Konkurs Zwierzęta chronione na świecie

Transkrypt

Konkurs Zwierzęta chronione na świecie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli
Regulamin konkursu plastyczno – ekologicznego
z cyklu „PRZESTRZENIE PRZYRODY”
temat konkursu: Zwierzęta chronione na świecie
Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów przyrodą,
− kreowanie aktywnej postawy chroniącej dziedzictwo przyrodnicze,
− promowanie wśród uczniów zasad zrównoważonego rozwoju.
JURY:
Artysta plastyk, doradca metodyczny sztuki CKU TODMiDN Anita Przybyszewska – Pietrasiak,
Biolog, Kierownik ds. dydaktyki Ogrodu Zoobotanicznego Maciej Makowski
Artysta plastyk, kierowniczka Działu Edukacji CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ Elżbieta Kopacz
Uczestnicy konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych: kategoria kl. I-III , kategoria kl. IV – VI, uczniowie gimnazjów.
Uczestnicy wykonują prace TYLKO INDYWIDUALNE w dowolnych technikach: rysunek,
grafika, malarstwo /tempera, kolorowe tusze, farby olejne, akwarele, pastele olejne i suche/,
nowatorskie techniki plastyczne .
Format prac: A3 do A1
Kryteria oceny:
Twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu.
Ogólna estetyka wykonania prac /atrakcyjność wizualna/.
Prace powinny być czytelnie opisane według wzoru:
Imię i nazwisko
.................................................................................
Wiek
........................
Klasa
........................
Adres szkoły
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Opiekun
.........................................................................................
Tel.
.................................................................
e-mail
.................................................................
Tytuł konkursu
..................................................................................
Uwaga: prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania,
nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
Termin nadsyłania prac upływa dnia 30.04.2014 r.
Prace należy dostarczyć pod adres:
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu; 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 7
z dopiskiem: Konkurs „Przestrzenie Przyrody”
Wernisaż wystawy, podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi
w maju 2014 w Galerii Sztuki Przyrodniczej Ogrodu Zoobotanicznego.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora.
Szczegółowa informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej: www.zoo.torun.pl
Fundatorem nagród – materiałów plastycznych dla laureatów konkursu jest
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Podobne dokumenty