Konferencja „Dylematy i wyzwania polskiej energetyki” 16

Transkrypt

Konferencja „Dylematy i wyzwania polskiej energetyki” 16
Konferencja
„Dylematy i wyzwania polskiej energetyki”
16 kwietnia 2015 r.
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Kampus UKSW, budynek 21, Aula Schumana
10.00 – 10.15
Otwarcie
10.15 – 11.00
Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, niezależny ekspert
Słoń w pokoju, albo wyzwania świata paliw kopalnych
 Szybko, coraz szybciej: życie w świecie wzrostu wykładniczego
 Powiązania: gospodarka-energia-środowisko
 Studia przypadków: ropa, węgiel, zmiana klimatu
 Ekstrapolując przeszłość w przyszłość - diagnoza
 Drogi do przyszłości
11.00 – 11.45
prof. dr hab. Jan Popczyk, Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska
Jedność energetyki prosumenckiej i innowacyjności przełomowej
 Początek procesu: od energetyki prosumenckiej do społeczeństwa
prosumenckiego.
 Segmentacja (podmiotowa i przedmiotowa) energetyki prosumenckiej jako
fundament innowacyjności przełomowej.
 Partycypacja prosumencka i zmiana stylu życia głównymi siłami sprawczymi
przebudowy energetyki w horyzoncie 2050.
 Od Interaktywnego Rynku Energii Elektrycznej do konkurencyjnego
inteligentnego rynku energii (energii elektrycznej, ciepła i energii
transportowej).
 Rola i perspektywy młodego pokolenia w kategoriach piątej fali
innowacyjności i społeczeństwa prosumenckiego.
11.45 – 12.00
Przerwa kawowa
12.00 – 12.45
Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu, PIGEOR
Skonsolidowana czy rozproszona – fakty i mity o polskiej energetyce
 Bezpieczeństwo energetyczne, stabilność dostaw i utrzymanie
konkurencyjności na bazie odnawialnej energetyki odnawialnej – mrzonka
czy realny plan?
 Stabilność źródeł odnawialnych, czy możliwe jest bilansowanie bez
zwiększania mocy energetyki konwencjonalnej?
 Czy OZE jest szkodliwe? Jakie rzeczywiście są oddziaływania OZE na
środowisko?
 Finansowanie energetyki, czy działa niewidzialna ręka czy subsydiowanie
wspiera rozwój?
 Kierunki rozwoju technologii energetycznych na świecie
12.45 – 13.30
Przerwa obiadowa
Patronat medialny:
13.30 – 14.15 dr inż. Paweł Jelec, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii
Środowiska, UKSW
OZE, zielone zawody a rynek pracy
 OZE i zielone zawody – geneza
14.15 – 15.00

Perspektywy rozwoju ekozawodów w Polsce

Struktura zawodów a możliwości rozwoju zawodów „uzielenionych” na
przykładzie subregionu płockiego

Doświadczenia w stosowaniu wybranych innowacyjnych instrumentów
wspomagających osoby bezrobotne na lokalnym rynku pracy w zakresie
zielonych zawodów
Koło Naukowe „Zielone Wilki”, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Katedra
Inżynierii Środowiska, UKSW
Rozwój energetyki słonecznej w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce.
 Dostępność energii słonecznej w Polsce
 Wprowadzenie do energetyki słonecznej
 Zmiany technologiczne
 Zmiany mentalnościowe
 Zmiany rynkowe
Przykłady ciekawych instalacji OZE (w tym słonecznych)
Patronat medialny:

Podobne dokumenty