Historia cudów. Od średniowiecza do dziś

Transkrypt

Historia cudów. Od średniowiecza do dziś
Wyczerpane.pl
SOWA Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 6a 01-209
Warszawa
Historia cudów. Od średniowiecza
do dziś
Cena brutto:
Liczba stron:
42,50 PLN
236
Wydawnictwo:
Oficyna Naukowa
Format:
138x220
Oprawa:
Twarda
Rok wydania:
2011
ISBN:
978-83-7737-018-6
Autor:
Joachim Bouflet
EAN:
9788377370186
Problematyka taumaturgiczna zawsze budziła żywe zainteresowanie w skali całego świata.
Cud należy do zjawisk paranormalnych znanych nie tylko w religiach, ale i kulturach naszego
globu. Psychologia religii ze swej strony utrzymuje, że każdy człowiek w sytuacjach zagrożeń
egzystencjalnych i granicznych oczekuje jakichś nadzwyczajnych interwencji ?z góry?, od
Kogoś, kto może przyjść mu z pomocą w chwilach zagrożeń i niebezpieczeństw dla jego życia.
Przynajmniej od czasu powstania nowożytnego racjonalizmu, skrajnego empiryzmu, materializmu dialektycznego i historycznego
determinizmu przyrodniczego, pozytywizmu i scjentyzmu w kulturze europejskiej pojawił się głęboki sceptycyzm nie tylko co do wydarzeń,
które uważano za cudowne, ale i możliwości zaistnienia cudu w ogóle. Zjawiska cudowne uważano za wynik ingerencji sił natury, iluzji,
chorej wyobraźni itp. Apologetyka katolicka ze swej strony broniła możliwości cudu na płaszczyźnie nauk przyrodniczych i filozoficznych,
zupełnie nie biorąc pod uwagę jego wymiaru znaczeniowego i teologicznego.
Bouflet ukazuje, że cuda dzieją się nadal. Przedstawia historię cudów od średniowiecza do czasów najnowszych, przy czym zwraca baczną
uwagę na ich historyczność (faktyczność), wiarygodność, kontekst religijny i znaczenie teologiczne, które często wydobywa z paralelnych
cudów biblijnych.
Autor wykracza poza podtytuł swojej pracy, gdyż przy określeniu pojęcia cudu sięga do tzw. cudów w świecie antycznym i rozumienia cudu
w różnych aspektach historycznych. Pogłębiając rozumienie cudu, odwołuje się do jego ujmowania w Kościołach wschodnich, w judaizmie,
buddyzmie i islamie, ilustrując rozważania opisem konkretnych zdarzeń, by ostatecznie skoncentrować się na cudzie jako znaku działania
Bożego. Dla jeszcze większej precyzacji pojęcia cudu porównuje go z innymi zjawiskami paranormalnymi (np. stygmaty, lewitacje, zapachy
świętości).
Przełożył Krzysztof Żaboklicki

Podobne dokumenty