Grzegorz Bednarczuk

Transkrypt

Grzegorz Bednarczuk
Curriculum Vitae
INFORMACJE OSOBISTE
Grzegorz Bednarczuk
[email protected]
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
01/10/2006–Obecnie
Adiunkt
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Rehabilitacji, Katedra Teorii i Metodyki Nauczania
Ruchu, Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Warszawa (Polska)
WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE
SZKOLENIA
01/10/1995–30/06/2000
Wydział Wychowania Fizycznego
magister
Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (Polska)
Wychowanie Fizyczne/ trener II klasy w lekkiej atletyce
01/10/1998–30/06/2003
Wydział Rehabilitacji
magister
Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (Polska)
Fizjoterapia
01/10/2003–30/06/2006
Studium Doktoranckie
doktor
Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa (Polska)
Nauki o Kulturze Fizycznej
01/02/2010–01/08/2012
Doskonalenie potencjału dydaktyczno – naukowego w zakresie
terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych
Akademia Wychowania Fizycznego, Provinciale Hogeschool Limburg, Warszawa, Kraków, Wrocław,
Hasselt (Polska, Belgia)
INFORMACJE DODATKOWE
Publikacje
Udział w konferencjach
Punktacja MNiSW - 74
Udział czynny - 13
Udział bierny - 10
30/12/14
© Unia Europejska, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu
Strona 1 / 1

Podobne dokumenty