drukuj do pdf

Transkrypt

drukuj do pdf
Destylarka z parą wodną model K-350
Metodą Kjeldahla można oznaczyć niektóre postaci azotu występującego przykładowo w wodzie, glebie czy produktach spożywczych. Przy jej zastosowaniu
wykrywany jest azot w postaci amonowej, przy czym azot związany w związkach organicznych jest przekształcany w postać amonową na drodze mineralizacji
badanej próbki. Suma azotu amonowego i organicznego jest określana jako azot Kjeldahla lub ogólny (nieazotanowy).
Przed etapem destylacji próbka jest mineralizowana kwasem siarkowym w obecności katalizatora. Kwaśny roztwór jest alkalizowany za pomocą wodorotlenku
sodu. Zasadę dodaje się w nadmiarze, aby przekształcić sól amonową do amoniaku. Amoniak oddestylowany z zasadowego roztworu jest zbierany w znanej
ilości roztworu kwasu borowego, którego nadmiar jest z kolei miareczkowany roztworem standaryzowanego kwasu solnego (lub siarkowego). Przy dużych
zawartościach azotu/białka stosuje się często miareczkowanie odwrotne (roztworem zasady).
Destylarka wyposażona jest w klawiaturę z paroma przyciskami funkcyjnymi i dwa wyświetlacze LCD. Zastosowane rozwiązanie pozwala na automatyczne
dozowanie NaOH do kolby z próbką oraz zaprogramowanie czasu destylacji.
Zwarta, nowoczesna i funkcjonalna obudowa z tworzywa sztucznego odporna na działanie silnych kwasów i zasad towarzyszących procesowi oznaczania azotu
Kjeldahla skutecznie wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia.
Aparat posiada cyfrowe sterowanie regulacją oraz kontrolą parametrów pracy urządzenia. Producent w modelu K-350 zastosował aktywne systemy
zabezpieczenia przed błędną obsługą urządzenia takie jak czujnik zamknięcia drzwiczek komory z kolbą destylacyjną, drzwiczek serwisowych, obecności kolby
destylacyjnej z próbką.
System oszczędnego zużycia wody chłodzącej zmniejsza koszty eksploatacyjne.
Destylarka, model K-350 jest łatwym w obsłudze urządzeniem do oznaczania azotu i białka (Kjeldahl,
Devard, TKN), zgodnie z obowiązującymi metodami (AOAC, EPA, ISO, DIN).
Zastosowanie:
oznaczanie azotu i białka w technologii żywności - produktach spożywczych, karmie dla zwierząt, paszach, glebie, rolnictwie, wodach i ściekach, osadach,
glebach, nawozach sztucznych, w badaniu materiałów roślinnych i zwierzęcych , napojach, ochronie środowiska, w farmacji, przemyśle chemicznym i
kosmetycznym.
Aparat spełnia normy: PN-73C-04576/12, PN-73C-04537/9, PN-81C-04570/1, PN-82/C-04576/08.
Parametry techniczne:
Dwa cyfrowe wyświetlacze LCD parametrów pracy urządzenia
Limit detekcji : ≥ 0,1 mg azotu.
Odtwarzalność (RSD): ≤ ± 1 %.
Odzysk ≥ 99,5%.
Automatyczne dozowanie NaOH
Destylacja w kolbach 300ml lub 500ml
Zapamiętanie jednej metody (czasu destylacji i objętości dozowanego reagenta)
Czujniki zamknięcia ekranu ochronnego i drzwiczek serwisowych, obecności kolby w destylarce
Timer
Sterowanie przepływem wody chłodzącej
Zasilanie 220-230V / 50-60Hz.
Moc grzewcza generatora pary: 2200 W.
Masa: 16.5 kg
Aparat wykonany zgodnie z systemem ISO 9001. Dostępna dokumentacja kwalifikacji IQ/OQ.
Producent:
Buchi Labortechnik AG, Szwajcaria
Link do pliku źródłowego
DONSERV
ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa
tel.: 22 863 19 30, fax: 22 863 19 33
[email protected], www.donserv.pl

Podobne dokumenty