Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji

Transkrypt

Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji
&nbsp&nbsp&nbspOśrodek Doradztwa Metodycznego
&nbsp&nbsp&nbspi Doskonalenia Nauczycieli
Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji
wczesnoszkolnej. Czy mały uczeń potrzebuje
aktywności fizycznej?
Cel:
●
przybliżenie poszczególnych etapów rozwoju motorycznego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu
wczesnoszkolnego.
Efekty - uczestnik:
●
modyfikuje tok prowadzenia zajęć z uczniem w takaki sposób, by uwzględnić uwarunkowania rozwojowe i potrzeby
motoryczne rozwijającego się organizmu dziecka..
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy
Data: 2016-04-07
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-04-04
Prowadzący:
dr hab Grzegorz Żurek, prof. nadz. AWF we Wrocławiu
1

Podobne dokumenty