Wartość użytkowa Profil agronomiczny

Transkrypt

Wartość użytkowa Profil agronomiczny
FORZA
Hodowca: KWS
Odmiana Populacyjna
Rejestracja: Katalog Europejski
Gdy piachu w glebie niemało, po Forzę sięgnij śmiało!
Prawdopodobnie jedna z najlepszych odmian populacyjnych w Polsce znosząca okresowe niedobory wilgoci w glebie.
Szczególnie nadaje się do uprawy na stanowiskach odbiegających od optymalnych dla uprawy rzepaku. Wykazuje dużą
tolerancję na chlomazon.
Wartość użytkowa
Plon nasion
Zawartość tłuszczu
Jeden z najwyższych plonów nasion wśród odmian
liniowych w doświadczeniach
rozpoznawczych COBORU 2007 r.
48 dt/ha = 107 % wzorca
Średnia do wyższej
Plon tłuszczu
Średni
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin
Tolerancja
Optymalny i nieco opóźniony
50-60 szt. żywych nasion na m2
Średniowczesny
Średniowczesna
Rośliny niskie o mocnej łodydze.
niska
śred nia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
Wzorzec stanowią odmiany rzepaku wg ustaleń
COBORU w kolejnych latach.