Zgłoszona przez akcjonariusza kandydatura na

Transkrypt

Zgłoszona przez akcjonariusza kandydatura na
Zgłoszona przez akcjonariusza
kandydatura na członka Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.
Imię i nazwisko: Aleksander Widera
Data urodzenia:1976-03-19
WYKSZTAŁCENIE:
1995 – 2000 Szkoła Głowna Handlowa – studia magisterskie, Finanse i Bankowość
2007 – 2008 Szkoła Głowna Handlowa – studia podyplomowe, zarządzanie
2000 – 2003 Szkolenia ACCA
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE:
Kilkunastoletnie doświadczenie w finansach, bankowości i sektorze produktów
inwestycyjnych (TFI i Asset Management) oraz doświadczenie w prowadzeniu
projektów maksymalizacji wartości firm, nadzorze właścicielskim i transakcjach
m&a zarówno na poziomie transakcyjnym jak i integracji po fuzyjnej.
DOTYCHCZASOWE ZATRUDNIENIE:
2009 - 2015 Ipopema TFI, Wiceprezes Zarządu
2002 - 2008 BRE Bank, Biuro Spółek Strategicznych
2000-2002 Pwc, Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego
INNA AKTYWNOŚĆ:
W latach 2003-2008 członek Rad Nadzorczych w spółkach:
 BRE Wealth Management SA
 BRE.locum SA
 BRE Ubezpieczenia SA
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:
angielski, niemiecki
Uzasadnienie:
Aleksander Widera posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe
odpowiednie do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Emperia Holding
S.A.

Podobne dokumenty