Rozkład zajęć świetlicy szkolnej

Transkrypt

Rozkład zajęć świetlicy szkolnej
ROZKŁAD ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
6.30 – 8.00 Zajęcia w kącikach zainteresowań (gry
dydaktyczne, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne,
rysowanie, kolorowanie, rozwiązywanie zagadek, rebusów).
8.00 – 8.45 Dobrze czujemy się w świetlicy – zajęcia
integracyjne, zajęcia relaksacyjne.
Pogotowie lekcyjne -
przygotowanie do lekcji, praca
z uczniem mającym trudności w nauce lub uczniem zdolnym.
Kolorowe cudeńka – zabawy plastyczne.
8.50 – 9.35 Kraina barw – malowanie, rysowanie.
Myślimy logicznie – rebusy, kalambury, gry planszowe.
9.45 – 10.30 Kraina książek – czytanie bajek, baśni.
Grająca szafa – zabawy muzyczno - ruchowe, śpiewanie
i nauka piosenek.
Świetlicowe kino – oglądanie bajek i filmów dla dzieci.
10.45 – 11.30 Rusz głową- gry logiczne, rebusy, kalambury,
gry planszowe.
Językowe potyczki – ćwiczenia dykcyjne, zabawy słowne.
11.45 – 12.25 Cudeńka z papieru – origami, wycinanki,
wyklejanki.
Pomagamy sobie wzajemnie – wspólne odrabianie zadań
domowych.
Z muzyką przez świat – zajęcia muzyczno - relaksacyjne.
12.30 – 13.25 Strefa umysłu – gry logiczne.
Ja to potrafię – zajęcia plastyczno – techniczne lub
konstrukcyjno – manipulacyjne.
W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia sportowe,
ćwiczenia ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu.
13.35 – 14.45 Strefa sportu – zabawy ruchowe,
gry
zespołowe.
Pomagamy sobie wzajemnie – wspólne odrabianie zadań
domowych, zajęcia komputerowe.
Złota rączka – zajęcia plastyczne i techniczne.
14.45 – 16.30 Zajęcia według zainteresowań dzieci – zajęcia
komputerowe,
plastyczne,
relaksacyjne,
konstrukcyjne,
oglądanie filmów popularno-nukowych.
16.30 – 17.00 Gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne.

Podobne dokumenty