Seminarium Time Management

Komentarze

Transkrypt

Seminarium Time Management
Seminarium Time Management
Grupa docelowa: Kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania i
samodzielni przedsiębiorcy, ale również szeregowi pracownicy. Wszyscy, którzy
chcą użyc profesionalnych metod zarządania czasem dla zwiększenia
efektywności w wykonywaniu zadań.
Cele seminarium:
-
Techniki pomagające w priorytyzacji zadań
Planowanie zadań
Odpowiednia struktura dnia pracy
W związku z tym, że mamy różne osobowości, dobierzemy narzędzia,
które najlepiej będą pasować do Państwa profilu
Prowadzący szkolenie:
Johann J. Laskowski, doradca przedsiębiorstw do
spraw rozwoju osobistego, rozwoju zespołu i
organizacji, jak również optymalizacji procesów
Założyciel i właściciel firmy JJP Consulting posiadający
wieloletnie doświadczenie w coachingu i na
płaszczyźnie rozwoju osobistego
Licencjat prawa
MBA na uniwersytecie w Liverpoolu
Coach – certyfikat Międzynarodowej Federacji
Coachów [International Coach Federation]
Seminarium Time Managment – Treści
• Podstawy zarządzania czasem
o Jakie jest Państwa podejście do czasu?
o Sześć podstaw zarządzania czasem
o Dobrze zorganizowane miejsce pracy
o Jak obchodzić się ze „złodziejami“ czasu i zakłóceniami
o Odpowiednie zarządzanie mailami
• Efektywne planowanie i realizacja zadań
o Efektywne wykonywanie zadań
o Definiowanie priorytetów
o Kiedy kontynuować, a kiedy „odpuścić”?
o
o
o
o
o
Organizacja dnia pracy – działanie zamiast reagowania
Definiowanie celów i śledzenie ich wykonanie
Rozpoznanie własnego stylu pracu
Nauka asertywności
Indywidualne rozwiązania
Metoda: Prezentacja, moderacja, dyskusja, feedback, ćwiczenia
Miejsca seminariów: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa
Czas trwania seminariów: Nasze seminaria obejmują każdorazowo
1. dzień – 9:30 – 17:00 (elastyczne przerwy kawowe, ok. 13:00 przerwa
obiadowa)
Terminy: Odwiedź http://www.jjpconsulting.eu/pl/szkolenia/
Wskazówki: 1. Zasadniczo istnieje możliwość rezerwacji wszystkich terminów.
2. Zastrzegamy sobie prawo do krótkoterminowego wprowadzenia zmian w
terminach seminariów bez aktualnych zgłoszeń
Opłata za seminarium 1-dniowe: 790 PLN (faktura bez podatku VAT).
(obejmuje udział, materiały, przerwę kawową i obiadową, wynajem
pomieszczenia do celów seminarium)

Podobne dokumenty