Zarządzanie regionem i czasem oraz skuteczne techniki delegowania

Transkrypt

Zarządzanie regionem i czasem oraz skuteczne techniki delegowania
SZKOLENIA I SEMINARIA
Zarządzanie regionem i czasem oraz skuteczne techniki
delegowania
Cz. I Zarządzanie czasem i skuteczne techniki delegowania
Znaczenie umiejętnego radzenia sobie z czasem - definicja czasu. Inwentaryzacja czasu. Kto lub co zabiera nam czas.
• Analiza najczęstszych pochłaniaczy czasu i sposoby radzenia sobie z nimi
Wyznaczanie celów i zasady ich skutecznej realizacji. Zasady racjonalnego planowania czasu.
• Twoja krzywa wydajności
• Planowanie działań etapami
• Sporządzaniu planu dnia, tygodnia, miesiąca
• Prowadzenie listy zadań
Rozpoznawanie i wyznaczanie priorytetów. Efektywna organizacja i realizacja zdań. Zadania rutynowe, selekcjonowanie i
zbieranie zadań. Stworzenie własnej check listy.
• Praca z terminarzem
• Różnice pomiędzy ważnym, a natychmiastowym zadaniem
Zasady sprawnie przeprowadzonego spotkania. Umiejętność podejmowania decyzji i delegowania. Dlaczego, co, jak i kiedy
delegujemy.
• Trening praktyczny w delegowaniu
Cz. II Zarządzanie regionem
Przeprowadzenie analizy regionu. Opracowanie wewnętrznego programu zarządzania terenem obejmującego m.in.:
• plan sprzedaży i plan obrotów, analiza wydajności,
• struktura zamówień w terenie,
• struktura klientów i związane z nią generowane obroty,
• udziały w rynku w odniesieniu do poszczególnych grup klientów,
• zdobywanie nowych klientów,
• analiza ABC posiadanych klientów,
• analiza wielkości zamówień,
• analiza nierentownych klientów, struktura generowanego obrotu w terenie,
• analiza konkurencji w danym terenie,
• analiza polityki cenowej i rabatowej, analiza działań wspierających sprzedaż w terenie.
Stworzenie systemu efektywnej pracy w terenie.
• Cele i zadania handlowców sprzedających w terenie
• Planowanie trasy w terenie i terminarza spotkań
• Sprawozdania z przeprowadzonych spotkań z klientami
• Podstawowe zasady organizacji czasu
• Zasada Pareto
Stworzenie systemu kontroli efektywności pracy w terenie.
termin: 16-17 listopada
miejsce szkolenia: Warszawa
trener: Günther Mach
cena: 1130 zł / 2 dni
zgłoszenia do: 30 października 2009
ZGŁOSZENIA:
Formularz zgłoszeniowy proszę wysyłać
na adres mailowy: [email protected]
lub na numer faksu: 0 22 826 61 91
WIĘCEJ INFORMACJI:
Biuro PUDS: Piotr Sikorski,
tel./fax 0 22 826 61 91

Podobne dokumenty