tel. 22 836 83 28 fax 22 836 4190 e-mail: marketing

Komentarze

Transkrypt

tel. 22 836 83 28 fax 22 836 4190 e-mail: marketing
Szanowni Państwo
Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, chciałyby
zainteresować pracowników Państwa firmy ofertą szkoleniową realizowaną w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Pracownia przedsiębiorczości”.
Głównym celem projektu jest wsparcie osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w podjęciu nowej aktywności zawodowej.
Realizacja projektu przewiduje kompleksowy program outplacementu dla grupy 35 kobiet i 25
mężczyzn na obszarze m.st. Warszawy.
Oferowane wsparcie:
Poradnictwo zawodowe:
- Indywidualne spotkania (4 godziny/osobę)
- Warsztaty Skutecznego Reagowania (20 godzin)
Realizacja szkoleń zawodowych i językowych
- szkolenia zawodowe „szyte na miarę”
- szkolenia językowe – j. angielski.
Przedsiębiorczość
- 12 osób (kobiet i mężczyzn) weźmie udział w szkoleniu
„ABC przedsiębiorczości”
a po przygotowaniu biznes planu 10 osób otrzyma dotację na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
Organizacja staży i pośrednictwo pracy
- pośrednictwo pracy – 50 osób (kobiet i mężczyzn) zostanie objętych pośrednictwem pracy
- staż - 15 kobiet i 10 mężczyzn zostanie skierowanych na 3-miesięczny staż
Projekt realizowany jest od października 2014 r. do września 2015 r. Rekrutacja będzie trwać
do wyczerpania wolnych miejsc. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Więcej informacji otrzymają Państwo u realizatorów projektu:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Urząd Pracy m.st. Warszawy
w Warszawie
Dział Marketingu
ul. Podwale 13
ul. Ciołka 10A
00-252 Warszawa
01-402 Warszawa
tel. /fax (22 635 61 74
tel. 22 836 83 28
tel. 022 831 00 81 wew. 135 lub 157
fax
e-mail: [email protected]
Zapraszamy!
22 836 4190
e-mail:
[email protected]

Podobne dokumenty