pobierz..drukuj - GIMNAZJUM Nr 13 im. HUBERTA WAGNERA

Transkrypt

pobierz..drukuj - GIMNAZJUM Nr 13 im. HUBERTA WAGNERA
Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Gimnazjum Nr 13
im. Huberta Wagnera w Olsztynie w roku szkolnym 2016/2017
Klasy III
L.p.
1.
Przedmiot
Tytuł serii
Religia
Podręcznik/materiały
ćwiczeniowe
Numer
w wykazie
MEN
Autor
Wydawnictwo
Żyć w miłości Boga.
Podręcznik dla trzeciej
klasy gimnazjum.
Religia.3.
AZ-33-01/
10-PO-3/13
red. ks. Jan Szpet,
Danuta Jackowiak
Święty
Wojciech
63/3/2011
Agnieszka
Łuczak, Ewa
Prylińska, Kamila
KrzemieniewskaKleban
Język polski 3. Między
nami. Podręcznik
do gimnazjum. Nowa
wersja.
2.
3.
4.
5.
6.
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Między
nami
---------------
Agnieszka
Łuczak, Ewa
Prylińska
----------------
Grażyna Nieckula,
Małgorzata
Szypska
Voices 4.
313/4/2013
Catherine McBeth
Zeszyt ćwiczeń.
Voices 4.
---------------
Katherine & Steve
Bilsborough
New Voices
Magnet
Język francuski
Historia
Język polski 3. Między
nami. Zeszyt ćwiczeń
do gimnazjum.
Część 1 i 2. Nowa
wersja.
(Nie dotyczy uczniów
klasy terapeutycznej)
Klasa terapeutyczna:
Język polski 3. Jesteś
między nami. Zeszyt
ćwiczeń do gimnazjum.
Część 1 i 2.
Podróże
w czasie
Magnet 3. Język
niemiecki
dla gimnazjum.
Magnet 3. Język
niemiecki
dla gimnazjum. Książka
ćwiczeń.
Et toi? Język francuski.
Gimnazjum. Poziom 3.
Et toi? Język francuski.
Gimnazjum. Poziom 3.
Zeszyt ćwiczeń.
Historia III.
Podróże w czasie.
Podręcznik
do gimnazjum.
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Macmillan
Polska
Sp. z o.o.
Macmillan
Polska
Sp. z o.o.
98/3/2011
Giorgio Motta
Wydawnictwo
"LektorKlett"
---------------
197/3/2009
-------------
158/3/2011
Marie-Jose Lopes,
Jean-Thierry Le
Bougnec
Didier
Tomasz
Małkowski, Jacek
Rześniowiecki
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
7.
8.
Wiedza o
społeczeństwie
Geografia
Dziś i jutro
Planeta
Nowa
Dziś i jutro. Wiedza
o społeczeństwie.
Podręcznik
z ćwiczeniami
dla gimnazjum. Część
druga.
Planeta Nowa.
Podręcznik do geografii
dla gimnazjum, cz.3
Planeta Nowa.
Zeszyt ćwiczeń
do geografii dla klasy
trzeciej gimnazjum.3.
Atlas geograficzny.
Polska, kontynenty,
świat.
Puls życia. Podręcznik
do biologii dla
gimnazjum. 3.
9.
Biologia
10. Chemia
11. Fizyka
12. Matematyka
13. Zajęcia techniczne
77/2/2010
Iwona Janicka,
Arkadiusz Janicki,
Aleksandra Kucia,
Tomasz
Maćkowski
7/3/2010
Mariusz Szubert
----------------
Ewa Ćwiklińska,
Anna
Wawrzkowicz,
Justyna Knopik
----------------
Janusz Dajek,
Marcin Banasiak
58/3/2010
Puls życia
Puls życia. Zeszyt
ćwiczeń do biologii
dla gimnazjum. 3.
----------------
Chemia
Nowej Ery
Chemia Nowej Ery.
Część 3. Podręcznik dla
gimnazjum
49/3/2010
Spotkania
z fizyką
Spotkania z fizyką.
Podręcznik dla
gimnazjum. Część 4
93/4/2011
Matematyka
z plusem
Matematyka 3.
Podręcznik dla klasy
trzeciej gimnazjum
168/3/2011
Bliżej techniki.
O żywności i żywieniu.
Gimnazjum.
Podręcznik
z ćwiczeniami.
226/2/2009
Nowa Era
Spółka z o.o
Nowa Era
Spółka z o.o.
Beata Sągin,
Andrzej
Boczarowski,
Marian Sęktas
Monika Jaworska,
Jolanta
Pawłowska, Jacek
Pawłowski,
Monika Zaleska
Nowa Era
Spółka z o.o.
Jan Kulawik,
Teresa Kulawik,
Maria Litwin
Nowa Era
Spółka z o.o.
Grażyna FrancuzOrnat, Teresa
Kulawik, Maria
NowotnyRóżańska
Zofia Bolałek,
Małgorzata
Dobrowolska,
Marta Jucewicz,
Marcin Karpiński,
Jacek Lech, Adam
Mysior, Krystyna
Zarzycka
Maria Boniecka,
Danuta
Łazuchiewicz
Nowa Era
Spółka z o.o.
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Wydawnictwa
Szkolne
i
Pedagogiczne
Sp. z o.o.