Program szkolenia

Transkrypt

Program szkolenia
Godzina
Temat
9.00–09.30
Powitalna kawa
09.30–11.00 „Zasady postępowania w związku z incydentami z urządzeniami i materiałami wybuchowymi oraz praktyczne
zasady ewakuacji”.
Nadkom. Mariusz Pośnik, Naczelnik Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego
Policji
11.00–11.20 „Newralgiczne elementy organizacji i wykonywania ochrony wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
w ocenie Policji”
Podinsp. Agnieszka Jabłońska, Podinsp. Małgorzata Jurkowska, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji
11.20–11.40 Przerwa kawowa
11.40–12.00 „Wnioski z ćwiczeń antyterrorystycznych w centrach handlowych oraz zasady postępowania w sytuacji ataku
terrorystycznego,
w
tym
w
przypadku
zamachu
z
użyciem
broni
palnej
i w sytuacji zakładniczej”
Andrzej Mucha, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
12.00–12.20 „Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, zasady postępowania z niezidentyfikowanymi przesyłkami mogącymi
stwarzać zagrożenie chemiczne, biologiczne lub radiacyjne, zasady przekazywania informacji przedstawicielom
straży pożarnej na miejscu zdarzenia”
Bryg. Rafał Jankowski, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
Bryg. Piotr Świtaj, Biuro Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
12.20–12.30 Dyskusja i zakończenie spotkania

Podobne dokumenty