Zestawienie Nr 2 - zmiany wydatków związanych z realizacją zadań

Transkrypt

Zestawienie Nr 2 - zmiany wydatków związanych z realizacją zadań
Zestawienie Nr 2 - zmiany wydatków związanych z realizacją zadań własnych
Dział
710
Rozdział
71095
750
75075
Paragraf
4210
80120
BeSTia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Administracja publiczna
4190
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Nagrody konkursowe
Zakup usług pozostałych
Oświata i wychowanie
4010
4240
80130
Pozostała działalność
4300
4300
801
Działalność usługowa
Treść
4010
Licea ogólnokształcące
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Szkoły zawodowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4300
Zakup usług pozostałych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przed zmianą
451 000,00
451 000,00
Zmiana
0,00
0,00
Po zmianie
451 000,00
451 000,00
10 000,00
20 000,00
395 000,00
- 21 000,00
374 000,00
4 000,00
1 000,00
5 000,00
10 000,00
395 000,00
4 000,00
7 065 888,00
20 000,00
- 21 000,00
1 000,00
30 000,00
30 000,00
374 000,00
5 000,00
0,00
7 065 888,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
50 000,00
- 5 000,00
17 449 573,63
0,00
17 449 573,63
4 378 179,00
- 2 000,00
4 376 179,00
1 000,00
2 000,00
100 000,00
5 000,00
50 000,00
6 880 216,98
4 378 179,00
1 000,00
7 496 410,00
0,00
5 000,00
- 5 000,00
0,00
- 2 000,00
2 000,00
45 000,00
6 880 216,98
4 376 179,00
3 000,00
3 000,00
- 1 500,00
4 846 123,00
80 960,00
1 500,00
395 850,00
45 000,00
7 496 410,00
- 1 500,00
80 960,00
10 000,00
0,00
4 847 623,00
4 847 623,00
100 000,00
1 500,00
- 5 500,00
4 846 123,00
82 460,00
82 460,00
390 350,00
Strona 1
6060
Rewitalizacja budynków jednostek oświatowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- 5 500,00
315 350,00
0,00
5 500,00
5 500,00
0,00
Zakup kosiarki
Razem:
BeSTia
320 850,00
49 384 519,68
5 500,00
0,00
5 500,00
49 384 519,68
Strona 2

Podobne dokumenty