Formularz zgłoszeniowy - Toruńska Agencja Rozwoju

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy - Toruńska Agencja Rozwoju
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa
firmy/instytucji:
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Adres siedziby:
E-mail:
Forma uczestnika:
mikro firma
mała firma
średnia firma
duża firma
starterzy
inni
Zgłoszenie należy przesłać na numer fax 56 6588951 lub 56 6548824. Potwierdzenie zakwalifikowania na wybrane
wydarzenie zostanie przesłane na podany adres e-mail. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Data:
Podpis pracownika:
Pieczęć firmowa:
Zgłaszam udział w następujących wydarzeniach:
11.10.2011
Toruń
Konferencja
Europa w 2020 roku – perspektywy zmian dla Małych i Średnich Przedsiębiorców
3.10.2011
Włocławek
Seminarium
Jak skutecznie dotrzeć do zagranicznych partnerów biznesowych ?
3.10.2011
Toruń
Panel
4.10.2011
Toruń
Seminarium
4.10.2011
Bydgoszcz
Warsztaty
Dotacje z Unii Europejskiej w służbie młodym przedsiębiorcom. Vademecum startera
4.10.2011 Inowrocław
Warsztaty
Trzy kroki do kariery
Zarządzanie płynnością finansową firmy
Z kapitałem w innowacje
5.10.2011
Bydgoszcz
Seminarium
5.10.2011
Grudziądz
Warsztaty
Dotacje z Unii Europejskiej w służbie młodym przedsiębiorcom. Vademecum startera
5.10.2011 Inowrocław
Szkolenie
Jak założyć i prowadzić firmę w ramach AIP oraz profesjonalny wizerunek w biznesie
6.10.2011
Włocławek
Warsztaty
Prawno- organizacyjne aspekty zakładania działalności gospodarczej
6.10.2011
Bydgoszcz
Warsztaty
Mobilność , aktywność, przedsiębiorczość
Dowiedz się więcej na :
Wsparcie dla firm na pozyskanie grantów w 7. Programie Ramowym oraz Programie CIP
www.tarr.org.pl/tydzienmsp
Komisja Europejska
Przedsiębiorstwa i przemysł
www.facebook.com/SMEWeek
Wydział
Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania UMK

Podobne dokumenty