Diagnozy klas I

Transkrypt

Diagnozy klas I
HARMONOGRAM
WEWNĄTRZSZKOLNYCH DIAGNOZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I UCZNIÓW KLAS I – III
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Lp.
Zakres badania
Termin badania
Odpowiedzialny
za badanie
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – GRUPY „0”
1.
2.
Dojrzałość mowy dziecka jako jedno
z ważniejszych kryteriów dojrzałości
szkolnej, z uwzględnieniem
kategorii:
* prawidłowa wymowa
* wady wymowy
* opóźniony rozwój
Badanie dojrzałości szkolnej skalą
S GS
wrzesień 2016
maj 2017
styczeń 2017
czerwiec 2017
logopeda
wychowawcy oddziału
„0”
KLASY PIERWSZE
3.
Diagnoza kompetencji
początkowych uczniów
rozpoczynających naukę w szkole
wrzesień 2016
wychowawca klasy
KLASY DRUGIE
4.
Badanie kompetencji po klasie
pierwszej
wrzesień 2016
wychowawcy klas
5.
Czytam i rozumiem – badanie
umiejętności cichego czytania ze
zrozumieniem
Kwiecień 2017
wychowawcy klas
maj 2017
wychowawcy klas
czerwiec 2017
nauczyciel języka
angielskiego
6.
Badanie poziomu umiejętności
rozwiązywania prostych zadań
tekstowych
*dane
*szukane
*określenie zależności
*ułożenie działania
*rozwiązanie działania
*podanie odpowiedzi
7.
„English is easy” - badanie
kompetencji językowych z języka
angielskiego w zakresie słuchania ze
zrozumieniem
KLASY TRZECIE
8.
Badanie poziomu umiejętności
ortograficznych
9.
„Trzecioteścik” międzyprzedmiotowy sprawdzian
kompetencji i umiejętności uczniów
kończących I etap kształcenia
(OBUT lub OPERON)
10.
„English is easy” - badanie
poziomu umiejętności językowych z
języka angielskiego w zakresie:
*czytanie (rozumienie)
marzec 2017
wychowawcy klas
maj 2017
wychowawcy klas
maj 2017
nauczyciel języka
angielskiego
KLASY I - III
11.
Badanie przesiewowe postawy
ciała uczniów klas I, ostrości wzroku
uczniów klas II, słuchu uczniów klas
I
cały rok szkolny
pielęgniarka szkolna
Nadzór pedagogiczny w zakresie planowanych
diagnoz wewnątrzszkolnych sprawuje
wicedyrektor szkoły Agnieszka Stalmach