Odbierz ze „skarbówki” swoje pieniądze

Transkrypt

Odbierz ze „skarbówki” swoje pieniądze
Nr. 15/1045 WirtschaftGospodarka Wochenblatt.pl 13
Rozliczenie podatku z Austrii za rok 2011 (cz. 2)
Odbierz ze „skarbówki” swoje pieniądze
się mieściły w przedziale 25 001 €
do 60 000 €.
–– 50% stawkę podatku zapłacimy, jeżeli
nasze dochody przekroczą 60 000 €.
Dr Maria Fekter, minister finansów
Austrii, uważa, że motto austriackiego systemu podatkowego powinno
brzmieć: mniej, prościej i przyjaźnie dla rodziny. Efekt? Po naszym
ostatnim artykule zwrócili się do nas
liczni czytelnicy z mnóstwem pytań.
Jakiej wysokości będzie mój podatek
dochodowy?
Zgodnie z powyżej przedstawioną
skalą podatkową podatek można wyliczyć według wzorów zamieszczonych
w tabeli powyżej.
P
P
o naszych ostatnich dwóch artykułach dotyczących rozliczenia podatku z Austrii kontaktuje się z nami wiele
zainteresowanych tematem. Okazuje
się ze sporo czytelników ma pytania,
na które we wcześniejszych tekstach
nie znalazła odpowiedzi. Dlatego w
najbliższym wydaniu opiszemy najciekawsze z pytań, by jeszcze przybliżyć wspomniany wcześniej temat. W
szczególności zajmiemy się kosztami
i ulgami podatkowymi. Rozwiniemy
też m.in. temat odliczeń by byli Państwo świadomi jak postępować, aby
odzyskać więcej podatku.
SK
W kraju Mozarta
mamy możliwość wielu
odliczeń zarówno
od dochodu, jak i od
podatku.
zanie dochodów osiągniętych w Polsce
(lub w innym kraju, w którym Państwo
pracowali). Należy jednak pamiętać (o
czym już pisaliśmy w poprzednim artykule), że w przypadku pracy powyżej
183 dni, gdy już będziecie traktowani
przez austriacki urząd jako osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym,
gdy osiągnęliście dochody w Polsce lub
innym kraju, również powinny być one
wykazane. Zagraniczni pracownicy od
pierwszego dnia pobytu w Austrii mogą
być traktowani jako pracownicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu. Warunkiem jest umowa
gwarantująca zatrudnienie na co najmniej sześć miesięcy.
Czy od każdego otrzymanego w Austrii
euro muszę zapłacić podatek?
Nie wszystkie wynagrodzenia i świadczenia uzyskane w Austrii będą opodatkowane. Główne nie opodatkowane
zyski to np. świadczenia rodzinne takie
jak Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe. Wolne od podatku są również
Dochód
Do 11 000 €
Ponad 11 000 € do 25 000 €
Ponad 25 000 € do 60 000 €
Ponad 60 000 €
Wyliczenie podatku dochodowego
0
((dochody – 11 000) x 5 110)/14 000
(((dochody – 25.000) x 15 125)/14 000) + 5110
(dochody – 60 000) x 0,5 + 20 235
renty wypadkowe, dodatki opiekuńcze –– Kwota wolna od podatku wynosi
czy napiwki. Jako ciekawostkę nadmie12 000 € dla pracowników oraz 11 000
nimy, że także wygrane w Lotto są w
w przypadku osób, które zdecydowały
Austrii wolne od podatku. Nie zachęcasię na samozatrudnienie (prowadzą
my Państwa do grania, ale gdyby udało
działalność gospodarczą).
się wygrać, Finanzamt nie zabierze z –– 36,5% podatku dochodowego zapławygranej ani centa.
cimy, gdy nasze dochody będą się
mieściły między 11 001 € a 25 001 €.
Jaka jest różnica między
–– 43,21% podatku dochodowego zaEinkommensteuer a Lohnsteuer?
płacimy, gdy nasze dochody będą
Einkommensteuer (podatek dochodowy) płacą podatnicy prowadzący działalność na własny rachunek. Lohnsteuer
(podatek od wynagrodzeń) obowiązuje
ir gefällt sehr jenes äußerst prakosoby zatrudnione w Austrii (pracownitische Motto der österreichischen
cy). Istotny jest tu fakt, że zarówno dla
Finanzministerin Dr. Maria Fekter: „WeLohnsteuer jak i Einkommensteuer oboniger, einfacher, familienfreundlicher!“
wiązuje ta sama skala podatkowa. OboEin Prinzip, das, so hoffe ich, auch die
wiązkiem wpłacania zaliczki na podatek
in Österreich erwerbstätigen Ausländer
Lohnsteuer obarczony jest pracodawca,
einbezieht, unter welchen es bekanntlich
który winien to czynić każdego miesiąca
auch Deutsche aus Polen, vor allem aus
do 15 za miniony miesiąc.
Z jakich ulg i odliczeń mogę skorzystać,
wyliczając podatek?
W kraju Mozarta mamy możliwość
wielu odliczeń zarówno od dochodu,
jak i od podatku. Do najważniejszych
z nich należą:
–– koszty utrzymania podwójnego gospodarstwa domowego ze względu
na pracę oraz koszty dojazdów do
rodziny (żona, dzieci);
–– poniesione koszty delegacji (w przypadku gdy nie otrzymali Państwo
od pracodawcy wolnych od podatku
kwot na pokrycie niniejszych kosztów);
–– koszty ubrań i narzędzi roboczych;
–– koszty narzędzi oraz ubrań roboczych;
–– koszty kursów i przeszkoleń;
–– koszty kursów językowych;
–– literatura fachowa.
Można także skorzystać z kwoty ryczałtu poniesionych kosztów (Werbungskostenpauschale), która wynosi 132 €.
Należy pamiętać, że aby odliczyć sobie
koszty, należy mieć na to odpowiednie rachunki, faktury i kwity. Niemniej
jednak dokumentów potwierdzających
poniesione koszty nie należy wysyłać do
urzędu, lecz trzeba je przechowywać,
ponieważ austriacki urząd skarbowy
może się o nie upomnieć nawet do 7 lat.
Rubryka jest tworzona przez
Krzysztofa Świerca
oraz firmę Smuda Consulting.
Zachęcamy również do odwiedzenia
strony www.intertax24.com.
Großartiges Motto
M
Jaki podatek zapłacę?
Ponieważ w Austrii obowiązuje progresywna skala podatkowa, wysokość
podatku będzie zależna od wysokości
osiągniętego dochodu i w roku 2011
kształtuje się następująco:
Schlesien, gibt. Als Motivation dazu dient
neben dem vortrefflichen Rechtssystem
dort und der guten Arbeitsmarktsituation auch die geografische Lage. Wenn
die österreichischen Behörden sich an
dieses Motto halten – und ich weiß, dass
dies der Fall ist– so dürfte angesichts der
Tatsache, dass das österreichische Steuersystem zu den
besten nicht nur auf dem Alten Kontinent gehört, keiner
unserer Landsleute Grund
zur Enttäuschung oder Klage
haben. Vorausgesetzt allerdings, dass man den geltenden Regelungen folgt, die im Wochenblatt regelmäßig von der Beratungsfirma Smuda
Consulting dargelegt werden. Ich rate
daher jedem zur Vorsicht, der glauben
mag, es besser zu wissen.
Foto: A. Durecka
Kto podlega opodatkowaniu w Austrii?
Zgodnie z międzynarodowymi przepisami, podobnie jak w Polsce i Niemczech, również w Austrii wyróżnia się
osoby o ograniczonym i o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Podatnicy o nieograniczonym obowiązku
podatkowym w Austrii to z reguły osoby,
które posiadają w Austrii miejsce stałego
pobytu. Obywatelstwo danego kraju nie
jest czynnikiem decydującym o tym, czy
ktoś ma ograniczony czy nieograniczony
obowiązek podatkowy tego kraju. Ograniczony obowiązek podatkowy mają
osoby, które osiągnęły w Austrii dochody (np. jako osoba pobierająca renty socjalne), ale nie ma w tym kraju miejsca
zamieszkania lub stałego pobytu.
Jednak nawet w powyższym przypadku można mieć nieograniczony obowiązek podatkowy. Dotyczy to osób, które:
–– mają miejsce pracy lub stałego zamieszkania w Austrii powyżej 183
dni;
–– pracowały lub zamieszkiwały w Austrii poniżej 183 dni, ale ich austriacki
dochód wyniósł 90% ogółu dochodów
zarobionych w danym roku podatkowym;
–– dochody osiągnięte poza Austrią nie
przekroczyły 11 000 €.
Jeżeli pracowaliście w Austrii poniżej
183 dni, konieczne zatem będzie wyka-
Rys. Andrzej Sznejweis
odążając za słowami pani minister, chcielibyśmy w tym materiale
również w najbardziej prosty sposób
rozwinąć temat podatku dochodowego
w Austrii i odpowiadając na Państwa
pytania – rozwiać wszelkie niepewności,
a zatem...
Notiert von K. Świerc
Schlesische Wirtschaftsschau
Kattowitzer Ambitionen
Am Ort des Hochzeitspalastes in Kattowitz wird möglicherweise ein gigantisches Hochhaus entstehen. Die Entscheidung darüber will die Stadt bereits
in Kürze treffen, zumal davor noch ein
Beschluss zum Raumnutzungsplan für
die Aleja Korfantego ansteht, aus dem
hervorgeht, dass es dort ein Hochhaus
von mindestens 130 und maximal 230
m Höhe geben soll – übrigens schon
lange ein fester Planungspunkt der Stadt.
Auf jeden Fall soll das Gebäude - so die
Ambition - mindestens die gleiche Höhe
wie das unweit gelegene Business Center
Altus haben. Aber warum solch hohe
Bauwerke mitten in der Stadt? Die Befürworter meinen, Kattowitz sei ja die
zentrale Stadt im Ballungsgebiet; ein
solch hohes und modernes Bauwerk
werde ihren Charakter und ihre Rolle
jetzt und in der Zukunft hervorheben.
Für ein Großstadtzentrum seien, so die
Befürworter derartige Bauten, diese geradezu ein Muss. In der Bevölkerung der
Stadt sind die Meinungen darüber allerdings geteilt. So wird z.B. darauf verwiesen, dass Metropolen wie Washington
oder das australische Canberra es nicht
nötig gehabt hätten, ihre Innenstädte
mit riesengroßen Wolkenkratzern zu
„schmücken“. In Kattowitz denken die
Stadtväter offenbar anders und suchen
bereits nach einem Bauherrn.
um 25 Prozent steigen, während die
Herstellung des Opel Zafira in Bochum
spätestens im Jahr 2015 enden wird, so
der Spiegel. Auch die US-amerikanische
Tageszeitung „Wall Street Journal“ berichtete vor wenigen Tagen über die
möglichen GM-Werksschließungen in
Bochum und Ellesmere Port, um die Firma wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
Der Automobilkonzern General Im Jahr 2011 verzeichneten die europäMotors plant die Schließung der Opel- ischen Konzernteile von GM ein Defizit
Werke im westfälischen Bochum und von 750 Millionen Dollar.
im britischen Ellesmere Port mit gleichzeitiger Ausweitung der Produktion in Italiener in Hindenburg
Ländern mit niedrigeren Kosten, darunter in Polen. Über die Pläne berichtete
jüngst „Der Spiegel“ unter Berufung auf
ein Strategiepapier von GM unter dem
Titel „Global Assembly Footprint“. Demnach wolle der Konzern als Inhaber von
Opel 80 Prozent der Opel-Fahrzeuge
in den „Niedrigkostenländern“ Polen,
Russland, China, Indien, Mexiko und
Das der italienischen Firma Centro
Brasilien produzieren. Im Gleiwitzer Servizi Metalli gehörende Metal-SerWerk, wo der Opel Astra zusammenge- vice-Center will bis 2014 einen Betrieb
baut wird, sollen die Kapazitäten dann im Hindenburger Teil der SonderwirtOptimismus in Gleiwitz
schaftszone (SWZ) Kattowitz errichten.
Es ist der erste Investor in diesem Teil
der SWZ. Am vergangenen Donnerstag
wurde in Hindenburg ein Vertrag mit
dem Investor unterzeichnet. Dieser hat
etwa 40 neue Arbeitsplätze in Aussicht
gestellt. Die Stadt hat für dieses Jahr
übrigens zwei weitere Immobilienausschreibungen für die SWZ angekündigt,
wodurch fast 200 weitere Arbeitsplätze entstehen sollen. Das Metal Service
Center ist in der Stahlverarbeitung tätig.
Noch in diesem Jahr soll mit de Erstellung eines Hallenbaus begonnen werden,
nachdem der Investor die erforderlichen
Genehmigungen eingeholt hat. Die Produktion beginnt dann 2014. Die Stadt
Hindenburg rechnet inzwischen mit
weiteren Investoren für die insgesamt
fast 116 Hektar große Wirtschaftszone.
Überdies stehen für Investoren, die außerhalb der Zone in unmittelbarer Nähe
sich niederlassen möchten, 20 weitere
Grundstücke mit einer Gesamtfläche
von ca. 46 Hektar zur Verfügung.
Johann Engel

Podobne dokumenty