Załącznik - Wirtualne Muzeum fotografii Kalisza

Transkrypt

Załącznik - Wirtualne Muzeum fotografii Kalisza
Załącznik nr 1.
Udzielam Wirtualnemu Muzeum Fotografii Kalisza nieograniczonej w czasie nieodpłatnej
licencji na zasadach określonych w oświadczeniu złożonym przez mnie w dniu
……………… 2013 r.
Oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane
wyraziły zgodę na publikowanie ich wizerunku dla celów reklamowych konkursu
fotograficznego pt.: „Niecała Wczoraj i Dziś“ jak również dla celów promocyjnych
Muzeum Fotografii Kalisza, oraz przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek
natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Muzeum Fotografii Kalisza
(jako organizatorowi konkursu).
Imię i Nazwisko..................................................................................
tel. …................................................................
adres mailowy:..............................................................

Podobne dokumenty