semestr przedmiot liczba godzin wykładów liczba godzin ćwiczeń

Transkrypt

semestr przedmiot liczba godzin wykładów liczba godzin ćwiczeń
semestr
1
2
3
4
przedmiot
liczba
godzin
ćwiczeń
Punkty
ECTS
uwagi
Podstawy turystyki
30
15
4
Psychologia
30
0
3
Ekologia i ochrona środowiska
30
15
4
Ekonomia
30
15
4
Technologia informacyjna
0
30
2
Geografia społeczno-ekonomiczna
15
30
4
Fizjologia człowieka
15
30
3
Pedagogika czasu wolnego
15
15
2
Język obcy
0
60
3
Wychowanie fizyczne
0
30
1
Zagrożenia zdrowotne w turystyce
15
15
3
Zarządzanie
30
15
4
Historia architektury i sztuki
30
15
4
Socjologia
15
15
3
Geografia turystyczna Polski
30
30
4
Przedsiębiorczość
15
15
3
Podstawy marketingu
15
15
3
Podstawy ergonomii z elementami BHP
10
5
2
Język obcy
0
60
3
Wychowanie fizyczne
0
30
1
Filozofia
15
0
1
Etyka
15
0
1
Podstawy hydrografii dla turystyki i rekreacji
15
0
1
Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
15
15
3
Hotelarstwo
30
15
4
Podstawy rekreacji
30
15
4
Zarządzanie jakością w turystyce
15
15
4
Krajoznawstwo
15
30
4
Ekonomika turystyki i rekreacji
30
15
4
Język obcy
0
60
4
Teoria i metodyka rekreacji
15
30
3
Systemy rezerwacyjne w biurach podróży
0
30
2
Analiza rynków turystycznych
30
15
3
Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości
15
15
3
Podstawy użytkowania map w turystyce
15
15
3
Organizacja turystyki na obszarach wiejskich
30
30
4
Komunikowanie społeczne
Waloryzacja krajobrazów leśnych dla potrzeb turystyki i
rekreacji
Turystyka w Lasach Państwowych
15
15
2
15
15
2
30
0
2
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
15
30
5
0
0
6
Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
30
15
3
Geografia turystyczna wybranych krajów świata
15
15
2
Prawo
30
0
2
Przewodnictwo turystyczne
15
15
3
Parki Narodowe w Polsce
30
0
2
Praktyki
5
liczba
godzin
wykładów
6
Przedmioty do wyboru
90
90
18
Turystyka kwalifikowana
30
15
3
Ochrona własności intelektualnej
15
0
1
Ochrona konsumentów na rynku usług
15
15
3
150
0
10
Seminarium
0
30
3
Pracownia dyplomowa
0
0
10
Przedmioty do wyboru

Podobne dokumenty