntów rolnych obniżona została
średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały
2011 r. określona w komunikacie Prezesa GUS z dnia
19 października 2011 r. do kwoty 47,00 zł za 1 q.
Opłata od posiadania psów
Roczna stawka opłaty od posiadania jednego
mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni psa – 45,00 zł. Opłata płatna jest jednorazowo, bez
użytkowej
wezwania w terminie do 31 marca każdego roku, lub
związanych z prowadzeniem działalności w ciągu 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa.
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
Opłata targowa:
2
działalności gospodarczej - 19,20 zł od 1 m
Dzienna stawka opłaty targowej:
powierzchni użytkowej
1. 2,67 zł za 1 m2 zajętej powierzchni do 22 m2
zajętych na prowadzenie działalności
2. 48,11 zł za każdy dodatkowy m2 powyżej 22 m2
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikozajętej powierzchni.
wanym materiałem siewnym – 10,24 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
Wzory formularzy informacji i deklaracji
związanych z udzielaniem świadczeń zdro- podatkowych
wotnych w rozumieniu przepisów o dziaOd 2012 roku obowiązują nowe wzory formularzy
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty informacji podatkowych dla osób fizycznych oraz
udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 nowe wzory deklaracji podatkowych dla osób prawpowierzchni użytkowej
nych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek niepozostałych, w tym zajętych na prowa- posiadających osobowości prawnej.
dzenie odpłatnej statutowej działalności
Karolina Truś
2. od budynków lub ich części:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
NR 1/2012
22
MIESZKAŃCY
Panorama Osielska
Wieczerza w Bożenkowie Spotkanie na szczycie
Jest taki dzień, magiczny dzień w roku, na który wszyscy czekają. Dzień, który przynosi dużo nadziei, miłości i wzruszeń.
Dzień, w którym spotykamy się z rodziną. Dzień, w którym nie
tylko zwierzęta mówią ludzkim głosem, ale również niektórzy
z nas.
W oczekiwaniu na przepiękne święta Bożego Narodzenia,
w przedświątecznej atmosferze spotkali się seniorzy z Bożenkowa
na wspólnej wieczerzy wigilijnej. Blask lampek choinkowych,
odświętnie udekorowane stoły, tradycyjne potrawy wigilijne
i wspólne kolędowanie wprowadziło grono seniorów w świąteczny nastrój. Moc życzeń składanych przy łamanym opłatku
niejednokrotnie ścisnęła serca uczestnikom. Życzenia świąteczne
popłynęły również z ust zaproszonych gości: ks. Piotra Studzińskiego oraz pani sołtys - Justyny Magiera.
7 stycznia o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Osielsku odbyło się spotkanie Zarządu Sołtysów Województwa
Kujawsko - Pomorskiego z Prezesem Alfredem Fydrychowiczem,
Zastępcą Waldemarem Małaczyńskim oraz członkami: Tadeuszem Kuźnia, Konradem Cichańskim, Stanisławem Mikulskim
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Arturem Koprem jej członkiem.
Celem spotkania było podsumowanie minionego roku 2011
i omówienie planów na bieżący 2012 rok.
Mateusz Mikulski
Się Ma(ksymilianowo)!
Tegoroczny finał WOŚP w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie był
wyjątkowo barwny w wydarzenia. Impreza rozkręcała się już od poniedziałku
2 stycznia, kiedy to uczniowie i ich rodzice zostali poinformowani o przebiegu
szkolnego finału. Kolejne dni obfitowały w loterie, licytacje, przedstawienia
i dyskotekę. Punktem kulminacyjnym było jednak czwartkowe popołudnie, kiedy
to nasza szkoła została opanowana przez rzeszę pozytywnie nakręconych ludzi
chcących wspólnymi siłami zrobić coś dobrego dla innych. Wśród nich znaleźli
się rodzice, nauczyciele, przedstawiciele ZHP, zaproszeni goście oraz oczywiście uczniowie. Tego dnia można było skorzystać z bezpłatnych porad logopedy,
ortodonty, fizjoterapeuty czy psychologa. W szkole funkcjonował również bar
z goframi oraz chlebem ze smalcem, kawiarenka internetowa, kino z popcornem
oraz sala zabaw dla dzieci. Prawdziwym oblężeniem można nazwać to, co działo
się na sali gimnastycznej. Odbył się tam wieczór artystyczny przy blasku świec.
Występom i licytacjom nie było końca a wszystko przy smacznych, domowych
wypiekach, filiżance kawy i przede wszystkim w znakomitym towarzystwie
mieszkańców Maksymilianowa i okolic.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich tych, bez których finał
nie miałby tak barwnego przebiegu. Wśród nich są m.in.: przewodnicząca Rady
Rodziców – pani Aleksandra Piechota, przedstawicielki ZHP – pani Beata Kobus
i pani Katarzyna Deptuła, lekarz stomatolog, specjalista ortodonta – pani Alicja Szwedowska, fizjoterapeuta – pani Lidia Kaczmarek-Wrońska, psycholog – pani Agnieszka Napiórkowska- Stolarczyk, logopeda – pani
Martyna Głowik-Luka, kosmetyczka – pani Hanna Cieszyńska, chór szkolny pod kierownictwem pani Katarzyny Badury, nauczyciele, którzy zechcieli włączyć się w akcję poświęcając swój czas i zaangażowanie, rodzice, którzy włączyli się poprzez pieczenie ciast i dostarczanie
przedmiotów na licytację i loterię.
Dziękujemy również wszystkim przybyłym rodzicom i gościom, bez których ten wieczór nie przebiegłby w tak miłej atmosferze.
Julita Opara i Anna Piotrowska-Buca
23
NR 1/2012
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY / REKLAMA
Klub Malucha „MAKSIU”
Świetlica Gminna w Maksymilianowie
Każdego ranka dziesięcioro dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych w Maksymilianowie z uśmiechem i ochotą przychodzi do Klubu Malucha „MAKSIU”.
To magiczne miejsce wszechstronnie rozwija i uczy dzieci
poprzez wspólną zabawę. Zajęcia w Klubie prowadzone są
przez wykwalifikowanego pedagoga, nauczycielkę wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Wychowawczyni, aktywnie uczestniczy w zabawie z maluchami, a także
wspiera dziecięcą ciekawość oraz chęć eksperymentowania
i poznawania
nowych form
zabawy. Podczas zajęć w Klubie Malucha dzieci uczą się samodzielności, współpracy z innymi osobami, poznają zasady funkcjonowania w grupie, czerpią radość z zabawy wśród rówieśników, a także rozwijają swoje pierwsze zainteresowania. Na każdym spotkaniu nie brakuje zajęć plastycznych, rozwijania sprawności ruchowej, tańców, nauki piosenek i wierszyków, rytmiki połączonej z grą na trójkątach, klawesach czy dzwonkach,
a nawet zajęć teatralnych, podczas których dzieci zamieniają się
w małych aktorów.
Chociaż Klub „Maksiu” istnieje dopiero od niedawna to może pochwalić
się już własnym kącikiem miłośnika przyrody i małego eksperymentatora
oraz pierwszym sukcesem. Przez kilka grudniowych spotkań, dzieci przygotowywały piękne kartki świąteczne. Tymi własnoręcznie zrobionymi
kartkami maluszki obdarowały swoich rodziców i dziadków. Kilka najładniejszych prac zostało wysłanych na konkurs pt.: „Kartka choinką pachnąca” zorganizowany przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. W tym konkursie, w kategorii dzieci do lat 6, kartka zrobiona przez
dok. na str. 32
Czynne poniedziałek–piątek 8.00–21.00, sobota 9.00–16.00, tel. 52 375 25 07.
NR 1/2012
24
MIESZKAŃCY / REKLAMA
Wieści z GOSiR
Minął kolejny miesiąc, a w GOSiR mimo chłodu na zewnątrz,
ciągle coś się dzieje.
Za sprawą ludzi kochających ruch mamy mnóstwo zajęć dla
tych, którzy lubią się ruszać i aktywnie spędzać wolny czas.
Nie „odpuszczają” nawet, gdy plucha i zimno. Kijkarze wraz
z instruktorami przemierzają drogi naszej gminy. Dzięki regularnym spacerom z kijami, są zahartowani, mają coraz lepszą
kondycję, a także niektórzy zrzucili trochę zbędnych kilogramów.
Ponieważ w tym roku czeka nas organizacja Mistrzostw Polski
w Nordic Walking, dobra kondycja i treningi są jak najbardziej na
miejscu.
W każdy piątek o godzinie 18:00 zapraszamy wszystkich
chętnych na gimnastykę do hali sportowej GOSiR. Zaopatrzeni
w wielkie piłki skaczemy, kulamy się i czasami „pękamy” ze śmiechu, bo widok jest zabawny, a zabawa przednia.
Panorama Osielska
Amatorzy aerobiku
mogą poskakać przy
muzyce we wtorki
o godzinie 18:00.
Najczęściej z zajęć
korzystają panie, ale nie
mamy nic przeciwko
temu, aby dołączyli do
nas również panowie.
Wszelkich
dodatkowych
informacji
udzielamy pod nr tel. 52/320-03-09. Na naszym basenie mieliśmy również „Mikołajki” zorganizowane przez „Dęby Osielsko”
oraz GOSiR, na które przyszło tak wiele rodzin z dziećmi, że
sami byliśmy zaskoczeni, nie tylko liczną frekwencją, ale również
zaangażowaniem, z jakim bawili się zarówno dorośli, jak i dzieci.
Wszyscy z rozbawieniem wspominają bitwę na pistolety wodne,
zawody w pływaniu i wiele innych atrakcji.
Na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przygotowaliśmy na
basenie znany już niektórym aquaball (wielka przezroczysta kula
do „chodzenia po wodzie”), były też bezpłatne lekcje nurkowania
oraz nauka pływania dla dzieci. Maluchy tak dobrze sobie radziły,
że postanowiliśmy wznowić zajęcia nauki pływania dla dzieci
w wieku 4-6 lat, które odbywają się w weekendy. Nauka polega
na oswajaniu się z wodą, zabawie, a następnie na prawdziwym
pływaniu. Rodzice w tym czasie mogą korzystać z atrakcji basenu
i jednocześnie obserwować postępy, jakie robią ich pociechy.
Podsumowując, jeśli chce się żyć długo, cieszyć się zdrowiem
i świetną kondycją, wystarczy przyjść do nas, a my Wam w tym
pomożemy.
Klinika Zdrówko s.c.
Iwona Adamczak, Rafał Adamczak
Niemcz, Al. Mickiewicza 23
Zaprasza do Poradni
Ginekologicznej,
Rehabilitacyjnej (niemowlęta, dzieci, dorośli)
Zadbaj o zdrowy kręgosłup i dobrą formę
Zapraszamy na ćwiczenia nie tylko przy muzyce
25
NR 1/2012
REKLAMA
Panorama Osielska
Zaprasza do korzystania z naszych usług w zakresie:
- wczasów, kolonii, zielonych szkół,
- wycieczki jednodniowe, imprezy integracyjne, wesela
- szkolenia dla firm.
Jednorazowo możemy pomieścić 134 osóby w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
Tleń to ostoja ciszy i spokoju w samym
sercu Borów Tucholskich.
Kontakt:
Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny BenioVita
Tleń, ul. Czerska 11, 86-150 OSIE, tel./fax (+48 52) 333 98 04, e-mail: [email protected]
STOLARNIA
DRZWI ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE,
OKNA, SCHODY
Niemcz, ul. Leśnego Runa 8
52 348
tel./fax 052
34875
7595
95
www.amer-nieruchomosci.pl
kom. 600 241 837
SEROCK
ul. Mickiewicza 29
Tel. 886 538 346
NR 1/2012
26
MIESZKAŃCY / REKLAMA
Kącik idei samorządowej
Trudności w urzeczywistnianiu istoty samorządu terytorialnego
Wspólnota samorządowa zrodziła się na fali przemian ustrojowych
zapoczątkowanych w latach 80. ubiegłego wieku. Stanowiła ona wyraz
opozycji w stosunku do centralistycznej władzy ówczesnej Polski, rządzonej w sposób odgórny i partyjny, przy pozornym tylko udziale obywateli.
Z tego nurtu „zbuntowanych” wywodzi się współczesna demokratyczna
idea samorządu terytorialnego, na którą w sensie podmiotowym w głównej mierze, obok wyłonionych w demokratyczny sposób przedstawicieli
samorządu terytorialnego, składają się mieszkańcy zamieszkujący odpowiednie terytorium - w naszym przypadku gminą Osielsko.
Już ponad dwudziestoletnia historia współczesnego samorządu terytorialnego skłania do refleksji, której wiodącym pytaniem jest: czy
mieszkańcy jako wspólnota samorządowa właściwie postrzega istotę
samorządności naszych „małych ojczyzn” i czy ta idea jest w sposób właściwy realizowana w praktyce? Odpowiedź na tak postawione pytanie
wydaje się nie być sprawą prostą i jednoznaczną, z jednej strony widać
namacalne dowody rozwoju gmin, z drugiej zaś nie sposób nie dostrzec
szeregu problemów. Badania naukowe, jak i praktyka dowodzi, że raczej
skłaniać się należy ku odpowiedzi negatywnej. Złożoność tej materii
wynika ze specyfiki geograficznej i społecznej samych gmin, przy czym
w moim odczuciu aspekt społeczny odgrywa tutaj pierwszoplanową rolę.
Społeczność lokalna, nie tylko naszej Gminy, zdeterminowana
jest współczesnym zdynamizowanym stylem życia. W rytmie dnia
codziennego zapominamy, że samorząd terytorialny jest formą zdecentralizowanej i demokratycznej władzy publicznej, w której istotna
część decydowania i zarządzania przypada społeczeństwu. Występuje
coraz bardziej postępujący regres zainteresowania aktywnym uczestniczeniem w życiu wspólnoty samorządowej jej mieszkańców. Niesłusznie
sądzimy, że samorząd terytorialny i jego przymioty przynależne są tylko
organom gminy i pracownikom urzędu oraz jednostkom organizacyjnym
gminy. Całkowicie zapominamy o naszych obowiązkach nie mówiąc już
o uprawnieniach, które zostały przyznane wspólnocie.
Niekorzystną sytuację eskaluje także obowiązujący stan prawny odnoszący się do współudziału obywateli w samorządzie terytorialnym, który
jest mało precyzyjny i przejrzysty w jego stosowaniu. Być może problem
ten zostanie choćby po trosze naprawiony poprzez zaimplementowanie
Panorama Osielska
do porządku prawnego prezydenckiego projektu ustawy w tym przedmiocie, a do którego poprawki zgłosił także Wójt Gminy Osielsko.
Problematyka niespójności i niejasności obowiązującego prawa dotyka
nie tylko mieszkańców, ale także urzędników samorządowych, w sposób
istotny oddziałuje ona na postrzeganie działalności samorządu.
Determinantów, jak choćby partykularyzm interesów, brak zrozumienia pojęcia „dobro publiczne”, nepotyzm czy upolitycznienie struktur
samorządowych, mających znaczny wpływ na postrzeganie samorządu terytorialnego odnaleźć i zdefiniować zapewne można znacznie
więcej, choć na szczęście nie dotyczą w większości przypadków naszej
Gminy. W praktyce występują dwa podstawowe czynniki mające wpływ
na postrzeganie samorządu terytorialnego i jakość jego funkcjonowania, są nimi: niedostateczna świadomość administracyjnoprawna
i obywatelska. Charakter tych czynników wskazuje, że wszelkie negatywne zjawiska dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego
można zniwelować poprzez szeroko pojętą edukację jego struktur. Tezę
tą potwierdza także stanowisko jednego z twórców obecnej konstrukcji ustrojowej samorządu terytorialnego prof. Jerzego Stępnia. W jego
opinii tylko świadoma, rzetelna i kreatywna edukacja, także ta wykazująca charakter samodzielnego zdobywania wiedzy i doświadczeń, jest
w stanie zapewnić właściwe funkcjonowanie wspólnot samorządowych,
w których zasadniczą rolę będzie odgrywał czynnik społeczny.
Zgadzając się ze słusznością powyższego wnioskowania, może nie
na zasadzie klasycznej nauki, a raczej jako uświadamiający głos publicystyczny w dyskusji nad istotą samorządu terytorialnego, celowe wydaje
się omówienie najistotniejszych kwestii tych zagadnień na łamach Panoramy Osielska w przyszłości. Żywiąc nadzieję, że pomysł ten przypadnie
do gustu czytelnikom-mieszkańcom naszej Gminy Osielska, pozwoli Państwu na przybliżenie natury samorządu terytorialnego i idei społeczeństwa
obywatelskiego. Będzie dla mnie wielką satysfakcją jeżeli moje wywody,
niejako przy okazji, uwolnią - choćby nieliczną grupę mieszkańców - od
postrzegania spraw publicznych poprzez pryzmat własnej „zagrody”,
pchną ich do działania i wykreowania rzeczywistej wspólnoty gminnej,
świadomej i zdolnej do skutecznego zarządzania sprawami lokalnymi.
Z samorządowym pozdrowieniem
Krzysztof Lewandowski
doktorant w Zakładzie Samorządu Terytorialnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
BANKSPÓBDZIELCZYWBYDGOSZCZYOddziaųwOsielsku
www.bsbydgoszcz.pl
ul.SzosaGdaŷska53
tel.:523240810e Ͳmail:[email protected]
Oferujemym.in.
1. Kredytymieszkanioweorazpreferencyjne„Rodzinanaswoim”
2. KredytynazakupimontaǏkolektorówsųonecznychz45%dofinansowaniemNFO_iGW.
3. BankowoƑđinternetowaCBI(CorporateBankingInternet)dlaklientówinstytucjonalnych.
4. BankowoƑđinternetowaIͲBANKdlaklientówindywidualnych.
5. Kartypųatniczedlaklientówindywidualnychorazinstytucjonalnych:
9 wypųatawponad4000bankomatówwPolsceͲbezprowizji,
9 moǏliwoƑđwydaniadowolnejliczbykartdorachunku.
BANKOMAT24H
27
NR 1/2012
Panorama Osielska
NR 1/2012
REKLAMA
28
REKLAMA
29
Panorama Osielska
NR 1/2012
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY
Odkuwając historię
W poprzednim numerze Panoramy Osielska poruszyliśmy
temat polichromii w żołędowskim kościele z 1715r. Starając się
zgłębić tajemnice znaleziska postanowiłem zaczerpnąć informacji „u źródła”. Z konserwatorem zabytków ANDRZEJEM
TROCHIMOWICZEM, o tym czym są polichromie i jaką wartość
przedstawiają te z kościoła parafialnego, rozmawia Mateusz
Mikulski.
„Są to malowidła o charakterze ludowym. Tak jak kościół
powstał w 1715 roku, tak powstanie polichromii szacujemy na piętnaście, dwadzieścia lat później” – rozszyfrowuje charakter i wiek
polichromii konserwator zabytków.
MM: Mógłby pan podać krótką definicję: czym są polichromie?
Andrzej Trochimowicz: Polichromiami nazywamy malowidła
ścienne ze względu na technikę jakimi zostały wykonane. Najczęściej
mówi się o technikach: temperowej i klejowej.
MM: Jaką techniką wykonano malowidła żołędowskie?
Andrzej Trochimowicz: W przypadku Żołędowa malowidła na
belkach modrzewiowych wykonano
w technice temperowej. Są to farby
wodne, do których jako spoiwa używano żółtka i białka jajka, które były
emulgowane (spowodowanie przejścia dwóch nie mieszających się cieczy
w emulsję, przyp. - MM) z innymi substancjami i później wykorzystywane
jako spoiwa. Z kolei rozcieńczano je
wodą. Po wyschnięciu, po kilku tygodniach, czy miesiącach były w większej części odporne na wodę. Jajko jak
wyschnie nie rozpuszcza się tak łatwo
w wodzie. Co prawda specjalistyczne
badania nie zostały jeszcze przeprowadzone, ale na tak zwane „oko”
sądzę, że jest to technika temperowa.
MM: Na jaki okres datuje pan ich powstanie?
Andrzej Trochimowicz: Pierwsza połowa XVIII w. O tym świadczy charakter malowideł. Są to malowidła o charakterze ludowym.
Tak jak kościół powstał w 1715r., tak powstanie polichromii szacujemy
na piętnaście, dwadzieścia lat później.
MM: W jakich okolicznościach odnaleziono malowidła?
Andrzej Trochimowicz: W czasie prac budowlanych naruszono
tynk w różnych miejscach. Okazało się, że pod trzciną znajdują się
malowidła.
MM: Co przedstawiają odnalezione dzieła?
Andrzej Trochimowicz: W tej chwili można powiedzieć tyle,
ile widać. W prezbiterium są sceny z Męki Pańskiej począwszy od
„Modlitwy w Ogrójcu” – co nie jest jeszcze pewne, „Cierniem Ukoronowanie”, „Niesienie Krzyża” i później ostatni obraz ołtarzowy ”Złożenie do grobu”. Jeśli chodzi o ścianę zachodnią, tę od chóru, to są
malowidła z motywami roślinnymi i elementami muzycznymi: wiolonczelą, bębnami i trąbką. W każdym bądź razie instrumenty wiążą
się tematycznie z chórem.
MM: Istnieje realna możliwość odrestaurowania dzieł
sztuki i udostępnienia ich zwiedzającym?
Andrzej Trochimowicz: Wszystko zależy od finansów. Jest to
w tej chwili włączone do programu. Potrzeba na to czasu. Najpierw
trzeba załatwić sprawy związane z architekturą, z samymi ścianami
i z ich konstrukcją. W dalszym etapie wojewódzki konserwator
NR 1/2012
zabytków będzie czuwał nad tym, by malowidła zostały zabezpieczone i doprowadzone do takiego stanu, żeby można było je podziwiać. Są to bardzo cenne polichromie, chociażby z tego względu, że
niewiele z tych małych drewnianych kościołów, w naszym regionie je
ma. Kościół w Żołędowie jest najbliżej Bydgoszczy, następny jest we
Włókach. Tam polichromie zachowały się szczątkowo w okolicach
prezbiterium, natomiast tutaj zachowały się całe ściany. Przetrwały
bardzo dobrze, tylko w tym momencie są one zabrudzone pyłem
i resztkami tynku.
MM: Można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie akcja
„Deska” której pomysłodawcą był ks. proboszcz Jarosław
Kubiak to nadal malowidła ścienne byłyby ukryte pod tynkiem?
Andrzej Trochimowicz: Naturalnie, nikt z ludzi żyjących nie
pamiętał czasów kiedy one zostały zakryte tynkiem. Było to prawdopodobnie pod koniec XIX w., kiedy dobudowano lewą kaplicę
i podmurowano cały kościół. Najprawdopodobniej od fundamentów, ponieważ belki podgniły i trzeba było je wymienić na cegły. To
czysty przypadek, że na nie natrafiliśmy.
MM: Wcześniej powołał się pan na kościół we Włókach.
W artykule Katolickiej Agencji Informacyjnej kościół w Żołędowie porównuje się do świątyń w Gąsowie i Pieraniu. Czy w
takim razie można powiedzieć, że
odnaleziono nowe, ważne miejsce na szlaku turystycznym. Pojawią się turyści, amatorzy i koneserzy sztuki?
Andrzej Trochimowicz: Tak, tym
bardziej, że jak powiedziałem wcześniej polichromie w kościele, w Żołędowie zachowano na wszystkich ścianach. Są one ciekawe stylistycznie, jak
i artystycznie. To na pewno będzie
atrakcja dla ludzi, którzy tutaj do Żołędowa przyjadą. Z pewnością będzie to też dla wielu zaskoczenie, że
w takim starym kościółku, tak piękne polichromie się zachowały.
MM: A można wytłumaczyć dlaczego polichromie zostały
ukryte pod tynkiem mimo swojego uroku?
Andrzej Trochimowicz: Myślę, że wtedy się nad tym nie zastanawiano. Ważniejszym było dla ludzi, żeby kościół wewnątrz jakoś
uporządkować. Jeśli były podmurowane ściany na całej linii kościoła
to chciano, to jakoś ujednolicić. Komuś przyszło na myśl, że lepiej
to obić listwami, trzciną i otynkować. Wtedy była w miarę jednolita estetyka ścian. A po za tym sto lat temu nie było specjalistów od
tego typu malowideł.
MM: Można powiedzieć, że tynk zakonserwował malowidła?
Andrzej Trochimowicz: Tak, to znaczy jakby bezpośrednio tynk
przylegał na polichromiach to nie wyglądałoby to tak jak wygląda.
Cała powierzchnia była pokryta trzciną, która do siebie gęsto przylegała a następnie małymi drucikami, gwoździkami były powiązane ze
ścianą. To sam tynk piaskowo-wapienny leżał na trzcinie. Tworzyło
to warstwę izolacyjną, którą była warstwa powietrza między tynkiem a ścianą. Na pewno była to dobra izolacja.
MM: Kończąc zapytam: Jak pan myśli, jest jeszcze szansa
na równie cenne odkrycie? Mam tu na myśli kaplice z 1889r.
i 1926r. oraz krypty grobowe pod podłogą ołtarzową kościoła?
Andrzej Trochimowicz: W tej chwili wydaje mi się, że byłyby
to nic nie znaczące dywagacje. To trzeba po prostu otworzyć i zobaczyć. Teraz to możemy różne rzeczy sobie opowiadać, a nie musi to
być prawda.
30
MIESZKAŃCY
Panorama Osielska
Słów kilka o pracy logopedy…
„Prawidłowe kształtowanie mowy jest fundamentem wychowania człowieka”
M. Sovâk
Pisząc ten artykuł mamy na celu podzielenie się z Państwem naszymi refleksjami i spostrzeżeniami na temat kilkuletniej
pracy logopedycznej podejmowanej na terenie gminy Osielsko oraz przybliżenie istoty naszej pracy.
Czym zajmuje się logopeda i jakie są jego główne zadania?
Podejmowane działania
Główne zadania logopedy
Diagnoza logopedyczna
Miesiąc wrzesień to czas diagnozowania dzieci.
Logopeda wykonuje badania przesiewowe (kl.0-I) i kontrolne ( kl. II-III) mowy dzieci , używając standaryzowanych narzędzi badawczych.
Uzyskane wyniki są podstawą do organizowania pracy tzn. kwalifikowania dzieci do zajęć oraz tworzenia odpowiednich grup terapeutycznych.
Wszystkie badania, jak i uczestnictwo w terapii wymagają pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna. O wyniku diagnozy powiadamiamy pisemnie.
Terapia logopedyczna
Logopeda określa przyczyny wady lub zaburzeń wymowy dziecka, wykonując szczegółowe badania (orientacyjne badanie słuchu, badanie funkcji oddychania, połykania itp.). W niektórych przypadkach zostaje przeprowadzony wywiad z rodzicami. Często potrzebne jest wsparcie ortodonty,
psychologa, laryngologa. Na tej podstawie układamy programy terapeutyczne dla poszczególnych dzieci, uwzględniając obowiązujące zasady i metody pracy logopedycznej. Założenia te realizujemy, aż do zakończenia terapii.
Profilaktyka
Często spotykamy się z Państwem na zebraniach, rozmowach indywidualnych, przygotowujemy informacje
na stronie internetowej szkoły.
Jakie są przyczyny wad i zaburzeń mowy u dzieci?
Najczęstszymi przyczynami wad wymowy, z jakimi spotykamy się na co dzień, jest: niska sprawność narządów artykulacyjnych, wady zgryzu, zaburzenia słuchu fonemowego, zaburzenia percepcji słuchowej, niekorzystne czynniki środowiskowe, przerost tzw. trzeciego migdałka, nieprawidłowy tor oddychania.
Podsumowanie
Gdy chcesz schudnąć, musisz ćwiczyć i trzymać dietę! Objadając się przez 2 tygodnie, robiąc 1 dzień postu,
nigdy nie osiągniesz założonego celu! Marzy Ci się piękna gra na instrumencie – musisz długo i wytrwale ćwiczyć! Chcesz być sprawny fizycznie –często uprawiaj sport! Tak samo jest z mową- tylko systematyczne ćwiczenia w domu pomogą wzmocnić narządy mowy, percepcję słuchową, które są niezbędne do prawidłowej
wymowy. Naprawdę warto!
Z roku na rok wzrasta liczba uczniów z wadą wymowy jak również złożoność diagnozowanych wad ( w klasach „0” tj.
ok. 60%-70% i I ok.50%).
„Jak wynika, ze statystyk, mniej więcej, co trzecie dziecko już w przedszkolu ma problemy z wymową i wymaga interwencji specjalistycznej. Skala tego zjawiska raczej rośnie, niż maleje” ( za G. Demel). Potwierdzają to wyniki prowadzonej
diagnozy logopedycznej.
Często spotykamy się z opiniami, że wada wymowy to nic strasznego, z czasem minie sama. Nic bardziej błędnego.
Takie nastawienie rodziców tylko pogłębia trudności dziecka. Wielu rodziców uważa, że wizyta w gabinecie jest wystarczająca i to często na nasze barki spada cała odpowiedzialność za efekty terapii. Podkreślamy zawsze w rozmowach
z rodzicami, że wada wymowy może mieć konsekwencje w dalszej nauce dziecka (ryzyko wystąpienia dysleksji –kłopoty
z czytaniem i pisaniem). Jest również przeszkodą w poznawaniu świata nauki, wpływa na osobowość i późniejsze zachowania dziecka (nieśmiałość), naraża na kpiny i wyśmiewanie, izolowanie od grupy rówieśniczej. Dlatego warto wcześniej
wyrównać braki i dać dziecku szansę na prawidłowy rozwój. Terapię logopedyczną należy traktować bardzo poważnie, nie
bagatelizować ćwiczeń i zaleceń logopedy. Po każdorazowych ćwiczeniach w gabinecie logopedycznym przekazywane są
wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Rodzice mają za zadanie utrwalenie z dzieckiem opracowanego w gabinecie
logopedycznym materiału, gdyż tylko wtedy, można przejść do następnego etapu ćwiczeń.
Niezmiernie ważna jest tu systematyczność w ćwiczeniach i rzetelność pracy ze strony rodzica i to właśnie ona w decydującej mierze decyduje o długości i skuteczności terapii.
M. Luka-Głowik i E. Delwo-Dobrowolska
31
NR 1/2012
Panorama Osielska
MIESZKAŃCY / REKLAMA
pn, śr, czw od 7.45-15.30, wt 7.45-17.00, pt 7.45-14.00
cd. ze str. 24
4 – letnią Amelkę, uczestniczkę zajęć
w „Maksiu” zdobyła nagrodę. Konkurencja była duża, bo na konkurs zgłoszono
560 kartek z całego województwa!
Zajęcia Klubu Malucha „MAKSIU”
odbywają się w dni powszednie, w Świetlicy Gminnej w Maksymilianowie, gdzie
dzieci mają do dyspozycji przestronną
salę dostosowaną do ich potrzeb. Ze
względu na małą i zróżnicowaną wiekowo grupę, każde dziecko ma zapewnione indywidualne podejście wychowawcy podczas zabaw i wykonywanych
zadań, z uwzględnieniem jego potrzeb
i upodobań. Podczas codziennych spotkań w Klubie czuje się prawdziwie
domową, kameralną atmosferę.
Ewa Sójka
N
ww
A
ZA
N
PR
AS
w.
lu
ZĄ
ku
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- gotowe projekty budynków mieszkalnych
- adaptacje projektów i realizacja przyłączy
- usługi architektoniczne i geodezyjne
- pozwolenia na budowę
- kosztorysy
- pośrednictwo kredytowe
www.lukuc.eu
NR 1/2012
www.lukuc.eu
www.lukuc.eu
32
AS
ZA
ST
M
RO
c.e
u
N
Ę
ul. Szosa Gdańska 19
86-031 OSIELSKO
TEL. (+48 52) 324 74 00
www.lukuc.eu
www.lukuc.eu
Y

Podobne dokumenty

Panorama Osielska Nr 2 2012

Panorama Osielska Nr 2 2012 Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku, 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 57, tel. 52 38 13 567, fax 52 320 32 41 Otwarte spotkania redakcji odbywają się we wtorki o godzinie 17.00. Red...

Bardziej szczegółowo