licznik DDS_ver2

Transkrypt

licznik DDS_ver2
LICZNIKI ELEKTRONICZNE
JEDNOFAZOWE, ENERGII CZYNNEJ,
KLASA DOKŁADNOŚCI 1
JEDNOFAZOWY LICZNIK DDS-1Y-M/L
ZASTOSOWANIE: Jednofazowe
liczniki
typoszeregu
DDS-1Y są prostymi i solidnymi licznikami klasy dokładności
1. Przystosowane są do montażu na szynę TH 35 i
przeznaczone do pomiaru zużycia energii czynnej przez
indywidualnego lub zbiorowego odbiorcę. Najczęściej używane
są do rozliczeń wewnętrznych. Małe rozmiary licznika
pozwalają na ich montowanie w miejscach gdzie zastosowanie
liczników indukcyjnych jest niemożliwe.
OPIS:
Licznik
może
być
wyposażony
w
liczydełko
elektromechaniczne lub w wyświetlacz LCD bez możliwości
zerowania, z odczytem bezpośrednim. W yjście impulsowe
posiadające separację galwaniczną stanowi interfejs SO
(otwarty kolektor) o stałej 1000 imp/kW h.
DDS-1Y-M (bębenkowy ) DDS-1Y-L (LCD)
Charakterystyka
Łatwy montaż
Proste podłączenie i niezawodna eksploatacja
Duża dokładność
Wymiary licznika
Podstawowe dane techniczne
Klasa dokładności
1
Napięcie [V]
230
Zakres prądowy [A]
5(45)
Częstotliwość [Hz]
50
Podłączenie
Bezpośrednie
Odczyt danych
Liczydełko lub LCD
Ilość w yświetlanych
cyfr
5+2 – wykonanie L
5+1 – wykonanie M
Prąd rozruchu [A]
0,004 Ib
Pobór mocy
0,4 W ;
Stała licznika [imp/kWh]
1000
Norma
IEC61036-2000
Masa [g]
83
Schemat przyłączenia
Instrukcja podłączenia:
Przewód wejściowy L podłączyć do zacisku 1
Przewód wejściowy N podłączyć do zacisku 4/6
Przewód wyjściowy L podłączyć do zacisku 3
Max przekrój przewodów 4 mm2
Max moment przy przykręcaniu 2 Nm
Dodatkowe dane:
Wyjście impulsowe:
Napięcie 12…27 V, prąd ≤27 mA, max długość przewodu: 20m
- Średnia wartość wilgotności w ciągu roku: 75%
Szerokość impulsu = 90 ms, podłączenie do zacisków 20 (+) i 21 (-)
- Maksymalna wartość wilgotności: 95%
Wartości graniczne: max 60V DC, max 50 mA
- Temperatura pracy -20 0 C…+50 0 C

Podobne dokumenty