ADVISER VIP – KARTA PRODUKTU

Transkrypt

ADVISER VIP – KARTA PRODUKTU
ADVISER VIP –
KARTA PRODUKTU
Rodzaj ubezpieczenia:
Grupowe Ubezpieczenie na Życie
WARTA EKSTRABIZNES z opcjami dodatkowymi
Towarzystwo Ubezpieczeń:
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA




Atuty ubezpieczenia:




Wysoki poziom zabezpieczenia życia i zdrowia,
Szeroki zakres świadczeń na wypadek poważnego
zachorowania – 27 jednostek chorobowych,
Około 6 500 operacji i zabiegów chirurgicznych,
Dzienne świadczenie szpitalne płatne nawet za jeden dzień
pobytu w szpitalu,
Wypłata świadczenia z tytułu operacji nie jest uzależniona
od pobytu w szpitalu,
Dodatkowe świadczenie rehabilitacyjne wypłacane po
pobycie w szpitalu,
Świadczenie za leczenie specjalistyczne
Brak ankiety medycznej i badań lekarskich
Ubezpieczający:
ADVISER
Ubezpieczony:
Właściciel Firmy,
Menedżer [każdego szczebla]
Wykonujący Wolny Zawód
Farmaceuta
Wyżej wymienieni będący w formie czynnej i nie wykonujący
czynności fizycznych i na wysokościach
Wiek wstępu:
Ukończone 18 lat i nie ukończone 60 lat
Wiek zakończenia umowy:
Ukończone 65 lat, możliwość dożywotniej kontynuacji ubezpieczenia
na warunkach IK WARTY
Warianty:
Jeden zgodnie z ofertą
Wymagania medyczne:
Brak ankiety medycznej
6 miesięcy
Karencje:
Ogólne
Warunki Ubezpieczenia:
180 dni
Zgon naturalny
Zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
Operacja chirurgiczna
Leczenie specjalistyczne
Poważne zachorowanie
Pobyt w szpitalu nie związany z NW
90 dni
Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS
zatwierdzone Uchwałą nr 213/2012 Zarządu TUnŻ „WARTA” S.A.
z 13 listopada 2012 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od 21 grudnia 2012 roku.

Podobne dokumenty