Zgoda na samodzielny powrót dziecka

Transkrypt

Zgoda na samodzielny powrót dziecka
Pruszków, dnia ……………………….
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko dziecka)
z półkolonii organizowanych przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowych w Pruszkowie przy
ul. Bohaterów Warszawy 4.
………………………………………………….
( podpis prawnego opiekuna)

Podobne dokumenty